Iepriekšējais 
 Nākošais 
PVTACRE
Debates
Ceturtdiena, 2014. gada 17. aprīlis - StrasbūraPārskatītā redakcija
 1.Sēdes atklāšana
 2.Komisijas turpmākie pasākumi saistībā ar MVU „TOP TEN” apspriešanos par ES regulējumu (iesniegtie rezolūciju priekšlikumi)
 3.Krievijas īstenotais spiediens uz Austrumu partnerības valstīm, jo īpaši — destabilizācija Austrumukrainā (iesniegtie rezolūciju priekšlikumi)
 4.Atkritumu sūtījumi (debates)
 5.Autopārvadātāja profesionālās darbības veikšanas nosacījumi (Regula (EK) Nr. 1071/2009) (debates)
 6.Dalībvalstu pagarināti termiņi trešo valstu valstspiederīgo, kuri dalībvalstīs uzturas nelikumīgi, turēšanai apsardzībā, pārkāpjot Atgriešanas direktīvā noteikto 18 mēnešu ierobežojumu (debates)
 7.Sarunas par ES un Vjetnamas brīvās tirdzniecības nolīgumu
 8.Sarunas par ES un Japānas stratēģiskās partnerības nolīgumu (debates)
 9.Balsošanas laiks
  9.1.ES un Albānijas Stabilizācijas un asociācijas nolīguma protokola noslēgšana (Horvātijas pievienošanās) (A7-0266/2014 - Nikola Vuljanić) (balsošana)
  9.2.Vienošanās ar Norvēģijas Karalisti par kārtību, kādā tā piedalās Eiropas Patvēruma atbalsta birojā (A7-0257/2014 - Roberta Metsola) (balsošana)
  9.3.Vienošanās ar Lihtenšteinas Firstisti par kārtību, kādā tā piedalās Eiropas Patvēruma atbalsta birojā (A7-0168/2014 - Roberta Metsola) (balsošana)
  9.4.Eiropas ilgtermiņa ieguldījumu fondi (A7-0211/2014 - Rodi Kratsa-Tsagaropoulou) (balsošana)
  9.5.Jūras telpiskā plānošana un integrētā piekrastes pārvaldība (A7-0379/2013 - Gesine Meissner) (balsošana)
  9.6.Ieņēmumu un izdevumu tāme 2015. finanšu gadam, I iedaļa — Parlaments (A7-0277/2014 - Salvador Garriga Polledo) (balsošana)
  9.7.Konkurences tiesību pārkāpumi (A7-0089/2014 - Andreas Schwab) (balsošana)
  9.8.Atkritumu sūtījumi (A7-0069/2014 - Bart Staes) (balsošana)
  9.9.Jaunas psihoaktīvas vielas (A7-0172/2014 - Jacek Protasiewicz) (balsošana)
  9.10.Noziedzīgas darbības un sodi narkotisko vielu nelikumīgas tirdzniecības jomā (A7-0173/2014 - Teresa Jiménez-Becerril Barrio) (balsošana)
  9.11.Sarunas par ES un Japānas stratēģiskās partnerības nolīgumu (A7-0244/2014 - Alojz Peterle) (balsošana)
  9.12.Reliģiju brīvība un kultūru daudzveidība (B7-0365/2014) (balsošana)
  9.13.Krievijas īstenotais spiediens uz Austrumu partnerības valstīm, jo īpaši — destabilizācija Austrumukrainā (B7-0431/2014, B7-0435/2014, RCB7-0436/2014, B7-0436/2014, B7-0437/2014, B7-0441/2014, B7-0444/2014) (balsošana)
  9.14.Sarunas par ES un Vjetnamas brīvās tirdzniecības nolīgumu (B7-0367/2014) (balsošana)
  9.15.Komisijas turpmākie pasākumi saistībā ar MVU „TOP TEN” apspriešanos par ES regulējumu (B7-0415/2014, B7-0434/2014) (balsošana)
 10.Balsojumu skaidrojumi
  10.1.ES un Albānijas Stabilizācijas un asociācijas nolīguma protokola noslēgšana (Horvātijas pievienošanās) (A7-0266/2014 - Nikola Vuljanić)
  10.2.Vienošanās ar Norvēģijas Karalisti par kārtību, kādā tā piedalās Eiropas Patvēruma atbalsta birojā (A7-0257/2014 - Roberta Metsola)
  10.3.Vienošanās ar Lihtenšteinas Firstisti par kārtību, kādā tā piedalās Eiropas Patvēruma atbalsta birojā (A7-0168/2014 - Roberta Metsola)
  10.4.Eiropas ilgtermiņa ieguldījumu fondi (A7-0211/2014 - Rodi Kratsa-Tsagaropoulou)
  10.5.Jūras telpiskā plānošana un integrētā piekrastes pārvaldība (A7-0379/2013 - Gesine Meissner)
  10.6.Ieņēmumu un izdevumu tāme 2015. finanšu gadam, I iedaļa — Parlaments (A7-0277/2014 - Salvador Garriga Polledo)
  10.7.Konkurences tiesību pārkāpumi (A7-0089/2014 - Andreas Schwab)
  10.8.Atkritumu sūtījumi (A7-0069/2014 - Bart Staes)
  10.9.Jaunas psihoaktīvas vielas (A7-0172/2014 - Jacek Protasiewicz)
  10.10.Noziedzīgas darbības un sodi narkotisko vielu nelikumīgas tirdzniecības jomā (A7-0173/2014 - Teresa Jiménez-Becerril Barrio)
  10.11.Sarunas par ES un Japānas stratēģiskās partnerības nolīgumu (A7-0244/2014 - Alojz Peterle)
  10.12.Reliģiju brīvība un kultūru daudzveidība (B7-0365/2014)
  10.13.Krievijas īstenotais spiediens uz Austrumu partnerības valstīm, jo īpaši — destabilizācija Austrumukrainā (B7-0431/2014, B7-0435/2014, RCB7-0436/2014, B7-0436/2014, B7-0437/2014, B7-0441/2014, B7-0444/2014)
  10.14.Sarunas par ES un Vjetnamas brīvās tirdzniecības nolīgumu (B7-0367/2014)
  10.15.Konkurences tiesību pārkāpumi (A7-0089/2014 - Andreas Schwab)
  10.16.Sarunas par ES un Japānas stratēģiskās partnerības nolīgumu (A7-0244/2014 - Alojz Peterle)
  10.17.Komisijas turpmākie pasākumi saistībā ar MVU „TOP TEN” apspriešanos par ES regulējumu (B7-0415/2014, B7-0434/2014)
 11.Balsojumu labojumi un nodomi balsot (sk. protokolu)
 12.Iepriekšējās sēdes protokola apstiprināšana (sk. protokolu)
 13.Debates par cilvēktiesību, demokrātijas un tiesiskuma principu pārkāpumiem (debates)
  13.1.Pakistāna — nesenie vajāšanas gadījumi
  13.2.Sīrija — atsevišķu neaizsargātu kopienu stāvoklis
  13.3.Stāvoklis Ziemeļkorejā
 14.Balsošanas laiks
  14.1.Pakistāna — nesenie vajāšanas gadījumi (RCB7-0399/2014, B7-0399/2014, B7-0401/2014, B7-0403/2014, B7-0405/2014, B7-0408/2014, B7-0410/2014) (balsošana)
  14.2.Sīrija — atsevišķu neaizsargātu kopienu stāvoklis (RCB7-0387/2014, B7-0387/2014, B7-0392/2014, B7-0400/2014, B7-0402/2014, B7-0404/2014, B7-0406/2014, B7-0407/2014) (balsošana)
  14.3.Stāvoklis Ziemeļkorejā (RCB7-0388/2014, B7-0388/2014, B7-0409/2014, B7-0411/2014, B7-0412/2014, B7-0413/2014, B7-0414/2014) (balsošana)
 15.Balsojumu labojumi un nodomi balsot (sk. protokolu)
 16.Dokumentu iesniegšana (sk. protokolu)
 17.Sēdē pieņemto tekstu nosūtīšana (sk. protokolu)
 18.Nākamo sēžu datumi (sk. protokolu)
 19.Pašreizējās sēdes protokola apstiprināšana
 20.Sesijas pārtraukšana
Debates
Pārskatītā redakcija (961 kb)
 
Debates
Pārskatītā redakcija (2497 kb)
Juridisks paziņojums - Privātuma politika