Προηγούμενο 
 Επόμενο 
PVTACRE
Συζητήσεις
Πέμπτη 17 Απριλίου 2014 - ΣτρασβούργοΑναθεωρημένη έκδοση
 1.Έναρξη της συνεδρίασης
 2.Συνέχεια που δόθηκε από την Επιτροπή στην διαδικασία διαβούλευσης «TOP-10» με τις ΜΜΕ (προτάσεις ψηφίσματος που έχουν κατατεθεί )
 3.Άσκηση πίεσης από τη Ρωσία στις χώρες της Ανατολικής Εταιρικής Σχέσης και, συγκεκριμένα, αποσταθεροποίηση της Ανατολικής Ουκρανίας (προτάσεις ψηφίσματος που έχουν κατατεθεί )
 4.Μεταφορές αποβλήτων (συζήτηση)
 5.Όροι που πρέπει να πληρούνται για την άσκηση του επαγγέλματος του οδικού μεταφορέα (κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1071/2009) (συζήτηση)
 6.Παράταση, σε κράτη μέλη, του χρόνου κρατήσεως των παράνομα διαμενόντων υπηκόων τρίτων χωρών πέραν της προθεσμίας των 18 μηνών, κατά παράβαση των διατάξεων της οδηγίας περί επιστροφής (συζήτηση)
 7.Διαπραγματεύσεις για τη συμφωνία ελεύθερων συναλλαγών ΕΕ-Βιετνάμ
 8.Διαπραγματεύσεις για μια συμφωνία στρατηγικής εταιρικής σχέσης ΕΕ-Ιαπωνίας (συζήτηση)
 9.Ώρα των ψηφοφοριών
  9.1.ΕΕ- Αλβανία: Πρωτόκολλο της Συμφωνίας Σταθεροποίησης και Σύνδεσης (προσχώρηση της Δημοκρατίας της Κροατίας) (A7-0266/2014 - Nikola Vuljanić) (ψηφοφορία)
  9.2.Ρύθμιση με το Βασίλειο της Νορβηγίας σχετικά με τις λεπτομέρειες συμμετοχής του στην Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Υποστήριξης για το Άσυλο (A7-0257/2014 - Roberta Metsola) (ψηφοφορία)
  9.3.Ρύθμιση με το Πριγκιπάτο του Λιχτενστάιν σχετικά με τις λεπτομέρειες συμμετοχής του στην Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Υποστήριξης για το Άσυλο (A7-0168/2014 - Roberta Metsola) (ψηφοφορία)
  9.4.Ευρωπαϊκά μακροπρόθεσμα επενδυτικά κεφάλαια (A7-0211/2014 - Rodi Kratsa-Tsagaropoulou) (ψηφοφορία)
  9.5.Θαλάσσιος χωροταξικός σχεδιασμός και ολοκληρωμένη διαχείριση των παράκτιων ζωνών (A7-0379/2013 - Gesine Meissner) (ψηφοφορία)
  9.6.Κατάσταση προβλέψεων των εσόδων και δαπανών για το οικονομικό έτος 2015 - Τμήμα Ι - Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο (A7-0277/2014 - Salvador Garriga Polledo) (ψηφοφορία)
  9.7.Παραβιάσεις των διατάξεων της νομοθεσίας περί ανταγωνισμού (A7-0089/2014 - Andreas Schwab) (ψηφοφορία)
  9.8.Μεταφορές αποβλήτων (A7-0069/2014 - Bart Staes) (ψηφοφορία)
  9.9.Νέες ψυχότροπες ουσίες (A7-0172/2014 - Jacek Protasiewicz) (ψηφοφορία)
  9.10.Εγκλήματα και ποινές που ισχύουν στον τομέα της παράνομης διακίνησης ναρκωτικών (A7-0173/2014 - Teresa Jiménez-Becerril Barrio) (ψηφοφορία)
  9.11.Διαπραγματεύσεις για μια συμφωνία στρατηγικής εταιρικής σχέσης ΕΕ-Ιαπωνίας (A7-0244/2014 - Alojz Peterle) (ψηφοφορία)
  9.12.Θρησκευτικές ελευθερίες και πολιτιστική πολυμορφία (B7-0365/2014) (ψηφοφορία)
  9.13.Άσκηση πίεσης από τη Ρωσία στις χώρες της Ανατολικής Εταιρικής Σχέσης και, συγκεκριμένα, αποσταθεροποίηση της Ανατολικής Ουκρανίας (B7-0431/2014, B7-0435/2014, RCB7-0436/2014, B7-0436/2014, B7-0437/2014, B7-0441/2014, B7-0444/2014) (ψηφοφορία)
  9.14.Διαπραγματεύσεις για τη συμφωνία ελεύθερων συναλλαγών ΕΕ-Βιετνάμ (B7-0367/2014) (ψηφοφορία)
  9.15.Συνέχεια που δόθηκε από την Επιτροπή στην διαδικασία διαβούλευσης «TOP-10» με τις ΜΜΕ (B7-0415/2014, B7-0434/2014) (ψηφοφορία)
 10.Αιτιολογήσεις ψήφου
  10.1.ΕΕ- Αλβανία: Πρωτόκολλο της Συμφωνίας Σταθεροποίησης και Σύνδεσης (προσχώρηση της Δημοκρατίας της Κροατίας) (A7-0266/2014 - Nikola Vuljanić)
  10.2.Ρύθμιση με το Βασίλειο της Νορβηγίας σχετικά με τις λεπτομέρειες συμμετοχής του στην Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Υποστήριξης για το Άσυλο (A7-0257/2014 - Roberta Metsola)
  10.3.Ρύθμιση με το Πριγκιπάτο του Λιχτενστάιν σχετικά με τις λεπτομέρειες συμμετοχής του στην Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Υποστήριξης για το Άσυλο (A7-0168/2014 - Roberta Metsola)
  10.4.Ευρωπαϊκά μακροπρόθεσμα επενδυτικά κεφάλαια (A7-0211/2014 - Rodi Kratsa-Tsagaropoulou)
  10.5.Θαλάσσιος χωροταξικός σχεδιασμός και ολοκληρωμένη διαχείριση των παράκτιων ζωνών (A7-0379/2013 - Gesine Meissner)
  10.6.Κατάσταση προβλέψεων των εσόδων και δαπανών για το οικονομικό έτος 2015 - Τμήμα Ι - Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο (A7-0277/2014 - Salvador Garriga Polledo)
  10.7.Παραβιάσεις των διατάξεων της νομοθεσίας περί ανταγωνισμού (A7-0089/2014 - Andreas Schwab)
  10.8.Μεταφορές αποβλήτων (A7-0069/2014 - Bart Staes)
  10.9.Νέες ψυχότροπες ουσίες (A7-0172/2014 - Jacek Protasiewicz)
  10.10.Εγκλήματα και ποινές που ισχύουν στον τομέα της παράνομης διακίνησης ναρκωτικών (A7-0173/2014 - Teresa Jiménez-Becerril Barrio)
  10.11.Διαπραγματεύσεις για μια συμφωνία στρατηγικής εταιρικής σχέσης ΕΕ-Ιαπωνίας (A7-0244/2014 - Alojz Peterle)
  10.12.Θρησκευτικές ελευθερίες και πολιτιστική πολυμορφία (B7-0365/2014)
  10.13.Άσκηση πίεσης από τη Ρωσία στις χώρες της Ανατολικής Εταιρικής Σχέσης και, συγκεκριμένα, αποσταθεροποίηση της Ανατολικής Ουκρανίας (B7-0431/2014, B7-0435/2014, RCB7-0436/2014, B7-0436/2014, B7-0437/2014, B7-0441/2014, B7-0444/2014)
  10.14.Διαπραγματεύσεις για τη συμφωνία ελεύθερων συναλλαγών ΕΕ-Βιετνάμ (B7-0367/2014)
  10.15.Παραβιάσεις των διατάξεων της νομοθεσίας περί ανταγωνισμού (A7-0089/2014 - Andreas Schwab)
  10.16.Διαπραγματεύσεις για μια συμφωνία στρατηγικής εταιρικής σχέσης ΕΕ-Ιαπωνίας (A7-0244/2014 - Alojz Peterle)
  10.17.Συνέχεια που δόθηκε από την Επιτροπή στην διαδικασία διαβούλευσης «TOP-10» με τις ΜΜΕ (B7-0415/2014, B7-0434/2014)
 11.Διορθώσεις και προθέσεις ψήφου: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 12.Έγκριση των Συνοπτικών Πρακτικών της προηγούμενης συνεδρίασης: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 13.Συζήτηση για περιπτώσεις παραβίασης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, της δημοκρατίας και του κράτους δικαίου (συζήτηση)
  13.1.Πακιστάν: πρόσφατες περιπτώσεις διώξεων
  13.2.Συρία: η κατάσταση στην οποία βρίσκονται ορισμένες ευάλωτες κοινότητες
  13.3.Η κατάσταση στη Βόρεια Κορέα
 14.Ώρα των ψηφοφοριών
  14.1.Πακιστάν: πρόσφατες περιπτώσεις διώξεων (RCB7-0399/2014, B7-0399/2014, B7-0401/2014, B7-0403/2014, B7-0405/2014, B7-0408/2014, B7-0410/2014) (ψηφοφορία)
  14.2.Συρία: η κατάσταση στην οποία βρίσκονται ορισμένες ευάλωτες κοινότητες (RCB7-0387/2014, B7-0387/2014, B7-0392/2014, B7-0400/2014, B7-0402/2014, B7-0404/2014, B7-0406/2014, B7-0407/2014) (ψηφοφορία)
  14.3.Η κατάσταση στη Βόρεια Κορέα (RCB7-0388/2014, B7-0388/2014, B7-0409/2014, B7-0411/2014, B7-0412/2014, B7-0413/2014, B7-0414/2014) (ψηφοφορία)
 15.Διορθώσεις και προθέσεις ψήφου: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 16.Κατάθεση εγγράφων: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 17.Διαβίβαση των κειμένων που εγκρίθηκαν κατά τη σημερινή συνεδρίαση: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 18.Χρονοδιάγραμμα των προσεχών συνεδριάσεων: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 19.Έγκριση των Συνοπτικών Πρακτικών της παρούσας συνεδρίασης
 20.Διακοπή της συνόδου
Συζητήσεις
Αναθεωρημένη έκδοση (961 kb)
 
Συζητήσεις
Αναθεωρημένη έκδοση (2497 kb)
Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου