Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
ZápisnicaHlasovanieHlasovania podľa mienPrijaté textyDoslovný zápis
Doslovný zápis z rozpráv
Štvrtok, 17. apríla 2014 - ŠtrasburgRevidované vydanie
 1.Otvorenie rokovania
 2.Opatrenia Komisie v nadväznosti na konzultáciu právnych predpisov EÚ s MSP pod názvom "desať naj" (predložené návrhy uznesení)
 3.Ruský tlak na krajiny Východného partnerstva a najmä destabilizácia východnej Ukrajiny (predložené návrhy uznesení)
 4.Preprava odpadu (rozprava)
 5.Podmienky, ktoré je potrebné dodržiavať pri výkone povolania prevádzkovateľa cestnej dopravy (nariadenie (ES) č. 1071/2009) (rozprava)
 6.Predĺženie zadržania štátnych príslušníkov tretích krajín s nelegálnym pobytom zo strany členských štátov na dobu viac ako 18 mesiacov, čím sa porušuje smernica o návrate (rozprava)
 7.Rokovania o dohode o voľnom obchode medzi EÚ a Vietnamom
 8.Rokovania o dohode o strategickom partnerstve medzi EÚ a Japonskom (rozprava)
 9.Hlasovanie
  9.1.EÚ – Albánsko: Protokol k dohode o stabilizácii a pridružení (pristúpenie Chorvátskej republiky) (A7-0266/2014 - Nikola Vuljanić) (hlasovanie)
  9.2.Dohoda s Nórskym kráľovstvom o dojednaní foriem jeho účasti na činnosti Európskeho podporného úradu pre azyl (A7-0257/2014 - Roberta Metsola) (hlasovanie)
  9.3.Dohoda s Lichtenštajnským kniežatstvom o dojednaní foriem jeho účasti na činnosti Európskeho podporného úradu pre azyl (A7-0168/2014 - Roberta Metsola) (hlasovanie)
  9.4.Európske dlhodobé investičné fondy (A7-0211/2014 - Rodi Kratsa-Tsagaropoulou) (hlasovanie)
  9.5.Námorné priestorové plánovanie a integrovaný manažment pobrežnej zóny (A7-0379/2013 - Gesine Meissner) (hlasovanie)
  9.6.Odhad príjmov a výdavkov na rozpočtový rok 2015 – Oddiel I – Parlament (A7-0277/2014 - Salvador Garriga Polledo) (hlasovanie)
  9.7.Porušenia práva hospodárskej súťaže (A7-0089/2014 - Andreas Schwab) (hlasovanie)
  9.8.Preprava odpadu (A7-0069/2014 - Bart Staes) (hlasovanie)
  9.9.Nové psychoaktívne látky (A7-0172/2014 - Jacek Protasiewicz) (hlasovanie)
  9.10.Trestné činy a tresty v oblasti nezákonného obchodu s drogami (A7-0173/2014 - Teresa Jiménez-Becerril Barrio) (hlasovanie)
  9.11.Rokovania o dohode o strategickom partnerstve medzi EÚ a Japonskom (A7-0244/2014 - Alojz Peterle) (hlasovanie)
  9.12.Náboženské slobody a kultúrna rozmanitosť (B7-0365/2014) (hlasovanie)
  9.13.Ruský tlak na krajiny Východného partnerstva a najmä destabilizácia východnej Ukrajiny (B7-0431/2014, B7-0435/2014, RCB7-0436/2014, B7-0436/2014, B7-0437/2014, B7-0441/2014, B7-0444/2014) (hlasovanie)
  9.14.Rokovania o dohode o voľnom obchode medzi EÚ a Vietnamom (B7-0367/2014) (hlasovanie)
  9.15.Opatrenia Komisie v nadväznosti na konzultáciu právnych predpisov EÚ s MSP pod názvom "desať naj" (B7-0415/2014, B7-0434/2014) (hlasovanie)
 10.Vysvetlenia hlasovania
  10.1.EÚ – Albánsko: Protokol k dohode o stabilizácii a pridružení (pristúpenie Chorvátskej republiky) (A7-0266/2014 - Nikola Vuljanić)
  10.2.Dohoda s Nórskym kráľovstvom o dojednaní foriem jeho účasti na činnosti Európskeho podporného úradu pre azyl (A7-0257/2014 - Roberta Metsola)
  10.3.Dohoda s Lichtenštajnským kniežatstvom o dojednaní foriem jeho účasti na činnosti Európskeho podporného úradu pre azyl (A7-0168/2014 - Roberta Metsola)
  10.4.Európske dlhodobé investičné fondy (A7-0211/2014 - Rodi Kratsa-Tsagaropoulou)
  10.5.Námorné priestorové plánovanie a integrovaný manažment pobrežnej zóny (A7-0379/2013 - Gesine Meissner)
  10.6.Odhad príjmov a výdavkov na rozpočtový rok 2015 – Oddiel I – Parlament (A7-0277/2014 - Salvador Garriga Polledo)
  10.7.Porušenia práva hospodárskej súťaže (A7-0089/2014 - Andreas Schwab)
  10.8.Preprava odpadu (A7-0069/2014 - Bart Staes)
  10.9.Nové psychoaktívne látky (A7-0172/2014 - Jacek Protasiewicz)
  10.10.Trestné činy a tresty v oblasti nezákonného obchodu s drogami (A7-0173/2014 - Teresa Jiménez-Becerril Barrio)
  10.11.Rokovania o dohode o strategickom partnerstve medzi EÚ a Japonskom (A7-0244/2014 - Alojz Peterle)
  10.12.Náboženské slobody a kultúrna rozmanitosť (B7-0365/2014)
  10.13.Ruský tlak na krajiny Východného partnerstva a najmä destabilizácia východnej Ukrajiny (B7-0431/2014, B7-0435/2014, RCB7-0436/2014, B7-0436/2014, B7-0437/2014, B7-0441/2014, B7-0444/2014)
  10.14.Rokovania o dohode o voľnom obchode medzi EÚ a Vietnamom (B7-0367/2014)
  10.15.Porušenia práva hospodárskej súťaže (A7-0089/2014 - Andreas Schwab)
  10.16.Rokovania o dohode o strategickom partnerstve medzi EÚ a Japonskom (A7-0244/2014 - Alojz Peterle)
  10.17.Opatrenia Komisie v nadväznosti na konzultáciu právnych predpisov EÚ s MSP pod názvom "desať naj" (B7-0415/2014, B7-0434/2014)
 11.Opravy hlasovania a zámery pri hlasovaní: pozri zápisnicu
 12.Schválenie zápisnice z predchádzajúceho rokovania: pozri zápisnicu
 13.Rozpravy o prípadoch porušovania ľudských práv, demokracie a princípov právneho štátu (rozprava)
  13.1.Pakistan: nedávne prípady prenasledovania
  13.2.Sýria: situácia niektorých zraniteľných spoločenstiev
  13.3.Situácia v Severnej Kórey
 14.Hlasovanie
  14.1.Pakistan: nedávne prípady prenasledovania (RCB7-0399/2014, B7-0399/2014, B7-0401/2014, B7-0403/2014, B7-0405/2014, B7-0408/2014, B7-0410/2014) (hlasovanie)
  14.2.Sýria: situácia niektorých zraniteľných spoločenstiev (RCB7-0387/2014, B7-0387/2014, B7-0392/2014, B7-0400/2014, B7-0402/2014, B7-0404/2014, B7-0406/2014, B7-0407/2014) (hlasovanie)
  14.3.Situácia v Severnej Kórey (RCB7-0388/2014, B7-0388/2014, B7-0409/2014, B7-0411/2014, B7-0412/2014, B7-0413/2014, B7-0414/2014) (hlasovanie)
 15.Opravy hlasovania a zámery pri hlasovaní: pozri zápisnicu
 16.Predložené dokumenty: pozri zápisnicu
 17.Zaslanie textov prijatých počas rokovania: pozri zápisnicu
 18.Termíny nasledujúcich rokovaní: pozri zápisnicu
 19.Approbation du procès-verbal de la présente séance
 20.Prerušenie zasadania
Doslovný zápis z rozpráv
Revidované vydanie (961 kb)
 
Doslovný zápis z rozpráv
Revidované vydanie (2497 kb)
Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia