Înapoi 
 Înainte 
PVTACRE
Dezbateri
Marţi, 15 aprilie 2014 - StrasbourgEdiţie revizuită
 1.Deschiderea şedinţei
 2.Interpretarea Regulamentului de procedură: consultaţi procesul-verbal
 3.Componenţa Parlamentului: consultaţi procesul-verbal
 4.Depunerea documentelor: a se vedea procesul-verbal
 5.Dezbateri asupra cazurilor de încălcare a drepturilor omului, a democraţiei şi a statului de drept (anunţarea propunerilor de rezoluţie depuse): a se vedea procesul-verbal
 6.Cadrul pentru redresarea și rezoluția instituțiilor de credit și a întreprinderilor de investiții - Sistemele de garantare a depozitelor (dezbatere)
 7.Siguranţa produselor de consum - Supravegherea pe piață a produselor - Protecţia consumatorilor în cadrul serviciilor de utilități (dezbatere)
 8.Votare
  8.1.Rezoluţia instituţiilor de credit şi a anumitor întreprinderi de investiţii în cadrul unui mecanism unic de rezoluţie şi al unui fond unic de rezoluţie bancară (A7-0478/2013 - Elisa Ferreira) (vot)
  8.2.Protecţia consumatorilor în cadrul serviciilor de utilități (A7-0163/2014 - Josef Weidenholzer) (vot)
  8.3.Cerințele tehnice pentru navele de navigație interioară (A7-0145/2014 - Corien Wortmann-Kool) (vot)
  8.4.Aplicarea corespunzătoare a legislației din domeniile vamal și agricol (A7-0241/2014 - António Fernando Correia de Campos) (vot)
  8.5.Informaţiile în domeniul reglementărilor tehnice şi al normelor privind serviciile societăţii informaţionale (A7-0247/2014 - Francesco Enrico Speroni) (vot)
  8.6.Aderarea Croaţiei la Convenţia din 1990 privind eliminarea dublei impuneri (A7-0214/2014 - Sławomir Nitras) (vot)
  8.7.Întreprinderea comună Shift2Rail (A7-0259/2014 - Josefa Andrés Barea) (vot)
  8.8.Cerere de apărare a imunității parlamentare a lui Alexander Mirsky (A7-0273/2014 - Marielle Gallo) (vot)
  8.9.Mobilizarea Fondului european de ajustare la globalizare: cererea EGF/2012/007 IT/VDC Technologies (A7-0261/2014 - Frédéric Daerden) (vot)
  8.10.Mobilizarea Fondului european de ajustare la globalizare (cererea EGF/2012/004 ES/Grupo Santana) (A7-0260/2014 - Frédéric Daerden) (vot)
  8.11.Sistemele de garantare a depozitelor (A7-0216/2014 - Peter Simon) (vot)
  8.12.Infrastructura pentru combustibili alternativi (A7-0444/2013 - Carlo Fidanza) (vot)
  8.13.Dimensiunile și greutățile autovehiculelor care circulă în Comunitate (A7-0256/2014 - Jörg Leichtfried) (vot)
  8.14.Cadrul pentru redresarea și rezoluția instituțiilor de credit și a întreprinderilor de investiții (A7-0196/2013 - Gunnar Hökmark) (vot)
  8.15.Actele cu putere de lege și actele administrative privind organismele de plasament colectiv în valori mobiliare (OPCVM V) (A7-0125/2013 - Sven Giegold) (vot)
  8.16.Conturile de plăţi (A7-0398/2013 - Jürgen Klute) (vot)
  8.17.Documentele cu informaţii-cheie referitoare la produsele de investiţii (A7-0368/2013 - Pervenche Berès) (vot)
  8.18.Curtea de Justiție a Uniunii Europene: numărul judecătorilor din cadrul Tribunalului (A7-0252/2013 - Alexandra Thein) (vot)
  8.19.Implementarea sistemului eCall interoperabil la nivelul UE (A7-0482/2013 - Philippe De Backer) (vot)
  8.20.Măsurile de reducere a costului instalării rețelelor de comunicații electronice de mare viteză (A7-0455/2013 - Edit Herczog) (vot)
  8.21.Transportul pe căile navigabile interioare (A7-0142/2014 - Corien Wortmann-Kool) (vot)
  8.22.Produsele agricole pe piața internă și în țările terțe (A7-0217/2014 - Esther Herranz García) (vot)
  8.23.Programul de cercetare şi dezvoltare pentru autonomie activă asistată (A7-0076/2014 - Claude Turmes) (vot)
  8.24.Programul de cercetare și dezvoltare pentru IMM-urile care desfăşoară activităţi de cercetare (A7-0077/2014 - Miloslav Ransdorf) (vot)
  8.25.Programul european pentru inovare și cercetare în domeniul metrologiei (A7-0063/2014 - Niki Tzavela) (vot)
  8.26.Programul de Parteneriat între Uniunea Europeană și ţări în curs de dezvoltare privind trialurile clinice (A7-0064/2014 - Vicky Ford) (vot)
  8.27.Ordonanța asiguratorie europeană de indisponibilizare a conturilor bancare (A7-0227/2013 - Raffaele Baldassarre) (vot)
  8.28.Dezvăluirea informaţiilor nefinanciare şi privind diversitatea de către anumite societăţi şi grupuri mari (A7-0006/2014 - Raffaele Baldassarre) (vot)
  8.29.Condițiile de intrare și de ședere a resortisanților țărilor terțe în contextul unui transfer în cadrul aceleiași companii (A7-0170/2014 - Salvatore Iacolino) (vot)
  8.30.Întreprinderea comună „Clean Sky 2” (A7-0083/2014 - Christian Ehler) (vot)
  8.31.Întreprinderea comună pentru bioindustrii (A7-0092/2014 - Lambert van Nistelrooij) (vot)
  8.32.Întreprinderea comună SESAR (A7-0062/2014 - Britta Thomsen) (vot)
  8.33.Întreprinderea comună referitoare la inițiativa privind medicamentele inovatoare 2 (A7-0105/2014 - Teresa Riera Madurell) (vot)
  8.34.Întreprinderea comună ECSEL (A7-0074/2014 - Paul Rübig) (vot)
  8.35.Întreprinderea comună „Pile de combustie și hidrogen 2” (A7-0094/2014 - Vladko Todorov Panayotov) (vot)
  8.36.Acordul interinstituțional privind registrul de transparență (A7-0258/2014 - Roberto Gualtieri) (vot)
  8.37.Summitul social tripartit pentru dezvoltare și ocuparea forței de muncă (A7-0136/2014 - Csaba Őry) (vot)
  8.38.Negocierile privind CFM 2014-2020: învățăminte și perspective (A7-0254/2014 - Jean-Luc Dehaene, Ivailo Kalfin) (vot)
 9.Explicaţii privind votul
  9.1.Rezoluţia instituţiilor de credit şi a anumitor întreprinderi de investiţii în cadrul unui mecanism unic de rezoluţie şi al unui fond unic de rezoluţie bancară (A7-0478/2013 - Elisa Ferreira)
  9.2.Protecţia consumatorilor în cadrul serviciilor de utilități (A7-0163/2014 - Josef Weidenholzer)
  9.3.Cerințele tehnice pentru navele de navigație interioară (A7-0145/2014 - Corien Wortmann-Kool)
  9.4.Aplicarea corespunzătoare a legislației din domeniile vamal și agricol (A7-0241/2014 - António Fernando Correia de Campos)
  9.5.Informaţiile în domeniul reglementărilor tehnice şi al normelor privind serviciile societăţii informaţionale (A7-0247/2014 - Francesco Enrico Speroni)
  9.6.Aderarea Croaţiei la Convenţia din 1990 privind eliminarea dublei impuneri (A7-0214/2014 - Sławomir Nitras)
  9.7.Întreprinderea comună Shift2Rail (A7-0259/2014 - Josefa Andrés Barea)
  9.8.Cerere de apărare a imunității parlamentare a lui Alexander Mirsky (A7-0273/2014 - Marielle Gallo)
  9.9.Mobilizarea Fondului european de ajustare la globalizare: cererea EGF/2012/007 IT/VDC Technologies (A7-0261/2014 - Frédéric Daerden)
  9.10.Mobilizarea Fondului european de ajustare la globalizare (cererea EGF/2012/004 ES/Grupo Santana) (A7-0260/2014 - Frédéric Daerden)
  9.11.Sistemele de garantare a depozitelor (A7-0216/2014 - Peter Simon)
  9.12.Infrastructura pentru combustibili alternativi (A7-0444/2013 - Carlo Fidanza)
  9.13.Protecţia consumatorilor în cadrul serviciilor de utilități (A7-0163/2014 - Josef Weidenholzer)
  9.14.Dimensiunile și greutățile autovehiculelor care circulă în Comunitate (A7-0256/2014 - Jörg Leichtfried)
  9.15.Cadrul pentru redresarea și rezoluția instituțiilor de credit și a întreprinderilor de investiții (A7-0196/2013 - Gunnar Hökmark)
  9.16.Actele cu putere de lege și actele administrative privind organismele de plasament colectiv în valori mobiliare (OPCVM V) (A7-0125/2013 - Sven Giegold)
  9.17.Conturile de plăţi (A7-0398/2013 - Jürgen Klute)
  9.18.Documentele cu informaţii-cheie referitoare la produsele de investiţii (A7-0368/2013 - Pervenche Berès)
  9.19.Curtea de Justiție a Uniunii Europene: numărul judecătorilor din cadrul Tribunalului (A7-0252/2013 - Alexandra Thein)
  9.20.Implementarea sistemului eCall interoperabil la nivelul UE (A7-0482/2013 - Philippe De Backer)
  9.21.Măsurile de reducere a costului instalării rețelelor de comunicații electronice de mare viteză (A7-0455/2013 - Edit Herczog)
  9.22.Transportul pe căile navigabile interioare (A7-0142/2014 - Corien Wortmann-Kool)
  9.23.Produsele agricole pe piața internă și în țările terțe (A7-0217/2014 - Esther Herranz García)
  9.24.Programul de cercetare şi dezvoltare pentru autonomie activă asistată (A7-0076/2014 - Claude Turmes)
  9.25.Programul de cercetare și dezvoltare pentru IMM-urile care desfăşoară activităţi de cercetare (A7-0077/2014 - Miloslav Ransdorf)
  9.26.Programul european pentru inovare și cercetare în domeniul metrologiei (A7-0063/2014 - Niki Tzavela)
  9.27.Programul de Parteneriat între Uniunea Europeană și ţări în curs de dezvoltare privind trialurile clinice (A7-0064/2014 - Vicky Ford)
  9.28.Ordonanța asiguratorie europeană de indisponibilizare a conturilor bancare (A7-0227/2013 - Raffaele Baldassarre)
  9.29.Dezvăluirea informaţiilor nefinanciare şi privind diversitatea de către anumite societăţi şi grupuri mari (A7-0006/2014 - Raffaele Baldassarre)
  9.30.Condițiile de intrare și de ședere a resortisanților țărilor terțe în contextul unui transfer în cadrul aceleiași companii (A7-0170/2014 - Salvatore Iacolino)
  9.31.Întreprinderea comună „Clean Sky 2” (A7-0083/2014 - Christian Ehler)
  9.32.Întreprinderea comună pentru bioindustrii (A7-0092/2014 - Lambert van Nistelrooij)
  9.33.Întreprinderea comună SESAR (A7-0062/2014 - Britta Thomsen)
  9.34.Întreprinderea comună referitoare la inițiativa privind medicamentele inovatoare 2 (A7-0105/2014 - Teresa Riera Madurell)
  9.35.Întreprinderea comună ECSEL (A7-0074/2014 - Paul Rübig)
  9.36.Întreprinderea comună „Pile de combustie și hidrogen 2” (A7-0094/2014 - Vladko Todorov Panayotov)
  9.37.Acordul interinstituțional privind registrul de transparență (A7-0258/2014 - Roberto Gualtieri)
  9.38.Summitul social tripartit pentru dezvoltare și ocuparea forței de muncă (A7-0136/2014 - Csaba Őry)
  9.39.Negocierile privind CFM 2014-2020: învățăminte și perspective (A7-0254/2014 - Jean-Luc Dehaene, Ivailo Kalfin)
 10.Corectările voturilor şi intenţiile de vot: a se vedea procesul-verbal
 11.Aprobarea procesului-verbal al şedinţei anterioare: consultaţi procesul-verbal
 12.Componenţa comisiilor şi delegaţiilor: consultaţi procesul-verbal
 13.Creșterea mobilității lucrătorilor prin îmbunătățirea dobândirii și a păstrării drepturilor la pensie suplimentară (dezbatere)
 14.Detașarea lucrătorilor în cadrul prestării de servicii (dezbatere)
 15.Cooperarea consolidată între serviciile publice de ocupare a forței de muncă (dezbatere)
 16.Rectificări (articolul 216 din Regulamentul de procedură): consultaţi procesul-verbal
 17.Votare
  17.1.Creșterea mobilității lucrătorilor prin îmbunătățirea dobândirii și a păstrării drepturilor la pensie suplimentară (A7-0188/2014 - Ria Oomen-Ruijten) (vot)
  17.2.Legislația privind alimentele și furajele, normele privind sănătatea și bunăstarea animalelor, sănătatea plantelor, materialul de reproducere a plantelor și produsele de protecție a plantelor (A7-0162/2014 - Mario Pirillo) (vot)
  17.3.Sănătatea animalelor (A7-0129/2014 - Marit Paulsen) (vot)
  17.4.Măsurile de protecție împotriva organismelor dăunătoare plantelor (A7-0147/2014 - Hynek Fajmon) (vot)
  17.5.Siguranţa produselor de consum (A7-0355/2013 - Christel Schaldemose) (vot)
  17.6.Supravegherea pe piață a produselor (A7-0346/2013 - Sirpa Pietikäinen) (vot)
  17.7.Pieţele instrumentelor financiare şi modificarea regulamentului EMIR privind instrumentele derivate extrabursiere, contrapartitele centrale şi registrele de tranzacţii (A7-0303/2012 - Markus Ferber) (vot)
  17.8.Piețele instrumentelor financiare și abrogarea Directivei 2004/39/CE (reformare) (A7-0306/2012 - Markus Ferber) (vot)
  17.9.Statisticile din comerț (A7-0457/2013 - Hans-Peter Martin) (vot)
  17.10.Decontarea instrumentelor financiare și depozitarii centrali de instrumente financiare (A7-0039/2013 - Kay Swinburne) (vot)
  17.11.Echipamentele maritime (A7-0255/2013 - Dominique Riquet) (vot)
  17.12.Echipamentele sub presiune (A7-0008/2014 - Zuzana Roithová) (vot)
  17.13.Hotărârile în materie civilă și comercială (A7-0052/2014 - Tadeusz Zwiefka) (vot)
  17.14.Ancheta prin sondaj asupra forței de muncă (A7-0344/2013 - Tatjana Ždanoka) (vot)
  17.15.Agenția Europeană pentru Siguranța Maritimă și combaterea poluării (A7-0300/2013 - Keith Taylor) (vot)
  17.16.Mediul favorabil pentru ca întreprinderile, societățile și întreprinderile nou-înființate să creeze locuri de muncă (A7-0101/2014 - Anthea McIntyre) (vot)
  17.17.Noile tehnologii și resursele educaționale deschise (A7-0249/2014 - Cătălin Sorin Ivan) (vot)
 18.Explicaţii privind votul: consultaţi procesul-verbal
 19.Corectările voturilor şi intenţiile de vot: a se vedea procesul-verbal
 20.Restituirea bunurilor culturale care au părăsit ilegal teritoriul unui stat membru (dezbatere)
 21.Reducerea consumului de pungi de transport din plastic subțiri (dezbatere)
 22.Supravegherea frontierelor maritime externe (dezbatere)
 23.Transferul de autovehicule (dezbatere)
 24.Transferuri de credite: a se vedea procesul-verbal
 25.Ordinea de zi a următoarei şedinţe: consultaţi procesul-verbal
 26.Ridicarea şedinţei
Dezbateri
Ediţie revizuită (2660 kb)
 
Dezbateri
Ediţie revizuită (7715 kb)
Aviz juridic - Politica de confidențialitate