Forrige 
 Næste 
PVTACRE
Forhandlinger
Torsdag den 17. april 2014 - StrasbourgRevideret udgave
 1.Åbning af mødet
 2.Kommissionens opfølgning på TOP 10-høringen af SMV'er om EU-regulering (indgivne beslutningsforslag)
 3.Russisk pres på lande i det østlige partnerskab og navnlig destabiliseringen af det østlige Ukraine (indgivne beslutningsforslag)
 4.Overførsel af affald (forhandling)
 5.Håndhævelse af forordning (EF) nr. 1071/2009 (betingelser for udøvelse af vejtransporterhvervet) (forhandling)
 6.Forlængelse af frihedsberøvelse for tredjelandsstatsborgere, der illegalt opholder sig i en medlemsstat, ud over den i tilbagesendelsesdirektivet fastsatte grænse på 18 måneder (forhandling)
 7.Forhandlinger om frihandelsaftale EU-Vietnam
 8.Forhandlinger om den strategiske partnerskabsaftale EU-Japan (forhandling)
 9.Afstemningstid
  9.1.EU-Albanien: Protokol til stabiliserings- og associeringsaftalen (Republikken Kroatiens tiltrædelse) (A7-0266/2014 - Nikola Vuljanić) (afstemning)
  9.2.Ordningen med Kongeriget Norge om vilkårene for landets deltagelse i Det Europæiske Asylstøttekontor (A7-0257/2014 - Roberta Metsola) (afstemning)
  9.3.Ordningen med Hertugdømmet Liechtenstein om vilkårene for landets deltagelse i Det Europæiske Asylstøttekontor (A7-0168/2014 - Roberta Metsola) (afstemning)
  9.4.Europæiske langsigtede investeringsfonde (A7-0211/2014 - Rodi Kratsa-Tsagaropoulou) (afstemning)
  9.5.Maritim fysisk planlægning og integreret kystzoneforvaltning (A7-0379/2013 - Gesine Meissner) (afstemning)
  9.6.Overslag over indtægter og udgifter for regnskabsåret 2015 - Sektion I - Parlamentet (A7-0277/2014 - Salvador Garriga Polledo) (afstemning)
  9.7.Overtrædelser af konkurrenceregler (A7-0089/2014 - Andreas Schwab) (afstemning)
  9.8.Overførsel af affald (A7-0069/2014 - Bart Staes) (afstemning)
  9.9.Nye psykoaktive stoffer (A7-0172/2014 - Jacek Protasiewicz) (afstemning)
  9.10.Strafbare handlinger i forbindelse med ulovlig narkotikahandel og straffene herfor (A7-0173/2014 - Teresa Jiménez-Becerril Barrio) (afstemning)
  9.11.Forhandlinger om den strategiske partnerskabsaftale EU-Japan (A7-0244/2014 - Alojz Peterle) (afstemning)
  9.12.Religiøse friheder og kulturelle forskelle (B7-0365/2014) (afstemning)
  9.13.Russisk pres på lande i det østlige partnerskab og navnlig destabiliseringen af det østlige Ukraine (B7-0431/2014, B7-0435/2014, RCB7-0436/2014, B7-0436/2014, B7-0437/2014, B7-0441/2014, B7-0444/2014) (afstemning)
  9.14.Forhandlinger om frihandelsaftale EU-Vietnam (B7-0367/2014) (afstemning)
  9.15.Kommissionens opfølgning på TOP 10-høringen af SMV'er om EU-regulering (B7-0415/2014, B7-0434/2014) (afstemning)
 10.Stemmeforklaringer
  10.1.EU-Albanien: Protokol til stabiliserings- og associeringsaftalen (Republikken Kroatiens tiltrædelse) (A7-0266/2014 - Nikola Vuljanić)
  10.2.Ordningen med Kongeriget Norge om vilkårene for landets deltagelse i Det Europæiske Asylstøttekontor (A7-0257/2014 - Roberta Metsola)
  10.3.Ordningen med Hertugdømmet Liechtenstein om vilkårene for landets deltagelse i Det Europæiske Asylstøttekontor (A7-0168/2014 - Roberta Metsola)
  10.4.Europæiske langsigtede investeringsfonde (A7-0211/2014 - Rodi Kratsa-Tsagaropoulou)
  10.5.Maritim fysisk planlægning og integreret kystzoneforvaltning (A7-0379/2013 - Gesine Meissner)
  10.6.Overslag over indtægter og udgifter for regnskabsåret 2015 - Sektion I - Parlamentet (A7-0277/2014 - Salvador Garriga Polledo)
  10.7.Overtrædelser af konkurrenceregler (A7-0089/2014 - Andreas Schwab)
  10.8.Overførsel af affald (A7-0069/2014 - Bart Staes)
  10.9.Nye psykoaktive stoffer (A7-0172/2014 - Jacek Protasiewicz)
  10.10.Strafbare handlinger i forbindelse med ulovlig narkotikahandel og straffene herfor (A7-0173/2014 - Teresa Jiménez-Becerril Barrio)
  10.11.Forhandlinger om den strategiske partnerskabsaftale EU-Japan (A7-0244/2014 - Alojz Peterle)
  10.12.Religiøse friheder og kulturelle forskelle (B7-0365/2014)
  10.13.Russisk pres på lande i det østlige partnerskab og navnlig destabiliseringen af det østlige Ukraine (B7-0431/2014, B7-0435/2014, RCB7-0436/2014, B7-0436/2014, B7-0437/2014, B7-0441/2014, B7-0444/2014)
  10.14.Forhandlinger om frihandelsaftale EU-Vietnam (B7-0367/2014)
  10.15.Overtrædelser af konkurrenceregler (A7-0089/2014 - Andreas Schwab)
  10.16.Forhandlinger om den strategiske partnerskabsaftale EU-Japan (A7-0244/2014 - Alojz Peterle)
  10.17.Kommissionens opfølgning på TOP 10-høringen af SMV'er om EU-regulering (B7-0415/2014, B7-0434/2014)
 11.Stemmerettelser og -intentioner: se protokollen
 12.Godkendelse af protokollen fra foregående møde: se protokollen
 13.Debat om tilfælde af krænkelse af menneskerettighederne, demokratiet og retsstatsprincippet (forhandling)
  13.1.Pakistan: nylige tilfælde af forfølgelse
  13.2.Syrien: situationen i visse sårbare samfund
  13.3.Situationen i Nordkorea
 14.Afstemningstid
  14.1.Pakistan: nylige tilfælde af forfølgelse (RCB7-0399/2014, B7-0399/2014, B7-0401/2014, B7-0403/2014, B7-0405/2014, B7-0408/2014, B7-0410/2014) (afstemning)
  14.2.Syrien: situationen i visse sårbare samfund (RCB7-0387/2014, B7-0387/2014, B7-0392/2014, B7-0400/2014, B7-0402/2014, B7-0404/2014, B7-0406/2014, B7-0407/2014) (afstemning)
  14.3.Situationen i Nordkorea (RCB7-0388/2014, B7-0388/2014, B7-0409/2014, B7-0411/2014, B7-0412/2014, B7-0413/2014, B7-0414/2014) (afstemning)
 15.Stemmerettelser og -intentioner: se protokollen
 16.Modtagne dokumenter: se protokollen
 17.Fremsendelse af tekster vedtaget under dette møde: se protokollen
 18.Tidspunkt for næste møde: se protokollen
 19.Godkendelse af protokollen fra dette møde
 20.Afbrydelse af sessionen
Forhandlinger
Revideret udgave (961 kb)
 
Forhandlinger
Revideret udgave (2497 kb)
Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik