Forrige 
 Næste 
ProtokolAfstemningerAfstemning ved navneopråbVedtagne teksterFuldstændigt forhandlingsreferat
Fuldstændigt Forhandlingsreferat
Tirsdag den 15. april 2014 - StrasbourgRevideret udgave
 1.Åbning af mødet
 2.Fortolkning af forretningsordenen: se protokollen
 3.Parlamentets sammensætning: se protokollen
 4.Modtagne dokumenter: se protokollen
 5.Debat om tilfælde af krænkelse af menneskerettighederne, demokratiet og retsstatsprincippet (meddelelse om indgivne beslutningsforslag): se protokollen
 6.Regelsæt for genopretning og afvikling af kreditinstitutter og investeringsselskaber - Indskudsgarantiordninger (forhandling)
 7.Forbrugsprodukters sikkerhed - Markedsovervågning af produkter - Forbrugerbeskyttelse - Beskyttelse af forbrugere i forbindelse med forsyningspligtsydelser (forhandling)
 8.Afstemningstid
  8.1.Afvikling af kreditinstitutter og visse investeringsselskaber inden for rammerne af en fælles afviklingsmekanisme og en fælles bankafviklingsfond (A7-0478/2013 - Elisa Ferreira) (afstemning)
  8.2.Forbrugerbeskyttelse - Beskyttelse af forbrugere i forbindelse med forsyningspligtsydelser (A7-0163/2014 - Josef Weidenholzer) (afstemning)
  8.3.Tekniske forskrifter for fartøjer på indre vandveje (A7-0145/2014 - Corien Wortmann-Kool) (afstemning)
  8.4.Korrekt anvendelse af told- og landbrugsbestemmelserne (A7-0241/2014 - António Fernando Correia de Campos) (afstemning)
  8.5.Informationsprocedure med hensyn til tekniske forskrifter samt forskrifter for informationssamfundets tjenester (Kodificering) (A7-0247/2014 - Francesco Enrico Speroni) (afstemning)
  8.6.Kroatiens tiltrædelse af konventionen af 23. juli[nbsp ]1990 om ophævelse af dobbeltbeskatning (A7-0214/2014 - Sławomir Nitras) (afstemning)
  8.7.Oprettelse af fællesforetagendet Shift2Rail (A7-0259/2014 - Josefa Andrés Barea) (afstemning)
  8.8.Anmodning om beskyttelse af Alexander Mirskys parlamentariske immunitet (A7-0273/2014 - Marielle Gallo) (afstemning)
  8.9.Anvendelse af Den Europæiske Fond for Tilpasning til Globaliseringen: ansøgning EGF/2012/007 IT/VDC Technologies (A7-0261/2014 - Frédéric Daerden) (afstemning)
  8.10.Anvendelse af Den Europæiske Fond for Tilpasning til Globaliseringen (ansøgning EGF/2012/004ES/Grupo Santana fra Spanien) (A7-0260/2014 - Frédéric Daerden) (afstemning)
  8.11.Indskudsgarantiordninger (A7-0216/2014 - Peter Simon) (afstemning)
  8.12.Infrastruktur for alternative brændstoffer (A7-0444/2013 - Carlo Fidanza) (afstemning)
  8.13.Dimensioner og vægt i national og international trafik for visse vejkøretøjer i brug i Fællesskabet (A7-0256/2014 - Jörg Leichtfried) (afstemning)
  8.14.Regelsæt for genopretning og afvikling af kreditinstitutter og investeringsselskaber (A7-0196/2013 - Gunnar Hökmark) (afstemning)
  8.15.Institutter for kollektiv investering i værdipapirer (A7-0125/2013 - Sven Giegold) (afstemning)
  8.16.Betalingskonti (A7-0398/2013 - Jürgen Klute) (afstemning)
  8.17.Dokumenter med central information til investeringsprodukter (A7-0368/2013 - Pervenche Berès) (afstemning)
  8.18.Den Europæiske Unions Domstol: antallet af dommere ved Retten (A7-0252/2013 - Alexandra Thein) (afstemning)
  8.19.Indførelse af det interoperable EU-dækkende eCall-system (A7-0482/2013 - Philippe De Backer) (afstemning)
  8.20.Foranstaltninger til at reducere omkostningerne ved etablering af elektroniske højhastighedskommunikationsnet (A7-0455/2013 - Edit Herczog) (afstemning)
  8.21.Indlandsflåder til fremme af vandvejstransporten (A7-0142/2014 - Corien Wortmann-Kool) (afstemning)
  8.22.Landbrugsprodukter på det indre marked og i tredjelande (A7-0217/2014 - Esther Herranz García) (afstemning)
  8.23.Forsknings- og udviklingsprogrammet "Et aktivt liv længst muligt i eget hjem" (Active and Assisted Living) (A7-0076/2014 - Claude Turmes) (afstemning)
  8.24.Forskningsintensive små og mellemstore virksomheder (A7-0077/2014 - Miloslav Ransdorf) (afstemning)
  8.25.Metrologiprogram for innovation og forskning (A7-0063/2014 - Niki Tzavela) (afstemning)
  8.26.Partnerskabsprogrammet mellem de europæiske lande og udviklingslande vedrørende kliniske forsøg (A7-0064/2014 - Vicky Ford) (afstemning)
  8.27.Europæisk kendelse til sikring af bankindeståender (A7-0227/2013 - Raffaele Baldassarre) (afstemning)
  8.28.Offentliggørelse af ikke-finansielle oplysninger og oplysninger om diversitet for visse store selskaber og grupper (A7-0006/2014 - Raffaele Baldassarre) (afstemning)
  8.29.Inddrejse- og opholdsbetingelser for virksomhedsinternt udstationerede tredjelandsstatsborgere (A7-0170/2014 - Salvatore Iacolino) (afstemning)
  8.30.Fællesforetagendet Clean Sky 2 (A7-0083/2014 - Christian Ehler) (afstemning)
  8.31.Fællesforetagendet for biobaserede industrier (A7-0092/2014 - Lambert van Nistelrooij) (afstemning)
  8.32.Fællesforetagende til udvikling af en ny generation af det europæiske lufttrafikstyringssystem (SESAR) (A7-0062/2014 - Britta Thomsen) (afstemning)
  8.33.Fællesforetagendet for initiativet om innovative lægemidler 2 (A7-0105/2014 - Teresa Riera Madurell) (afstemning)
  8.34.Fællesforetagendet ECSEL (A7-0074/2014 - Paul Rübig) (afstemning)
  8.35.Fællesforetagendet for brændselsceller og brint 2 (A7-0094/2014 - Vladko Todorov Panayotov) (afstemning)
  8.36.Den interinstitutionelle aftale om åbenhedsregisteret (A7-0258/2014 - Roberto Gualtieri) (afstemning)
  8.37.Socialt trepartstopmøde om vækst og beskæftigelse (A7-0136/2014 - Csaba Őry) (afstemning)
  8.38.Forhandlingerne om den flerårige finansielle ramme for 2014-2020: erfaringer og vejen frem (A7-0254/2014 - Jean-Luc Dehaene, Ivailo Kalfin) (afstemning)
 9.Stemmeforklaringer
  9.1.Afvikling af kreditinstitutter og visse investeringsselskaber inden for rammerne af en fælles afviklingsmekanisme og en fælles bankafviklingsfond (A7-0478/2013 - Elisa Ferreira)
  9.2.Forbrugerbeskyttelse - Beskyttelse af forbrugere i forbindelse med forsyningspligtsydelser (A7-0163/2014 - Josef Weidenholzer)
  9.3.Tekniske forskrifter for fartøjer på indre vandveje (A7-0145/2014 - Corien Wortmann-Kool)
  9.4.Korrekt anvendelse af told- og landbrugsbestemmelserne (A7-0241/2014 - António Fernando Correia de Campos)
  9.5.Informationsprocedure med hensyn til tekniske forskrifter samt forskrifter for informationssamfundets tjenester (Kodificering) (A7-0247/2014 - Francesco Enrico Speroni)
  9.6.Kroatiens tiltrædelse af konventionen af 23. juli[nbsp ]1990 om ophævelse af dobbeltbeskatning (A7-0214/2014 - Sławomir Nitras)
  9.7.Oprettelse af fællesforetagendet Shift2Rail (A7-0259/2014 - Josefa Andrés Barea)
  9.8.Anmodning om beskyttelse af Alexander Mirskys parlamentariske immunitet (A7-0273/2014 - Marielle Gallo)
  9.9.Anvendelse af Den Europæiske Fond for Tilpasning til Globaliseringen: ansøgning EGF/2012/007 IT/VDC Technologies (A7-0261/2014 - Frédéric Daerden)
  9.10.Anvendelse af Den Europæiske Fond for Tilpasning til Globaliseringen (ansøgning EGF/2012/004ES/Grupo Santana fra Spanien) (A7-0260/2014 - Frédéric Daerden)
  9.11.Indskudsgarantiordninger (A7-0216/2014 - Peter Simon)
  9.12.Infrastruktur for alternative brændstoffer (A7-0444/2013 - Carlo Fidanza)
  9.13.Forbrugerbeskyttelse - Beskyttelse af forbrugere i forbindelse med forsyningspligtsydelser (A7-0163/2014 - Josef Weidenholzer)
  9.14.Dimensioner og vægt i national og international trafik for visse vejkøretøjer i brug i Fællesskabet (A7-0256/2014 - Jörg Leichtfried)
  9.15.Regelsæt for genopretning og afvikling af kreditinstitutter og investeringsselskaber (A7-0196/2013 - Gunnar Hökmark)
  9.16.Institutter for kollektiv investering i værdipapirer (A7-0125/2013 - Sven Giegold)
  9.17.Betalingskonti (A7-0398/2013 - Jürgen Klute)
  9.18.Dokumenter med central information til investeringsprodukter (A7-0368/2013 - Pervenche Berès)
  9.19.Den Europæiske Unions Domstol: antallet af dommere ved Retten (A7-0252/2013 - Alexandra Thein)
  9.20.Indførelse af det interoperable EU-dækkende eCall-system (A7-0482/2013 - Philippe De Backer)
  9.21.Foranstaltninger til at reducere omkostningerne ved etablering af elektroniske højhastighedskommunikationsnet (A7-0455/2013 - Edit Herczog)
  9.22.Indlandsflåder til fremme af vandvejstransporten (A7-0142/2014 - Corien Wortmann-Kool)
  9.23.Landbrugsprodukter på det indre marked og i tredjelande (A7-0217/2014 - Esther Herranz García)
  9.24.Forsknings- og udviklingsprogrammet "Et aktivt liv længst muligt i eget hjem" (Active and Assisted Living) (A7-0076/2014 - Claude Turmes)
  9.25.Forskningsintensive små og mellemstore virksomheder (A7-0077/2014 - Miloslav Ransdorf)
  9.26.Metrologiprogram for innovation og forskning (A7-0063/2014 - Niki Tzavela)
  9.27.Partnerskabsprogrammet mellem de europæiske lande og udviklingslande vedrørende kliniske forsøg (A7-0064/2014 - Vicky Ford)
  9.28.Europæisk kendelse til sikring af bankindeståender (A7-0227/2013 - Raffaele Baldassarre)
  9.29.Offentliggørelse af ikke-finansielle oplysninger og oplysninger om diversitet for visse store selskaber og grupper (A7-0006/2014 - Raffaele Baldassarre)
  9.30.Inddrejse- og opholdsbetingelser for virksomhedsinternt udstationerede tredjelandsstatsborgere (A7-0170/2014 - Salvatore Iacolino)
  9.31.Fællesforetagendet Clean Sky 2 (A7-0083/2014 - Christian Ehler)
  9.32.Fællesforetagendet for biobaserede industrier (A7-0092/2014 - Lambert van Nistelrooij)
  9.33.Fællesforetagende til udvikling af en ny generation af det europæiske lufttrafikstyringssystem (SESAR) (A7-0062/2014 - Britta Thomsen)
  9.34.Fællesforetagendet for initiativet om innovative lægemidler 2 (A7-0105/2014 - Teresa Riera Madurell)
  9.35.Fællesforetagendet ECSEL (A7-0074/2014 - Paul Rübig)
  9.36.Fællesforetagendet for brændselsceller og brint 2 (A7-0094/2014 - Vladko Todorov Panayotov)
  9.37.Den interinstitutionelle aftale om åbenhedsregisteret (A7-0258/2014 - Roberto Gualtieri)
  9.38.Socialt trepartstopmøde om vækst og beskæftigelse (A7-0136/2014 - Csaba Őry)
  9.39.Forhandlingerne om den flerårige finansielle ramme for 2014-2020: erfaringer og vejen frem (A7-0254/2014 - Jean-Luc Dehaene, Ivailo Kalfin)
 10.Stemmerettelser og -intentioner: se protokollen
 11.Godkendelse af protokollen fra foregående møde: se protokollen
 12.Udvalgenes og delegationernes sammensætning: se protokollen
 13.Bedre muligheder for overførsel af supplerende pensionsrettigheder (forhandling)
 14.Udstationering af arbejdstagere som led i udveksling af tjenesteydelser (forhandling)
 15.Offentlige arbejdsformidlinger (forhandling)
 16.Berigtigelser (forretningsordenens artikel 216): se protokollen
 17.Afstemningstid
  17.1.Bedre muligheder for overførsel af supplerende pensionsrettigheder (A7-0188/2014 - Ria Oomen-Ruijten) (afstemning)
  17.2.Fødevare- og foderstoflovgivningen og regler for dyresundhed og dyrevelfærd, plantesundhed, planteformeringsmateriale og plantebeskyttelsesmidler (A7-0162/2014 - Mario Pirillo) (afstemning)
  17.3.Dyresundhed (A7-0129/2014 - Marit Paulsen) (afstemning)
  17.4.Beskyttelsesforanstaltninger mod planteskadegørere (A7-0147/2014 - Hynek Fajmon) (afstemning)
  17.5.Forbrugsprodukters sikkerhed (A7-0355/2013 - Christel Schaldemose) (afstemning)
  17.6.Markedsovervågning af produkter (A7-0346/2013 - Sirpa Pietikäinen) (afstemning)
  17.7.Markeder for finansielle instrumenter og ændring af EMIR-forordningen om OTC-derivater, centrale modparter og transaktionsregistre (A7-0303/2012 - Markus Ferber) (afstemning)
  17.8.Markeder for finansielle instrumenter og ophævelse af direktiv 2004/39/EF (A7-0306/2012 - Markus Ferber) (afstemning)
  17.9.Statistikker over varehandel (A7-0457/2013 - Hans-Peter Martin) (afstemning)
  17.10.Værdipapirafvikling og værdipapircentraler (A7-0039/2013 - Kay Swinburne) (afstemning)
  17.11.Skibsudstyr (A7-0255/2013 - Dominique Riquet) (afstemning)
  17.12.Trykbærende udstyr (A7-0008/2014 - Zuzana Roithová) (afstemning)
  17.13.Retsafgørelser på det civil- og handelsretlige område (A7-0052/2014 - Tadeusz Zwiefka) (afstemning)
  17.14.Stikprøveundersøgelse vedrørende arbejdsstyrken i Fællesskabet (A7-0344/2013 - Tatjana Ždanoka) (afstemning)
  17.15.Det Europæiske Søfartssikkerhedsagenturs tiltag til bekæmpelse af forurening (A7-0300/2013 - Keith Taylor) (afstemning)
  17.16.Et erhvervsvenligt miljø for etablerede og nystartede virksomheder med henblik på at fremme beskæftigelsen? (A7-0101/2014 - Anthea McIntyre) (afstemning)
  17.17.Nye teknologier og åbne uddannelsesressourcer (A7-0249/2014 - Cătălin Sorin Ivan) (afstemning)
 18.Stemmeforklaringer: se protokollen
 19.Stemmerettelser og -intentioner: se protokollen
 20.Tilbagelevering af kulturgoder, som ulovligt er fjernet fra en medlemsstats område (forhandling)
 21.Emballage og emballageaffald med henblik på at mindske forbruget af letvægtsplastbæreposer (forhandling)
 22.Overvågning af de ydre søgrænser (forhandling)
 23.Overførsel af motorkøretøjer (forhandling)
 24.Bevillingsoverførsler: se protokollen
 25.Dagsorden for næste møde: se protokollen
 26.Hævelse af mødet
Fuldstændigt Forhandlingsreferat
Revideret udgave (2660 kb)
 
Fuldstændigt Forhandlingsreferat
Revideret udgave (7715 kb)
Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik