Föregående 
 Nästa 
ProtokollOmröstningarOmröstningar med namnuppropAntagna texterFullständigt förhandlingsreferat
Fullständigt förhandlingsreferat
Torsdagen den 17 april 2014 - StrasbourgReviderad upplaga
 1.Öppnande av sammanträdet
 2.Kommissionens uppföljning av Topp 10-samrådet med små och medelstora företag om EU-lagstiftningen (ingivna resolutionsförslag)
 3.Rysslands påtryckningar på länder i det östliga partnerskapet, särskilt destabiliseringen av östra Ukraina (ingivna resolutionsförslag)
 4.Transport av avfall (debatt)
 5.Villkor som ska uppfyllas av personer som bedriver yrkesmässig trafik (förordning (EG) nr 1071/2009) (debatt)
 6.Förlängning av den maximalt tillåtna tiden (18 månader) för hållande i förvar i Grekland, vilket strider mot återvändandedirektivet (debatt)
 7.Förhandlingarna om frihandelsavtalet mellan EU och Vietnam
 8.Förhandlingar om det strategiska partnerskapsavtalet mellan EU och Japan (debatt)
 9.Omröstning
  9.1.Protokoll till stabiliserings- och associeringsavtalet mellan EG och Albanien (Kroatiens anslutning till EU) (A7-0266/2014 - Nikola Vuljanić) (omröstning)
  9.2.Avtal med Norge om deltagande i verksamheten vid Europeiska stödkontoret för asylfrågor (A7-0257/2014 - Roberta Metsola) (omröstning)
  9.3.Avtal med Liechtenstein om villkoren för Liechtensteins deltagande i Europeiska stödkontoret för asylfrågor (A7-0168/2014 - Roberta Metsola) (omröstning)
  9.4.Europeiska långsiktiga investeringsfonder (A7-0211/2014 - Rodi Kratsa-Tsagaropoulou) (omröstning)
  9.5.Fysisk planering i kust- och havsområden och integrerad förvaltning av kustområden (A7-0379/2013 - Gesine Meissner) (omröstning)
  9.6.Beräkningen av inkomster och utgifter för budgetåret 2015 – Avsnitt I – Parlamentet (A7-0277/2014 - Salvador Garriga Polledo) (omröstning)
  9.7.Överträdelser av konkurrensrättsliga bestämmelser (A7-0089/2014 - Andreas Schwab) (omröstning)
  9.8.Transport av avfall (A7-0069/2014 - Bart Staes) (omröstning)
  9.9.Nya psykoaktiva ämnen (A7-0172/2014 - Jacek Protasiewicz) (omröstning)
  9.10.Minimibestämmelser för brottsrekvisit och påföljder för olaglig narkotikahandel (A7-0173/2014 - Teresa Jiménez-Becerril Barrio) (omröstning)
  9.11.Förhandlingar om det strategiska partnerskapsavtalet mellan EU och Japan (A7-0244/2014 - Alojz Peterle) (omröstning)
  9.12.Religionsfrihet och kulturell mångfald (B7-0365/2014) (omröstning)
  9.13.Rysslands påtryckningar på länder i det östliga partnerskapet, särskilt destabiliseringen av östra Ukraina (B7-0431/2014, B7-0435/2014, RCB7-0436/2014, B7-0436/2014, B7-0437/2014, B7-0441/2014, B7-0444/2014) (omröstning)
  9.14.Förhandlingarna om frihandelsavtalet mellan EU och Vietnam (B7-0367/2014) (omröstning)
  9.15.Kommissionens uppföljning av Topp 10-samrådet med små och medelstora företag om EU-lagstiftningen (B7-0415/2014, B7-0434/2014) (omröstning)
 10.Röstförklaringar
  10.1.Protokoll till stabiliserings- och associeringsavtalet mellan EG och Albanien (Kroatiens anslutning till EU) (A7-0266/2014 - Nikola Vuljanić)
  10.2.Avtal med Norge om deltagande i verksamheten vid Europeiska stödkontoret för asylfrågor (A7-0257/2014 - Roberta Metsola)
  10.3.Avtal med Liechtenstein om villkoren för Liechtensteins deltagande i Europeiska stödkontoret för asylfrågor (A7-0168/2014 - Roberta Metsola)
  10.4.Europeiska långsiktiga investeringsfonder (A7-0211/2014 - Rodi Kratsa-Tsagaropoulou)
  10.5.Fysisk planering i kust- och havsområden och integrerad förvaltning av kustområden (A7-0379/2013 - Gesine Meissner)
  10.6.Beräkningen av inkomster och utgifter för budgetåret 2015 – Avsnitt I – Parlamentet (A7-0277/2014 - Salvador Garriga Polledo)
  10.7.Överträdelser av konkurrensrättsliga bestämmelser (A7-0089/2014 - Andreas Schwab)
  10.8.Transport av avfall (A7-0069/2014 - Bart Staes)
  10.9.Nya psykoaktiva ämnen (A7-0172/2014 - Jacek Protasiewicz)
  10.10.Minimibestämmelser för brottsrekvisit och påföljder för olaglig narkotikahandel (A7-0173/2014 - Teresa Jiménez-Becerril Barrio)
  10.11.Förhandlingar om det strategiska partnerskapsavtalet mellan EU och Japan (A7-0244/2014 - Alojz Peterle)
  10.12.Religionsfrihet och kulturell mångfald (B7-0365/2014)
  10.13.Rysslands påtryckningar på länder i det östliga partnerskapet, särskilt destabiliseringen av östra Ukraina (B7-0431/2014, B7-0435/2014, RCB7-0436/2014, B7-0436/2014, B7-0437/2014, B7-0441/2014, B7-0444/2014)
  10.14.Förhandlingarna om frihandelsavtalet mellan EU och Vietnam (B7-0367/2014)
  10.15.Överträdelser av konkurrensrättsliga bestämmelser (A7-0089/2014 - Andreas Schwab)
  10.16.Förhandlingar om det strategiska partnerskapsavtalet mellan EU och Japan (A7-0244/2014 - Alojz Peterle)
  10.17.Kommissionens uppföljning av Topp 10-samrådet med små och medelstora företag om EU-lagstiftningen (B7-0415/2014, B7-0434/2014)
 11.Rättelser/avsiktsförklaringar till avgivna röster: se protokollet
 12.Justering av protokollet från föregående sammanträde: se protokollet
 13.Debatter om fall av kränkningar av de mänskliga rättigheterna samt av demokratiska och rättsstatliga principer (debatt)
  13.1.Pakistan: fall av förföljelse som nyligen inträffat
  13.2.Syrien: situationen för vissa utsatta samhällsgrupper
  13.3.Situationen i Nordkorea
 14.Omröstning
  14.1.Pakistan: fall av förföljelse som nyligen inträffat (RCB7-0399/2014, B7-0399/2014, B7-0401/2014, B7-0403/2014, B7-0405/2014, B7-0408/2014, B7-0410/2014) (omröstning)
  14.2.Syrien: situationen för vissa utsatta samhällsgrupper (RCB7-0387/2014, B7-0387/2014, B7-0392/2014, B7-0400/2014, B7-0402/2014, B7-0404/2014, B7-0406/2014, B7-0407/2014) (omröstning)
  14.3.Situationen i Nordkorea (RCB7-0388/2014, B7-0388/2014, B7-0409/2014, B7-0411/2014, B7-0412/2014, B7-0413/2014, B7-0414/2014) (omröstning)
 15.Rättelser/avsiktsförklaringar till avgivna röster: se protokollet
 16.Inkomna dokument: se protokollet
 17.Översändande av texter som antagits under sammanträdesperioden: se protokollet
 18.Datum för nästa sammanträdesperiod: se protokollet
 19.Justering av protokollet från innevarande sammanträde
 20.Avbrytande av sessionen
Fullständigt förhandlingsreferat
Reviderad upplaga (961 kb)
 
Fullständigt förhandlingsreferat
Reviderad upplaga (2497 kb)
Rättsligt meddelande - Integritetspolicy