Go back to the Europarl portal

Choisissez la langue de votre document :

 • bg - български
 • es - español
 • cs - čeština
 • da - dansk
 • de - Deutsch
 • et - eesti keel
 • el - ελληνικά
 • en - English
 • fr - français
 • ga - Gaeilge
 • hr - hrvatski
 • it - italiano
 • lv - latviešu valoda
 • lt - lietuvių kalba
 • hu - magyar
 • mt - Malti (Selected)
 • nl - Nederlands
 • pl - polski
 • pt - português
 • ro - română
 • sk - slovenčina
 • sl - slovenščina
 • fi - suomi
 • sv - svenska
This document is not available in your language. Please choose another language version from the language bar.

 Index 
 Full text 
Dibattiti
L-Erbgħa, 16 ta' April 2014 - Strasburgu Edizzjoni riveduta

L-impjieg ta’ ħaddiema fil-qafas ta’ prestazzjoni ta’ servizzi (A7-0249/2013 - Danuta Jazłowiecka)
MPphoto
 
 

  Joseph Cuschieri (S&D), bil-miktub. - Fid-dawl tal-kriżi ekonomika u tal-livell għoli ta’ qgħad fl-Ewropa, waħda mill-ikbar sfidi għall-Istati Membri hi li jipprovdu aċċess għal edukazzjoni ta’ livell għoli għaż-żgħażagħ. Għal din ir-raġuni jiena nilqa' bi pjaċir il-vot tal-lum tal-Parlament Ewropew dwar il-ħolqien ta’ qafas Ewropew għall-iżvilupp ta’ “Riżorsi Edukattivi Miftuħa”. Il-kooperazzjoni bejn l-Istati Membri ser tgħin biex issaħħah il-kwalità tal-edukazzjoni u t-taħriġ fil-kontinent tagħna u tgħin ukoll biex tagħmel mill-Ewropa destinazzjoni attraenti għal studenti minn madwar id-dinja. Biex nilħqu dawn l-għanijiet jeħtieġ ukoll li nappoġġjaw l-edukazzjoni diġitali. Illum, l-Istati Membri qed isejħu biex din tkun applikata fil-livelli primarji u sekondarji u sabiex tkun disponibbli għall-gruppi żvantaġġjati, għal persuni bla impjieg kif ukoll għall-ġenerazzjonijiet iktar anzjani. Dan hu neċessarju iktar u iktar meta nirrealizzaw li sas-sena 2020, 90% tal-impjiegi se jkunu jirrikjedu ħiliet diġitali. In-natura tal-edukazzjoni u t-taħriġ qed tinbidel b’rata mgħaġġla fl-Ewropa. Ħafna mit-taħriġ illum isir permezz ta’ korsijiet fuq l-internet u ħafna minn dan it-taħriġ jingħata bla ħlas. Sabiex is-sistema edukattiva tkun iktar moderna, jeħtieġ li l-Ewropa tinvesti fil-faċilitajiet edukattivi li jkunu attrezzati bit-teknoloġija tal-informatika. Essenzjali li ninvestu f’din id-direzzjoni u dejjem intejbu l-metodi li għandna sabiex niksbu l-miri tal-istrateġija Ewropea għas sena 2020 u nagħmlu t-tagħlim tul il-ħajja realta għal kullħadd. (votazzjoni finali)

 
Legal notice - Privacy policy