Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Menetlus : 2005/0214(COD)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik : A7-0188/2014

Esitatud tekstid :

A7-0188/2014

Arutelud :

PV 15/04/2014 - 13
CRE 15/04/2014 - 13

Hääletused :

PV 15/04/2014 - 17.1
Selgitused hääletuse kohta

Vastuvõetud tekstid :

P7_TA(2014)0379

Arutelud
Kolmapäev, 16. aprill 2014 - Strasbourg Uuendatud versioon

8.1. Töötajate liikuvuse suurendamiseks täiendavate pensioniõiguste omandamise ja säilitamise parandamine (A7-0188/2014 - Ria Oomen-Ruijten)
Sõnavõttude video
  

Ustne wyjaśnienia dotyczące głosowania

 
  
MPphoto
 

  Dubravka Šuica (PPE). - Gospodine predsjedniče, ova preporuka je stvarno napredak za mnoge radnike i veliki korak za slobodno kretanje radnika i poticaj za socijalnu Europu. Kad ova odluka stupi na snagu radnici Unije će već sa 21. godinom početi stvarati svoju mirovinu dok je u nekim državama članicama ta granica 25. godina. Dobra mirovina je potreba danas kad svi pokazatelji govore da se očekuje da Europljani žive duže. Do 2060. godine udio onih sa 65 i preko očekuje se da će rasti sa 17% na 30% populacije.

Želim zahvaliti gospođi Riji Oomen-Ruijten, našoj kolegici, koja je uspjela postići dogovor 2013. godine, iako je ovaj tekst Komisija predložila još davne 2005. godine. Želim iskoristiti ovu priliku i zahvaliti Riji na predanom 25-godišnjem radu u Europskom parlamentu, jer je ovo kraj njezinog mandata.

 
  
MPphoto
 

  Daniel Hannan (ECR). - Mr President, we are often told – and it is perfectly true – that the free movement of labour is a basic pillar of the European Treaties. I accept that membership of the European Union means the right to work in another country, but it does not follow that free movement means entitlement to benefits, let alone to pension rights. That is not something that was fundamental in the Single European Act or implied in the Treaty of Rome. It has been created interpretively by a series of acts of contentious judicial activism in a number of court judgments and Commission extensions of jurisdiction.

I cannot – and nor can any representative in this place – justify to his or her constituents the need for some inward migration of people if there is a belief that you will then have an entitlement to draw on a pot which others have filled.

 
  
 

Pisemne wyjaśnienia dotyczące głosowania

 
  
MPphoto
 
 

  Claudette Abela Baldacchino (S&D), in writing. - There is concern in relation to the definition of ‘outgoing worker’, namely owing to the legal uncertainty that it has introduced and which may lead to practical difficulties in implementing the restricted scope of the directive without having to extend the same rules applicable pursuant to the directive to scheme members who change employment within a single Member State. Were this to happen, this could be considered to be tantamount to the directive having indirectly harmonising effects which go beyond the intentions of the legislator and the legal remit of the agreed legal base. To this extent I abstained on this report.

 
  
MPphoto
 
 

  Luís Paulo Alves (S&D), por escrito. - Aprovo o presente Relatório, considerando que a segurança alimentar está, desde sempre, no centro das preocupações da União Europeia. Garantir um nível elevado de saúde humana, animal e vegetal em toda a cadeia alimentar é um dos objetivos do Tratado da União Europeia que ao longo dos anos já produziu um corpus legislativo de cerca de 70 atos normativos que permitiram à indústria agroalimentar europeia obter níveis de segurança e de qualidade reconhecidos a nível internacional. Recordo ainda que na União Europeia a indústria agroalimentar é o segundo pilar em ordem de importância, sendo que esta cadeia alimentar produz um total de cerca de 750 mil milhões de euros por ano e emprega mais de 48 milhões de pessoas.

 
  
MPphoto
 
 

  Liam Aylward (ALDE), in writing. - I welcome this forward step for the free movement of workers. By voting for this legislation we are ensuring that workers moving to a different European Union Member State will be able to take their full pension rights with them. Currently, workers moving to other Member States risk losing many of their entitlements. The new rules will change this. Workers will now have access to their full pension rights, including to supplementary pension schemes. While previously the Council of Ministers blocked this important legislation for six years, I am encouraged by the progress in the negotiations on this legislation between Parliament and the Council and urge the Council to formally approve these measures promptly.

 
  
MPphoto
 
 

  Vilija Blinkevičiūtė (S&D), raštu. - Balsavau dėl šio pranešimo, kuriuo paskutinėje šios kadencijos Europos Parlamento sesijoje buvo pritarta svarbios direktyvos projektui. Šia direktyva siekiama sudaryti palankesnes sąlygas darbuotojų judumui tarp valstybių narių, gerinant papildomų pensijų sistemų dalyvių teisių į pensiją įgijimą ir išsaugojimą. Dažnai griežtos profesinių pensijų fondų taisyklės ilgam pririša darbuotoją prie konkrečios darbo vietos ir mažina jo mobilumo galimybes bei priverčia atidėti ketinimus grįžti dirbti į gimtinę. O tie, kurie keičia darbovietę, rizikuoja netekti teisių į kauptą pensiją. Naująja direktyva pabandėme išspręsti šiuos prieštaravimus. Valstybės narės privalės patvirtinti reikiamas priemones, kurios užtikrintų, kad iš darbo išeinantys darbuotojai galėtų išlaikyti savo įgytas teises į pensiją papildomoje pensijų sistemoje, kurioje jie jas įgijo bei išsaugoti jų vertę. Šioje direktyvoje nenumatomas įgytų teisių į pensiją perkėlimas, tačiau valstybės raginamos ieškoti būdų tai daryti. O tiems, kurie įgijo teisę gauti išmokas, jos bus pervestos į šalį, kurioje gyvena pensijos gavėjas. Taipogi, pensinių sistemų dalyviai bus geriau informuojami apie galimas darbo santykių nutraukimo pasekmes. Direktyva per 4 metus turi būti perkelta į nacionalinę teisę. Tikuosi, kad per šį laiką ir Lietuvoje pradės kurtis profesiniai pensijų fondai ir padidės svetur išvykusių dirbti paskatos grįžti į savo gimtinę.

 
  
MPphoto
 
 

  Minodora Cliveti (S&D), în scris. - Directiva prevede că lucrătorii care se mută în alt stat membru nu îşi vor pierde drepturile oferite de stat la pensie. În prezent, nu există reguli similare la nivelul UE pentru schemele suplimentare de pensii, prin urmare, cetăţenii UE care se mută între statele membre riscă să-şi piardă drepturile achiziţionate în decursul unei perioade, dacă aceasta nu este considerată suficient de lungă de către statul în care se mută. Perioada de apartenenţă activă la o schemă de pensii, necesară pentru ca o persoană să îşi păstreze drepturile la pensie suplimentară nu trebuie să fie mai lungă de trei ani. Totodată, a fost inclusă o clauză care prevede că lucrătorii transfrontalieri trebuie să beneficieze de acelaşi nivel de protecţie, pe care statele membre trebuie să o pună în aplicare timp de patru ani. De asemenea, textul prevede că statele membre au posibilitatea de a permite partenerilor sociali să stabilească alte dispoziţii în acordurile colective, în măsura în care dispoziţiile respective oferă o protecţie la fel de favorabilă şi nu creează obstacole în calea liberei circulaţii pentru lucrători.

 
  
MPphoto
 
 

  Mark Demesmaeker (Verts/ALE), schriftelijk. - EU-werknemers kunnen in de toekomst hun aanvullende pensioenrechten (2e pijler) meenemen. Daarover nemen wij vandaag wetgeving aan, voor hen die verhuizen binnen de EU voor een nieuwe baan, alsook voor grensarbeiders. Dit is een logisch gevolg van het principe van vrij verkeer en de Europese interne markt. Wie vanuit Vlaanderen in bijvoorbeeld een land als Frankrijk gaat werken, moet ervan op aankunnen dat zijn aanvullende pensioenrechten intact blijven. Wie met pensioen gaat in de EU, moet zijn rechten als het ware kunnen 'bundelen' en genieten van één pensioen. Deze bescherming ontbrak tot vandaag voor het aanvullende pensioen van de 2e pijler, de door werkgevers betaalde bedrijfspensioenen. Dergelijke pensioenrechten worden niet gebundeld, wat aanleiding kan geven tot verschillende afzonderlijke pensioenen en het verlies aan belastingvoordelen. Dat zet natuurlijk een rem op de interne Europese jobmobiliteit: wie rechten verliest door binnen de EU van baan te veranderen, blijft meestal zitten waar hij zit. Omdat veel lidstaten aanvullende pensioenen aanmoedigen om de druk op het wettelijk pensioen te verminderen, is het nodig dat we de voorwaarden voor het vrijwaren van aanvullende pensioenen binnen de EU verbeteren. Dat komt vandaag een stap dichterbij: zo wordt werken in de hele Unie lonend.

 
  
MPphoto
 
 

  Diogo Feio (PPE), por escrito. - A mobilidade dos trabalhadores implica, necessariamente, que estes possam contribuir para diversos sistemas de segurança social. É necessário que esta mobilidade não seja penalizada e que a compatibilização entre sistemas opere, garantindo a possibilidade de aquisição e manutenção dos direitos à pensão complementar. Espero que, cada vez mais, a União Europeia contribua para potenciar a capacidade de mobilização no seio dos trabalhadores e que estes se sintam devidamente protegidos e adequadamente garantidos e informados quanto aos direitos sociais de que podem gozar e acumular. Um mercado único e a livre circulação de trabalhadores reclamam esta coordenação entre Estados-Membros e níveis adequados de segurança jurídica.

 
  
MPphoto
 
 

  Franco Frigo (S&D), per iscritto. - Oggi i lavoratori comunitari che si spostano tra Stati membri rischiano di perdere i loro diritti acquisiti, se il periodo temporale di residenza non è ritenuto sufficientemente lungo dallo Stato in cui si trasferiscono.

Ho votato a favore della proposta scaturita dai negoziati tra PE e Consiglio, con la partecipazione della Commissione, per garantire la certezza giuridica quanto ai diritti pensionistici complementari. Secondo queste nuove regole, il periodo di iscrizione attiva ad un regime pensionistico necessario a una persona per mantenere i diritti pensionistici integrativi non potrà superare i tre anni. Ritengo che questo sia un grande passo in avanti per la libera circolazione dei lavoratori e una spinta verso un'Europa sociale.

 
  
MPphoto
 
 

  Jean-Luc Mélenchon (GUE/NGL), par écrit. – La proposition vise à accroître la mobilité des travailleurs en améliorant leurs droits à pension. La mobilité des travailleurs n'est pas un but en soi. Néanmoins, permettre que ces travailleurs "mobiles" perçoivent leurs droits à la retraite complémentaire est une exigence minimale. La proposition du Conseil reprend les amendements du Parlement en première lecture, notamment sur la participation des partenaires sociaux. Je vote Pour.

 
  
MPphoto
 
 

  Roberta Metsola (PPE), in writing. - I voted in favour of this report, as it clarifies the rules relating to supplementary pension rights brought about by cross-border labour mobility.

 
  
MPphoto
 
 

  Marlene Mizzi (S&D), in writing. - I abstained as I have not made a meaningful decision on the subject.

 
  
MPphoto
 
 

  Rolandas Paksas (EFD), raštu. - Balsavau už šį pranešimą.

Senosiose ES valstybėse yra gerai išplėtotos profesinių pensijų sistemos, kuriose galima sukaupti papildomą senatvės pensiją. Dažnai griežtos profesinių pensijų fondų taisyklės ilgam pririša darbuotoją prie konkrečios darbo vietos ir mažina jo mobilumo galimybes. Naująja direktyva siekiama išspręsti šiuos prieštaravimus. Sveikintina, kad pensinių teisių įsigijimo ir laukimo laikotarpį pavyko sumažinti iki 3 metų. Be to, įsigaliojus direktyvai bus sumažintas pensijos sistemų dalyvių amžiaus cenzas iki 21 metų,

Pažymėtina, kad šios priemonės turėtų gerokai sumažinti kliūtis teisėms į papildomas pensijas įgyti, kadangi ilgi laukimo laikotarpiai bei didelis amžiaus cenzas didina riziką, jog išėjus iš darbo bus prarastos papildomos socialinės garantijos. Manau, kad kiekvienoje valstybėje narėje turėtų būti taikomas reikiamos priemonės, kurios užtikrintų, kad iš darbo išeinantys darbuotojai galėtų išlaikyti savo teises į pensiją papildomoje pensijų sistemoje, kurioje jie jas įgijo, bei išsaugoti jų vertę. Be to, iš darbo išeinantiems darbuotojams turėtų būti suteiktos galimybės išlaikyti savo teises į pensiją papildomoje pensijų sistemoje, kurioje jie jas įgijo bei išsaugoti jų vertę, o tiems, kurie turi teisę gauti išmokas, jos bus pervestos į šalį, kurioje gyvena pensijos gavėjas.

 
  
MPphoto
 
 

  Pier Antonio Panzeri (S&D), per iscritto. - Esprimo un parere favorevole riguardo al progetto di risoluzione legislativa del Parlamento europeo relativa alla posizione del Consiglio in prima lettura in vista dell'adozione della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa ai requisiti minimi per accrescere la mobilità dei lavoratori tra Stati membri migliorando l'acquisizione e la salvaguardia di diritti pensionistici complementari.

La proposta in esame rappresenta un nuovo passo nella direzione indicata dal programma comunitario di Lisbona, poiché si propone di agevolare la mobilità transfrontaliera dei lavoratori europei. Il testo concerne in particolare i diritti pensionistici complementari, e mira alla promulgazione di una direttiva comunitaria coerente che ne garantisca la salvaguardia al di là delle differenze che contraddistinguono i regimi di protezione sociale in vigore nei singoli Stati membri. Il riconoscimento a livello comunitario dei diritti pensionistici dei lavoratori è una misura essenziale per il potenziamento della flessibilità del mercato del lavoro europeo. Per tali motivi considero questo progetto di risoluzione un valido strumento per la rimozione di un ostacolo alla libera circolazione dei lavoratori nell'Unione.

 
  
MPphoto
 
 

  Gilles Pargneaux (S&D), par écrit. – J'ai voté en faveur de cette directive qui vise à assurer que les règles régissant l'organisation des régimes de pension complémentaire n'entravent pas la mobilité des travailleurs. Ce texte établit des principes communs permettant d'améliorer l'exercice du droit à la libre circulation et le fonctionnement du marché intérieur, principes qui s'inscrivent dans l'adaptation des systèmes complémentaires de pension déjà en cours dans les États membres. Il vise à réduire tout à la fois les entraves à la libre circulation entre États membres comme à la mobilité à l'intérieur d'un État membre créées par certaines dispositions des régimes complémentaires de pension.

 
  
MPphoto
 
 

  Tonino Picula (S&D), napisan. - Različiti se sustavi socijalne zaštite zemalja članica u velikom broju slučaja kreću prema stvaranju sustava dopunskih mirovina. U Republici Hrvatskoj je baš prošle godine donesen zakon kojim se uređuje dokup mirovine, koji ima sličnosti sa sustavom dopunske mirovine, a čime je popunjena pravna praznina budući da je dokup mirovine kao institut radnog prava u praksi dosad često bio predmet kolektivnog pregovaranja i ugovaranja.

Stoga je važno pravovremeno osigurati da pravila koja reguliraju ove sustave ne oslabe slobodu kretanja radnika kao jednu od temeljnih sloboda Europske unije, a pogotovo za najmobilnije radnike koji bi mogućnost gubitka prava na dopunsko mirovinsko mogli smatrati ozbiljnim faktorom prilikom odluke o traženju posla u drugoj državi članici, a to bi moglo naštetiti fleksibilnosti i efektivnosti tržišta rada. Stoga smatram ovo pitanje važnim za riješiti europskim zakonodavstvom te smatram da je izmijenjeni prijedlog Komisije dobar korak u tom smjeru.

 
  
MPphoto
 
 

  Salvador Sedó i Alabart (PPE), por escrito. - Si la movilidad es uno de los puntales de los objetivos propios de la Unión Europea, precisamente regular sobre las consecuencias que la misma producen resulta de lógica adecuación. Así, está claro que la mejora de las condiciones de adquisición y de la preservación de los derechos de pensión complementaria para todos aquellos trabajadores que decidieron hacer de Europa su ámbito laboral es de lógica justicia. Es obvio que los sistemas de protección social para los trabajadores están asegurados por los Estados miembros con las legislaciones correspondientes y aplicables, pero no es menos cierto que una coordinación a nivel europeo es más que deseable para que nunca se vean mermados los derechos referenciados para aquellos trabajadores que entren dentro de las circunstancias aquí establecidas garantizando su seguridad jurídica.

 
  
MPphoto
 
 

  Kay Swinburne (ECR), in writing. - The objective of this directive is to further facilitate worker mobility between Member States by improving the acquisition and preservation of supplementary pension rights of members of those supplementary pension schemes. The Member States shall take all necessary steps to ensure that (a) where a vesting period or a waiting period, or both is applied, the total combined period shall under no circumstances exceed three years for outgoing workers, and (b) where a minimum age is stipulated for the vesting of pension rights, that age shall not exceed 21 years for outgoing workers. This directive does not call into question the right of Member States to organise their own pension systems. Member States retain full responsibility for the organisation of such systems, and when transposing this directive into national law they are not obliged to introduce legislation providing for the setting up of supplementary pension schemes. For all of these reasons, I voted in favour of this report.

 
  
MPphoto
 
 

  Charles Tannock (ECR), in writing. - It has recently been reported that approximately 2.2 million UK citizens are retiring, living and working in other EU Member States. Not only is this indicative of the advantages that freedom of movement can bring to UK citizens, but it also highlights the need to ensure that those working outside of the UK do not miss out on any of their pension rights. This report goes a good way to ensuring that this is not the case, and I am pleased therefore to support it. It should also be welcomed, and emphasised, that this has been achieved without in any way curtailing the right of individual Member States to organise their own pension systems, and does not introduce any additional obligations on them.

 
  
MPphoto
 
 

  Marc Tarabella (S&D), par écrit. – À la suite des négociations menées entre le Parlement européen et le Conseil avec la participation de la Commission, la proposition à l'étude garantit la sécurité juridique concernant les droits à pension complémentaire pour la mobilité transnationale des travailleurs. La rapporteure recommande donc qu'elle soit approuvée sans amendements.

 
  
MPphoto
 
 

  Silvia-Adriana Ţicău (S&D), în scris. - Am susținut adoptarea în prima lectură a Directivei privind cerințele minime de creștere a mobilității lucrătorilor între statele membre prin îmbunătățirea dobândirii și a păstrării drepturilor la pensie suplimentară.

Aceasta stabilește norme care vizează facilitarea exercitării dreptului lucrătorilor la libera circulație între statele membre prin reducerea obstacolelor create de anumite norme care reglementează regimurile de pensie suplimentară legate de existența unui raport de muncă. Statele membre adoptă măsurile necesare pentru ca: în cazul în care se aplică o perioadă de dobândire a drepturilor la pensie sau o perioadă de așteptare, sau ambele, perioada combinată totală să nu depășească în niciun caz trei ani pentru lucrătorii care își încetează activitatea; în cazul în care se stipulează o vârstă minimă pentru dobândirea drepturilor la pensie, această vârstă să nu depășească 21 de ani pentru lucrătorii care își încetează activitatea; în cazul în care un lucrător care își încetează activitatea nu a obținut încă drepturi la pensie dobândite în momentul încetării contractului de muncă, regimul de pensie suplimentară să ramburseze contribuțiile vărsate de lucrătorul respectiv sau vărsate în numele acestuia, în conformitate cu dreptul intern sau cu acorduri ori contracte colective sau, în cazul în care lucrătorul respectiv suportă riscul de investiție, fie suma contribuțiilor vărsate, fie valoarea investițiilor rezultate din aceste contribuții.

 
  
MPphoto
 
 

  Ruža Tomašić (ECR), napisan. - Cilj ove direktive je dodatno olakšati mobilnost radnika među državama članicama unaprjeđivanjem stjecanja i očuvanja prava na dopunsku mirovinu članova tih sustava dopunskih mirovina.

Podržala sam direktivu jer ne dovodi u pitanje pravo država članica da organiziraju svoje mirovinske sustave. Države članice mogu zadržati punu odgovornost za organizaciju takvih sustava, a kada se direktiva prenosi u nacionalno zakonodavstvo ne postoji obveza uvođenja zakona koji propisuje uspostavu dodatnih mirovinskih sustava.

 
  
MPphoto
 
 

  Derek Vaughan (S&D), in writing. - I voted in favour of this proposal, which concerns pension rights. It will be of great use to EU workers moving to a different EU country, as they will now be able to take their full pension rights. This proposal is a big step forward for the free movement of workers and a boost for a social Europe. I also voted for this proposal because a good pension is a necessity, now that Europeans have a much higher life-expectancy rate.

 
  
MPphoto
 
 

  Josef Weidenholzer (S&D), schriftlich. - Diese Richtlinie, die mittlerweile schon seit 2005 diskutiert wird und durch Inkrafttreten des Lissabon-Vertrags endlich verwirklicht werden kann, bringt den europäischen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern mehr Flexibilität und Sicherheit. Bereits seit langer Zeit ist es innerhalb der EU leicht möglich, gesetzliche Pensionsansprüche in einen anderen Mitgliedstaat „mitzunehmen“. Durch diese Richtlinie gilt dies nun endlich auch für Zusatzrentenansprüche, wie beispielsweise für betriebliche Pensionen. Rückvergütungen in bar für Guthaben auf Zusatzpensionskonten, seien sie noch so klein, sind nur mit der expliziten Zustimmung der Betroffenen zulässig. Und nur dann, wenn die Betroffenen umfassend über die finanziellen Auswirkungen ihrer Entscheidung informiert werden. Die Regeln müssen ab 2018 umgesetzt sein und tragen in Folge weiter zur Personenfreizügigkeit innerhalb der EU bei.

 
  
MPphoto
 
 

  Anna Záborská (PPE), písomne. - Občania EÚ, ktorí pracujú v inom členskom štáte, budú môcť využívať práva na doplnkový dôchodok v zahraničí. Doplnkový zamestnanecký dôchodok je tvorený z príspevkov zamestnávateľa a zamestnanca a môže predstavovať významný príspevok k štátnemu dôchodku a osobným úsporám. Tieto práva im doteraz zanikli, ak pracovali v inom členskom štáte dlhšie ako tri roky. Nová smernica, ktorú som v hlasovaní podporila, tak odstráni ďalšiu prekážku slobodného pohybu pracovníkov medzi členskými štátmi. Nadobudnutím účinnosti smernice sa tiež zníži minimálne obdobie na účasť v doplnkovom dôchodkovom systéme z piatich rokov na tri roky, po ktorých uplynutí pracovník nadobudne práva na doplnkový zamestnanecký dôchodok.

 
Õigusteave - Privaatsuspoliitika