Preċedenti 
 Li jmiss 
MinutiVotazzjonijietVotazzjoni bis-sejħa ta' l-ismijietTesti adottatiRapporti Verbatim
Rapporti verbatim tad-dibattiti
L-Erbgħa, 16 ta' April 2014 - StrasburguEdizzjoni riveduta
 1.Ftuħ tas-seduta
 2.Dokumenti mressqa: ara l-Minuti
 3.Miżuri ta' implimentazzjoni (Artikolu 88 tar-Regoli ta' Proċedura): ara l-Minuti
 4.100 sena mill-Ewwel Gwerra Dinjija: it-tagħlimiet li għandhom jittieħdu u l-futur tal-Ewropa (dibattitu)
 5.Pressjoni Russa fuq il-pajjiżi tas-Sħubija tal-Lvant u, b'mod partikolari, id-destabbilizzazzjoni tal-Lvant tal-Ukraina (dibattitu)
 6.Modifika fl-aġenda
 7.Ħin tal-votazzjonijiet
  7.1.Protezzjoni ta' speċi ta' fawna u flora selvaġġi (A7-0087/2014 - Matthias Groote) (votazzjoni)
  7.2.Opportunitajiet tas-sajd u l-kontribuzzjoni finanzjarja previsti fil-Ftehim ta' Sħubija dwar is-Sajd bejn il-KE u s-Seychelles (A7-0201/2014 - Maria do Céu Patrão Neves) (votazzjoni)
  7.3.Opportunitajiet tas-sajd u l-kontribuzzjoni finanzjarja previsti fil-Ftehim ta' Sħubija dwar is-Sajd UE-Komoros (A7-0177/2014 - Jarosław Leszek Wałęsa) (votazzjoni)
  7.4.Opportunitajiet tas-sajd u l-kontribuzzjoni finanzjarja previsti fil-Ftehim ta' Sħubija dwar is-Sajd UE-Madagaskar (A7-0178/2014 - Crescenzio Rivellini) (votazzjoni)
  7.5.Ftehim Qafas UE-Repubblika tal-Korea fir-rigward ta' kwistjonijiet relatati mar-riammissjoni (A7-0267/2014 - Hubert Pirker) (votazzjoni)
  7.6.Ftehim Qafas UE-Repubblika tal-Korea bl-eċċezzjoni ta' materji relatati mar-riammissjoni (A7-0265/2014 - Norica Nicolai) (votazzjoni)
  7.7.Ftehim ta' Stabbilizzazzjoni u Assoċjazzjoni KE-Montenegro (Protokoll sabiex titqies l-adeżjoni tal-Kroazja) (A7-0192/2014 - Charles Tannock) (votazzjoni)
  7.8.Ftehim Qafas UE-Ġeorġja dwar il-prinċipji ġenerali għall-parteċipazzjoni tal-Ġeorġja fil-programmi tal-Unjoni (A7-0191/2014 - Krzysztof Lisek) (votazzjoni)
  7.9.Awtorizzazzjoni lill-Portugall biex japplika rata mnaqqsa tad-dazju tas-sisa fir-reġjuni awtonomi tal-Madejra u tal-Ażores fir-rigward ta' ċertu xorb alkoħoliku (A7-0262/2014 - Danuta Maria Hübner) (votazzjoni)
  7.10.It-taxxa AIEM applikabbli fil-Gżejjer Kanarji (A7-0263/2014 - Danuta Maria Hübner) (votazzjoni)
  7.11.Emenda tal-perjodu ta' applikazzjoni tad-Deċiżjoni tal-Kunsill 2004/162/KE dwar id-dazji tal-baċir fid-dipartimenti ultraperiferiċi Franċiżi (A7-0264/2014 - Danuta Maria Hübner) (votazzjoni)
  7.12.Emenda tar-Regoli ta' Proċedura tal-Parlament fir-rigward tal-mistoqsijiet parlamentari (A7-0123/2014 - Zita Gurmai) (votazzjoni)
  7.13.Emenda tal-Artikolu 90 tar-Regoli ta' Proċedura tal-Parlament dwar il-ftehimiet internazzjonali (A7-0253/2014 - David Martin) (votazzjoni)
  7.14.Emenda tar-Regoli ta' Proċedura tal-Parlament (Artikolu 148a (ġdid) biex tkun prevista l-possibbiltà ta' firem elettroniċi (A7-0175/2014 - György Schöpflin) (votazzjoni)
  7.15.Abbozz ta' baġit emendatorju Nru 1/2014: aġġustamenti tekniċi dwar il-Fond Ewropew ta' Investiment, Orizzont 2020 u l-Impriża Konġunta Shift2Rail (A7-0276/2014 - Anne E. Jensen) (votazzjoni)
  7.16.L-introduzzjoni ta' restrizzjonijiet operattivi relatati mal-istorbju f’ajruporti tal-Unjoni (A7-0274/2014 - Jörg Leichtfried) (votazzjoni)
  7.17.Azzjoni tal-Unjoni għall-Kapitali Ewropej tal-Kultura għas-snin 2020 sal-2033 (A7-0275/2014 - Marco Scurria) (votazzjoni)
  7.18.Qabdiet inċidentali ta' ċetaċji (A7-0272/2014 - Raül Romeva i Rueda) (votazzjoni)
  7.19.L-impjieg ta’ ħaddiema fil-qafas ta’ prestazzjoni ta’ servizzi (A7-0249/2013 - Danuta Jazłowiecka) (votazzjoni)
  7.20.Ir-ritorn ta' oġġetti kulturali mneħħija illegalment mit-territorju ta' Stat Membru (A7-0058/2014 - Marie-Christine Vergiat) (votazzjoni)
  7.21.Tnaqqis tal-konsum tal-basktijiet tal-plastik ħfief (A7-0174/2014 - Margrete Auken) (votazzjoni)
  7.22.Is-sorveljanza tal-fruntieri esterni tal-baħar (A7-0461/2013 - Carlos Coelho) (votazzjoni)
  7.23.It-trasferiment tal-vetturi bil-mutur (A7-0278/2013 - Toine Manders) (votazzjoni)
  7.24.Responsabbiltà finanzjarja marbuta mat-tribunali għas-soluzzjoni tat-tilwim bejn l-investitur u l-istat stabbiliti permezz ta' ftehimiet internazzjonali li l-UE hija parti għalihom (A7-0124/2013 - Paweł Zalewski) (votazzjoni)
  7.25.Protezzjoni kontra importazzjonijiet li huma l-oġġett ta' dumping u importazzjonijiet sussidjati minn pajjiżi li mhumiex membri tal-KE (A7-0053/2014 - Christofer Fjellner) (votazzjoni)
  7.26.L-istatut u l-finanzjament tal-partiti politiċi Ewropej u tal-fondazzjonijiet politiċi Ewropej (A7-0140/2013 - Marietta Giannakou) (votazzjoni)
  7.27.Finanzjament tal-partiti politiċi Ewropej (A7-0200/2013 - Ingeborg Gräßle)
  7.28.Ir-regoli finanzjarji applikabbli għall-baġit ġenerali tal-Unjoni (A7-0108/2014 - Ingeborg Gräßle) (votazzjoni)
  7.29.Emissjonijiet tad-diossidu tal-karbonju mit-trasport marittimu (A7-0080/2014 - Theodoros Skylakakis) (votazzjoni)
  7.30.Speċijiet aljeni invażivi (A7-0088/2014 - Pavel Poc) (votazzjoni)
  7.31.Implimentazzjoni teknika tal-Protokoll ta' Kjoto għall-Konvenzjoni Qafas tan-NU dwar it-Tibdil fil-Klima (A7-0171/2014 - Vladimir Urutchev) (votazzjoni)
  7.32.Ġlieda kontra l-frodi li tal-interessi finanzjarji tal-Unjoni permezz tal-liġi kriminali (A7-0251/2014 - Ingeborg Gräßle, Juan Fernando López Aguilar) (votazzjoni)
  7.33.Kwittanza 2012: Il-Parlament Ewropew (A7-0246/2014 - Cătălin Sorin Ivan) (votazzjoni finali)
  7.34.Id-dritt ta' inkjesta tal-Parlament Ewropew (A7-0352/2011 - David Martin) (votazzjoni)
  7.35.Relazzjonijiet bejn il-Parlament Ewropew u l-parlamenti nazzjonali (A7-0255/2014 - Carlo Casini) (votazzjoni)
 8.Spegazzjonijiet tal-vot
  8.1.Żieda fil-mobbiltà tal-ħaddiema permezz ta’ titjib fil-ksib u l-preservazzjoni tad-drittijiet għal pensjoni supplimentari (A7-0188/2014 - Ria Oomen-Ruijten)
  8.2.Il-liġi tal-ikel u tal-għalf u regoli dwar is-saħħa u l-benessri tal-annimali, dwar is-saħħa tal-pjanti, dwar il-materjal riproduttiv tal-pjanti u dwar prodotti għall-ħarsien tal-pjanti (A7-0162/2014 - Mario Pirillo)
  8.3.Is-Saħħa tal-Annimali (A7-0129/2014 - Marit Paulsen)
  8.4.Miżuri protettivi kontra l-pesti tal-pjanti (A7-0147/2014 - Hynek Fajmon)
  8.5.Is-sigurtà tal-prodotti għall-konsumatur (A7-0355/2013 - Christel Schaldemose)
  8.6.Is-sorveljanza tas-suq tal-prodotti (A7-0346/2013 - Sirpa Pietikäinen)
  8.7.Swieq ta' strumenti finanzjarji u emenda tar-Regolament EMIR dwar derivati OTC, kontropartijiet ċentrali u repożitorji tat-tranżazzjonijiet (A7-0303/2012 - Markus Ferber)
  8.8.Is-swieq fl-istrumenti finanzjarji, u revoka tad-Direttiva 2004/39/KE (A7-0306/2012 - Markus Ferber)
  8.9.L-istatistiċi rigward il-kummerċ (A7-0457/2013 - Hans-Peter Martin)
  8.10.Is-saldu tat-titoli u depożitorji ċentrali tat-titoli (A7-0039/2013 - Kay Swinburne)
  8.11.It-tagħmir tal-baħar (A7-0255/2013 - Dominique Riquet)
  8.12.Apparat ta' pressjoni (A7-0008/2014 - Zuzana Roithová)
  8.13.Sentenzi fi kwistjonijiet ċivili u kummerċjali (A7-0052/2014 - Tadeusz Zwiefka)
  8.14.Stħarriġ ta' kampjuni tal-forza tax-xogħol (A7-0344/2013 - Tatjana Ždanoka)
  8.15.L-Aġenzija Ewropea għas-Sigurtà Marittima u r-reazzjoni għat-tniġġis (A7-0300/2013 - Keith Taylor)
  8.16.Ambjent ospitabbli biex l-intrapriżi, in-negozji u n-negozji ġodda joħolqu l-impjiegi (A7-0101/2014 - Anthea McIntyre)
  8.17.Teknoloġiji ġodda u riżorsi edukattivi miftuħa (A7-0249/2014 - Cătălin Sorin Ivan)
  8.18.Protezzjoni ta' speċi ta' fawna u flora selvaġġi (A7-0087/2014 - Matthias Groote)
  8.19.Opportunitajiet tas-sajd u l-kontribuzzjoni finanzjarja previsti fil-Ftehim ta' Sħubija dwar is-Sajd bejn il-KE u s-Seychelles (A7-0201/2014 - Maria do Céu Patrão Neves)
  8.20.Opportunitajiet tas-sajd u l-kontribuzzjoni finanzjarja previsti fil-Ftehim ta' Sħubija dwar is-Sajd UE-Komoros (A7-0177/2014 - Jarosław Leszek Wałęsa)
  8.21.Opportunitajiet tas-sajd u l-kontribuzzjoni finanzjarja previsti fil-Ftehim ta' Sħubija dwar is-Sajd UE-Madagaskar (A7-0178/2014 - Crescenzio Rivellini)
  8.22.Ftehim Qafas UE-Repubblika tal-Korea fir-rigward ta' kwistjonijiet relatati mar-riammissjoni (A7-0267/2014 - Hubert Pirker)
  8.23.Ftehim Qafas UE-Repubblika tal-Korea bl-eċċezzjoni ta' materji relatati mar-riammissjoni (A7-0265/2014 - Norica Nicolai)
  8.24.Ftehim ta' Stabbilizzazzjoni u Assoċjazzjoni KE-Montenegro (Protokoll sabiex titqies l-adeżjoni tal-Kroazja) (A7-0192/2014 - Charles Tannock)
  8.25.Ftehim Qafas UE-Ġeorġja dwar il-prinċipji ġenerali għall-parteċipazzjoni tal-Ġeorġja fil-programmi tal-Unjoni (A7-0191/2014 - Krzysztof Lisek)
  8.26.Awtorizzazzjoni lill-Portugall biex japplika rata mnaqqsa tad-dazju tas-sisa fir-reġjuni awtonomi tal-Madejra u tal-Ażores fir-rigward ta' ċertu xorb alkoħoliku (A7-0262/2014 - Danuta Maria Hübner)
  8.27.It-taxxa AIEM applikabbli fil-Gżejjer Kanarji (A7-0263/2014 - Danuta Maria Hübner)
  8.28.Emenda tal-perjodu ta' applikazzjoni tad-Deċiżjoni tal-Kunsill 2004/162/KE dwar id-dazji tal-baċir fid-dipartimenti ultraperiferiċi Franċiżi (A7-0264/2014 - Danuta Maria Hübner)
  8.29.Emenda tar-Regoli ta' Proċedura tal-Parlament fir-rigward tal-mistoqsijiet parlamentari (A7-0123/2014 - Zita Gurmai)
  8.30.Emenda tal-Artikolu 90 tar-Regoli ta' Proċedura tal-Parlament dwar il-ftehimiet internazzjonali (A7-0253/2014 - David Martin)
  8.31.Emenda tar-Regoli ta' Proċedura tal-Parlament (Artikolu 148a (ġdid) biex tkun prevista l-possibbiltà ta' firem elettroniċi (A7-0175/2014 - György Schöpflin)
  8.32.Abbozz ta' baġit emendatorju Nru 1/2014: aġġustamenti tekniċi dwar il-Fond Ewropew ta' Investiment, Orizzont 2020 u l-Impriża Konġunta Shift2Rail (A7-0276/2014 - Anne E. Jensen)
  8.33.L-introduzzjoni ta' restrizzjonijiet operattivi relatati mal-istorbju f’ajruporti tal-Unjoni (A7-0274/2014 - Jörg Leichtfried)
  8.34.Azzjoni tal-Unjoni għall-Kapitali Ewropej tal-Kultura għas-snin 2020 sal-2033 (A7-0275/2014 - Marco Scurria)
  8.35.Qabdiet inċidentali ta' ċetaċji (A7-0272/2014 - Raül Romeva i Rueda)
  8.36.L-impjieg ta’ ħaddiema fil-qafas ta’ prestazzjoni ta’ servizzi (A7-0249/2013 - Danuta Jazłowiecka)
  8.37.Ir-ritorn ta' oġġetti kulturali mneħħija illegalment mit-territorju ta' Stat Membru (A7-0058/2014 - Marie-Christine Vergiat)
  8.38.Tnaqqis tal-konsum tal-basktijiet tal-plastik ħfief (A7-0174/2014 - Margrete Auken)
  8.39.Is-sorveljanza tal-fruntieri esterni tal-baħar (A7-0461/2013 - Carlos Coelho)
  8.40.Responsabbiltà finanzjarja marbuta mat-tribunali għas-soluzzjoni tat-tilwim bejn l-investitur u l-istat stabbiliti permezz ta' ftehimiet internazzjonali li l-UE hija parti għalihom (A7-0124/2013 - Paweł Zalewski)
  8.41.Protezzjoni kontra importazzjonijiet li huma l-oġġett ta' dumping u importazzjonijiet sussidjati minn pajjiżi li mhumiex membri tal-KE (A7-0053/2014 - Christofer Fjellner)
  8.42.L-istatut u l-finanzjament tal-partiti politiċi Ewropej u tal-fondazzjonijiet politiċi Ewropej (A7-0140/2013 - Marietta Giannakou)
  8.43.Finanzjament tal-partiti politiċi Ewropej (A7-0200/2013 - Ingeborg Gräßle)
  8.44.Ir-regoli finanzjarji applikabbli għall-baġit ġenerali tal-Unjoni (A7-0108/2014 - Ingeborg Gräßle)
  8.45.Emissjonijiet tad-diossidu tal-karbonju mit-trasport marittimu (A7-0080/2014 - Theodoros Skylakakis)
  8.46.Speċijiet aljeni invażivi (A7-0088/2014 - Pavel Poc)
  8.47.Implimentazzjoni teknika tal-Protokoll ta' Kjoto għall-Konvenzjoni Qafas tan-NU dwar it-Tibdil fil-Klima (A7-0171/2014 - Vladimir Urutchev)
  8.48.Ġlieda kontra l-frodi li tal-interessi finanzjarji tal-Unjoni permezz tal-liġi kriminali (A7-0251/2014 - Ingeborg Gräßle, Juan Fernando López Aguilar)
  8.49.Kwittanza 2012: Il-Parlament Ewropew (A7-0246/2014 - Cătălin Sorin Ivan)
 9.Korrezzjonijiet u intenzjonijiet għall-vot: ara l-Minuti
 10.Approvazzjoni tal-Minuti tas-seduta ta' qabel: ara l-Minuti
 11.Riżorsi proprji tradizzjonali u dawk ibbażati fuq l-ING u l-miżuri li jissodisfaw il-ħtiġijiet fi flus kontanti - Miżuri li jimplimentaw is-sistema tar-riżorsi proprji - Sistema tar-riżorsi proprji - Miżuri li jimplimentaw is-sistema tar-riżorsi proprji (dibattitu)
 12.Fond ta' Solidarjetà tal-Unjoni Ewropea (dibattitu)
 13.Skarsezza allarmanti ta' pagamenti għall-finanzjament tal-għajnuna esterna tal-UE (dibattitu)
 14.Ħin tal-votazzjonijiet
  14.1.Miżuri li jimplimentaw is-sistema tar-riżorsi proprji (A7-0269/2014 - Anne E. Jensen, Jean-Luc Dehaene) (votazzjoni)
  14.2.Sistema tar-riżorsi proprji (A7-0271/2014 - Anne E. Jensen, Jean-Luc Dehaene) (votazzjoni)
  14.3.Riżorsi proprji tradizzjonali u dawk ibbażati fuq l-ING u l-miżuri li jissodisfaw il-ħtiġijiet fi flus kontanti (A7-0268/2014 - Anne E. Jensen, Jean-Luc Dehaene) (votazzjoni)
  14.4.Miżuri li jimplimentaw is-sistema tar-riżorsi proprji (A7-0270/2014 - Anne E. Jensen, Jean-Luc Dehaene) (votazzjoni)
  14.5.Kooperazzjoni mtejba bejn is-Servizzi Pubbliċi tal-Impjiegi (A7-0072/2014 - Frédéric Daerden) (votazzjoni)
  14.6.Fond ta' Solidarjetà tal-Unjoni Ewropea (A7-0078/2014 - Rosa Estaràs Ferragut) (votazzjoni)
  14.7.Żieda fil-kapital tal-Fond Ewropew għall-Investiment (A7-0156/2014 - Eider Gardiazábal Rubial) (votazzjoni)
  14.8.Aġenzija Ewropea għall-Mediċini (twettiq ta' attivitajiet ta' farmakoviġilanza fir-rigward ta' prodotti mediċinali għall-użu mill-bniedem) (A7-0476/2013 - Linda McAvan) (votazzjoni)
  14.9.Assistenza makrofinanzjarja lir-Repubblika tat-Tuneżija (A7-0110/2014 - Vital Moreira) (votazzjoni)
  14.10.Pjan għall-irkupru tat-tonn fil-Lvant tal-Atlantiku u fil-Mediterran (A7-0102/2014 - Raül Romeva i Rueda) (votazzjoni)
  14.11.Protezzjoni tal-euro u ta' muniti oħrajn permezz tal-liġi kriminali kontra l-falsifikazzjoni (A7-0018/2014 - Anthea McIntyre) (votazzjoni)
  14.12.Għasel (A7-0440/2013 - Julie Girling) (votazzjoni finali)
  14.13.Fond Ewropew għall-Affarijiet Marittimi u s-Sajd (A7-0282/2013 - Alain Cadec) (votazzjoni finali)
  14.14.Kulleġġ Ewropew tal-Pulizija (A7-0146/2014 - Kinga Gál) (votazzjoni)
 15.Spegazzjonijiet tal-vot
  15.1.Id-dritt ta' inkjesta tal-Parlament Ewropew (A7-0352/2011 - David Martin)
  15.2.Relazzjonijiet bejn il-Parlament Ewropew u l-parlamenti nazzjonali (A7-0255/2014 - Carlo Casini)
  15.3.Miżuri li jimplimentaw is-sistema tar-riżorsi proprji (A7-0269/2014 - Anne E. Jensen, Jean-Luc Dehaene)
  15.4.Sistema tar-riżorsi proprji (A7-0271/2014 - Anne E. Jensen, Jean-Luc Dehaene)
  15.5.Riżorsi proprji tradizzjonali u dawk ibbażati fuq l-ING u l-miżuri li jissodisfaw il-ħtiġijiet fi flus kontanti (A7-0268/2014 - Anne E. Jensen, Jean-Luc Dehaene)
  15.6.Miżuri li jimplimentaw is-sistema tar-riżorsi proprji (A7-0270/2014 - Anne E. Jensen, Jean-Luc Dehaene)
  15.7.Kooperazzjoni mtejba bejn is-Servizzi Pubbliċi tal-Impjiegi (A7-0072/2014 - Frédéric Daerden)
  15.8.Fond ta' Solidarjetà tal-Unjoni Ewropea (A7-0078/2014 - Rosa Estaràs Ferragut)
  15.9.Żieda fil-kapital tal-Fond Ewropew għall-Investiment (A7-0156/2014 - Eider Gardiazábal Rubial)
  15.10.Aġenzija Ewropea għall-Mediċini (twettiq ta' attivitajiet ta' farmakoviġilanza fir-rigward ta' prodotti mediċinali għall-użu mill-bniedem) (A7-0476/2013 - Linda McAvan)
  15.11.Assistenza makrofinanzjarja lir-Repubblika tat-Tuneżija (A7-0110/2014 - Vital Moreira)
  15.12.Pjan għall-irkupru tat-tonn fil-Lvant tal-Atlantiku u fil-Mediterran (A7-0102/2014 - Raül Romeva i Rueda)
  15.13.Protezzjoni tal-euro u ta' muniti oħrajn permezz tal-liġi kriminali kontra l-falsifikazzjoni (A7-0018/2014 - Anthea McIntyre)
  15.14.Għasel (A7-0440/2013 - Julie Girling)
  15.15.Fond Ewropew għall-Affarijiet Marittimi u s-Sajd (A7-0282/2013 - Alain Cadec)
  15.16.Kulleġġ Ewropew tal-Pulizija (A7-0146/2014 - Kinga Gál)
 16.Korrezzjonijiet u intenzjonijiet għall-vot: ara l-Minuti
 17.Sentenza tal-Qorti tal-Ġustizzja tal-Unjoni Ewropea tat-8 ta' April rigward iż-żamma ta' data (C 293/12 u C 594/12) (dibattitu)
 18.Libertajiet tar-reliġjon u diversità kulturali (dibattitu)
 19.Il-ksur tal-liġi dwar il-kompetizzjoni (dibattitu)
 20.Fondi ta' Investiment Ewropej fuq Terminu Twil (dibattitu)
 21.L-aġenda tas-seduta li jmiss: ara l-Minuti
 22.Għeluq tas-seduta
Rapporti verbatim tad-dibattiti
Edizzjoni riveduta (3407 kb)
 
Rapporti verbatim tad-dibattiti
Edizzjoni riveduta (10285 kb)
Avviż legali - Politika tal-privatezza