Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Procedură : 2013/0185(COD)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : A7-0089/2014

Texte depuse :

A7-0089/2014

Dezbateri :

PV 16/04/2014 - 19
CRE 16/04/2014 - 19

Voturi :

PV 17/04/2014 - 9.7
Explicaţii privind voturile
Explicaţii privind voturile

Texte adoptate :

P7_TA(2014)0451

Stenograma dezbaterilor
Joi, 17 aprilie 2014 - Strasbourg Ediţie revizuită

10.7. Încălcarea dispozițiilor dreptului concurenței (A7-0089/2014 - Andreas Schwab)
Înregistrare video a intervenţiilor
 

Explications de vote orales

 
  
MPphoto
 

  Seán Kelly (PPE). - A Uachtaráin, arís bhí áthas orm tacaíocht a thabhairt don tuarascáil seo agus vótáil mé ar son na moltaí éagsúla. I ndáiríre, tá sé thar a bheith tábhachtach go mbeadh comórtas féaráilte le fáil ag gach uile dhuine san Aontas Eorpach.

Tá a lán daoine ann a cheapann nach amhlaidh atá. I mo cheantar féin, tá na feirmeoirí ar buile faoin gcomhcheilg a fheiceann siad atá ann idir na monarchana feola. Tá siad ag iarraidh na praghsanna a choimeád síos; tá siad ag ardú na bpraghsanna do na custaiméirí agus tá siad ag cur isteach, go háirithe, ar dhíol ainmhithe ins na margaí.

Bhuail mé leo cúpla lá ó shin – in éineacht le Jim Nicholson – agus tá súil agam gur féidir leis an gCoimisiún rud éigin a dhéanamh faoin gcomhcheilg sin.

 
  
 

Explications de vote par écrit

 
  
MPphoto
 
 

  Claudette Abela Baldacchino (S&D), in writing. - It is high time to support victims of misbehaviour by businesses and ensure a level playing field in all Member States to obtain compensation for the harm caused by them. It will also prevent businesses from profiting from regulatory arbitrage, i.e. to choose countries where it is more difficult to be attacked by victims.

 
  
MPphoto
 
 

  Luís Paulo Alves (S&D), por escrito. - Aprovo o presente relatório, salientando que após quase uma década de deliberação, saúdo a proposta de directiva da Comissão. Os consumidores, bem como as pequenas e médias empresas, estão impedidos de exercer à escala da UE os seus direitos de indemnização por danos sofridos em consequência de infrações ao direito da concorrência. No que diz respeito à aplicação privada, o relator gostaria de ver aplicados mecanismos de ação coletiva e representativa. No entanto, a meu ver, as medidas horizontais vinculativas para a ação coletiva ainda não são uma realidade. As ações coletivas permitiriam que entidades reais e qualificadas, tais como associações de consumidores e organizações profissionais, apresentassem ações em nome do demandante individual. Contudo, insto a que apenas um grupo de pessoas claramente identificado possa atuar como representante e participar na ação de indemnização. A identificação deve estar completa quando a ação de indemnização é apresentada e o relator sugere um modelo de participação. Considero que, tendo em conta que apenas 25% de processos de cartéis conduzem a ações de indemnização na União Europeia, há que envidar mais esforços para encorajar os consumidores a exercerem os seus direitos.

 
  
MPphoto
 
 

  Sophie Auconie (PPE), par écrit. – L'objectif de cette proposition de directive consiste à améliorer l'application du droit de la concurrence en facilitant notamment l'introduction des plaintes pour dommages et intérêts des victimes d'infractions. Je considère que l'équilibre trouvé lors des négociations avec le Conseil et la Commission est satisfaisant et que cette réforme va dans le bon sens, j'ai donc voté en faveur de ce texte.

 
  
MPphoto
 
 

  Mara Bizzotto (EFD), per iscritto. - Credo che una persona fisica o giuridica che abbia subito un danno a causa della violazione del diritto alla concorrenza debba poter chiedere ed ottenere il pieno risarcimento di tale pregiudizio, per questo motivo ho sostenuto la relazione Schwab col mio voto.

 
  
MPphoto
 
 

  Sebastian Valentin Bodu (PPE), în scris. - Asigurarea respectării dispozițiilor Tratatului privind funcționarea Uniunii Europene în materie de concurență, la nivel public, este realizată și de către autoritățile naționale. Prezenta directivă reafirmă acquis-ul Uniunii privind dreptul la despăgubiri pentru prejudiciul cauzat de încălcări ale legislației în materie de concurență, în special cu privire la capacitate și definiția prejudiciului. Pentru a remedia o parte dintre dificultățile aferente cuantificării prejudiciului cauzat de încălcarea normelor antitrust, instanțele naționale trebuie să aibă competența de a stabili existența și de a estima valoarea prejudiciului ținând seama de dovezile prezentate de către părți.

 
  
MPphoto
 
 

  Biljana Borzan (S&D), napisan. - Prema pravu Unije na naknadu štete za kršenja prava o tržišnom natjecanju Unije ili nacionalnog prava o tržišnom natjecanju svaka država članica mora imati postupovna pravila kojima se osigurava učinkovito ostvarenje tog prava. Postoje izražene razlike između pravila u državama članicama o postupcima za naknadu štete zbog kršenja nacionalnog prava tržišnog natjecanja i prava tržišnog natjecanja Unije. Te razlike uzrokuju nesigurnost u pogledu uvjeta pod kojima oštećene strane mogu ostvariti pravo na naknadu štete. S obzirom na to da oštećene strane za traženje naknade štete često odaberu sud države članice u kojoj imaju poslovni nastan, nepodudaranja između nacionalnih pravila dovode do stvaranja nejednakih uvjeta u pogledu postupaka za naknadu štete i mogu utjecati na konkurentnost na tržištima na kojima te oštećene strane, kao i poduzeća koja krše pravila, djeluju.

Stoga je potrebno, imajući na umu često prekograničnu prirodu kršenja prava tržišnog natjecanja velikih razmjera, osigurati ujednačene uvjete za poduzeća koja djeluju na unutarnjem tržištu i poboljšati uvjete za potrošače radi ostvarivanja prava koja proizlaze iz unutarnjeg tržišta. Usklađivanje tih pravila pridonijet će sprječavanju pojave većih razlika između pravila država članica o postupcima za naknadu štete u slučajevima povezanim s tržišnim natjecanjem.

 
  
MPphoto
 
 

  Rachida Dati (PPE), par écrit. – Je me félicite du vote de ce texte qui contribue à une meilleure protection pour les particuliers ou les entreprises victimes de pratiques anticoncurrentielles au sein de l'Union européenne. La défense des victimes face aux infractions au droit de la concurrence est renforcée par l'introduction facilitée d'actions en dommages et intérêts. Ce vote constitue une étape importante pour garantir la bonne application du droit communautaire. Trop souvent les particuliers ou les entreprises victimes d'entente ou d'abus de position dominante sont découragés de mener une action pour être indemnisé de ce préjudice. Il était nécessaire de remédier à cette situation, notamment par une harmonisation des procédures pour ces infractions entre les États membres.

 
  
MPphoto
 
 

  Diogo Feio (PPE), por escrito. - A possibilidade da introdução de regras comuns relativas a ações de indemnização por infrações ao direito da concorrência tem sido longamente debatida, sem que nenhuma proposta concreta tenha avançado até à presente data. Assim, é de saudar a proposta de diretiva da Comissão no sentido em que esta pode ajudar os consumidores, bem como as pequenas e médias empresas, a exercerem o seu direito à indemnização por danos sofridos em consequência de infrações ao direito da concorrência. A ausência de regras nacionais bem como a disparidade entre as legislações nacionais, tem colocado as vítimas e os infratores do direito da concorrência numa posição de desigualdade, podendo dar, injustamente, vantagem competitiva às empresas infratoras dos artigos 101.° e 102.° do TFUE, afetando a concorrência e o bom funcionamento do mercado interno. Assim, voto favoravelmente a presente proposta no sentido de facilitar o acesso à justiça e permitir que as vítimas obtenham a devida reparação.

 
  
MPphoto
 
 

  Monica Luisa Macovei (PPE), în scris. - Prejudiciile cauzate prin practici anticoncurențiale pot fi imense, ridicându-se la miliarde de euro în fiecare an. Un studiu de impact solicitat de Comisia Europeană în anul 2004 a arătat că anual costurile directe ale consumatorilor și ale altor persoane păgubite ajung de la aproximativ 13 miliarde euro la peste 37 miliarde euro. Totodată, studiul a constatat că aplicarea regulilor de concurență prin intermediul acțiunilor în despăgubiri este slab dezvoltată în Europa, iar victimele întâlnesc obstacole substanțiale atunci când încearcă să obțină daune în instanță pentru încălcarea acestor reguli. Amenzile aplicate de Comisia Europeană sau de autoritățile naționale de concurență nu se întorc la cel care a suferit prejudiciul, ele având doar un scop sancționator și de prevenire, nu și o funcție reparatorie. Susțin introducerea unei proceduri la nivelul Uniunii care să faciliteze o realizare eficientă a acestui tip de acțiuni.

 
  
MPphoto
 
 

  Jean-Luc Mélenchon (GUE/NGL), par écrit. – L'objectif de ce texte est d'harmoniser les droits nationaux et communautaire lors du traitement des procédures judiciaires, pour garantir des mécanismes de protection efficaces aux victimes d'une infraction au droit de la concurrence. Les victimes peuvent être des entreprises et des autorités publiques mais aussi des consommateurs. Mais dans le rapport et dans les documents préparatoires utilisés aucun objectif social supérieur au respect du droit de la concurrence n'est évoqué. Or, le respect du droit de la concurrence ne peut être un objectif en soi, il n'a de sens que s'il empêche la constitution de monopoles et d'oligopoles privés préjudiciables aux intérêts des salariés et des citoyens. Je m'abstiens.

 
  
MPphoto
 
 

  Roberta Metsola (PPE), in writing. - The aim of this report is to enhance the framework regulating the Union’s rules on competition and to further enhance enforcement measures. I therefore voted in favour of this report.

 
  
MPphoto
 
 

  Marlene Mizzi (S&D), in writing. - I have in favour of this report as it is important to support victims of misbehaviour by businesses and ensure a level playing field in all Member States in order to obtain compensation for the harm caused by them.

 
  
MPphoto
 
 

  Miroslav Mikolášik (PPE), písomne - V záujme zabezpečenia dobrého fungovania hospodárskej súťaže na vnútornom trhu je vhodné zaviesť efektívny systém presadzovania práva prostriedkami práva správneho, občianskeho a prípadne aj trestného. Žaloby na náhradu škody v oblasti súkromného práva sa v mnohých krajinách osvedčili popri verejnoprávnom presadzovaní práva ako účinný prostriedok na zaistenie lepšieho rešpektovania pravidiel hospodárskej súťaže. Oba mechanizmy sú totiž komplementárne, pokiaľ je ich súčinnosť koherentne upravená. Na úrovni EÚ rokujeme o zavedení spoločných pravidiel pre žaloby o náhradu škody utrpenej v dôsledku porušenia predpisov o hospodárskej súťaži už asi desať rokov. Vítam návrh smernice, pretože som presvedčený, že otvorí cestu mnohým poškodeným spotrebiteľom a podnikom, predovšetkým tým malým a stredným, aby mohli uplatniť svoje právo na náhradu škody vyplývajúce z porušenia práva hospodárskej súťaže.

 
  
MPphoto
 
 

  Bill Newton Dunn (ALDE), in writing. - Regarding rules governing actions for damages under national law for infringements of the competition law, it has been an amazing privilege to be an MEP, for thirty years, to help in the project of building a United Europe. I am sad if this is the end. As others have said, "it was the best time of my life". It's been amazing to work at the frontier on new problems, rather than the dreary pendulum at Westminster. It's been amazing to work with brilliant people. Alas, there have also been buffoons, able to orate but of rigid antique views, unfortunately more than once in my own region. As a Brit in the EU has been to always be at the back of the queue, because Westminster leaders have failed to take advantage of our leading role. Historians may wonder why Britain's decline was steep: it was due to a failure to face the future, preferring to dream of the past. The problem remains for an MEP who represents millions of people: how to communicate with the voters. The "democratic deficit" remains, 27 years after I apparently coined the phrase in my 1986 pamphlet. To those who return, I say "continue building a United Europe. And I hope that Britain doesn't choose economic suicide by opting out.

 
  
MPphoto
 
 

  Gilles Pargneaux (S&D), par écrit. – J'ai voté pour cette directive qui permettra aux consommateurs européens d'être plus facilement indemnisés en cas de fraude à la concurrence commises par des entreprises (accord sur les prix par des cartels, abus de position dominante, etc.).

 
  
MPphoto
 
 

  Maria do Céu Patrão Neves (PPE), por escrito. - Muitos cidadãos europeus reclamam indemnizações por infrações na aplicação privada do direito da concorrência da UE, que os prejudicam enquanto consumidores ou operadores de mercado. Qualquer indivíduo pode exigir uma indemnização por dano sofrido, sempre que exista uma relação causal entre o seu dano e uma violação das regras de concorrência da UE. No entanto, verificam-se alguns obstáculos a uma compensação efetiva, tendo em conta a divergência entre normas nacionais distintas nas ações anti-trust, bem como nas ações de indemnização na União Europeia. A Comissão Europeia atuou neste campo em 2008 lançando um Livro Branco e apresentado propostas políticas concretas nesta matéria. Na consulta pública daqui resultante, a sociedade civil e os agentes institucionais, bem como o Parlamento Europeu, contribuíram ativamente na preparação da nossa legislação. Assim sendo, o Parlamento suporta amplamente a criação e uma diretiva nesta matéria que trará claros benefícios na aplicação de leis de concorrência justas e seguras. Nestes termos, votei favoravelmente o presente relatório.

 
  
MPphoto
 
 

  Tonino Picula (S&D), napisan. - Zakonodavstvo Unije predstavlja oličenje demokracije i jednakosti u zemljama članicama. Uloga Unije je zaštita njenih građana te smatram da je krajnje vrijeme da se zaustavi neodgovorno ponašanje od strane raznih tvrtki koje djeluju na području Unije. Treba se dati odgovarajuća podrška žrtvama i ukloniti glavne prepreke koje stoje na putu učinkovite odštete za žrtve. Povreda pravila o tržišnom natjecanju u EU-u, kao što je cijena kartela i zloupotreba dominantnog položaja na tržištu, može uzrokovati izravnu štetu tuženicima, kupcima i konkurentima (npr. više cijene, izgubljenu dobit).

Ova Direktiva ima za cilj omogućiti da svaki građanin ili tvrtka koji pretrpe štetu kao rezultat takvih prekršaja imaju pravo na naknadu od prekršitelja. Podržavam prijedlog Komisije jer je takva regulativa prilično nova te donosi mnogo koristi koje štite potrošače, ali izržavam zabrinutost oko pojedinih stavki te inzistiram na daljnem revidiranju i usavršavanju regulative. U interesu svih nas je spriječiti da potrošači budu na bilo koji način oštećeni zbog nedovoljne regulacije te da tvrtke tu situaciju iskorištavaju.

 
  
MPphoto
 
 

  Olle Schmidt (ALDE), skriftlig. - Idag leder var fjärde kartellärende till skadestånd. Det är viktigt att öka möjligheten för dem som drabbats av karteller att också få ersättning – oavsett var i ledet man befinner sig. Vi måste säkerställa att konsumenter som rör sig på den inre marknaden har bästa tänkbara möjlighet att försvara sig mot överprissättning, vårdslösa företag eller produktfel. Och det görs allra bäst genom en europeisk grupptalan. Idag har 16 medlemsländer regler som möjliggör grupptalan. Dessa kan vara alltför restriktiva eller verkningslösa, och därför krävs enhetliga regler på EU-nivå. Som föredragande för inremarknadsutskottets yttrande hade jag gärna sett att grupptalan funnits med i direktivet.

 
  
MPphoto
 
 

  Sergio Paolo Francesco Silvestris (PPE), per iscritto. - La proposta della Commissione è accolta molto positivamente, in quanto può apportare grandi vantaggi a consumatori e PMI nell'esercitare il proprio diritto al risarcimento del danno causato da violazioni del diritto della concorrenza. L'assenza di norme nazionali adeguate è una lacuna gravissima per diversi Stati membri e la differenza tra le varie legislazioni nazionali acuisce ulteriormente questa situazione. Gli strumenti previsti nel testo in questione possono dare un grande contributo a ridurre l'incertezza giuridica e le lacune, permettendo di garantire i diritti degli operatori sul mercato europeo e rafforzare la fiducia degli stessi.

 
  
MPphoto
 
 

  Kay Swinburne (ECR), in writing. - This proposal aims to improve the ability of those wronged by infringements of competition rules to claim compensation, in particular by the introduction of a limited disclosure regime for documents which would enable claimants to properly make their case. The recent amendments in trilogue have meant I can now support this legislation.

 
  
MPphoto
 
 

  Silvia-Adriana Ţicău (S&D), în scris. - Am votat pentru rezoluția referitoare la propunerea de directivă a Parlamentului European și a Consiliului privind anumite norme care guvernează acțiunile în despăgubire în temeiul dreptului național în cazul încălcărilor dispozițiilor dreptului concurenței al statelor membre și al Uniunii Europene prin care se adoptă poziția PE în primă lectură. Prezenta directivă prevede anumite norme necesare pentru a asigura că orice persoană care a suferit un prejudiciu cauzat de o încălcare a legislației în materie de concurență de către o întreprindere sau o asociație de întreprinderi își poate exercita în mod efectiv dreptul de a solicita respectivei întreprinderi sau asociații de întreprinderi despăgubirea integrală a prejudiciului respectiv. De asemenea, aceasta prevede norme care promovează concurența nedenaturată pe piața internă și care îndepărtează obstacolele în calea funcționării adecvate a acesteia prin asigurarea unei protecții echivalente pe întreg cuprinsul Uniunii pentru orice persoană care a suferit un astfel de prejudiciu. Directiva adoptată prevede, de asemenea, norme pentru coordonarea asigurării respectării normelor de concurență de către autoritățile în materie de concurență și asigurarea respectării normelor respective prin acțiunile în despăgubiri introduse în fața instanțelor naționale.

 
Aviz juridic - Politica de confidențialitate