Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Procedure : 2013/0202(COD)
Stadium plenaire behandeling
Documentencyclus : A7-0072/2014

Ingediende teksten :

A7-0072/2014

Debatten :

PV 15/04/2014 - 15
CRE 15/04/2014 - 15

Stemmingen :

PV 16/04/2014 - 14.5
CRE 16/04/2014 - 14.5
Stemverklaringen

Aangenomen teksten :

P7_TA(2014)0435

Volledig verslag van de vergaderingen
Woensdag 16 april 2014 - Straatsburg Herziene uitgave

15.7. Verbeterde samenwerking tussen openbare diensten voor arbeidsvoorziening (A7-0072/2014 - Frédéric Daerden)
  

Schriftliche Erklärungen zur Abstimmung

 
  
MPphoto
 
 

  Luís Paulo Alves (S&D), por escrito. - Aprovo o presente Relatório, tendo em conta que com o empenho dos Estados-Membros na melhor coordenação das suas políticas económicas e de emprego no âmbito da União, devem ser mobilizadas todas as ferramentas que possibilitem à União de acompanhar essa transformação. No âmbito do Semestre Europeu, por exemplo, os Estados-Membros comparam as suas orientações em matéria de políticas públicas de emprego, nomeadamente do ponto de vista orçamental, para identificar que políticas convêm a cada Estado-Membro, em função da respetiva situação económica e da situação económica dos restantes Estados-Membros. Esta iniciativa permitiria, na minha opinião, alcançar o objetivo quantificado da estratégia Europa 2020 (uma taxa de emprego de 75 % para a população com idades compreendidas entre os 20 e os 64 anos).Mas, para além da escolha estratégica de uma ou de outra política pública, creio que um elemento essencial da sua eficácia é a sua correta implementação, sendo nessa fase que os Serviços Públicos de Emprego devem ser envolvidos.

 
  
MPphoto
 
 

  Roberta Angelilli (PPE), per iscritto. - Il ruolo dei Servizi pubblici per l´impiego è fondamentale, questi offrono un supporto a chi cerca lavoro e ai datori di lavoro, fornendo servizi d´informazione, di mediazione e di sostegno attivo. La necessità di un miglior coordinamento delle politiche economiche e occupazionali degli Stati membri in seno all´Unione va di pari passo con la necessità di disporre di servizi pubblici per l´impiego efficienti, che intervengano nel momento attuativo delle politiche stesse. La lotta alla disoccupazione giovanile, la promozione dell´occupazione duratura e la lotta contro il dumping sociale richiedono una trasformazione e un miglioramento dei servizi pubblici per l´impiego, anche nell´ottica del raggiungimento degli obiettivi posti dalla "Garanzia per i Giovani", richiedendo la stessa una stretta collaborazione tra tutti i principali soggetti interessati.

 
  
MPphoto
 
 

  Sophie Auconie (PPE), par écrit. – J'ai voté en faveur de ce texte car il vise à renforcer la coopération entre les services publics de l'emploi (SPE) des États membres. Le but est de favoriser la coopération, la communication et les échanges de connaissances volontaires entre eux. En cette période de crise économique, il est essentiel de mettre à disposition des demandeurs d'emploi, la meilleure aide possible.

 
  
MPphoto
 
 

  Marino Baldini (S&D), napisan. - Mreža javnih službi za zapošljavanje koja se uspostavlja ovom odlukom trebala bi provoditi inicijative za razmjenu znanja, uzajamnu potporu među članovima mreže i provedbu strateških mjera modernizacije javnih službi za zapošljavanje.

Poboljšana suradnja između javnih službi i njezinih pojedinačnih članova trebala bi se također koristiti i za razvoj politike zapošljavanja usmjerene na rješavanje visoke stope nezaposlenosti među slabijim skupinama, posebice među mladom populacijom. Poboljšanjem službi za zapošljavanje usvaja se i provodi koncept modernizacije i jačanja javnih službi i šire se društveni ciljevi zajedničkih aktivnosti učenja.

Slažem se s ovom odlukom jer je stopa nezaposlenosti visoka, pogotovo među najranjivijim dijelom populacije, a to su mladi. Na taj način dala bi se prilika za identifikaciju njihovih vještina te njihov razvoj i realizaciju.

 
  
MPphoto
 
 

  Ivo Belet (PPE), schriftelijk. - Openbare diensten voor arbeidsbemiddeling (ODA) zijn cruciale schakels in het actief arbeidsmarktbeleid van de EU 2020 strategie. Het oprichten van een formeel netwerk met deelname van alle ODA in Europa moet de samenwerking en ervaringsuitwisseling, in het bijzonder rond concrete beleidsinitiatieven, sterk verbeteren. Het voorbeeld van de jongerengarantie onderstreept het potentieel van het nieuwe netwerk. De ODA zullen een centrale rol moeten opnemen bij de correcte implementatie van de jongerengarantie, maar begeven zich daarbij veelal op onbekend terrein. Een nauwe samenwerking binnen het Europese netwerk, via vergelijkende evaluatierondes, moet een optimale omzetting van de maatregel in de hele EU verzekeren.

 
  
MPphoto
 
 

  Mara Bizzotto (EFD), per iscritto. - La relazione Daerden punta ad aumentare la cooperazione tra le agenzie di collocamento europee per facilitare il miglioramento di tali servizi e la mobilità geografica per i lavoratori. Ritengo che senza dubbio questa normativa permetterà un alleviamento, seppur temporaneo, dei sintomi della crisi, tuttavia il testo non fornisce dei veri e propri rimedi che possano combattere la situazione occupazionale che stiamo vivendo, per questo motivo mi sono espressa con un'astensione.

 
  
MPphoto
 
 

  Biljana Borzan (S&D), napisan. - Mrežom javnih službi za zapošljavanje trebali bi se uspostaviti i dijeliti najbolji primjeri iz prakse o identifikaciji mladih osoba koje nisu zaposlene, ne obrazuju se niti se stručno usavršavaju i razvoju inicijativa kojima bi se osiguralo da ti mladi ljudi steknu vještine potrebne za ulazak i ostanak na tržištu rada. Stručna znanja mreže javnih službi za zapošljavanje i njezinih pojedinačnih članova bi se trebala koristiti za razvoj politike zapošljavanja, posebno usmjerene na rješavanje visoke stope nezaposlenosti među ranjivim skupinama, a naročito mladima.

Mreža javnih službi za zapošljavanje (PES) bi trebala biti u stanju oblikovati koncept i pružanje usluga posredovanja pri zapošljavanju u okviru svojih nadležnosti te tako osiguravati bolju usklađenost vještina i kvalifikacija tražitelja zaposlenja s potrebama poslodavaca. Suradnja javnih službi za zapošljavanje je važan faktor u borbi protiv nezaposlenosti u Europi i zato podržavam ovo izvješće.

 
  
MPphoto
 
 

  Minodora Cliveti (S&D), în scris. - În contextul crizei economice și a șomajului care o însoțește, dar și datorită transformării piețelor naționale de ocupare a forței de muncă datorită evoluțiilor tehnologice, nevoilor variabile de mână de lucru sau transformării carierelor profesionale (mobilitate geografică sau între sectoare, întreruperi și reluări ale activității profesionale), misiunile și modurile de funcționare ale serviciilor publice de ocupare a forței de muncă s-au schimbat.

Având în vedere angajamentul statelor membre de a-și coordona mai bine politicile economice și de ocupare a forței de muncă în cadrul Uniunii, trebuie mobilizate toate mijloacele disponibile pentru sprijinirea de către Uniune a acestei transformări. Este de salutat inițiativa Comisiei Europene de a oficializa rețeaua, deja existentă, a reprezentanților acestor servicii publice naționale de ocupare a forței de muncă pentru ca acestea să poată compara, în cadrul său, pe baza unor date precise, eficiența măsurilor pe care trebuie să le pună în aplicare pe piața muncii în statele membre respective.

Această cooperare poate fi îmbunătățită prin: includerea în cadrul obiectivelor a unei atenții deosebite acordate combaterii șomajului în rândul tinerilor, a promovării locurilor de muncă durabile și a luptei împotriva dumpingului social; implicarea partenerilor sociali și a administrațiilor naționale ale muncii și respectarea organizării competențelor în diversele state membre.

 
  
MPphoto
 
 

  William (The Earl of) Dartmouth (EFD), in writing. - UKIP's position is against. While Member States remain responsible for organising, staffing and running their PES, this legislative proposal establishes a European Network of Public Employment Services, providing a platform for comparing their performance at European level, identifying good practices and fostering mutual learning in order to strengthen service capacity and efficiency. Budget EUR[nbsp ]4[nbsp ]million.

 
  
MPphoto
 
 

  Rachida Dati (PPE), par écrit. – La question de l'emploi demeure une réelle préoccupation pour les citoyens européens. Aussi, j'encourage toute coopération au niveau européen pour favoriser la lutte contre le chômage et la relance de l'emploi. La mise en place d'un réseau des services publics de l'emploi apparaît alors comme une proposition cohérente. Cela contribuerait aux échanges de bonnes pratiques entre ces services et permettrait de fournir des informations et des conseils d'orientation de meilleure qualité.

 
  
MPphoto
 
 

  Tamás Deutsch (PPE), írásban. - Az állami foglalkoztatási szolgálatok feladatai és működésük módja megváltozott a gazdasági válság és az azt kísérő munkanélküliség miatt. Ezért üdvözlendő a Bizottság arra irányuló kezdeményezése, hogy konkretizálja az állami foglalkoztatási szolgálatok képviselőinek már létező hálózatát, melynek köszönhetően részletesen összehasonlíthatóvá válik azoknak a munkaerő-piaci intézkedéseknek a hatékonysága, melyek végrehajtásáért a tagállamok felelősek. Így azonosíthatóak az egyes intézkedések előnyös és kevésbé hasznos pontjai, és felhasználhatóvá válnak a tagállami stratégiák kialakításakor.

 
  
MPphoto
 
 

  Rosa Estaràs Ferragut (PPE), por escrito. - Las tareas y el funcionamiento de los servicios públicos de empleo han cambiado en el contexto de la crisis económica y del desempleo que lleva asociado, pero también debido a la transformación de los mercados de trabajo nacionales, al desarrollo tecnológico, a las cambiantes necesidades de mano de obra y a la evolución de las carreras profesionales. El informe tiene como principal objetivo reforzar la cooperación entre estos servicios públicos de empleo de los Estados miembros. Entre los servicios que los servicios públicos de empleo facilitarán a los empleados y empleadores se incluyen el suministro de información sobre el mercado de trabajo, la ayuda en la búsqueda de empleo, el asesoramiento y orientación profesional, así como la colocación y asistencia para la movilidad profesional y geográfica.

 
  
MPphoto
 
 

  Diogo Feio (PPE), por escrito. - Numa União Europeia crescentemente integrada e em que trabalhadores e empresas circulam, produzem bens e prestam serviços em todo o seu território, é evidente a necessidade de promover a cooperação entre os serviços públicos de emprego. Um mercado europeu de emprego não se compadece com serviços públicos que se atenham apenas ao seu país e que não procurem disponibilizar informação adequada acerca de outras oportunidades noutros Estados-Membros. Faço votos de que esta cooperação frutifique e se fortaleça de modo a dotar os trabalhadores de um conhecimento mais profundo acerca dos diversos mercados em que poderiam exercer a sua actividade profissional.

 
  
MPphoto
 
 

  Iosif Matula (PPE), în scris. - Nivelul ridicat al șomajului constituie una dintre cele mai importante provocări cu care se confruntă societatea europeană. În prezent, în Europa, sunt 26 de milioane de şomeri, dintre care peste cinci milioane sunt tineri.

Adoptarea deciziei privind consolidarea cooperării între serviciile publice de ocupare a forței de muncă (SPOFM) transmite un semnal puternic că Uniunea Europeană folosește toate instrumentele pentru a contracara efectele șomajului. Decizia va îmbunătăți capacitatea de funcționare a serviciilor publice în Uniunea Europeană și va întări coordonarea politicilor de angajare la nivel european.

Modernizarea SPOFM va contribui totodată la elaborarea de măsuri inovatoare, în conformitate cu obiectivele strategiei Europa 2020. În acest mod, se va facilita punerea în aplicare a proiectelor privind piața muncii finanțate din Fondul social european. Pentru a aduce însă activitatea comună a serviciilor publice de ocupare a forței de muncă cât mai aproape de realitatea pieței forței de muncă este necesar ca autoritățile de la nivelurile local, regional și național să fie implicate în activitatea rețelei SPOFM.

 
  
MPphoto
 
 

  Jean-Luc Mélenchon (GUE/NGL), par écrit. – Ce texte vise à renforcer la coopération entre les services publics de l’emploi (SPE) des États membres. Ces derniers pourront comparer, sur la base de données chiffrées précises, l'efficacité des mesures sur le marché du travail qu'ils sont chargés de mettre en œuvre. Le rapporteur précise que "l'objectif ne saurait être de classer les résultats des SPE". Le rapporteur veille également à ce que la mobilité tant géographique que professionnelle soit "choisie". Mais il s’inscrit aussi dans le cadre Europe 2020. Celui-ci promeut diverses recettes libérales nuisibles, comme le relèvement du taux d’activité jusqu’à 64 ans, ou encore la promotion des contrats d’apprentissage au détriment du système public de formation sous statut scolaire. Le rapport n’évoque d’ailleurs la formation des travailleurs qu’à travers la logique des "compétences" et ignore largement l’enjeu de la qualification large et durable des travailleurs. Même si je suis favorable à une coopération et à des échanges d’informations entre les services publics de l’emploi je refuse qu’elle soit placée dans un cadre libéral néfaste pour le droit et la qualité du travail. Je vote donc contre ce rapport.

 
  
MPphoto
 
 

  Roberta Metsola (PPE), in writing. - It is important to give a tangible structure to the network of representatives of the national public employment services so as to be able to compare the effectiveness of labour market measures that are crucial for each and every EU Member State. This will provide a channel to compare the advantages and weaknesses of the variety of measures that are identified and integrated by the EU Member States into their strategies. By means of this report, the involvement of social partners and national labour services is being ensured while at the same time taking into account the organisation of competences in the different Member States. I therefore supported this report.

 
  
MPphoto
 
 

  Marlene Mizzi (S&D), in writing. - I voted in favour of this report because I am in agreement.

 
  
MPphoto
 
 

  Maria do Céu Patrão Neves (PPE), por escrito. - No contexto da crise económica e do desemprego que a acompanha, mas também devido à transformação dos mercados de trabalho nacionais, à evolução tecnológica e à variação das necessidades de mão-de-obra ou às alterações ao nível das carreiras (mobilidade entre setores ou geográfica, interrupção e reinício de carreira), mudaram as incumbências e os modos de funcionamento dos Serviços Públicos de Emprego. Votei favoravelmente a presente proposta que o Parlamento melhorou significativamente ao adicionar aos objetivos: 1) a necessidade de prestar particular atenção à luta contra o desemprego juvenil, à promoção do emprego sustentável e à luta contra o dumping social, 2) envolver os parceiros sociais e os serviços nacionais de emprego e, 3) respeitar a organização de competências nos diversos Estados-Membros.

 
  
MPphoto
 
 

  Tonino Picula (S&D), napisan. - U svrhu ostvarivanja strategije Europa 2020. vezano za stopu zaposlenosti od 75% za žene i muškarce u dobi od 20 do 64 godine do 2020. godine, te smanjenje nezaposlenosti među mladima, javne službe za zapošljavanje imaju ključnu ulogu. Cilj izvješća kolege Daerden je ojačati suradnju između javnih službi za zapošljavanje država članica na način da se osnuje formalna mreža. Ta mreža bi mogla doprinijeti smanjenju trajanja nezaposlenosti i neaktivnosti, poboljšati funkcioniranje i integraciju tržišta rada, pomoći u borbi protiv socijalne isključenosti te poboljšati popunjavanje radnih mjesta.

Podržavam spomenuto izvješće te se slažem kako bi sudjelovanje u mreži trebalo biti obavezno za sve države članice. Smatram kako bi pojačana i usmjerenija suradnja između javnih službi za zapošljavanje doprinijela većoj podjeli najboljih praksi te s time i učinkovitijim rezultatima. Međunarodna suradnja Hrvatskog zavoda za zapošljavanje temelji se na bilateralnim i multilateralnim sporazumima o suradnji sklopljenim između Zavoda i javnih službi za zapošljavanje drugih zemalja.

Od pristupanja Hrvatske Uniji, Zavod ima aktivnu ulogu u brojnim europskim tijelima. Zaključno, bliska suradnja javnih službi za zapošljavanje je važan faktor u borbi protiv nezaposlenosti i postizanju više stope zaposlenosti u Europskoj uniji te stoga pozivam sve države članice na suradnju.

 
  
MPphoto
 
 

  Andrej Plenković (PPE), napisan. - Podržao sam izvješće zastupnika Daerdena o javnim službama za zapošljavanje. Usporedba raznih metoda rada javnih službi za zapošljavanje, razmjena informacija i iskustava može uvelike pridonijeti identifikaciji koji je sustav najprimjereniji pojedinoj državi članici i ostvarenju cilja od 75% zaposlenih u EU-u do 2020. godine. Važna je nadogradnja strukture u već postojećih službi za zapošljavanje u svrhu veće efikasnosti rada.

Trebamo težiti smanjenju nezaposlenosti mladih te se boriti za dugoročnu zaposlenost građana. U veljači 2014. godine u Europi je bilo preko 25 milijuna nezaposlenih muškaraca i žena. U usporedbi s veljačom 2013. godine Europska unija je ostvarila rast zaposlenosti od 619 000 novozaposlenih. Svi zajedno trebamo raditi na ostvarenju rasta zaposlenosti i stvoriti integrirano europsko tržište rada s dostupnim informacijama i jednakim uvjetima i prilikama za zaposlenje za sve građane EU-a.

 
  
MPphoto
 
 

  Franck Proust (PPE), par écrit. - En ces temps de crise, les services publics de l'emploi dans l'Europe entière doivent se mobiliser pour éradiquer le chômage. Ce n'est pas en agissant chacun de notre côté que nous trouverons la solution à un problème d'envergure européenne. Nous devons renforcer la coopération entre les services publics de l'emploi des États membres. Nous devons aider les demandeurs d'emploi dans leur recherche. Il faut les informer des opportunités professionnelles dans toute l'Europe. Par conséquent, je suis ravi d'avoir voté en faveur de ce rapport. Il met en exergue l'attention particulière que requiert la lutte contre le chômage des jeunes, la promotion de l'emploi durable ainsi que la lutte contre le dumping social.

 
  
MPphoto
 
 

  Sergio Paolo Francesco Silvestris (PPE), per iscritto. - I compiti e le modalità di funzionamento dei servizi pubblici per l'impiego si sono trasformati e il compito dell'UE è di accompagnare e sostenere questa trasformazione.

L'iniziativa adottata dalla Commissione per formalizzare una rete preesistente di rappresentanti di tali servizi pubblici per l'impiego nazionali è quindi in linea con questo dovere dell'UE, dato che faciliterebbe il raffronto dell'efficacia delle misure adottate sul mercato del lavoro che si devono attuare nei rispettivi Stati membri, per valutarne vantaggi e debolezze.

 
  
MPphoto
 
 

  Dubravka Šuica (PPE), napisan. - Podržavam ovaj prijedlog koji je namijenjen jačanju suradnje između javnih službi za zapošljavanje. Usluge koje će javne službe za zapošljavanje dostavljati poslodavcima i zaposlenicima su informacije o tržištu rada, pomoć u traženju posla, savjeti i profesionalna orijentacija, plasman i pomoć u radu kao i geografska mobilnost.

Pozdravljam ovaj prijedlog zakona budući da ima naglasak na borbi protiv nezaposlenosti, što je trenutno gorući problem i u Hrvatskoj, ali i u mnogim drugim zemljama članicama, promicanju održivog zapošljavanja, borbi protiv socijalne neosjetljivosti, uključivanju socijalnih partnera, a uzimajući u obzir odgovornost u pojedinim državama članicama. Zbog ekonomske krize i nezaposlenosti, dogodile su se promjene u zadacima javnih službi za zapošljavanje, ali i kao rezultat promjena u nacionalnim tržištima rada koje proizlaze iz tehnološkog razvoja u potražnji za radnom snagom i do karijere.

Također, podržavam incijativu kako bi se izgradile opipljive strukture na postojećoj mreži predstavnika nacionalnih javnih službi za zapošljavanje, kako bi oni mogli biti usporedivi. Ukratko, ovo vidim kao pomoć u borbi protiv nezaposlenosti mladih, promicanju trajnog zaposlenja i borbi protiv socijalne neosjetljivosti.

 
  
MPphoto
 
 

  Kay Swinburne (ECR), in writing. - This legislative proposal establishes an EU-wide voluntary network of Public Employment Services (PES) with the aim of expanding, reinforcing and consolidating on-going initiatives to modernise those services and to improve the operation of European labour markets. The proposal enhances cooperation between PES, whilst still protecting member state competence and not compromising subsidiarity. The UK benefitted through the ability to use this collaboration as a platform to promote UK policy, and it has been successful in a number of areas including member states acceptance of the use of private partners in delivering employment programmes, such as the UK’s Work Programme. Participation remains voluntary, therefore I voted in favour of the report.

 
  
MPphoto
 
 

  Silvia-Adriana Ţicău (S&D), în scris. - Am votat pentru rezoluția referitoare la propunerea de decizie a Parlamentului European (PE) și a Consiliului privind cooperarea consolidată între serviciile publice de ocupare a forței de muncă (SPOFM) prin care se adoptă poziția PE în primă lectură. La nivelul Uniunii se înființează, pentru perioada cuprinsă între data intrării în vigoare a acestei decizii și 31 decembrie 2020, o rețea a SPOFM („rețeaua”). Rețeaua este compusă din SPOFM desemnate de către statele membre și Comisie. Statele membre care au SPOFM cu caracter autonom subnațional asigură reprezentarea adecvată a acestora în inițiativele specifice ale rețelei. Obiectivul prezentei decizii este de a încuraja cooperarea prin intermediul rețelei între statele membre în domeniul ocupării forței de muncă, în domeniile care intră în responsabilitatea SPOFM, pentru a contribui la Strategia Europa 2020 și la punerea în aplicare a unor politici relevante ale Uniunii, oferind astfel sprijin printre altele pentru:

• categoriile sociale cele mai vulnerabile, care se confruntă cu rate ridicate ale șomajului, în special lucrători în vârstă și tineri care nu sunt încadrați profesional și nu urmează niciun program educațional sau de formare;

• condiții de lucru decente și durabile;

• o mai bună funcționare a piețelor forței de muncă din UE.

 
  
MPphoto
 
 

  Marc Tarabella (S&D), par écrit. – J'ai voté en faveur du texte de mon excellent collègue Daerden. Cette coopération peut être améliorée par différents moyens: ajouter dans les objectifs une attention particulière requise pour la lutte contre le chômage des jeunes, la promotion de l'emploi durable ou la lutte contre le dumping social; impliquer les partenaires sociaux et les administrations nationales du travail; respecter l'organisation des compétences dans les différents États membres. Au-delà de ces éléments de fonds, sur un plan plus technique, le rapporteur ne croit pas que l'adoption puisse avoir lieu pour que l'outil soit effectivement mis en œuvre au 1er janvier 2014, mais s'engage à le faire adopter dès que possible. Par ailleurs, il modifiera tous les éléments du texte afin de rester cohérent avec d'autres négociations de bases légales ou budgétaires (PSCI/EASI).

 
  
MPphoto
 
 

  Ruža Tomašić (ECR), napisan. - Podupirem izvješće koje predlaže suradnju između država članica u sektoru javnih zavoda za zapošljavanje, iz razloga što smatram da je formaliziranje suradnje u ovoj domeni kroz sustav Europske mreže voditelja javnih zavoda za zapošljavanje pozitivan razvoj u odnosu na dosadašnju neformalnu suradnju istih.

Cilj navedenog procesa je izgradnja opipljive strukture u postojećem okviru za suradnju, da bi se na osnovi detaljnih brojki i procjena mogla usporediti efikasnost mjera tržišta rada koje se provode u pojedinim državama članicama Unije te da bi se na osnovi navedene usporedbe mogle identificirati pozitivne mjere i dobre prakse (tzv. benchlearning).

Prijedlog Komisije je da navedenom Europskom mrežom upravlja Odbor u koji će države članice Unije imenovati po jednog člana, te po jednog zamjenskog člana iz višeg menadžmenta zavoda za zapošljavanje svake pojedine države članice. Jedinim spornim dijelom prijedloga držim inzistiranje pregovaračkog tima Europskog parlamenta na obaveznoj participaciji država članica Unije u navedenoj mreži, jer osobno smatram ključnim da predložena suradnja bude dobrovoljna, odnosno da države članice mogu samostalno odlučiti da li postoji potreba da se priključe ovakvoj vrsti suradnje, ovisno o okolnostima svake pojedine države članice.

 
  
MPphoto
 
 

  Derek Vaughan (S&D), in writing. - I voted in favour of this proposal as it seeks to stregthen cooperation between the public employment services of the Member States by establishing a formal network. One of the objectives is to help implement and deliver on the Europe 2020 employment rate targets, including the reduction of unemployment for all age groups and for vulnerable groups. The network is also expected to contribute to cutting the duration of unemployment inactivity, to improve the functioning and integration of labour markets as well as the filling of vacancies, including though voluntary geographical and occupational mobility, and to help combat social exclusion. I also voted in favour of this proposal since the close cooperation of public employment services is an important contribution in order to combat unemployment and achieve higher employment rates in Europe. It must be ensured that all Member States participate in the exercise.

 
  
MPphoto
 
 

  Anna Záborská (PPE), písomne - Sloboda pohybu a možnosť nájsť si prácu v ľubovoľnom členskom štáte EÚ je jedným z hlavných pilierov spoločnej Európy. Preto som podporila návrh na rozšírenie spolupráce medzi európskymi verejnými službami zamestnanosti. Súhlasím tiež so stanoviskom Výboru pre regióny, že dobré a osvedčené postupy často vznikajú na miestnej a regionálnej úrovni. Účinné verejné služby zamestnanosti môžu výrazne pomôcť pri riešení naliehavého problému vysokej nezamestnanosti mladých. Práve tu je dôležitá vyššia úroveň spolupráce so sociálnymi partnermi a inými verejnými, súkromnými a neziskovými zainteresovanými stranami.

 
  
MPphoto
 
 

  Inês Cristina Zuber (GUE/NGL), por escrito. - Não temos qualquer problema com a criação de uma rede que tem o objetivo de compartilhar boas práticas e a cooperação entre os Serviços Públicos de Emprego de cada Estado-Membro.

No entanto, num momento em que há um aumento exponencial do desemprego e um grande aumento da emigração, especialmente entre jovens e com qualificações elevadas, sobretudo nos Estados-Membros com intervenção da troika, consideramos que a proposta da Comissão é completamente inapropriada.

Uma parte da responsabilidade desta Rede é o preenchimento das vagas (incluindo através da mobilidade de trabalho voluntário), o que significa que os Estados-Membros com défice em ofertas de emprego podem exportar mão-de-obra para os Estados-Membros com excedente em empregos.

Embora este mecanismo possa ser importante para dar alguma segurança para os trabalhadores que estão a pensar em emigrar, criará também tensões e o aumento das desigualdades entre os Estados-Membros.

 
Juridische mededeling - Privacybeleid