Înapoi 
 Înainte 
Proces-verbalVoturiVoturi prin apel nominalTexte adoptateStenograma
Stenograma dezbaterilor
Joi, 17 aprilie 2014 - StrasbourgEdiţie revizuită
 1.Deschiderea şedinţei
 2.Măsurile adoptate de către Comisie în urma consultărilor „Top 10” ale IMM-urilor cu privire la reglementările europene (propuneri de rezoluţie depuse)
 3.Presiunea exercitată de Rusia asupra țărilor din Parteneriatul estic și în special destabilizarea Ucrainei de est (propuneri de rezoluţie depuse)
 4.Transferurile de deșeuri (dezbatere)
 5.Condițiile care trebuie îndeplinite pentru exercitarea ocupației de operator de transport rutier (Regulamentul (CE) nr. 1071/2009) (dezbatere)
 6.Prelungirea de către statele membre a perioadei de detenție a resortisanților unor țări terțe aflați în ședere ilegală dincolo de limita de 18 luni și încălcând astfel Directiva privind repatrierea (dezbatere)
 7.Negocierile privind Acordul de liber schimb UE-Vietnam
 8.Negocierea Acordului de parteneriat strategic UE-Japonia (dezbatere)
 9.Votare
  9.1.UE-Albania: Protocolul la Acordul de stabilizare și de asociere (aderarea Croației)) (A7-0266/2014 - Nikola Vuljanić) (vot)
  9.2.Acordul cu Regatul Norvegiei privind modalitățile de participare a acestuia la Biroul European de Sprijin pentru Azil (A7-0257/2014 - Roberta Metsola) (vot)
  9.3.Acordul cu Principatul Liechtenstein privind modalitățile de participare a acestuia la Biroul European de Sprijin pentru Azil (A7-0168/2014 - Roberta Metsola) (vot)
  9.4.Fondurile europene de investiții pe termen lung (A7-0211/2014 - Rodi Kratsa-Tsagaropoulou) (vot)
  9.5.Amenajarea spațiului maritim și managementul integrat al zonelor costiere (A7-0379/2013 - Gesine Meissner) (vot)
  9.6.Estimarea bugetului de venituri şi cheltuieli pentru exerciţiul financiar 2015 - secţiunea I - Parlamentul (A7-0277/2014 - Salvador Garriga Polledo) (vot)
  9.7.Încălcarea dispozițiilor dreptului concurenței (A7-0089/2014 - Andreas Schwab) (vot)
  9.8.Transferurile de deșeuri (A7-0069/2014 - Bart Staes) (vot)
  9.9.Noile substanțe psihoactive (A7-0172/2014 - Jacek Protasiewicz) (vot)
  9.10.Infracțiunile și sancțiunile aplicabile în domeniul traficului ilicit de droguri (A7-0173/2014 - Teresa Jiménez-Becerril Barrio) (vot)
  9.11.Negocierea Acordului de parteneriat strategic UE-Japonia (A7-0244/2014 - Alojz Peterle) (vot)
  9.12.Libertățile religioase și diversitatea culturală (B7-0365/2014) (vot)
  9.13.Presiunea exercitată de Rusia asupra țărilor din Parteneriatul estic și în special destabilizarea Ucrainei de est (B7-0431/2014, B7-0435/2014, RCB7-0436/2014, B7-0436/2014, B7-0437/2014, B7-0441/2014, B7-0444/2014) (vot)
  9.14.Negocierile privind Acordul de liber schimb UE-Vietnam (B7-0367/2014) (vot)
  9.15.Măsurile adoptate de către Comisie în urma consultărilor „Top 10” ale IMM-urilor cu privire la reglementările europene (B7-0415/2014, B7-0434/2014) (vot)
 10.Explicaţii privind votul
  10.1.UE-Albania: Protocolul la Acordul de stabilizare și de asociere (aderarea Croației)) (A7-0266/2014 - Nikola Vuljanić)
  10.2.Acordul cu Regatul Norvegiei privind modalitățile de participare a acestuia la Biroul European de Sprijin pentru Azil (A7-0257/2014 - Roberta Metsola)
  10.3.Acordul cu Principatul Liechtenstein privind modalitățile de participare a acestuia la Biroul European de Sprijin pentru Azil (A7-0168/2014 - Roberta Metsola)
  10.4.Fondurile europene de investiții pe termen lung (A7-0211/2014 - Rodi Kratsa-Tsagaropoulou)
  10.5.Amenajarea spațiului maritim și managementul integrat al zonelor costiere (A7-0379/2013 - Gesine Meissner)
  10.6.Estimarea bugetului de venituri şi cheltuieli pentru exerciţiul financiar 2015 - secţiunea I - Parlamentul (A7-0277/2014 - Salvador Garriga Polledo)
  10.7.Încălcarea dispozițiilor dreptului concurenței (A7-0089/2014 - Andreas Schwab)
  10.8.Transferurile de deșeuri (A7-0069/2014 - Bart Staes)
  10.9.Noile substanțe psihoactive (A7-0172/2014 - Jacek Protasiewicz)
  10.10.Infracțiunile și sancțiunile aplicabile în domeniul traficului ilicit de droguri (A7-0173/2014 - Teresa Jiménez-Becerril Barrio)
  10.11.Negocierea Acordului de parteneriat strategic UE-Japonia (A7-0244/2014 - Alojz Peterle)
  10.12.Libertățile religioase și diversitatea culturală (B7-0365/2014)
  10.13.Presiunea exercitată de Rusia asupra țărilor din Parteneriatul estic și în special destabilizarea Ucrainei de est (B7-0431/2014, B7-0435/2014, RCB7-0436/2014, B7-0436/2014, B7-0437/2014, B7-0441/2014, B7-0444/2014)
  10.14.Negocierile privind Acordul de liber schimb UE-Vietnam (B7-0367/2014)
  10.15.Încălcarea dispozițiilor dreptului concurenței (A7-0089/2014 - Andreas Schwab)
  10.16.Negocierea Acordului de parteneriat strategic UE-Japonia (A7-0244/2014 - Alojz Peterle)
  10.17.Măsurile adoptate de către Comisie în urma consultărilor „Top 10” ale IMM-urilor cu privire la reglementările europene (B7-0415/2014, B7-0434/2014)
 11.Corectările voturilor şi intenţiile de vot: a se vedea procesul-verbal
 12.Aprobarea procesului-verbal al şedinţei anterioare: consultaţi procesul-verbal
 13.Dezbateri asupra cazurilor de încălcare a drepturilor omului, a democraţiei şi a statului de drept (dezbatere)
  13.1.Pakistan: cazuri recente de persecuție
  13.2.Siria: situația anumitor comunități vulnerabile
  13.3.Situația din Coreea de Nord
 14.Votare
  14.1.Pakistan: cazuri recente de persecuție (RCB7-0399/2014, B7-0399/2014, B7-0401/2014, B7-0403/2014, B7-0405/2014, B7-0408/2014, B7-0410/2014) (vot)
  14.2.Siria: situația anumitor comunități vulnerabile (RCB7-0387/2014, B7-0387/2014, B7-0392/2014, B7-0400/2014, B7-0402/2014, B7-0404/2014, B7-0406/2014, B7-0407/2014) (vot)
  14.3.Situația din Coreea de Nord (RCB7-0388/2014, B7-0388/2014, B7-0409/2014, B7-0411/2014, B7-0412/2014, B7-0413/2014, B7-0414/2014) (vot)
 15.Corectările voturilor şi intenţiile de vot: a se vedea procesul-verbal
 16.Depunerea documentelor: a se vedea procesul-verbal
 17.Transmiterea textelor adoptate în cursul prezentei şedinţe: a se vedea procesul-verbal
 18.Calendarul următoarelor şedinţe: consultaţi procesul-verbal
 19.Aprobarea procesului-verbal al prezentei ședințe
 20.Întreruperea sesiunii
Stenograma dezbaterilor
Ediţie revizuită (961 kb)
 
Stenograma dezbaterilor
Ediţie revizuită (2497 kb)
Aviz juridic - Politica de confidențialitate