Előző 
 Következő 
JegyzőkönyvSzavazásokNév szerinti szavazásElfogadott szövegekSzó szerinti jegyzőkönyv
Az ülések szó szerinti jegyzőkönyve
2014. április 16., Szerda - StrasbourgLektorált változat
 1.Az ülés megnyitása
 2.Dokumentumok benyújtása: lásd a jegyzokönyvet
 3.Végrehajtási intézkedések (az eljárási szabályzat 88. cikke): lásd a jegyzokönyvet
 4.Az első világháború óta eltelt 100 év: tanulságok és Európa jövője (vita)
 5.A keleti partnerség országaira nehezedő orosz nyomás, különösen Kelet-Ukrajna destabilizálódása (vita)
 6.A napirend módosítása
 7.Szavazások órája
  7.1.A vadon élő állat- és növényfajok védelme (A7-0087/2014 - Matthias Groote) (szavazás)
  7.2.Az EK és a Seychelle Köztársaság között érvényben lévő halászati partnerségi megállapodással előírt halászati lehetőségek és pénzügyi hozzájárulás (A7-0201/2014 - Maria do Céu Patrão Neves) (szavazás)
  7.3.Az Európai Unió és a Comore-szigeteki Unió között érvényben lévő halászati partnerségi megállapodással előírt halászati lehetőségek és pénzügyi hozzájárulás (A7-0177/2014 - Jarosław Leszek Wałęsa) (szavazás)
  7.4.Az Európai Unió és a Madagaszkári Köztársaság között érvényben lévő halászati partnerségi megállapodással előírt halászati lehetőségek és pénzügyi hozzájárulás (A7-0178/2014 - Crescenzio Rivellini) (szavazás)
  7.5.Az Európai Unió és a Koreai Köztársaság közötti keretmegállapodás a visszafogadással kapcsolatos kérdésekről (A7-0267/2014 - Hubert Pirker) (szavazás)
  7.6.Az Európai Unió és a Koreai Köztársaság közötti keretmegállapodás, a visszafogadással kapcsolatos kérdések kivételével (A7-0265/2014 - Norica Nicolai) (szavazás)
  7.7.Az EK és Montenegró közötti stabilizációs és társulási megállapodás (Jegyzőkönyv Horvátország csatlakozásának figyelembevétele céljából) (A7-0192/2014 - Charles Tannock) (szavazás)
  7.8.Grúzia uniós programokban való részvételét szabályozó általános elvekre vonatkozó, EU és Grúzia közötti keretmegállapodás (A7-0191/2014 - Krzysztof Lisek) (szavazás)
  7.9.Portugália számára a Madeira autonóm régióban előállított és fogyasztott rum és likőr, valamint az Azori-szigetek autonóm régiójában előállított és fogyasztott likőr és párlat tekintetében kedvezményes jövedékiadó-mérték alkalmazásának engedélyezése (A7-0262/2014 - Danuta Maria Hübner) (szavazás)
  7.10.A Kanári-szigeteken alkalmazandó AIEM adó (A7-0263/2014 - Danuta Maria Hübner) (szavazás)
  7.11.A Franciaország tengerentúli megyéiben kivetett „octroi de mer” egyedi adóról szóló 2004/162/EK határozat alkalmazási időszaka tekintetében történő módosítása (A7-0264/2014 - Danuta Maria Hübner) (szavazás)
  7.12.Az eljárási szabályzat parlamenti kérdésekre vonatkozó rendelkezéseinek módosítása (A7-0123/2014 - Zita Gurmai) (szavazás)
  7.13.A Parlament eljárási szabályzatának a nemzetközi megállapodásokról szóló 90. cikkének módosítása (A7-0253/2014 - David Martin) (szavazás)
  7.14.A Parlament eljárási szabályzatának módosítása az elektronikus aláírás lehetővé tétele érdekében (A7-0175/2014 - György Schöpflin) (szavazás)
  7.15.1. sz. költségvetés-módosítási tervezet: az Európai Beruházási Alapot, a Horizont 2020 programot és a Shift2Rail közös vállalkozást érintő technikai kiigazítások (A7-0276/2014 - Anne E. Jensen) (szavazás)
  7.16.Az Unió repülőterein a zajvédelemmel összefüggő üzemeltetési korlátozások bevezetése a kiegyensúlyozott megközelítés jegyében (A7-0274/2014 - Jörg Leichtfried) (szavazás)
  7.17.Az Európa kulturális fővárosai kezdeményezés 2020–2033. évekre szóló uniós fellépése (A7-0275/2014 - Marco Scurria) (szavazás)
  7.18.A cetfélék halászat során történő véletlenszerű kifogása (A7-0272/2014 - Raül Romeva i Rueda) (szavazás)
  7.19.A munkavállalók szolgáltatások nyújtása keretében történő kiküldetése (A7-0249/2013 - Danuta Jazłowiecka) (szavazás)
  7.20.A tagállam területéről jogellenesen kiszállított kulturális javak visszaszolgáltatása (A7-0058/2014 - Marie-Christine Vergiat) (szavazás)
  7.21.A könnyű műanyag hordtasakok felhasználásának csökkentése (A7-0174/2014 - Margrete Auken) (szavazás)
  7.22.A külső tengeri határok felügyelete (A7-0461/2013 - Carlos Coelho) (szavazás)
  7.23.A gépjárművek belső piacon belüli átvitele (A7-0278/2013 - Toine Manders) (szavazás)
  7.24.Az Európai Unió által megkötött nemzetközi megállapodások által létrehozott, a beruházók és az államok közötti vitarendezést végző választott bíróságokkal kapcsolatos pénzügyi felelősség (A7-0124/2013 - Paweł Zalewski) (szavazás)
  7.25.Az Európai Unióban tagsággal nem rendelkező országokból érkező dömpingelt és támogatott behozatallal szembeni védelem (A7-0053/2014 - Christofer Fjellner) (szavazás)
  7.26.Az európai politikai pártok és európai politikai alapítványok alapszabálya és finanszírozása (A7-0140/2013 - Marietta Giannakou) (szavazás)
  7.27.Az európai politikai pártok finanszírozása (A7-0200/2013 - Ingeborg Gräßle)
  7.28.Az Unió általános költségvetésére alkalmazandó pénzügyi szabályok (A7-0108/2014 - Ingeborg Gräßle) (szavazás)
  7.29.A tengeri szállításból eredő szén-dioxid-kibocsátás (A7-0080/2014 - Theodoros Skylakakis) (szavazás)
  7.30.Idegenhonos özönfajok (A7-0088/2014 - Pavel Poc) (szavazás)
  7.31.Az Egyesült Nemzetek éghajlat-változási keretegyezménye Kiotói Jegyzőkönyvének technikai végrehajtása (A7-0171/2014 - Vladimir Urutchev) (szavazás)
  7.32.Az Unió pénzügyi érdekeit érintő csalás ellen büntetőjogi eszközökkel folytatott küzdelem (A7-0251/2014 - Ingeborg Gräßle, Juan Fernando López Aguilar) (szavazás)
  7.33.2012. évi mentesítés: Európai Parlament (A7-0246/2014 - Cătălin Sorin Ivan) (zárószavazás)
  7.34.Az Európai Parlament vizsgálati joga (A7-0352/2011 - David Martin) (szavazás)
  7.35.Az Európai Parlament és a nemzeti parlamentek közötti kapcsolatok (A7-0255/2014 - Carlo Casini) (szavazás)
 8.A szavazáshoz fűzött indokolások
  8.1.A munkavállalók mobilitásának növelése a kiegészítő nyugdíjjogosultságok megszerzésének és megtartásának javítása révén (A7-0188/2014 - Ria Oomen-Ruijten)
  8.2.Az élelmiszer- és takarmányjog, valamint az állat-egészségügyi és állatjóléti, a növény-egészségügyi, a növényi szaporítóanyagokra és a növényvédő szerekre vonatkozó szabályok (A7-0162/2014 - Mario Pirillo)
  8.3.Állategészségügy (A7-0129/2014 - Marit Paulsen)
  8.4.A növényi betegségek elleni védintézkedések (A7-0147/2014 - Hynek Fajmon)
  8.5.Fogyasztói termékbiztonság (A7-0355/2013 - Christel Schaldemose)
  8.6.A termékek piaci felügyelete (A7-0346/2013 - Sirpa Pietikäinen)
  8.7.A pénzügyi eszközök piacai és a tőzsdén kívüli származtatott ügyletekről, a központi szerződő felekről és a kereskedési adattárakról szóló európai piaci infrastruktúra-rendelet módosítása (A7-0303/2012 - Markus Ferber)
  8.8.A pénzügyi eszközök piacai és a 2004/39/EK irányelv hatályon kívül helyezése[nbsp ](átdolgozás)[nbsp ] (A7-0306/2012 - Markus Ferber)
  8.9.A termékforgalomra vonatkozó statisztikák (A7-0457/2013 - Hans-Peter Martin)
  8.10.Értékpapír-elszámolások és központi értékpapírletét-kezelők (A7-0039/2013 - Kay Swinburne)
  8.11.Tengerészeti felszerelések (A7-0255/2013 - Dominique Riquet)
  8.12.Nyomástartó berendezések (A7-0008/2014 - Zuzana Roithová)
  8.13.Határozatok polgári és kereskedelmi ügyekben (A7-0052/2014 - Tadeusz Zwiefka)
  8.14.A közösségi munkaerő mintavételes felmérése (A7-0344/2013 - Tatjana Ždanoka)
  8.15.Az Európai Tengerészeti Biztonsági Ügynökség és a szennyezéssel kapcsolatos válaszintézkedések (A7-0300/2013 - Keith Taylor)
  8.16.Előnyösebb környezet a vállalkozások, az üzleti tevékenységek és az induló vállalkozások számára annak érdekében, hogy új munkahelyeket teremtsenek (A7-0101/2014 - Anthea McIntyre)
  8.17.Új technológiák és a nyitott oktatási segédanyagok (A7-0249/2014 - Cătălin Sorin Ivan)
  8.18.A vadon élő állat- és növényfajok védelme (A7-0087/2014 - Matthias Groote)
  8.19.Az EK és a Seychelle Köztársaság között érvényben lévő halászati partnerségi megállapodással előírt halászati lehetőségek és pénzügyi hozzájárulás (A7-0201/2014 - Maria do Céu Patrão Neves)
  8.20.Az Európai Unió és a Comore-szigeteki Unió között érvényben lévő halászati partnerségi megállapodással előírt halászati lehetőségek és pénzügyi hozzájárulás (A7-0177/2014 - Jarosław Leszek Wałęsa)
  8.21.Az Európai Unió és a Madagaszkári Köztársaság között érvényben lévő halászati partnerségi megállapodással előírt halászati lehetőségek és pénzügyi hozzájárulás (A7-0178/2014 - Crescenzio Rivellini)
  8.22.Az Európai Unió és a Koreai Köztársaság közötti keretmegállapodás a visszafogadással kapcsolatos kérdésekről (A7-0267/2014 - Hubert Pirker)
  8.23.Az Európai Unió és a Koreai Köztársaság közötti keretmegállapodás, a visszafogadással kapcsolatos kérdések kivételével (A7-0265/2014 - Norica Nicolai)
  8.24.Az EK és Montenegró közötti stabilizációs és társulási megállapodás (Jegyzőkönyv Horvátország csatlakozásának figyelembevétele céljából) (A7-0192/2014 - Charles Tannock)
  8.25.Grúzia uniós programokban való részvételét szabályozó általános elvekre vonatkozó, EU és Grúzia közötti keretmegállapodás (A7-0191/2014 - Krzysztof Lisek)
  8.26.Portugália számára a Madeira autonóm régióban előállított és fogyasztott rum és likőr, valamint az Azori-szigetek autonóm régiójában előállított és fogyasztott likőr és párlat tekintetében kedvezményes jövedékiadó-mérték alkalmazásának engedélyezése (A7-0262/2014 - Danuta Maria Hübner)
  8.27.A Kanári-szigeteken alkalmazandó AIEM adó (A7-0263/2014 - Danuta Maria Hübner)
  8.28.A Franciaország tengerentúli megyéiben kivetett „octroi de mer” egyedi adóról szóló 2004/162/EK határozat alkalmazási időszaka tekintetében történő módosítása (A7-0264/2014 - Danuta Maria Hübner)
  8.29.Az eljárási szabályzat parlamenti kérdésekre vonatkozó rendelkezéseinek módosítása (A7-0123/2014 - Zita Gurmai)
  8.30.A Parlament eljárási szabályzatának a nemzetközi megállapodásokról szóló 90. cikkének módosítása (A7-0253/2014 - David Martin)
  8.31.A Parlament eljárási szabályzatának módosítása az elektronikus aláírás lehetővé tétele érdekében (A7-0175/2014 - György Schöpflin)
  8.32.1. sz. költségvetés-módosítási tervezet: az Európai Beruházási Alapot, a Horizont 2020 programot és a Shift2Rail közös vállalkozást érintő technikai kiigazítások (A7-0276/2014 - Anne E. Jensen)
  8.33.Az Unió repülőterein a zajvédelemmel összefüggő üzemeltetési korlátozások bevezetése a kiegyensúlyozott megközelítés jegyében (A7-0274/2014 - Jörg Leichtfried)
  8.34.Az Európa kulturális fővárosai kezdeményezés 2020–2033. évekre szóló uniós fellépése (A7-0275/2014 - Marco Scurria)
  8.35.A cetfélék halászat során történő véletlenszerű kifogása (A7-0272/2014 - Raül Romeva i Rueda)
  8.36.A munkavállalók szolgáltatások nyújtása keretében történő kiküldetése (A7-0249/2013 - Danuta Jazłowiecka)
  8.37.A tagállam területéről jogellenesen kiszállított kulturális javak visszaszolgáltatása (A7-0058/2014 - Marie-Christine Vergiat)
  8.38.A könnyű műanyag hordtasakok felhasználásának csökkentése (A7-0174/2014 - Margrete Auken)
  8.39.A külső tengeri határok felügyelete (A7-0461/2013 - Carlos Coelho)
  8.40.Az Európai Unió által megkötött nemzetközi megállapodások által létrehozott, a beruházók és az államok közötti vitarendezést végző választott bíróságokkal kapcsolatos pénzügyi felelősség (A7-0124/2013 - Paweł Zalewski)
  8.41.Az Európai Unióban tagsággal nem rendelkező országokból érkező dömpingelt és támogatott behozatallal szembeni védelem (A7-0053/2014 - Christofer Fjellner)
  8.42.Az európai politikai pártok és európai politikai alapítványok alapszabálya és finanszírozása (A7-0140/2013 - Marietta Giannakou)
  8.43.Az európai politikai pártok finanszírozása (A7-0200/2013 - Ingeborg Gräßle)
  8.44.Az Unió általános költségvetésére alkalmazandó pénzügyi szabályok (A7-0108/2014 - Ingeborg Gräßle)
  8.45.A tengeri szállításból eredő szén-dioxid-kibocsátás (A7-0080/2014 - Theodoros Skylakakis)
  8.46.Idegenhonos özönfajok (A7-0088/2014 - Pavel Poc)
  8.47.Az Egyesült Nemzetek éghajlat-változási keretegyezménye Kiotói Jegyzőkönyvének technikai végrehajtása (A7-0171/2014 - Vladimir Urutchev)
  8.48.Az Unió pénzügyi érdekeit érintő csalás ellen büntetőjogi eszközökkel folytatott küzdelem (A7-0251/2014 - Ingeborg Gräßle, Juan Fernando López Aguilar)
  8.49.2012. évi mentesítés: Európai Parlament (A7-0246/2014 - Cătălin Sorin Ivan)
 9.Szavazathelyesbítések és szavazási szándékok: lásd a jegyzőkönyvet
 10.Az előző ülés jegyzőkönyvének elfogadása: lásd a jegyzőkönyvet
 11.A hagyományos, valamint a héa- és a GNI-alapú saját források és a készpénzigények teljesítését célzó intézkedések - Az Európai Unió saját forrásainak rendszerével kapcsolatos végrehajtási intézkedések - Az Európai Unió saját forrásainak rendszere - Az Európai Unió saját forrásainak rendszerével kapcsolatos végrehajtási intézkedések (vita)
 12.Az Európai Unió Szolidaritási Alapja (vita)
 13.Riasztó hiány az EU külső segítségnyújtásának finanszírozását célzó kifizetési előirányzatok terén (vita)
 14.Szavazások órája
  14.1.Az Európai Unió saját forrásainak rendszerével kapcsolatos végrehajtási intézkedések (A7-0269/2014 - Anne E. Jensen, Jean-Luc Dehaene) (szavazás)
  14.2.Az Európai Unió saját forrásainak rendszere (A7-0271/2014 - Anne E. Jensen, Jean-Luc Dehaene) (szavazás)
  14.3.A hagyományos, valamint a héa- és a GNI-alapú saját források és a készpénzigények teljesítését célzó intézkedések (A7-0268/2014 - Anne E. Jensen, Jean-Luc Dehaene) (szavazás)
  14.4.Az Európai Unió saját forrásainak rendszerével kapcsolatos végrehajtási intézkedések (A7-0270/2014 - Anne E. Jensen, Jean-Luc Dehaene) (szavazás)
  14.5.Az állami foglalkoztatási szolgálatok közötti fokozott együttműködésről (A7-0072/2014 - Frédéric Daerden) (szavazás)
  14.6.Az Európai Unió Szolidaritási Alapja (A7-0078/2014 - Rosa Estaràs Ferragut) (szavazás)
  14.7.Az Európai Beruházási Alap tőkeemelése (A7-0156/2014 - Eider Gardiazábal Rubial) (szavazás)
  14.8.Európai Gyógyszerügynökség (az emberi felhasználásra szánt gyógyszerek tekintetében végzett farmakovigilanciai tevékenységek) (A7-0476/2013 - Linda McAvan) (szavazás)
  14.9.Makroszintű pénzügyi támogatás a Tunéziai Köztársaságnak (A7-0110/2014 - Vital Moreira) (szavazás)
  14.10.A kékúszójú tonhalra vonatkozóan az Atlanti-óceán keleti részén és a Földközi-tengeren alkalmazandó többéves helyreállítási terv (A7-0102/2014 - Raül Romeva i Rueda) (szavazás)
  14.11.Az euró és az egyéb pénznemek hamisítással szembeni büntetőjogi védelme (A7-0018/2014 - Anthea McIntyre) (szavazás)
  14.12.Méz (A7-0440/2013 - Julie Girling) (zárószavazás)
  14.13.Az Európai Tengerügyi és Halászati Alap (A7-0282/2013 - Alain Cadec) (zárószavazás)
  14.14.Európai Rendőrakadémia (A7-0146/2014 - Kinga Gál) (szavazás)
 15.A szavazáshoz fűzött indokolások
  15.1.Az Európai Parlament vizsgálati joga (A7-0352/2011 - David Martin)
  15.2.Az Európai Parlament és a nemzeti parlamentek közötti kapcsolatok (A7-0255/2014 - Carlo Casini)
  15.3.Az Európai Unió saját forrásainak rendszerével kapcsolatos végrehajtási intézkedések (A7-0269/2014 - Anne E. Jensen, Jean-Luc Dehaene)
  15.4.Az Európai Unió saját forrásainak rendszere (A7-0271/2014 - Anne E. Jensen, Jean-Luc Dehaene)
  15.5.A hagyományos, valamint a héa- és a GNI-alapú saját források és a készpénzigények teljesítését célzó intézkedések (A7-0268/2014 - Anne E. Jensen, Jean-Luc Dehaene)
  15.6.Az Európai Unió saját forrásainak rendszerével kapcsolatos végrehajtási intézkedések (A7-0270/2014 - Anne E. Jensen, Jean-Luc Dehaene)
  15.7.Az állami foglalkoztatási szolgálatok közötti fokozott együttműködésről (A7-0072/2014 - Frédéric Daerden)
  15.8.Az Európai Unió Szolidaritási Alapja (A7-0078/2014 - Rosa Estaràs Ferragut)
  15.9.Az Európai Beruházási Alap tőkeemelése (A7-0156/2014 - Eider Gardiazábal Rubial)
  15.10.Európai Gyógyszerügynökség (az emberi felhasználásra szánt gyógyszerek tekintetében végzett farmakovigilanciai tevékenységek) (A7-0476/2013 - Linda McAvan)
  15.11.Makroszintű pénzügyi támogatás a Tunéziai Köztársaságnak (A7-0110/2014 - Vital Moreira)
  15.12.A kékúszójú tonhalra vonatkozóan az Atlanti-óceán keleti részén és a Földközi-tengeren alkalmazandó többéves helyreállítási terv (A7-0102/2014 - Raül Romeva i Rueda)
  15.13.Az euró és az egyéb pénznemek hamisítással szembeni büntetőjogi védelme (A7-0018/2014 - Anthea McIntyre)
  15.14.Méz (A7-0440/2013 - Julie Girling)
  15.15.Az Európai Tengerügyi és Halászati Alap (A7-0282/2013 - Alain Cadec)
  15.16.Európai Rendőrakadémia (A7-0146/2014 - Kinga Gál)
 16.Szavazathelyesbítések és szavazási szándékok: lásd a jegyzőkönyvet
 17.Az Európai Bíróság április 8-i ítélete az adatmegőrzésről (C-293/12. és C-594/12. sz. ügy) (vita)
 18.Vallásszabadság és kulturális sokféleség (vita)
 19.A versenyjogi rendelkezések megsértése (vita)
 20.Az európai hosszú távú befektetési alapok (vita)
 21.A következő ülésnap napirendje: lásd a jegyzokönyvet
 22.Az ülés berekesztése
Az ülések szó szerinti jegyzőkönyve
Lektorált változat (3407 kb)
 
Az ülések szó szerinti jegyzőkönyve
Lektorált változat (10285 kb)
Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat