Index 
 Előző 
 Következő 
 Teljes szöveg 
Eljárás : 2013/0239(COD)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot : A7-0069/2014

Előterjesztett szövegek :

A7-0069/2014

Viták :

PV 17/04/2014 - 4
CRE 17/04/2014 - 4

Szavazatok :

PV 17/04/2014 - 9.8
A szavazatok indokolása

Elfogadott szövegek :

P7_TA(2014)0452

Az ülések szó szerinti jegyzőkönyve
2014. április 17., Csütörtök - Strasbourg Lektorált változat

4. Hulladékszállítás (vita)
A felszólalásokról készült videofelvételek
Jegyzőkönyv
MPphoto
 

  President. - The next item is the report by Bart Staes, on behalf of the Committee on the Environment, Public Health and Food Safety, on the proposal for a regulation of the European Parliament and of the Council amending Regulation (EC) No 1013/2006 on shipment of waste (COM(2013)0516 – C7-0217/2013 – 2013/0239(COD)) (A7-0069/2014).

 
  
MPphoto
 

  Bart Staes, Rapporteur. - Wij weten allemaal dat afval een grondstof is met potentieel. Onderzoek van de Commissie heeft uitgewezen dat de volledige naleving van de acht EU-wetteksten op het gebied van afvalstoffen, waaronder de verordening die wij vandaag bespreken en straks hopelijk ook versterken, ervoor kan zorgen dat de omzet van de Europese afvalverwerkingsindustrie toeneemt met 42 miljard euro tegen 2020. Dat zou 400.000 extra banen kunnen scheppen.

Een kordaat en beslist optreden tegen illegale afvaltransporten zorgt dus voor een win-winsituatie, zowel voor het milieu, voor de gezondheid van mensen, als voor de werkgelegenheid. Het komt er dus op aan afval hier te houden en het niet nodeloos te dumpen in derdewereldlanden, waar het onoordeelkundig, tegen asociale voorwaarden en soms ook met gebruik van kinderarbeid wordt verwerkt. Het illegaal verwerken van afval is een serieus probleem.

De Commissie berekende dat, als slechts 1% van de afvaltransporten illegaal is, er dan jaarlijks 2,8 miljoen ton afval illegaal wordt uitgevoerd. Het Europees netwerk voor de uitvoering en de handhaving van de milieuwetgeving IMPEL en de mensen die de controles in de havens doen schatten dat zowat 25% van alle afvaltransporten effectief illegaal is. Dat zou betekenen dat ongeveer 70 miljoen ton afval jaarlijks illegaal wordt uitgevoerd. De mensen in het veld tonen ook aan of vertellen ons dat de controles sterk verschillen van lidstaat tot lidstaat. Sommige lidstaten, zoals bijvoorbeeld Frankrijk, voeren vrijwel geen controles uit. Andere, zoals bijvoorbeeld Polen, zijn best wel performant.

De Commissie diende vorig jaar in juli een voorstel in tot versterking van de bestaande verordening inzake afvaltransporten. Ik werd begin oktober 2013 aangesteld als rapporteur. Ik ben onmiddellijk gaan spreken met de autoriteiten die de controles uitvoeren. Zo bezocht ik de Antwerpse haven, waar ik een heel interessante ontmoeting had met de douane, met de openbare afvalstoffenmaatschappij, met de federale milieupolitie en ook met de plaatselijke magistraat die verantwoordelijk is voor het bestrijden van milieucriminaliteit. Zelfs in dat eerste contact merkte ik dat de mensen in het veld het voorstel van de Commissie met open armen ontvingen, maar zij hadden aan dit voorstel ook nog enkele extra elementen toe te voegen waardoor hun slagkracht nog zou kunnen vergroten.

Mede op basis van die gesprekken en met de erg goede samenwerking met de schaduwrapporteurs kan ik vandaag een heel sterk dossier voorleggen. Een sterk dossier, waarmee wij ook naar de Raad van ministers zijn getrokken en waarin wij uiteindelijk een compromis hebben bereikt.

De nieuwe verordening die voor ons ligt en die wij hopelijk straks goedkeuren, bevat een aantal belangrijke elementen:

1. Alle lidstaten moeten een risicogebaseerd controleplan opstellen met een nadere uitwerking van een strategie en doelstellingen voor controles van afvaltransporten en een specificatie van de middelen die daartoe gebruikt zullen worden. Er is dus behoefte aan uitgewerkte inspectieplannen.

2. De inspectiediensten krijgen ruimere mogelijkheden om na te gaan of een bepaalde scheepslading al dan niet wettelijk is. Dat betekent dat de betrokken inspecteurs ook zonder feitelijke verdenking aanvullende informatie kunnen opvragen om de aard van het transport te controleren, namelijk of het al dan niet afval betreft, of om de bestemming daarvan te controleren, namelijk of de bestemming al dan niet een plaats is waar op een verantwoorde manier iets wordt verwerkt.

3. De lidstaten moeten ook voorzien in een minimumaantal fysische inspecties van de installaties of de afvaltransporten volgens afgesproken doelstellingen en op basis van een degelijke risicobeoordeling.

4. Er komt een geharmoniseerd protocol voor verzameling, registratie en rapportering van de gegevens over de handhaving van de verordening en een vergelijkende tabel voor douane- en afvalcodes.

5. Voorts komt er tussen de inspectiediensten ook meer uitwisseling van informatie omtrent de bestraffing van de overtredingen in heel Europa, met het oog op meer harmonisatie in de toekomst.

6. (dit was een moeilijk punt in de onderhandelingen met de lidstaten) De controleplannen moeten openbaar worden gemaakt overeenkomstig de richtlijn over de toegang van het publiek tot milieu-informatie van 2003, die wij in 2004 hebben goedgekeurd. Die richtlijn heeft verschillende aspecten, actieve en passieve disseminatie, en wij wilden daar als Parlement eigenlijk verdergaan. Wij hebben daar een compromis met de Raad moeten sluiten. Dat was een moeilijk punt bij de Raad van ministers en het valt mij op dat in heel veel discussies inzake milieuwetgeving wij de lidstaten nog altijd flink moeten aanporren tot openbaarheid. Dat is een jammerlijke zaak.

Een ander punt van discussie was het tijdstip waarop de nieuwe verordening van kracht moest worden. Ook daar hebben wij een compromis moeten sluiten. Als Parlement wilden wij sneller gaan. Uiteindelijk is er een compromis gevonden tussen het tijdstip dat de Raad voorstelde en het tijdstip dat wij voorstelden. Deze verordening wordt dus van kracht per 1 januari 2016. De eerste inspectieplannen moeten ter beschikking liggen per 1 januari 2017.

Ik herhaal het, het is een compromis, maar ik geloof dat wij hier een goed werkstuk kunnen voorleggen en ik hoop dat de mensen op het terrein daarvan ook de vruchten zullen kunnen plukken, zodat zij hun werk op voortreffelijke wijze kunnen doen. Ik dank alle collega's die hebben meegewerkt aan deze oefening en ik hoop dat wij straks met grote meerderheid deze verordening goedkeuren.

 
  
MPphoto
 

  Janez Potočnik, Member of the Commission. - Mr President, honourable Members, it is an honour to be here with you on this last day of the current sitting of Parliament.

When I came to this Parliament for my hearing, I singled out implementation as one of my three priorities. We are here today to debate and adopt, as the last piece of environmental legislation of this parliamentary term, important amendments to the European Union regulation on shipments of waste. They aim to strengthen the enforcement and inspections of the Waste Shipments Regulation to help prevent illegal shipments of waste.

As I am frequently reminded by Members of this House, this is a very serious and frequent problem today. Considerable amounts of the waste we produce leave the European Union illegally, mainly to destinations in Africa and Asia, where it has a severe impact on the environment and human health. Illegal waste exports also mean high costs for European Union Member States and they are a lost opportunity for the European Union economy, as already mentioned by the rapporteur.

By reducing illegal shipments of waste, Member States will also be able to cut the substantial costs of having to repatriate illegally exported waste and paying for clean-up operations. If waste is routed through legal channels for recovery, we ensure that those valuable raw materials are channelled back into our economy, creating jobs in the recovery and recycling sectors, and reducing our dependence on primary resource imports.

The problem that we have faced until today is that the European Union Waste Shipments Regulation lacks bite. It did not contain common criteria which were specific enough for the inspection of waste shipments. The Commission is therefore very pleased to have reached an agreement with Parliament and the Council on waste to address these shortcomings.

First, under the planned new legislation, all Member States must establish inspection plans to target the most problematic and high-risk waste streams. These plans must include the elements needed to establish sufficient inspection capacity and effectively prevent illegal shipments. A key part of the planning process is to carry out risk assessments, covering specific waste streams and sources of illegal shipments.

Second, new provisions will enhance the powers of national inspectors by enabling them to request the necessary documents and evidence from exporters. Third, the new legislation will facilitate the prevention and detection of illegal shipments through improved cooperation and exchange of information between the Member States.

Effective implementation of these new provisions by relevant authorities and inspectors on the ground is of course of the utmost importance. To signal that the Commission is committed to assisting them in this crucial task by providing guidance on relevant aspects, I would therefore like to make the following declaration.

The Commission intends to make use of its prerogative to adopt guidance, including on risk assessment for inspection plans and, as necessary, electronic data interchange. I should also add that one of the changes introduced to the Commission’s proposal in the first reading deliberations requires us to make a declaration on the use of the non-opinion clause for the adoption of implementing acts. This has also been communicated to the Secretariat.

Finally, let me express my gratitude to the rapporteur, Bart Staes, for his dedicated and thorough work on the Commission’s proposal, as well as to the shadow rapporteurs in the Committee on the Environment, Public Health and Food Safety. Well done on the good work from Parliament.

 
  
MPphoto
 

  Karl-Heinz Florenz, im Namen der PPE-Fraktion. – Herr Präsident, Herr Kommissar! Ja, bei dem Dank an Bart Staes möchte ich mich sehr gerne anschließen. Das hast Du gut gemacht! Wir hätten uns das aber alles sparen können, wenn unsere Mitgliedsländer die alte Abfallverbringungsverordnung gewissenhaft umgesetzt hätten. Zugegebenerweise, die alte Verordnung war zahnlos. Aber wir wissen doch, warum sie zahnlos war: Weil die Mitgliedsländer damals keine Power nach Europa geben wollten, und den Schlamassel, den haben wir jetzt, indem wir leider Gottes feststellen, einschließlich in meinem eigenen Land, dass 25 % der Exporte illegal sind.

Die Mitgliedsländer haben hier also – das muss man wirklich ganz deutlich sagen – wieder einmal versagt. Wir hätten gar nichts machen müssen, wenn sie die alte Verordnung ordentlich umgesetzt hätten. Dass das jetzt strenger wird, dass da jetzt mehr Kontrollen kommen, daran sind die Damen und Herren in den Mitgliedsländern selbst schuld. Die Industrie hätte darauf bestehen sollen, dass diese illegalen Exporte nicht genehmigt und nicht akzeptiert werden, dann wäre das alles einfacher gewesen.

Was ist denn die Folge? Die Folge ist für die Industrieriesen eine Wettbewerbsverzerrung, die Folge ist, dass wir ein riesiges Müll-Hopping haben, das heißt, der Müll bleibt an einem Standort liegen und wird dann von einem Hafen zum anderen gehandelt, wie an der Börse auch. Dann geht der Weg zum Verfolgen verloren. Dann ist Kontrolle gleich Null. Also, wir haben da große Fehler gemacht. Wir haben eine Ausbeute in den Entwicklungsländern von 25 %, und die Ausbeute beim Recyceln in Europa liegt bei 95[nbsp ]%. Das muss einem doch Kopfschmerzen machen. Deswegen müssen wir da hinterher sein.

Wir hatten klare Regeln: Jeder wusste, was erlaubt war und was verboten war. Jetzt sind wir so weit, dass wir eben sehr strenge Inspektionspläne bekommen. Da wird noch manche Schreierei losgehen. Aber wenn sie es nicht anders haben wollen, dann müssen wir das eben so machen.

Die Kommission, lieber Freund Janez Potočnik, hätte natürlich auch ein bisschen mehr kontrollieren können. Aber ich weiß, dass die Manpower auch in der Generaldirektion Umwelt knapp ist. Alle müssen sich darüber im Klaren sein, dass wir hier möglicherweise an einem anderen Ende anfangen müssen.

Das Ergebnis dieses Berichtes ist gut. Wir werden eine Beweislastumkehr machen, das heißt, derjenige, der exportiert, muss beweisen, dass er exportieren darf. Bis jetzt war es so, dass der arme Zollbeamte am Hafen das zu entscheiden hatte – auch da viel zu wenig Personal. Ich halte die Beweislastumkehr für eine wichtige und gute Sache.

Alles in allem hätte ich mir gewünscht, es wäre erst gar nicht zu diesem Bericht gekommen. Da die Fakten aber so sind, wie sie sind, ist er sehr gut, und dafür danke ich Dir und ich danke auch Janez Potočnik, dass er mit seiner Equipe zu einem solchen guten Ergebnis beigetragen hat.

 
  
MPphoto
 

  Маруся Любчева, от името на групата S&D. – Решимостта на Европейския съюз да се утвърди като пример за качествена политика за опазване на околната среда е свързана с отговор на различни предизвикателства, едно от които е борбата с незаконния трафик на отпадъци. Това предизвикателство не е ново. През 2006[nbsp ]г. Европейския съюз постави началото на целеви усилия с приемането на регламент относно превоза на отпадъци, а днес следва да надградим постигнатото.

Статистиката на обема на нелегалните превози подсказва, че не сме извървели целия път и се нуждаем от целеви мерки за намиране на решение на този проблем. Той често остава извън погледа на медиите, но неговото измерение е много тревожно. Целта днес е да бъде поставен край на редица нерегламентирани практики и законодателни пропуски, да осигурим възможност на страните членки да координират и хармонизират усилията си в посока борба с незаконния трафик на отпадъци, да защитим интересите на обществото и бизнеса, да допринесем за една по-чиста и по-защитена околна среда. Връзката между околната среда, съхраняването на ресурсите, създаването на работни места и здравето на хората е очевидна.

Ще обърна внимание на някои от основните достижения на този доклад: първо – показване на проблема с незаконния превоз и третиране на отпадъци като фактор, застрашаващ бизнеса и околната среда, както и общественото здраве. На второ място – създаване на рамка за подобряване на знанията за незаконните превози и практики и подобряване на сътрудничеството между държавите членки, разширяване на обхвата на плановете за инспекции, включване на оценката на риска като задължителен базов елемент и осигуряване на публичен достъп до информацията, увеличаване на правомощията за контролните органи в страните членки и прехвърляне на доказателствената тежест върху операторите. Тези и много други промени ще допринесат за един по-твърд и по-амбициозен курс спрямо нерегламентираните практики в сектора, ще ограничат отрицателното им въздействие върху вътрешния пазар и ще спомогнат за съхраняване на ценен суровинен ресурс за Съюза.

Като докладчик в сянка от името на групата на социалистите и демократите приветствам постигнатите компромиси със Съвета и вярвам, че с днешния вот ще осигурим силна и устойчива законова рамка, подкрепа на икономиката и политиката за опазване на околната среда.

 
  
MPphoto
 

  Gerben-Jan Gerbrandy, on behalf of the ALDE Group. – Mr President, since I completely agree with what all my colleagues before me and the Commissioner have said, I am not going to repeat that. What I am going to do in my final speech during this mandate is emphasise the fact that this report shows the problem-solving capacity that we have in the European Union.

People often believe that we are slow, that we are divided, that we do not cooperate, but with a strong Commissioner, a strong rapporteur and a very cooperative attitude by shadow rapporteurs, and even a Council that is willing to solve problems that we are facing, you see that in a few months we can solve problems and I think that is something worth emphasising as well in this House.

Finally, let me take the opportunity to thank not only my colleagues for the great cooperation of the last couple of years, but especially Commissioner Janez Potočnik. I know that he has been working under very difficult circumstances; being the Commissioner for the Environment at the time of an economic crisis is not the easiest job in the world. I think he has done a great job, not only for the environment but also – and this is something that I would like to emphasise once again – for the economy.

We have to understand, and Commissioner Potočnik is one of those fighting for this, that sustainability might be even more important for the competitiveness of Europe than for its environment and that is something that we should never forget. I hope that he will continue his fight and that not only the Commissioner for the Environment, but also the Commissioners for Industry and Competition understand the economic relevance of sustainability.

 
  
MPphoto
 

  Anna Rosbach, for ECR-Gruppen. – Hr. formand! Kommissær Potočnik! Jeg kan kun gentage min kollegas rosende ord til Dem. Det har været en fornøjelse. Jeg står åbenbart i samme situation som kollegaen. Mange tak for Deres indsats, og jeg håber, at De vil fortsætte ad samme vej.

Ja, vi anskaffer os nye elektroniske produkter som aldrig før. Mange af vores europæiske hjem bugner af mobiltelefoner, computere, støvsugere, fladskærme osv. Men hvad gør vi med de brugte modeller? Op mod 75 % af EU's elektroniske affald ved vi faktisk ikke, hvor ender. Men vi ved, at vi årligt producerer op mod 50 mio. tons elektronisk affald på verdensplan, og vi ved, at kun hver tiende mobiltelefon ender i genbrug. Det synes jeg er tankevækkende. Desværre – og alt for ofte – viser det sig, at vores affald på trods af alle de fine hensigter ender på ulovlige lodsepladser i lande som Ghana, Indien og Kina, hvor fattige børn skiller apparaterne ad og brænder plastikmaterialet for at få fat i metaller som guld, sølv og kobber, der kan genanvendes og sælges. Det sker, som vi også alle sammen ved, under forfærdelige forhold, hvor kemikalietung røg forgifter børnene og forurener miljøet, så selvfølgelig har både OECD og EU vedtaget, at det er ulovligt at sende elektronisk affald fra Vesten til ulandene.

Det er på tide, at vi tager det fulde ansvar for, hvor vores farlige affald ender. Jeg havde derfor gerne set, at havnene blev kontrolleret i tilstrækkelig grad til at stoppe den ulovlige transport. Vi har ikke bare ansvar for, hvad vi gør, men vi har også ansvar for, hvad vi IKKE gør! Og vi kan ikke blive ved med at lukke øjnene, når talen falder på behandling af vores eget affald. Omkostningen ved at samle og behandle affald forsvinder ikke ved, at vi eksporterer det til ulande. Tværtimod! Der gør affald nemlig endnu større skade, end hvis vi selv tog os af det. Jeg er netop lige kommet tilbage fra Guinea-Bissau, og jeg ved, hvordan affald ser ud i naturen i disse lande. Derfor anbefaler jeg for vores alle sammens skyld, også for børnene i Ghanas, at vi stemmer ja til denne betænkning.

 
  
MPphoto
 

  Sabine Wils, im Namen der GUE/NGL-Fraktion. – Herr Präsident! Derzeit sind bis zu 50[nbsp ]% der Abfallverschiffung illegal. Kernanliegen der neuen Verordnung sind die zu erstellenden Inspektionspläne der Mitgliedstaaten. Darin sollen unter anderem Kontrollen und Vor-Ort-Kontrollen enthalten sein. Diese Inspektionspläne sind verpflichtend öffentlich zu machen. Ich halte das für sehr sinnvoll. Meine Fraktion wird für diese neue Verordnung stimmen.

Wir haben jedoch Zweifel, wie die Kontrollen konkret durchgeführt werden sollen, denn sie sind arbeits- und kostenintensiv. Ohne die Bereitstellung weiterer Mittel könnte das porthopping, also das Verschiffen aus Häfen mit weniger strengen oder wenigen Kontrollen, weitergehen. Zusätzlich fordern wir die Mitgliedstaaten auf, illegale Abfallverschiffung bis hin zu Betriebsschließungen zu verfolgen.

 
  
MPphoto
 

  Jaroslav Paška, za skupinu EFD S narastajúcim množstvom odpadu, ktorý produkuje naša spoločnosť, stále rastie aj množstvo nebezpečného odpadu, ktorý je nelegálne vyvážaný do tretích krajín. Podľa dostupných štúdií a analýz sú na oblasť nakladania s odpadom naviazané organizované zločinecké skupiny, ktoré si na nelegálnom transfere odpadu vytvárajú značné zisky. Príčinou neustále sa rozrastajúceho nezákonného čierného trhu s odpadom je najmä zle organizovaná štruktúra mechanizmov nakladania s odpadom, ktorá umožňuje podvodníkom bohatnúť na výrazne nižších nákladoch na spracovanie odpadu najmä v rozvojových krajinách. Preto musíme zasádne zlepšiť náš prístup k organizácii likvidácie odpadu, zlepšiť evidenciu pohybu odpadu aj posilniť kontrolné mechanizmy tak, aby sme výrazne znížili priestor a nelegálne praktiky pri nakladaní s odpadom, tak ako to odporúča predložená správa.

Vážené kolegyne, kolegovia, keďže dnes máme posledný deň rokovania siedmeho legislatívneho obdobia Európskeho parlamentu a stretávame sa v tomto zložení naposledy, dovoľte mi, aby som vám všetkým zaželal veľa štastia a úspechov v ďalšom osobnom aj profesionálnom živote. Ďakujem za pozornosť.

 
  
MPphoto
 

  Judith A. Merkies (S&D). - Dit is mijn laatste interventie en die wil ik graag benutten om allereerst mijn dank uit te spreken aan de commissaris, die werkelijk alles heeft gedaan wat in zijn macht lag om meer visie te ontwikkelen, opdat afval en het efficiënt gebruik van hulpbronnen de toekomst zijn. Juist in tijden van crisis keken wij terug. U keek naar voren en zei: er is een heel andere toekomst mogelijk waarmee wij van een groene wereld een meer efficiënte wereld, uiteindelijk een betere en ook innovatievere wereld maken. Daarvoor wil ik u danken.

Er is hier veel gezegd en al heel veel goeds gezegd over de overbrenging van afval en daar sluit ik mij volledig bij aan, want aangezien afval de toekomst is, moeten wij er beter mee omgaan. Ik heb de afgelopen jaren hier in het Europees Parlement gezien dat afval een mogelijkheid kan zijn, een enorme kans, maar dat er bij heel velen nog steeds echt een hoge afvalhoop is. Het is in ieder geval big business, of het nu gaat over illegaal of legaal, en wij hopen uiteindelijk dat iedereen de toekomst en de potentie ervan ziet, en dat allemaal op een legale manier.

Er zijn te veel verschillen tussen de landen in Europa, ook op het gebied van inspectie. Vandaar dat het heel erg belangrijk is, of het nu gaat om banken of om afval of om welke sector dan ook, om niet alleen maar nieuwe wetten te introduceren, maar ook toezicht erop te houden. Dat geldt voor elke sector in Europa.

Tenslotte is het niet voor niets dat er in het Engels wordt gezegd: checks and balances, en vooral de checks worden af en toe wel eens uit het oog verloren in Europa. Dit is een oproep aan de volgende commissaris om net zo visionair te zijn en inderdaad controle ook vooraan te houden, naast het efficiënt gebruik van de hulpbronnen.

 
  
MPphoto
 

  Åsa Westlund (S&D). - Herr talman! Det händer faktiskt att vi andra drar lite på smilbanden när Italien och deras sophämtning, kopplad till maffian, förs på tal. Faktum är dock att vi överallt i EU har problem med illegal sophantering. Istället för att avfallet tas omhand korrekt så exporteras en del av vårt avfall olagligt, vilket skadar miljön och människor, inte sällan barn som utan kunskap och skydd hanterar våra sopor i fattigare länder. Därför välkomnar vi givetvis detta betänkande med ökade krav på kontroller.

Det är också sista gången som jag talar i detta parlament. Jag vill därför passa på att tacka alla kolleger, parlamentariker, tjänstemän och också kommissionären för ett gott samarbete. Det har varit jätteroligt. Vi har lärt oss mycket, och vi har åstadkommit mycket. Tack så jättemycket för allt och på återseende.

 
  
 

Catch-the-eye procedure

 
  
MPphoto
 

  Σπύρος Δανέλλης (S&D). - Κύριε Πρόεδρε, είναι κοινά αποδεκτό πως η υφιστάμενη νομοθεσία για τη μεταφορά αποβλήτων αποδείχθηκε αδύναμη σε μια Ευρώπη που αυξάνει αντί να μειώνει, την παραγωγή επικίνδυνων αποβλήτων, όπως και την παράνομη μεταφορά τους σε τρίτες χώρες.

Είναι ανατριχιαστικό το ότι, σύμφωνα με την Eurostat, το 2010 τα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης παρήγαγαν, πλην των ανόργανων αποβλήτων, 927 εκατομμύρια τόνους αποβλήτων από τα οποία τα 101 εκατομμύρια τόνοι επικίνδυνα απόβλητα, και ακόμη πιο εφιαλτικό, να μεταφέρονται και να διατίθενται ανεξέλεγκτα 70 εκατομμύρια τόνοι αποβλήτων ετησίως σύμφωνα με την τελευταία έκθεση για την εφαρμογή και την επιβολή του Δικαίου του Περιβάλλοντος (IMPEL).

Η χαλαρή νομοθεσία και το χαμηλό κόστος επεξεργασίας και διάθεσης αποβλήτων στις αναπτυσσόμενες χώρες, όπως και η απαράδεκτη υποκρισία των κρατών μελών προκειμένου να απαλλαγούν από τα επικίνδυνα απόβλητα, οδήγησαν το πρόβλημα σε εκρηκτική κατάσταση. Έτσι λοιπόν οι προτάσεις του εισηγητή για περισσότερα σχέδια επιθεωρήσεων, διαθέσιμα στις αρχές και στο κοινό, για εκχώρηση ενισχυμένων αρμοδιοτήτων στις αρμόδιες αρχές και για βελτίωση της ευρωπαϊκής συνεργασίας μεταξύ των κρατών μελών μας βρίσκουν απολύτως σύμφωνους.

 
  
 

(End of catch-the-eye procedure)

 
  
MPphoto
 

  Janez Potočnik, Member of the Commission. - Mr President, honourable Members, the legislative proposal which is presented to you here today will make a real difference in combating illegal shipments of waste. As was mentioned by Bart Staes, it is a compromise, yes, but I think it is a good compromise. As a result, environmental and human health in third countries where European waste currently ends up will be better protected.

Member States and the European economy will also benefit from reducing illegal waste exports through cost savings, improved access to high quality raw materials and establishment of a level playing field for economic operators. After hearing you all, coming from all political parties, I am convinced that you in the European Parliament will confirm and agree to this proposal, and I appreciate that.

Finally, this is not my last speech during this parliamentary term, but it is my last speech on the point for which, basically, I am responsible, so I would like to thank all the members of the Committee on the Environment, Public Health and Food Safety for the work done, for the trust we have established amongst ourselves, for the dedication you have shown. I think with some of you, we have become real true friends, true supporters of the efforts for the common good, so I wish you all every success in the next election campaign, because Europe desperately needs not only supporters of Europe, but also supporters of care for the environment. Thank you for everything that you have done during these last five years; I appreciate it deeply.

 
  
  

Commission declarations

Report: Bart Staes (A7-0069/2014)

Proposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council amending Regulation (EC) No 1013/2006 on shipments of waste

Non-opinion clause

The Commission underlines that it is contrary to the letter and to the spirit of Regulation 182/2011 (OJ L 55 of 28.2.2011, p. 13) to invoke Article 5(4), subparagraph 2, point (b), in a systematic manner. Recourse to this provision must respond to a specific need to depart from the rule of principle, which is that the Commission may adopt a draft implementing act when no opinion is delivered. Given that it is an exception to the general rule established by Article 5(4), recourse to subparagraph 2, point (b), cannot be simply seen as a ‘discretionary power’ of the legislator, but must be interpreted in a restrictive manner and thus must be justified.

Use of guidelines

The Commission intends to make use of its prerogative to adopt guidance including on risk assessment for inspection plans and, as necessary, electronic data interchange.

 
  
MPphoto
 

  Bart Staes, Rapporteur. - Enkele weken geleden heeft het Europees milieubureau in Kopenhagen een studie gepubliceerd over afvalstoffen en die studie leert ons dat een ambitieus Europees afvalbeleid tegen 2030 860.000 nieuwe banen kan creëren en ook de uitstoot van broeikasgassen zou verminderen met 415 miljoen ton. Dat is vier keer de totale uitstoot van de Belgische economie. Dus wij hebben een opdracht de komende vijf jaar.

Ik zou het graag doen met u, commissaris Potočnik, want u bent een visionair man. U was een goed milieucommissaris, u bent tien jaar commissaris geweest tot nu toe. Wij hebben die tien jaar erg goed samengewerkt en ik wil u daar zeer uitdrukkelijk voor bedanken.

Collega Gerbrandy, ten slotte, heeft het ook gezegd, wij hebben met dit dossier aangetoond dat het Europees Parlement en de Raad snel kunnen werken. Wij hebben dit in negen maanden tijd geklaard. Het was geen gemakkelijke taak, maar wij hebben getoond dat wij in negen maanden tijd wetgeving kunnen maken.

Tot slot een laatste woord van dank aan Axel Singhofen, dat is onze fractiemedewerker, onze expert. Ik denk dat vele fracties ons benijden omwille van de kwaliteit van het werk dat deze man levert en ik wil hem hier heel uitdrukkelijk voor bedanken, want hij heeft mee bijgedragen aan het succes van deze verordening.

 
  
MPphoto
 

  President. - The debate is closed.

The vote will take place shortly.

 
Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat