Edellinen 
 Seuraava 
PöytäkirjaÄänestyksetNimenhuutoäänestyksetHyväksytyt tekstitSanatarkat istuntoselostukset
Sanatarkat istuntoselostukset
Torstai 17. huhtikuuta 2014 - StrasbourgLopullinen versio
 1.Istunnon avaaminen
 2.Komission jatkotoimet pk-yrityksille suunnatun, EU:n sääntelyä koskevan "Top 10" -kuulemisen johdosta (käsiteltäväksi jätetyt päätöslauselmaesitykset)
 3.Venäjän itäisen kumppanuuden maihin kohdistama painostus ja erityisesti Itä-Ukrainan vakauden horjuttaminen (käsiteltäväksi jätetyt päätöslauselmaesitykset)
 4.Jätteiden siirto (keskustelu)
 5.Maantieliikenteen harjoittajan ammatin harjoittamisen edellytykset (asetus (EY) N:o 1071/2009) (keskustelu)
 6.Laittomasti oleskelevien kolmansien maiden kansalaisten säilöönoton jatkaminen jäsenvaltioissa yli 18 kuukauden aikarajan vastoin palauttamisdirektiivin säännöksiä (keskustelu)
 7.EU:n ja Vietnamin vapaakauppasopimusta koskevat neuvottelut
 8.EU:n ja Japanin strategista kumppanuussopimusta koskevat neuvottelut (keskustelu)
 9.Äänestykset
  9.1.EY - Albania: vakautus- ja assosiaatiosopimukseen liitettävä pöytäkirja (Kroatian liittyminen Euroopan unioniin) (A7-0266/2014 - Nikola Vuljanić) (äänestys)
  9.2.Järjestelyasiakirja Norjan kuningaskunnan osallistumista Euroopan turvapaikka-asioiden tukiviraston toimintaan koskevista yksityiskohtaisista säännöistä (A7-0257/2014 - Roberta Metsola) (äänestys)
  9.3.Järjestelyasiakirja Liechtensteinin ruhtinaskunnan osallistumista Euroopan turvapaikka-asioiden tukiviraston toimintaan koskevista yksityiskohtaisista säännöistä (A7-0168/2014 - Roberta Metsola) (äänestys)
  9.4.Eurooppalaiset pitkäaikaissijoitusrahastot (A7-0211/2014 - Rodi Kratsa-Tsagaropoulou) (äänestys)
  9.5.Merten aluesuunnittelu ja rannikkoalueiden yhdennetty käyttö ja hoito (A7-0379/2013 - Gesine Meissner) (äänestys)
  9.6.Ennakkoarvio tuloista ja menoista varainhoitovuodeksi 2015, pääluokka I – Euroopan parlamentti (A7-0277/2014 - Salvador Garriga Polledo) (äänestys)
  9.7.Kilpailuoikeuden säännösten rikkominen (A7-0089/2014 - Andreas Schwab) (äänestys)
  9.8.Jätteiden siirto (A7-0069/2014 - Bart Staes) (äänestys)
  9.9.Uudet psykoaktiiviset aineet (A7-0172/2014 - Jacek Protasiewicz) (äänestys)
  9.10.Laittoman huumausainekaupan rikostunnusmerkistöt ja seuraamukset (A7-0173/2014 - Teresa Jiménez-Becerril Barrio) (äänestys)
  9.11.EU:n ja Japanin strategista kumppanuussopimusta koskevat neuvottelut (A7-0244/2014 - Alojz Peterle) (äänestys)
  9.12.Uskonnonvapaus ja kulttuurinen monimuotoisuus (B7-0365/2014) (äänestys)
  9.13.Venäjän itäisen kumppanuuden maihin kohdistama painostus ja erityisesti Itä-Ukrainan vakauden horjuttaminen (B7-0431/2014, B7-0435/2014, RCB7-0436/2014, B7-0436/2014, B7-0437/2014, B7-0441/2014, B7-0444/2014) (äänestys)
  9.14.EU:n ja Vietnamin vapaakauppasopimusta koskevat neuvottelut (B7-0367/2014) (äänestys)
  9.15.Komission jatkotoimet pk-yrityksille suunnatun, EU:n sääntelyä koskevan "Top 10" -kuulemisen johdosta (B7-0415/2014, B7-0434/2014) (äänestys)
 10.Äänestysselitykset
  10.1.EY - Albania: vakautus- ja assosiaatiosopimukseen liitettävä pöytäkirja (Kroatian liittyminen Euroopan unioniin) (A7-0266/2014 - Nikola Vuljanić)
  10.2.Järjestelyasiakirja Norjan kuningaskunnan osallistumista Euroopan turvapaikka-asioiden tukiviraston toimintaan koskevista yksityiskohtaisista säännöistä (A7-0257/2014 - Roberta Metsola)
  10.3.Järjestelyasiakirja Liechtensteinin ruhtinaskunnan osallistumista Euroopan turvapaikka-asioiden tukiviraston toimintaan koskevista yksityiskohtaisista säännöistä (A7-0168/2014 - Roberta Metsola)
  10.4.Eurooppalaiset pitkäaikaissijoitusrahastot (A7-0211/2014 - Rodi Kratsa-Tsagaropoulou)
  10.5.Merten aluesuunnittelu ja rannikkoalueiden yhdennetty käyttö ja hoito (A7-0379/2013 - Gesine Meissner)
  10.6.Ennakkoarvio tuloista ja menoista varainhoitovuodeksi 2015, pääluokka I – Euroopan parlamentti (A7-0277/2014 - Salvador Garriga Polledo)
  10.7.Kilpailuoikeuden säännösten rikkominen (A7-0089/2014 - Andreas Schwab)
  10.8.Jätteiden siirto (A7-0069/2014 - Bart Staes)
  10.9.Uudet psykoaktiiviset aineet (A7-0172/2014 - Jacek Protasiewicz)
  10.10.Laittoman huumausainekaupan rikostunnusmerkistöt ja seuraamukset (A7-0173/2014 - Teresa Jiménez-Becerril Barrio)
  10.11.EU:n ja Japanin strategista kumppanuussopimusta koskevat neuvottelut (A7-0244/2014 - Alojz Peterle)
  10.12.Uskonnonvapaus ja kulttuurinen monimuotoisuus (B7-0365/2014)
  10.13.Venäjän itäisen kumppanuuden maihin kohdistama painostus ja erityisesti Itä-Ukrainan vakauden horjuttaminen (B7-0431/2014, B7-0435/2014, RCB7-0436/2014, B7-0436/2014, B7-0437/2014, B7-0441/2014, B7-0444/2014)
  10.14.EU:n ja Vietnamin vapaakauppasopimusta koskevat neuvottelut (B7-0367/2014)
  10.15.Kilpailuoikeuden säännösten rikkominen (A7-0089/2014 - Andreas Schwab)
  10.16.EU:n ja Japanin strategista kumppanuussopimusta koskevat neuvottelut (A7-0244/2014 - Alojz Peterle)
  10.17.Komission jatkotoimet pk-yrityksille suunnatun, EU:n sääntelyä koskevan "Top 10" -kuulemisen johdosta (B7-0415/2014, B7-0434/2014)
 11.Äänestymiskäyttäytymistä ja äänestysaikeita koskevat ilmoitukset: ks. pöytäkirja
 12.Edellisen istunnon pöytäkirjan hyväksyminen: ks. pöytäkirja
 13.Keskustelut ihmisoikeuksien sekä demokratian ja oikeusvaltion periaatteiden loukkauksia koskevista tapauksista (keskustelu)
  13.1.Pakistan: viimeaikaiset vainoamistapaukset
  13.2.Syyria: tiettyjen haavoittuvassa asemassa olevien yhteisöjen tilanne
  13.3.Pohjois-Korean tilanne
 14.Äänestykset
  14.1.Pakistan: viimeaikaiset vainoamistapaukset (RCB7-0399/2014, B7-0399/2014, B7-0401/2014, B7-0403/2014, B7-0405/2014, B7-0408/2014, B7-0410/2014) (äänestys)
  14.2.Syyria: tiettyjen haavoittuvassa asemassa olevien yhteisöjen tilanne (RCB7-0387/2014, B7-0387/2014, B7-0392/2014, B7-0400/2014, B7-0402/2014, B7-0404/2014, B7-0406/2014, B7-0407/2014) (äänestys)
  14.3.Pohjois-Korean tilanne (RCB7-0388/2014, B7-0388/2014, B7-0409/2014, B7-0411/2014, B7-0412/2014, B7-0413/2014, B7-0414/2014) (äänestys)
 15.Äänestymiskäyttäytymistä ja äänestysaikeita koskevat ilmoitukset: ks. pöytäkirja
 16.Vastaanotetut asiakirjat: ks. pöytäkirja
 17.Tämän istuntojakson aikana hyväksyttyjen tekstien edelleen välittäminen: ks. pöytäkirja
 18.Seuraavien istuntojen aikataulu: ks. pöytäkirja
 19.Tämän istunnon pöytäkirjan hyväksyminen
 20.Istuntokauden keskeyttäminen
Sanatarkat istuntoselostukset
Lopullinen versio (961 kb)
 
Sanatarkat istuntoselostukset
Lopullinen versio (2497 kb)
Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö