Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2012/0061(COD)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A7-0249/2013

Внесени текстове :

A7-0249/2013

Разисквания :

PV 15/04/2014 - 14
CRE 15/04/2014 - 14

Гласувания :

PV 16/04/2014 - 7.19
CRE 16/04/2014 - 7.19
Обяснение на вота

Приети текстове :

P7_TA(2014)0415

Пълен протокол на разискванията
Вторник, 15 април 2014 г. - Страсбург Редактирана версия

14. Командироване на работници в рамките на предоставянето на услуги (разискване)
Видеозапис на изказванията
Протокол
MPphoto
 

  La Présidente. - L'ordre du jour appelle le rapport de Danuta Jazlowiecka, au nom de la commission de l'emploi et des affaires sociales, sur la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil relative à l'exécution de la directive 96/71/CE concernant le détachement de travailleurs effectué dans le cadre d'une prestation de services (COM(2012)0131 – C7–0086/2012 – 2012/0061(COD)) (A7–0249/2013).

 
  
MPphoto
 

  Danuta Jazłowiecka, sprawozdawczyni. - Pani Przewodnicząca! Swoboda świadczenia usług jest jednym z podstawowych elementów integracji europejskiej. Pozwala europejskim firmom na korzystanie z możliwości, jakie daje wspólny rynek, a co za tym idzie na tworzenie miejsc pracy i generowanie wzrostu gospodarczego, co jest szczególnie potrzebne w okresie wychodzenia z kryzysu. W ramach tej swobody w Unii Europejskiej przedsiębiorstwa zarówno z Europy Zachodniej, jak i Środkowo-Wschodniej delegują rocznie około miliona pracowników w celu świadczenia usług w innym państwie członkowskim, z czego 70% delegowanych pracowników pochodzi z Europy Zachodniej. Jednym z wyzwań związanych z delegowaniem jest zapewnienie odpowiedniej ochrony praw pracowników delegowanych, przy jednoczesnym umożliwieniu firmom korzystania z możliwości świadczenia usług na rynku wewnętrznym.

Dyrektywa wdrożeniowa, którą dzisiaj omawiamy, ma na celu poprawę implementacji dyrektywy z 1996 roku zawierającej podstawowe warunki konieczne do spełnienia w przypadku delegowania. Sytuacja gospodarcza oraz zbliżające się wybory do Parlamentu Europejskiego spowodowały, że prace nad dyrektywą wdrożeniową były trudne, ale intensywne. Niejednokrotnie w Parlamencie Europejskim spotykałam się z pomysłami mającymi na celu wyeliminowanie tej formy aktywności gospodarczej, co było niestety często podyktowane przesłankami jedynie protekcjonistycznymi. Zlikwidowanie delegowania miałoby bardzo negatywne skutki nie tylko dla gospodarki, ale także dla rynku pracy, dla pracowników, którzy straciliby dziś tak bardzo potrzebne miejsca pracy.

Niezmiernie cieszę się, że wspólnie udało nam się osiągnąć porozumienie z Radą, które w ocenie znakomitej większości państw członkowskich (25 państw głosowało za tym porozumieniem) oraz znacznej większości Komisji Zatrudnienia i Spraw Socjalnych (30 posłów tej komisji głosowało za, 11 przeciw, 3 wstrzymało się od głosu) przyczyni się do poprawy ochrony praw pracowników oraz zapewni przedsiębiorcom możliwość korzystania z rynku wewnętrznego. Wbrew retoryce niektórych środowisk dyrektywa wdrożeniowa zawiera szereg zapisów, które poprawią ochronę praw pracowniczych. Wprowadzając klarowną listę elementów charakteryzujących delegowanie krajowe, inspekcje pracy będą mogły szybciej i sprawniej wykryć przypadki nadużyć i łamania prawa, np. zakładania „firm-skrzynek pocztowych” czy fałszywego zatrudnienia. Państwa będą zobowiązane do zapewnienia odpowiedniej ochrony pracownikom w przypadku, gdy okaże się, że delegowanie było nielegalne. Będą zobowiązane utworzyć jedną narodową stronę internetową ze wszystkimi informacjami dotyczącymi warunków zatrudnienia w kraju przyjmującym, dając pracownikom możliwość uzyskania informacji, jakie prawa im się należą. Pracownicy będą mieli także dostęp do mechanizmów umożliwiających im sprawne i szybkie dochodzenie swoich praw, np. wypłaty z tytułu zaległych należności, w tym wynagrodzenia. Państwa będą nadal mogły decydować o doborze środków kontrolnych stosowanych wobec firm delegujących pracowników, co pozwoli na sprawne i efektywne prowadzenie kontroli, eliminowanie nieuczciwych pracodawców. W sektorze budownictwa pracownicy zostaną obowiązkowo objęci mechanizmem odpowiedzialności solidarnej, która zapewni im wypłatę m.in. wynagrodzenia. Państwa będą mogły zastosować podobny mechanizm w odniesieniu do innych sektorów bądź bardziej restrykcyjne rozwiązania w zależności od potrzeb na lokalnym rynku. Poprawiona została także transgraniczna egzekucja kar i grzywien nałożonych na nieuczciwe firmy. Po stronie przedsiębiorców należy podkreślić przede wszystkim zapewnienie jasności prawnej, której brak jest głównym problemem uniemożliwiającym firmom odpowiednie przestrzeganie przepisów dyrektywy z 1996 roku.

Dzięki wprowadzeniu listy elementów charakteryzujących delegowanie firmy będą miały jasność, jakie obowiązki muszą spełniać dodatkowo inspekcje pracy. Obowiązek informowania przez państwa członkowskie Komisji Europejskiej o stosowanych przez nie środkach kontrolnych oraz obowiązek publikowania informacji na temat instrumentów kontrolnych na jednej narodowej stronie internetowej da przedsiębiorcom jasność prawną i pewność, czy mogą spełnić wymagania inspekcji pracy. Rozwiązania zawarte w dyrektywie zdecydowanie poprawią sytuację pracowników, usprawnią proces delegowania, który rocznie daje pracę około milionowi pracowników, co stanowi ponad 18% osób pracujących w danym państwie członkowskim niż kraj pochodzenia.

 
  
MPphoto
 

  Δημήτριος Κούρκουλας, Ασκών την Προεδρία του Συμβουλίου. - Κυρία Πρόεδρε, είναι πράγματι σημαντικό ότι στις 27 Φεβρουαρίου, μετά από δώδεκα εντατικούς τριμερείς διαλόγους, καταφέραμε να καταλήξουμε σε μία προσωρινή συμφωνία για την οδηγία για την απόσπαση των εργαζομένων. Η συμφωνία αυτή επιβεβαιώθηκε στο COREPER στις 5 Μαρτίου και από την Επιτροπή Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, στις 18 Μαρτίου.

Η συμφωνία που επιτεύχθηκε είναι ένα ισορροπημένο κείμενο. Το γεγονός αυτό είναι από μόνο του ευπρόσδεκτο, λαμβάνοντας υπόψη τις αρχικά πολύ διαφορετικές θέσεις των δύο θεσμικών οργάνων μας κατά την έναρξη των διαπραγματεύσεων. Πρόκειται πράγματι για μια συμφωνία ορόσημο, δεδομένης και της πολιτικής ευαισθησίας και της νομικής πολυπλοκότητάς της. Έχουμε καταφέρει να καταλήξουμε σε συμφωνία επί μίας οδηγίας η οποία, από την σκοπιά της διασυνοριακής εφαρμογής, περιέχει έναν σημαντικό αριθμό από εκτεταμένα και καινοτόμα στοιχεία. Πιστεύω λοιπόν ότι όλοι μπορούμε να εκφράσουμε την ικανοποίησή μας για το αποτέλεσμα.

Σ' αυτού του είδους τις διαπραγματεύσεις, ο ρόλος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής είναι συχνά κρίσιμος. Και αυτό είναι σίγουρα αληθές στη συγκεκριμένη περίπτωση και θα ήθελα εδώ να ευχαριστήσω τον Επίτροπο κύριο Andor. Σε κρίσιμες στιγμές, η Επιτροπή ήταν το κλειδί που βοήθησε τους δύο συννομοθέτες στο να βρουν μια συμβιβαστική λύση.

Η συμφωνία ήταν όμως σε μεγάλο βαθμό δυνατή λόγω της αποφασιστικότητας και δέσμευσης των δύο συννομοθετών. Πιστεύω ότι κάθε ένας από εμάς διαπραγματεύτηκε με έναν εποικοδομητικό τρόπο, άκουσε προσεκτικά τις ανησυχίες του άλλου και δεν εφείσθη προσπαθειών ώστε το τελικό αποτέλεσμα - η οδηγία - να είναι διαφανής και αποτελεσματική. Αυτό είναι ζωτικής σημασίας σε τέτοιου είδους διαπραγματεύσεις.

Θα ήθελα ιδιαίτερα να συγχαρώ τη διαπραγματευτική ομάδα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και ιδίως την εισηγήτρια, κυρία Danuta Jazłowiecka, καθώς και την πρόεδρο της Επιτροπής Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων, κυρία Pervenche Berès. Και οι δύο εργάστηκαν σκληρά για να κρατήσουν όλες τις ομάδες στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων, όταν προσπαθούσαμε να γεφυρώσουμε σημαντικές διαφορές.

Με την κοινή αυτή βούληση να πετύχουμε, καταφέραμε να βρούμε λύσεις σε πολύπλοκα ζητήματα. Ειδικότερα, το κείμενο καλύπτει πλέον τις ανησυχίες του Κοινοβουλίου όσον αφορά την αδήλωτη εργασία, την αναφορά στον Κανονισμό Ρώμη Ι και την πλασματική αυτοαπασχόληση. Λαμβάνει επίσης υπόψη τις ανησυχίες του Συμβουλίου όσον αφορά τα μέτρα εθνικού ελέγχου και την από κοινού και εξ ολοκλήρου ευθύνη.

Θεωρώ, επίσης, ότι ικανοποίησε ένα βασικό στόχο που ήταν η βελτίωση και η ενίσχυση του τρόπου με τον οποίο η παρούσα οδηγία εφαρμόζεται στην πράξη σε ολόκληρη την Ένωση.

Η οδηγία αυτή είναι σημαντική για ένα περίπου εκατομμύριο εργαζόμενους που κάθε χρόνο είναι αποσπασμένοι, από τον εργοδότη τους, από τη χώρα αρχικής τους απασχόλησης σε μια άλλη χώρα, για την εκτέλεση προσωρινής εργασίας. Η εργασία που επιτελείται από αυτούς τους ανθρώπους είναι ουσιαστική για την παροχή διασυνοριακών υπηρεσιών σε μια σειρά από τομείς. Είναι ιδιαίτερα σημαντική για εκείνες τις δραστηριότητες παροχής υπηρεσιών που απαιτούν εξειδικευμένο και εκπαιδευμένο εργατικό δυναμικό.

Ταυτόχρονα, η κινητικότητα του εργατικού δυναμικού και η οικονομική ελευθερία δεν πρέπει να χρησιμοποιηθούν για να επιτευχθεί μια «εξίσωση προς τα κάτω» σε σχέση με τις συνθήκες εργασίας. Αυτό σημαίνει ότι έπρεπε να βρεθεί η σωστή ισορροπία μεταξύ της προστασίας των δικαιωμάτων των εργαζομένων και της διευκόλυνσης της άσκησης της οικονομικής ελευθερίας, συμπεριλαμβανομένων των διασυνοριακών δραστηριοτήτων.

Η συμφωνία αυτή ανταποκρίνεται πλήρως σε αυτή την πρόκληση με τη θέσπιση ενός γενικού κοινού πλαισίου κατάλληλων μέτρων, συμπεριλαμβανομένων μέτρων για την αποτροπή τυχόν καταστρατήγησης των δικαιωμάτων ή παραβίασης των κανόνων.

Κυρία Πρόεδρε, αξιότιμα Μέλη του Κοινοβουλίου, η οδηγία αυτή μας προσφέρει ένα σαφές και ισορροπημένο νομικό πλαίσιο. Αυτό πρέπει τώρα να διευκολύνει την ανανέωση της εμπιστοσύνης μεταξύ των εθνικών αρχών, των εργαζομένων και των επιχειρήσεων. Αποτελεί σημαντικό επίτευγμα για την ενίσχυση της κοινωνικής Ευρώπης. Είμαι πεπεισμένος ότι η εφαρμογή των προβλέψεων αυτών θα συμβάλει στη διευκόλυνση της ελεύθερης παροχής υπηρεσιών, καθώς και στη διασφάλιση των δικαιωμάτων τα οποία οι αποσπασμένοι εργαζόμενοι δικαιούνται και τα οποία θα πρέπει να αναμένουν ότι θα τηρούνται. Ευχαριστώ πολύ.

 
  
MPphoto
 

  László Andor, Member of the Commission. - Madam President, let me start by thanking the rapporteur, Ms Danuta Jazłowiecka, and the Chair of the Committee on Employment and Social Affairs, Ms Pervenche Berès, as well as the negotiating team, for having spared no efforts to find acceptable compromise solutions despite divergent points of departure between the co-legislators on this proposal. I also thank the Greek Presidency for working so hard for a good result.

Over twelve trialogues were held in a very short period of time. Discussions were difficult until the last moment, but both institutions demonstrated the necessary spirit of flexibility which finally paved the way for reaching an agreement on the text as a whole. The compromise text is a balanced one. It contains a comprehensive package of appropriate measures for better enforcement and implementation of the rules governing the posting of workers. It guarantees better protection of posted workers and companies involved, as well as setting out a more transparent and predictable legal framework for service providers in the single market.

Parliament has insisted on a number of points which have been taken on board and which the Commission considers to be helpful. For example: the introduction of the criteria to be used for classification as a worker by the host Member State; the reference to bogus self-employment; and the need to protect non-genuine posted workers in line with Regulation (EC) No 593/2008 of the European Parliament and of the Council of 17 June 2008 on the law applicable to contractual obligations (Rome I).

As regards control measures, the compromise text acknowledges Member States’ competencies to implement such measures while guaranteeing increased transparency for service providers and providing for an ex-post monitoring mechanism by the Commission. In addition, specific concerns as regards the role of the social partners have been taken up in the compromise text.

Furthermore, and to a large extent following the Commission proposal, the compromise text greatly improves the protection of workers’ rights in sub-contracting chains – in particular in the construction sector. It introduces the possibility for workers to hold the contractor in a direct sub-contractor relationship liable for any outstanding net remuneration corresponding to the minimum rates of pay in addition to, or in place of, their employer.

Besides these key provisions, the text also provides for increased cooperation between all administrations involved, improved access to information, and the cross-border enforcement of fines and penalties. Altogether, the comprehensive package of measures will considerably improve the current situation and provide for a number of appropriate tools to improve the protection of posted workers’ rights and prevent social dumping. Considering the provisionally agreed text as the best compromise that could be reached, the time has now come to close the deal.

 
  
MPphoto
 

  Malcolm Harbour, deputising for the rapporteur. - Madam President, I am here this afternoon as the chairman of the committee, not as the appointed rapporteur. Emily Turunen, who is an extremely hardworking and competent member of our committee, did a very good job of trying to reach a good compromise. But in the end, the report of the committee – which did not reflect all her views – was adopted by a narrow majority.

I see from my notes that we actually had 20 people in favour, 15 against and four abstentions. Ms Turunen asked me to withdraw her name from it, which I regretted. I did try to persuade her to come and talk about the matter.

As far as the Committee on the Internal Market and Consumer Protection is concerned, clearly, because of our role in the Services Directive, we are extremely sensitive to these issues. It will not surprise you to know, therefore, that there was a lot of focus on the relation between this and the ability to keep the single market moving forward, dealing with issues that have already been mentioned by the Council and Commission, identifying genuine posted workers, giving them access to information, and stepping up mutual cooperation. From our side, we feel it is really important to underpin confidence in the Services Directive with the measure which has now been put forward. That was the contribution we made, and I want to thank the rapporteur very much for considering our input into it.

 
  
MPphoto
 

  Evelyn Regner, Verfasserin der Stellungnahme des mitberatenden Rechtsausschusses. - Frau Präsidentin! Die Ausbeutung von Beschäftigten bei Entsendungen ist ein zentrales Dilemma in Europa und findet überall statt. In Nord und Süd und West und Ost. Oft geschieht es durch Scheinentsendungen, durch Scheinselbständigkeit. Kollektivverträge werden unterlaufen, Mindestlöhne werden nicht ausbezahlt.

Eines der vielen Beispiele stammt aus meinem Land, aus Österreich. Am Salzburger Schlachthof arbeiten entsandte ungarische Arbeitnehmer bis zu 70 Stunden die Woche unter harten Bedingungen. Es wird nicht der kollektivvertraglich vereinbarte Mindestlohn bezahlt, detto auch keine Sozialabgaben. Das ist natürlich Ausbeutung und stellt einen unfairen, einen verzerrten Wettbewerb dar.

Deshalb ist es ganz klar, dass verschiedene Dinge absolut geändert werden müssen. Zunächst einmal soll die Behördenzusammenarbeit verbessert werden. Rechtliche Verantwortung ist ein zentrales Anliegen. Es sollen alle Subunternehmer haften. Schließlich ist es auch notwendig, dass wir die Kontrollmaßnahmen so ausstatten, dass die Arbeitsinspektionen auch effizient arbeiten können.

Nun, was haben wir erreicht? Bei der Behördenzusammenarbeit einiges: Merkblätter, nationale Websites, verbesserte Zustellmöglichkeiten und den Einsatz von IMI, dem Binnenmarktinformationssystem. Aber bei der Haftungsfrage ging der Rechtsausschuss meines Erachtens nicht weit genug, um Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen wirklich zu schützen. Deshalb ließ ich wie Kollegin Turunen meinen Namen schließlich von der Stellungnahme streichen, denn gewisse Mindestbedingungen sollen erfüllt werden.

Nun zum ausverhandelten Kompromiss: Dieser ist schließlich ein typisch europäischer Kompromiss. Es gibt diese kleinen Fortschritte. Es gibt diese kleinen Verbesserungen für die Beschäftigten, und deshalb sollte man ihm zustimmen. Aber wir sind noch nicht am Ende angelangt. Meines Erachtens geht es jetzt weiter. Jetzt sollte nicht nur durchgesetzt werden, sondern in der nächsten Legislaturperiode sollte auch die Substanz, die Entsenderichtlinie, bearbeitet werden.

 
  
MPphoto
 

  Philippe Boulland, au nom du groupe PPE. – Madame la Présidente, je tiens tout d'abord à remercier ma collègue Danuta[nbsp ]Jazłowiecka pour son excellent travail. Les divergences d'opinion entre les États membres de l'Est et de l'Ouest ne laissaient pas espérer ce compromis au début de nos travaux.

Comme cela a été dit par mes collègues, le détachement des travailleurs est devenu un problème majeur à l'intérieur de l'Europe. La directive Delors de 1996 s'est révélée inefficace, mal appliquée par les États membres et inappropriée aux besoins actuels.

Dans une économie sociale de marché dynamique, cette directive a dû être révisée pour concilier liberté économique, concurrence loyale et protection des salariés. Les secteurs les plus touchés sont les secteurs du bâtiment, de l'agriculture, des services avec le recours à une main-d'œuvre sous-payée. Les sociétés intermédiaires fleurissent et la sous-traitance en cascade rend les contrôles trop peu nombreux, au demeurant inopérants.

L'accord trouvé avec le Conseil va permettre de faire plus de contrôles. Il échoit à nos gouvernements d'assurer que ces contrôles soient nombreux et efficaces. Un système d'échange d'informations transfrontalier entre inspecteurs existe mais faute de pouvoirs administratifs et judiciaires rapides, les contrôles restent inefficaces. Certains pays comme la France doivent réformer leur système d'inspection du travail, mais pour cela il faut que cette réforme soit efficace et qu'elle donne la possibilité aux inspecteurs d'agir rapidement pour suspendre des activités et des entreprises suspectées d'abuser de travailleurs détachés. Il faut absolument réduire les échelons administratifs et la centralisation, augmenter le nombre d'inspecteurs. Ce n'est malheureusement pas le sens de la réforme engagée dans mon pays.

Au niveau européen, les chefs d'entreprises peu scrupuleux aussi vont voir leur responsabilité engagée. À eux de devenir socialement responsables. Arrêtons de dire que l'Union européenne ne fait rien pour éviter le dumping social. De même, l'exploitation politique faite par l'extrême-droite sur ce sujet doit être combattue. J'aurais aimé voir la présidente du Front national, ne serait-ce qu'une fois, siéger et travailler dans notre commission commune, au moins sur ce sujet primordial.

Les nouvelles dispositions que nous allons voter demain devront être appliquées par nos gouvernements et des systèmes de contrôle efficients devront être mis en place. C'est leur responsabilité vis-à-vis de nos concitoyens.

 
  
MPphoto
 

  Stephen Hughes, on behalf of the S&D Group. – Madam President, this is the final session of the current mandate and my final session as a Member of the Parliament. I will be leaving after 30 years and I would have liked to have ended my time as a Member on a high note.

Unfortunately, I do not think this proposal is a high note. In my opinion, it is a bad piece of legislation. In September 1996, almost 20 years ago, we debated the original Posting of Workers Directive. At that time, my region was a region of very high unemployment and many construction workers were going from the north of England to work off-the-books at construction sites in Germany. I spoke in that debate as Chair of the Committee on Employment and Social Affairs at that time, and this is part of what I said: ‘back in my constituency, week in and week out, people who have fallen foul of this situation bring their problems to me and my office; people who have suffered injury at work, who suddenly find that they have no legal employer, who cannot seek redress or compensation, people who are not only not paid for the work they have undertaken but find that their social security contributions have not been kept up by their supposed employer, or people who have virtually found themselves trapped, paying extortionate rents on tied accommodation controlled by their employer’.

If we wind the clock forward almost 20 years, the reality facing many workers today is that they are recruited, say in Poland or Hungary or Bulgaria, by a letterbox company based, say in Cyprus, they are then sent to work perhaps for 10 weeks at Flamanville in France, maybe 12 weeks building a stadium in Glasgow, and a further 10 weeks at a nuclear power plant in Finland. The fact is that this proposal will do nothing to stop those workers suffering the problems my constituents were suffering almost 20 years ago.

There were three crucial articles in this proposal for my group: Articles 3, 9 and 12. On Article 3, the amendments tabled by my group were rejected in the Committee on Employment and Social Affairs. The amendments carried overwhelmingly on Article 9, to allow Member States to put in place the national control measures they deem necessary, were 95% rejected by Council. The much-needed amendments carried in committee on Article 12, on joint and several liability in subcontracting chains, were 100% rejected by Council.

Article 9 is really quite shameful. The series of Court of Justice cases begun by the Laval Judgement created real legal uncertainty in this area of the law. This proposal should have been an opportunity to remove some of that legal uncertainty, but the only way Employment Ministers could reach agreement was to make Article 9 as ambiguous as possible. Can a Member State add a new national control measure if they come across a new way of avoiding or circumventing the rules? In other words, is it an open or a closed list of national control measures? Half the Employment Ministers are selling this as a victory back in their home Member States because it is a closed list, and the other half are selling it as a victory because it is an open list. It will create more, not less, legal uncertainty.

I hope Members will not do the usual thing and simply follow their group whip lists on this. I hope they will pick up the proposal and read it for themselves – particularly Article 9 – to see the problems for themselves and I hope that, having done that, they will reject this bad proposal.

 
  
MPphoto
 

  Phil Bennion, on behalf of the ALDE Group. – Madam President, this is an important directive which many of us thought we would not see come to fruition before the end of this mandate. I am therefore very pleased to be here speaking in advance of the final vote. I would like to thank all colleagues who worked extremely hard to get us to this point.

This Enforcement Directive was proposed to deal with problems that had arisen from the original directive. This included insufficient cooperation between home and host Member State, difficulties in establishing whether a posting is genuine, lack of sufficient information for workers – or posting companies for that matter – on rights and obligations, and inadequate sanctions for fraud and abuse. This directive looks at each of these problems and proposes measures to improve the current situation.

All through this process we have been trying to find a balance: a balance between protecting posted workers and maintaining and developing the EU’s single market in services. This has been a difficult task but I think the majority of colleagues would agree that we have achieved this aim. I am not saying it is perfect but it will significantly improve the current landscape.

For example, the list of indicative criteria will assist authorities to establish when a posting is genuine and to catch out letter-box companies. A single national website will provide information to both companies and workers. Cooperation between home and host Member States will be assured and will become central to the smooth operation of this system. Member States will be allowed to put in place control measures but protectionism, which damages the single market, will be prevented through the ‘justified and proportionate’ requirement and also the information obligation to the Commission. These safeguards are welcomed.

Member States will be allowed to introduce or maintain systems of joint and several liability in sub-contracting chains but they will also be allowed to take other measures instead. This flexibility recognises differences in Member States’ legal systems and stops the heavy-handed, potentially damaging approach of imposing liability on all contractors in all sectors for the whole of the sub-contracting chain. This would have discouraged postings, discouraged contractors from using sub-contractors and damaged the single market, so this is a very important compromise.

The aim of this directive is to tackle fraud, abuse and unfair competition, but it is also about protecting those companies and workers who comply with the rules. So if you are in favour of clearer rules, legal certainty and better enforcement then please support the trialogue outcome tomorrow and vote against all of the amendments.

 
  
MPphoto
 

  Elisabeth Schroedter, im Namen der Verts/ALE-Fraktion. – Frau Präsidentin, sehr geehrter Herr Kommissar, sehr geehrter Herr Ratspräsident, liebe Kolleginnen und Kollegen! Es wird in Europa eine ganze Menge krimineller Energie aufgebracht, um entsandte Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer um ihren Lohn zu bringen. Das artet in Methoden der Lohnsklaverei aus, wie sie auch auf deutschen Schlachthöfen dokumentiert sind.

Mit dieser Umsetzungsrichtlinie soll sichergestellt werden, dass entsandte Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer den gültigen Mindestlohn im Einsatzland wirklich bekommen. Wir können gerne darüber streiten, ob die Umsetzungsrichtlinie das ideale Instrument dazu ist. Fakt ist, dass wir als Mitentscheider das rechtliche Instrument so gestaltet haben, dass die Situation sich für die betroffenen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer verbessert. Wir haben ihr Recht auf Information festgeschrieben, wir haben die Mitgliedstaaten verpflichtet, Stellen einzurichten, wo Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer über ihre Rechte informiert werden.

Die Mitgliedstaaten müssen aktiv Scheinselbständigkeit bekämpfen. In den Fällen, wo das aufgedeckt wird, haben wir eine Schutzklausel für die betroffenen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer eingerichtet. Bisher gab es schlichtweg überhaupt keine Regelung dazu. Die Mitgliedstaaten werden verpflichtet zusammenzuarbeiten, um Betrug aufzudecken und zu bestrafen. Und die Mitgliedstaaten müssen gegen Briefkastenfirmen vorgehen.

Erstmalig – und das möchte ich nochmals betonen: erstmalig – im EU-Recht gibt es überhaupt eine Generalunternehmerhaftungsklausel. Wir wissen, dass nur 8 Mitgliedstaaten so etwas bisher haben, 20 nicht. Deshalb ist es ein wichtiger erster Schritt für dieses wichtige effiziente Instrument. Die Mitgliedstaaten, die eine haben, können weiter gehen.

Zuletzt möchte ich noch betonen, dass wir die Kommission gestoppt haben, die Kontrollen der Mitgliedstaaten einzuschränken. Die Mitgliedstaaten können ihre Kontrollen selbst entscheiden. Es wäre deshalb ein großer Fehler, gegen diese Richtlinie zu stimmen. Wir als Grüne stimmen dafür.

 
  
MPphoto
 

  Milan Cabrnoch, za skupinu ECR. – Vážená paní předsedající, během celé dlouhé diskuze nad touto směrnicí se stále častěji nemohu zbavit dojmu, že je to diskuze mezi těmi, kdo chtějí mobilitu pracovníků skutečně podpořit, a mezi těmi, kdo jí v zásadě chtějí bránit.

Vysílání pracovníků hraje důležitou roli ve fungování jednotného trhu.Nejenže usnadňuje přeshraniční ekonomické aktivity, ale je také zdrojem specializovaných pracovníků, zvyšuje efektivitu podnikání a[nbsp ]představuje důležitý nástroj v boji proti strukturální nezaměstnanosti v Evropě. Pomáhá totiž vyplnit dočasné mezery v poptávce a nabídce pracovních sil v momentálních tzv. kvalifikačních nedostatcích v[nbsp ]sektorech, jako je stavebnictví, kterého se dnes vysílaní dotýká zřejmě nejvíce, ale také doprava, finanční odvětví, IT služby a další.

Na předložený návrh o[nbsp ]prosazování směrnice o vysílání je tedy třeba pohlížet v širším kontextu jako na podporu rozvoje vnitřního trhu se službami, podporu pracovní mobility a podporu vytváření a udržování pracovních míst. Podporujeme správnou implementaci a prosazení existující směrnice o[nbsp ]vysílání pracovníků. Velmi důležitý je v tomto případě přístup k informacím o pracovních podmínkách a[nbsp ]efektivní administrativní spolupráce mezi orgány hostující země a vysílajícího státu.

Dovolte mi ještě zdůraznit následující: naším primárním úkolem je vytvářet podmínky pro nastartování hospodářského růstu, a ten přinese nová pracovní místa. Tomuto testu musíme podrobit všechno naše rozhodování. Musíme zadruhé udělat všechno proto, aby nám nová pravidla nevytvářela zbytečná administrativní či finanční břemena a bariéry a nepřiměřené nároky jak pro podniky, tak pro pracovníky. Protože potom by naše legislativa ve skutečnosti mobilitě pracovníků bránila. A měli bychom mít vždycky na mysli specifika pracovních trhů v různých zemích. ECR tento návrh podpoří.

 
  
MPphoto
 

  Thomas Händel, im Namen der GUE/NGL-Fraktion. – Frau Präsidentin, meine Damen und Herren! Wenn der europäische Gesetzgeber tätig wird, dann muss er wirksame Maßnahmen gegen Lohndumping und für gleichen Lohn für gleiche Arbeit am gleichen Ort in Angriff nehmen. Das tun wir mit dieser Richtlinie nicht! Ich will nicht verhehlen, dass wir einige Verbesserungen durchgesetzt haben, das ist nicht der Streitpunkt. Aber die Kernpunkte löst dieser Richtlinienentwurf, über den wir morgen abstimmen werden, nicht.

Erstens: De facto ist die Frage der Kontrollen eine geschlossene Liste. Sie erschwert den Mitgliedstaaten, insbesondere gegen die wachsende Ausdehnung organisierter Kriminalität in diesem Bereich wirksam vorzugehen. Das ist eher ein Erschwernis, das wir da haben.

Zweitens: Um wirksam zu kontrollieren, muss der Aufnahmestaat in die Lage versetzt werden, diejenigen, die kommen, vorher zu kennen und nicht erst mit Kontrollen da hinterher zu laufen. Das löst diese Richtlinie nicht.

Drittens: Ein wesentlicher Punkt, um das in den Griff zu kriegen, wäre die Generalunternehmerhaftung – die verbessern wir nicht. Es wäre Aufgabe des europäischen Gesetzgebers, wie in anderen Tätigkeitsfeldern, zum Beispiel bei der Arbeitszeitrichtlinie, sofort einen europäischen Rechtsrahmen dafür zu erlassen. Das tut diese Richtlinie nicht.

Und sie schließt auf die nächsten fünf Jahre aus, dass wir bei der Entsenderichtlinie und bei dieser Umsetzungsrichtlinie nacharbeiten. Insofern ist das kein großer Wurf, nicht mal ein Meilensteinchen. Es ist ein halbherziger Schritt, der das Problem nicht wirklich beseitigt, auf dem Rücken der entsandten Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer.

 
  
MPphoto
 

  Derek Roland Clark, on behalf of the EFD Group. – Madam President, my government, the British Government, recognises that the current legislation needs toughening up because of compromises, but is basically in favour. The rapporteur herself is unhappy with at least most of the amendments and is asking for a pass on the whole thing without the amendments. However, within that, the provision of services is already catered for because it is prohibited to prevent a worker in this situation, on grounds of residence or nationality, from working in another state by way of posting.

The rapporteur’s latest brief emphasises workers’ rights when posted to another country, but surely that is a question of the national law of that country. If that is followed, why is there the need for extra legislation? Let the national law take care of it.

But that brings me unfortunately to the dreadful business of the Laval case. That was 10 years ago now but it is still relevant. Here you will remember a Latvian firm won a contract to build an educational facility in Sweden and brought in a team of Latvian workers to do the job. By way of collective agreement, they undertook to pay those workers less than the Swedish minimum wage, which was an act of law in Sweden.

The unions and the Swedish Government objected. They took it to the European Court of Justice and the European Court of Justice found in favour of the employers. When the employers and the unions in Sweden objected further and said that they might take strike action, and was that not legitimate, was that not within the rule of law, was that not a right? then the ECJ came back with the answer: yes, it is a fundamental right to strike, but not as fundamental as the right of free movement. If that is the way this project is going, it is descending into an Orwellian nightmare and will come to grief quicker, rather than later.

 
  
MPphoto
 

  Marine Le Pen (NI). - Madame la Présidente, à quelques semaines d'une probable levée de boucliers contre Bruxelles, les tenants de la construction européenne, effrayés, tentent de montrer un autre visage en renforçant la directive sur le détachement des travailleurs, le symbole le plus puissant de cette Europe ultralibérale et antisociale dont les peuples ne veulent plus.

Adoptée en 1996, sous le prétexte d'améliorer la liberté et la protection des travailleurs européens, la directive sur le détachement des travailleurs est devenue en quelques années le moyen le plus puissant d'aligner les salaires en Europe sur le salaire le plus bas et de mettre en œuvre le dumping social.

En quelques années, nous avons assisté à une véritable déferlante de travailleurs low cost[nbsp ]dans nos pays. Selon les statistiques, ils seraient –[nbsp ]ne serait-ce qu'en France[nbsp ]– plus de 500[nbsp ]000[nbsp ]dans un pays –[nbsp ]je le rappelle[nbsp ]– qui compte plus de 5[nbsp ]millions de chômeurs.

Face à cette concurrence déloyale organisée, les entreprises locales n'ont d'autre choix que de disparaître ou d'importer des travailleux low cost. Dans ma région, sur le chantier du terminal méthanier de Dunkerque, pas moins de 40[nbsp ]% des salariés sont des travailleurs low cost. Leur nombre est tel que l'administration chargée de contrôler le travail n'est plus en état de vérifier si ces travailleurs ont un contrat de travail ou s'ils travaillent au noir.

Pour tenter de vous exonérer de vos erreurs tragiques, vous cherchez à modifier à la marge ce texte criminel pour la dignité et le bien-être des salariés en permettant aux États de renforcer les contrôles. Dérisoire et hypocrite! Car, dans le même temps, vous demandez aux États de supprimer des pans entiers de leur administration pour sauver l'euro.

Je l'ai dit et je le redis solennellement: renforcée ou non, la directive sur le détachement des travailleurs est une bombe à fragmentation sociale terrifiante. Il n'y a qu'une solution: il faut supprimer ce texte.

C'est pourquoi nous nous abstiendrons sur l'amendement de compromis, véritable escroquerie politique.

(L'oratrice accepte de répondre à une question "carton bleu" (article[nbsp ]149, paragraphe[nbsp ]8, du règlement))

 
  
MPphoto
 

  Marek Henryk Migalski (ECR), pytanie zadane przez podniesienie „niebieskiej kartki”. – Pani Poseł! Pani nazywa tę dyrektywę kryminogenną. Czy Pani nie uważa, że Pani strach, lęk przed napływem ludzi, którzy chcą pracować, również w Pani kraju, jest przejawem nacjonalizmu i protekcjonizmu, i socjalizmu. Najbogatszy kraj na świecie, najpotężniejszy kraj na świecie, jak Stany Zjednoczone, złożony jest w dużej mierze z imigrantów. Czy wobec tego nie powinna Pani raczej zająć się tym, żeby uczynić gospodarkę francuską bardziej otwartą i bardziej liberalną, niż straszyć swoich obywateli napływem ludzi z Polski i z innych krajów, którzy chcą pracować, nie chcą Wam zabierać miejsc pracy, chcą po prostu pracować?

 
  
MPphoto
 

  Marine Le Pen (NI), réponse "carton bleu". – Monsieur le Président, les États-Unis ne se sont pas fondés sur l'immigration, ils se sont fondés sur la colonisation et la colonisation la plus brutale qui soit, puisqu'ils ont fait disparaître les peuples qu'ils ont remplacés. C'est une première chose.

Deuxièmement, oui, je trouve criminel à l'égard des travailleurs de les mettre en concurrence avec d'autres travailleurs qui sont, évidemment, payés 30 à 40[nbsp ]% moins cher du fait du niveau de dumping social, des charges qui sont réclamées.

Alors, évidemment, les entreprises vont avoir beau jeu d'aller chercher des travailleurs à très bas coûts. Lorsqu'on a 5[nbsp ]millions de chômeurs dans un pays, on ne se permet pas de donner de l'emploi à 500[nbsp ]000[nbsp ]personnes qui viennent de l'étranger. 500[nbsp ]000[nbsp ]aujourd'hui!

 
  
MPphoto
 

  Verónica Lope Fontagné (PPE). - Señora Presidenta, en primer lugar quisiera agradecer a la ponente el trabajo que ha realizado durante tanto tiempo con los demás diputados, y pido que se vote de forma positiva el acuerdo alcanzado, un acuerdo que afectará a un millón de trabajadores.

A pesar de las diferencias existentes entre los Estados miembros y los grupos políticos, se ha logrado un buen equilibrio entre la prestación de servicios y la protección de los trabajadores desplazados, mejorando la situación que se vive en este momento y avanzando, así, hacia un mercado de trabajo europeo.

En época de crisis y dificultades económicas y de empleo, la movilidad tiene que convertirse en una de las herramientas clave para combatirlas, y el desplazamiento de los trabajadores tiene que ser una forma segura de trabajar fuera de las fronteras nacionales que respete los derechos de los trabajadores y luche contra los denominados «falsos desplazados».

Por ello, la cooperación y asistencia mutua entre Estados miembros es uno de los logros más importantes, ya que facilitará la realización de controles e inspecciones, ayudará a detectar e investigar abusos e infracciones de las normas aplicables y, sobre todo, permitirá ejecutar de forma transfronteriza las sanciones que se impongan, algo que a día de hoy no era posible.

Además, gracias al texto, se facilitará la implementación, aplicación y ejecución de la Directiva sobre trabajadores desplazados y se mejorará el acceso a la información sobre las condiciones de trabajo del país de acogida y sobre los acuerdos colectivos aplicables gracias a la web nacional única.

En definitiva, lo que se pretende con esta Directiva es la protección del trabajador con independencia del Estado miembro en el que se encuentre.

Y, por último, quisiera destacar la posibilidad que se ofrece a los Estados miembros de llevar a cabo las medidas de control que consideren adecuadas, dentro del marco del artículo 9, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones fijadas.

 
  
MPphoto
 

  Alejandro Cercas (S&D). - Señora Presidenta, los diputados socialistas hemos dicho reiteradamente que hay que combatir el dumping social e impedirlo con toda determinación, porque, además de la injusticia y la discriminación que sufren los trabajadores extranjeros, se crea un ambiente de rechazo a estos trabajadores que alimenta el discurso político de los xenófobos y racistas ―como acabamos de escuchar no hace mucho rato―. Nosotros somos unánimes en decir que la medicina es clara: tiene que haber una igualdad de trato y se tiene que aplicar la legislación del país de acogida siempre, sin exclusión.

Sabemos también unánimemente que la Directiva actual es insuficiente y que hay que cambiarla, y que una mera directiva de aplicación no es bastante.

Pero las realidades nacionales son distintas, y hay diputados en mi grupo que aprecian que en sus países, habida cuenta de la legislación nacional, se dé este pequeño paso adelante, que hay que favorecer.

Otros, en cambio, pensamos que es preferible intentar la segunda lectura y volver a recordar, señor Comisario, que estamos pendientes de lo que le pedimos al señor Barroso: una nueva directiva sobre los trabajadores desplazados, porque esta que tenemos no es suficiente para que haya igualdad de trato y aplicación de la legislación del país de acogida.

(El orador acepta responder a una pregunta formulada con arreglo al procedimiento de la «tarjeta azul» (artículo 149, apartado 8, del Reglamento))

 
  
MPphoto
 

  Claude Turmes (Verts/ALE), question "carton bleu". – Madame la Présidente, j'ai une question pour M.[nbsp ]Cercas. Que pense-t-il des propos de Mme[nbsp ]Le[nbsp ]Pen, qui attaque les travailleurs polonais et autres, qui travaillent dans un pays comme la France?

 
  
MPphoto
 

  Alejandro Cercas (S&D), respuesta de «tarjeta azul». – Bueno, yo creo que hay políticos y políticas cuyo «fondo de comercio» consiste en exacerbar los odios al que es distinto, al extranjero: ese es su «fondo de comercio». Para ellos, cuanto más problema haya, mejor para ellos, porque más capital político tienen.

Yo lo rechazo totalmente. Yo he sido emigrante, he sido hijo de emigrantes, y creo que la emigración puede resolver los problemas del país de acogida y los problemas de los países de envío, a condición de que el trato sea igual, el salario sea igual y los emigrantes sean tratados como seres humanos en los países de acogida. Y rechazo totalmente el racismo y la xenofobia de que hacen gala algunos políticos, que alimentan la peor de las pasiones de los seres humanos.

 
  
MPphoto
 

  Cecilia Wikström (ALDE). - Fru talman! Den fria rörligheten får inte inskränkas. Det är nämligen en fantastisk tillgång och någonting av det bästa som EU har utfört. Visst är det fint när människor kan röra sig mellan medlemsländerna för att utföra ett arbete som behövs i land efter land. Det är en vinst för den enskilda personen som får utökade jobbmöjligheter och för länderna som får del av den utstationerades kompetens.

Nu hör vi röster som höjs för att riva upp direktivet. Det vore verkligen ett misslyckande, eftersom vi är en del av vår omvärld och en del i den europeiska kontexten. Vi kan inte isolera oss i en globaliserad tid. Att sätta upp kriterier och krav som skulle försvåra den dynamiska arbetsmarknaden – det är någonting som är ren och skär protektionism. Det förvånar mig att dessa krav kommer både från socialdemokrater och från vänsterpartister. I stället är det våra nationella system som borde uppdateras i enlighet med en dynamisk omvärld.

Idag är ungefär en miljon EU-medborgare utstationerade för arbete i ett annat medlemsland. Direktivet fastställer kärnrättigheter såsom minimilön, semester, hälsa, arbetstimmar osv. Visst finns det problem, t.ex. vad gäller lön och semester. Därför bör vi nu anta direktivet och förbättra implementeringen och skydda arbetstagarna. Där det finns decentraliserade kollektivavtal måste vi också se till att vi får förbättra informationen, t.ex. i Sverige. Vi välkomnar att så sker.

(Talaren samtyckte till att besvara en fråga (blått kort) i enlighet med artikel 149.8 i arbetsordningen).

 
  
MPphoto
 

  Jean-Luc Mélenchon (GUE/NGL), question "carton bleu". – Entendez-vous, Madame[nbsp ]Wikström, qu'il n'y a pas de liberté sans égalité qui puisse produire quelque fraternité que ce soit entre les travailleurs du continent?

Ce que nous réclamons, ce n'est pas la restriction de la liberté, c'est la promotion de l'égalité sociale. Sans cette égalité, les travailleurs ne sont pas exploités pour leurs compétences mais pour leur compétition. C'est cela que les Français, les salariés, les syndicats et le socialisme refusent. L'entendez-vous?

 
  
MPphoto
 

  Cecilia Wikström (ALDE), svar ("blått kort"). – Naturligtvis ska ingen EU-medborgare utnyttjas eller behandlas ofördelaktigt. Till er, Jean-Luc Mélenchon, vill jag säga att jag tror visst på både frihet, jämlikhet, broderskap – och för den delen systerskap. Glöm inte att kvinnor också kan vara utstationerade, men då är det inte lika säkert att de här fackföreningarna som strider för byggarbetare och alla som använder traktorer och cement och sådant är lika aktiva. Jag vill se er stiga upp och försvara kvinnors rättigheter att röra sig fritt mellan våra medlemsländer.

 
  
MPphoto
 

  Karima Delli (Verts/ALE). - Madame la Présidente, chers collègues, devons-nous céder aux sirènes des démagogues et des eurosceptiques de tous bords, qui veulent instrumentaliser, à la veille des élections européennes, ce fameux dossier des travailleurs détachés? Ou devons-nous rappeler les avancées que représente ce compromis?

À l'heure où le dumping social fait des ravages en Europe, nous devons répondre à une situation d'urgence, trouver des solutions, doter nos administrations de moyens supplémentaires pour stopper la fraude et le dumping social. Grâce à la pression du Parlement, ce texte, attendu depuis des années, va renforcer les outils des inspections du travail, les sanctions envers les employeurs véreux et les sociétés écrans et contre l'exploitation sauvage de travailleurs low cost, comme celle des ouvriers polonais sur le chantier de l'EPR à Flamanville en France, chez moi. Nous disons "plus jamais ça"!

Certes, tout n'est pas résolu! La responsabilité conjointe des donneurs d'ordre et de leurs sous-traitants a été limitée par les chefs d'État notamment au seul secteur du bâtiment. C'est insuffisant, parce que demain il faudra aller dans le secteur de l'agro-alimentaire et les transports, où les fraudes pourront se développer grâce à un effet d'aubaine.

Malgré tout, toutes les formations politiques qui demandent l'annulation de la directive de 1996 sur le détachement, qui voteront contre le compromis demain, se trompent: détruire ce texte reviendrait à cautionner la loi de la jungle, chère aux ultralibéraux! La critique est trop facile, bas les masques désormais!

Cet épisode prouve que si on a un Parlement fort et si on met la pression sur les dirigeants européens, on peut faire preuve de volontarisme et progresser, petit à petit, certes, vers l'Europe sociale, dans le but de protéger les droits des travailleurs européens!

Sur le plan européen, nous devrons remettre à plat la directive de 1996 pour renforcer à nouveau ses garde-fous sociaux, la balle est désormais dans le camp des États membres. Pour lutter contre la concurrence déloyale, il faut renforcer les moyens, les effectifs, et l'indépendance des inspections, pour compléter les avancées européennes.

Demain on veut une Europe sociale, une Europe qui protège les travailleurs et qui tend vers le mieux-disant social et il faudra donc mettre en place un salaire minimum...

(La Présidente retire la parole à l'orateur)

 
  
  

VORSITZ: RAINER WIELAND
Vizepräsident

 
  
MPphoto
 

  Anthea McIntyre (ECR). - Mr President, I would like to thank the rapporteur and really pay tribute to the enormous amount of effort she put into this and to what to she has achieved. It is very important that we strike a balance: we need to support the cross-border provision of services, which strengthens the competitiveness of the single market, and we need to protect and give safeguards to the posted worker.

In all of this, we must make sure that we do not make it difficult for small businesses. If regulation is too complex, it makes it difficult for SMEs to work across the European Union. Big business can employ lawyers and whomever else they need to ensure compliance. SMEs cannot, so we must make sure that they can take advantage of the opportunities provided by the EU single market. That is good for the economy as a whole, but it is also very good for those people who get work as a result. We want to make sure that those workers have the protections that are essential, but we do not want to make it impossible for smaller enterprises to get involved, to grow and to create jobs.

The final agreement that we reached in trialogue is a good deal. It is good for workers because it will make it easier for them to be aware of their rights. It is good for businesses because it clarifies their responsibilities and helps them to avoid falling foul of employment laws of other Member States. It is also good for the economy, because it ensures that companies can freely operate across Europe. Overall, we want to see fewer rules that are better enforced, rather than a book of red tape and employment law that would simply discourage the posting of workers and would harm the single market. We want to make the EU do less and do it better. I believe that this directive helps us to achieve that goal.

 
  
MPphoto
 

  Patrick Le Hyaric (GUE/NGL). - Monsieur le Président, Monsieur le Commissaire, la directive sur le détachement des travailleurs sert depuis trop longtemps aux grandes sociétés multinationales pour contourner le droit du travail et faciliter d'inadmissibles pratiques de dumping en matière sociale et de retraite, ainsi qu'une mise en concurrence malsaine des travailleurs européens.

Il faudrait s'attaquer au fond et donc refondre totalement la directive parce que la mise en concurrence et l'exploitation des travailleurs dits "détachés" se poursuivront malheureusement.

La manière dont ce dossier est conclu est symbolique du peu de cas que font nos institutions de la question sociale. Nous avons assisté, durant des années, à l'attentisme de la Commission puis à une proposition tardive accompagnée d'un texte s'attaquant au droit à l'action collective, puis à une négociation, qui a mis de côté la plupart des avancées proposées ici, par notre Parlement et, dans la dernière ligne droite, à un texte plutôt bâclé qui donne l'illusion qu'on s'attaque aux urgences sociales. Quant aux inspecteurs du travail, on ne peut pas, d'un côté, en réclamer plus et, de l'autre, réduire sans cesse les crédits servant à la fonction publique.

Je souhaite que le futur Parlement rouvre ce dossier et dise nettement que le dumping social ne peut pas être le seul horizon de la politique économique et sociale européenne.

 
  
MPphoto
 

  Bastiaan Belder (EFD). - Terecht zijn bedrijven die werknemers detacheren in een ander land, gehouden aan de arbeidsvoorwaarden en –omstandigheden die gelden in de lidstaat waar de dienst verricht wordt. Om dit echt te laten werken, is strikte handhaving essentieel. De naleving van de detacheringsrichtlijn is onvoldoende, zodat er alsnog sprake is van oneerlijke concurrentie. De nieuwe handhavingsrichtlijn is dan ook onmisbaar.

Naleving van de detacheringsrichtlijn draagt bij aan de bescherming van de werknemers en een gelijk speelveld in het vrij verkeer van diensten. Ik ben blij met de verbetering in artikel 9 over de nationale controlemaatregelen. Lidstaten hebben geen toestemming nodig voordat ze controlemaatregelen kunnen uitvoeren, maar ze moeten die wel melden en duidelijk publiceren. Daarnaast is het een goede zaak dat de grensoverschrijdende inning van boetes gemakkelijker wordt.

Door de afspraak in artikel 12 over de ketenaansprakelijkheid worden lidstaten tot slot verplicht om maatregelen te nemen om fraude en misbruik in ketens van onderaanneming in de bouw te bestrijden. Dat is zeker welkom. Niet alleen in de bouwsector overigens. Daarom vraag ik de Commissie of ze dit ook wil voorstellen voor andere sectoren waar dit van groot belang is om oneerlijke concurrentie tegen te gaan, zoals bijvoorbeeld de transportsector.

 
  
MPphoto
 

  Patricia van der Kammen (NI). - Een nieuwe richtlijn ter handhaving van de bestaande detacheringsrichtlijn ligt hier voor. Gekker kan het bijna niet. Ik citeer de Europese Commissie: "Detacheringen kunnen een cruciale economische rol vervullen door tijdelijke tekorten aan arbeidskrachten in bepaalde beroepen of sectoren, bijvoorbeeld de bouw of het vervoer, op te vangen." Einde citaat.

Laat het nu net deze sectoren in Nederland zijn, die mede door de detacheringsrichtlijn uit Brussel helemaal kapot zijn gemaakt. Nederland heeft geen tekort aan arbeidskrachten, maar ziet onder meer de bouw en de transportsector overspoeld worden met goedkope arbeidskrachten uit met name Oost-Europese landen. De tegelzetter en de schilder uit de provincie moeten het opnemen tegen hun vele malen goedkopere collega's uit Oost-Europese landen. Want dat is goed voor de concurrentie, vindt de Commissie. Dat is echter geen concurrentie, dat is het slopen van de Nederlandse werkgelegenheid. Tienduizenden en tienduizenden mensen in sectoren als de bouw en het transport, zijn in Nederland werkloos. Niet omdat er geen werk is, maar omdat wij van wereldvreemde Brusselse bureaucraten niet meer zelf mogen bepalen wie er in ons land mag komen werken.

De oplossing is om de lidstaten dus weer zelf te laten beslissen over hun grenzen en over de arbeidsmigratie. 22 Mei is de dag dat de Nederlandse burgers hierover kunnen stemmen.

 
  
MPphoto
 

  Joanna Katarzyna Skrzydlewska (PPE). - Panie Przewodniczący! Wprowadzane zmiany do dyrektywy o delegowaniu pracowników mają bardzo istotne znaczenie. Chciałabym ze swojej strony skupić się przede wszystkim na ułatwieniach w delegowaniu pracowników jako instrumencie skutecznej walki z bezrobociem. Raporty na temat bezrobocia podkreślają, że w Europie mamy nieobsadzone miejsca pracy, ale są one bardzo nierównomiernie usytuowane geograficznie, tzn. w niektórych regionach Unii Europejskiej wciąż jest niedobór pracowników, zaś w innych bezrobocie jest bardzo wysokie i trudno jest utworzyć tam nowe miejsca pracy. Ułatwienia w delegowaniu pracowników mają służyć również lepszej dystrybucji pracy. Dlatego ważne jest, aby zmiany wprowadzone do tej dyrektywy wprowadzały środki, które z jednej strony będą chroniły delegowanych pracowników, zaś z drugiej strony będą proporcjonalne i niedyskryminacyjne, tak aby nie tworzyły obciążeń administracyjnych i nie ograniczały potencjału przedsiębiorstw, zwłaszcza małych i średnich przedsiębiorstw, w zakresie tworzenia miejsc pracy. Dostęp do informacji na temat wymogów i zasad związanych z delegowaniem pracowników powinien być zapewniony przez każde państwo członkowskie poprzez oficjalną krajową stronę internetową. Podkreślić należy również, że organy kontrolne państw członkowskich mają do spełnienia ważną rolę, gdyż to one muszą stać na straży przestrzegania minimalnych warunków zatrudnienia, aby w ten sposób kontrolować potencjalnie nielegalne zatrudnienie. Potrzebujemy tych zmian, które zostały zawarte w dyrektywie o delegowaniu pracowników, dlatego apeluję o odrzucenie poprawek i przyjęcie porozumienia, które zostało przyjęte również przez Komisję Zatrudnienia 18 marca, a odnosząc się do wypowiedzi pani van der Kammen: może po prostu ci murarze z państw Europy Wschodniej po prostu są lepsi od murarzy holenderskich.

 
  
MPphoto
 

  Jutta Steinruck (S&D). - Herr Präsident! Es geht mir als Europäerin nicht um Ausländerfeindlichkeit oder Protektionismus, sondern um soziale Gerechtigkeit und gute Arbeitsbedingungen für alle Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer. Ich betone ausdrücklich: Das Instrument der Entsendung ist eine positive Sache im europäischen Binnenmarkt.

Allerdings sind wir angetreten, um Missbrauch, Illegalität, Lohn- und Sozialdumping zu beenden. Was jetzt auf dem Tisch liegt, ist weit weg davon. Es spielt eher diesen Rattenfängern in die Hände, weil wir nur minimale und teilweise kosmetische Änderungen haben. Es wäre wichtig gewesen, eine zeitliche Begrenzung der Entsendung in den Text zu schreiben. Es wäre wichtig gewesen, nicht nur unverbindliche Definitionen zu formulieren, sondern klare Definitionen: Was ist ein entsandter Arbeitnehmer? Was ist ein Entsendeunternehmen? Aber was im Text steht, ist ja nicht bindend.

Wir hätten eine Haftung über die gesamte Subunternehmerkette gebraucht und auch die Begrenzung der Untervergabe, denn da findet der Missbrauch statt. Wir brauchen effektive Kontroll- und Sanktionsmechanismen. Auch das ist sehr ungenügend! Wir brauchen die Einforderung des Arbeitsortsprinzips bei Missbrauch, denn das öffnet ja gerade Missbrauch Tür und Tor, da er noch billiger ist und nicht entsprechend bestraft wird. Wir brauchen eine Koordinierung, eine europäische Koordinierung von Arbeitskontrollen.

Ich bin sehr enttäuscht. Die Kolleginnen und Kollegen sollten das, was vorliegt, durch die Annahme der morgigen Änderungsanträge verbessern.

 
  
MPphoto
 

  Frédérique Ries (ALDE). - Monsieur le Président, Monsieur le Commissaire, le dumping social nuit gravement à la santé économique européenne et le détournement de l'application de la directive sur le détachement des travailleurs en est la meilleure preuve.

Pour la Belgique seulement –[nbsp ]mon pays[nbsp ]–, en 2013, ce ne sont pas moins de 100[nbsp ]000[nbsp ]travailleurs détachés, payés moins de 5[nbsp ]euros de l'heure, qui ont été répertoriés au mépris, bien évidemment, de nos règles sociales et aux dépens aussi de nos entreprises vertueuses. Des fraudes et des abus qui sont délétères pour l'idée même de l'Europe, raison pour laquelle, je pense que le deal qui nous est proposé ici va dans le bon sens, avec des contrôles renforcés, plus de coopération entre les États membres, cette liste ouverte qui a été évoquée, des documents qui peuvent être réclamés, l'identification aussi –[nbsp ]c'est essentiel[nbsp ]– des faux indépendants et, surtout, la responsabilité en cascade de la chaîne de sous-traitance.

Plus qu'un bémol, une faute, à mon sens, mais on le sait, les résistances nationales furent énormes dans le chef de certains États membres: le fait que cette responsabilité solidaire justement soit limitée à l'industrie de la construction et pas étendue à d'autres secteurs problématiques –[nbsp ]nous les avons cités, le transport, le nettoyage ou d'autres.

Par ailleurs, être solidaire de tous les entrepreneurs et les travailleurs impliquerait, à mon sens, d'aller plus loin qu'une simple coopération entre États et d'instaurer un véritable organisme européen d'inspecteurs du travail chargé de vérifier et de sanctionner les contrevenants et aussi doté des moyens pour le faire.

Alors, je partage les préoccupations qui ont été exprimées –[nbsp ]je conclus, Monsieur le Président[nbsp ]– par M.[nbsp ]Hughes concernant l'article[nbsp ]9 mais je ne pense pas que "jeter le bébé avec l'eau du bain" soit l'attitude responsable que l'on attend de nous.

 
  
MPphoto
 

  Marek Henryk Migalski (ECR). - Polska deleguje najwięcej pracowników i chociażby dlatego jestem za tą dyrektywą i tym sprawozdaniem, o które proszę, żeby zostało przyjęte bez poprawek, dlatego że przyjęcie tych poprawek wydłuży cała procedurę, a przyjęcie tego dokumentu jest potrzebne od razu. Jednak mówię to nie tylko dlatego, że jestem Polakiem, ale również dlatego, że reprezentuję europejską prawicę. Jutro tak naprawdę będzie test tego, kto tak naprawdę w tej Izbie jest wolnorynkowcem, prawicowcem, a nie nacjonalistą czy ksenofobem, dlatego że tylko ksenofobowie, tylko ktoś, kto ma poglądy ksenofobiczne i nacjonalistyczne, jest w stanie mówić, że ten wolnorynkowy dokument uderza w podstawy europejskie. Ten dokument jest dokładnie taki, jaki powinien być, tzn. jest wolnorynkowy, pozwalający na przepływ ludzi, przepływ usług. To dlatego Polacy w 2003[nbsp ]r. głosowali za tym, żeby wstąpić do Unii Europejskiej, po to, żeby otrzymywać takie dokumenty. Jutro będziemy mieli test na to, kto ma prawo mówić, że rozumie, czym jest Unia Europejska, a kto nie powinien się tu nigdy znaleźć.

 
  
MPphoto
 

  Cornelis de Jong (GUE/NGL). - In de Commissie INTA ging het er fel tegenaan, want je moet hier kiezen. Kies je voor onbeperkte vrijheid van diensten of kies je voor het tegengaan van allerlei wantoestanden? Het eindresultaat bevordert vooral de vrijheid van diensten.

Werknemers in kleine bedrijven die niet willen meewerken aan louche praktijken, staan in de kou. Een gemiste kans. Zo wordt gewerkt met gesloten lijsten. Dat betekent dat je bijvoorbeeld niet mag controleren of een werkgever probeert een staking te breken met gedetacheerde werknemers uit andere lidstaten. Ook worden lidstaten beperkt in hun administratieve controles, zoals bij de verplichting voor bedrijven bepaalde informatie aan te houden over gedetacheerden. Hierdoor worden controles beperkt in plaats van versterkt.

Het grootste gemis blijft overigens dat bij detachering gelijk loon voor gelijk werk nog steeds niet tot stand gebracht wordt voor pensioenen en voor sociale voorzieningen. Hiervoor is wijziging van de detacheringsrichtlijn nodig. De huidige Commissie was hiertoe helaas niet bereid, hopelijk gaat de nieuwe Commissie er wel mee aan de slag.

 
  
MPphoto
 

  Martin Kastler (PPE). - Herr Präsident! Mehr Fairness für entsandte Arbeitnehmer. Bessere Kontrollen gegen Sozialdumping und Scheinselbständigkeit. Sicherheit auch für unsere Unternehmer. Das ist eigentlich das, was morgen herauskommen wird, und das ist ein großer Erfolg dieser Entsenderichtlinie. Was Sie hier tun, liebe Kolleginnen und Kollegen der Linken, ist doch nur Wahlkampfgetöse. Sie wollen keine neuen Jobs, Sie wollen keine neuen Arbeitsplätze, Sie wollen keine soziale Marktwirtschaft! Martin Schulz ist der, der unsere soziale Marktwirtschaft in den Graben fahren will.

Wenn ich die SPD-Kollegin gerade gehört habe, dann muss ich sagen: Gute Nacht, Europa, und nicht Aufbruch in Europa. Wir können stolz sein auf diesen Kompromiss, der von unserer Kollegin Jazłowiecka ausgearbeitet wurde, und wir sollten ihn nutzen. Wenn jetzt Gewerkschaftsseiten und Linke aus ganz Europa meinen, mit nationalistischen Interessen, mit Eigeninteressen, mit Eigenbrötelei alles kaputt zu machen, was wir in diesem Binnenmarkt erreicht haben, dann kriegen sie die Quittung, und zwar am 25.[nbsp ]Mai, bei dieser Europawahl.

Wir wollen die soziale Marktwirtschaft für alle unsere Arbeitnehmer, aber auch für unsere Unternehmer. Und wenn wir gemeinsam morgen einen solchen Kompromiss möglich machen, dann ist es gut so, und deswegen werden wir ihn auch morgen unterstützen.

 
  
MPphoto
 

  Olle Ludvigsson (S&D). - Herr talman! Dagens debatt om genomförandedirektivet är den sista i en lång process, men det är långt ifrån den sista debatten om utstationering. Kravet på gränsöverskridande samarbeten och informationsutbyte mellan myndigheter, kontrollmekanismer, tydliga definitioner av utstationering och möjligheter att införa huvudentreprenörsansvar är flera exempel på åtgärder som jag anser vara nödvändiga för att förbättra situationen för utstationerade arbetstagare.

Jag kommer därför att stödja den överenskommelse som finns med rådet, då den löser många praktiska problem. Jag är övertygad om att det är ett steg i rätt riktning för denna fråga. Utstationeringsdirektivet stiftades i denna församling. Vi vet också att det omtolkades så att det blev ett högsta tak i stället för det man krävde. Då räcker det inte med nya implementeringsregler.

 
  
MPphoto
 

  Olle Schmidt (ALDE). - Herr talman! Fri rörlighet är kanske en av de viktigaste delarna av EU-samarbetet. Att fritt kunna röra sig dit jobben finns är en självklarhet i ett öppet och gränslöst Europa. Det är endast 0,1 procent som flyttar mellan EU-länderna för att söka arbete. Inom USA är samma siffra 3[nbsp ]procent. I mitt hemland, Sverige, rör det sig om ca 6[nbsp ]000 personer som är utstationerade av 5 miljoner som arbetar.

Vi behöver självklart därför ännu mer rörlighet över gränserna och inte mindre. EU:s regler för utstationering får inte begränsa rörligheten på arbetsmarknaden. Som redan har sagts här, står vi i ALDE-gruppen bakom trepartskompromissen. Det behövs gemensamma EU-regler som garanterar de utstationerade arbetstagarnas sociala rättigheter, t.ex. minimilön, semester och skydd mot diskriminering. Vi brukar kalla det den s.k. hårda kärnan. Vänstern däremot – det hör vi ju här – vill gå längre, vilket skulle begränsa rörligheten väsentligt. Detta antyder enligt min mening protektionism och nationalism, och det är väl ingenting vi behöver i Europa i dessa dagar.

Vi måste förstås – det här håller jag med Olle Ludvigsson om – göra mer för att komma åt fusk och missbruk av reglerna och mer förebyggande arbete. Men att riva upp utstationeringsdirektivet som vänstern kräver, vore att gå tillbaka i utvecklingen och begränsa rörligheten till förfång för arbetstagarna, löntagarna och Europa.

 
  
MPphoto
 

  Regina Bastos (PPE). - Senhor Presidente, Comissário, colegas, começo por felicitar a colega relatora pelo resultado do seu consistente trabalho neste importante relatório. A recente evolução na nossa sociedade e a crise económica têm mostrado que a mobilidade laboral e profissional na União pode contribuir positivamente para reduzir o desemprego e para preencher as lacunas temporárias de mão-de-obra em certas profissões.

As atuais regras que regulam esta matéria do destacamento não são justas porque deixam margem para o não cumprimento da legislação laboral por parte de empresas menos escrupulosas e também permitem margem para habilidades jurídicas, de que é exemplo a criação das conhecidas empresas caixa postal em Estados-Membros com proteção social mais frágil.

A adoção das regras defendidas neste relatório irá assegurar, por um lado, o respeito pelos direitos dos trabalhadores destacados e, por outro lado, que os empregadores tirem o maior partido das potencialidades do mercado único. Saúdo vivamente as medidas que vão permitir inspeções de trabalho mais eficazes com controlos nacionais e a existência de listas que identificam claramente os trabalhadores destacados.

Saúdo também a transparência e facilidade de aceder a informação sobre os direitos e as condições de trabalho nos países de acolhimento, que passarão a estar disponíveis através de um único ponto de contacto e de um único sítio Web nacional.

Para concluir, gostaria de realçar que aperfeiçoar a livre circulação na União Europeia deve continuar a ser uma prioridade.

 
  
MPphoto
 

  Wojciech Michał Olejniczak (S&D). - Panie Przewodniczący! Walka z kryzysem nie musi oznaczać godzenia się na niższe standardy zatrudnienia, tak jak również mobilność nie musi oznaczać, że ci, którzy się przemieszczają, zarabiają mniej i pracują w gorszych warunkach. Dlatego też ta dyrektywa idzie oczywiście w dobrym kierunku, ale ,jak to było podkreślane, jest niewystarczająca. Ja chcę podziękować tym wszystkim, którzy krytykują dzisiaj lewicę i nas tutaj posłów z S&D, bo to dzięki temu, że związki zawodowe i nasza grupa domagały się tych rozwiązań związanych z kontrolą, z płacą minimalną, z innymi instrumentami, które uszczelniają ten rynek, ta dyrektywa dzisiaj i tak jest lepsza od tej, która była pierwotnie przez Państwo projektowana czy przez Państwo zamawiana i oczekiwana. My zgłosiliśmy poprawki, które idą jeszcze dalej, i gdy dzisiaj Państwa słucham, to pewnie bylibyście bardziej zadowoleni, gdyby zostały one przyjęte, bo chodzi o to, żeby jeszcze dokładniej kontrolować i żeby wcześniej zgłaszać pracowników – w tym momencie, kiedy jeszcze nie przyjechali do kraju, który przyjmuje ich do pracy.

 
  
MPphoto
 

  Ole Christensen (S&D). - Hr. formand! I Danmark kæmper myndighederne og fagbevægelsen en kamp mod løndumpere. På byggepladser, slagterier, motorveje og i luftfarten presses arbejdstagere ud i unfair konkurrence med hinanden. Det skyldes virksomheder, der gennem stadig mere kreative løsninger omgår lokale regler for skat, arbejdstid, løn og arbejdsmiljø. Det vigtigste for mig er at give nogle konkrete redskaber til myndighederne, som de kan bruge til at komme misbruget til livs med.

Vi socialdemokrater har kæmpet for så stærke regler som overhovedet muligt. Vi har ikke fået alle vores ønsker med, men der skal ikke herske nogen tvivl om, at dette er et skridt fremad. Blandt andet stilles der krav om øget myndighedssamarbejde og nemmere adgang til oplysninger om udenlandske firmaer. Der stilles krav om kædeansvar i et led i byggebranchen, ligesom der gives muligheder for at udvide kædeansvaret til alle brancher og i flere led. Dette er noget, som fagbevægelsen i bl.a. Danmark kan bruge i kampen mod unfair konkurrence, og derfor agter jeg at stemme for forslaget.

Tak for ordet.

 
  
MPphoto
 

  Frédéric Daerden (S&D). - Monsieur le Président, chers collègues, c'est par une réelle égalité entre les travailleurs au niveau des salaires, de la protection sociale et des conditions de travail, que nous construirons une Europe du progrès social.

C'est pourquoi nous avons souhaité la révision de la directive de base sur le détachement. Nous ne l'avons pas obtenue de la Commission et le débat s'est limité à une directive d'application, avec un accord qui a pour objectif de limiter les abus et tentatives de contournement de la loi.

Les cas sont en effet nombreux sur le terrain, dans nos villes, dans de nombreux secteurs d'activité, et le fait de permettre plus de contrôles par les États membres et de prévoir une responsabilité en chaîne solidaire des entreprises fautives constitue, à mon sens, une avancée.

Cependant, cet accord utile est minimaliste et ne peut servir de prétexte pour rejeter toute idée de réviser, dès demain, la directive elle-même.

Chers collègues, notre combat pour supprimer la concurrence entre les travailleurs et le dumping social en Europe est donc encore loin d'être terminé.

 
  
MPphoto
 

  Sergio Gaetano Cofferati (S&D). - Signor Presidente, onorevoli colleghi, sono convinto che la libertà di circolazione sia uno dei fondamenti dell'Europa di oggi e di domani.

Ritengo sbagliata qualsiasi forma di protezionismo della nostra economia, perché le economie devono misurarsi nel mercato globale sulla base della qualità delle loro azioni e dei prodotti che mettono in vendita, siano essi beni di consumo o servizi. Ritengo altresì che la direttiva sul distacco dei lavoratori sia una brutta direttiva, che non ha nulla a che spartire con l'ipotesi di limitazione della libertà di circolazione o che non induce al protezionismo. È una brutta direttiva perché favorisce il dumping, perché se vogliamo davvero che la libertà di circolazione non sia punitiva per qualcuno, dobbiamo garantire le stesse condizioni in tutti i luoghi.

La direttiva proposta dalla Commissione è una semplice direttiva di interpretazione di quella originale e mette qualche pezza a colori su un vestito già pieno di buchi, come si è verificato nel corso di questi anni. Ritengo dunque importante, con la prossima legislatura, arrivare a una revisione radicale di queste norme e non al loro aggiustamento.

 
  
 

Catch-the-eye-Verfahren

 
  
MPphoto
 

  Sari Essayah (PPE). - Arvoisa puhemies, hyvä komission jäsen, haluan erityisesti kiittää tässä aluksi esittelijä Danuta Jazłowieckaa erinomaisesta työstä tämän direktiivin hyvästä luotsaamisesta.

Tärkeintä on, että jäsenvaltiot voivat halutessaan käyttää erilaisia valvontatoimia lähettyjen työntekijöiden oikeuksien noudattamisen valvomiseksi. Kotimaassani Suomessa muun muassa veronumerojärjestelmä on tärkeä harmaan talouden vastaisessa taistelussa. Alihankintaketjussa jäsenvaltiolla on puolestaan mahdollisuus edetä kansallisista lähtökohdista käsin. Näissä säännöissä luetellaan uusia kriteerejä, joilla autetaan jäsenvaltioita tunnistamaan aidot lähettämistilanteet niistä, joissa pyritään vain kiertämään lainsäädäntöä sosiaalidumppauksella eli esimerkiksi postilaatikkoyrityksiin halutaan puuttua, samoin pakotettuun itsenäiseen ammatinharjoittamiseen.

 
  
MPphoto
 

  Marc Tarabella (S&D). - Monsieur le Président, mes collègues se sont exprimés et il est vrai que cette directive interprétative sur le détachement des travailleurs apporte certaines avancées.

La lutte contre les sous-traitants en cascade –[nbsp ]que j'ai moi-même initiée dans la directive sur les marchés publics[nbsp ]– est fondamentale. Lutter contre le dumping social est une nécessité, aujourd'hui, en Europe. Permettre de faciliter les contrôles ne constitue pas une entrave à la circulation des travailleurs, Monsieur[nbsp ]Schmidt. Les travailleurs doivent circuler librement dans l'Europe d'aujourd'hui, bien entendu, comme dans celle d'hier, et peut-être plus facilement demain.

La mobilité est fondamentale, mais pas à n'importe quelles conditions. Car aujourd'hui cette mobilité, sous le coup de la directive de 1996, organise le dumping social. Très clairement, au cours de la prochaine législature, la priorité sera de faire en sorte de changer la directive de base et que les impôts et les lois sociales soient payés là où opère le travailleur, soit dans le pays où il travaille. On luttera alors efficacement contre le dumping social. C'est un des combats fondamentaux de la prochaine législature pour rétablir la confiance du citoyen dans l'Union européenne.

 
  
MPphoto
 

  Tarja Cronberg (Verts/ALE). - Arvoisa puhemies, kiitos mietinnön esittelijä ja ryhmien edustajat. Neuvottelut ovat varmasti olleet erittäin vaikeat.

On paljon aukkoja, mutta kyse on ennen kaikkea valvonnasta. Vihreät olisivat halunneet viedä työntekijöiden oikeuksia huomattavasti pitemmälle, mutta tässä otetaan kuitenkin kunnon askeleita eteenpäin. Jäsenvaltioiden oikeus valvoa yritysten toimintaa selkenee, tässä onnistutaan puuttumaan myös kirjelaatikkoyrityksiin, pakotettuun yrittäjyyteen ja keinotekoisiin lähetyksiin. Näin ollen nämä ovat olleet porsaanreikiä, joita yritykset ovat häikäilemättömästi käyttäneet lähetettyjen työntekijöiden hyväksikäyttöön. Hyvä uudistus on myös työntekijöiden infopiste, jota vihreät ovat erityisesti esittäneet.

 
  
MPphoto
 

  Krisztina Morvai (NI). - Szép élménnyel lettem gazdagabb ma, hiszen a balliberális oldalról hallottam a képviselőtársakat rettenetes módon aggodalmaskodni a magyar és más kelet-és közép európai munkások jogai miatt. Addig-addig ücsörögtem itt öt éven át a majdnem teljesen üres plenáris teremben, és mondtam, hogy a magyar munkásoknak két lehetőségük van: vagy otthon az Önök, nyugat-európaiak tulajdonában álló összeszerelő üzemekben 200 euróért dolgoznak, vagy gazdasági menekültként elmennek az Önök országaiba, és megélik azokat a jogfosztottságokat, amikről a JURI bizottság képviselője beszélt.

Egyetlen kérdésem van, kedves baloldali képviselőtársaim. Hol voltak Önök az elmúlt öt évben? Miért nem védték a munkásemberek jogait? Meg hol voltak akkor, amikor döntéseket kellett hozni ezzel kapcsolatban? Megmondom, hol voltak. Itt voltak, és nyomkodták a gombokat akkor, amikor kialakult ez a gyarmatosító rendszer, kialakult ez a jogfosztottság. Most Önök választásra készülnek, hirtelen elkezdték védeni a munkásokat. Kutyából nem lesz szalonna...(az elnök elveszi a szót)

 
  
MPphoto
 

  Marije Cornelissen (Verts/ALE). - Mr President, this directive is not going to mend all the loopholes which exist in the free movement legislation. It is not going to make sure that no more European workers will be underpaid, bereft of social rights or living in circumstances that are unfit for human beings. But although this directive will not save the world, it will improve the lives of a large number of people.

Labour inspections will have more instruments to check on posted workers. Member States will be forced to work together better; they will have the power to address abuse better; they will be obliged to inform workers better. Would I have wanted more? Yes, of course, but I cannot imagine voting against this. If this compromise will improve the lives of even just a few people who are treated horribly now, I can only vote in favour. And immediately after that, we need to start working even harder to really rule out exploitation of all workers in Europe.

 
  
 

(Ende des Catch-the-eye-Verfahrens)

 
  
MPphoto
 

  László Andor, Member of the Commission. - Mr President, I believe Parliament and the Commission agree that there is a need to improve the way the existing Posting of Workers Directive is applied and enforced within the Member States.

There have been many concrete references in the debate to specific cases from the past. In fact the Enforcement Directive is exactly about either preventing or resolving such controversies much faster and more efficiently and effectively than in the past. Although the current text perhaps does not represent the perfect result for some of you individually, I think it is important to remember that, when compromises are struck, there is give and take on both sides. So please do not say that you gained nothing if you have not gained everything you originally wanted to achieve.

This Enforcement Directive brings meaningful improvements on many fronts. Moreover, the current text is a good compromise, both for posted workers, who will be better protected, and for businesses, who will have more transparency and legal clarity and a more level playing field in the single market. Those who still prefer to polarise this debate should not forget that in reality there is no sharp separation of sending and receiving countries in Europe. For example, Germany and France are indeed significant receiving countries of posted workers, but they are also major sending countries. Our effort has to be about improving conditions and fighting fraud and abuse without a prohibitive amount of administrative burden. In my view, excessive administrative obligations would not improve, but rather diminish, the employment opportunities of many workers in EU Member States.

I therefore strongly call on you to vote in favour of the compromise enabling adoption at first reading. We need to take this important step to improve the current situation and provide for a number of appropriate tools necessary to increase the effective implementation, application and enforcement in practice of the existing Posting of Workers Directive. Adopting this text also sends a clear signal, on the eve of the European elections, that Europe does not accept fraud and abuse at the expense of posted workers. Those concerned about social dumping should welcome this opportunity.

Of course this is not the last, and not the only, measure to strengthen social Europe in the fight against social dumping. For example, enforcing minimum wage legislation and the fight against undeclared work, on which we launched a new initiative last week, and giving more support to social dialogue in all EU countries, are all equally important in this area.

We have to do a lot for more and better jobs in Europe but, within the context of posted workers, very concrete and effective measures have been put on the table and I wish this to be supported by the House.

 
  
MPphoto
 

  Dimitrios Kourkoulas, President-in-Office of the Council. - Mr President, I am very glad that a large number of Members of this Parliament concluded that this is a good deal. Indeed, it has the potential to improve the situation on the ground, to guarantee the rights of posted workers and further facilitate the provision of services. It puts in place a platform for stronger cooperation between national authorities by facilitating inspections and ensuring more transparency regarding the rights and obligations linked to posting.

As a new element, this Enforcement Directive improves cross-border enforcement of fines and penalties. It also defines Member States’ responsibilities to verify compliance with the rules laid down in the 1996 directive. It clarifies the definition of the posting situation, in order to avoid the multiplication of letterbox companies that do not exercise any genuine economic activity in the Member State of origin, but rather use posting in order to by-pass the law.

Another positive element of the new directive is that it improves the enforcement of rights and the handling of complaints, by requiring that both host and home Member States ensure that posted workers can lodge complaints and take legal or administrative action against their employees if their rights are not respected.

This directive also contains provisions regarding undeclared work and bogus self-employment, which were introduced at the initiative of the European Parliament. Overall, without saying that this is an ideal text – and I do not consider it perfect – I believe that it is a very strong step for social Europe and I hope that this Parliament will vote in favour of this directive tomorrow.

 
  
MPphoto
 

  Danuta Jazłowiecka, sprawozdawca. - Panie Przewodniczący! Podstawą delegowania jest zapewnienie minimalnych warunków zatrudnienia w kraju, w którym są one najkorzystniejsze dla pracownika. Nie to było przedmiotem tej dyrektywy. W tej dyrektywie pracowaliśmy nad instrumentami, które zapewnią ochronę prawną tych pracowników delegowanych. Mówiliście Państwo bardzo często o social dumpingu. Muszę Państwu powiedzieć, że stawianie znaku równości pomiędzy social dumpingiem i delegowaniem w mojej ocenie robi się tylko w celu własnych korzyści, populistycznych korzyści. Zupełnie dla mnie niezrozumiałe, a szczególnie zupełnie dla mnie niezrozumiałe w tej dyrektywie.

Drodzy Państwo! Do wynegocjowanego kompromisu zostały złożone poprawki, poprawki, które nie wnoszą nic, co zwiększyłoby ochronę pracowników, jedynie wprowadzają większą biurokrację w administracji rządowej i w przedsiębiorstwach, szczególnie w małych i średnich przedsiębiorstwach. Jak często podkreślamy, walczymy z nadmierną biurokracją. W tym przypadku to zwiększy biurokrację. I niestety uniemożliwi przyjęcie wypracowanego kompromisu. Chciałabym w związku z tym podkreślić, że w jutrzejszym głosowaniu przyjęcie jakiejkolwiek poprawki nie pozwoli na zamknięcie prac w pierwszym czytaniu i przekreśli ponad dwuletnich prac. Zapewniam Państwa, porozumienie, które udało się wypracować daje realną szansę na poprawę sytuacji pracowników delegowanych i przedsiębiorstw, co jest szczególnie potrzebne dzisiaj, gdy nadal borykamy się z wysokim bezrobociem w Europie i gdy jednocześnie cały świat koncentruje uwagę na rozwijaniu mobilności. Delegowanie jest najbezpieczniejszą jego formą.

Głosowanie odbędzie się jutro, 16 kwietnia. Apeluję do wszystkich Kolegów o podjęcie rozsądnej decyzji i zagłosowanie nad dyrektywą wdrożeniową i głosowanie przeciwko wszelkim poprawkom. Pozwoli to na poprawę ochrony praw pracowników delegowanych oraz zapewni jasność prawną europejskim przedsiębiorcom. Dziękuję wszystkim, którzy uczestniczyli w pracach nad tą dyrektywą. To Wasza – moich Kolegów z Parlamentu, Komisji Europejskiej i Rady – praca przyniosła tak dobry efekt.

 
  
MPphoto
 

  Der Präsident. - Die Aussprache ist geschlossen.

Die Abstimmung findet morgen, Mittwoch, 16.[nbsp ]April 2014, um 12.00[nbsp ]Uhr statt.

Schriftliche Erklärungen (Artikel 149 GO)

 
  
MPphoto
 
 

  Ivo Belet (PPE), schriftelijk. Voorzitter, de mobiliteit van personen en diensten op de Europese interne markt is een enorme verwezenlijking. Maar oneerlijke concurrentie, fraude en sociale dumping via misbruik van de detacheringsregels dreigen het brede draagvlak dat de vrijheden op de interne markt bij onze bedrijven en werknemers genieten, te ondermijnen. Het akkoord over de handhavingsrichtlijn moet zorgen voor een beter toezicht op de regels. Precieze criteria zullen de bevoegde instanties in staat stellen de wettelijkheid van detacheringen te verifiëren en de strijd aan te binden tegen postbusondernemingen en schijnzelfstandigen. Het is goed dat voor de eerste keer een Europese minimumstandaard voor de sanctionering van fraude in onderaannemersketens wordt ingevoerd. Lidstaten krijgen de kans om op nationaal niveau flankerende controlemaatregelen in te lassen waar nodig. Ik roep de Europese Commissie op om deze flexibiliteit ten aanzien van nieuwe vormen van misbruik te respecteren. Hetzelfde geldt voor nationale hoofdelijke aansprakelijkheidsregelingen die ambitieuzer zijn dan de Europese minimumstandaard. De communicatielijnen tussen de nationale inspecties laten in vele gevallen nog te wensen over. Via de automatisering van de gegevensuitwisseling zal een veel betere monitoring van detacheringen mogelijk worden. Het is daarom uitermate belangrijk dat de Europese Commissie erop toeziet dat alle lidstaten het akkoord correct implementeren.

 
  
MPphoto
 
 

  Minodora Cliveti (S&D), în scris. Propunerea de directivă aduce o îmbunătățire semnificativă, oferind protecție sporită lucrătorilor detașați. Consider importantă existența unei liste de criterii cât mai clare și închise pentru a se evita situațiile de aplicare diferită a acestor criterii de către statele membre, a unei liste clare de măsuri administrative și de control, care trebuie utilizată de organismele de control dintr-un stat membru atunci când verifică o companie care detașează lucrători, precum și a unui set comun de reguli clare care avantajează companiile, oferindu-le un cadru juridic stabil și impiedicând autoritățile dintr-un stat membru să impună măsuri aleatorii.

Adaugarea de noi masuri administrative și de control de către un stat membru se va putea face doar în condiții stricte, cu informarea Comisiei Europene, a statelor membre și a furnizorilor de servicii. Trebuie să combatem abuzurile împotriva lucrătorilor detașati prin instituirea unui sistem de responsabilitate individuală și solidar, în general, pe baza voluntară, precum și a unui sistem obligatoriu în domeniul construcțiilor, precum și sancţiuni efective și proporționate împotriva contractorului în situația în care lucrătorii au dificultăți în a-și obține drepturile.

De asemenea, un lucru foarte important ce trebuie avut în vedere este executarea transfrontalieră a amenzilor care permite recuperarea amenzilor în statul de origine a companiei care detașează lucrători.

 
  
MPphoto
 
 

  Tunne Kelam (PPE), in writing. Around 1 million workers are being posted around Europe. The rules governing their rights and obligations are fragmented and often the workers face precarious working conditions and/or are subject to arbitrary controls. This directive will lay the ground for concrete measures on control when inspecting foreign companies, clarify the question of liability and ensure that workers are duly paid for their work. Once the concrete control measures are in place, the Member States will be obliged to communicate those to the European Commission, whereas the freedom and flexibility of which measures to apply is fully up to the Member States, provided those are justified and proportionate. The directive foresees also enhanced cooperation between Member States through the IMI online application that will allow national, regional and local authorities to communicate quickly with their counterparts abroad. Another improvement will be creating a single national website in each Member State. Currently many workers and companies are lost in finding accurate information on rights and duties. This will ensure that everyone has equal access to all information in their respective national language.

 
  
MPphoto
 
 

  Sirpa Pietikäinen (PPE), kirjallinen. Työelämän pelisääntöjen kehittäminen on tällä vaalikaudella jäänyt EU-päätöksenteossa talouskriisin jalkoihin. Työelämää koskevien lakiuudistusten määrä on jäänyt vähäiseksi. Tällä viikolla hyväksytty lähetettyjen työntekijöiden direktiivi on yksi kauden merkittävimmistä työlainsäädännöistä. Nyt saavutettu neuvottelutulos lähetettyjen työntekijöiden direktiivin uudistamisesta on kohtuullinen kompromissi. Se parantaa viranomaisyhteistyötä tietojenvaihdon ja sanktioiden osalta. Direktiivi parani parlamentin käsittelyssä, mutta useita tärkeitä muutosesityksiä mm. tarkemmista määrittelyistä ja soveltamisalasta jäi hyväksymättä. Direktiiviin olisi pitänyt saada mukaan ay-järjestöjen kanneoikeus, jolloin järjestöt voivat ilman työntekijän suostumusta lähteä ajamaan sopimusrikkomusasiaa. Niin ikään direktiivistä jäi uupumaan koko hankintaketjun kattava vastuu, jossa pääurakoitsija olisi selkeästi ollut velvollinen vastaamaan alihankintaketjussa tapahtuvista rikkomuksista. Tämä periaate soveltuisi monille lainsäädännön aloille ja tulisi ottaa niillä käyttöön horisontaalisesti, esimerkkinä julkisia hankintoja koskeva lainsäädäntö.

 
  
MPphoto
 
 

  Valdemar Tomaševski (ECR), raštu. Gerbiamas Pirmininke, kiekvienais metais į kitas valstybes nares deleguojama apie milijoną Europos Sąjungos piliečių. Laisvas darbuotojų judėjimas bei paslaugų teikimo laisvė yra pagrindiniai bendros vidaus rinkos ramsčiai. Dėl to šios kategorijos darbuotojams turi būti užtikrinta ypatinga apsauga. Ekonominės krizės metu tai yra ypatingai svarbu. Ypatingos šios kategorijos darbuotojų savybės – mobilumas ir konkurencingumas – gali turėti įtakos darbo vietų išlaikymui ir skatinti ekonomikos augimą, paremtą naujų darbo vietų kūrimu. ES paslaugų teikimo laisves, be abejonės, turi lydėti atitinkamų darbuotojų teisių garantijos ir užtikrinimas. Atsižvelgiant į tai, būtina sukurti suderintas teisines priemones, nustatytas šioje direktyvoje. Siekiant užtikrinti geresnę šios kategorijos darbuotojų apsaugą, būtina glaudžiau bendradarbiauti su valstybėmis narėmis. Šio tarptautinio bendradarbiavimo pagrindas – optimalus nedarbingumo sumažinimas ES valstybėse narėse. Tačiau verta prisiminti, kad šis tikslas negali būti vienintelė mūsų veiksmų esmė. Siekdami jo, turime sutelkti dėmesį į darbuotojų nediskriminavimo dėl jų tautybės ar pilietybės principą. Pranešėja iškėlė labai svarbias problemas ir pasiūlė jų sprendimo būdus, vertus palaikymo. Svarbu būtent tai, kad nauji teisės aktai ir teisės aktų pakeitimai jokiu būdu negali leisti darbdaviams apeiti įstatymų ir turi padėti kovoje su nesąžiningu elgesiu su darbuotojais.

 
Правна информация - Политика за поверителност