Vorige 
 Volgende 
PVTACRE
Debatten
Donderdag 17 april 2014 - StraatsburgHerziene uitgave
 1.Opening van de vergadering
 2.Follow-up van de Commissie van het "Top Ten"-overleg met kmo's over EU-regels (ingediende ontwerpresoluties)
 3.Russische druk op landen van het Oostelijk Partnerschap en met name de destabilisatie van Oost-Oekraïne (ingediende ontwerpresoluties)
 4.Overbrenging van afvalstoffen (debat)
 5.Voorwaarden voor de uitoefening van het beroep van wegvervoerder (Verordening (EG) nr. 1071/2009) (debat)
 6.Verlenging van de hechtenis door lidstaten van illegaal verblijvende onderdanen van derde landen na de termijn van 18 maanden: schending van de richtlijn inzake terugkeer (debat)
 7.Onderhandelingen over een vrijhandelsovereenkomst tussen de EU en Vietnam
 8.Onderhandelingen over de strategische partnerschapsovereenkomst EU-Japan (debat)
 9.Stemmingen
  9.1.EU-Albanië: protocol bij de stabilisatie- en associatieovereenkomst (toetreding van de Republiek Kroatië) (A7-0266/2014 - Nikola Vuljanić) (stemming)
  9.2.Regeling met het Koninkrijk Noorwegen betreffende de nadere bijzonderheden van de deelname van Noorwegen aan het Europees Ondersteuningsbureau voor asielzaken (A7-0257/2014 - Roberta Metsola) (stemming)
  9.3.Regeling met het Vorstendom Liechtenstein betreffende de nadere bijzonderheden van de deelname van Liechtenstein aan het Europees Ondersteuningsbureau voor asielzaken (A7-0168/2014 - Roberta Metsola) (stemming)
  9.4.Europese langetermijninvesteringsfondsen (A7-0211/2014 - Rodi Kratsa-Tsagaropoulou) (stemming)
  9.5.Maritieme ruimtelijke ordening en geïntegreerd kustbeheer (A7-0379/2013 - Gesine Meissner) (stemming)
  9.6.Raming van de inkomsten en uitgaven voor het begrotingsjaar 2015 - Afdeling I - Europees Parlement (A7-0277/2014 - Salvador Garriga Polledo) (stemming)
  9.7.Inbreuken op het mededingingsrecht (A7-0089/2014 - Andreas Schwab) (stemming)
  9.8.Overbrenging van afvalstoffen (A7-0069/2014 - Bart Staes) (stemming)
  9.9.Nieuwe psychoactieve stoffen (A7-0172/2014 - Jacek Protasiewicz) (stemming)
  9.10.Strafbare feiten en straffen op het gebied van de illegale drugshandel (A7-0173/2014 - Teresa Jiménez-Becerril Barrio) (stemming)
  9.11.Onderhandelingen over de strategische partnerschapsovereenkomst EU-Japan (A7-0244/2014 - Alojz Peterle) (stemming)
  9.12.Godsdienstvrijheid en culturele diversiteit (B7-0365/2014) (stemming)
  9.13.Russische druk op landen van het Oostelijk Partnerschap en met name de destabilisatie van Oost-Oekraïne (B7-0431/2014, B7-0435/2014, RCB7-0436/2014, B7-0436/2014, B7-0437/2014, B7-0441/2014, B7-0444/2014) (stemming)
  9.14.Onderhandelingen over een vrijhandelsovereenkomst tussen de EU en Vietnam (B7-0367/2014) (stemming)
  9.15.Follow-up van de Commissie van het "Top Ten"-overleg met kmo's over EU-regels (B7-0415/2014, B7-0434/2014) (stemming)
 10.Stemverklaringen
  10.1.EU-Albanië: protocol bij de stabilisatie- en associatieovereenkomst (toetreding van de Republiek Kroatië) (A7-0266/2014 - Nikola Vuljanić)
  10.2.Regeling met het Koninkrijk Noorwegen betreffende de nadere bijzonderheden van de deelname van Noorwegen aan het Europees Ondersteuningsbureau voor asielzaken (A7-0257/2014 - Roberta Metsola)
  10.3.Regeling met het Vorstendom Liechtenstein betreffende de nadere bijzonderheden van de deelname van Liechtenstein aan het Europees Ondersteuningsbureau voor asielzaken (A7-0168/2014 - Roberta Metsola)
  10.4.Europese langetermijninvesteringsfondsen (A7-0211/2014 - Rodi Kratsa-Tsagaropoulou)
  10.5.Maritieme ruimtelijke ordening en geïntegreerd kustbeheer (A7-0379/2013 - Gesine Meissner)
  10.6.Raming van de inkomsten en uitgaven voor het begrotingsjaar 2015 - Afdeling I - Europees Parlement (A7-0277/2014 - Salvador Garriga Polledo)
  10.7.Inbreuken op het mededingingsrecht (A7-0089/2014 - Andreas Schwab)
  10.8.Overbrenging van afvalstoffen (A7-0069/2014 - Bart Staes)
  10.9.Nieuwe psychoactieve stoffen (A7-0172/2014 - Jacek Protasiewicz)
  10.10.Strafbare feiten en straffen op het gebied van de illegale drugshandel (A7-0173/2014 - Teresa Jiménez-Becerril Barrio)
  10.11.Onderhandelingen over de strategische partnerschapsovereenkomst EU-Japan (A7-0244/2014 - Alojz Peterle)
  10.12.Godsdienstvrijheid en culturele diversiteit (B7-0365/2014)
  10.13.Russische druk op landen van het Oostelijk Partnerschap en met name de destabilisatie van Oost-Oekraïne (B7-0431/2014, B7-0435/2014, RCB7-0436/2014, B7-0436/2014, B7-0437/2014, B7-0441/2014, B7-0444/2014)
  10.14.Onderhandelingen over een vrijhandelsovereenkomst tussen de EU en Vietnam (B7-0367/2014)
  10.15.Inbreuken op het mededingingsrecht (A7-0089/2014 - Andreas Schwab)
  10.16.Onderhandelingen over de strategische partnerschapsovereenkomst EU-Japan (A7-0244/2014 - Alojz Peterle)
  10.17.Follow-up van de Commissie van het "Top Ten"-overleg met kmo's over EU-regels (B7-0415/2014, B7-0434/2014)
 11.Rectificaties stemgedrag/voorgenomen stemgedrag: zie notulen
 12.Goedkeuring van de notulen van de vorige vergadering: zie notulen
 13.Debatten over gevallen van schending van de mensenrechten, de democratie en de rechtsstaat (debat)
  13.1.Pakistan: recente gevallen van vervolging
  13.2.Syrië: situatie van bepaalde kwetsbare gemeenschappen
  13.3.Situatie in Noord-Korea
 14.Stemmingen
  14.1.Pakistan: recente gevallen van vervolging (RCB7-0399/2014, B7-0399/2014, B7-0401/2014, B7-0403/2014, B7-0405/2014, B7-0408/2014, B7-0410/2014) (stemming)
  14.2.Syrië: situatie van bepaalde kwetsbare gemeenschappen (RCB7-0387/2014, B7-0387/2014, B7-0392/2014, B7-0400/2014, B7-0402/2014, B7-0404/2014, B7-0406/2014, B7-0407/2014) (stemming)
  14.3.Situatie in Noord-Korea (RCB7-0388/2014, B7-0388/2014, B7-0409/2014, B7-0411/2014, B7-0412/2014, B7-0413/2014, B7-0414/2014) (stemming)
 15.Rectificaties stemgedrag/voorgenomen stemgedrag: zie notulen
 16.Ingekomen stukken: zie notulen
 17.Verzending van de tijdens deze vergadering aangenomen teksten: zie notulen
 18.Rooster van de volgende vergaderingen: zie notulen
 19.Goedkeuring van de notulen van deze vergadering
 20.Onderbreking van de zitting
Debatten
Herziene uitgave (961 kb)
 
Debatten
Herziene uitgave (2497 kb)
Juridische mededeling - Privacybeleid