Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Συζητήσεις
Πέμπτη 17 Απριλίου 2014 - Στρασβούργο Αναθεωρημένη έκδοση

3. Άσκηση πίεσης από τη Ρωσία στις χώρες της Ανατολικής Εταιρικής Σχέσης και, συγκεκριμένα, αποσταθεροποίηση της Ανατολικής Ουκρανίας (προτάσεις ψηφίσματος που έχουν κατατεθεί )
PV
Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου