Poprzedni 
 Następny 
PVTACRE
Debaty
Czwartek, 17 kwietnia 2014 r. - StrasburgWersja poprawiona
 1.Otwarcie posiedzenia
 2.Działania Komisji w następstwie konsultacji z MŚP na temat dziesięciu najbardziej obciążających regulacji UE (złożone projekty rezolucji)
 3.Presja wywierana przez Rosję na kraje Partnerstwa Wschodniego, a w szczególności destabilizacja Wschodniej Ukrainy (złożone projekty rezolucji)
 4.Przemieszczanie odpadów (debata)
 5.Wspólne zasady dotyczące warunków wykonywania zawodu przewoźnika drogowego (rozporządzenie (WE) nr 1071/2009) (debata)
 6.Wydłuzenie okresu przetrzymywania przez państwa członkowskie nielegalnie przebywajacych na ich terytorium obywateli krajów trzecich na okres przekraczający 18 miesięcy z naruszeniem dyrektywy w sprawie powrotu imigrantów (debata)
 7.Negocjacje dotyczące umowy o wolnym handlu UE-Wietnam
 8.Negocjacje dotyczące porozumienia o partnerstwie strategicznym UE-Japonia (debata)
 9.Głosowanie
  9.1.UE - Albania: Protokół do Układu o stabilizacji i stowarzyszeniu (przystąpienie Republiki Chorwacji) (A7-0266/2014 - Nikola Vuljanić) (głosowanie)
  9.2.Uzgodnienia z Królestwem Norwegii dotyczące warunków udziału tego państwa w pracach Europejskiego Urzędu Wsparcia w dziedzinie Azylu (A7-0257/2014 - Roberta Metsola) (głosowanie)
  9.3.Uzgodnienia z Księstwem Liechtensteinu dotyczące warunków udziału tego państwa w pracach Europejskiego Urzędu Wsparcia w dziedzinie Azylu (A7-0168/2014 - Roberta Metsola) (głosowanie)
  9.4.Europejskie długoterminowe fundusze inwestycyjne (A7-0211/2014 - Rodi Kratsa-Tsagaropoulou) (głosowanie)
  9.5.Planowanie przestrzenne obszarów morskich oraz zintegrowane zarządzanie strefą przybrzeżną (A7-0379/2013 - Gesine Meissner) (głosowanie)
  9.6.Preliminarza dochodów i wydatków Parlamentu Europejskiego na rok budżetowy 2015 – sekcja 1 – Parlament (A7-0277/2014 - Salvador Garriga Polledo) (głosowanie)
  9.7.Naruszenia prawa konkurencji (A7-0089/2014 - Andreas Schwab) (głosowanie)
  9.8.Przemieszczanie odpadów (A7-0069/2014 - Bart Staes) (głosowanie)
  9.9.Nowe substancje psychoaktywne (A7-0172/2014 - Jacek Protasiewicz) (głosowanie)
  9.10.Minimalne przepisy określające znamiona przestępstw i kar w dziedzinie nielegalnego handlu narkotykami w odniesieniu do definicji narkotyków (A7-0173/2014 - Teresa Jiménez-Becerril Barrio) (głosowanie)
  9.11.Negocjacje dotyczące porozumienia o partnerstwie strategicznym UE-Japonia (A7-0244/2014 - Alojz Peterle) (głosowanie)
  9.12.Wolność wyznania i różnorodność kulturowa (B7-0365/2014) (głosowanie)
  9.13.Presja wywierana przez Rosję na kraje Partnerstwa Wschodniego, a w szczególności destabilizacja Wschodniej Ukrainy (B7-0431/2014, B7-0435/2014, RCB7-0436/2014, B7-0436/2014, B7-0437/2014, B7-0441/2014, B7-0444/2014) (głosowanie)
  9.14.Negocjacje dotyczące umowy o wolnym handlu UE-Wietnam (B7-0367/2014) (głosowanie)
  9.15.Działania Komisji w następstwie konsultacji z MŚP na temat dziesięciu najbardziej obciążających regulacji UE (B7-0415/2014, B7-0434/2014) (głosowanie)
 10.Wyjaśnienia dotyczące sposobu głosowania
  10.1.UE - Albania: Protokół do Układu o stabilizacji i stowarzyszeniu (przystąpienie Republiki Chorwacji) (A7-0266/2014 - Nikola Vuljanić)
  10.2.Uzgodnienia z Królestwem Norwegii dotyczące warunków udziału tego państwa w pracach Europejskiego Urzędu Wsparcia w dziedzinie Azylu (A7-0257/2014 - Roberta Metsola)
  10.3.Uzgodnienia z Księstwem Liechtensteinu dotyczące warunków udziału tego państwa w pracach Europejskiego Urzędu Wsparcia w dziedzinie Azylu (A7-0168/2014 - Roberta Metsola)
  10.4.Europejskie długoterminowe fundusze inwestycyjne (A7-0211/2014 - Rodi Kratsa-Tsagaropoulou)
  10.5.Planowanie przestrzenne obszarów morskich oraz zintegrowane zarządzanie strefą przybrzeżną (A7-0379/2013 - Gesine Meissner)
  10.6.Preliminarza dochodów i wydatków Parlamentu Europejskiego na rok budżetowy 2015 – sekcja 1 – Parlament (A7-0277/2014 - Salvador Garriga Polledo)
  10.7.Naruszenia prawa konkurencji (A7-0089/2014 - Andreas Schwab)
  10.8.Przemieszczanie odpadów (A7-0069/2014 - Bart Staes)
  10.9.Nowe substancje psychoaktywne (A7-0172/2014 - Jacek Protasiewicz)
  10.10.Minimalne przepisy określające znamiona przestępstw i kar w dziedzinie nielegalnego handlu narkotykami w odniesieniu do definicji narkotyków (A7-0173/2014 - Teresa Jiménez-Becerril Barrio)
  10.11.Negocjacje dotyczące porozumienia o partnerstwie strategicznym UE-Japonia (A7-0244/2014 - Alojz Peterle)
  10.12.Wolność wyznania i różnorodność kulturowa (B7-0365/2014)
  10.13.Presja wywierana przez Rosję na kraje Partnerstwa Wschodniego, a w szczególności destabilizacja Wschodniej Ukrainy (B7-0431/2014, B7-0435/2014, RCB7-0436/2014, B7-0436/2014, B7-0437/2014, B7-0441/2014, B7-0444/2014)
  10.14.Negocjacje dotyczące umowy o wolnym handlu UE-Wietnam (B7-0367/2014)
  10.15.Naruszenia prawa konkurencji (A7-0089/2014 - Andreas Schwab)
  10.16.Negocjacje dotyczące porozumienia o partnerstwie strategicznym UE-Japonia (A7-0244/2014 - Alojz Peterle)
  10.17.Działania Komisji w następstwie konsultacji z MŚP na temat dziesięciu najbardziej obciążających regulacji UE (B7-0415/2014, B7-0434/2014)
 11.Korekty do głosowania i zamiar głosowania: patrz protokół
 12.Przyjęcie protokołu poprzedniego posiedzenia: Patrz protokól
 13.Debaty nad przypadkami łamania praw człowieka, zasad demokracji i praworządności (debata)
  13.1.Pakistan: ostatnie przypadki prześladowań
  13.2.Syria: sytuacja niektórych szczególnie narażonych społeczności
  13.3.Sytuacja w Korei Północnej
 14.Głosowanie
  14.1.Pakistan: ostatnie przypadki prześladowań (RCB7-0399/2014, B7-0399/2014, B7-0401/2014, B7-0403/2014, B7-0405/2014, B7-0408/2014, B7-0410/2014) (głosowanie)
  14.2.Syria: sytuacja niektórych szczególnie narażonych społeczności (RCB7-0387/2014, B7-0387/2014, B7-0392/2014, B7-0400/2014, B7-0402/2014, B7-0404/2014, B7-0406/2014, B7-0407/2014) (głosowanie)
  14.3.Sytuacja w Korei Północnej (RCB7-0388/2014, B7-0388/2014, B7-0409/2014, B7-0411/2014, B7-0412/2014, B7-0413/2014, B7-0414/2014) (głosowanie)
 15.Korekty do głosowania i zamiar głosowania: patrz protokół
 16.Składanie dokumentów: patrz protokół
 17.Przekazanie tekstów przyjętych na niniejszym posiedzeniu: patrz protokół
 18.Kalendarz następnych posiedzeń: Patrz protokól
 19.Zatwierdzenie protokołu obecnego posiedzenia
 20.Przerwa w obradach
Debaty
Wersja poprawiona (961 kb)
 
Debaty
Wersja poprawiona (2497 kb)
Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności