Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2013/0074(COD)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A7-0379/2013

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A7-0379/2013

Συζήτηση :

PV 11/12/2013 - 13
CRE 11/12/2013 - 13

Ψηφοφορία :

PV 12/12/2013 - 12.8
CRE 12/12/2013 - 12.8
Αιτιολογήσεις ψήφου
PV 17/04/2014 - 9.5
CRE 17/04/2014 - 9.5
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P7_TA(2013)0588
P7_TA(2014)0449

Πληρη πρακτικα των συζητησεων
Πέμπτη 17 Απριλίου 2014 - Στρασβούργο Αναθεωρημένη έκδοση

9.5. Θαλάσσιος χωροταξικός σχεδιασμός και ολοκληρωμένη διαχείριση των παράκτιων ζωνών (A7-0379/2013 - Gesine Meissner) (ψηφοφορία)
Συνοπτικά πρακτικά
 

- Avant le vote:

 
  
MPphoto
 

  Carl Schlyter (Verts/ALE). - Fru talman! Det finns flera viktiga översättningsfel i den svenska versionen, som jag påtalade vid sammanträdesperiodens öppnande i måndags. Jag har under tiden haft kontakt med juristlingvisterna. Alla fel har inte hunnit rättas till fram till dagens omröstning. Eftersom felen gäller själva principerna för förhandlingarna mellan rådet och kommissionen och parlamentet, är det viktigt att jag får betona att det är den engelska versionen som gäller sedan när detta ska genomföras i praktiken. I efterhand kommer juristlingvisterna att göra i ordning detta. Men som det nu är så är den svenska versionen i direkt strid med överenskommelsen med rådet, och det är viktigt att det blir rätt när vi väl ska införa lagen.

 
  
MPphoto
 

  Gesine Meissner, Berichterstatterin. - Frau Präsidentin! Wegen dieser Übersetzungsfehler gab es ja schon eine Verschiebung von Dienstag auf heute und das bedaure ich sehr.

Englisch war wirklich die Originalsprache, in der wir verhandelt haben. Ich möchte nur kurz noch etwas dazu sagen, weil viele vielleicht gar nicht wissen, worüber wir abstimmen.

Es ist eine Rahmenrichtlinie für eine maritime Raumordnung. Wir haben in Europa sieben Mal mehr Küste und eine doppelt so große Fläche Wasser wie Land. Da kann man noch ganz viel mit Offshore-Energie und blauer Biotechnologie entwickeln. Damit das geordnet geht und auch die Umwelt dabei geschont wird, brauchen wir diese Richtlinie.

Ich glaube, die meisten wissen das nicht, darum wollte ich das noch einmal sagen.

 
Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου