Prejšnje 
 Naslednje 
ZapisnikGlasovanjaPoimensko glasovanjeSprejeta besedilaDobesedni zapis
Dobesedni zapisi razprav
Četrtek, 17. april 2014 - StrasbourgPregledana izdaja
 1.Otvoritev seje
 2.Nadaljnje ukrepanje Komisije po posvetovanju držav TOP-10 z MSP o pravni ureditvi EU (vloženi predlogi resolucij)
 3.Ruski pritisk na države vzhodnega partnerstva, zlasti na destabilizacijo vzhodne Ukrajine (vloženi predlogi resolucij)
 4.Pošiljke odpadkov (razprava)
 5.Pogoji za opravljanje dejavnosti cestnega prevoznika (Uredba (ES) št. 1071/2009) (razprava)
 6.Podaljšanje pripora s strani držav članic za državljane tretjih držav, ki nezakonito prebivajo v EU, na več kot 18 mesecev, kar pomeni kršitev direktive o vračanju (razprava)
 7.Pogajanja o sporazumu o prosti trgovini med EU in Vietnamom
 8.Pogajanja o sporazumu o strateškem partnerstvu med EU in Japonsko (razprava)
 9.Čas glasovanja
  9.1.EU-Albanija: Protokol k Stabilizacijsko-pridružitvenemu sporazumu (pristop Republike Hrvaške) (A7-0266/2014 - Nikola Vuljanić) (glasovanje)
  9.2.Dogovor s Kraljevino Norveško o podrobnostih njenega sodelovanja pri Evropskem azilnem podpornem uradu (A7-0257/2014 - Roberta Metsola) (glasovanje)
  9.3.Dogovor s Kneževino Lihtenštajn o podrobnostih njenega sodelovanja pri Evropskem azilnem podpornem uradu (A7-0168/2014 - Roberta Metsola) (glasovanje)
  9.4.Evropski dolgoročni investicijski skladi (A7-0211/2014 - Rodi Kratsa-Tsagaropoulou) (glasovanje)
  9.5.Pomorsko prostorsko načrtovanje in celostno upravljanje obalnih območij (A7-0379/2013 - Gesine Meissner) (glasovanje)
  9.6.Načrt prihodkov in odhodkov za proračunsko leto 2015 - oddelek I - Parlament (A7-0277/2014 - Salvador Garriga Polledo) (glasovanje)
  9.7.Kršitve zakonodaje o konkurenci (A7-0089/2014 - Andreas Schwab) (glasovanje)
  9.8.Pošiljke odpadkov (A7-0069/2014 - Bart Staes) (glasovanje)
  9.9.Nove psihoaktivne snovi (A7-0172/2014 - Jacek Protasiewicz) (glasovanje)
  9.10.Kazniva dejanja in kazni na področju nedovoljenega prometa s prepovedanimi drogami (A7-0173/2014 - Teresa Jiménez-Becerril Barrio) (glasovanje)
  9.11.Pogajanja o sporazumu o strateškem partnerstvu med EU in Japonsko (A7-0244/2014 - Alojz Peterle) (glasovanje)
  9.12.Verska svoboda in kulturna raznolikost (B7-0365/2014) (glasovanje)
  9.13.Ruski pritisk na države vzhodnega partnerstva, zlasti na destabilizacijo vzhodne Ukrajine (B7-0431/2014, B7-0435/2014, RCB7-0436/2014, B7-0436/2014, B7-0437/2014, B7-0441/2014, B7-0444/2014) (glasovanje)
  9.14.Pogajanja o sporazumu o prosti trgovini med EU in Vietnamom (B7-0367/2014) (glasovanje)
  9.15.Nadaljnje ukrepanje Komisije po posvetovanju držav TOP-10 z MSP o pravni ureditvi EU (B7-0415/2014, B7-0434/2014) (glasovanje)
 10.Obrazložitev glasovanja
  10.1.EU-Albanija: Protokol k Stabilizacijsko-pridružitvenemu sporazumu (pristop Republike Hrvaške) (A7-0266/2014 - Nikola Vuljanić)
  10.2.Dogovor s Kraljevino Norveško o podrobnostih njenega sodelovanja pri Evropskem azilnem podpornem uradu (A7-0257/2014 - Roberta Metsola)
  10.3.Dogovor s Kneževino Lihtenštajn o podrobnostih njenega sodelovanja pri Evropskem azilnem podpornem uradu (A7-0168/2014 - Roberta Metsola)
  10.4.Evropski dolgoročni investicijski skladi (A7-0211/2014 - Rodi Kratsa-Tsagaropoulou)
  10.5.Pomorsko prostorsko načrtovanje in celostno upravljanje obalnih območij (A7-0379/2013 - Gesine Meissner)
  10.6.Načrt prihodkov in odhodkov za proračunsko leto 2015 - oddelek I - Parlament (A7-0277/2014 - Salvador Garriga Polledo)
  10.7.Kršitve zakonodaje o konkurenci (A7-0089/2014 - Andreas Schwab)
  10.8.Pošiljke odpadkov (A7-0069/2014 - Bart Staes)
  10.9.Nove psihoaktivne snovi (A7-0172/2014 - Jacek Protasiewicz)
  10.10.Kazniva dejanja in kazni na področju nedovoljenega prometa s prepovedanimi drogami (A7-0173/2014 - Teresa Jiménez-Becerril Barrio)
  10.11.Pogajanja o sporazumu o strateškem partnerstvu med EU in Japonsko (A7-0244/2014 - Alojz Peterle)
  10.12.Verska svoboda in kulturna raznolikost (B7-0365/2014)
  10.13.Ruski pritisk na države vzhodnega partnerstva, zlasti na destabilizacijo vzhodne Ukrajine (B7-0431/2014, B7-0435/2014, RCB7-0436/2014, B7-0436/2014, B7-0437/2014, B7-0441/2014, B7-0444/2014)
  10.14.Pogajanja o sporazumu o prosti trgovini med EU in Vietnamom (B7-0367/2014)
  10.15.Kršitve zakonodaje o konkurenci (A7-0089/2014 - Andreas Schwab)
  10.16.Pogajanja o sporazumu o strateškem partnerstvu med EU in Japonsko (A7-0244/2014 - Alojz Peterle)
  10.17.Nadaljnje ukrepanje Komisije po posvetovanju držav TOP-10 z MSP o pravni ureditvi EU (B7-0415/2014, B7-0434/2014)
 11.Popravki in namere glasovanja: glej zapisnik
 12.Sprejetje zapisnika predhodne seje: gl. zapisnik
 13.Razprave o primerih kršitev človekovih pravic, demokracije in načela pravne države (razprava)
  13.1.Pakistan: nedavni primeri preganjanja
  13.2.Sirija: položaj nekaterih ranljivih skupnosti
  13.3.Razmere v Severni Koreji
 14.Čas glasovanja
  14.1.Pakistan: nedavni primeri preganjanja (RCB7-0399/2014, B7-0399/2014, B7-0401/2014, B7-0403/2014, B7-0405/2014, B7-0408/2014, B7-0410/2014) (glasovanje)
  14.2.Sirija: položaj nekaterih ranljivih skupnosti (RCB7-0387/2014, B7-0387/2014, B7-0392/2014, B7-0400/2014, B7-0402/2014, B7-0404/2014, B7-0406/2014, B7-0407/2014) (glasovanje)
  14.3.Razmere v Severni Koreji (RCB7-0388/2014, B7-0388/2014, B7-0409/2014, B7-0411/2014, B7-0412/2014, B7-0413/2014, B7-0414/2014) (glasovanje)
 15.Popravki in namere glasovanja: glej zapisnik
 16.Predložitev dokumentov: glej zapisnik
 17.Posredovanje besedil, sprejetih na tej seji: glej zapisnik
 18.Datum naslednjih sej: gl. zapisnik
 19.Sprejetje zapisnika te seje
 20.Prekinitev zasedanja
Dobesedni zapisi razprav
Pregledana izdaja (961 kb)
 
Dobesedni zapisi razprav
Pregledana izdaja (2497 kb)
Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov