Eelnev 
 Järgnev 
PVTACRE
Istungi stenogramm
Neljapäev, 17. aprill 2014 - StrasbourgUuendatud versioon
 1.Osaistungjärgu avamine
 2.Komisjoni järelmeetmed seoses VKEdega ELi õigusaktide teemal toimunud TOP-10 konsultatsioonidega (esitatud resolutsiooni ettepanekud)
 3.Venemaa surve idapartnerluse riikidele ja eeskätt olukorra destabiliseerimine Ukraina idaosas (esitatud resolutsiooni ettepanekud)
 4.Jäätmesaadetised (arutelu)
 5.Autoveo-ettevõtja tegevusalal tegutsemise tingimused (määrus (EÜ) nr 1071/2009) (arutelu)
 6.Liikmesriigis ebaseaduslikult viibivate kolmandate riikide kodanike kinnipidamistähtaja pikendamine kauemaks kui tagasisaatmisdirektiiviga ette nähtud 18 kuuks (arutelu)
 7.ELi ja Vietnami vabakaubanduslepingu üle peetavad läbirääkimised
 8.ELi ja Jaapani vahelise strateegilise partnerluse lepingu üle peetavad läbirääkimised (arutelu)
 9.Hääletused
  9.1.EL ja Albaania: stabiliseerimis- ja assotsieerimislepingu protokoll (Horvaatia Vabariigi ühinemine ELiga) (A7-0266/2014 - Nikola Vuljanić) (hääletus)
  9.2.Norra Kuningriigi Euroopa Varjupaigaküsimuste Tugiametis osalemise üksikasju käsitlev leping (A7-0257/2014 - Roberta Metsola) (hääletus)
  9.3.Liechtensteini Vürstiriigi Euroopa Varjupaigaküsimuste Tugiametis osalemise üksikasju käsitlev leping (A7-0168/2014 - Roberta Metsola) (hääletus)
  9.4.Euroopa pikaajalised investeerimisfondid (A7-0211/2014 - Rodi Kratsa-Tsagaropoulou) (hääletus)
  9.5.Mereala ruumiline planeerimine ja rannikualade integreeritud haldamine (A7-0379/2013 - Gesine Meissner) (hääletus)
  9.6.2015. aasta tulude ja kulude eelarvestus – I jagu – Parlament (A7-0277/2014 - Salvador Garriga Polledo) (hääletus)
  9.7.Konkurentsiõiguse rikkumised (A7-0089/2014 - Andreas Schwab) (hääletus)
  9.8.Jäätmesaadetised (A7-0069/2014 - Bart Staes) (hääletus)
  9.9.Uued psühhoaktiivsed ained (A7-0172/2014 - Jacek Protasiewicz) (hääletus)
  9.10.Ebaseadusliku uimastiäri kuriteokoosseis ja karistused (A7-0173/2014 - Teresa Jiménez-Becerril Barrio) (hääletus)
  9.11.ELi ja Jaapani vahelise strateegilise partnerluse lepingu üle peetavad läbirääkimised (A7-0244/2014 - Alojz Peterle) (hääletus)
  9.12.Usuvabadus ja kultuuriline mitmekesisus (B7-0365/2014) (hääletus)
  9.13.Venemaa surve idapartnerluse riikidele ja eeskätt olukorra destabiliseerimine Ukraina idaosas (B7-0431/2014, B7-0435/2014, RCB7-0436/2014, B7-0436/2014, B7-0437/2014, B7-0441/2014, B7-0444/2014) (hääletus)
  9.14.ELi ja Vietnami vabakaubanduslepingu üle peetavad läbirääkimised (B7-0367/2014) (hääletus)
  9.15.Komisjoni järelmeetmed seoses VKEdega ELi õigusaktide teemal toimunud TOP-10 konsultatsioonidega (B7-0415/2014, B7-0434/2014) (hääletus)
 10.Selgitused hääletuse kohta
  10.1.EL ja Albaania: stabiliseerimis- ja assotsieerimislepingu protokoll (Horvaatia Vabariigi ühinemine ELiga) (A7-0266/2014 - Nikola Vuljanić)
  10.2.Norra Kuningriigi Euroopa Varjupaigaküsimuste Tugiametis osalemise üksikasju käsitlev leping (A7-0257/2014 - Roberta Metsola)
  10.3.Liechtensteini Vürstiriigi Euroopa Varjupaigaküsimuste Tugiametis osalemise üksikasju käsitlev leping (A7-0168/2014 - Roberta Metsola)
  10.4.Euroopa pikaajalised investeerimisfondid (A7-0211/2014 - Rodi Kratsa-Tsagaropoulou)
  10.5.Mereala ruumiline planeerimine ja rannikualade integreeritud haldamine (A7-0379/2013 - Gesine Meissner)
  10.6.2015. aasta tulude ja kulude eelarvestus – I jagu – Parlament (A7-0277/2014 - Salvador Garriga Polledo)
  10.7.Konkurentsiõiguse rikkumised (A7-0089/2014 - Andreas Schwab)
  10.8.Jäätmesaadetised (A7-0069/2014 - Bart Staes)
  10.9.Uued psühhoaktiivsed ained (A7-0172/2014 - Jacek Protasiewicz)
  10.10.Ebaseadusliku uimastiäri kuriteokoosseis ja karistused (A7-0173/2014 - Teresa Jiménez-Becerril Barrio)
  10.11.ELi ja Jaapani vahelise strateegilise partnerluse lepingu üle peetavad läbirääkimised (A7-0244/2014 - Alojz Peterle)
  10.12.Usuvabadus ja kultuuriline mitmekesisus (B7-0365/2014)
  10.13.Venemaa surve idapartnerluse riikidele ja eeskätt olukorra destabiliseerimine Ukraina idaosas (B7-0431/2014, B7-0435/2014, RCB7-0436/2014, B7-0436/2014, B7-0437/2014, B7-0441/2014, B7-0444/2014)
  10.14.ELi ja Vietnami vabakaubanduslepingu üle peetavad läbirääkimised (B7-0367/2014)
  10.15.Konkurentsiõiguse rikkumised (A7-0089/2014 - Andreas Schwab)
  10.16.ELi ja Jaapani vahelise strateegilise partnerluse lepingu üle peetavad läbirääkimised (A7-0244/2014 - Alojz Peterle)
  10.17.Komisjoni järelmeetmed seoses VKEdega ELi õigusaktide teemal toimunud TOP-10 konsultatsioonidega (B7-0415/2014, B7-0434/2014)
 11.Hääletuse parandused ja hääletuskavatsused (vt protokoll)
 12.Eelmise istungi protokolli kinnitamine (vt protokoll)
 13.Inimõiguste, demokraatia ja õigusriigi põhimõtete rikkumise juhtumite arutamine (arutelu)
  13.1.Pakistan: hiljutised tagakiusamise juhtumid
  13.2.Süüria: teatavate kaitsetute elanikerühmade olukord
  13.3.Olukord Põhja-Koreas
 14.Hääletused
  14.1.Pakistan: hiljutised tagakiusamise juhtumid (RCB7-0399/2014, B7-0399/2014, B7-0401/2014, B7-0403/2014, B7-0405/2014, B7-0408/2014, B7-0410/2014) (hääletus)
  14.2.Süüria: teatavate kaitsetute elanikerühmade olukord (RCB7-0387/2014, B7-0387/2014, B7-0392/2014, B7-0400/2014, B7-0402/2014, B7-0404/2014, B7-0406/2014, B7-0407/2014) (hääletus)
  14.3.Olukord Põhja-Koreas (RCB7-0388/2014, B7-0388/2014, B7-0409/2014, B7-0411/2014, B7-0412/2014, B7-0413/2014, B7-0414/2014) (hääletus)
 15.Hääletuse parandused ja hääletuskavatsused (vt protokoll)
 16.Esitatud dokumendid (vt protokoll)
 17.Istungil vastuvõetud tekstide edastamine (vt protokoll)
 18.Järgmiste istungite ajakava (vt protokoll)
 19.Käesoleva istungi protokolli kinnitamine
 20.Istungjärgu vaheaeg
Istungi stenogramm
Uuendatud versioon (961 kb)
 
Istungi stenogramm
Uuendatud versioon (2497 kb)
Õigusteave - Privaatsuspoliitika