Edellinen 
 Seuraava 
PVTACRE
Sanatarkat istuntoselostukset
Tiistai 15. huhtikuuta 2014 - StrasbourgLopullinen versio
 1.Istunnon avaaminen
 2.Työjärjestyksen tulkinta: ks. pöytäkirja
 3.Parlamentin kokoonpano: ks. pöytäkirja
 4.Vastaanotetut asiakirjat: ks. pöytäkirja
 5.Keskustelu ihmisoikeuksien sekä demokratian ja oikeusvaltion periaatteiden loukkauksia koskevista tapauksista (käsiteltäväksi jätetyt päätöslauselmaesitykset): ks. pöytäkirja
 6.Luottolaitosten ja sijoituspalveluyritysten elvytys- ja kriisinratkaisukehys - Talletusten vakuusjärjestelmät (keskustelu)
 7.Kulutustavaroiden turvallisuus - Tuotteiden markkinavalvonta - Kuluttajansuoja yleishyödyllisissä palveluissa (keskustelu)
 8.Äänestykset
  8.1.Luottolaitosten ja tiettyjen sijoituspalveluyritysten kriisinratkaisu yhteisen kriisinratkaisumekanismin ja yhteisen kriisinratkaisurahaston puitteissa (A7-0478/2013 - Elisa Ferreira) (äänestys)
  8.2.Kuluttajansuoja yleishyödyllisissä palveluissa (A7-0163/2014 - Josef Weidenholzer) (äänestys)
  8.3.Sisävesialusten tekniset vaatimukset (A7-0145/2014 - Corien Wortmann-Kool) (äänestys)
  8.4.Tulli- ja maatalousasioita koskevan lainsäädännön moitteeton soveltaminen (A7-0241/2014 - António Fernando Correia de Campos) (äänestys)
  8.5.Teknisiä määräyksiä ja tietoyhteiskunnan palveluja koskevia määräyksiä koskevat tiedot (A7-0247/2014 - Francesco Enrico Speroni) (äänestys)
  8.6.Kroatian liittyminen kaksinkertaisen verotuksen poistamisesta vuonna 1990 tehtyyn yleissopimukseen [nbsp ] (A7-0214/2014 - Sławomir Nitras) (äänestys)
  8.7.Shift2Rail-yhteisyritys (A7-0259/2014 - Josefa Andrés Barea) (äänestys)
  8.8.Alexander Mirskyn erioikeuksien ja vapauksien puolustamista koskeva pyyntö (A7-0273/2014 - Marielle Gallo) (äänestys)
  8.9.Euroopan globalisaatiorahaston varojen käyttöönotto: hakemus EGF/2012/007 IT/VDC Technologies (A7-0261/2014 - Frédéric Daerden) (äänestys)
  8.10.Euroopan globalisaatiorahaston varojen käyttöönotto (hakemus EGF/2012/004 ES/ Grupo Santana, Espanja) (A7-0260/2014 - Frédéric Daerden) (äänestys)
  8.11.Talletusten vakuusjärjestelmät (A7-0216/2014 - Peter Simon) (äänestys)
  8.12.Vaihtoehtoisten polttoaineiden infrastruktuuri (A7-0444/2013 - Carlo Fidanza) (äänestys)
  8.13.Yhteisössä liikkuvien tieliikenteen ajoneuvojen mitat ja painot (A7-0256/2014 - Jörg Leichtfried) (äänestys)
  8.14.Luottolaitosten ja sijoituspalveluyritysten elvytys- ja kriisinratkaisukehys (A7-0196/2013 - Gunnar Hökmark) (äänestys)
  8.15.Siirtokelpoisiin arvopapereihin kohdistuvaa yhteistä sijoitustoimintaa harjoittavat yritykset (A7-0125/2013 - Sven Giegold) (äänestys)
  8.16.Maksutilit (A7-0398/2013 - Jürgen Klute) (äänestys)
  8.17.Sijoitustuotteita koskevat avaintietoasiakirjat (A7-0368/2013 - Pervenche Berès) (äänestys)
  8.18.Euroopan unionin tuomioistuin: yleisen tuomioistuimen tuomarien lukumäärä (A7-0252/2013 - Alexandra Thein) (äänestys)
  8.19.Yhteentoimivan EU:n laajuisen eCall-järjestelmän käyttöönotto (A7-0482/2013 - Philippe De Backer) (äänestys)
  8.20.Toimenpiteet nopeiden sähköisten viestintäverkkojen käyttöönoton kustannusten vähentämiseksi (A7-0455/2013 - Edit Herczog) (äänestys)
  8.21.Sisävesiliikenne (A7-0142/2014 - Corien Wortmann-Kool) (äänestys)
  8.22.Maataloustuotteet sisämarkkinoilla ja kolmansissa maissa (A7-0217/2014 - Esther Herranz García) (äänestys)
  8.23.Aktiivista ja avustettua asumista koskeva tutkimus- ja kehitysohjelma (A7-0076/2014 - Claude Turmes) (äänestys)
  8.24.Tutkimustyötä tekevien pk-yritysten tutkimus- ja kehitysohjelma (A7-0077/2014 - Miloslav Ransdorf) (äänestys)
  8.25.Eurooppalainen metrologian innovointi- ja tutkimusohjelma (A7-0063/2014 - Niki Tzavela) (äänestys)
  8.26.Euroopan maiden ja kehitysmaiden välinen kliinisten tutkimusten yhteistyökumppanuusohjelma (A7-0064/2014 - Vicky Ford) (äänestys)
  8.27.Eurooppalainen tilivarojen turvaamismääräys (A7-0227/2013 - Raffaele Baldassarre) (äänestys)
  8.28.Tietyiltä suurilta yrityksiltä ja yritysryhmiltä edellytettävien muiden kuin taloudellisten tietojen ja monimuotoisuutta koskevien tietojen julkistaminen (A7-0006/2014 - Raffaele Baldassarre) (äänestys)
  8.29.Kolmansien maiden kansalaisten maahantulon ja oleskelun edellytykset yrityksen sisäisen siirron yhteydessä (A7-0170/2014 - Salvatore Iacolino) (äänestys)
  8.30.Clean Sky 2 -yhteisyritys (A7-0083/2014 - Christian Ehler) (äänestys)
  8.31.Biopohjaisia teollisuudenaloja koskeva yhteisyritys (A7-0092/2014 - Lambert van Nistelrooij) (äänestys)
  8.32.SESAR-yhteisyritys (A7-0062/2014 - Britta Thomsen) (äänestys)
  8.33.Innovatiiviset lääkkeet 2 -aloitetta varten perustettava yhteisyritys (A7-0105/2014 - Teresa Riera Madurell) (äänestys)
  8.34.ECSEL-yhteisyritys (A7-0074/2014 - Paul Rübig) (äänestys)
  8.35.Polttokenno- ja vetyteknologian alalla toimiva toinen yhteisyritys (A7-0094/2014 - Vladko Todorov Panayotov) (äänestys)
  8.36.Avoimuusrekisteriä koskeva toimielinten sopimus (A7-0258/2014 - Roberto Gualtieri) (äänestys)
  8.37.Kasvua ja työllisyyttä käsittelevä kolmikantainen sosiaalihuippukokous (A7-0136/2014 - Csaba Őry) (äänestys)
  8.38.Kauden 2014–2020 monivuotista rahoituskehystä koskevat neuvottelut: kokemukset ja tulevat vaiheet (A7-0254/2014 - Jean-Luc Dehaene, Ivailo Kalfin) (äänestys)
 9.Äänestysselitykset
  9.1.Luottolaitosten ja tiettyjen sijoituspalveluyritysten kriisinratkaisu yhteisen kriisinratkaisumekanismin ja yhteisen kriisinratkaisurahaston puitteissa (A7-0478/2013 - Elisa Ferreira)
  9.2.Kuluttajansuoja yleishyödyllisissä palveluissa (A7-0163/2014 - Josef Weidenholzer)
  9.3.Sisävesialusten tekniset vaatimukset (A7-0145/2014 - Corien Wortmann-Kool)
  9.4.Tulli- ja maatalousasioita koskevan lainsäädännön moitteeton soveltaminen (A7-0241/2014 - António Fernando Correia de Campos)
  9.5.Teknisiä määräyksiä ja tietoyhteiskunnan palveluja koskevia määräyksiä koskevat tiedot (A7-0247/2014 - Francesco Enrico Speroni)
  9.6.Kroatian liittyminen kaksinkertaisen verotuksen poistamisesta vuonna 1990 tehtyyn yleissopimukseen [nbsp ] (A7-0214/2014 - Sławomir Nitras)
  9.7.Shift2Rail-yhteisyritys (A7-0259/2014 - Josefa Andrés Barea)
  9.8.Alexander Mirskyn erioikeuksien ja vapauksien puolustamista koskeva pyyntö (A7-0273/2014 - Marielle Gallo)
  9.9.Euroopan globalisaatiorahaston varojen käyttöönotto: hakemus EGF/2012/007 IT/VDC Technologies (A7-0261/2014 - Frédéric Daerden)
  9.10.Euroopan globalisaatiorahaston varojen käyttöönotto (hakemus EGF/2012/004 ES/ Grupo Santana, Espanja) (A7-0260/2014 - Frédéric Daerden)
  9.11.Talletusten vakuusjärjestelmät (A7-0216/2014 - Peter Simon)
  9.12.Vaihtoehtoisten polttoaineiden infrastruktuuri (A7-0444/2013 - Carlo Fidanza)
  9.13.Kuluttajansuoja yleishyödyllisissä palveluissa (A7-0163/2014 - Josef Weidenholzer)
  9.14.Yhteisössä liikkuvien tieliikenteen ajoneuvojen mitat ja painot (A7-0256/2014 - Jörg Leichtfried)
  9.15.Luottolaitosten ja sijoituspalveluyritysten elvytys- ja kriisinratkaisukehys (A7-0196/2013 - Gunnar Hökmark)
  9.16.Siirtokelpoisiin arvopapereihin kohdistuvaa yhteistä sijoitustoimintaa harjoittavat yritykset (A7-0125/2013 - Sven Giegold)
  9.17.Maksutilit (A7-0398/2013 - Jürgen Klute)
  9.18.Sijoitustuotteita koskevat avaintietoasiakirjat (A7-0368/2013 - Pervenche Berès)
  9.19.Euroopan unionin tuomioistuin: yleisen tuomioistuimen tuomarien lukumäärä (A7-0252/2013 - Alexandra Thein)
  9.20.Yhteentoimivan EU:n laajuisen eCall-järjestelmän käyttöönotto (A7-0482/2013 - Philippe De Backer)
  9.21.Toimenpiteet nopeiden sähköisten viestintäverkkojen käyttöönoton kustannusten vähentämiseksi (A7-0455/2013 - Edit Herczog)
  9.22.Sisävesiliikenne (A7-0142/2014 - Corien Wortmann-Kool)
  9.23.Maataloustuotteet sisämarkkinoilla ja kolmansissa maissa (A7-0217/2014 - Esther Herranz García)
  9.24.Aktiivista ja avustettua asumista koskeva tutkimus- ja kehitysohjelma (A7-0076/2014 - Claude Turmes)
  9.25.Tutkimustyötä tekevien pk-yritysten tutkimus- ja kehitysohjelma (A7-0077/2014 - Miloslav Ransdorf)
  9.26.Eurooppalainen metrologian innovointi- ja tutkimusohjelma (A7-0063/2014 - Niki Tzavela)
  9.27.Euroopan maiden ja kehitysmaiden välinen kliinisten tutkimusten yhteistyökumppanuusohjelma (A7-0064/2014 - Vicky Ford)
  9.28.Eurooppalainen tilivarojen turvaamismääräys (A7-0227/2013 - Raffaele Baldassarre)
  9.29.Tietyiltä suurilta yrityksiltä ja yritysryhmiltä edellytettävien muiden kuin taloudellisten tietojen ja monimuotoisuutta koskevien tietojen julkistaminen (A7-0006/2014 - Raffaele Baldassarre)
  9.30.Kolmansien maiden kansalaisten maahantulon ja oleskelun edellytykset yrityksen sisäisen siirron yhteydessä (A7-0170/2014 - Salvatore Iacolino)
  9.31.Clean Sky 2 -yhteisyritys (A7-0083/2014 - Christian Ehler)
  9.32.Biopohjaisia teollisuudenaloja koskeva yhteisyritys (A7-0092/2014 - Lambert van Nistelrooij)
  9.33.SESAR-yhteisyritys (A7-0062/2014 - Britta Thomsen)
  9.34.Innovatiiviset lääkkeet 2 -aloitetta varten perustettava yhteisyritys (A7-0105/2014 - Teresa Riera Madurell)
  9.35.ECSEL-yhteisyritys (A7-0074/2014 - Paul Rübig)
  9.36.Polttokenno- ja vetyteknologian alalla toimiva toinen yhteisyritys (A7-0094/2014 - Vladko Todorov Panayotov)
  9.37.Avoimuusrekisteriä koskeva toimielinten sopimus (A7-0258/2014 - Roberto Gualtieri)
  9.38.Kasvua ja työllisyyttä käsittelevä kolmikantainen sosiaalihuippukokous (A7-0136/2014 - Csaba Őry)
  9.39.Kauden 2014–2020 monivuotista rahoituskehystä koskevat neuvottelut: kokemukset ja tulevat vaiheet (A7-0254/2014 - Jean-Luc Dehaene, Ivailo Kalfin)
 10.Äänestymiskäyttäytymistä ja äänestysaikeita koskevat ilmoitukset: ks. pöytäkirja
 11.Edellisen istunnon pöytäkirjan hyväksyminen: ks. pöytäkirja
 12.Valiokuntien ja valtuuskuntien kokoonpano: ks. pöytäkirja
 13.Työntekijöiden liikkuvuuden edistäminen lisäeläkeoikeuksien hankkimista ja säilyttämistä parantamalla (keskustelu)
 14.Palvelujen tarjoamisen yhteydessä tapahtuva työntekijöiden lähettäminen työhön toiseen jäsenvaltioon (keskustelu)
 15.Julkisten työvoimapalvelujen tehostettu yhteistyö (keskustelu)
 16.Oikaisut (työjärjestyksen 216 artikla): ks. pöytäkirja
 17.Äänestykset
  17.1.Työntekijöiden liikkuvuuden edistäminen lisäeläkeoikeuksien hankkimista ja säilyttämistä parantamalla (A7-0188/2014 - Ria Oomen-Ruijten) (äänestys)
  17.2.Elintarvike- ja rehulainsäädäntö ja eläinten terveyttä ja hyvinvointia, kasvien terveyttä, kasvien lisäysaineistoa ja kasvinsuojeluaineita koskevat säännöt (A7-0162/2014 - Mario Pirillo) (äänestys)
  17.3.Eläinten terveys (A7-0129/2014 - Marit Paulsen) (äänestys)
  17.4.Kasvintuhoojien vastaiset suojatoimenpiteet (A7-0147/2014 - Hynek Fajmon) (äänestys)
  17.5.Kulutustavaroiden turvallisuus (A7-0355/2013 - Christel Schaldemose) (äänestys)
  17.6.Tuotteiden markkinavalvonta (A7-0346/2013 - Sirpa Pietikäinen) (äänestys)
  17.7.Rahoitusvälineiden markkinat sekä OTC-johdannaisista, keskusvastapuolista ja kauppatietorekistereistä annetun asetuksen (EMIR-asetus) muuttaminen (A7-0303/2012 - Markus Ferber) (äänestys)
  17.8.Rahoitusvälineiden markkinat ja direktiivin 2004/39/EY kumoaminen (A7-0306/2012 - Markus Ferber) (äänestys)
  17.9.Tavarakauppaa koskevat tilastot (A7-0457/2013 - Hans-Peter Martin) (äänestys)
  17.10.Arvopaperitoimitus ja arvopaperikeskukset (A7-0039/2013 - Kay Swinburne) (äänestys)
  17.11.Laivavarusteet (A7-0255/2013 - Dominique Riquet) (äänestys)
  17.12.Painelaitteet (A7-0008/2014 - Zuzana Roithová) (äänestys)
  17.13.Tuomiot siviili- ja kauppaoikeuden alalla (A7-0052/2014 - Tadeusz Zwiefka) (äänestys)
  17.14.Työvoimaa koskeva otantatutkimus (A7-0344/2013 - Tatjana Ždanoka) (äänestys)
  17.15.Euroopan meriturvallisuusviraston toiminta pilaantumisen torjunnan alalla (A7-0300/2013 - Keith Taylor) (äänestys)
  17.16.Yrityksille, liiketoiminnalle ja uusyrityksille otollinen ympäristö (A7-0101/2014 - Anthea McIntyre) (äänestys)
  17.17.Uudet teknologiat ja avoimet oppimateriaalit (A7-0249/2014 - Cătălin Sorin Ivan) (äänestys)
 18.Äänestysselitykset: ks. pöytäkirja
 19.Äänestymiskäyttäytymistä ja äänestysaikeita koskevat ilmoitukset: ks. pöytäkirja
 20.Jäsenvaltion alueelta laittomasti vietyjen kulttuuriesineiden palauttaminen (keskustelu)
 21.Kevyiden muovisten kantokassien kulutuksen vähentäminen (keskustelu)
 22.Ulkoisten merirajojen vartiointi (keskustelu)
 23.Moottoriajoneuvojen siirtäminen (keskustelu)
 24.Määrärahojen siirrot: ks. pöytäkirja
 25.Seuraavan istunnon esityslista: ks. pöytäkirja
 26.Istunnon päättäminen
Sanatarkat istuntoselostukset
Lopullinen versio (2660 kb)
 
Sanatarkat istuntoselostukset
Lopullinen versio (7715 kb)
Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö