Vorige 
 Volgende 
NotulenStemmingenHoofdelijke stemmingAangenomen tekstenVolledige verslagen
Volledig verslag van de vergaderingen
Donderdag 17 april 2014 - StraatsburgHerziene uitgave
 1.Opening van de vergadering
 2.Follow-up van de Commissie van het "Top Ten"-overleg met kmo's over EU-regels (ingediende ontwerpresoluties)
 3.Russische druk op landen van het Oostelijk Partnerschap en met name de destabilisatie van Oost-Oekraïne (ingediende ontwerpresoluties)
 4.Overbrenging van afvalstoffen (debat)
 5.Voorwaarden voor de uitoefening van het beroep van wegvervoerder (Verordening (EG) nr. 1071/2009) (debat)
 6.Verlenging van de hechtenis door lidstaten van illegaal verblijvende onderdanen van derde landen na de termijn van 18 maanden: schending van de richtlijn inzake terugkeer (debat)
 7.Onderhandelingen over een vrijhandelsovereenkomst tussen de EU en Vietnam
 8.Onderhandelingen over de strategische partnerschapsovereenkomst EU-Japan (debat)
 9.Stemmingen
  9.1.EU-Albanië: protocol bij de stabilisatie- en associatieovereenkomst (toetreding van de Republiek Kroatië) (A7-0266/2014 - Nikola Vuljanić) (stemming)
  9.2.Regeling met het Koninkrijk Noorwegen betreffende de nadere bijzonderheden van de deelname van Noorwegen aan het Europees Ondersteuningsbureau voor asielzaken (A7-0257/2014 - Roberta Metsola) (stemming)
  9.3.Regeling met het Vorstendom Liechtenstein betreffende de nadere bijzonderheden van de deelname van Liechtenstein aan het Europees Ondersteuningsbureau voor asielzaken (A7-0168/2014 - Roberta Metsola) (stemming)
  9.4.Europese langetermijninvesteringsfondsen (A7-0211/2014 - Rodi Kratsa-Tsagaropoulou) (stemming)
  9.5.Maritieme ruimtelijke ordening en geïntegreerd kustbeheer (A7-0379/2013 - Gesine Meissner) (stemming)
  9.6.Raming van de inkomsten en uitgaven voor het begrotingsjaar 2015 - Afdeling I - Europees Parlement (A7-0277/2014 - Salvador Garriga Polledo) (stemming)
  9.7.Inbreuken op het mededingingsrecht (A7-0089/2014 - Andreas Schwab) (stemming)
  9.8.Overbrenging van afvalstoffen (A7-0069/2014 - Bart Staes) (stemming)
  9.9.Nieuwe psychoactieve stoffen (A7-0172/2014 - Jacek Protasiewicz) (stemming)
  9.10.Strafbare feiten en straffen op het gebied van de illegale drugshandel (A7-0173/2014 - Teresa Jiménez-Becerril Barrio) (stemming)
  9.11.Onderhandelingen over de strategische partnerschapsovereenkomst EU-Japan (A7-0244/2014 - Alojz Peterle) (stemming)
  9.12.Godsdienstvrijheid en culturele diversiteit (B7-0365/2014) (stemming)
  9.13.Russische druk op landen van het Oostelijk Partnerschap en met name de destabilisatie van Oost-Oekraïne (B7-0431/2014, B7-0435/2014, RCB7-0436/2014, B7-0436/2014, B7-0437/2014, B7-0441/2014, B7-0444/2014) (stemming)
  9.14.Onderhandelingen over een vrijhandelsovereenkomst tussen de EU en Vietnam (B7-0367/2014) (stemming)
  9.15.Follow-up van de Commissie van het "Top Ten"-overleg met kmo's over EU-regels (B7-0415/2014, B7-0434/2014) (stemming)
 10.Stemverklaringen
  10.1.EU-Albanië: protocol bij de stabilisatie- en associatieovereenkomst (toetreding van de Republiek Kroatië) (A7-0266/2014 - Nikola Vuljanić)
  10.2.Regeling met het Koninkrijk Noorwegen betreffende de nadere bijzonderheden van de deelname van Noorwegen aan het Europees Ondersteuningsbureau voor asielzaken (A7-0257/2014 - Roberta Metsola)
  10.3.Regeling met het Vorstendom Liechtenstein betreffende de nadere bijzonderheden van de deelname van Liechtenstein aan het Europees Ondersteuningsbureau voor asielzaken (A7-0168/2014 - Roberta Metsola)
  10.4.Europese langetermijninvesteringsfondsen (A7-0211/2014 - Rodi Kratsa-Tsagaropoulou)
  10.5.Maritieme ruimtelijke ordening en geïntegreerd kustbeheer (A7-0379/2013 - Gesine Meissner)
  10.6.Raming van de inkomsten en uitgaven voor het begrotingsjaar 2015 - Afdeling I - Europees Parlement (A7-0277/2014 - Salvador Garriga Polledo)
  10.7.Inbreuken op het mededingingsrecht (A7-0089/2014 - Andreas Schwab)
  10.8.Overbrenging van afvalstoffen (A7-0069/2014 - Bart Staes)
  10.9.Nieuwe psychoactieve stoffen (A7-0172/2014 - Jacek Protasiewicz)
  10.10.Strafbare feiten en straffen op het gebied van de illegale drugshandel (A7-0173/2014 - Teresa Jiménez-Becerril Barrio)
  10.11.Onderhandelingen over de strategische partnerschapsovereenkomst EU-Japan (A7-0244/2014 - Alojz Peterle)
  10.12.Godsdienstvrijheid en culturele diversiteit (B7-0365/2014)
  10.13.Russische druk op landen van het Oostelijk Partnerschap en met name de destabilisatie van Oost-Oekraïne (B7-0431/2014, B7-0435/2014, RCB7-0436/2014, B7-0436/2014, B7-0437/2014, B7-0441/2014, B7-0444/2014)
  10.14.Onderhandelingen over een vrijhandelsovereenkomst tussen de EU en Vietnam (B7-0367/2014)
  10.15.Inbreuken op het mededingingsrecht (A7-0089/2014 - Andreas Schwab)
  10.16.Onderhandelingen over de strategische partnerschapsovereenkomst EU-Japan (A7-0244/2014 - Alojz Peterle)
  10.17.Follow-up van de Commissie van het "Top Ten"-overleg met kmo's over EU-regels (B7-0415/2014, B7-0434/2014)
 11.Rectificaties stemgedrag/voorgenomen stemgedrag: zie notulen
 12.Goedkeuring van de notulen van de vorige vergadering: zie notulen
 13.Debatten over gevallen van schending van de mensenrechten, de democratie en de rechtsstaat (debat)
  13.1.Pakistan: recente gevallen van vervolging
  13.2.Syrië: situatie van bepaalde kwetsbare gemeenschappen
  13.3.Situatie in Noord-Korea
 14.Stemmingen
  14.1.Pakistan: recente gevallen van vervolging (RCB7-0399/2014, B7-0399/2014, B7-0401/2014, B7-0403/2014, B7-0405/2014, B7-0408/2014, B7-0410/2014) (stemming)
  14.2.Syrië: situatie van bepaalde kwetsbare gemeenschappen (RCB7-0387/2014, B7-0387/2014, B7-0392/2014, B7-0400/2014, B7-0402/2014, B7-0404/2014, B7-0406/2014, B7-0407/2014) (stemming)
  14.3.Situatie in Noord-Korea (RCB7-0388/2014, B7-0388/2014, B7-0409/2014, B7-0411/2014, B7-0412/2014, B7-0413/2014, B7-0414/2014) (stemming)
 15.Rectificaties stemgedrag/voorgenomen stemgedrag: zie notulen
 16.Ingekomen stukken: zie notulen
 17.Verzending van de tijdens deze vergadering aangenomen teksten: zie notulen
 18.Rooster van de volgende vergaderingen: zie notulen
 19.Goedkeuring van de notulen van deze vergadering
 20.Onderbreking van de zitting
Volledig verslag van de vergaderingen
Herziene uitgave (961 kb)
 
Volledig verslag van de vergaderingen
Herziene uitgave (2497 kb)
Juridische mededeling - Privacybeleid