Zoznam 
Doslovný zápis z rozpráv
PDF 2497k
Štvrtok, 17. apríla 2014 - Štrasburg Revidované vydanie
1. Otvorenie rokovania
 2. Opatrenia Komisie v nadväznosti na konzultáciu právnych predpisov EÚ s MSP pod názvom "desať naj" (predložené návrhy uznesení)
 3. Ruský tlak na krajiny Východného partnerstva a najmä destabilizácia východnej Ukrajiny (predložené návrhy uznesení)
 4. Preprava odpadu (rozprava)
 5. Podmienky, ktoré je potrebné dodržiavať pri výkone povolania prevádzkovateľa cestnej dopravy (nariadenie (ES) č. 1071/2009) (rozprava)
 6. Predĺženie zadržania štátnych príslušníkov tretích krajín s nelegálnym pobytom zo strany členských štátov na dobu viac ako 18 mesiacov, čím sa porušuje smernica o návrate (rozprava)
 7. Rokovania o dohode o voľnom obchode medzi EÚ a Vietnamom
 8. Rokovania o dohode o strategickom partnerstve medzi EÚ a Japonskom (rozprava)
 9. Hlasovanie
  9.1. EÚ – Albánsko: Protokol k dohode o stabilizácii a pridružení (pristúpenie Chorvátskej republiky) (A7-0266/2014 - Nikola Vuljanić) (hlasovanie)
  9.2. Dohoda s Nórskym kráľovstvom o dojednaní foriem jeho účasti na činnosti Európskeho podporného úradu pre azyl (A7-0257/2014 - Roberta Metsola) (hlasovanie)
  9.3. Dohoda s Lichtenštajnským kniežatstvom o dojednaní foriem jeho účasti na činnosti Európskeho podporného úradu pre azyl (A7-0168/2014 - Roberta Metsola) (hlasovanie)
  9.4. Európske dlhodobé investičné fondy (A7-0211/2014 - Rodi Kratsa-Tsagaropoulou) (hlasovanie)
  9.5. Námorné priestorové plánovanie a integrovaný manažment pobrežnej zóny (A7-0379/2013 - Gesine Meissner) (hlasovanie)
  9.6. Odhad príjmov a výdavkov na rozpočtový rok 2015 – Oddiel I – Parlament (A7-0277/2014 - Salvador Garriga Polledo) (hlasovanie)
  9.7. Porušenia práva hospodárskej súťaže (A7-0089/2014 - Andreas Schwab) (hlasovanie)
  9.8. Preprava odpadu (A7-0069/2014 - Bart Staes) (hlasovanie)
  9.9. Nové psychoaktívne látky (A7-0172/2014 - Jacek Protasiewicz) (hlasovanie)
  9.10. Trestné činy a tresty v oblasti nezákonného obchodu s drogami (A7-0173/2014 - Teresa Jiménez-Becerril Barrio) (hlasovanie)
  9.11. Rokovania o dohode o strategickom partnerstve medzi EÚ a Japonskom (A7-0244/2014 - Alojz Peterle) (hlasovanie)
  9.12. Náboženské slobody a kultúrna rozmanitosť (B7-0365/2014) (hlasovanie)
  9.13. Ruský tlak na krajiny Východného partnerstva a najmä destabilizácia východnej Ukrajiny (B7-0431/2014, B7-0435/2014, RCB7-0436/2014, B7-0436/2014, B7-0437/2014, B7-0441/2014, B7-0444/2014) (hlasovanie)
  9.14. Rokovania o dohode o voľnom obchode medzi EÚ a Vietnamom (B7-0367/2014) (hlasovanie)
  9.15. Opatrenia Komisie v nadväznosti na konzultáciu právnych predpisov EÚ s MSP pod názvom "desať naj" (B7-0415/2014, B7-0434/2014) (hlasovanie)
 10. Vysvetlenia hlasovania
  10.1. EÚ – Albánsko: Protokol k dohode o stabilizácii a pridružení (pristúpenie Chorvátskej republiky) (A7-0266/2014 - Nikola Vuljanić)
  10.2. Dohoda s Nórskym kráľovstvom o dojednaní foriem jeho účasti na činnosti Európskeho podporného úradu pre azyl (A7-0257/2014 - Roberta Metsola)
  10.3. Dohoda s Lichtenštajnským kniežatstvom o dojednaní foriem jeho účasti na činnosti Európskeho podporného úradu pre azyl (A7-0168/2014 - Roberta Metsola)
  10.4. Európske dlhodobé investičné fondy (A7-0211/2014 - Rodi Kratsa-Tsagaropoulou)
  10.5. Námorné priestorové plánovanie a integrovaný manažment pobrežnej zóny (A7-0379/2013 - Gesine Meissner)
  10.6. Odhad príjmov a výdavkov na rozpočtový rok 2015 – Oddiel I – Parlament (A7-0277/2014 - Salvador Garriga Polledo)
  10.7. Porušenia práva hospodárskej súťaže (A7-0089/2014 - Andreas Schwab)
  10.8. Preprava odpadu (A7-0069/2014 - Bart Staes)
  10.9. Nové psychoaktívne látky (A7-0172/2014 - Jacek Protasiewicz)
  10.10. Trestné činy a tresty v oblasti nezákonného obchodu s drogami (A7-0173/2014 - Teresa Jiménez-Becerril Barrio)
  10.11. Rokovania o dohode o strategickom partnerstve medzi EÚ a Japonskom (A7-0244/2014 - Alojz Peterle)
  10.12. Náboženské slobody a kultúrna rozmanitosť (B7-0365/2014)
  10.13. Ruský tlak na krajiny Východného partnerstva a najmä destabilizácia východnej Ukrajiny (B7-0431/2014, B7-0435/2014, RCB7-0436/2014, B7-0436/2014, B7-0437/2014, B7-0441/2014, B7-0444/2014)
  10.14. Rokovania o dohode o voľnom obchode medzi EÚ a Vietnamom (B7-0367/2014)
  10.15. Porušenia práva hospodárskej súťaže (A7-0089/2014 - Andreas Schwab)
  10.16. Rokovania o dohode o strategickom partnerstve medzi EÚ a Japonskom (A7-0244/2014 - Alojz Peterle)
  10.17. Opatrenia Komisie v nadväznosti na konzultáciu právnych predpisov EÚ s MSP pod názvom "desať naj" (B7-0415/2014, B7-0434/2014)
 11. Opravy hlasovania a zámery pri hlasovaní: pozri zápisnicu
 12. Schválenie zápisnice z predchádzajúceho rokovania: pozri zápisnicu
 13. Rozpravy o prípadoch porušovania ľudských práv, demokracie a princípov právneho štátu (rozprava)
  13.1. Pakistan: nedávne prípady prenasledovania
  13.2. Sýria: situácia niektorých zraniteľných spoločenstiev
  13.3. Situácia v Severnej Kórey
 14. Hlasovanie
  14.1. Pakistan: nedávne prípady prenasledovania (RCB7-0399/2014, B7-0399/2014, B7-0401/2014, B7-0403/2014, B7-0405/2014, B7-0408/2014, B7-0410/2014) (hlasovanie)
  14.2. Sýria: situácia niektorých zraniteľných spoločenstiev (RCB7-0387/2014, B7-0387/2014, B7-0392/2014, B7-0400/2014, B7-0402/2014, B7-0404/2014, B7-0406/2014, B7-0407/2014) (hlasovanie)
  14.3. Situácia v Severnej Kórey (RCB7-0388/2014, B7-0388/2014, B7-0409/2014, B7-0411/2014, B7-0412/2014, B7-0413/2014, B7-0414/2014) (hlasovanie)
 15. Opravy hlasovania a zámery pri hlasovaní: pozri zápisnicu
 16. Predložené dokumenty: pozri zápisnicu
 17. Zaslanie textov prijatých počas rokovania: pozri zápisnicu
 18. Termíny nasledujúcich rokovaní: pozri zápisnicu
 19. Approbation du procès-verbal de la présente séance
 20. Prerušenie zasadania


  

IN THE CHAIR: OLDŘICH VLASÁK
Vice-President

 
1. Otvorenie rokovania
Videozáznamy z vystúpení
 

(The sitting opened at 08.30)

 

2. Opatrenia Komisie v nadväznosti na konzultáciu právnych predpisov EÚ s MSP pod názvom "desať naj" (predložené návrhy uznesení)

3. Ruský tlak na krajiny Východného partnerstva a najmä destabilizácia východnej Ukrajiny (predložené návrhy uznesení)

4. Preprava odpadu (rozprava)
Videozáznamy z vystúpení
MPphoto
 

  President. - The next item is the report by Bart Staes, on behalf of the Committee on the Environment, Public Health and Food Safety, on the proposal for a regulation of the European Parliament and of the Council amending Regulation (EC) No 1013/2006 on shipment of waste (COM(2013)0516 – C7-0217/2013 – 2013/0239(COD)) (A7-0069/2014).

 
  
MPphoto
 

  Bart Staes, Rapporteur. - Wij weten allemaal dat afval een grondstof is met potentieel. Onderzoek van de Commissie heeft uitgewezen dat de volledige naleving van de acht EU-wetteksten op het gebied van afvalstoffen, waaronder de verordening die wij vandaag bespreken en straks hopelijk ook versterken, ervoor kan zorgen dat de omzet van de Europese afvalverwerkingsindustrie toeneemt met 42 miljard euro tegen 2020. Dat zou 400.000 extra banen kunnen scheppen.

Een kordaat en beslist optreden tegen illegale afvaltransporten zorgt dus voor een win-winsituatie, zowel voor het milieu, voor de gezondheid van mensen, als voor de werkgelegenheid. Het komt er dus op aan afval hier te houden en het niet nodeloos te dumpen in derdewereldlanden, waar het onoordeelkundig, tegen asociale voorwaarden en soms ook met gebruik van kinderarbeid wordt verwerkt. Het illegaal verwerken van afval is een serieus probleem.

De Commissie berekende dat, als slechts 1% van de afvaltransporten illegaal is, er dan jaarlijks 2,8 miljoen ton afval illegaal wordt uitgevoerd. Het Europees netwerk voor de uitvoering en de handhaving van de milieuwetgeving IMPEL en de mensen die de controles in de havens doen schatten dat zowat 25% van alle afvaltransporten effectief illegaal is. Dat zou betekenen dat ongeveer 70 miljoen ton afval jaarlijks illegaal wordt uitgevoerd. De mensen in het veld tonen ook aan of vertellen ons dat de controles sterk verschillen van lidstaat tot lidstaat. Sommige lidstaten, zoals bijvoorbeeld Frankrijk, voeren vrijwel geen controles uit. Andere, zoals bijvoorbeeld Polen, zijn best wel performant.

De Commissie diende vorig jaar in juli een voorstel in tot versterking van de bestaande verordening inzake afvaltransporten. Ik werd begin oktober 2013 aangesteld als rapporteur. Ik ben onmiddellijk gaan spreken met de autoriteiten die de controles uitvoeren. Zo bezocht ik de Antwerpse haven, waar ik een heel interessante ontmoeting had met de douane, met de openbare afvalstoffenmaatschappij, met de federale milieupolitie en ook met de plaatselijke magistraat die verantwoordelijk is voor het bestrijden van milieucriminaliteit. Zelfs in dat eerste contact merkte ik dat de mensen in het veld het voorstel van de Commissie met open armen ontvingen, maar zij hadden aan dit voorstel ook nog enkele extra elementen toe te voegen waardoor hun slagkracht nog zou kunnen vergroten.

Mede op basis van die gesprekken en met de erg goede samenwerking met de schaduwrapporteurs kan ik vandaag een heel sterk dossier voorleggen. Een sterk dossier, waarmee wij ook naar de Raad van ministers zijn getrokken en waarin wij uiteindelijk een compromis hebben bereikt.

De nieuwe verordening die voor ons ligt en die wij hopelijk straks goedkeuren, bevat een aantal belangrijke elementen:

1. Alle lidstaten moeten een risicogebaseerd controleplan opstellen met een nadere uitwerking van een strategie en doelstellingen voor controles van afvaltransporten en een specificatie van de middelen die daartoe gebruikt zullen worden. Er is dus behoefte aan uitgewerkte inspectieplannen.

2. De inspectiediensten krijgen ruimere mogelijkheden om na te gaan of een bepaalde scheepslading al dan niet wettelijk is. Dat betekent dat de betrokken inspecteurs ook zonder feitelijke verdenking aanvullende informatie kunnen opvragen om de aard van het transport te controleren, namelijk of het al dan niet afval betreft, of om de bestemming daarvan te controleren, namelijk of de bestemming al dan niet een plaats is waar op een verantwoorde manier iets wordt verwerkt.

3. De lidstaten moeten ook voorzien in een minimumaantal fysische inspecties van de installaties of de afvaltransporten volgens afgesproken doelstellingen en op basis van een degelijke risicobeoordeling.

4. Er komt een geharmoniseerd protocol voor verzameling, registratie en rapportering van de gegevens over de handhaving van de verordening en een vergelijkende tabel voor douane- en afvalcodes.

5. Voorts komt er tussen de inspectiediensten ook meer uitwisseling van informatie omtrent de bestraffing van de overtredingen in heel Europa, met het oog op meer harmonisatie in de toekomst.

6. (dit was een moeilijk punt in de onderhandelingen met de lidstaten) De controleplannen moeten openbaar worden gemaakt overeenkomstig de richtlijn over de toegang van het publiek tot milieu-informatie van 2003, die wij in 2004 hebben goedgekeurd. Die richtlijn heeft verschillende aspecten, actieve en passieve disseminatie, en wij wilden daar als Parlement eigenlijk verdergaan. Wij hebben daar een compromis met de Raad moeten sluiten. Dat was een moeilijk punt bij de Raad van ministers en het valt mij op dat in heel veel discussies inzake milieuwetgeving wij de lidstaten nog altijd flink moeten aanporren tot openbaarheid. Dat is een jammerlijke zaak.

Een ander punt van discussie was het tijdstip waarop de nieuwe verordening van kracht moest worden. Ook daar hebben wij een compromis moeten sluiten. Als Parlement wilden wij sneller gaan. Uiteindelijk is er een compromis gevonden tussen het tijdstip dat de Raad voorstelde en het tijdstip dat wij voorstelden. Deze verordening wordt dus van kracht per 1 januari 2016. De eerste inspectieplannen moeten ter beschikking liggen per 1 januari 2017.

Ik herhaal het, het is een compromis, maar ik geloof dat wij hier een goed werkstuk kunnen voorleggen en ik hoop dat de mensen op het terrein daarvan ook de vruchten zullen kunnen plukken, zodat zij hun werk op voortreffelijke wijze kunnen doen. Ik dank alle collega's die hebben meegewerkt aan deze oefening en ik hoop dat wij straks met grote meerderheid deze verordening goedkeuren.

 
  
MPphoto
 

  Janez Potočnik, Member of the Commission. - Mr President, honourable Members, it is an honour to be here with you on this last day of the current sitting of Parliament.

When I came to this Parliament for my hearing, I singled out implementation as one of my three priorities. We are here today to debate and adopt, as the last piece of environmental legislation of this parliamentary term, important amendments to the European Union regulation on shipments of waste. They aim to strengthen the enforcement and inspections of the Waste Shipments Regulation to help prevent illegal shipments of waste.

As I am frequently reminded by Members of this House, this is a very serious and frequent problem today. Considerable amounts of the waste we produce leave the European Union illegally, mainly to destinations in Africa and Asia, where it has a severe impact on the environment and human health. Illegal waste exports also mean high costs for European Union Member States and they are a lost opportunity for the European Union economy, as already mentioned by the rapporteur.

By reducing illegal shipments of waste, Member States will also be able to cut the substantial costs of having to repatriate illegally exported waste and paying for clean-up operations. If waste is routed through legal channels for recovery, we ensure that those valuable raw materials are channelled back into our economy, creating jobs in the recovery and recycling sectors, and reducing our dependence on primary resource imports.

The problem that we have faced until today is that the European Union Waste Shipments Regulation lacks bite. It did not contain common criteria which were specific enough for the inspection of waste shipments. The Commission is therefore very pleased to have reached an agreement with Parliament and the Council on waste to address these shortcomings.

First, under the planned new legislation, all Member States must establish inspection plans to target the most problematic and high-risk waste streams. These plans must include the elements needed to establish sufficient inspection capacity and effectively prevent illegal shipments. A key part of the planning process is to carry out risk assessments, covering specific waste streams and sources of illegal shipments.

Second, new provisions will enhance the powers of national inspectors by enabling them to request the necessary documents and evidence from exporters. Third, the new legislation will facilitate the prevention and detection of illegal shipments through improved cooperation and exchange of information between the Member States.

Effective implementation of these new provisions by relevant authorities and inspectors on the ground is of course of the utmost importance. To signal that the Commission is committed to assisting them in this crucial task by providing guidance on relevant aspects, I would therefore like to make the following declaration.

The Commission intends to make use of its prerogative to adopt guidance, including on risk assessment for inspection plans and, as necessary, electronic data interchange. I should also add that one of the changes introduced to the Commission’s proposal in the first reading deliberations requires us to make a declaration on the use of the non-opinion clause for the adoption of implementing acts. This has also been communicated to the Secretariat.

Finally, let me express my gratitude to the rapporteur, Bart Staes, for his dedicated and thorough work on the Commission’s proposal, as well as to the shadow rapporteurs in the Committee on the Environment, Public Health and Food Safety. Well done on the good work from Parliament.

 
  
MPphoto
 

  Karl-Heinz Florenz, im Namen der PPE-Fraktion. – Herr Präsident, Herr Kommissar! Ja, bei dem Dank an Bart Staes möchte ich mich sehr gerne anschließen. Das hast Du gut gemacht! Wir hätten uns das aber alles sparen können, wenn unsere Mitgliedsländer die alte Abfallverbringungsverordnung gewissenhaft umgesetzt hätten. Zugegebenerweise, die alte Verordnung war zahnlos. Aber wir wissen doch, warum sie zahnlos war: Weil die Mitgliedsländer damals keine Power nach Europa geben wollten, und den Schlamassel, den haben wir jetzt, indem wir leider Gottes feststellen, einschließlich in meinem eigenen Land, dass 25 % der Exporte illegal sind.

Die Mitgliedsländer haben hier also – das muss man wirklich ganz deutlich sagen – wieder einmal versagt. Wir hätten gar nichts machen müssen, wenn sie die alte Verordnung ordentlich umgesetzt hätten. Dass das jetzt strenger wird, dass da jetzt mehr Kontrollen kommen, daran sind die Damen und Herren in den Mitgliedsländern selbst schuld. Die Industrie hätte darauf bestehen sollen, dass diese illegalen Exporte nicht genehmigt und nicht akzeptiert werden, dann wäre das alles einfacher gewesen.

Was ist denn die Folge? Die Folge ist für die Industrieriesen eine Wettbewerbsverzerrung, die Folge ist, dass wir ein riesiges Müll-Hopping haben, das heißt, der Müll bleibt an einem Standort liegen und wird dann von einem Hafen zum anderen gehandelt, wie an der Börse auch. Dann geht der Weg zum Verfolgen verloren. Dann ist Kontrolle gleich Null. Also, wir haben da große Fehler gemacht. Wir haben eine Ausbeute in den Entwicklungsländern von 25 %, und die Ausbeute beim Recyceln in Europa liegt bei 95[nbsp ]%. Das muss einem doch Kopfschmerzen machen. Deswegen müssen wir da hinterher sein.

Wir hatten klare Regeln: Jeder wusste, was erlaubt war und was verboten war. Jetzt sind wir so weit, dass wir eben sehr strenge Inspektionspläne bekommen. Da wird noch manche Schreierei losgehen. Aber wenn sie es nicht anders haben wollen, dann müssen wir das eben so machen.

Die Kommission, lieber Freund Janez Potočnik, hätte natürlich auch ein bisschen mehr kontrollieren können. Aber ich weiß, dass die Manpower auch in der Generaldirektion Umwelt knapp ist. Alle müssen sich darüber im Klaren sein, dass wir hier möglicherweise an einem anderen Ende anfangen müssen.

Das Ergebnis dieses Berichtes ist gut. Wir werden eine Beweislastumkehr machen, das heißt, derjenige, der exportiert, muss beweisen, dass er exportieren darf. Bis jetzt war es so, dass der arme Zollbeamte am Hafen das zu entscheiden hatte – auch da viel zu wenig Personal. Ich halte die Beweislastumkehr für eine wichtige und gute Sache.

Alles in allem hätte ich mir gewünscht, es wäre erst gar nicht zu diesem Bericht gekommen. Da die Fakten aber so sind, wie sie sind, ist er sehr gut, und dafür danke ich Dir und ich danke auch Janez Potočnik, dass er mit seiner Equipe zu einem solchen guten Ergebnis beigetragen hat.

 
  
MPphoto
 

  Маруся Любчева, от името на групата S&D. – Решимостта на Европейския съюз да се утвърди като пример за качествена политика за опазване на околната среда е свързана с отговор на различни предизвикателства, едно от които е борбата с незаконния трафик на отпадъци. Това предизвикателство не е ново. През 2006[nbsp ]г. Европейския съюз постави началото на целеви усилия с приемането на регламент относно превоза на отпадъци, а днес следва да надградим постигнатото.

Статистиката на обема на нелегалните превози подсказва, че не сме извървели целия път и се нуждаем от целеви мерки за намиране на решение на този проблем. Той често остава извън погледа на медиите, но неговото измерение е много тревожно. Целта днес е да бъде поставен край на редица нерегламентирани практики и законодателни пропуски, да осигурим възможност на страните членки да координират и хармонизират усилията си в посока борба с незаконния трафик на отпадъци, да защитим интересите на обществото и бизнеса, да допринесем за една по-чиста и по-защитена околна среда. Връзката между околната среда, съхраняването на ресурсите, създаването на работни места и здравето на хората е очевидна.

Ще обърна внимание на някои от основните достижения на този доклад: първо – показване на проблема с незаконния превоз и третиране на отпадъци като фактор, застрашаващ бизнеса и околната среда, както и общественото здраве. На второ място – създаване на рамка за подобряване на знанията за незаконните превози и практики и подобряване на сътрудничеството между държавите членки, разширяване на обхвата на плановете за инспекции, включване на оценката на риска като задължителен базов елемент и осигуряване на публичен достъп до информацията, увеличаване на правомощията за контролните органи в страните членки и прехвърляне на доказателствената тежест върху операторите. Тези и много други промени ще допринесат за един по-твърд и по-амбициозен курс спрямо нерегламентираните практики в сектора, ще ограничат отрицателното им въздействие върху вътрешния пазар и ще спомогнат за съхраняване на ценен суровинен ресурс за Съюза.

Като докладчик в сянка от името на групата на социалистите и демократите приветствам постигнатите компромиси със Съвета и вярвам, че с днешния вот ще осигурим силна и устойчива законова рамка, подкрепа на икономиката и политиката за опазване на околната среда.

 
  
MPphoto
 

  Gerben-Jan Gerbrandy, on behalf of the ALDE Group. – Mr President, since I completely agree with what all my colleagues before me and the Commissioner have said, I am not going to repeat that. What I am going to do in my final speech during this mandate is emphasise the fact that this report shows the problem-solving capacity that we have in the European Union.

People often believe that we are slow, that we are divided, that we do not cooperate, but with a strong Commissioner, a strong rapporteur and a very cooperative attitude by shadow rapporteurs, and even a Council that is willing to solve problems that we are facing, you see that in a few months we can solve problems and I think that is something worth emphasising as well in this House.

Finally, let me take the opportunity to thank not only my colleagues for the great cooperation of the last couple of years, but especially Commissioner Janez Potočnik. I know that he has been working under very difficult circumstances; being the Commissioner for the Environment at the time of an economic crisis is not the easiest job in the world. I think he has done a great job, not only for the environment but also – and this is something that I would like to emphasise once again – for the economy.

We have to understand, and Commissioner Potočnik is one of those fighting for this, that sustainability might be even more important for the competitiveness of Europe than for its environment and that is something that we should never forget. I hope that he will continue his fight and that not only the Commissioner for the Environment, but also the Commissioners for Industry and Competition understand the economic relevance of sustainability.

 
  
MPphoto
 

  Anna Rosbach, for ECR-Gruppen. – Hr. formand! Kommissær Potočnik! Jeg kan kun gentage min kollegas rosende ord til Dem. Det har været en fornøjelse. Jeg står åbenbart i samme situation som kollegaen. Mange tak for Deres indsats, og jeg håber, at De vil fortsætte ad samme vej.

Ja, vi anskaffer os nye elektroniske produkter som aldrig før. Mange af vores europæiske hjem bugner af mobiltelefoner, computere, støvsugere, fladskærme osv. Men hvad gør vi med de brugte modeller? Op mod 75 % af EU's elektroniske affald ved vi faktisk ikke, hvor ender. Men vi ved, at vi årligt producerer op mod 50 mio. tons elektronisk affald på verdensplan, og vi ved, at kun hver tiende mobiltelefon ender i genbrug. Det synes jeg er tankevækkende. Desværre – og alt for ofte – viser det sig, at vores affald på trods af alle de fine hensigter ender på ulovlige lodsepladser i lande som Ghana, Indien og Kina, hvor fattige børn skiller apparaterne ad og brænder plastikmaterialet for at få fat i metaller som guld, sølv og kobber, der kan genanvendes og sælges. Det sker, som vi også alle sammen ved, under forfærdelige forhold, hvor kemikalietung røg forgifter børnene og forurener miljøet, så selvfølgelig har både OECD og EU vedtaget, at det er ulovligt at sende elektronisk affald fra Vesten til ulandene.

Det er på tide, at vi tager det fulde ansvar for, hvor vores farlige affald ender. Jeg havde derfor gerne set, at havnene blev kontrolleret i tilstrækkelig grad til at stoppe den ulovlige transport. Vi har ikke bare ansvar for, hvad vi gør, men vi har også ansvar for, hvad vi IKKE gør! Og vi kan ikke blive ved med at lukke øjnene, når talen falder på behandling af vores eget affald. Omkostningen ved at samle og behandle affald forsvinder ikke ved, at vi eksporterer det til ulande. Tværtimod! Der gør affald nemlig endnu større skade, end hvis vi selv tog os af det. Jeg er netop lige kommet tilbage fra Guinea-Bissau, og jeg ved, hvordan affald ser ud i naturen i disse lande. Derfor anbefaler jeg for vores alle sammens skyld, også for børnene i Ghanas, at vi stemmer ja til denne betænkning.

 
  
MPphoto
 

  Sabine Wils, im Namen der GUE/NGL-Fraktion. – Herr Präsident! Derzeit sind bis zu 50[nbsp ]% der Abfallverschiffung illegal. Kernanliegen der neuen Verordnung sind die zu erstellenden Inspektionspläne der Mitgliedstaaten. Darin sollen unter anderem Kontrollen und Vor-Ort-Kontrollen enthalten sein. Diese Inspektionspläne sind verpflichtend öffentlich zu machen. Ich halte das für sehr sinnvoll. Meine Fraktion wird für diese neue Verordnung stimmen.

Wir haben jedoch Zweifel, wie die Kontrollen konkret durchgeführt werden sollen, denn sie sind arbeits- und kostenintensiv. Ohne die Bereitstellung weiterer Mittel könnte das porthopping, also das Verschiffen aus Häfen mit weniger strengen oder wenigen Kontrollen, weitergehen. Zusätzlich fordern wir die Mitgliedstaaten auf, illegale Abfallverschiffung bis hin zu Betriebsschließungen zu verfolgen.

 
  
MPphoto
 

  Jaroslav Paška, za skupinu EFD S narastajúcim množstvom odpadu, ktorý produkuje naša spoločnosť, stále rastie aj množstvo nebezpečného odpadu, ktorý je nelegálne vyvážaný do tretích krajín. Podľa dostupných štúdií a analýz sú na oblasť nakladania s odpadom naviazané organizované zločinecké skupiny, ktoré si na nelegálnom transfere odpadu vytvárajú značné zisky. Príčinou neustále sa rozrastajúceho nezákonného čierného trhu s odpadom je najmä zle organizovaná štruktúra mechanizmov nakladania s odpadom, ktorá umožňuje podvodníkom bohatnúť na výrazne nižších nákladoch na spracovanie odpadu najmä v rozvojových krajinách. Preto musíme zasádne zlepšiť náš prístup k organizácii likvidácie odpadu, zlepšiť evidenciu pohybu odpadu aj posilniť kontrolné mechanizmy tak, aby sme výrazne znížili priestor a nelegálne praktiky pri nakladaní s odpadom, tak ako to odporúča predložená správa.

Vážené kolegyne, kolegovia, keďže dnes máme posledný deň rokovania siedmeho legislatívneho obdobia Európskeho parlamentu a stretávame sa v tomto zložení naposledy, dovoľte mi, aby som vám všetkým zaželal veľa štastia a úspechov v ďalšom osobnom aj profesionálnom živote. Ďakujem za pozornosť.

 
  
MPphoto
 

  Judith A. Merkies (S&D). - Dit is mijn laatste interventie en die wil ik graag benutten om allereerst mijn dank uit te spreken aan de commissaris, die werkelijk alles heeft gedaan wat in zijn macht lag om meer visie te ontwikkelen, opdat afval en het efficiënt gebruik van hulpbronnen de toekomst zijn. Juist in tijden van crisis keken wij terug. U keek naar voren en zei: er is een heel andere toekomst mogelijk waarmee wij van een groene wereld een meer efficiënte wereld, uiteindelijk een betere en ook innovatievere wereld maken. Daarvoor wil ik u danken.

Er is hier veel gezegd en al heel veel goeds gezegd over de overbrenging van afval en daar sluit ik mij volledig bij aan, want aangezien afval de toekomst is, moeten wij er beter mee omgaan. Ik heb de afgelopen jaren hier in het Europees Parlement gezien dat afval een mogelijkheid kan zijn, een enorme kans, maar dat er bij heel velen nog steeds echt een hoge afvalhoop is. Het is in ieder geval big business, of het nu gaat over illegaal of legaal, en wij hopen uiteindelijk dat iedereen de toekomst en de potentie ervan ziet, en dat allemaal op een legale manier.

Er zijn te veel verschillen tussen de landen in Europa, ook op het gebied van inspectie. Vandaar dat het heel erg belangrijk is, of het nu gaat om banken of om afval of om welke sector dan ook, om niet alleen maar nieuwe wetten te introduceren, maar ook toezicht erop te houden. Dat geldt voor elke sector in Europa.

Tenslotte is het niet voor niets dat er in het Engels wordt gezegd: checks and balances, en vooral de checks worden af en toe wel eens uit het oog verloren in Europa. Dit is een oproep aan de volgende commissaris om net zo visionair te zijn en inderdaad controle ook vooraan te houden, naast het efficiënt gebruik van de hulpbronnen.

 
  
MPphoto
 

  Åsa Westlund (S&D). - Herr talman! Det händer faktiskt att vi andra drar lite på smilbanden när Italien och deras sophämtning, kopplad till maffian, förs på tal. Faktum är dock att vi överallt i EU har problem med illegal sophantering. Istället för att avfallet tas omhand korrekt så exporteras en del av vårt avfall olagligt, vilket skadar miljön och människor, inte sällan barn som utan kunskap och skydd hanterar våra sopor i fattigare länder. Därför välkomnar vi givetvis detta betänkande med ökade krav på kontroller.

Det är också sista gången som jag talar i detta parlament. Jag vill därför passa på att tacka alla kolleger, parlamentariker, tjänstemän och också kommissionären för ett gott samarbete. Det har varit jätteroligt. Vi har lärt oss mycket, och vi har åstadkommit mycket. Tack så jättemycket för allt och på återseende.

 
  
 

Catch-the-eye procedure

 
  
MPphoto
 

  Σπύρος Δανέλλης (S&D). - Κύριε Πρόεδρε, είναι κοινά αποδεκτό πως η υφιστάμενη νομοθεσία για τη μεταφορά αποβλήτων αποδείχθηκε αδύναμη σε μια Ευρώπη που αυξάνει αντί να μειώνει, την παραγωγή επικίνδυνων αποβλήτων, όπως και την παράνομη μεταφορά τους σε τρίτες χώρες.

Είναι ανατριχιαστικό το ότι, σύμφωνα με την Eurostat, το 2010 τα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης παρήγαγαν, πλην των ανόργανων αποβλήτων, 927 εκατομμύρια τόνους αποβλήτων από τα οποία τα 101 εκατομμύρια τόνοι επικίνδυνα απόβλητα, και ακόμη πιο εφιαλτικό, να μεταφέρονται και να διατίθενται ανεξέλεγκτα 70 εκατομμύρια τόνοι αποβλήτων ετησίως σύμφωνα με την τελευταία έκθεση για την εφαρμογή και την επιβολή του Δικαίου του Περιβάλλοντος (IMPEL).

Η χαλαρή νομοθεσία και το χαμηλό κόστος επεξεργασίας και διάθεσης αποβλήτων στις αναπτυσσόμενες χώρες, όπως και η απαράδεκτη υποκρισία των κρατών μελών προκειμένου να απαλλαγούν από τα επικίνδυνα απόβλητα, οδήγησαν το πρόβλημα σε εκρηκτική κατάσταση. Έτσι λοιπόν οι προτάσεις του εισηγητή για περισσότερα σχέδια επιθεωρήσεων, διαθέσιμα στις αρχές και στο κοινό, για εκχώρηση ενισχυμένων αρμοδιοτήτων στις αρμόδιες αρχές και για βελτίωση της ευρωπαϊκής συνεργασίας μεταξύ των κρατών μελών μας βρίσκουν απολύτως σύμφωνους.

 
  
 

(End of catch-the-eye procedure)

 
  
MPphoto
 

  Janez Potočnik, Member of the Commission. - Mr President, honourable Members, the legislative proposal which is presented to you here today will make a real difference in combating illegal shipments of waste. As was mentioned by Bart Staes, it is a compromise, yes, but I think it is a good compromise. As a result, environmental and human health in third countries where European waste currently ends up will be better protected.

Member States and the European economy will also benefit from reducing illegal waste exports through cost savings, improved access to high quality raw materials and establishment of a level playing field for economic operators. After hearing you all, coming from all political parties, I am convinced that you in the European Parliament will confirm and agree to this proposal, and I appreciate that.

Finally, this is not my last speech during this parliamentary term, but it is my last speech on the point for which, basically, I am responsible, so I would like to thank all the members of the Committee on the Environment, Public Health and Food Safety for the work done, for the trust we have established amongst ourselves, for the dedication you have shown. I think with some of you, we have become real true friends, true supporters of the efforts for the common good, so I wish you all every success in the next election campaign, because Europe desperately needs not only supporters of Europe, but also supporters of care for the environment. Thank you for everything that you have done during these last five years; I appreciate it deeply.

 
  
  

Commission declarations

Report: Bart Staes (A7-0069/2014)

Proposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council amending Regulation (EC) No 1013/2006 on shipments of waste

Non-opinion clause

The Commission underlines that it is contrary to the letter and to the spirit of Regulation 182/2011 (OJ L 55 of 28.2.2011, p. 13) to invoke Article 5(4), subparagraph 2, point (b), in a systematic manner. Recourse to this provision must respond to a specific need to depart from the rule of principle, which is that the Commission may adopt a draft implementing act when no opinion is delivered. Given that it is an exception to the general rule established by Article 5(4), recourse to subparagraph 2, point (b), cannot be simply seen as a ‘discretionary power’ of the legislator, but must be interpreted in a restrictive manner and thus must be justified.

Use of guidelines

The Commission intends to make use of its prerogative to adopt guidance including on risk assessment for inspection plans and, as necessary, electronic data interchange.

 
  
MPphoto
 

  Bart Staes, Rapporteur. - Enkele weken geleden heeft het Europees milieubureau in Kopenhagen een studie gepubliceerd over afvalstoffen en die studie leert ons dat een ambitieus Europees afvalbeleid tegen 2030 860.000 nieuwe banen kan creëren en ook de uitstoot van broeikasgassen zou verminderen met 415 miljoen ton. Dat is vier keer de totale uitstoot van de Belgische economie. Dus wij hebben een opdracht de komende vijf jaar.

Ik zou het graag doen met u, commissaris Potočnik, want u bent een visionair man. U was een goed milieucommissaris, u bent tien jaar commissaris geweest tot nu toe. Wij hebben die tien jaar erg goed samengewerkt en ik wil u daar zeer uitdrukkelijk voor bedanken.

Collega Gerbrandy, ten slotte, heeft het ook gezegd, wij hebben met dit dossier aangetoond dat het Europees Parlement en de Raad snel kunnen werken. Wij hebben dit in negen maanden tijd geklaard. Het was geen gemakkelijke taak, maar wij hebben getoond dat wij in negen maanden tijd wetgeving kunnen maken.

Tot slot een laatste woord van dank aan Axel Singhofen, dat is onze fractiemedewerker, onze expert. Ik denk dat vele fracties ons benijden omwille van de kwaliteit van het werk dat deze man levert en ik wil hem hier heel uitdrukkelijk voor bedanken, want hij heeft mee bijgedragen aan het succes van deze verordening.

 
  
MPphoto
 

  President. - The debate is closed.

The vote will take place shortly.

 

5. Podmienky, ktoré je potrebné dodržiavať pri výkone povolania prevádzkovateľa cestnej dopravy (nariadenie (ES) č. 1071/2009) (rozprava)
Videozáznamy z vystúpení
MPphoto
 

  President. - The next item is the debate on the oral question to the Commission on conditions to be complied with to pursue the occupation of road transport operator (Regulation (EC) No 1071/2009) by Brian Simpson, on behalf of the Committee on Transport and Tourism (O-000032/2014 – B7-0113/2014) (2014/2700(RSP)).

 
  
MPphoto
 

  Brian Simpson, author. - Mr President, I rise on behalf of the Committee on Transport and Tourism to present this oral question.

Regulation (EC) No 1071/2009 establishing common rules concerning the conditions to be complied with to pursue the occupation of a road transport operator was adopted in 2009 as part of the roads package. Amongst other things, the regulation is meant to ensure that undertakings have an effective and stable establishment, as part of a set of conditions, and have the status of good repute and the necessary community licence to operate within the internal market.

The regulation came into force in December 2011, making so-called letterbox companies illegal. However, there is evidence that letterbox companies not only continue to exist, but are expanding. They are the main channel for organised, systematic social dumping in the road transport sector. Letterbox companies are used in order to recruit professional drivers from Member States with lower pay and working conditions, with a view to making them work within countries with much higher standards. It is the classic social dumping model. This way road transport operators can save 90% on labour costs and social contributions. In search of a better future for themselves and their families, drivers get caught in the system. They depend on their jobs and accept working on the fringes of the law.

Due to their complex and untransparent construction, letterbox companies make it difficult – if not impossible – for the driver to claim rights or access benefits to which they are entitled, and it is difficult to get unpaid leave, unpaid wages, health care, medical insurance, unemployment and pensions. It is also difficult to track down and challenge the part of the business which is legally responsible for the prejudices brought against drivers. Thus they create a double advantage for the employer – they circumvent the law while ensuring protection and flexibility to those companies practising this system.

Two years into the full application of this regulation, evidence shows that letterbox companies continue to exist and to proliferate. Neither the EU Member States nor the Commission have made any sustained effort to enforce and run controls in line with this regulation. However, despite the calls, there is no data about the extent of the phenomenon that could prove that certain Member States fail to meet their obligations on this regulation. There is no information on measures taken by the Commission to develop the necessary level of cross-border enforcement needed in order to fulfil the aims and objectives of this regulation. Indeed, some Member States hosting letterbox companies show a deliberate lack of interest in cooperating in cross-border investigations, control and sanctions, even on specific request from other Member States.

In Europe, where policymakers declare their full commitment to promoting jobs and addressing the shortages of drivers, more and more professional drivers work away from home for uninterrupted periods of up to three months. They are subject to dubious employment schemes that block their access to social and labour rights, they spend their nights and weekends in their lorries or in substandard accommodation such as improvised barracks, feed on canned food, have no access to basic facilities such as toilets and showers, and drive around Europe on low wages – the clear victims of social dumping. This is unacceptable and must end.

The Committee on Transport and Tourism and Parliament therefore ask the Commission three distinct questions. How many letterbox companies have been closed down in the last two years per Member State, and what information can the Commission provide regarding national control and enforcement measures, or what we believe to be a lack of them? What measures has the Commission undertaken in order to develop effective cross-border enforcement and controls? What measures has the Commission taken against those Member States who have so far failed to adequately implement this regulation and, indeed, in some cases are actively encouraging going against it?

We have in the EU in 2014 a sector in which slave labour is on the rise. That sector is road haulage. Frankly, it needs sorting out and the law not only needs to be upheld but enforced vigorously.

 
  
MPphoto
 

  Janez Potočnik, Member of the Commission. - Mr President, honourable Members, I am replying on behalf of my colleague, Commissioner Kallas.

Mr[nbsp ]Simpson, I fully share the concerns you raise in your questions. Member States and the Commission must apply the road transport acquis correctly to protect the rights of those working in the transport sector and to ensure road safety and the proper functioning of the internal market.

Effective enforcement of European Union legislation is important, particularly when it comes to the conditions that road haulage operators must fulfil. One of these conditions is stable and effective establishment. Letterbox companies should not be set up or, if they exist, they must be closed down. However, the Commission depends on information from the Member States when it comes to the number of letterbox companies closed down. According to the relevant regulation, Member States must report every two years their enforcement activities, including the withdrawal of road haulage licences.

The Commission received the first reports in December 2013. It has started analysing them and it will soon report on its conclusions. Member States who have failed to report may soon face infringement procedures. Our preliminary analysis shows that Member States are finding it difficult to enforce certain parts of the regulation and other parts of the regulation are insufficient – for instance when Member States must only check whether undertakings satisfy the criterion of stable and effective establishment once every five years until the end of 2014 but not thereafter. The Commission therefore considers that this requirement could be strengthened.

Coming to your second and third questions about cross-border enforcement and controls, the Commission, together with the Member States, is working with great persistence to improve their effectiveness. Member States have to carry out concerted checks with other Member States at least six times a year. To give enforcement officers access to information about undertakings abroad, Member States have to connect their register with the European Register of Road Transport Undertakings. Several Member States have not yet connected their national registers to the European Register of Road Transport Undertakings. This hampers cross-border enforcement. The Commission has started infringement procedures against these Members States – seven of these are still pending.

The Commission also funds projects to harmonise the training of control officers. The TRACE project for digital tachograph checks has now been completed and the CLOSER project on a broader set of topics started just a short time ago.

To reach a common understanding of applicable road transport legislation, the Commission works with Member States to adopt guidance and clarification notes on existing rules. Twelve of these are already available. In addition, the Commission requests Member States to carry out individual checks on road haulage undertakings whenever it obtains evidence those companies are failing to meet their obligations, including the one on stable and effective establishment. Most recently, the Commission has taken action following a written question submitted by a Member of the European Parliament, Ole Christensen.

Concerning your fourth and final question, the enforcement of driving time and rest periods by Member States is being progressively harmonised. The enforcement directive sets minimum requirements for controls and defines a common range of infringements against social rules. It also provides Member States with tools to target checks and make them more efficient. National enforcement authorities can rely on data from the digital tachograph to check compliance with driving times and rest periods. The tachograph is gradually being improved and made more tamper-proof. As mentioned before, the Commission cooperates with Member States to better enforce driving time and rest periods. This includes the adoption of guidance notes, clarification notes, recommendations and training manuals for enforcers.

To conclude, the Commission strives to guarantee efficient and uniform enforcement practices throughout Europe in cooperation with the Member States, which are responsible for day-to-day enforcement. Effective enforcement is an essential part of a well-functioning road transport market. It is not easy, but we are committed to improving the situation which Members have painted. Thank you for your interest in this important topic. I look forward to the debate.

 
  
MPphoto
 

  Mathieu Grosch, im Namen der PPE-Fraktion. – Herr Präsident! Vielen Dank, Herr Kommissar, für die Antwort. Ich würde sagen, diese Frage am Ende einer Legislaturperiode ist fast Programm für die Zukunft. Denn wir haben es hier mit einem Wirtschaftssektor zu tun – Verkehr –, der sehr wichtig ist, der aber ganz eindeutig unter mangelnder Harmonisierung im Sozial- und Fiskalbereich leidet. Mit den Maßnahmen, die wir treffen konnten – Lenk- und Ruhezeiten einerseits, andererseits die Regeln der Niederlassung –, haben wir meines Erachtens schon erste Instrumente gegeben.

Wir müssen aber feststellen – und ich kann dies auch als Bewohner eines Grenzgebiets sagen –, dass in unserer Gegend zum Beispiel Betriebe Lkw auf die Straße schicken und Lkw-Fahrer dann bis zu sechs Monate unterwegs sind. Das bedeutet für mich ganz eindeutig, dass europäische Gesetzgebung keine Anwendung findet. Noch schlimmer ist aber, dass, wenn Kontrollen stattfinden, keine Möglichkeiten von Strafen vorgesehen sind. Wir kennen dieses Thema auch hier. Wir haben ja versucht, zusammen wichtige Strafen festzulegen, die Länder zu überzeugen, dass das in einer gewissen Form harmonisiert wird. Das ist leider nicht geschehen. Das sind die Akzente, die wir jetzt auch für die Zukunft setzen wollen. Denn wenn wir morgen Europa zum Billigtarif machen, dann werden wir Wirtschaftszweige in ganzen Regionen kaputtmachen.

Es geht hier nicht darum, Kontrollen einfach aus Prinzip zu machen. Es geht darum, wichtige Wirtschaftszweige aufrechtzuerhalten. In unserer Region bezahlen Leute korrekte Löhne, sorgen auch für korrekte Arbeitsbedingungen und bezahlen auch korrekte Steuern. Das darf nicht kaputtgemacht werden durch eine geringe Zahl von kleineren Betrieben, die das Niederlassungsrecht nicht respektieren und die Lenk- und Ruhezeiten nicht respektieren. Darum geht es!

Es geht natürlich um die Lebensqualität dieser Menschen, die da beschäftigt sind, aber es geht auch um gesamte Wirtschaftszweige. Deshalb wünschen wir – und der Bericht der Kommission, der vor kurzem herausgekommen ist, hat es ja eindeutig gezeigt –, dass die erste Priorität im Straßenverkehr ist, zu sehen, wie man Sozialdumping vermeiden kann. Das zweite ist: Wie kann man die Länder überzeugen, dass das, was besteht, besser umgesetzt wird? Das waren die Ziele unserer Fragen, die wir hier gestellt haben.

In diesem Sinne möchte ich wirklich für die Zukunft darum bitten, dass die Lenk- und Ruhezeiten – zum Beispiel dass jemand die verlängerten Ruhezeiten in keinem Fall in einem Lkw verbringen kann – schon mal viel besser kontrolliert werden und auch die Kommission besser darauf achtet, dass die Länder dies kontrollieren. Denn das kann nicht die Zukunft sein. Und wenn morgen ein Hochhaus sieben Lkw-Unternehmen unterbringt, obwohl wir festgelegt haben, dass da viel mehr praktische Dinge zur Verfügung gestellt werden müssen – Parkplätze und Büroräume –, dann geht das auch nicht. Das ist in meinen Augen die Glaubwürdigkeit einer Politik, die wir für die Zukunft brauchen, eine Partnerschaft zwischen der EU und den Ländern, in der die Kontrolle nicht zum Sport wird, sondern dazu dient, dass die Wirtschaftszweige aufrechterhalten bleiben.

In diesem Sinne danke ich für Ihre Antwort, hoffe aber auch, dass in der nächsten Zukunft in diesem Bereich noch einige Initiativen zusammen mit den Mitgliedstaaten gestartet werden können.

 
  
MPphoto
 

  Saïd El Khadraoui, namens de S&D-Fractie. – De voorzitter van de Commissie vervoer, Brian Simpson, heeft al op uitstekende wijze samengevat wat de problemen zijn in de wegtransportsector, de sociale dumpingpraktijken en dergelijke meer. Voor mijn fractie was het absoluut belangrijk om nog voor het einde van deze zittingsperiode van de Commissie duidelijkheid te krijgen over haar optreden en de aanpak, met name van de toepassing van Verordening 1071. Wij blijven zeer bezorgd over de socialedumpingpraktijken, het misbruik in de sector. Dit leidt niet alleen tot sociale drama's, maar ook tot een ongelijk speelveld voor de ondernemingen.

Wij zijn er de afgelopen jaren regelmatig in geslaagd om de wetgeving op verschillende punten te verbeteren. Denken wij maar aan de nieuwe digitale tachograaf die er zal komen. Maar het komt erop aan deze wetgeving ook op het terrein toe te passen en de nonchalante manier waarop lidstaten de wetgeving omzetten is totaal onaanvaardbaar. Verordening 1071 moest leiden tot het uitsterven van de postbusfirma's door een duidelijke definitie van wat een transportonderneming moet zijn. Het gaat daarbij niet alleen over rapportering. Er moest inderdaad ook een Europees register van transportondernemingen komen, die inspectiediensten in staat stelt te checken of een buitenlandse onderneming betrouwbaar is. Dit had allang operationeel moeten zijn. Vandaar de bijkomende vraag om hier snel en kordaat op te treden.

Ik herhaal wat wij vroeger al gezegd hebben, een bijkomende flexibilisering van de cabotageregels, zoals de Commissie wenst, zullen wij bestrijden indien de arbeidsomstandigheden in de sector niet drastisch verbeteren.

 
  
MPphoto
 

  Gesine Meissner, im Namen der ALDE-Fraktion. – Herr Präsident! Es ist tatsächlich eine verrückte Geschichte. Manchmal werden europäische Gesetze gemacht, alle Mitgliedstaaten unterschreiben, und ich habe den Eindruck, manche fahren dann nach Hause und denken, ich will das aber in Wirklichkeit gar nicht umsetzen.

Daran krankt so ein bisschen die Europäische Union – auch in diesem Fall, bei diesem Thema. Es ist tatsächlich so, dass eben jetzt die Rechtschaffenen darunter leiden müssen, dass es schwarze Schafe gibt, die immer noch Briefkastengesellschaften haben, die sich immer noch nicht an die Spielregeln halten und damit den gesamten Sektor gefährden.

Als Liberale sind wir im Prinzip schon für Kabotage und für Flexibilisierung im Markt. Aber das muss zu gleichen Bedingungen sein. Es darf nicht sein, dass die Legalen mit den Illegalen im Wettbewerb stehen müssen. Tatsächlich ist das so, dass wir natürlich wollen, dass die Fahrer auch vernünftige Bedingungen haben. Das ist wichtig, denn wir brauchen die Lastkraftfahrer auch in Zukunft. Ganz viel Transport findet auf der Straße statt – jetzt und auch in Zukunft.

Wir wollen natürlich, dass die Fahrer vernünftige Bedingungen haben. Wir haben gerade dafür gesorgt, dass sie größere Kabinen haben, und auch sonst sollen sie natürlich fair behandelt werden. Das muss kontrolliert werden, und solange die Kontrollen in den Mitgliedstaaten so verschieden sind, kann man eigentlich Kabotage gar nicht weiter befürworten, weil man nicht weiß, was man dann eventuell alles auslöst.

Dass die Fahrer gut behandelt werden, ist nicht nur für sie wichtig, es ist für den gesamten Sektor wichtig. Auch deswegen, weil wir zu wenige Fahrer haben. Wie sollen wir denn jemanden für diesen Beruf gewinnen, wenn die Bedingungen so schlecht und so ungerecht sind? Wir müssen also dort unbedingt mehr Kontrollen haben, und wie Mathieu Grosch schon sagte, es ist eine Aufgabe für die Zukunft. Wir werden auf jeden Fall, sofern wir wieder dabei sind, alle im nächsten Parlament auch darauf achten und der Kommission zur Seite stehen, damit die Kontrollen verbessert werden.

 
  
MPphoto
 

  Eva Lichtenberger, im Namen der Verts/ALE-Fraktion. – Herr Präsident, sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen, werte Kommission! Dies ist meine letzte Rede, die ich hier im Plenum halte. Sie betrifft – und dafür danke ich meinen Kollegen – eines der zentralen Themen, die wir im Europäischen Parlament, die wir in den Mitgliedstaaten zu lösen haben, wenn wir Verkehrspolitik wirklich anständig machen wollen.

Leider kann ich in diesen Dank Kommissar Kallas nicht mit einschließen, denn er hat die Bedeutung des Themas Sozialdumping völlig unterschätzt und auch geringgeschätzt. Er war immer sofort bereit und aktiv, wenn es darum ging, Unternehmen in ihrem Handeln zu begünstigen. Er war in Sachen Gigaliner, in Sachen Kabotage immer nur auf einer Seite des Spektrums unterwegs. Wir aber sprechen hier für eine Union der Bürgerinnen und Bürger in Europa, und nicht nur für eine Union der Unternehmen! Deswegen ist seine Haltung aus meiner Sicht besonders beschämend.

Die Dokumentationen der Fernfahrer sprechen Bände. Sie zeigen uns die dramatischen Verwerfungen, die wir haben. Aufgrund der Unternehmenskonstruktionen sind Arbeitnehmer nicht einmal fähig, ihre eigenen Rechte durchzusetzen. Hier stelle ich fest, dass das Handeln einfach fehlt. Es ist richtig: Korrekte Unternehmen werden durch diese Praktiken aus dem Markt gedrängt.

Wir haben hier nicht nur einen unfairen Wettbewerb im Sektor, sondern auch zwischen den verschiedenen Verkehrsträgern. Deswegen noch einmal meine Frage: Wo bleiben denn die Daten? Wo bleiben Ihre Berichte an das Europäische Parlament darüber, was wirklich gemacht worden ist? Wir haben seit zehn Jahren versucht, sie zu bekommen. Nichts ist geschehen! Eine traurige Bilanz in dieser Frage.

 
  
MPphoto
 

  Silvia-Adriana Ţicău (S&D). - Domnule Președinte, domnule Comisar, ca mulți alți colegi, și eu sunt astăzi la ultimul discurs din acest mandat și îmi face o deosebită plăcere faptul că subiectul său se referă la primul meu raport din Parlamentul European, și anume Regulamentul privind accesul la ocupația de transportator rutier.

Profit de ocazie pentru a mulțumi tuturor celor cu care am lucrat: colegilor deputați, personalului comisiilor de specialitate sau delegațiilor în care am activat, personalului grupurilor politice, interpreților, aprozilor și, nu în ultimul rând, Comisiei și Consiliului.

Pentru Grupul Socialiștilor și Democraților din Parlamentul European condițiile de lucru din domeniul transporturilor reprezintă o prioritate. Salutăm raportul privind piața de transport publicat de Comisie în 14 aprilie, dar sperăm că la acesta Comisia să vină cu noi informații și propuneri.

Unul dintre obiectivele revizuirii din 2009 a Regulamentului privind accesul la ocupația de transportator rutier era acela de a elimina companiile de transport gen căsuță poștală. Companiile gen căsuță poștală reprezintă o poartă către practicile de dumping social, iar existența lor este interzisă din decembrie 2011. Cu toate acestea, ele încă există.

De asemenea, consider că pentru eliminarea dumpingului social este imperativă liberalizarea cabotajului și solicit Comisiei o inițiativă legislativă în acest sens. Numai în acest fel vom putea asista la o concurență corectă în domeniul transporturilor și la eliminarea dumpingului social.

În final, aș dori să întreb din nou Comisia, care este stadiul implementării registrelor electronice naționale care trebuiau să fie interoperabile până la 31 decembrie 2012. Ce măsuri a luat Comisia pentru a asigura implementarea și interoperabilitatea acestora? Închei, spunând că noul tahograf digital va contribui și el la respectarea legislației sociale în domeniul transportului rutier.

 
  
MPphoto
 

  Philippe De Backer (ALDE). - Het wegvervoer is een belangrijke schakel voor onze Europese economie. Het is ook zo dat het goederenvervoer binnenkort en hopelijk bij het aantrekken van de economie opnieuw zal stijgen. Het is dan ook belangrijk dat we alle frauduleuze constructies die we vandaag zien in die sector proberen uit te roeien. Europa heeft daar al een aantal initiatieven toe genomen. We hebben de rij- en rusttijdenverordening, we hebben de wetgeving rond de digitale tachograaf, we hebben ook het Europees register van wegtransportondernemingen en we hebben de Verordening 1071 rond de toegang tot het beroep.

Maar die verordening op papier is één zaak. Als we dan vaststellen dat er in die sector toch nog echte misbruiken zijn, er echt sprake is van sociale dumping, van frauduleuze constructies die worden opgezet en zelfs uitbuiting van werknemers, dan kunnen we dat niet accepteren. Dan is het ook aan de samenwerking tussen de Europese Commissie en de lidstaten om ervoor te zorgen dat die Europese wetgeving effectief in de praktijk wordt toegepast, dat er voldoende controles zijn en dat diegenen die de regels niet volgen eruit gehaald worden, om ook die ondernemingen die wel volgens de regels spelen, alle kansen te geven.

(De spreker stemt ermee in een "blauwe kaart-vraag" te beantwoorden (artikel 149, lid 8, van het Reglement))

 
  
MPphoto
 

  Silvia-Adriana Ţicău (S&D), Întrebare adresată conform procedurii „cartonaşului albastru”. – Cred că domnul De Backer își aduce aminte că, atunci când am discutat despre Regulamentul privind noul tahograf digital, s-a discutat despre acei șoferi care provin din terțe țări și obțin rezidență pe teritoriul Uniunii Europene. Le-am dat posibilitatea să utilizeze cardul de tahograf digital, dar, din păcate, știm că există practici prin care șoferi filipinezi, de exemplu, sunt angajați în Lituania și folosiți de companii din Germania. Știm bine că în Germania nu există încă un salariu minim și lucrul acesta creează mari probleme în domeniul transportului rutier.

 
  
MPphoto
 

  Philippe De Backer (ALDE), "blauwe kaart"-antwoord. – Het is duidelijk dat elk bedrijf dat actief is op onze Europese markt, moet spelen volgens de Europese spelregels die wij gezamenlijk hebben vastgelegd. Dus moeten de lidstaten streng optreden tegen mensen die proberen om via verschillende constructies die regels te omzeilen. Bedrijven die wél volgens de regels, volgens de Europese wetten, willen spelen moeten we alle kansen moeten geven op onze markt. Dat is het meest essentiële dat we kunnen doen. Natuurlijk is het niet geoorloofd voor de werknemers zelf dat zij moeten meedraaien in zo'n systeem van lange uren, het niet-respecteren van rij- en rusttijden. Daartegen moeten de lidstaten, samen met de Commissie, hard optreden.

 
  
 

Catch-the-eye procedure

 
  
MPphoto
 

  Olga Sehnalová (S&D). - Vážený pane předsedající, nedávno mě navštívil v kanceláři občan. Byl to řidič kamionu, který se po několika měsících na cestách vrátil domů, a vyprávěl mi o svých zkušenostech a o drsných podmínkách, které ve skutečnosti panují na evropských silnicích v nákladní dopravě.

Pracovní a životní podmínky řidičů působících v silniční nákladní dopravě jsou nepřijatelné. Kontrolní mechanismy, které by dohlížely na dodržování schválených pravidel, jsou bohužel neúčinné. Řidiči, kteří mají zájem pravidla řízení a odpočinku v silniční dopravě dodržovat, jsou pak na pracovním trhu znevýhodněni a de facto diskriminováni.

Důvodem je nekalá soutěž spojená s nátlakem přepravních společností na řidiče, kteří jsou často nuceni podmínky přijmout, pokud nechtějí přijít o práci. Současný stav, který jde ruku v ruce s únavou řidičů a nebezpečím, že způsobí dopravní nehodu, proto považuji za neúnosný. Ptám se tedy jménem poctivých řidičů i dopravců, jaké kroky plánuje Komise, aby pomohla zlepšit vymáhání podmínek pro dodržování doby řízení a odpočinku v členských státech a zamezila sociálnímu dumpingu a – jak už bylo řečeno – otrokářským podmínkám.

 
  
 

(End of catch-the-eye procedure)

 
  
MPphoto
 

  Janez Potočnik, Member of the Commission. - Mr President, honourable Members, thank you for your valuable comments. Of course, when we talk about transport, we talk about a major, important and complex economic activity, one it is not easy to monitor, but as many of you have underlined we have to do it better. I have taken note of your comments and will make sure that they are taken into account by the Commission in its future work.

Just to quickly address two issues: one mentioned was about the lack of statistical evidence. It is of course, by definition, difficult to provide statistical information on unlawful practices. In addition, reporting obligations under the current regulation – conditions to be fulfilled by road transport operators – do not cover this point. Member States are not required to provide specific information on the enforcement of the stable and effective establishment letterbox criterion. The Commission is therefore considering revising the reporting obligations as well as the provisions relating to checks on this criterion.

Subject to the new Commission, proposals could be adopted in late 2014 to make enforcement of the regulation simpler and more effective. The Commission is also considering clarifying definitions and strengthening the obligations for adminstrative cooperation between the Member States. I sincerely hope that the Commission will be able to count on the next European Parliament’s support should it, of course, adopt those kinds of proposals.

Of course we are not inactive at this stage and we are proactively dealing with infringement procedures concerning the Member States. Whenever there is enough evidence of a possible breach of European Union rules, the Commission launches infringement procedures against Member States. This can happen if Member States do not transpose legislation and, of course, if it is not implemented correctly.

As an example, seven infringement procedures have been launched against Member States which have not connected to the European Register of Road Transport Undertakings and three against those that have not implemented the cabotage provisions correctly.

In the past we have also quickly followed up Member States which did not transpose existing legislation. For instance, 15 infringement cases were launched in 2011 following the extension of the Self-employed Drivers Directive. Two cases went to the Court of Justice of the European Union and in fact all cases were closed in 2013. So the Commission very much welcomes any input from honourable Members who received substantive evidence of cases infringing European Union legislation.

The Commission will continue to support Member States in correctly enforcing the road transport acquis. Proper enforcement of and above all compliance with road transport provisions is essential to guarantee a level playing field in the road transport market. It should not just be enforcement officers who are responsible for this. All parties involved in the supply chain, from freight forwarders to drivers, should organise their activities to comply with all applicable rules.

We look forward to your support in creating a culture of compliance throughout the sector and I thank you again for your question.

 
  
MPphoto
 

  President. - The debate is closed.

 

6. Predĺženie zadržania štátnych príslušníkov tretích krajín s nelegálnym pobytom zo strany členských štátov na dobu viac ako 18 mesiacov, čím sa porušuje smernica o návrate (rozprava)
Videozáznamy z vystúpení
MPphoto
 

  President. - The next item is the debate on the Commission statement on prolongation of detention by Member States of illegally staying third-country nationals beyond the 18-month time limit in violation of the Return Directive (2014/2701(RSP)).

 
  
MPphoto
 

  Janez Potočnik, Member of the Commission. - Mr President, I would like to answer on behalf of my colleague, Cecilia Malmström, who is unfortunately not able to attend today’s session.

The Return Directive provides very clearly that, after 18 months, administrative detention must be stopped and only lesser measures, such as residence restrictions or regular reporting can be applied. In our recent communication on EU return policy, we noted that before the Return Directive was adopted the maximum length of detention varied significantly across Member States and in at least nine there was no upper ceiling on how long returnees could be detained.

The Return Directive has contributed to a convergence and overall to the reduction of maximum detention periods across the European Union. While the legal time limits for detention have increased in eight Member States, they have decreased in 12 Member States. All Member States, including Greece, now have legislation in force which respects the maximum periods provided by the directive. The only exception is the United Kingdom, which decided not to opt into the Return Directive and which still allows unlimited detention.

However, in an opinion last month, the Greek State Legal Council concluded that, after a maximum of 18 months’ detention, it is possible to impose a further obligation on non-cooperating returnees to remain in a centre. The Commission is concerned about the practical effects of this opinion on Greek administrative practice. According to a preliminary Commission analysis, the wording of the opinion is ambiguous and it remains to be seen if it will be used by the Greek administration as a basis for practices compatible with the directive or incompatible ones.

The Return Directive does not prevent the use of measures such as residence restrictions or regular reporting obligations for returnees released from detention. The important point is the nature of these measures. Once the restrictions reach the level of deprivation of liberty, they would have to be considered as de facto detention. The Commission will ask Greece about the practical application and consider further steps once it has been clarified how the opinion is actually being applied.

As regards detention conditions in Greece more generally, the Commission is constantly monitoring the implementation of the Greek Action Plan on Asylum and Migration. In this context, the Greek authorities have already closed some of the centres mentioned in the MSF report, such as Pagani in Lesvos, Palaio Elliniko, Aspropyrgos, Tychero, Piraeus, and Venna. With the support of the European Return Fund, some modern detention centres have been opened and some other facilities have been renovated.

However, there is still room for improvement. The report by Médecins Sans Frontières (MSF) primarily described an alarming situation in the detention centre located in Komotini. The Commission has already sent an inquiry to the Greek authorities to know how the substantial support received by Greece under the Return Fund to improve detention conditions in the pre-removal centre has been used in practice. The Commission has regularly visited the detention centres in the region of Athens – most recently in March – and is ready to go back to Greece very soon to check the situation in the other detention centres, including Komotini.

Finally, regarding any possible infringement procedures. To ensure mutual trust between the Commission services and the Member States, a degree of confidentiality is of course essential. The Commission therefore does not comment on ongoing or planned infringement procedures but the Commission will of course not hesitate to take appropriate steps if necessary.

In conclusion, let me insist that the Commission will follow up on all shortcomings identified in our recent implementation report on the Return Directive. In the context of the overall monitoring of the implementation of the directive, and in particular in the context of the Greek Action Plan on Asylum and Migration, we will pay particular attention to those provisions of the directive which relate to the detention of returnees, safeguards and legal remedies, as well as the treatment of minors and other vulnerable persons in the return procedures.

The new Schengen evaluation mechanism will provide further opportunities to examine and assess the practices of Member States in these areas and to check whether Member States are fully complying with the directive and international human rights standards.

 
  
MPphoto
 

  Hubert Pirker, im Namen der PPE-Fraktion. – Herr Präsident! Herr Kommissar, Sie haben vollkommen zu Recht angemerkt, dass die Probleme mit längerer Inhaftierung in der Regel dadurch entstehen, dass Identitäten nicht festgestellt werden, dass die Herkunftsländer nicht ohne weiteres feststellbar sind, oder auch, dass die Rückübernahme durch die Drittstaaten nicht ordnungsgemäß funktioniert.

Die Rückführungsrichtlinie ist die Grundlage für all die Maßnahmen, die hier gesetzt werden. Wir wissen, dass sie sehr präzise regelt, aus welchen Gründen eine Inhaftierung wie lange erfolgen kann. Die Kommission hat in ihrer Bewertung im Bericht im März 2014 auch festgestellt, dass die Auswirkungen der Richtlinie positiv sind. Es haben sich nämlich in zwölf Mitgliedstaaten die Inhaftierungszeiten verkürzt, in acht Mitgliedstaaten verlängert. Aber in Summe werden die Maximalzeiten eingehalten. Auch von den Vereinten Nationen wurden die Maßnahmen der Europäischen Union als positiv gelobt. Die Illegalität ist nach ihren Einschätzungen im Zeitraum von 2008 bis 2012 um 30[nbsp ]% zurückgegangen. Sie haben aber auch festgestellt, dass es eine Diskrepanz gibt, nämlich zwischen der Entscheidung über eine Abschiebung und der tatsächlichen Durchführung. Das hängt wieder mit den Gründen der Rückübernahme zusammen. Das wissen wir alles. In Summe aber ein positives Instrumentarium, die Richtlinie ist in Ordnung, und sie sollte auch beibehalten werden.

Wie sieht aber die Situation in Griechenland aus, die Sie angesprochen haben? Ich hatte die Möglichkeit, mit anderen Kollegen an einer LIBE-Delegation teilzunehmen. Wir konnten die Situation vor Ort an der Grenze, am Fluss Evros sehen. Griechenland war bis 2012 extrem betroffen von illegaler Einwanderung. Ich würde es keinem Land wünschen, derartige massive illegale Einwanderungsströme bewältigen zu müssen. Es hat Auffanglager gegeben, die wir beobachtet und untersucht haben. Einige waren neu, waren in einem hervorragenden Zustand, und auch die Verfahrensabwicklungen waren exzellent organisiert. Es hat einige gegeben aufgrund dieses Massenandrangs, die auch zu Recht als problematisch dargestellt werden mussten, und wo uns versichert worden ist, dass sie geschlossen werden. Ich gehe davon aus, dass das auch in der Form geschehen ist.

Die Unterstützungsmaßnahmen der Europäischen Union haben gegriffen. Ich gehe davon aus, dass das, was damals auch kritisch angemerkt worden ist, jetzt zum gegenwärtigen Zeitpunkt erledigt ist. Es ist die Kommission, die zu überprüfen hat, ob es in Ordnung ist oder nicht. Es sollten dann Maßnahmen gesetzt werden, wenn es nicht in Ordnung ist. Es gibt aber keinen Grund, die Richtlinie zu ändern.

Das ist nach 15 Jahren meine letzte Rede, und ich darf abschließend nur bemerken, dass es ein Privileg war, Herr Präsident, hier im Parlament arbeiten zu dürfen. Ich danke allen, die diese Arbeit ermöglicht und unterstützt haben, und wünsche allen, die in Zukunft hier arbeiten werden, noch alles Gute und viel Erfolg!

 
  
MPphoto
 

  Cecilia Wikström, för ALDE-gruppen. – Herr talman! Jag finner det smått skandalöst att den grekiska ordförandestolen där borta står tom här i kammaren i[nbsp ]dag, när vi nu diskuterar brister och föreslår förbättringar för hur Grekland ska komma tillrätta med denna situation. Då orkar det grekiska ordförandeskapet inte ens pallra sig till kammaren! Det är förfärligt oacceptabelt!

Nyligen har Greklands rättsliga råd beslutat att förlänga tiden för förvar av migranter på obestämd tid, tills det blir möjligt att deportera dem. Artikel[nbsp ]15 i återvändandedirektivet slår fast att en person kan hållas i förvar i sex månader och att denna period kan förlängas till tolv månader. Det ger en maxtid på 18[nbsp ]månader i förvar, vilket bara ska kunna ske i mycket speciella fall som en sista utväg. Medlemsländerna är skyldiga att följa regelverket om att ingen ska hållas i förvar längre än så, vilket också EU-domstolen har fastslagit.

Det beslut som Grekland har fattat kommer samtidigt som maxtiden närmar sig för många migranter som sattes i förvar vid en stor operation 2012. Det är för mig alldeles uppenbart och står klart som i eldskrift att beslutet strider mot EU:s lagstiftning, att Grekland måste släppa ut de personer som de har hållit så länge i förvar eller se till att de kan lämna landet om de inte uppfyller kriterierna för internationellt skydd.

Det finns nu risk för att fler länder, som överskridit sina befogenheter, följer efter om de har brutit mot reglerna för förvar. Nu är det viktigt att kommissionen faktiskt granskar detta och att vi sätter stopp för dessa förfärliga fall. Det är människor vi pratar om! Det är levande människor, och det är inga kriminella. Det är förtvivlade personer som söker skydd i EU. Alla medlemsländer jobbar nu med att implementera asylpaketet. Grekland är icke undantaget från detta ansvarsområde.

 
  
MPphoto
 

  Franziska Keller, on behalf of the Verts/ALE Group. – Mr President, in 2008 when the Return Directive was adopted in this House it was harshly criticised by us Greens, by many nongovernmental organisations and even by heads of government. Latin American leaders called it a directive of shame. The directive allows for excessive detention of irregular migrants. They can be put into jail for up to 1.5 years, not for a crime but for the simple offence of staying in the European Union without permission. Now we are informed that even these excessive rules are not being implemented properly by the Member States. Obviously Greece is using an illegal trick for detaining migrants even longer than the maximum of 1.5 years and this could affect several thousand people.

I would like to know from the Commission what it is going to do against this breach of European law, and whether it will take effective measures to end this. From the recently published evaluation of the Return Directive by the Commission, which, by the way, is not very informative, we also learned that other Member States are not even sticking to the low standards of the Return Directive. Several do not have criteria for the risk of absconding, which is the major reason why people are being detained. One Member States prolongs detention unlawfully. A fourth of all Member States have no mechanism for monitoring return procedures, and only one half of all Member States have special detention centres.

If I understand the evaluation report correctly, then the Commission has not started even one case of an infringement procedure. Can the Commission please explain that: what steps are you going to take against Member States that are obviously in breach of European law? The evaluation also omits very important questions. I would like to know, in particular, how long migrants are being de facto detained, and why did the Commission not provide any information on this? Lastly and finally, Parliament has always said that no[nbsp ]one is illegal and we should also respect that in the titles of our debate.

 
  
MPphoto
 

  Νικόλαος Χουντής, εξ ονόματος της ομάδας GUE/NGL. – Κύριε Πρόεδρε, γνωρίζετε πολύ καλά ότι η Ελλάδα και άλλες χώρες του Νότου δέχονται το κύριο μεταναστευτικό ρεύμα και, ενώ το πρόβλημα είναι ευρωπαϊκό, η έμπρακτη αλληλεγγύη από τις άλλες ευρωπαϊκές χώρες μένει μόνο στα λόγια. Η ελληνική κυβέρνηση, και άλλες κυβερνήσεις, αντί να απαιτήσουν να τροποποιηθεί η μεταναστευτική πολιτική, να αλλάξει ο κανονισμός του Δουβλίνου, πολλές φορές, για να αντιμετωπίσουν το πρόβλημα, προχωρούν σε απάνθρωπες και αναποτελεσματικές μεθόδους.

Μία τέτοια μέθοδος πηγάζει από την πρόσφατη απόφαση του Νομικού Συμβουλίου του ελληνικού κράτους την οποία υιοθέτησαν οι αρμόδιες αρχές και βάσει της οποίας μπορεί να παρατείνεται η κράτηση αλλοδαπών πέραν των 18 μηνών, ουσιαστικά επ’ αόριστον, μέχρι να γίνει εφικτή η απέλασή τους. Αυτό γίνεται για να καλύψει η ελληνική κυβέρνηση μία άλλη αδιέξοδη επιλογή της, η οποία αφορά τη σύλληψη και κράτηση 7[nbsp ]500 αλλοδαπών, τις περισσότερες φορές κάτω από απαράδεκτες συνθήκες, μία ενέργεια η οποία, εξ αιτίας αυτής της απόφασης, έχει ως αποτέλεσμα να μην αντιμετωπίζεται το πρόβλημα αυτό που συνιστά κατάφωρη παραβίαση και της εθνικής και της ενωσιακής νομοθεσίας. Επομένως, κύριε Επίτροπε, οι απαντήσεις που δώσατε για το συγκεκριμένο θέμα ήταν τελείως αόριστες, δεν ήταν συγκεκριμένες. Άλλωστε, όπως είπατε, ανάλογες πρακτικές εφαρμόζουν και άλλες χώρες.

Το δεύτερο σημείο στο οποίο θέλω να επιστήσω την προσοχή σας, ένα σημείο το οποίο έχει γενικότερη αξία, είναι ότι έφτασε ο καιρός να ακούσουν επιτέλους η Επιτροπή και τα άλλα ευρωπαϊκά όργανα τις φωνές για αλλαγή του κανονισμού του Δουβλίνου ο οποίος εγκλωβίζει ανθρώπους και δημιουργεί αυτές τις ‘αποθήκες’ στις χώρες εισόδου.

 
  
MPphoto
 

  Mario Borghezio (NI). - Signor Presidente, mentre stiamo qui a cercare il pelo nell'uovo sulle norme giuridiche di questo diritto europeo, che in realtà è il risultato delle formulazioni filosofiche delle Corti di giustizia, c'è una sfida che minaccia il confine meridionale dell'Europa.

Secondo fonti dello stesso ministro degli Interni italiano, ci sono 600[nbsp ]000 disgraziati nella zona subequatoriale dell'Africa pronti a invadere l'Europa, magari attraverso le coste italiane. Certo, i parlamentari che rappresentano i partiti, i movimenti e le nazioni del nord Europa sono meno sensibili a questa sfida, ma noi abbiamo le coste invase dalle carrette dei clandestini per opera delle organizzazioni criminali mafiose, di cui non si parla mai perché i clandestini sono utili, sono uno strumento di queste mafie.

Parliamo allora con chiarezza: diciamo che l'Europa, come ha profetizzato Jean Raspail in un grandissimo romanzo negli anni '70, sta per essere invasa e di fronte a questa minaccia, noi discutiamo del pelo nell'uovo delle norme dei respingimenti. Ma cosa volete respingere, quando saranno 600[nbsp ]000, forse un milione, coloro che cercheranno di arrivare in Europa? Bisogna fare come dice la Lega e come dicono i movimenti più responsabili.

Nel prossimo Parlamento saremo in tanti a ribadire queste cose, a dire che la politica dell'immigrazione dell'Europa non vale un fico secco. Non avete difeso l'Europa, questa è la vostra vergogna! Traditori dell'Europa!

(Il Presidente toglie la parola all'oratore)

(L'oratore accetta di rispondere a una domanda "cartellino blu" (articolo 149, paragrafo 8, del regolamento))

 
  
MPphoto
 

  Cecilia Wikström (ALDE), fråga "blått kort". – Mario Borghezio, att ni inte skäms, att tala om människor som söker skydd i Europa för att de har flytt undan krig och förföljelse. Tar vi Syrien som exempel, är det sex miljoner människor – inga kriminella, utan det är läkare, sjuksköterskor, civilingenjörer som söker skydd i Europa. Att ni har mage att säga att nordeuropeiska länder inte tar sitt ansvar! Det är ju bara okunskap eller kanske till och med illvilligt tal från er sida. Det är Sverige och Tyskland som tar emot dessa människor just nu i[nbsp ]dag och erbjuder dem skydd och nya livsmöjligheter. Vad gör ni?

 
  
MPphoto
 

  Mario Borghezio (NI), Risposta a una domanda "cartellino blu". – Signor Presidente, io non ho offeso i clandestini, ho parlato invece di poveri disgraziati verso i quali provo pena.

Ma vede, quando da certi pulpiti, non solo laici ma anche religiosi, ci si dice che dobbiamo accoglierli, io chiedo loro, per esempio a Lei onorevole: quanti immigrati ha accolto a casa Sua? Si vergogni! Ipocrita! Invadono l'Europa e voi, vigliacchi, Europa vile – come diceva Oriana Fallaci – vi state facendo invadere senza dire nulla! (Il Presidente toglie la parola all'oratore)

 
  
MPphoto
 

  Γεώργιος Παπανικολάου (PPE). - Κύριε Πρόεδρε, και για μένα είναι η τελευταία μου παρέμβαση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και θέλω να ευχαριστήσω όλες και όλους τους συναδέλφους για την υπέροχη συνεργασία που είχαμε στη διάρκεια των πέντε ετών που πέρασαν. Υπήρξε για μένα πραγματικά προνόμιο η συνεργασία και η ανταλλαγή απόψεων που είχαμε, με τις καλές αλλά και με τις πιο δύσκολες στιγμές, όλα αυτά τα χρόνια, στην Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων, και ιδιαίτερα για τα θέματα της μετανάστευσης. Σας ευχαριστώ μέσα από την καρδιά μου, σας διαβεβαιώνω ότι αυτές οι εμπειρίες θα με συνοδεύουν για πάντα και βεβαίως εύχομαι να κρατήσουμε επαφή τα χρόνια που έρχονται.

Κυρίες και κύριοι, η Ελλάδα τα χρόνια αυτά έκανε και εξακολουθεί να κάνει ό,τι μπορεί σε σχέση με τη μετανάστευση. Η Ελλάδα βρέθηκε στο επίκεντρο τόσο της οικονομικής κρίσης όσο και της κρίσης της μεταναστευτικής μας πολιτικής. Διότι, πράγματι, ο ευρωπαϊκός Νότος πιέστηκε τα προηγούμενα χρόνια και συνεχίζει ακόμη να πιέζεται· η ευρύτερη γειτονιά μας βρίσκεται σε αναταραχή και για αυτό εκατοντάδες υπήκοοι τρίτων χωρών καθημερινά φθάνουν στον ευρωπαϊκό Νότο.

Τι έκανε η Ελλάδα; Πραγματικά έκανε και κάνει ό,τι μπορεί. Αξιοποίησε κάθε ευρωπαϊκή δυνατότητα και κάθε ευρωπαϊκό πόρο. Έφτιαξε νέα κέντρα φιλοξενίας και υποδοχής υπηκόων τρίτων χωρών και κατήργησε εκείνα που δεν λειτουργούσαν σωστά. Οι ροές στον Έβρο σταμάτησαν χάρις στην προσπάθεια των ελληνικών αρχών με την συνδρομή της Frontex. Οι αξιολογήσεις του Σένγκεν δείχνουν πλέον την προσπάθεια που κάνει η Ελλάδα. Δημιούργησε νέα Υπηρεσία Ασύλου, και πλέον τα αιτήματα ασύλου απαντώνται θετικά στην Ελλάδα σε ποσοστά πολύ μεγαλύτερα από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο. Όλο αυτό το διάστημα, η Ελλάδα εξακολουθεί να ζητεί την αλληλεγγύη της Ευρώπης και εξακολουθεί να ζητεί από την Ευρώπη μια ολοκληρωμένη μεταναστευτική πολιτική.

Τι κάνει η Ευρωπαϊκή Ένωση; Δεν κάνει ό,τι μπορεί. Η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν κατάφερε να αλλάξει το άδικο "Δουβλίνο ΙΙ" και δεν κατάφερε να δημιουργήσει τον μηχανισμό εσωτερικής επανεγκατάστασης, τον μηχανισμό που εμείς ζητούμε από την αρχή και η Επιτροπή είχε υποσχεθεί να τον προχωρήσει. Δεν μπόρεσε να προχωρήσει σε δίκαιη κατανομή των βαρών. Δεν μπόρεσε να πείσει όλα τα κράτη μέλη ότι χρειαζόμαστε μια ολοκληρωμένη μεταναστευτική πολιτική με αλληλεγγύη, με δίκαιη κατανομή των βαρών, με κατανομή της ευθύνης σε όλους.

Εύχομαι, κύριε Πρόεδρε, οι συνάδελφοι στην επόμενη κοινοβουλευτική περίοδο να αναδείξουν τα ζητήματα αυτά για να μπορέσουμε να συνεχίσουμε όλοι μαζί να παλεύουμε για μια ολοκληρωμένη μεταναστευτική πολιτική που θα έχει στο επίκεντρό της τον άνθρωπο, τα δικαιώματα όλων των υπηκόων τρίτων χωρών και, πάνω από όλα, την Ευρώπη.

(Ο Πρόεδρος διακόπτει τον ομιλητή)

 
  
MPphoto
 

  Jean Lambert (Verts/ALE). - Mr President, I trust our excitable friend is now lying down in a darkened room. I was one of those who negotiated the Return Directive. Certainly the section on detention was an extremely difficult one and I think that the results are not results which we should necessarily be proud of, but the directive is extremely clear that any detention shall only be maintained as long as removal arrangements are in progress and executed with due diligence.

So that means that things have to be moving, people have to be informed of what is happening and if that is not the case they should not be in detention. The courts are clear on this, UNHCR has raised questions about the changes going on in Greece, but I think we also have some issues here in terms of the follow-up to the Stockholm Programme, in what we are doing that actually helps make returns sustainable in terms of preparation, prospects and indeed follow-up, to find out what actually does happen to people on return.

We have reports – verified reports – of people tortured on return, for example to Sri Lanka and indeed other countries. I think we also need to be paying more attention to those who cannot be returned, either because of the lack of cooperation of the country of return or the situation in that country and of those who are actually stateless. We have to avoid deliberately making people destitute and potential victims of criminals who prey on the vulnerable.

(The speaker agreed to take a blue-card question under Rule 149(8))

 
  
MPphoto
 

  Γεώργιος Παπανικολάου (PPE), ερώτηση “γαλάζια κάρτα”. – Πολύ σύντομα, θέλω να ευχαριστήσω την κυρία Lambert για τη συνεργασία που είχαμε όλα αυτά τα χρόνια και, ολοκληρώνοντας αυτό που έλεγα πριν, θέλω να τονίσω ότι ο λόγος για τον οποίο δημιουργούνται αυτά τα προβλήματα είναι η ανυπαρξία μιας ολοκληρωμένης πολιτικής για τις επανεισδοχές και η έλλειψη συνεργασίας με τις τρίτες χώρες. Υπογράψαμε τώρα τη συμφωνία με την Τουρκία αλλά βλέπουμε όμως ότι σε πολλές συμφωνίες υπάρχουν προβλήματα. Συμφωνείτε ότι η συνεργασία πρέπει να ενταθεί και ότι πρέπει να εφαρμόζονται οι συμφωνίες επανεισδοχής με τις τρίτες χώρες;

Ευχαριστώ πολύ, και πάλι, για όλα όσα ζήσαμε αυτά τα χρόνια.

 
  
MPphoto
 

  Jean Lambert (Verts/ALE), blue-card answer. – I think we have at least been able to talk to each other sensibly about these extremely difficult issues over the past. As a political group, we have problems with the readmission agreements, particularly when they are linked to questions of trade, because the readmission agreement is about individuals – human beings – and how we actually treat them. In terms of an integrated approach, I think you are right. The European Union is very good at having a sort of piecemeal approach, but it has not looked at how these approaches actually work together, either for the benefit of the individuals concerned, or indeed for that of the societies in which they are moving.

 
  
MPphoto
 

  Marie-Christine Vergiat (GUE/NGL). - Monsieur le Président, curieux avis que celui que vient de prendre le conseil d'État grec. S'agit-il vraiment d'un avis juridique?

Selon la directive Retour, qui n'est pourtant pas la panacée, la rétention doit rester exceptionnelle et ne peut excéder 18[nbsp ]mois. Or, elle devient la règle et on cherche à la prolonger par tous les moyens. Cette durée maximum est déjà appliquée par les autorités grecques. Le conseil d'État grec a estimé que la détention pouvait être d'une durée indéfinie jusqu'à ce que les migrants coopèrent.

Non, il n'y a pas d'invasion des migrants. C'est en parlant comme cela que l'on trahit l'Europe et ses soi-disant valeurs. L'ONU et le conseil d'État condamnent les États membres dans ce domaine. Et si l'on n'avance pas, c'est parce que les États les plus concernés ne le veulent pas. La seule solidarité dont ils veulent entendre parler, c'est d'une solidarité financière.

La Commission doit clairement condamner de telles pratiques. Le bilan de la directive Retour peut nous en donner l'opportunité.

Je voudrais savoir, Monsieur le Commissaire, ce que vous entendez quand vous nous dites que la Grande-Bretagne s'est dispensée d'appliquer la directive Retour?

Il faut agir vite car nous pouvons craindre un effet de contagion. La Commission est trop hésitante en la matière. Elle devrait faire preuve de la même ténacité qu'elle a en matière économique.

 
  
MPphoto
 

  Philip Claeys (NI). - Als er in sommige lidstaten illegale vreemdelingen zijn die langer dan 18 maanden vastgehouden worden, dan heeft dat een reden. In de overgrote meerderheid van de gevallen heeft dat te maken met het feit dat de landen van herkomst deze illegalen weigeren terug te nemen, of met het feit dat veel illegalen zelf weigeren te zeggen welke nationaliteit zij hebben of waar zij vandaan komen, in de hoop dat zij zo niet teruggestuurd kunnen worden.

Alles zou moeten worden gedaan om dit soort toestanden te vermijden, maar de Commissie en dit Parlement doen net het tegenovergestelde. De regelgeving zit zo in elkaar dat de rechten van illegale vreemdelingen zwaarder doorwegen dan de rechten van de lidstaten en de burgers van die lidstaten. Wanneer men vaststelt dat sommige elementen van de terugkeerrichtlijn door de lidstaten moeilijk kunnen worden nageleefd, dan moet die terugkeerrichtlijn aangepast worden. Die maximumperiode van 18 maanden detentie, bijvoorbeeld, moet kunnen worden verlengd. Dat moet er gebeuren, in plaats van sancties te willen opleggen aan de lidstaten die effectief illegale immigratie willen bestrijden.

Opnieuw wordt duidelijk hoe de EU elke voeling met de realiteit is kwijtgespeeld, maar het oordeel van de kiezers op 25 mei, binnen enkele weken, zal des te harder zijn.

 
  
MPphoto
 

  Seán Kelly (PPE). - A Uachtaráin, gan dabht ar bith is ábhar an-chonspóideach é seo mar a chonaiceamar ins an díospóireacht a bhí againn go dtí seo ar maidin. Ní ionadh é sin, mar táimid ag caint faoi imircigh mhídhleathacha ag teacht isteach go dtí an tAontas – suas le leathmhilliún díobh in aghaidh na bliana.

Caithfimid a thuiscint cén fáth go bhfuil siad ag teacht isteach. Mar a dúradh, tá siad ag teitheadh ó chogadh agus ó bhochtanas; tá siad in éadóchas agus tá siad ag lorg saol níos fearr dóibh féin – rud daonna do gach uile dhuine. Ach ag an am céanna, tá siad mídhleathach.

Bhí treoir tugtha ag an gCoimisiún do na Ballstáit gur ceart iad a choimeád faoi ghlas suas go sé mhí agus gan iad a choimeád níos mó ná ocht mí dhéag. Chuir cuid de na Ballstáit é sin i bhfeidhm; Ballstáit eile, níor chuir siad i bhfeidhm é agus chuaigh siad thar fóir leis. Tá samplaí de sin ann, agus is trua sin.

An chéad rud ba cheart dúinn a rá ná gur ceart a thuiscint gur daoine daonna iad seo agus gur ceart a gcearta daonna agus a gcearta sibhialta a chosaint i gcónaí. Tá sé furast an Bhreatain agus an Ghréig a cháineadh, ach ag an am céanna tá níos mó imirceach mídhleathach ag teacht isteach go dtí na tíortha sin ná atá go a lán tíortha eile. Dá bhrí sin, tá fadhb níos mó acu. Bheadh sé níos fearr gan iad a cháineadh, ach obair leo chun teacht ar réiteach féaráilte do gach uile dhuine. Is dóigh liom gurb é sin an rud ba chóir dúinn a dhéanamh.

Freisin, tá sé ar intinn ag an gCoimisiún lámhleabhar a chur ar fáil a thabharfaidh treoir agus moltaí do na Ballstáit amach anseo, agus ba chóir go gcabhródh sé sin leis an bhfadhb seo a réiteach.

 
  
MPphoto
 

  Hélène Flautre (Verts/ALE). - Monsieur le Président, les gens dont on parle ici ne sont pas des gens qui sont à l'extérieur de l'Union européenne. Ce sont en général des personnes qui ont vécu plusieurs années –[nbsp ]voire quelquefois jusqu'à une dizaine d'années[nbsp ]– en Europe, qui y ont travaillé –[nbsp ]souvent de manière clandestine[nbsp ]–, qui y ont parfois fondé des familles et qui, un beau jour, parce que leur titre de séjour n'est pas en règle, vont se trouver confrontées à des procédures extrêmement violentes d'arrestation, d'enfermement, de séparation et d'expulsion. Voilà ce dont nous parlons.

Ces procédures sont extrêmement violentes, elles entraînent donc énormément de violations des droits. C'est pourquoi il faut être absolument intraitable. Quand nous dénoncions, à l'époque, la directive Retour –[nbsp ]nous l'appelions à l'époque la directive de la honte[nbsp ]–, que voulions-nous dire? Nous voulions contester le fait que cette directive consacrait au fond l'enfermement et l'expulsion comme un mode de gestion des politiques migratoires de l'Union européenne. Là est le problème fondamental!

Il existe –[nbsp ]on ne l'a jamais contesté[nbsp ]– un certain nombre de garanties sur la durée et les conditions de rétention, sur l'accessibilité des centres de rétention et sur l'enfermement comme dernier recours. Elles ne sont toutefois pas respectées dans la plupart des États membres! Votre communication le dit d'ailleurs tout à fait explicitement.

Je crois qu'il ne faut pas tergiverser une seule seconde. Il faut lancer des procédures d'infraction à l'encontre des États membres, il faut être extrêmement catégorique! Parce que les violations sont insupportables et sont une honte pour l'Europe!

 
  
 

Catch-the-eye procedure

 
  
MPphoto
 

  Andrew Henry William Brons (NI). - Mr President, there is a principle in English civil law called ‘to one who is willing, no harm is done’. In other words, you cannot sue if you put yourself in danger of loss or injury. These illegal immigrants were not kidnapped in their own countries by wicked Europeans who then brought them to Europe and incarcerated them for eighteen months or more. They chose to enter an EU country illegally and then avoided being repatriated. Presumably they are free to return to their countries of origin, but refuse to do so.

We have heard that illegal immigrants – those who do not leave – are usually given a piece of paper ordering them to leave, in order to avoid them disappearing. If their stay is a long one it is usually because of extensive court actions to avoid repatriation. While talking about a breach of the Returns Directive, we learned in the Committee on Civil Liberties, Justice and Home Affairs on 31 March that in 2012 only 37% of those given a return decision eventually left. The other 63% remained.

 
  
 

(End of catch-the-eye procedure)

 
  
MPphoto
 

  Janez Potočnik, Member of the Commission. - Mr President, first, I would like to clearly say that I wish to express the Commission’s commitment to do everything in its power to bring all Member States into line with the requirements of the directive. I was also clear that our eyes are focused in the Greek case on the problem, where we also share your view that the problem potentially really exists there.

What we are doing? We are constantly monitoring in all cases what is happening in all Member States, that support is clearly done through the European Return Fund. We are regularly visiting the places and trying to make improvements. Concerning the things you mentioned about infringements, it is true that there are no infringements yet, but we are monitoring Member States and dialogue with them has already resulted in quite a few cases in positive changes. We have launched a few pilot cases, which means that this is a kind of pre-infringement monitoring which the Commission is doing, and of course, if necessary, we will not shy away from opening the infringements.

I have also heard from your side quite clearly that you are not entirely satisfied with the situation on the ground and also with how the Commission is dealing with handling the problems, and that some of the replies in my original initial statement were weak. I of course took that point. I can promise you that I will forward your worries and criticism to my colleague, and try to make sure that we address it properly.

Finally, I would like to say that concerning the case of the United Kingdom, it has the possibility to opt out on the Treaty basis in this area and has decided to do so. That is simply a fact of life. Since this is also my last speech in this European Parliament, I would like to thank you all for your work and for your cooperation and of course I wish good luck to all those who wish to return to this Parliament. All the best.

 
  
  

VORSITZ: OTHMAR KARAS
Vizepräsident

 
  
MPphoto
 
 

  Der Präsident. - Vielen Dank, Herr Kommissar! Auch Ihnen alles Gute. Allen Kolleginnen und Kollegen, die in dieser Debatte so wie Hubert Pirker ihre letzte Rede im Plenum gehalten haben, sage ich Danke für das Engagement im Dienste der Bürgerinnen und Bürger und für mehr Sicherheit in Europa.

Die Aussprache ist geschlossen.

 

7. Rokovania o dohode o voľnom obchode medzi EÚ a Vietnamom
Videozáznamy z vystúpení
MPphoto
 

  Der Präsident. - Als nächster Punkt der Tagesordnung folgt die Aussprache über die Erklärung der Kommission über die Verhandlungen über das Freihandelsabkommen EU/Vietnam (2013/2989(RSP)).

 
  
MPphoto
 

  Joaquín Almunia, Vice-President of the Commission. - Mr President, on behalf of the Commission, I wish to recall the reasons for strengthening our trade relations with Vietnam, a country of 90[nbsp ]million people and the third largest country of ASEAN. Sixty per cent of its dynamic population are under 50 years old and Vietnam is a development success story. Political and economic reforms launched in 1986 have transformed Vietnam from one of the poorest countries in the world to a lower-middle income country within a quarter of a century.

Vietnam’s openness has led to growth at an average rate of just below 6% between 2008 and 2012. Last year, for the first time, Vietnam surpassed Indonesia in terms of total trade value exchanges with the EU and has thus become the EU’s fourth most important trading partner in the ASEAN nations behind Singapore, Malaysia and Thailand.

For the EU, by 2015, 90% of future economic growth will be generated outside Europe – a very large part of it in the Asia-Pacific region. Asia contains some of the fastest growing economies in the world. So for us, the EU, it is only logical that we increase our engagement with Asian economies such as Vietnam. It is part of our own drive to use international trade and investment to boost growth at home. It is part of our recovery strategy. They are a stepping stone for our ultimate goal of achieving an agreement with the whole region.

Beyond tariffs, the agreement with Vietnam will cover services and investment disciplines on state-owned enterprises, public procurement, sustainable development and the regulatory framework. As in previous negotiations, which have already been finalised, there will be a clear link between the trade provisions and the political provisions of the Association Agreement. The Agreement will allow Vietnam to build on the reforms it made when it joined the WTO on issues such as transparency and public consultation, all of which will make the system more effective and in tune with real economic needs.

Vietnam is also moving ahead with a wide range of new agreements, through broader ASEAN negotiations and through their trans-Pacific partnerships. Commissioner De Gucht went to Hanoi on 17 March, where he met with the Trade Minister of Vietnam. They took stock of negotiations and agreed on a way forward. The Commission hopes to swiftly advance and conclude these negotiations, ideally before the end of this tenure – by the end of October this year – so that business in Europe and Vietnam can reap the benefits as soon as possible and stimulate growth in both economies.

I want to thank the European Parliament for this resolution, which is sending a clear and consistent message to our counterparts regarding these negotiations.

 
  
MPphoto
 

  Daniel Caspary, im Namen der PPE-Fraktion. – Herr Präsident, geschätzte Kolleginnen und Kollegen! Wie wichtig die Teilnahme am internationalen Handel ist, wenn es darum geht, Wachstum und Beschäftigung zu schaffen, sieht man vor allem in der ASEAN-Region.

Die Länder haben sich in den letzten Jahrzehnten für den internationalen Handel geöffnet. Sie nehmen an der Globalisierung teil, und dies ist mit eine der Ursachen, warum die wirtschaftliche Entwicklung in dieser Region so stark läuft.

Diese Verhandlungen laufen jetzt schon seit einigen Jahren. In das Verhandlungsmandat ist damals schon die Stellungnahme des Europäischen Parlaments sehr intensiv eingebracht worden. Wir wollen heute mit unserer Entschließung noch einmal darlegen, dass wir auf der Strecke bis zum Abschluss der Verhandlungen Prioritäten haben, die wir unbedingt von der Europäischen Kommission beachtet haben wollen. Wir wollen mit der heutigen Debatte auch noch einmal der Öffentlichkeit darlegen, dass diese Verhandlungen – wie übrigens alle Außenhandelsverhandlungen der letzten Jahre – auch für die Öffentlichkeit äußerst transparent geführt werden.

Was mir inhaltlich am Herzen liegt: Wir sollten auf der einen Seite sicherstellen, dass wir Vietnam kurz- und mittelfristig in dem einen Punkt entgegenkommen – es ist im Moment noch ein sich sehr stark entwickelndes Land. Aber wir sollten auf der anderen Seite bitte wirklich sicherstellen, dass alle diese Ausnahmen, dass im Zweifel Übergangsfristen irgendwann auch auslaufen. Ich denke, es ist uns im Parlament allen ein wichtiges Anliegen, dass mögliche Asymmetrien, die in einem solchen Abkommen am Ende festgelegt werden, irgendwann auch ein Ende haben und wir nicht auf Dauer – im Zweifel Jahrzehnte – asymmetrische Regelungen in diesem Abkommen haben.

Das Zweite: Vietnam ist nach wie vor ein Land, in dem die Rechtstaatlichkeit bei weitem nicht so entwickelt ist wie bei uns in der Europäischen Union. Ich glaube, dass unser Abkommen mit Vietnam ein sehr gutes Beispiel für Abkommen ist, in denen wir gerade auch Investitionsschutz brauchen. Wir müssen sicherstellen, dass Investoren aus der Europäischen Union in Vietnam auch davor geschützt sind, dass eben das Rechtssystem nicht so entwickelt ist, wie wir das aus Europa, aus unseren freiheitlichen Demokratien kennen.

Außerdem müssen wir Investoren überhaupt einen Anreiz geben, auch weiterhin in dieses Land zu gehen, weil sie wissen, dass sie, wenn in einem Zweifel die Regierung willkürliche Entscheidungen trifft und die Gerichte leider aufgrund vielleicht politischer Einflussnahmen nicht unabhängig entscheiden können, dann einen Schutzschirm im Rahmen des damit verbundenen Investitionsschutzabkommens haben. Ich wäre sehr, sehr dankbar, wenn sich alle Kolleginnen und Kollegen heute bei der Abstimmung auch entsprechend verhalten könnten.

Ich möchte ausdrücklich der Kommission danken, dass wir in den Verhandlungen so weit sind. Wir haben ja das ambitionierte Ziel gehabt, diese Verhandlungen in diesem Jahr zu Ende zu führen. Ich wäre dankbar, wenn die Europäische Kommission wirklich auch in den nächsten Wochen und Monaten dranbleibt. Ich bin sehr dankbar, dass auch aus der ASEAN-Delegation, deren Vorsitzender Werner Langen ist, diese Verhandlungen intensiv begleitet wurden. Von daher würde ich mich freuen, wenn wir möglichst zu Beginn der nächsten Wahlperiode einen Abschluss dieses Abkommens erzielen könnten.

 
  
MPphoto
 

  Bernd Lange, im Namen der S&D-Fraktion. – Herr Präsident, Herr Kommissar, liebe Kolleginnen und Kollegen! Ja, auch wir sind der festen Überzeugung, dass Handel nachhaltige Entwicklung stärkt, und insofern unterstützen wir auch die Verhandlungen mit Vietnam, einem Land, das durch Handel sicherlich für die Menschen Wohlstand generieren kann.

Und insofern: Ja, wir finden auch die sieben Verhandlungsrunden sehr vielversprechend. Allerdings müssen wir auch sagen, Wohlstand und Nachhaltigkeit können nur gesichert werden, wenn wir faire Bedingungen garantieren, und da liegen mir drei Bereiche besonders am Herzen.

Zum Einen geht es um die Frage des Tierschutzes und der Respektierung von internationalen Tierschutznormen, wie CITES, dass es eben keinen illegalen Handel mit seltenen Arten gibt. Zum Zweiten geht es um die Beteiligung der Zivilgesellschaft an dem Prozess, und zum Dritten geht es natürlich um die Frage, wie wir sicherstellen, dass fundamentale Arbeitnehmerrechte, fundamentale Umweltstandards und Sozialstandards sichergestellt werden, insbesondere in dem Handeln der Unternehmen in Vietnam. Eine stärkere Verbindlichkeit der Nachhaltigkeit muss also gewährleistet sein.

 
  
MPphoto
 

  Niccolò Rinaldi, a nome del gruppo ALDE. – Signor Presidente, onorevoli colleghi, ritroviamo qui le criticità tipiche di un accordo di libero scambio e, come in altri negoziati, alcuni aspetti devono essere messi in chiaro.

Anzitutto, la questione dei servizi e degli appalti pubblici. Vorrei che l'accordo non fosse a detrimento dell'accesso ai medicinali generici per la popolazione del Vietnam; inoltre chiediamo espressamente alla Commissione che l'accordo non contenga nessuna regola del ristorno – duty draw back – e per contro vi sia una chiara regola delle origini.

Ma il problema più grande che abbiamo con il Vietnam – bisogna dirlo chiaramente –è che si tratta di una dittatura, una dittatura bella e buona, con mancanza di libertà di espressione, minoranze oppresse, la Chiesa buddista in difficoltà, la popolazione cristiana delle montagne perseguitata, un partito unico che lascia pochi spazi all'espressione di una società civile, blogger ad esempio che sono perseguitati.

Si tratta, in definitiva, di un negoziato più difficile di altri. Chiediamo pertanto alla Commissione come intende affrontare la questione di una clausola dei diritti dell'uomo che sia esigente e prevedere meccanismi di valutazione – ed eventualmente di sospensione dell'accordo – laddove le nostre richieste di garanzia dei diritti dell'uomo non siano rispettate.

L'apertura dei nostri reciproci mercati non deve essere un fine di per sé, teso all'incremento degli scambi commerciali, ma un elemento di reale progresso per il Vietnam. Sotto questo profilo, si tratta di un accordo molto specifico e più delicato rispetto ad altri, quali quello con l'India, la Malesia o un'altra dittatura come Singapore. Da questo punto di vista, credo il prossimo Parlamento sarà più esigente del nostro.

 
  
MPphoto
 

  Jan Zahradil, on behalf of the ECR Group. – Mr President, I had the honour to serve as a standing rapporteur for this FTA in the Committee on International Trade (INTA). This was a great honour for me for two reasons. One, of course, is tangible: Vietnam is a very prosperous and hopeful emerging market and trading partner for the European Union. The second reason is more symbolic. Only a few people know that the Vietnamese community in my country, the Czech Republic, is, in relative numbers, the largest Vietnamese community of all the 28 Member States. So this was another reason I was glad to take on that task.

As rapporteur, I was pleased to see that these negotiations are progressing well and that common ground has already been found between both parties on several chapters. I also hope that mutual and beneficial agreement will be reached by the end of this year. In the International Trade Committee we have adopted a balanced resolution which aims to contribute to the success of these negotiations.

We have clarified a few priorities with respect to these negotiations, and I would like to stress some of them. We want to see that all provisions negotiated in this FTA are fully WTO-compatible and that substantial market access is achieved with the full elimination of most tariff and non-tariff barriers. We would also like to see that both parties respect each other’s right to regulate, including on the provision of public services, that fair competition rules are agreed to maintain a level playing field between foreign and domestic service providers – and especially state-owned enterprises, that strong provisions are agreed on transparency and dispute settlement to enhance legal predictability and certainty, that both parties are committed to the enforcement of intellectual property rights and sanitary and phytosanitary safety, and – last but not least – that both parties would promote respect for, compliance with, and enforcement of international standards in the area of human rights, labour rights and environmental agreements.

I would like to thank the Commission for the work done and to thank all my colleagues and shadow rapporteurs for their very constructive cooperation. I hope that this will be adopted unanimously in plenary.

 
  
MPphoto
 

  Paul Murphy, on behalf of the GUE/NGL Group. – Mr President, essentially this resolution is a free ride for European big business and an attempt to push through the speedy conclusion of a free trade agreement with Vietnam. Of course we have the obligatory nods towards human rights, access to medicine, animal welfare and the promotion of corporate social responsibility, here and there, but in essence it is a road[nbsp ]map for so-called mutual market opening, further liberalisation and privatisation ‘for fair conditions of competition to be guaranteed between Vietnamese and European undertakings’.

It calls for an investor-to-state dispute settlement mechanism, giving corporations the right to sue the government if it interferes with their insatiable greed for profit. It is under such a mechanism that the US oil company Occidental Petroleum sued the state of Ecuador and was awarded USD 2.3 billion for the termination of an oil production site in the Amazon.

It is not corporations in Vietnam that need their rights strengthened, but rather it is workers. Vietnam has not ratified ILO Convention 87 on Freedom of Association, and forced and child labour are reported to be widespread.

 
  
MPphoto
 

  Bastiaan Belder, namens de EFD-Fractie. – De resolutie waarover wij vanmiddag zullen stemmen stelt dat de Europese Unie en Vietnam kunnen bogen op een goed ontwikkelde bilaterale dialoog over de mensenrechten en dat de mensenrechten moeten worden beschouwd als essentieel onderdeel van het Europees handelsbeleid.

Juist daarom wil ik uw aandacht vragen voor de schrijnende positie van christenen in Vietnam. Collega Rinaldi sprak er al over en daar ben ik hem ook dankbaar voor. Onlangs bracht de NGO Open Doors haar jaarlijkse ranglijst christenvervolging uit. Vietnam stond vorig jaar op de 21e plaats en dit jaar op de 18e plaats op deze somber stemmende lijst. Christenen worden dwarsgezeten door een veelheid aan regels. Zo presenteerden de autoriteiten van de provincie Bắc Ninh afgelopen november zogenaamde bepalingen betreffende een aantal specifieke punten op het beheer van religieuze activiteiten op het grondgebied van Bắc Ninh. Volgens dit wetsontwerp moeten religieuze instellingen toestemming vragen voor elke activiteit die zij ondernemen, van het organiseren van diensten tot het repareren van gebouwen, en dat terwijl op nationaal niveau reeds een verstikkende hoeveelheid regels bestaat.

In Đà Nẵng vinden continue raids plaats om katholieken te verdrijven uit hun huizen. Op 27 maart jongstleden werd daar een wijk afgesloten door politie, leger en de veiligheidsdiensten. Mensen werden verdreven en hun huizen door bulldozers met de grond gelijk gemaakt.

Mijnheer de Voorzitter, ik vraag de onderhandelaars van de Commissie om dit gebrek aan geloofsvrijheid - let wel Vietnam kent een religieuze politieke politie - dringend aan de orde te stellen bij hun Vietnamese gesprekspartners, zodat de mensenrechtenclausule geen dode letter is, maar daadwerkelijk onderdeel uitmaakt van het Europees handelsbeleid.

 
  
MPphoto
 

  Franck Proust (PPE). - Monsieur le Président, Monsieur le Commissaire, ces dernières années ont été marquées par l'arrivée fracassante de l'Asie en tant qu'acteur incontournable dans l'économie mondiale.

Alors que les marchés occidentaux sont en crise et tentent difficilement de se redresser, les pays asiatiques enregistrent des taux de croissance allant de 5 à 6[nbsp ]% et parfois même à deux chiffres.

Face à cela, l'Union européenne ne peut rester indifférente. Nous parlions, il y a quelque temps, de pays émergents; ce sont désormais à des économies fortes, de véritables partenaires auxquels nous avons affaire.

Par naïveté et, parfois même, par arrogance, nous avons sous-estimé ces puissances. Il est temps désormais de corriger nos erreurs.

Le Viêt Nam enregistre en 2013 un taux de croissance de plus de 5[nbsp ]%, ce qui est considérable. Nous ne pouvons pas laisser l'occasion d'entretenir des relations privilégiées avec un pays qui connaît une telle croissance économique.

Nous avons déjà entamé six cycles de négociation avec le Viêt Nam en vue d'un accord de libre-échange. Les négociations se déroulent de manière à satisfaire les deux parties.

En tant qu'Européens, nous nous devons de préserver les intérêts de nos entreprises et de nos secteurs les plus sensibles, tout en adoptant une optique d'ouverture des marchés. Nous devons veiller à ce que cet accord profite avant tout à l'Union européenne. Le Viêt Nam importe principalement des produits européens de haute technologie et, par cela, reconnaît l'importance mondiale de l'Union en matière de technologie innovante.

Disons-le sans détour: le savoir-faire technologique est le seul avantage concurrentiel de l'Europe sur le reste du monde. J'en suis convaincu et c'est grâce à ce savoir-faire technologique que nous redresserons l'économie européenne.

L'Europe ne peut se permettre de rater le train asiatique. Encourageons ces partenariats économiques avec l'Asie et, ensemble, œuvrons pour une Europe plus compétitive internationalement.

 
  
MPphoto
 

  David Martin (S&D). - Mr President, I welcome this trade negotiation, but have to say that, unlike my colleague, I believe it must be about more than just simply opening up markets. Firstly, we have to make sure that any agreement promotes fair growth in Vietnam. In particular, we have to deal with the issue of land grabbing, which is already a significant problem in Vietnam, and we would not want any free trade agreement to encourage further land grabbing by European or other companies.

Secondly, like other colleagues, I insist that in any such agreement we have a robust development and human rights chapter. For my group, this will be a red line and we will insist on it. On animal welfare, we think it is important that we include animal welfare in any agreement with Vietnam. The situation of animals then spills over into the phytosanitary situation. The situation of animals in Vietnam is appalling. We already have the Korean agreement as a template for this. So if we can do it with Korea, we can do it with Vietnam.

Finally, I believe that an agreement with Vietnam, important as it is, is only a precursor for a regional agreement, and our aim should be to have an ASEAN agreement as soon as possible.

 
  
MPphoto
 

  Adam Bielan (ECR). - Panie Przewodniczący! Wielostronny system wolnego handlu odzwierciedla potrzebę otwartości wymiany handlowej na zasadach rynkowych. Korzystają na tym obywatele. Wietnam to obecnie prężnie rozwijająca się gospodarka, jeden z filarów Stowarzyszenia ASEAN. Osiąga wzrost na poziomie ośmiu procent PKB. Dlatego liczę na zamknięcie negocjacji handlowych przed końcem roku, co przełoży się na rozszerzenie współpracy z tym partnerem.

W umowie należy położyć nacisk na promowanie wolnej i sprawiedliwej konkurencji. W zakresie administracyjnym konieczna jest likwidacja taryf celnych oraz pozataryfowych barier ograniczających swobodę wymiany towarów.

Trzeba przy tym pamiętać, że kraj ten dopuszcza się działań uznawanych za pogwałcenie praw człowieka. Pogłębienie współpracy z Brukselą musi zatem przełożyć się na znaczącą poprawę sytuacji w tym zakresie.

 
  
MPphoto
 

  Werner Langen (PPE). - Herr Präsident! Ich möchte Herrn Almunia Recht geben: Vietnam ist eine wirtschaftliche Erfolgsstory, und der Vorschlag des Kollegen Martin, lieber ein Abkommen mit allen zehn ASEAN-Staaten zu machen, ist wirklichkeitsfremd, denn die wirtschaftlichen und politischen Unterschiede sind zu groß, um im Augenblick auf ein gemeinsames Abkommen zu hoffen.

Ich glaube, der Weg ist richtig, mit fünf Staaten Freihandelsabkommen zu vereinbaren, mit sieben der insgesamt zehn Staaten Partnerschafts- und Kooperationsabkommen zu schließen. Die Fragen sind im Bericht des Kollegen Zahradil alle enthalten, da gibt es nichts zu ergänzen. Ich glaube, wirtschaftliche Freiheit und gute wirtschaftliche Beziehungen müssen einhergehen mit politischer Freiheit, mit Meinungsfreiheit und Religionsfreiheit. Das wissen die Partner in Vietnam.

Ich habe mich bei unserem letzten Besuch im Herbst 2013 mit allen Verhandlungspartnern intensiv darüber unterhalten. Mich hat eigentlich verwundert, mit welcher Mutlosigkeit die kommunistische Einheitspartei Reformen bisher abgelehnt hat. Sie hat eine breite Basis in diesem Land, das ja eine besondere Geschichte hat, und ich habe mich gewundert, dass der letzte Parteikongress diese Öffnung nicht ermöglicht hat.

Vietnam hat 35 Millionen Internetzugänge, und trotzdem werden Blogger, wenn sie etwas gegen das Regime sagen, sofort inhaftiert oder vom Netz abgeschaltet. Das lässt sich nicht auf Dauer miteinander vereinbaren. Deshalb, glaube ich, ist es richtig, dass das Parlament die Kommission zu umfassenden Verhandlungen drängt. Ich begrüße es, wenn das in diesem Jahr noch zu Ende geht – auf jeden Fall.

Aber die nächste Stufe, wie wir in vielen Freihandelsabkommen sehen, muss ebenfalls beschleunigt werden. Das ist die Ratifizierung durch die 28[nbsp ]Mitgliedstaaten. Es nützt nichts, wenn wir hier schnell arbeiten und die Mitgliedstaaten die Ratifizierung verzögern. In diesem Sinne freue mich über die Verhandlungen und wünsche der Kommission viel Erfolg.

 
  
MPphoto
 

  Maria Badia i Cutchet (S&D). - Señor Presidente, señor Comisario, desde el inicio de la negociación de este Acuerdo de Libre Comercio entre la Unión Europea y Vietnam, en enero de 2012, se han producido pasos importantes para su definición y conclusión. Realmente celebro los avances que ha hecho Vietnam en el respeto de los derechos humanos y laborales, y espero que este Acuerdo represente un paso decisivo en la ampliación de estos derechos.

Quiero hacer hincapié en la importancia de incluir un capítulo sobre desarrollo sostenible, con cláusulas vinculantes, en la medida en que esto representa una piedra angular de la política comercial europea.

También quiero poner de manifiesto que los respectivos intereses y las líneas rojas de ambas partes no deberían suponer un obstáculo insuperable para que las negociaciones lleguen a buen puerto, porque este Acuerdo representará, sin duda alguna, una gran oportunidad para ambas partes en ámbitos como flujos comerciales e inversión extranjera directa. además, evidentemente, revertirá en el fortalecimiento de las relaciones estratégicas entre la Unión Europea y la región ASEAN y, espero, en la celebración de próximos acuerdos.

 
  
MPphoto
 

  Seán Kelly (PPE). - A Uachtaráin, cosúil leis na cainteoirí eile, fáiltím roimh an gComhaontú Saorthrádála seo le Vítneam. Tá a lán comhaontuithe déanta againn le déanaí; chríochnaíomar ceann le Ceanada, le Meiriceá Theas, leis an gCóiré agus mar sin de. Is fiú ceann a dhéanamh le Vítneam chomh maith.

Tá moladh mór ag dul do Vítneam as ucht an dul chun cinn atá déanta aici le blianta beaga anuas. Blianta ó shin, níor chualamar aon rud faoi Vítneam ach cogadh – an Víotchong agus mar sin de. Tá dul chun cinn iontach déanta acu, agus tá a lán trádála cheana féin idir an tAontas agus Vítneam. I 2012, b’fhiú EUR[nbsp ]23.8 billiún an trádáil sin – EUR[nbsp ]18.5 billiún in iompórtáil agus EUR[nbsp ]5.3 billiún in easpórtáil, agus freisin bhí infheistíocht sheachtrach dhíreach ann de níos mó ná billiún dollar.

Dá bhrí sin, is féidir linn dul ar aghaidh ón méid seo agus seansanna, go háirithe, a thabhairt dár dtionscal agus dár bhfiontair níos mó easpórtála a thabhairt isteach ó Vítneam. Tar éis sin, is féidir deiseanna a thabhairt dár ndaoine féin jabanna a fháil agus éalú as an gcúlú eacnamaíochta atá againn le blianta anois.

Ag an am céanna, mar a dúirt cainteoirí eile, tá sé tábhachtach go mbeadh meas i Vítneam ar chearta daonna, go mbeadh saoirse ag daoine labhairt amach más mian leo agus go mbeadh saoirse do na meáin ann, ach go háirithe. Ach tá súil agam gur féidir linn dul chun cinn a dhéanamh maidir leis sin chomh maith.

Ag deireadh na dála, is dóigh liom gur deis iontach é seo dúinn agus ba chóir glacadh leis an gComhaontú agus tá súil agam go n-éireoidh linn é a chríochnú roimh dheireadh na bliana seo.

 
  
MPphoto
 

  Joaquín Almunia, Vice-President of the Commission. - Mr President, thank you very much to all the Members of the Parliament who have spoken in this discussion. Most of the interventions coincided with the Commission position that this free trade agreement should, if possible, be concluded this year and that this agreement would be positive for many reasons and for both sides.

Let me share some of the comments and concerns raised. First of all, the question of human rights, because it is extremely important that our economic and trade partners protect human rights. We are addressing human rights in our institutional dialogue under the EU-Vietnam Partnership and Cooperation Agreement and we will be extremely careful in monitoring protection of human rights and the situation of human rights which may be at risk in this country.

Regarding labour rights: labour issues are covered in the trade and sustainable development chapter of the Free Trade Agreement in the present state of this text which is being negotiated and our negotiators have been able to agree on robust language on matters related to the ILO. Good progress was also made on provisions dedicated to upholding levels of labour protection.

Another element which has been raised is animal protection. Vietnam has agreed to include these issues in the text. Vietnam prefers to cover the provisions in the trade and sustainable development chapter, but we keep pushing through our negotiators to have it in the chapter on sanitary and phytosanitary measures.

So thanks for all your contributions, thanks for your comments, and I hope that in the first months of the next Parliament we will be able – or the Commission will be able – to inform you about the successful conclusion of these negotiations.

 
  
MPphoto
 

  Der Präsident. - Zum Abschluss dieser Aussprache wurde ein Entschließungsantrag eingereicht.

Die Aussprache ist geschlossen.

Die Abstimmung findet heute, Donnerstag, 17.[nbsp ]April 2014, um 12.00[nbsp ]Uhr statt.

 

8. Rokovania o dohode o strategickom partnerstve medzi EÚ a Japonskom (rozprava)
Videozáznamy z vystúpení
MPphoto
 

  Der Präsident. - Als nächster Punkt der Tagesordnung folgt die kurze Darstellung des Berichts mit der Empfehlung des Europäischen Parlaments an den Rat, die Kommission und den Europäischen Auswärtigen Dienst von Alojz Peterle zu den Verhandlungen über ein Abkommen über eine strategische Partnerschaft zwischen der EU und Japan (2014/2021(INI)) (A7-0244/2014).

 
  
MPphoto
 

  Alojz Peterle, poročevalec. - Vesel sem, da končujemo naš mandat z odločanjem o enem najpomembnejših aktualnih političnih projektov Evropske zveze.

Sporazum o strateškem partnerstvu, za katerega potekajo intenzivna pogajanja vzporedno s sporazumom o gospodarskem sodelovanju, prostotrgovinskem sporazumu, je izraz skupne volje Evropske zveze in Japonske.

Oba partnerja globalne pomembnosti, ki se zavedata pomena globalnega in regionalnega miru, drugih globalnih izzivov ter svoje odgovornosti v zvezi s tem, želita močno nadgraditi dobro razvijajoče se sodelovanje, utemeljeno na skupni deklaraciji iz leta 1991 in akcijskega načrta iz leta 2001.

Sporazum o strateškem partnerstvu je zavezujoč sporazum, ki se nanaša na politična, globalna in sektorska področja sodelovanja.

Določbe tega sporazuma bodo postavile trdne temelje za bodoče globlje in širše sodelovanje na področju političnega dialoga, človekovih pravic, varnostnih vprašanj, kot so obvladovanje kriz, neširjenje orožja za množično uničevanje in boj proti terorizmu; globalnih vprašanj, kot so klimatske spremembe, razvoj, humanitarna pomoč, civilna zaščita, okolje; ekonomskih vprašanj, kot so industrijsko sodelovanje, carinske dajatve, obdavčitve, turizem in konkurenčnost; sektorskega sodelovanja: energetika, promet, kmetijstvo, ribištvo in pomorstvo; socialne politike, kjer sem posebej vesel, da smo vključili tudi področji zdravja in zaščite potrošnikov; sodelovanje na področjih sodstva, svobode in varnosti: kibernetski kriminal, boj proti mednarodnemu kriminalu, migracije in azil; in sodelovanje na področjih raziskav, inovacij, vesolja ter izobraževanja in kulture.

Vse skupaj je bilo določenih doslej okrog štirideset področij strateškega sodelovanja. Strateško lahko sodelujejo samo partnerji, ki zares delijo temeljne vrednote, načela in skupne interese.

Zato je pomembno, da oba partnerja s skupnim jezikom izrazita na kredibilen način, sledeč svojim demokratičnim izhodiščem, vse tisto, s čimer se bosta zavezala za bodoče skupno sodelovanje.

Poročilo pozdravlja sklenitev sporazuma in doslej opravljeno delo ter se zavzema za nadaljevanje projekta z ambiciozno dinamiko. Štirje krogi pogajanj so dali dovolj podlage, da Evropski parlament izrazi odnos do nastajajočega sporazuma.

V njem ne vidimo samo priložnosti za sodelovanje najodgovornejših inštitucij z obeh strani, pač pa izredno pomembno spodbudo tudi za zbliževanje med državljani obeh strani.

Ta sporazum izraža v prihodnost usmerjeno ambicijo obeh partnerjev, zato se v poročilu, ki v Odboru za zunanje zadeve ni doživelo glasu proti, ne ukvarjamo z vprašanji preteklosti, niti s specifičnimi aktualnimi vprašanji, ki zadevajo tretje strani.

V tem duhu se zahvaljujem poročevalcem v senci in vodji delegacije za Japonsko gospodu van Baalenu, kot tudi njenim posameznim članom za sodelovanje in koristne konzultacije.

Posebej bi se rad zahvalil njegovi ekscelenci veleposlaniku Japonske pri Evropski zvezi gospodu Kožiru Šiožiriju in njegovim sodelavcem za intenzivno sodelovanje. Zahvala gre tudi glavnim pogajalcem za strateški sporazum in njihovim sodelavcem na obeh straneh.

Glede amandmajev, ki so se pojavili v zadnjem trenutku, menim, da niso potrebni potrditve, ker smo dosegli tako stopnjo enotnosti v Odboru za zunanjo politiko.

 
  
MPphoto
 

  David Martin (S&D). - Mr President, very briefly, firstly to welcome what we have just heard about the progress on the strategic partnership agreement, but to emphasise that over the summer we are going to have to decide whether we move on to a free trade agreement with Japan.

I very much hope that when the Commission does its assessment of the current state of negotiations with Japan it will be able to come forward and say that we should move on and start negotiating a free trade agreement. Japan shares many of our values. It is a market that is very similar to ours, a mature economy with a number of elderly people, significant debt, unfortunately again not unlike us. I think there is a win-win situation in improving trade between Japan and the European Union, but we can only move ahead with a free trade agreement if Japan is serious about tackling non-tariff barriers and actually making it possible for European companies to operate in Japan on the basis of a level playing field.

I hope that when we get the assessment that is what it will say: that it is feasible to go ahead and enter into detailed free trade agreement negotiations.

 
  
 

Catch-the-eye-Verfahren

 
  
MPphoto
 

  Ioan Mircea Paşcu (S&D). - Mr President, I would only add one more dimension which I would like to strengthen and which has been mentioned, which is that the relationship with Japan is a strategic relationship, not only economically and commercially but also now – all the more so – politically, in the current circumstances of the geopolitical shifts of great magnitude which are happening in the international system, particularly in our part of the world.

 
  
MPphoto
 

  Zita Gurmai (S&D). - Örülök, hogy ezen a délelőttön köszönetet mondhatok Almunia biztosnak nemcsak ezért, hanem az előző időszakért is, de most konkrétan Alojz Peterle képviselőtársam munkáját szeretném elsődlegesen megköszönni. Rendkívül fontos az, hogy az Európai Unió számunkra meghatározóan fontos tagállamokkal stratégiai partnerségi megállapodást köt. Én mindenképpen úgy gondolom, az elmúlt időszakban én nagyon sokat dolgoztam azon, hogy milyen helyzetben van az adott partnerország a nőkkel, tehát ennek megfelelően engem rendkívüli módon elkeserített az az Economics cikk, amelyben a nők helyzetét elemezte Japánban. Tehát én mindenféleképpen úgy gondolom, hogy ha valamit, akkor a legjobb gyakorlatokat érdemes átvenni az Európai Uniótól, nem csak azzal, hogy jóval jelentősebb számban kellene hogy nők legyenek a döntéshozatalban, hanem azzal is, hogy például az egyenlő munkáért egyenlő bér elvét mindenképpen érvényesítsék. Köszönöm szépen, és köszöntöm a látogatói csoportomat, akik itt vannak velem. Köszönöm a munkájukat még egyszer.

 
  
 

(Ende des Catch-the-eye-Verfahrens)

 
  
MPphoto
 

  Joaquín Almunia, Vice-President of the Commission. - Mr President, let me thank very much all the Members of this Parliament who have intervened in this discussion and, of course, I want to thank Mr Peterle very much as the rapporteur of this report on the strategic partnership agreement between the EU and Japan. The Commission very much welcomes Parliamentʼs engagement in this important upgrade to our bilateral relations with Japan.

Since the Joint Declaration signed in 1991, ties between the EU and Japan have deepened and cooperation now extends to almost every conceivable area from political, economic and sectoral specific matters – and some of these specific matters are extremely important, such as nuclear safety, climate change, research and innovation, and people-to-people exchanges.

Nevertheless the comprehensive package of the strategic partnership agreement and a flanking free trade agreement should enable both us, the EU, and Japan to significantly enhance the cooperation between our strategic friends and partners.

This should have a significant benefit for our businesses and citizens both in terms of growth and jobs via market openings to be negotiated in the free trade agreement, as well as in the political, economic and sectoral areas under the strategic partnership agreement which is the focus of this excellent report that we are discussing today.

While we obviously cannot predict exactly what will flow from the negotiations, as the negotiations are still very much a work in progress, given the range of common societal challenges that the EU and Japan both face – ageing, remaining competitive, non-traditional security threats such as international terrorism, pandemics and cyber-attacks, exploring space for the benefit of all mankind, and others – we are confident that we will be able to negotiate an agreement which will respond to the current and future needs of our citizens and thus significantly increase our visibility in probably the most dynamic area in the world.

Our combined economic, technological and increasing political might will be the engines of this cooperation, but it will continue to be underpinned by the bases of shared values and principles that lie at the core of the ties between Europe and Japan. Japan is a stable democracy that shares our attachment to global norms and standards in the area of democracy, human rights, gender equality and the rule of law.

I recall, and very much welcome, Japanese alignment with the EU’s position on Ukraine, an issue that Presidents van Rompuy and Barroso discussed with Prime Minister Abe during the recent nuclear security summit in the Hague. It is this common basis which allows us to maintain very close ties with a significant player in the ASEAN-Pacific region and which will shape our discussions at the next EU-Japan Summit to be held in Europe later this spring.

We will continue to work with the new Parliament to ensure that our common goal of achieving a mutually beneficial upgrade in relations with Japan can be negotiated in a reasonable time frame, in line exactly with the recommendations contained in Mr Peterleʼs report.

 
  
MPphoto
 

  Der Präsident. - Damit ist dieser Punkt abgeschlossen.

Die Abstimmung findet heute, Donnerstag, 17.[nbsp ]April 2014, im 12.00[nbsp ]Uhr statt.

Da ich das letzte Mal in dieser Wahlperiode den Vorsitz führe, möchte ich mich bei Ihnen allen für die hervorragende Zusammenarbeit fraktionsübergreifend bedanken. Ich wünsche Ihnen schöne Osterfeiertage, viel Erfolg für die nächsten Wochen und ein hoffentlich baldiges Wiedersehen. Danke für die Unterstützung!

(Die Sitzung wird um 10.55[nbsp ]Uhr unterbrochen und um 12.00[nbsp ]Uhr wieder aufgenommen.)

 
  
  

PRÉSIDENCE DE MME ISABELLE DURANT
Vice-présidente

 

9. Hlasovanie
Videozáznamy z vystúpení
MPphoto
 

  La Présidente. - L'ordre du jour appelle l'Heure des votes.

Pour mémoire, je vous informe que durant cette législature, l'Assemblée a procédé à 20[nbsp ]696[nbsp ]votes en plénière et a adopté 35[nbsp ]295[nbsp ]amendements, hormis ceux d'aujourd'hui.

(Pour les résultats des votes et autres détails les concernant: voir procès-verbal)

 

9.1. EÚ – Albánsko: Protokol k dohode o stabilizácii a pridružení (pristúpenie Chorvátskej republiky) (A7-0266/2014 - Nikola Vuljanić) (hlasovanie)

9.2. Dohoda s Nórskym kráľovstvom o dojednaní foriem jeho účasti na činnosti Európskeho podporného úradu pre azyl (A7-0257/2014 - Roberta Metsola) (hlasovanie)

9.3. Dohoda s Lichtenštajnským kniežatstvom o dojednaní foriem jeho účasti na činnosti Európskeho podporného úradu pre azyl (A7-0168/2014 - Roberta Metsola) (hlasovanie)

9.4. Európske dlhodobé investičné fondy (A7-0211/2014 - Rodi Kratsa-Tsagaropoulou) (hlasovanie)
 

- Avant le vote sur la résolution législative:

 
  
MPphoto
 

  Ρόδη Κράτσα-Τσαγκαροπούλου, Εισηγήτρια. - Κυρία Πρόεδρε, θα ήθελα, κατ’ αρχάς, να ευχαριστήσω όλους τους σκιώδεις εισηγητές και τα μέλη της Επιτροπής Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής για τη συμβολή τους σε αυτό το σημαντικό θέμα που αφορά τις μακροπρόθεσμες επενδύσεις και τη χρηματοδότησή τους και θα ήθελα να παρακαλέσω να αναβάλουμε την τελική ψηφοφορία για να μπορέσουμε να ξεκινήσουμε τις διαπραγματεύσεις με το Συμβούλιο.

 
  
 

(Le report du vote sur la résolution législative est approuvé)

 

9.5. Námorné priestorové plánovanie a integrovaný manažment pobrežnej zóny (A7-0379/2013 - Gesine Meissner) (hlasovanie)
 

- Avant le vote:

 
  
MPphoto
 

  Carl Schlyter (Verts/ALE). - Fru talman! Det finns flera viktiga översättningsfel i den svenska versionen, som jag påtalade vid sammanträdesperiodens öppnande i måndags. Jag har under tiden haft kontakt med juristlingvisterna. Alla fel har inte hunnit rättas till fram till dagens omröstning. Eftersom felen gäller själva principerna för förhandlingarna mellan rådet och kommissionen och parlamentet, är det viktigt att jag får betona att det är den engelska versionen som gäller sedan när detta ska genomföras i praktiken. I efterhand kommer juristlingvisterna att göra i ordning detta. Men som det nu är så är den svenska versionen i direkt strid med överenskommelsen med rådet, och det är viktigt att det blir rätt när vi väl ska införa lagen.

 
  
MPphoto
 

  Gesine Meissner, Berichterstatterin. - Frau Präsidentin! Wegen dieser Übersetzungsfehler gab es ja schon eine Verschiebung von Dienstag auf heute und das bedaure ich sehr.

Englisch war wirklich die Originalsprache, in der wir verhandelt haben. Ich möchte nur kurz noch etwas dazu sagen, weil viele vielleicht gar nicht wissen, worüber wir abstimmen.

Es ist eine Rahmenrichtlinie für eine maritime Raumordnung. Wir haben in Europa sieben Mal mehr Küste und eine doppelt so große Fläche Wasser wie Land. Da kann man noch ganz viel mit Offshore-Energie und blauer Biotechnologie entwickeln. Damit das geordnet geht und auch die Umwelt dabei geschont wird, brauchen wir diese Richtlinie.

Ich glaube, die meisten wissen das nicht, darum wollte ich das noch einmal sagen.

 

9.6. Odhad príjmov a výdavkov na rozpočtový rok 2015 – Oddiel I – Parlament (A7-0277/2014 - Salvador Garriga Polledo) (hlasovanie)

9.7. Porušenia práva hospodárskej súťaže (A7-0089/2014 - Andreas Schwab) (hlasovanie)

9.8. Preprava odpadu (A7-0069/2014 - Bart Staes) (hlasovanie)

9.9. Nové psychoaktívne látky (A7-0172/2014 - Jacek Protasiewicz) (hlasovanie)

9.10. Trestné činy a tresty v oblasti nezákonného obchodu s drogami (A7-0173/2014 - Teresa Jiménez-Becerril Barrio) (hlasovanie)

9.11. Rokovania o dohode o strategickom partnerstve medzi EÚ a Japonskom (A7-0244/2014 - Alojz Peterle) (hlasovanie)

9.12. Náboženské slobody a kultúrna rozmanitosť (B7-0365/2014) (hlasovanie)
 

- Après le vote:

 
  
MPphoto
 

  Nick Griffin (NI). - Madam President, yet again we vote on a report full of insane sabre-rattling against undemocratic Russia but, as the nominations deadline for the EU elections approached for Italy yesterday, the police force of your occupation government arrested dozens of Forza Nuova activists, imprisoning them without any justification ...

(The President cut off the speaker)

 

9.13. Ruský tlak na krajiny Východného partnerstva a najmä destabilizácia východnej Ukrajiny (B7-0431/2014, B7-0435/2014, RCB7-0436/2014, B7-0436/2014, B7-0437/2014, B7-0441/2014, B7-0444/2014) (hlasovanie)
MPphoto
 

  La Présidente. - Nous souhaitons la bienvenue à M.[nbsp ]Petro Porochenko, co-président de la commission parlementaire de coopération UE-Ukraine. Merci à vous d'être là aujourd'hui.

- Avant le vote:

 
  
MPphoto
 

  Rebecca Harms, im Namen der Verts/ALE-Fraktion. – Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen! Wir haben jetzt als nächstes zur Abstimmung eine wirklich wichtige Entschließung. In unserer letzten Sitzung vor den Wahlen entscheiden wir über eine Entschließung zur Ukraine.

Wir haben in den letzten Tagen mit fast allen Fraktionen des Hauses in sehr langen Verhandlungen einen gemeinsamen Text entwickelt. Ich war sehr bestürzt darüber, als ich das Muster der Änderungsanträge gesehen habe, weil es diese Entschließung im Kern verändert.

Ich würde jetzt sehr darum bitten, dass wir über diese Entschließung gemeinsam abstimmen, und ich schlage vor, dass wir am Ende eine namentliche Abstimmung durchführen, weil ich finde, das entspricht mehr der Ernsthaftigkeit der Verhandlungen, die der Kollege Rouček, der Kollege Brok, der Kollege Saryusz-Wolski, ich und Herr van Baalen geführt haben.

Ich bitte um eine namentliche Schlussabstimmung.

 
  
MPphoto
 

  Joseph Daul, au nom du groupe PPE. – Madame la Présidente, j'avais exactement la même demande, à savoir procéder à un vote par appel nominal sur la résolution au niveau du texte final, si vous êtes d'accord.

Hier, nous avons demandé le vote par appel nominal mais, comme nous étions en cours de votes, c'était trop tard. C'est la raison pour laquelle je vous demande, chers collègues, d'accepter le vote par appel nominal sur le texte au moment du vote final.

(Applaudissements)

 
  
MPphoto
 

  Hannes Swoboda, im Namen der S&D-Fraktion. – Frau Präsidentin! Ich möchte dieses Anliegen, namentliche Abstimmungen zu machen, unterstützen. Ich bin sehr dafür. Auch wenn die Frist versäumt worden ist, sollten wir eine namentliche Abstimmung durchführen.

 
  
MPphoto
 

  Francesco Enrico Speroni, a nome del gruppo EFD. – Signora Presidente, concordo sulla votazione per appello nominale.

 
  
MPphoto
 

  Charles Tannock, on behalf of the ECR Group. – Madam President, I think that Ms[nbsp ]Harms forgot that the ECR and I were both present at the negotiations. We have signed the joint motion and we support the call for a roll-call vote.

 
  
 

(La demande de vote par appel nominal de la résolution commune est approuvée.)

- Avant le vote sur l'amendement 2:

 
  
MPphoto
 
 

  Elmar Brok (PPE). - Frau Präsidentin! Im Namen meiner Fraktion möchte ich aufgrund der neuen Entwicklungen, die mit Entscheidungen in Transnistrien zu tun haben, einen Änderungsantrag vorschlagen. Artikel 33 liest sich jetzt folgendermaßen:

‘Expresses particular concern over renewed instability in the separatist region of Transnistria in Moldova; believes that the recent request of 16 April 2014, by the self-proclaimed authorities in Tiraspol for Transnistria to be recognised by Russia as an independent state represents a dangerous and irresponsible step; recalls that the so-called referendum in the Autonomous Territorial Unit of Gagauzia was against the constitution of Moldova and therefore illegal; reiterates its full support for Moldova’s territorial integrity and calls on all parties to urgently resume dialogue, under the 5+2 framework, and calls for an enhancement of the EU’s status to that of negotiating partner, leading towards a peaceful and sustainable settlement of the issue;’.

(Applause)

 
  
 

(L'amendement oral est retenu)

 

9.14. Rokovania o dohode o voľnom obchode medzi EÚ a Vietnamom (B7-0367/2014) (hlasovanie)

9.15. Opatrenia Komisie v nadväznosti na konzultáciu právnych predpisov EÚ s MSP pod názvom "desať naj" (B7-0415/2014, B7-0434/2014) (hlasovanie)
 

- Après le vote sur l'amendement 7:

 
  
MPphoto
 

  Vicky Ford (ECR). - Madam President, I am one of the shadow rapporteurs for this text. I think you said that the original text of 22 fell. It should not have fallen; we should have voted on it, I think.

 
  
MPphoto
 

  La Présidente. - Le 22 a été modifié par l'amendement 5, Madame[nbsp ]Ford. Par conséquent, le texte original a été modifié. Il est remplacé par l'amendement[nbsp ]5.

*****

Ceci clôt l'Heure des votes.

 

10. Vysvetlenia hlasovania
Videozáznamy z vystúpení

10.1. EÚ – Albánsko: Protokol k dohode o stabilizácii a pridružení (pristúpenie Chorvátskej republiky) (A7-0266/2014 - Nikola Vuljanić)
  

Explications de vote par écrit

 
  
MPphoto
 
 

  Claudette Abela Baldacchino (S&D), in writing. - This dossier is about the Protocol to the Stabilisation and Association Agreement between the European Communities and their Member States, of the one part, and the Republic of Albania, of the other part, to take account of the accession of the Republic of Croatia to the European Union.

 
  
MPphoto
 
 

  Luís Paulo Alves (S&D), por escrito. - Aprovo o presente relatório, considerando ser uma das primeiras prioridades, a fim de este futuro Estado-Membro poder usufruir livremente do Mercado Interno, a continuação do alinhamento da legislação e dos procedimentos aduaneiros pelo acervo comunitário. Deve ter-se especial atenção às regras e os procedimentos aplicáveis ao trânsito, aos entrepostos aduaneiros, à avaliação do valor aduaneiro, aos controlos físicos e à análise dos riscos, ao garantir que estejam conformes às normas da Comunidade e, quando seja o caso, com as convenções internacionais. Para além disso, saliento a necessidade de garantir a melhoria da capacidade administrativa para aplicar a legislação aduaneira e lutar contra a corrupção, a criminalidade transfronteiras e a evasão fiscal.

 
  
MPphoto
 
 

  Sophie Auconie (PPE), par écrit. – Suite à l’adhésion de la république de Croatie à l’Union européenne, il convient d’adapter les accords conclus jusqu’ici entre l’Union européenne et ses partenaires, dont l’Albanie. De nature technique, ce rapport ne pose aucun problème et j’ai donc voté en faveur de celui-ci.

 
  
MPphoto
 
 

  Mara Bizzotto (EFD), per iscritto. - Ho votato a favore del protocollo dell'accordo di stabilizzazione e di associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica d'Albania, dall'altra, per tener conto dell'adesione della Repubblica di Croazia all'Unione europea.

 
  
MPphoto
 
 

  Rachida Dati (PPE), par écrit. – Par le vote de ce texte, nous donnons notre approbation à la conclusion d'un protocole entre la Communauté européenne et ses États membres et l'Albanie, de manière à tenir compte de l'adhésion de la Croatie à l'Union européenne. En effet, les effets de l'adhésion de la Croatie sont à prendre en considération dans l'élaboration des accords commerciaux. Ce protocole contient notamment des dispositions intéressantes concernant les règles d'origine.

 
  
MPphoto
 
 

  Jean-Luc Mélenchon (GUE/NGL), par écrit. – Ce texte permet simplement d'aligner le droit de l'Union en intégrant le dernier État Membre entré sur les autres, déjà signataires de l'accord avec l'Albanie. Mais je suis en opposition complète avec les conditions imposées dans ces accords de de stabilisation et d'association aux peuples, présentant la carotte de l'intégration européenne et comme bâton, les réformes structurelles. Je suis contre ce chantage inique et m'oppose à tout élargissement de l’UE dans ces conditions, dont la Croatie n'a pas fait exception

 
  
MPphoto
 
 

  Roberta Metsola (PPE), in writing. - I voted in favour of this report as it further fosters the relationship and ties between the EU Member States and the Republic of Albania, brought about through Croatia’s accession to the EU.

 
  
MPphoto
 
 

  Louis Michel (ALDE), par écrit. – Avec le récent élargissement de l’Union européenne, il était nécessaire de réaffirmer les bonnes relations que nous entretenons avec nos voisins. Ce protocole d’accord avec la République d’Albanie confirme la bonne entente politique et commerciale que nous entretenons avec eux et, plus largement, avec l’ensemble des pays balkaniques en apportant notamment des avantages concrets au niveau des relations commerciales, et en favorisant les échanges culturels.

 
  
MPphoto
 
 

  Marlene Mizzi (S&D), in writing. - I have voted in favour of this report as I am in agreement with the Protocol to the Stabilisation and Association Agreement relating to the accession of Croatia.

 
  
MPphoto
 
 

  Maria do Céu Patrão Neves (PPE), por escrito. - Na sequência da adesão da Croácia à União Europeia, torna-se necessário atualizar alguns instrumentos jurídicos nos quais devem constar todos os Estados-Membros. Nestes termos, votei favoravelmente o presente Protocolo ao Acordo de Estabilização e de Associação entre as Comunidades Europeias e os seus Estados-Membros, por um lado, e a República da Albânia, por outro, a fim de ter em conta a adesão da República da Croácia à União Europeia. Faço-o tendo em conta a recomendação favorável da Comissão dos Assuntos Externos.

 
  
MPphoto
 
 

  Kay Swinburne (ECR), in writing. - This report concerns the conclusion of the Protocol to the Stabilisation and Association Agreement between the EU and Albania that will update its status after accession of Croatia to the EU. This agreement is a positive step forward in European-Albanian relations, and I voted in favour of the report.

 
  
MPphoto
 
 

  Silvia-Adriana Ţicău (S&D), în scris. - Am votat pentru decizia Consiliului privind UE-Albania: Protocolul la Acordul de stabilizare și de asociere (aderarea Croației). Decizia Consiliului se referă la autorizarea Comisiei pentru a iniția negocierile cu Albania, în numele Uniunii Europene, al statelor sale membre și al Republicii Croația, în vederea încheierii unui protocol la Acordul de stabilizare și de asociere cu Republica Albania, pentru a se ține seama de aderarea Croației la UE. Acordul de stabilizare și de asociere între UE și Albania a fost semnat la Luxemburg în iunie 2006 și a intrat în vigoare în aprilie 2009. Conform articolului 36 alineatul (3) din Acordul de stabilizare și de asociere, acest act garantează respectarea intereselor reciproce ale Uniunii Europene și ale Albaniei. Semnarea și încheierea protocolului fac obiectul unei proceduri separate în ceea ce privește chestiunile care se încadrează în domeniul de competență al Comunității Europene a Energiei Atomice.

 

10.2. Dohoda s Nórskym kráľovstvom o dojednaní foriem jeho účasti na činnosti Európskeho podporného úradu pre azyl (A7-0257/2014 - Roberta Metsola)
  

Explications de vote par écrit

 
  
MPphoto
 
 

  Luís Paulo Alves (S&D), por escrito. - Aprovo o presente relatório, tendo em conta que as principais disposições do acordo prevêem a plena participação da Noruega nas atividades do Gabinete de Apoio. A representação da Noruega no Conselho de Administração do Gabinete de Apoio, como observador e sem direito a voto, contará com contribuições financeiras anuais por parte da Noruega para o orçamento do Gabinete de Apoio, por uma verba anual calculada de acordo com o seu PIB em percentagem do PIB de todos os Estados participantes na obra do Gabinete de Apoio. A Noruega aceitou disposições relativas a um possível aumento da contribuição, se a contribuição da União for maior.

 
  
MPphoto
 
 

  Sophie Auconie (PPE), par écrit. – J'ai voté en faveur de ce texte qui gère de manière technique les règles concernant l'immigration entre le Royaume de Norvège et l'Union européenne. Les demandes d'asiles étant très nombreuses au sein de l'Union européenne, il est utile de coordonner au maximum ces demandes avec nos pays partenaires.

 
  
MPphoto
 
 

  Mara Bizzotto (EFD), per iscritto. - Ho votato a favore del progetto di accordo che prevede la piena partecipazione della Norvegia alle attività dell'Ufficio europeo di asilo, la rappresentanza nel consiglio di amministrazione dell'Ufficio e contributi finanziari annui al suo bilancio per un importo calcolato in riferimento al PIL ed espresso in percentuale del PIL di tutti gli Stati che partecipano ai suoi lavori.

 
  
MPphoto
 
 

  Carlos Coelho (PPE), por escrito. - O Gabinete Europeu de Apoio em matéria de Asilo foi criado, em 2010, com o objetivo de reforçar a cooperação prática entre os Estados-Membros neste domínio, melhorar a aplicação do Sistema Europeu Comum de Asilo e facultar ajuda aos Estados-Membros cujos sistemas de asilo e de acolhimento estejam a ser alvo de uma maior pressão. Os países associados, como é o caso da Noruega, que tenham celebrado acordos com a União, por força dos quais tenham aprovado e apliquem a legislação da União no domínio do asilo, deverão participar nos trabalhos do Gabinete de Apoio. A necessidade dessa participação é lógica, uma vez que esses países estão associados ao sistema de Dublin, mas deverão igualmente ser uma mais-valia para o apoio prestado por esse Gabinete, nomeadamente no que diz respeito ao intercâmbio de boas práticas e de conhecimentos especializados, bem como em termos de apoio permanente e de emergência, recolha e análise de informações, sistema de alerta rápido e preparação para situações de emergência. As negociações duraram cerca de um ano e meio e o texto do acordo foi rubricado pela Noruega em junho de 2013. Apoio, assim, a conclusão deste acordo.

 
  
MPphoto
 
 

  Rachida Dati (PPE), par écrit. – Le Bureau européen d’appui en matière d’asile a été créé pour renforcer la coopération pratique entre les États membres en matière d’asile. Ce texte a pour objectif de permettre au Royaume de Norvège de participer à ce Bureau, en en précisant les modalités. J’ai voté pour ce texte car je suis favorable à la participation du Royaume de Norvège, qui peut apporter une réelle valeur ajoutée aux activités de soutien du Bureau d’appui, comme l’échange de bonnes pratiques, la collecte et l’analyse d’informations ou encore la mise en place d’un système d’alerte efficace.

 
  
MPphoto
 
 

  Sylvie Guillaume (S&D), par écrit. – Cette plénière nous a donné l'occasion de voter sur deux des quatre arrangements réglant les modalités de participation des pays associés au BEA. En tant que rapporteure fictive, j'y ai apporté mon soutien: plus qu'une simple évolution logique liée à l'association de la Norvège et du Liechtenstein au système de Dublin, leur participation apportera également une valeur ajoutée manifeste aux activités du BEA.

Dans cette équation gagnant-gagnant, deux abonnés manquent à l'appel : l'Islande et la Suisse. L'Islande n'ayant pas encore signé l'arrangement, il n'était pas possible procéduralement de le soumettre à l'appréciation de la plénière. En revanche, pour la Suisse, cela s'explique également par les résultats du référendum du 9 février dernier sur "l'initiative contre l'immigration de masse". Toutes les conséquences à tirer de cette votation ne sont pas connues, mais celle-ci provoque indéniablement une redistribution des cartes en matière de libre circulation et sans sanctionner la Suisse, il est indispensable de prendre le temps nécessaire pour mesurer l'impact de ce vote dans le domaine de l'asile et des engagements aussi bien internationaux et européens.

 
  
MPphoto
 
 

  Jean-Luc Mélenchon (GUE/NGL), par écrit. – Cette décision vise à permettre à la Norvège, non membre de l'UE, sa participation aux activités du Bureau européen d'appui en matière d'asile (et de fait sa contribution financière). Ce bureau permet de coordonner l'assistance permanente et en cas d'urgence et l'échange de données et de bonnes pratiques sur l'accueil des réfugiés. D'ailleurs, la Norvège fait partie des 12 pays européen ayant déjà mis en place un programme annuel de réinstallation en faveur des réfugiés. Je vote pour.

 
  
MPphoto
 
 

  Roberta Metsola (PPE), in writing. - The European Asylum Support Office (EASO) has a crucial role to play in the EUʼs asylum policy and we must continue to work to strengthen its aims and help the Agency achieve its objectives. Article[nbsp ]49 of the EASO Regulation specifies that arrangements shall be made, specifying in particular the nature, extent and manner in which Norway and other associated States are to participate in the Support Officeʼs work. The participation of these associate countries in the Support Officeʼs work will add an important dimension to EASOʼs role and as the rapporteur on this agreement, I am very proud to vote in favour.

 
  
MPphoto
 
 

  Louis Michel (ALDE), par écrit. – La Norvège est un partenaire privilégié de l’Union européenne. Elle fait partie de l’Espace économique européen, est membre associé de l’espace Schengen et participe activement au règlement Dublin II dont l’objectif est de règlementer les demandes d’asiles et surtout de savoir quel pays est compétent pour traiter d’une demande d’asile. Dès lors, il indispensable de persévérer dans cette relation privilégiée. Je soutiens pleinement l’arrangement trouvé entre l’Union européenne et le Royaume de Norvège afin de collaborer, au mieux, sur des thématiques primordiales telles, qu’en l’espèce, la politique d’asile.

 
  
MPphoto
 
 

  Marlene Mizzi (S&D), in writing. - I voted in favour of the report on the arrangement with the Kingdom of Norway on the modalities of its participation in the European Asylum Support Office as I am in agreement.

 
  
MPphoto
 
 

  Maria do Céu Patrão Neves (PPE), por escrito. - Votei favoravelmente a presente recomendação referente ao projeto de decisão do Conselho respeitante à conclusão do Acordo entre a União Europeia e o Reino da Noruega sobre as modalidades da sua participação no Gabinete Europeu de Apoio em matéria de Asilo. A participação dos países associados nos trabalhos do Gabinete de Apoio não é apenas um passo lógico, dada a respetiva associação ao sistema de Dublim, mas tem também um claro valor acrescentado para o apoio prestado pelo Gabinete de Apoio, designadamente em matéria de intercâmbio de boas práticas e de conhecimentos especializados, apoio permanente e de emergência, recolha e análise de informações, sistema de alerta rápido e preparação para situações de emergência.

 
  
MPphoto
 
 

  Tonino Picula (S&D), napisan. - Europski potporni ured za azil osnovan je u cilju jačanja praktične suradnje između država članica u području azila, provedbe Zajedničkog europskog sustava azila i pružanja potpore državama članicama čiji su sustavi za azil i prihvat pod posebnim pritiskom. Isti pruža podršku državama članicama u njihovim naporima vezano za provedbu dosljedne i pravedne politike za azil.

Konačni tekst nacrta Sporazuma s Norveškom parafiran je 28. lipnja 2013. godine. Napomenuo bih kako Norveška nije članica Europske unije, međutim članica je šengenskog prostora i stoga izdaje šengenske vize.

Zaključno, podržavam sklapanje Sporazuma s Kraljevinom Norveškom o načinima njezina sudjelovanja u europskom potpornom uredu za azil. Politika migracija u Europskoj uniji je od velike važnosti te je potrebno jasno definirati suradnju sa zemljama koje nas okružuju.

 
  
MPphoto
 
 

  Kay Swinburne (ECR), in writing. - I support more cooperation with these countries through the European Asylum Support Office as it adds value to EU-wide efforts to create responsible and efficient management on asylum issues. For this reason, I voted in favour of the report.

 
  
MPphoto
 
 

  Silvia-Adriana Ţicău (S&D), în scris. - Am votat pentru decizia Consiliului privind Acordul cu Regatul Norvegiei privind modalitățile de participare a acestuia la Biroul European de Sprijin pentru Azil. Decizia Consiliului face referire la articolul 49 din Regulamentul (UE) nr. 439/2010, care prevede că, pentru a-și duce la îndeplinire misiunea, Biroul European de Sprijin pentru Azil ar trebui să fie deschis participării țărilor care au încheiat cu UE acorduri în temeiul cărora acestea au adoptat și aplică dreptul UE în domeniul reglementat de prezentul regulament, în special Islandei, Liechtensteinului, Norvegiei și Elveției, denumite în continuare „țările asociate”.

Norvegia a încheiat cu UE acorduri în temeiul cărora a adoptat și aplică dreptul UE în domeniul reglementat de prezentul regulament, în special Acordul dintre Comunitatea Europeană și Republica Islanda și Regatul Norvegiei referitor la criteriile și mecanismele de determinare a statului responsabil de examinarea unei cereri de azil introduse într-un stat membru sau în Islanda ori Norvegia. Norvegia va participa pe deplin la activitățile Biroului de sprijin și beneficiază de acțiuni de sprijin din partea acestuia. Conform acestui acord Norvegia va fi prezentă în Consiliul de administrație al Biroului de sprijin în calitate de observator, fără drept de vot. Norvegia va contribui la veniturile Biroului de sprijin cu o sumă anuală calculată în funcție de produsul său intern brut (PIB).

 

10.3. Dohoda s Lichtenštajnským kniežatstvom o dojednaní foriem jeho účasti na činnosti Európskeho podporného úradu pre azyl (A7-0168/2014 - Roberta Metsola)
  

Explications de vote par écrit

 
  
MPphoto
 
 

  Luís Paulo Alves (S&D), por escrito. - Aprovo o presente relatório, tendo em conta que as principais disposições do acordo prevêem a plena participação do Liechenstein nas actividades do Gabinete de Apoio. A representação do Liechtenstein no Conselho de Administração do Gabinete de Apoio, como observador e sem direito a voto, contará com contribuições financeiras anuais por parte do Liechtenstein para o orçamento do Gabinete de Apoio, por uma verba anual calculada de acordo com o seu PIB em percentagem do PIB de todos os Estados participantes na obra do Gabinete de Apoio. O Liechtenstein aceitou disposições relativas a um possível aumento da contribuição, se a contribuição da União for maior.

 
  
MPphoto
 
 

  Sophie Auconie (PPE), par écrit. – J'ai voté en faveur de ce texte qui gère de manière technique les règles concernant l'immigration entre le Liechtenstein et l'Union européenne. Les demandes d'asiles étant très nombreuses au sein de l'Union européenne, il est utile de coordonner au maximum ces demandes avec nos pays partenaires.

 
  
MPphoto
 
 

  Mara Bizzotto (EFD), per iscritto. - Ho votato a favore del progetto di accordo che prevede la piena partecipazione del Principato del Liechtenstein alle attività dell'Ufficio europeo di asilo, la rappresentanza nel consiglio di amministrazione dell'Ufficio e contributi finanziari annui al suo bilancio per un importo calcolato in riferimento al PIL ed espresso in percentuale del PIL di tutti gli Stati che partecipano ai suoi lavori.

 
  
MPphoto
 
 

  Rachida Dati (PPE), par écrit. – Le Bureau européen d’appui en matière d’asile a été créé pour renforcer la coopération pratique entre les États membres en matière d’asile. Ce texte a pour objectif de permettre à la principauté de Liechtenstein de participer à ce Bureau, en en précisant les modalités. J’y suis favorable car la participation de la principauté de Liechtenstein peut apporter une réelle valeur ajoutée aux activités de soutien du Bureau d’appui, comme l’échange de bonnes pratiques, la collecte et l’analyse d’informations ou encore la mise en place d’un système d’alerte efficace.

 
  
MPphoto
 
 

  Sylvie Guillaume (S&D), par écrit. – Cette plénière nous a donné l'occasion de voter sur deux des quatre arrangements réglant les modalités de participation des pays associés au BEA. En tant que rapporteure fictive, j'y ai apporté mon soutien: plus qu'une simple évolution logique liée à l'association du Liechtenstein et de la Norvège au système de Dublin, leur participation apportera également une valeur ajoutée manifeste aux activités du BEA.

Dans cette équation gagnant-gagnant, deux abonnés manquent à l'appel : l'Islande et la Suisse. L'Islande n'ayant pas encore signé l'arrangement, il n'était pas possible procéduralement de le soumettre à l'appréciation de la plénière. En revanche, pour la Suisse, cela s'explique également par les résultats du référendum du 9 février dernier sur "l'initiative contre l'immigration de masse". Toutes les conséquences à tirer de cette votation ne sont pas connues, mais celle-ci provoque indéniablement une redistribution des cartes en matière de libre circulation et sans sanctionner la Suisse, il est indispensable de prendre le temps nécessaire pour mesurer l'impact de ce vote dans le domaine de l'asile et des engagements aussi bien internationaux et européens.

 
  
MPphoto
 
 

  Jean-Luc Mélenchon (GUE/NGL), par écrit. – Le bureau européen d'appui en matière d'asile permet de coordonner l'assistance permanente et en cas d'urgence et l'échange de données et de bonnes pratiques sur l'accueil des réfugiés. Cette recommandation vise à permettre au Liechtenstein, non membre de l'Union européenne, sa participation aux activités de ce Bureau et de fait sa contribution financière. Ce Bureau est une bonne chose, je vote pour. Même s'il faut bien avouer que les demandes ne fusent pas. En 2011 par exemple, 75 personnes ont demandé l'asile dans la petite principauté (et deux ont été acceptées). Le chiffre est probablement plus important en matière d'exilés fiscaux.

 
  
MPphoto
 
 

  Roberta Metsola (PPE), in writing. - The European Asylum Support Office (EASO) has a crucial role to play in the EUʼs asylum policy and we must continue to work to strengthen its aims and help the Agency achieve its objectives. Article[nbsp ]49 of the EASO Regulation specifies that arrangements shall be made, specifying in particular the nature, extent and manner in which Liechtenstein, and other associated States are to participate in the Support Officeʼs work. The participation of these associate countries in the Support Officeʼs work will add an important dimension to EASOʼs role and as the rapporteur on this agreement, I am very proud to vote in favour.

 
  
MPphoto
 
 

  Louis Michel (ALDE), par écrit. – La principauté de Liechtenstein, en tant que membre de l’Espace économique européen, de l’Association européenne de libre-échange et membre associé de l’espace Schengen, entretient des liens toujours plus étroits avec l’Union européenne. Elle bénéficie des mécanismes prévus par la Convention de Dublin et a accès aux données EURODAC (recensant les empreintes digitales des demandeurs d’asiles). Améliorer la coopération en matière d’asile avec la principauté de Liechtenstein était indispensable et aidera grandement à une politique d’asile plus cohérente.

 
  
MPphoto
 
 

  Marlene Mizzi (S&D), in writing. - I support this report on the arrangement with the Principality of Liechtenstein on the modalities of its participation in the European Asylum Support Office. That is why I voted in favour,

 
  
MPphoto
 
 

  Maria do Céu Patrão Neves (PPE), por escrito. - Votei favoravelmente a presente recomendação referente ao projeto de decisão do Conselho respeitante à conclusão do Acordo entre a União Europeia e o Principado do Liechtenstein sobre as modalidades da sua participação no Gabinete Europeu de Apoio em matéria de Asilo. Reitero a importância da participação dos países associados nos trabalhos do Gabinete de Apoio. Trata-se não só de um passo lógico, dada a respetiva associação ao sistema de Dublim, mas também de um claro valor acrescentado para o apoio prestado pelo Gabinete de Apoio, designadamente em matéria de intercâmbio de boas práticas e de conhecimentos especializados, apoio permanente e de emergência, recolha e análise de informações, sistema de alerta rápido e preparação para situações de emergência.

 
  
MPphoto
 
 

  Tonino Picula (S&D), napisan. - Zadaća Europskog potpornog ureda za azil je pružiti potporu državama članicama u njihovim naporima vezano za provedbu dosljedne i pravedne politike za azil. Od prosinca 2011. godine Lihtenštajn je pridruženi član šengenskom prostoru te sudjeluje u potpunosti u dublinskom sustavu koji se bavi zahtjevima za azil.

Podržavam izvješće kolegice Metsole o Sporazumu s kneževinom Lihtenštajnom o načinima njezina sudjelovanja u Europskom potpornom uredu za azil te time i sam Sporazum. Potporni ured otvoren je za sudjelovanje Islanda, Lihtenštajna, Norveške i Švicarske kao promatrača. Sklapaju se aranžmani u kojima se posebno određuje narav, opseg i način sudjelovanja tih zemalja u radu Potpornog ureda. Takvi aranžmani uključuju odredbe o sudjelovanju u inicijativama Potpornog ureda, u financijskim doprinosima i u osoblju.

 
  
MPphoto
 
 

  Kay Swinburne (ECR), in writing. - I support more cooperation with these countries through the European Asylum Support Office as it adds value to EU-wide efforts to create responsible and efficient management on asylum issues. For this reason, I voted in favour of the report.

 
  
MPphoto
 
 

  Silvia-Adriana Ţicău (S&D), în scris. - Am votat pentru decizia Consiliului privind Acordul cu Principatul Liechtenstein privind modalitățile de participare a acestuia la Biroul European de Sprijin pentru Azil. Decizia Consiliului face referire la articolul 49 alineatul (1) din Regulamentul (UE) nr. 439/2010, care prevede că, pentru a-și duce la îndeplinire misiunea, Biroul European de Sprijin pentru Azil, ar trebui să fie deschis participării țărilor care au încheiat cu UE acorduri în temeiul cărora acestea au adoptat și aplică dreptul UE în domeniul reglementat de prezentul regulament, în special Islandei, Liechtensteinului, Norvegiei și Elveției, denumite în continuare „țările asociate”.

Liechtenstein a încheiat cu UE acorduri în temeiul cărora a adoptat și aplică dreptul UE în domeniul reglementat de prezentul regulament. Principatul Liechtenstein va participa pe deplin la activitățile Biroului de sprijin și va beneficia de acțiunile sale de sprijin. Conform acestui acord Liechtenstein va fi prezentă în Consiliul de administrație al Biroului de sprijin în calitate de observator, fără drept de vot. Liechtenstein va contribui la veniturile Biroului de sprijin cu o sumă anuală calculată în funcție de produsul său intern brut (PIB).

 

10.4. Európske dlhodobé investičné fondy (A7-0211/2014 - Rodi Kratsa-Tsagaropoulou)
Videozáznamy z vystúpení
 

Explications de vote orales

 
  
MPphoto
 

  Peter Jahr (PPE). - Frau Präsidentin! Ich möchte mich zu dem Antrag äußern, weil wir ständig dem Vorwurf ausgesetzt sind, wir in der Europäischen Union würden in der Asylpolitik nichts tun.

Zwei Dinge sind hier bemerkenswert. Erstens: Wir haben in Malta ein Asylbüro der Europäischen Union eröffnet. Also, wir wollen natürlich den Mitgliedstaaten, die mit der Asylflut nicht zurechtkommen, helfen. Zweitens – und auch das ist bemerkenswert – haben wir heute beschlossen und bestätigt, dass sich auch Norwegen an diesem Asylbüro der Europäischen Union beteiligen wird. Das halte ich für ein ganz wichtiges Signal, denn man muss ganz einfach die Asylströme bewältigen und beherrschen, und das muss dann auch ordentlich demokratisch legitimiert geregelt werden.

 
  
 

Explications de vote par écrit

 
  
MPphoto
 
 

  Claudette Abela Baldacchino (S&D), in writing. - This dossier puts forward the importance of long-term finance as a crucial enabling tool for putting the European economy on a path of sustainable, smart and inclusive growth. European long-term investment funds (ELTIFs) provide finance to various infrastructure projects or unlisted companies of lasting duration that issue equity or debt instruments for which there is no readily identifiable buyer.

 
  
MPphoto
 
 

  Luís Paulo Alves (S&D), por escrito. - Aprovo o presente relatório, começando por recordar que as instituições da União Europeia acordaram em estimular o desenvolvimento de instrumentos financeiros plurianuais adequados, que atuem como catalisadores para os investidores públicos e privados, a fim de perseguir os objetivos políticos da União Europeia fixados a longo prazo para a economia real. Termino ao manifestar o meu receio de que, na prática, os projetos que proporcionam rendimentos a curto ou a médio prazo continuem a ser preferidos e que esta preferência venha a interferir com a realização de investimentos em projetos de longo prazo, que são fundamentais com vista à consecução dos objetivos estratégicos da UE para um crescimento inteligente, sustentável e inclusivo. Este critério pode ter como consequência uma fragmentação do mercado devido à falta de fundos públicos.

 
  
MPphoto
 
 

  Sophie Auconie (PPE), par écrit. – L'objectif de ce texte consiste à augmenter le capital disponible pour les investissements à long terme dans l'économie de l'Union européenne. Concrètement, il s'agit de créer un cadre réglementaire pour un nouveau type de fonds, les "fonds européens d'investissement à long terme". Je considère qu'il s'agit d'une bonne initiative et que les règles adoptées pour ce nouveau passeport sont équilibrées. J'ai donc voté en faveur de cette proposition de règlement.

 
  
MPphoto
 
 

  Mara Bizzotto (EFD), per iscritto. - Le istituzioni dell'UE hanno convenuto di incoraggiare lo sviluppo di strumenti finanziari pluriennali adeguati che fungano da catalizzatori per gli investimenti pubblici e privati, al fine di perseguire obiettivi strategici di lungo termine dell'Unione radicati nell'economia reale. Questo Parlamento ha riconosciuto nel contempo che il cofinanziamento e gli strumenti finanziari cosiddetti innovativi avranno pieno effetto solo se l'ambiente giuridico e normativo generale sarà propizio al loro sviluppo. Ho sostenuto la relazione che sostiene i fondi di investimento a lungo termine come strumento per finanziare l'economia reale.

 
  
MPphoto
 
 

  Sebastian Valentin Bodu (PPE), în scris. - Conform Strategiei Europa 2020, pentru o mai bună competitivitate și ocupare a forței de muncă, finanțarea pe termen lung reprezintă un important instrument utilizat pentru înscrierea economiei europene pe calea unei creșteri constante și durabile. Astfel a apărut necesitatea adoptării unor norme uniforme la nivelul Uniunii privind fondurile europene pe termen lung, pentru a se asigura buna funcționare a pieței interne și un nivel înalt de protecție a investitorilor. Sunt de acord ca o completare a finanțării bancare cu o varietate mai largă de surse de finanțare ce mobilizează mai bine piețele de capital ar putea contribui la rezolvarea deficitelor de finanțare.

 
  
MPphoto
 
 

  Jean-Luc Mélenchon (GUE/NGL), par écrit. – Les financements à long terme sont essentiels pour permettre à l'économie européenne de prendre la voie d'une croissance durable, intelligente et inclusive. Les fonds européens d'investissement à long terme (FEILT) apportent des financements à divers projets d'infrastructure de longue durée, à des société non cotées et les PME, qui émettent des instruments de capitaux propres ou de dette pour lesquels il n'y a pas d'acheteur aisément identifiable. La proposition de la Commission vise à fournir aux investisseurs une certaine sécurité lors de l'investissement sur le long terme. Les tentatives d'orienter ces investissements sur les investissements sociaux et environnementaux durables n'ont pas été prises en compte. La priorité des investissements concerne les partenariats public-privé et les privatisations. Je vote contre.

 
  
MPphoto
 
 

  Roberta Metsola (PPE), in writing. - This report clearly lays out the effective rules for the creation of a fund for European investors and establishes a distinct framework for the standards and structures of the funds. I voted therefore in favour.

 
  
MPphoto
 
 

  Gilles Pargneaux (S&D), par écrit. – J'ai voté pour ce rapport. Ce rapport vise à créer un fonds européen pour financer l'investissement à long terme nécessaire au retour de la croissance en Europe. Les socialistes ont exclu l'investissement immobilier des bénéficiaires du fonds car il ne contribue pas à l'objectif de croissance et d'emploi du projet.

 
  
MPphoto
 
 

  Maria do Céu Patrão Neves (PPE), por escrito. - O presente regulamento permitirá aumentar o capital disponível para investimento de longo prazo na economia da União Europeia com o objetivo de financiar a transição para uma economia de crescimento inteligente, sustentável e inclusivo. Para que tal seja possível, serão criados novas formas de fundos de investimento de longo prazo, que a presente legislação pretende regular, com vista a garantir que tais fundos estão sujeitos às mesmas regras em toda a UE e que são identificáveis como fiáveis e seguros pelos investidores. Todos os intervenientes no mercado se regerão pelas mesmas regras, o que beneficiará o funcionamento harmonioso destes serviços e criará um verdadeiro mercado único em toda a União. A gestão destes fundos deve ser alvo de uma autorização especial e os fundos poderão investir em activos que requeiram um desenvolvimento bem-sucedido a longo prazo, tendo em atenção uma mitigação atenta do risco. Os investidores nestes fundos deverão ter ainda o direito a um resgate antecipado. Tendo em conta que esta legislação vem favorecer um investimento inteligente e sustentado na Europa, elemento favorável ao crescimento pensado e bem alicerçado, dou com o meu voto favorável apoio ao presente relatório e suas propostas.

 
  
MPphoto
 
 

  Tonino Picula (S&D), napisan. - Kako bi se europsko gospodarstvo vratilo na put održivog i uključivog rasta u sklopu strategije Europa 2020, bitno je poticati dugoročno financiranje kao ključni alat za postizanje cilja. Europski fondovi za dugoročna ulaganja (ELTIF) osiguravaju dugoročna financijska sredstva za razne infrastrukturne projekte, neuvrštena društva ili uvrštena mala i srednja poduzeća koja izdaju kapital ili dužničke instrumente za koje ne postoji neposredni kupac. Na taj način oni doprinose provedbi politike u Uniji i financiranju gospodarstva u Uniji. ELTIF-ovi nude i izvrsne prilike za povećanje vrijednosti kapitala s vremenom za one koji nemaju stabilan i siguran dotok prihoda.

Podržavam nacrt ovog prijedloga te ovim putem iskazujem zadovoljstvo s novim mogućnostima fondova. Važno je osigurati da fond bude privlačan ulagačima i konkurentan ostalim vrstama investicija. Mali ulagači sada će biti u mogućnosti u iznimnim okolnostima otkupiti fond prije kraja roka trajanja. Također, stavlja se fokus na kvalitetnu infrastrukturu, a ne neproduktivne vrste imovine. Ovaj prijedlog ima za cilj poticati dugoročne investicije u Europi i na taj način pokrenut gospodarstvo, zbog čega zaslužuje našu podršku.

 
  
MPphoto
 
 

  Silvia-Adriana Ţicău (S&D), în scris. - Am votat pentru rezoluția referitoare la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind fondurile europene de investiții pe termen lung. Fondurile europene de investiții pe termen lung (FEITL) oferă finanțare unei game diverse de proiecte de infrastructură, unor societăți necotate sau întreprinderi mici și mijlocii cotate de lungă durată care emit instrumente de capitaluri proprii și de datorie pentru care nu există un cumpărător ușor de identificat. Prin faptul că acordă finanțare unor astfel de proiecte, FEITL contribuie la finanțarea economiei reale și la realizarea politicilor Uniunii. În ceea ce privește cererea, FEITL pot oferi un flux constant și sigur de venituri administratorilor de pensii, societăților de asigurări, fundațiilor, municipalităților și altor entități care se confruntă cu obligații regulate și repetate și care urmăresc încasări pe termen lung în cadrul unor structuri bine reglementate. Regulamentul adoptat în primă lectură prevede norme uniforme privind autorizarea, politicile de investiții și condițiile de funcționare a fondurilor de investiții alternative ale UE (FIA) comercializate în Uniune ca fonduri europene de investiții pe termen lung (FEITL).

 

10.5. Námorné priestorové plánovanie a integrovaný manažment pobrežnej zóny (A7-0379/2013 - Gesine Meissner)
Videozáznamy z vystúpení
 

Explications de vote orales

 
  
MPphoto
 

  Seán Kelly (PPE). - A Uachtaráin, bhí áthas orm vótáil ar son na moltaí seo mar is dóigh liom go bhfuil siad an-tábhachtach. Tá an fharraige agus a bhfuil ann mar sheans mór don Aontas Eorpach a bhféadfaidh sé úsáid a bhaint as chun jabanna a chruthú. Mar shampla, tá seansanna againn fuinneamh a fháil ón bhfarraige nach bhfuil againn faoi láthair; fuinneamh ón taoide, fuinneamh ón ngaoth agus mar sin de.

Freisin, ba chóir dúinn níos mó úsáid a bhaint as an bhfarraige mar chóras taistil – tá sé sin pléite againn sa bParlaimint le cúpla bliain anuas. Freisin, caithfimid aire a thabhairt dár n-iasc sa bhfarraige. Tá iascairí, go háirithe sa réigiún timpeall an chósta, an-tábhachtach. Tá siad ag brath ar an ngairm bheatha sin, agus dá bhrí sin ba chóir dúinn gach cúnamh a thabhairt dóibh. Tá a lán díobh thíos leis faoi láthair, ach má thugaimid aire don bhfarraige is féidir linn a lán a dhéanamh dóibh.

An pointe deireanach ba mhaith liom a rá ná: caithfimid aire a thabhairt don chósta. Chonaiceamar i mbliana, go háirithe i mo thír féin, go ndearna na stoirmeacha, ach go háirithe, a lán damáiste don chósta agus caithfimid gach iarracht a dhéanamh chun é sin a cheartú agus chun ár dtránna agus ár gcóstaí a chosaint amach anseo ón bhfarraige agus go háirithe freisin leis an aeráid ag athrú.

 
  
 

Explications de vote par écrit

 
  
MPphoto
 
 

  Claudette Abela Baldacchino (S&D), in writing. - This directive will seek to improve management of the European maritime area to ensure sustainable development of the maritime economy and ecosystems in the EU. More than 200 million EU citizens live in coastal regions and 88 million are working there, generating more than 40[nbsp ]% of the EUʼs GDP. In all, 5.4 million of them are employed in marine and maritime sectors whose gross value added amounts to almost EUR[nbsp ]500 billion. Today 90[nbsp ]% of the EUʼs foreign trade is carried by sea. This indicates the importance of the marine and coastal areas and of the maritime economy for the EU. However, there will be a further increase in human and economic activities within these regions and sectors in the future. The EUʼs maritime economy is crucial to achieving the Europe 2020 goals and has huge potential to ensure Europeʼs competitiveness in a globalised world. The EU should play a leading role in strengthening marine and maritime research and innovation and fostering growth of the maritime sectors.

 
  
MPphoto
 
 

  Luís Paulo Alves (S&D), por escrito. - Aprovo o presente Relatório, considerando que a União Europeia é rodeada por oceanos e mares, havendo mais mar do que terra sob jurisdição dos Estados-Membros. Além disso, a zona costeira, partilhada por 23 dos 28 Estados-Membros, é sete vezes mais extensa do que a dos Estados Unidos da América. Mais de 200 milhões de cidadãos da União Europeia vivem em regiões costeiras e 88 milhões trabalham nas mesmas, gerando mais de 40 % do PIB da UE. Os setores marítimo e marinho empregam 5,4 milhões destes trabalhadores e o seu valor acrescentado bruto ascende a cerca de 500 mil milhões de euros. Creio que estes factos falam por si quanto à atual importância das zonas costeiras e marinhas e da economia marítima para a União Europeia. No futuro, porém, estas desempenharão um papel ainda mais importante, uma vez que haverá um aumento do volume de atividades humanas e económicas nestas regiões e nestes setores. A economia marítima da União Europeia é crucial para a consecução dos objetivos da Estratégia Europa 2020 e tem um enorme potencial no que toca a assegurar a competitividade da Europa num mundo globalizado.

 
  
MPphoto
 
 

  Sophie Auconie (PPE), par écrit. – J'ai voté en faveur de ce rapport qui fixe un cadre de procédure pour l'établissement et la mise en œuvre de programmes de planification de l'espace maritime et de stratégies de gestion intégrée des zones côtières par les États membres. Cela devrait contribuer à réaliser les objectifs existants de l'Union européenne, à savoir: assurer l'approvisionnement énergétique de l'Union, promouvoir le transport maritime, encourager la pêche et l'aquaculture durables, la préservation et la protection de l'environnement et assurer que les zones côtières et marines soient résilientes au changement climatique.

 
  
MPphoto
 
 

  Marino Baldini (S&D), napisan. - Pomorsko prostorno planiranje i integrirano upravljanje obalnim područjem doprinijet će promicanju održivog razvoja pomorskih i priobalnih ekonomija i održivoj uporabi morskih i obalnih resursa te prilikama za javna i privatna ulaganja što će imati učinak na sve sektorske politike povezane s pomorskim i obalnim prostorom.

Pomorski prostor kao ključan element za obnovljive izvore energije, istraživanje nafte i plina, pomorstvo i ribarske aktivnosti, očuvanje ekosustava i biološke raznolikosti, objekte za akvakulturu, za turizam i ribolovni resurs treba koordinaciju, povezivanje ili integraciju prostornih planova, integriranih strategija i upravljanje obalnim područjem. Na taj način zajamčila bi se održiva uporaba pomorskog prostora i upravljanje obalnim područjima. No ovdje treba voditi računa i o društvenim, ekonomskim i ekološkim faktorima i ciljevima.

Stoga, slažem se s Europskom komisijom da države članice moraju odrediti nadležna tijela odgovorna za suradnju s drugim državama članicama ili zemljama izvan EU-a da bi se što bolje proveli programi i razmjena dobrih praksi koji pridonose pozitivnim postupcima za stvaranje strategija i nacrta za upravljanje obalnim područjem i pomorskim prostorom.

 
  
MPphoto
 
 

  Mara Bizzotto (EFD), per iscritto. - Ho votato contro un testo che contiene disposizioni finalizzate ad attribuire all'UE un potere di forte ingerenza nei confronti delle attività di estrazione di gas naturale e petrolio a favore delle energie alternative.

 
  
MPphoto
 
 

  Franco Bonanini (NI), per iscritto. - Vorrei esprimere il mio voto positivo riguardo la relazione della collega Meissner sulla proposta di pianificazione dello spazio marittimo e gestione integrata delle coste, volta a promuovere la crescita sostenibile delle attività marittime e costiere nelle acque europee e l’uso ragionevole delle risorse. In tale contesto, l’utilizzo intensivo e scoordinato di zone costiere e marittime, può costituire un elemento di contraddizione tale da determinare un’alterazione degli equilibri esistenti. È di notevole importanza, dunque, una pianificazione ottimale – anche a livello europeo – dello spazio marittimo da raggiungere col pieno consenso delle parti interessate, attraverso la realizzazione di adeguate infrastrutture e una gestione ordinata delle attività attività umane ed economiche, garantendo un approccio ecosistemico che assicuri la tutela delle risorse naturali, attraverso un’azione sinergica fra la competitività economica e la compatibilità ambientale. Vi sono pratiche, infatti, che in un primo momento possono sembrare innocue e incentivanti economicamente, come l'acquacoltura, e che si rivelano dannose per l'ambiente limitrofo, il benessere e le condizioni di salute degli organismi viventi in tale habitat.

 
  
MPphoto
 
 

  Rachida Dati (PPE), par écrit. – Ce vote permet la mise en place d'un cadre pour la planification de l'espace maritime et la gestion intégrée des zones côtières. En effet, les zones côtières constituent des zones dynamiques pour l'emploi et concentrent une forte partie de la population. C'est pourquoi, une attention particulière est portée à ces zones géographiques.

Ce texte vise non seulement à développer l'économie maritime de manière durable, mais aussi à garantir la sécurité juridique pour les PME dans ce secteur. Toutefois, je soutiens l'effort effectué pour accorder davantage de liberté aux États membres quant à la manière de mettre en œuvre la gestion intégrée des zones côtières, de manière à tenir compte de leurs spécificités.

 
  
MPphoto
 
 

  Rosa Estaràs Ferragut (PPE), por escrito. - El informe tiene por objeto establecer un marco de procedimiento para el establecimiento e implementación de planes marítimos espaciales así como de estrategias de gestión integrada de la costa de los Estados miembros. Ello debe contribuir a la consecución de los objetivos actuales de la Unión, como la seguridad del aprovisionamiento energético de la Unión, la promoción del transporte marítimo, el fomento de la pesca sostenible y la acuicultura, la conservación y protección del medio ambiente o garantizar la resistencia de las zonas marinas y costeras frente a los fenómenos climáticos.

 
  
MPphoto
 
 

  Diogo Feio (PPE), por escrito. - Nunca será demais realçar a importância do espaço marítimo europeu e todo o seu potencial. O meu país tem, em virtude da sua história, não apenas particular noção desse facto como especial aptidão para entender, de um modo prático, o papel que o mar pode assumir na União Europeia. O justo ordenamento do espaço marítimo e da orla costeira são necessidades a que diversos Estados-Membros têm procurado responder. Faço votos para que a proposta da Comissão tenha presente o princípio da subsidiariedade e reconheça aos Estados um papel relevante na condução deste processo. Não obstante, poderá caber à Comissão um importante papel de estímulo e de coordenação deste processo, tendente à revalorização e revitalização do mar e do espaço com ele confinante, em benefício dos Estados, dos cidadãos e da própria economia. Qualquer português sabe que o mar pode unir e não apenas dividir e sabe também que uma boa gestão do espaço marítimo e uma gestão costeira integrada conduzem a maiores probabilidades de sucesso. Espero que, também agora, assim venha a ser e que o mar seja encarado como uma aposta clara da União em benefício de todos os europeus.

 
  
MPphoto
 
 

  Franco Frigo (S&D), per iscritto. - La Commissione ha proposto una direttiva quadro per elaborare e attuare piani di gestione dello spazio marittimo e strategie di gestione integrata delle zone costiere.

Accolgo con favore la proposta della Commissione, visto l'aumento della domanda di spazio marittimo e la mancanza di coordinazione nell'utilizzarlo. Dopo l'istituzione della politica marittima integrata del 2007 e l'adozione dell'agenda per la crescita blu del 2012, una direttiva sulla pianificazione dello spazio marittimo diventa una conseguenza logica e rappresenta un passo in avanti importante.

Ritengo inoltre sia importante che questa direttiva sia conforme al principio di sussidiarietà e garantisca agli Stati membri una certa flessibilità, poiché il litorale può richiedere l'adozione di approcci strategici differenti per una gestione efficiente delle sue peculiarità.

 
  
MPphoto
 
 

  Isabella Lövin (Verts/ALE), skriftlig. - Dagens omröstning om upprättandet av en ram för fysisk planering i kust- och havsområden och integrerad förvaltning av kustområden gällde en överenskommelse med rådet vid första behandlingen. Jag anser att det finns ett stort behov av havsplanering inom EU. Men all form av planering måste utgå från att vi har fungerande ekosystem och att eventuella exploateringar inte äventyrar vårt mål i havsmiljödirektivet att nå en god miljöstatus. Därför är jag mycket besviken över att alla referenser till havsmiljödirektivet och dess mål om god miljöstatus som fanns i kommissionens ursprungsförslag helt har försvunnit i artiklarna i den förhandlade texten. Jag valde därför att lägga ned min röst i dagens omröstning.

 
  
MPphoto
 
 

  Jean-Luc Mélenchon (GUE/NGL), par écrit. – Un rapport pétri de bons sentiments qui vise à promouvoir au sein de chaque État les conditions de l’exploitation de son espace maritime et encourage le dialogue entre États membres pour le développement de projets concertés.

Les sociétés d’exploitation de la mer ont besoin de sécurité juridique et de stabilité politique. Tel est le véritable dessein de la directive en préparation.

Quoi qu’il en soit, le cadre juridique applicable restera le droit de la mer sur lequel la directive n’aura aucune portée et les discussions entre États demeureront des rapports d’intérêt. Ce texte, s’il ne sert à rien, ne contient aucune contrainte. Mais il soutient et renforce l'appel à l'exploitation du gaz, du pétrole et des autres matières premières en mer. C'est un appel au saccage écologique des écosystèmes marins. Je vote contre

 
  
MPphoto
 
 

  Roberta Metsola (PPE), in writing. - This report further strengthens Europe’s successful integrated coastal management by both providing Member States with the ability to choose what actions needs to be taken to complete their own individual challenges whilst simultaneously aiming to create a universal approach. Therefore I supported the report.

 
  
MPphoto
 
 

  Marlene Mizzi (S&D), in writing. - I voted in favour of this report, which seeks to improve management of the European maritime area to ensure sustainable development of the maritime economy and ecosystems in the EU.

 
  
MPphoto
 
 

  Gilles Pargneaux (S&D), par écrit. – J'ai voté pour ce texte qui cherche à améliorer la gestion de l'aire maritime européenne afin de renforcer le développement durable du secteur maritime en Europe. D'ici à 2021, chaque État membre devra définir un plan maritime basé sur la protection de l'écosystème et la coexistence des différentes activités maritimes. Ces plans devront prendre en compte la promotion du transport maritime, la fourniture d'énergie, la protection de l'environnement, la pêche durable et aussi le tourisme durable.

 
  
MPphoto
 
 

  Maria do Céu Patrão Neves (PPE), por escrito. - O presente relatório versa sobre a proposta de diretiva que estabelece um quadro para o ordenamento do espaço marítimo e a gestão costeira integrada. Este tema reveste-se de uma importância crucial para dar cumprimento aos objetivos da Estratégia Europa 2020 no domínio da economia marinha e marítima da União Europeia, bem como para fomentar o Crescimento Azul e consubstanciar um novo tipo de governança marítima tal como preconizado pela Política Marítima Integrada. A implementação efetiva do ordenamento do espaço marítimo e gestão costeira integrada requer uma abordagem coerente, articulada e transectorial, que consagre devidamente os legítimos interesses dos sectores tradicionais da pesca, marisqueio e aquacultura, protegendo as zonas utilizadas ancestralmente para estas atividades, compatibilizando e evitando conflitos de uso do espaço e dos recursos com diversas atividades emergentes nas zonas costeiras e marinhas. Votei favoravelmente o presente relatório por concordar com a generalidade das propostas da relatora e por considerar que as medidas contempladas nesta diretiva irão contribuir para simplificar, flexibilizar e agilizar o processo de desenvolvimento e implementação dos planos de ordenamento do espaço marítimo e gestão costeira integrada dos Estados-Membros da UE.

 
  
MPphoto
 
 

  Tonino Picula (S&D), napisan. - Uzimajući u obzir primjer Republike Hrvatske u kojoj je upravljanje obalom i pomorskim prostorom s preko tisuću otoka i preko 4000 kilometara iznimno razvedene obale vrlo kompleksan proces koji sadrži mnoge specifičnosti u usporedbi s drugim zemljama članicama, jasno je da je stvaranje integriranog procesa obalnog upravljanja koje bi vrijedilo za sve iznimno teško. Stoga se potiče zemlje članice da do 2021. izrade svoje nacionalne pomorske planove, trudeći se pritom uz razne prijevozne, energetske i turističke faktore uzeti u obzir i ekološki učinak koji pomorski planovi imaju na obalu i ekosustav. Naravno, prilikom izrade ovih planova važno je da zemlje članice međusobno surađuju i stoga mi je drago da je i to naglašeno u izvješću.

 
  
MPphoto
 
 

  Carl Schlyter (Verts/ALE), skriftlig. - Dagens omröstning om upprättandet av en ram för fysisk planering i kust- och havsområden och integrerad förvaltning av kustområden gällde en överenskommelse med rådet vid första behandlingen. Jag anser att det finns ett stort behov av havsplanering inom EU. Men all form av planering måste utgå från att vi har fungerande ekosystem och att eventuella exploateringar inte äventyrar vårt mål i havsmiljödirektivet att nå en god miljöstatus. Därför är jag mycket besviken över att alla referenser till havsmiljödirektivet och dess mål om god miljöstatus som fanns i kommissionens ursprungsförslag helt har försvunnit i artiklarna i den förhandlade texten. Jag valde därför att lägga ned min röst i dagens omröstning.

 
  
MPphoto
 
 

  Sergio Paolo Francesco Silvestris (PPE), per iscritto. - Il Libro blu della Commissione europea ha già delineato un programma ambizioso di politiche settoriali che dovrebbero essere messe a punto per creare un quadro di governance che assicuri il successo della politica marittima integrata.

Per ottenere una crescita significativa del settore è necessario assicurare alle PMI innovative e alle imprese di grandi dimensioni la certezza giuridica di investimenti in tecnologie future o in progetti costosi. Non si deve inoltre trascurare l'aspetto ambientale di questa situazione: spesso le attività e l'uso delle risorse nel settore marittimo e costiero avvengono in zone sensibili dal punto di vista ambientale e quindi un approccio che tenga conto dell'integrità degli ecosistemi deve fungere da chiave di volta.

 
  
MPphoto
 
 

  Dubravka Šuica (PPE), napisan. - Direktiva Europskog parlamenta i Vijeća o uspostavi okvira za pomorsko prostorno planiranje i integrirano upravljanje obalnim područjem osigurat će vise fleksibilnosti državama članicama da odaberu kako će implementirati ICM te će države moći same odlučiti da li će slijediti integrirani pristup u pomorsko prostornom planiranju i upravljanju obalnim područjem ili će te strategije napraviti odvojeno.

Glasam za usvajanje ove Direktive jer će ona uz europske ciljeve ispunjavati i nacionalne ciljeve sto je od velike važnosti, ne samo za Hrvatsku nego za sve zemlje koje žele očuvati održivi turizam i zaštitu kulturnog naslijeđa.

 
  
MPphoto
 
 

  Kay Swinburne (ECR), in writing. - The UK strongly supports implementation of maritime spatial planning (MSP) and integrated coastal management (ICM) as they contribute to more effective management of marine activities and sustainable use of marine resources. Within the EU, the UK is at the forefront of implementing both policies. The final agreement should have no or minimal impact on our existing process and will not impose new or added burdens. The ICM element has been dropped from the final agreement in exchange for references to, and requirements on, land-sea interactions. The importance of this relationship between land, coast and sea is already reflected in our marine planning processes. The agreement allows the UK to move forward with the delivery of marine planning and recommend its adoption. It contains additional safeguards to preclude any overlap with or impact on land planning, and underlines that the content of the marine plans will be determined by Member States. Overall this report is a positive proposal that should benefit our coastlines in Wales, and therefore I voted in favour of the report.

 
  
MPphoto
 
 

  Isabelle Thomas (S&D), par écrit. – Avec 1,6 millions d'emplois supplémentaires, les activités économiques liées à la mer représentent un potentiel de croissance considérable. Toutefois, l'augmentation des usages crée des conflits sur les zones côtières nécessitant un encadrement par le biais d'outils tels que la planification de l'espace maritime et la gestion intégrée des zones côtières. En tant que rapporteure pour la commission de la pêche, j'ai fortement insisté sur l'importance des politiques maritimes intégrées. J'ai plaidé pour une cohérence entre les façades maritimes et ces pilotages administratifs et politiques pertinents et suis satisfaite que cette proposition ait été retenue. Les États pourront donc choisir le niveau de gouvernance le plus approprié pour planifier l'espace marin. Pourtant le compromis obtenu avec le Conseil est cependant très médiocre. Face à un Conseil majoritairement hostile à une directive, l'équipe de négociation du Parlement a beaucoup cédé, et la gestion intégrée des zones côtière a été purement et simplement supprimée. C'était pourtant l'un des deux piliers de la directive, permettant d'appréhender l'espace marin de manière stratégique.

 
  
MPphoto
 
 

  Ruža Tomašić (ECR), napisan. - Glasovala sam protiv jer smatram da prijedlog Komisije nepotrebno zadire u kompetencije država članica Unije te pri tome krši principe supsidijarnosti i proporcionalnosti.

Cilj prijedloga je uspostavljanje proceduralnog okvira za kreiranje i implementaciju pomorskog prostornog planiranja i integriranog upravljanja obalnim strategijama u državama članicama Unije. Isti procesi nalaze se u isključivoj kompetenciji pojedinačnih država članica Unije, dok prijedlog traži da Unija preuzme minimalne kompetencije kao što su uzajamno koordiniranje i integriranje, revizija svakih šest godina te uzimanje u obzir svih relevantnih morskih i obalnih aktivnosti.

Čvrsto smatram da je pomorsko prostorno planiranje isključiva kompetencija svake države članice Unije ponaosob te da djelovanje Unije u ovome segmentu ne bi trebalo biti prisutno niti u minimalnim zahtjevima. Također se protivim konceptu "važnih komponenti ekosustava" jer smatram da bi isti ekscesivno i nepotrebno opteretili lokalnu vlast.

 

10.6. Odhad príjmov a výdavkov na rozpočtový rok 2015 – Oddiel I – Parlament (A7-0277/2014 - Salvador Garriga Polledo)
  

Explications de vote par écrit

 
  
MPphoto
 
 

  Claudette Abela Baldacchino (S&D), in writing. - This dossier puts into the picture the 2015 budget. The budget should be set on a realistic basis and should be in line with the principles of budgetary discipline and sound financial management; it is noted that 2015 will be a full year for the new Parliament in office. Also the Union budget should reflect the current economic situation experienced by citizens across the Union, as the well as the fiscal constraints faced by many Member States, some of whom are engaged in serious efforts to bring their budgets onto a more sustainable long-term footing.

 
  
MPphoto
 
 

  Mara Bizzotto (EFD), per iscritto. - Ho votato contro il testo che chiede un aumento delle spese del Parlamento europeo del 2.24% rispetto al 2014.

 
  
MPphoto
 
 

  Rachida Dati (PPE), par écrit. – Ce texte traite des prévisions budgétaires pour l'année 2015 concernant le Parlement européen. Il est important de faire preuve de réalisme concernant cet état prévisionnel des recettes et des dépenses. Le budget de l'Union européenne doit en effet être en adéquation avec les difficultés économiques qui traverse l'Europe. Le Parlement européen doit lui aussi faire des efforts dans ces périodes de restrictions budgétaires. Des économies peuvent notamment être effectuées au sein des services de cette institution. De plus, les investissements superflus tels que ceux effectués pour la Maison de l'Histoire européenne devraient être suspendus.

 
  
MPphoto
 
 

  Iñaki Irazabalbeitia Fernández (Verts/ALE), in writing. - I voted against because I believe that it should have been possible to keep the increase in Parliamentʼs estimates to below 2[nbsp ]%, instead of the proposed 2.2[nbsp ]%.

 
  
MPphoto
 
 

  George Lyon (ALDE), in writing. - I voted against the 2015 Parliament budget estimates. I feel that a 2.24[nbsp ]% increase in the budget compared to 2014 is unjustified. The Liberal Democrats tabled an amendment to the package which called for a freeze in real terms in the budget. It is regrettable that the two biggest groups in Parliament voted against our amendment and kept the 2.24[nbsp ]% increase in the budget for 2015.

 
  
MPphoto
 
 

  Jean-Luc Mélenchon (GUE/NGL), par écrit. – Ce rapport préfigure le budget 2015 du Parlement européen. L’exercice est très discutable et vain puisqu’un nouveau Parlement européen sera élu en mai prochain et que c’est lui qui votera le budget 2015. Quoiqu’il en soit les orientations proposées par ce rapport sont mauvaises, en particulier l’obsession récurrente de faire des économies sur les services de traduction. Alors que le droit de disposer de l’ensemble des documents et de suivre l’ensemble des réunions dans toutes les langues de l’Union est encore loin d’être garanti, ce rapport préconise de nouvelles réductions de moyens de traduction. La traduction des amendements en commission ne serait par exemple plus systématique mais uniquement à la demande, ce qui va compliquer le travail des députés, a fortiori dans des procédures législatives souvent chargées et complexes. Je déplore cette obsession dictée par l’austérité et je vote donc contre ce rapport.

 
  
MPphoto
 
 

  Roberta Metsola (PPE), in writing. - I voted in favour of this report as it defines Parliamentʼs revenue and expenditure for the financial year of 2015, whilst taking into account the financial constraints of many of the economies of Europe’s Member States.

 
  
MPphoto
 
 

  Marlene Mizzi (S&D), in writing. - I voted in favour as I am in agreement with this report.

 
  
MPphoto
 
 

  Bill Newton Dunn (ALDE), in writing. - As probably my last remarks in Parliament, I can predict that there will be no United States of Europe including the UK, because of the inertia and silence of Westminster which, like any existing organisation, puts preserving itself ahead of explaining future options to the public. A United Europe is the right way ahead for our corner of the planet. Of course there are unsatisfactory aspects, due to compromises between 28 Member States – such as the need to stop Parliament trekking twelve times per year to Strasbourg, and to abolish the useless Committee of the Regions and the European Economic and Social Committee. The EU is an amazing achievement: permanent peace, freedom and democracy. Many major problems face us. The greatest is climate change, a huge threat to the way of life of future generations. Another is the growth of cross-border organised crime, which the national capitals also fail to fight through reluctance to share powers. They fail to create an FBI for our continent and a common external border force. I hope that, one day, the EU will directly elect its own President and that I will be able to cast a vote.

 
  
MPphoto
 
 

  Maria do Céu Patrão Neves (PPE), por escrito. - Votei favoravelmente o presente relatório em que o Parlamento Europeu toma nota do anteprojeto de previsão de receitas e despesas do Parlamento Europeu para o exercício de 2015, tal como aprovado pela Mesa em 2 de abril de 2014, o qual apresenta montantes significativamente inferiores aos da proposta inicial.

 
  
MPphoto
 
 

  Kay Swinburne (ECR), in writing. - The Committee on Budgets and the Bureau agreed to set the draft estimates at 2.2[nbsp ]%, including 0.4[nbsp ]% for the salary adjustment for 2012. In addition, it was agreed that the Secretary-General should produce an estimate of the construction costs of the new KAD Building in time for the reading of the budget in the autumn. Given that the inflation rate (as set out by Eurostat) is considerably below the 2.2[nbsp ]% figure agreed, I voted against the report.

 
  
MPphoto
 
 

  Silvia-Adriana Ţicău (S&D), în scris. - Am votat pentru rezoluția referitoare la estimarea bugetului de venituri și cheltuieli al Parlamentului European pentru exercițiul financiar 2015. Procedura bugetară 2015 se va desfășura într-un an electoral la nivel european, în care estimarea Parlamentului pentru exercițiul financiar 2015 va fi adoptată de Parlamentul actual, iar bugetul final va fi aprobat de către noul Parlament în toamnă. Plafonul rubricii V (Administrație), stabilit de către noul cadru financiar multianual pentru perioada 2014-2020, se ridică la 9 076 milioane EUR pentru bugetul 2015. Plafonul pentru cheltuielile administrative globale ale instituțiilor a fost stabilit la 7 351 de milioane EUR. Secretarul General a propus să se continue și să se consolideze într-o măsură mai mare cele patru domenii de activitate adoptate după consultarea Grupului de lucru comun al Biroului și al Comisiei pentru bugete în 2014, și anume consolidarea consultanței științifice independente și a capacității de control, precum și îmbunătățirea asistenței logistice și locale pentru deputați. PE a aprobat proiectul de estimare a bugetului pe 2015 la 1 794 929 112 EUR, corespunzând unei rate generale de creștere de 1,8 % față de bugetul pe 2014 și este de acord să includă în acestea și cheltuielile extraordinare obligatorii de 0,4% rezultând din noul acord privind coeficientul de ajustare a remunerațiilor și pensiilor.

 

10.7. Porušenia práva hospodárskej súťaže (A7-0089/2014 - Andreas Schwab)
Videozáznamy z vystúpení
 

Explications de vote orales

 
  
MPphoto
 

  Seán Kelly (PPE). - A Uachtaráin, arís bhí áthas orm tacaíocht a thabhairt don tuarascáil seo agus vótáil mé ar son na moltaí éagsúla. I ndáiríre, tá sé thar a bheith tábhachtach go mbeadh comórtas féaráilte le fáil ag gach uile dhuine san Aontas Eorpach.

Tá a lán daoine ann a cheapann nach amhlaidh atá. I mo cheantar féin, tá na feirmeoirí ar buile faoin gcomhcheilg a fheiceann siad atá ann idir na monarchana feola. Tá siad ag iarraidh na praghsanna a choimeád síos; tá siad ag ardú na bpraghsanna do na custaiméirí agus tá siad ag cur isteach, go háirithe, ar dhíol ainmhithe ins na margaí.

Bhuail mé leo cúpla lá ó shin – in éineacht le Jim Nicholson – agus tá súil agam gur féidir leis an gCoimisiún rud éigin a dhéanamh faoin gcomhcheilg sin.

 
  
 

Explications de vote par écrit

 
  
MPphoto
 
 

  Claudette Abela Baldacchino (S&D), in writing. - It is high time to support victims of misbehaviour by businesses and ensure a level playing field in all Member States to obtain compensation for the harm caused by them. It will also prevent businesses from profiting from regulatory arbitrage, i.e. to choose countries where it is more difficult to be attacked by victims.

 
  
MPphoto
 
 

  Luís Paulo Alves (S&D), por escrito. - Aprovo o presente relatório, salientando que após quase uma década de deliberação, saúdo a proposta de directiva da Comissão. Os consumidores, bem como as pequenas e médias empresas, estão impedidos de exercer à escala da UE os seus direitos de indemnização por danos sofridos em consequência de infrações ao direito da concorrência. No que diz respeito à aplicação privada, o relator gostaria de ver aplicados mecanismos de ação coletiva e representativa. No entanto, a meu ver, as medidas horizontais vinculativas para a ação coletiva ainda não são uma realidade. As ações coletivas permitiriam que entidades reais e qualificadas, tais como associações de consumidores e organizações profissionais, apresentassem ações em nome do demandante individual. Contudo, insto a que apenas um grupo de pessoas claramente identificado possa atuar como representante e participar na ação de indemnização. A identificação deve estar completa quando a ação de indemnização é apresentada e o relator sugere um modelo de participação. Considero que, tendo em conta que apenas 25% de processos de cartéis conduzem a ações de indemnização na União Europeia, há que envidar mais esforços para encorajar os consumidores a exercerem os seus direitos.

 
  
MPphoto
 
 

  Sophie Auconie (PPE), par écrit. – L'objectif de cette proposition de directive consiste à améliorer l'application du droit de la concurrence en facilitant notamment l'introduction des plaintes pour dommages et intérêts des victimes d'infractions. Je considère que l'équilibre trouvé lors des négociations avec le Conseil et la Commission est satisfaisant et que cette réforme va dans le bon sens, j'ai donc voté en faveur de ce texte.

 
  
MPphoto
 
 

  Mara Bizzotto (EFD), per iscritto. - Credo che una persona fisica o giuridica che abbia subito un danno a causa della violazione del diritto alla concorrenza debba poter chiedere ed ottenere il pieno risarcimento di tale pregiudizio, per questo motivo ho sostenuto la relazione Schwab col mio voto.

 
  
MPphoto
 
 

  Sebastian Valentin Bodu (PPE), în scris. - Asigurarea respectării dispozițiilor Tratatului privind funcționarea Uniunii Europene în materie de concurență, la nivel public, este realizată și de către autoritățile naționale. Prezenta directivă reafirmă acquis-ul Uniunii privind dreptul la despăgubiri pentru prejudiciul cauzat de încălcări ale legislației în materie de concurență, în special cu privire la capacitate și definiția prejudiciului. Pentru a remedia o parte dintre dificultățile aferente cuantificării prejudiciului cauzat de încălcarea normelor antitrust, instanțele naționale trebuie să aibă competența de a stabili existența și de a estima valoarea prejudiciului ținând seama de dovezile prezentate de către părți.

 
  
MPphoto
 
 

  Biljana Borzan (S&D), napisan. - Prema pravu Unije na naknadu štete za kršenja prava o tržišnom natjecanju Unije ili nacionalnog prava o tržišnom natjecanju svaka država članica mora imati postupovna pravila kojima se osigurava učinkovito ostvarenje tog prava. Postoje izražene razlike između pravila u državama članicama o postupcima za naknadu štete zbog kršenja nacionalnog prava tržišnog natjecanja i prava tržišnog natjecanja Unije. Te razlike uzrokuju nesigurnost u pogledu uvjeta pod kojima oštećene strane mogu ostvariti pravo na naknadu štete. S obzirom na to da oštećene strane za traženje naknade štete često odaberu sud države članice u kojoj imaju poslovni nastan, nepodudaranja između nacionalnih pravila dovode do stvaranja nejednakih uvjeta u pogledu postupaka za naknadu štete i mogu utjecati na konkurentnost na tržištima na kojima te oštećene strane, kao i poduzeća koja krše pravila, djeluju.

Stoga je potrebno, imajući na umu često prekograničnu prirodu kršenja prava tržišnog natjecanja velikih razmjera, osigurati ujednačene uvjete za poduzeća koja djeluju na unutarnjem tržištu i poboljšati uvjete za potrošače radi ostvarivanja prava koja proizlaze iz unutarnjeg tržišta. Usklađivanje tih pravila pridonijet će sprječavanju pojave većih razlika između pravila država članica o postupcima za naknadu štete u slučajevima povezanim s tržišnim natjecanjem.

 
  
MPphoto
 
 

  Rachida Dati (PPE), par écrit. – Je me félicite du vote de ce texte qui contribue à une meilleure protection pour les particuliers ou les entreprises victimes de pratiques anticoncurrentielles au sein de l'Union européenne. La défense des victimes face aux infractions au droit de la concurrence est renforcée par l'introduction facilitée d'actions en dommages et intérêts. Ce vote constitue une étape importante pour garantir la bonne application du droit communautaire. Trop souvent les particuliers ou les entreprises victimes d'entente ou d'abus de position dominante sont découragés de mener une action pour être indemnisé de ce préjudice. Il était nécessaire de remédier à cette situation, notamment par une harmonisation des procédures pour ces infractions entre les États membres.

 
  
MPphoto
 
 

  Diogo Feio (PPE), por escrito. - A possibilidade da introdução de regras comuns relativas a ações de indemnização por infrações ao direito da concorrência tem sido longamente debatida, sem que nenhuma proposta concreta tenha avançado até à presente data. Assim, é de saudar a proposta de diretiva da Comissão no sentido em que esta pode ajudar os consumidores, bem como as pequenas e médias empresas, a exercerem o seu direito à indemnização por danos sofridos em consequência de infrações ao direito da concorrência. A ausência de regras nacionais bem como a disparidade entre as legislações nacionais, tem colocado as vítimas e os infratores do direito da concorrência numa posição de desigualdade, podendo dar, injustamente, vantagem competitiva às empresas infratoras dos artigos 101.° e 102.° do TFUE, afetando a concorrência e o bom funcionamento do mercado interno. Assim, voto favoravelmente a presente proposta no sentido de facilitar o acesso à justiça e permitir que as vítimas obtenham a devida reparação.

 
  
MPphoto
 
 

  Monica Luisa Macovei (PPE), în scris. - Prejudiciile cauzate prin practici anticoncurențiale pot fi imense, ridicându-se la miliarde de euro în fiecare an. Un studiu de impact solicitat de Comisia Europeană în anul 2004 a arătat că anual costurile directe ale consumatorilor și ale altor persoane păgubite ajung de la aproximativ 13 miliarde euro la peste 37 miliarde euro. Totodată, studiul a constatat că aplicarea regulilor de concurență prin intermediul acțiunilor în despăgubiri este slab dezvoltată în Europa, iar victimele întâlnesc obstacole substanțiale atunci când încearcă să obțină daune în instanță pentru încălcarea acestor reguli. Amenzile aplicate de Comisia Europeană sau de autoritățile naționale de concurență nu se întorc la cel care a suferit prejudiciul, ele având doar un scop sancționator și de prevenire, nu și o funcție reparatorie. Susțin introducerea unei proceduri la nivelul Uniunii care să faciliteze o realizare eficientă a acestui tip de acțiuni.

 
  
MPphoto
 
 

  Jean-Luc Mélenchon (GUE/NGL), par écrit. – L'objectif de ce texte est d'harmoniser les droits nationaux et communautaire lors du traitement des procédures judiciaires, pour garantir des mécanismes de protection efficaces aux victimes d'une infraction au droit de la concurrence. Les victimes peuvent être des entreprises et des autorités publiques mais aussi des consommateurs. Mais dans le rapport et dans les documents préparatoires utilisés aucun objectif social supérieur au respect du droit de la concurrence n'est évoqué. Or, le respect du droit de la concurrence ne peut être un objectif en soi, il n'a de sens que s'il empêche la constitution de monopoles et d'oligopoles privés préjudiciables aux intérêts des salariés et des citoyens. Je m'abstiens.

 
  
MPphoto
 
 

  Roberta Metsola (PPE), in writing. - The aim of this report is to enhance the framework regulating the Union’s rules on competition and to further enhance enforcement measures. I therefore voted in favour of this report.

 
  
MPphoto
 
 

  Marlene Mizzi (S&D), in writing. - I have in favour of this report as it is important to support victims of misbehaviour by businesses and ensure a level playing field in all Member States in order to obtain compensation for the harm caused by them.

 
  
MPphoto
 
 

  Miroslav Mikolášik (PPE), písomne - V záujme zabezpečenia dobrého fungovania hospodárskej súťaže na vnútornom trhu je vhodné zaviesť efektívny systém presadzovania práva prostriedkami práva správneho, občianskeho a prípadne aj trestného. Žaloby na náhradu škody v oblasti súkromného práva sa v mnohých krajinách osvedčili popri verejnoprávnom presadzovaní práva ako účinný prostriedok na zaistenie lepšieho rešpektovania pravidiel hospodárskej súťaže. Oba mechanizmy sú totiž komplementárne, pokiaľ je ich súčinnosť koherentne upravená. Na úrovni EÚ rokujeme o zavedení spoločných pravidiel pre žaloby o náhradu škody utrpenej v dôsledku porušenia predpisov o hospodárskej súťaži už asi desať rokov. Vítam návrh smernice, pretože som presvedčený, že otvorí cestu mnohým poškodeným spotrebiteľom a podnikom, predovšetkým tým malým a stredným, aby mohli uplatniť svoje právo na náhradu škody vyplývajúce z porušenia práva hospodárskej súťaže.

 
  
MPphoto
 
 

  Bill Newton Dunn (ALDE), in writing. - Regarding rules governing actions for damages under national law for infringements of the competition law, it has been an amazing privilege to be an MEP, for thirty years, to help in the project of building a United Europe. I am sad if this is the end. As others have said, "it was the best time of my life". It's been amazing to work at the frontier on new problems, rather than the dreary pendulum at Westminster. It's been amazing to work with brilliant people. Alas, there have also been buffoons, able to orate but of rigid antique views, unfortunately more than once in my own region. As a Brit in the EU has been to always be at the back of the queue, because Westminster leaders have failed to take advantage of our leading role. Historians may wonder why Britain's decline was steep: it was due to a failure to face the future, preferring to dream of the past. The problem remains for an MEP who represents millions of people: how to communicate with the voters. The "democratic deficit" remains, 27 years after I apparently coined the phrase in my 1986 pamphlet. To those who return, I say "continue building a United Europe. And I hope that Britain doesn't choose economic suicide by opting out.

 
  
MPphoto
 
 

  Gilles Pargneaux (S&D), par écrit. – J'ai voté pour cette directive qui permettra aux consommateurs européens d'être plus facilement indemnisés en cas de fraude à la concurrence commises par des entreprises (accord sur les prix par des cartels, abus de position dominante, etc.).

 
  
MPphoto
 
 

  Maria do Céu Patrão Neves (PPE), por escrito. - Muitos cidadãos europeus reclamam indemnizações por infrações na aplicação privada do direito da concorrência da UE, que os prejudicam enquanto consumidores ou operadores de mercado. Qualquer indivíduo pode exigir uma indemnização por dano sofrido, sempre que exista uma relação causal entre o seu dano e uma violação das regras de concorrência da UE. No entanto, verificam-se alguns obstáculos a uma compensação efetiva, tendo em conta a divergência entre normas nacionais distintas nas ações anti-trust, bem como nas ações de indemnização na União Europeia. A Comissão Europeia atuou neste campo em 2008 lançando um Livro Branco e apresentado propostas políticas concretas nesta matéria. Na consulta pública daqui resultante, a sociedade civil e os agentes institucionais, bem como o Parlamento Europeu, contribuíram ativamente na preparação da nossa legislação. Assim sendo, o Parlamento suporta amplamente a criação e uma diretiva nesta matéria que trará claros benefícios na aplicação de leis de concorrência justas e seguras. Nestes termos, votei favoravelmente o presente relatório.

 
  
MPphoto
 
 

  Tonino Picula (S&D), napisan. - Zakonodavstvo Unije predstavlja oličenje demokracije i jednakosti u zemljama članicama. Uloga Unije je zaštita njenih građana te smatram da je krajnje vrijeme da se zaustavi neodgovorno ponašanje od strane raznih tvrtki koje djeluju na području Unije. Treba se dati odgovarajuća podrška žrtvama i ukloniti glavne prepreke koje stoje na putu učinkovite odštete za žrtve. Povreda pravila o tržišnom natjecanju u EU-u, kao što je cijena kartela i zloupotreba dominantnog položaja na tržištu, može uzrokovati izravnu štetu tuženicima, kupcima i konkurentima (npr. više cijene, izgubljenu dobit).

Ova Direktiva ima za cilj omogućiti da svaki građanin ili tvrtka koji pretrpe štetu kao rezultat takvih prekršaja imaju pravo na naknadu od prekršitelja. Podržavam prijedlog Komisije jer je takva regulativa prilično nova te donosi mnogo koristi koje štite potrošače, ali izržavam zabrinutost oko pojedinih stavki te inzistiram na daljnem revidiranju i usavršavanju regulative. U interesu svih nas je spriječiti da potrošači budu na bilo koji način oštećeni zbog nedovoljne regulacije te da tvrtke tu situaciju iskorištavaju.

 
  
MPphoto
 
 

  Olle Schmidt (ALDE), skriftlig. - Idag leder var fjärde kartellärende till skadestånd. Det är viktigt att öka möjligheten för dem som drabbats av karteller att också få ersättning – oavsett var i ledet man befinner sig. Vi måste säkerställa att konsumenter som rör sig på den inre marknaden har bästa tänkbara möjlighet att försvara sig mot överprissättning, vårdslösa företag eller produktfel. Och det görs allra bäst genom en europeisk grupptalan. Idag har 16 medlemsländer regler som möjliggör grupptalan. Dessa kan vara alltför restriktiva eller verkningslösa, och därför krävs enhetliga regler på EU-nivå. Som föredragande för inremarknadsutskottets yttrande hade jag gärna sett att grupptalan funnits med i direktivet.

 
  
MPphoto
 
 

  Sergio Paolo Francesco Silvestris (PPE), per iscritto. - La proposta della Commissione è accolta molto positivamente, in quanto può apportare grandi vantaggi a consumatori e PMI nell'esercitare il proprio diritto al risarcimento del danno causato da violazioni del diritto della concorrenza. L'assenza di norme nazionali adeguate è una lacuna gravissima per diversi Stati membri e la differenza tra le varie legislazioni nazionali acuisce ulteriormente questa situazione. Gli strumenti previsti nel testo in questione possono dare un grande contributo a ridurre l'incertezza giuridica e le lacune, permettendo di garantire i diritti degli operatori sul mercato europeo e rafforzare la fiducia degli stessi.

 
  
MPphoto
 
 

  Kay Swinburne (ECR), in writing. - This proposal aims to improve the ability of those wronged by infringements of competition rules to claim compensation, in particular by the introduction of a limited disclosure regime for documents which would enable claimants to properly make their case. The recent amendments in trilogue have meant I can now support this legislation.

 
  
MPphoto
 
 

  Silvia-Adriana Ţicău (S&D), în scris. - Am votat pentru rezoluția referitoare la propunerea de directivă a Parlamentului European și a Consiliului privind anumite norme care guvernează acțiunile în despăgubire în temeiul dreptului național în cazul încălcărilor dispozițiilor dreptului concurenței al statelor membre și al Uniunii Europene prin care se adoptă poziția PE în primă lectură. Prezenta directivă prevede anumite norme necesare pentru a asigura că orice persoană care a suferit un prejudiciu cauzat de o încălcare a legislației în materie de concurență de către o întreprindere sau o asociație de întreprinderi își poate exercita în mod efectiv dreptul de a solicita respectivei întreprinderi sau asociații de întreprinderi despăgubirea integrală a prejudiciului respectiv. De asemenea, aceasta prevede norme care promovează concurența nedenaturată pe piața internă și care îndepărtează obstacolele în calea funcționării adecvate a acesteia prin asigurarea unei protecții echivalente pe întreg cuprinsul Uniunii pentru orice persoană care a suferit un astfel de prejudiciu. Directiva adoptată prevede, de asemenea, norme pentru coordonarea asigurării respectării normelor de concurență de către autoritățile în materie de concurență și asigurarea respectării normelor respective prin acțiunile în despăgubiri introduse în fața instanțelor naționale.

 

10.8. Preprava odpadu (A7-0069/2014 - Bart Staes)
  

Explications de vote par écrit

 
  
MPphoto
 
 

  Claudette Abela Baldacchino (S&D), in writing. - Strong action against illegal shipments is a win-win solution, not only for the environment and public health but also for industry and the economy. The Waste Shipment Regulation (EC) No 1031/2006 (WSR) lays down rules for shipments of waste both within the EU and between the EU and third countries. In particular, exports of hazardous waste to countries outside the OECD and exports of waste for disposal outside the EU/EFTA are prohibited. However, illegal waste shipments have remained a serious problem.

 
  
MPphoto
 
 

  Luís Paulo Alves (S&D), por escrito. - Aprovo o presente relatório, uma vez que de acordo com a Agência Europeia do Ambiente, em 2009 os Estados-Membros da União Europeia produziram mais de 74 milhões de toneladas de resíduos perigosos (mais 28% do que no ano 2000). Segundo o Eurostat, em 2010, os Estados-Membros da União Europeia produziram 101 mil toneladas de resíduos perigosos e, no total, 927 mil toneladas de resíduos, excluindo resíduos minerais importantes. Recordo ainda que são proibidas as exportações de resíduos perigosos para países não pertencentes à OCDE, nos termos do regulamento relativo a transferências de resíduos. As exportações destinadas à valorização de resíduos não perigosos para países não pertencentes à OCDE são permitidas, desde que o país importador não tenha apresentado qualquer objeção a essas importações e as instalações que recebem os resíduos funcionem de acordo com normas em matéria de saúde humana e de proteção ambiental sensivelmente equivalentes às normas estabelecidas na legislação comunitária.

 
  
MPphoto
 
 

  Sophie Auconie (PPE), par écrit. – Le transfert de déchets pose un très grand problème environnemental et éthique lorsqu’il s’agit de transferts cachés de matières dangereuses ou polluantes vers des pays à faible coût de main d’œuvre. J’ai voté en faveur de ce rapport qui tente de réguler ces transferts et de mettre un terme aux abus rencontrés jusqu’ici.

 
  
MPphoto
 
 

  Mara Bizzotto (EFD), per iscritto. - Ritengo la relazione che analizza il regolamento relativo alle spedizioni dei rifiuti sia condivisibile e non presenti particolari criticità, per questi motivi l'ho sostenuta col mio voto.

 
  
MPphoto
 
 

  Vito Bonsignore (PPE), per iscritto. - Apprezzo l’impostazione equilibrata della relazione, che si tiene lontana da facili strumentalizzazioni di carattere ideologico, e implicitamente riconosce la produzione di rifiuti quale aspetto del sistema di produzione globale.

L’esportazione illegale di rifiuti, in aree politicamente deboli o esposte alla corruzione – dalla Somalia all’Africa occidentale – costituisce invece una piaga, abbondantemente documentata, le cui origini risalgono all’era dei blocchi. Una piaga dal punto di vista morale, per i rischi ambientali e di incolumità nelle regioni interessate, ma soprattutto dal punto di vista economico, perché costituisce il principale ostacolo allo sviluppo diffuso di una base industriale adeguata che potrebbe, in un quadro di legalità, esprimere un potenziale economico importante anche per i Paesi emergenti, in una prospettiva di vantaggio comparativo.

Gli effetti di rallentamento allo sviluppo e all’innovazione sono ancora più visibili sul sistema industriale europeo, anche qui con rilevanti implicazioni morali non soltanto sotto il profilo della responsabilità sociale di impresa, ma anche in relazione all’ingente montante complessivo di fondi destinati sia dai FP che da Orizzonte 2020 allo sviluppo di economie sempre ambientalmente sostenibili.

Un regime di controllo adeguato, come quello suggerito dai protocolli previsti dal regolamento, pare suscettibile di far fare passi avanti importanti. Esprimo quindi un voto favorevole.

 
  
MPphoto
 
 

  Rachida Dati (PPE), par écrit. – Le tonnage total des transferts illicites de déchets au sein et hors de l’UE s’élèverait à 2,8 millions de tonnes par an. Cela conduit entre autres à des coûts de dépollution particulièrement élevés. Le but de ce texte est de renforcer les compétences des organes de contrôle et d'inspection en matière de transfert des déchets. Ceci constitue une mesure nécessaire pour la protection de l'environnement.

 
  
MPphoto
 
 

  Göran Färm, Anna Hedh, Olle Ludvigsson, Jens Nilsson, Marita Ulvskog och Åsa Westlund (S&D), skriftlig. - Vi socialdemokrater stöder helhjärtat målsättningen att minska mängden plastavfall i miljön. Tyvärr är det i[nbsp ]dag ett stort problem i Europa att plastbärkassar i hög utsträckning hamnar i miljön istället för att tas omhand på korrekt sätt.

Nedskräpning av plastbärkassar i naturen är ett stort problem i Europa och resten av världen. Vi ser dess skadliga konsekvenser framför[nbsp ]allt i vår gemensamma marina miljö, där plastavfallet har stor negativ inverkan på djurlivet. Därför välkomnar vi kommissionens förslag om att minska mängden plastpåsar och gå över till mer miljövänliga alternativ.

Förbrukningen av plastbärkassar skiljer sig mellan olika EU-länder som ett resultat av konsumtionsmönster, nationell lagstiftning och ekonomiska styrmedel. Det gör att förutsättningarna ser olika ut på olika marknader. Vi har reservationer för att Europaparlamentets betänkande är trubbigt i detta avseende, eftersom kassars tjocklek inte är ensamt är avgörande för om kassar återanvänds eller inte. Så som förslaget nu är utformat finns en risk att användningen av plastkassar i den svenska dagligvaruhandeln inte minskar utan att plastkassarna istället görs tjockare. Detta vore förstås inte bra.

Trots dessa invändningar vill vi till slut ändå stödja förslaget i denna första behandling eftersom det är viktigt att minska användningen av plastkassar. Vi hoppas och arbetar för att de kommande förhandlingarna med ministerrådet kommer att resultera i ett ambitiöst regelverk, som också tar hänsyn till de svenska förhållandena. Utöver detta vilar förstås ett tungt ansvar på den svenska regeringen att implementera det kommande direktivet på ett sätt som resulterar i största möjliga miljönytta.

 
  
MPphoto
 
 

  Diogo Feio (PPE), por escrito. - A transferência de resíduos é um problema que deve ser combatido de forma a que terminem o mais rapidamente possível as ilegalidades nesta matéria que ocorrem dentro do espaço europeu. O meio ambiente deve ser uma das nossas maiores preocupações. Deveremos, a todo o custo, evitar contaminações com resíduos tóxicos ou venenosos que possam colocar em risco a nossa saúde e a preservação do meio ambiente.

 
  
MPphoto
 
 

  Gaston Franco (PPE), par écrit. - Le Parlement européen a donné aujourd'hui un signal fort en adoptant un texte ambitieux visant à lutter contre les transferts illégaux de déchets. J’ai voté en faveur de ce nouveau règlement car il vise à renforcer les dispositions relatives aux contrôles des transferts de déchets dans l'UE et vers des pays tiers. Trop d'États membres ont négligé les contrôles des transferts de déchets sur leur territoire facilitant ainsi le passage des exportateurs de déchets illicites qui choisissaient de faire circuler leurs déchets à travers les États membres où les contrôles étaient déficients. Il était grand temps de donner davantage de pouvoirs aux autorités d'inspection, leur permettant notamment d’exiger des preuves aux exportateurs suspectés de transferts illicites de déchets.

 
  
MPphoto
 
 

  Jean-Luc Mélenchon (GUE/NGL), par écrit. – En 2010, selon Eurostat, les États membres de l'Union ont généré 101 Mt de déchets dangereux sur un total de 927 Mt de déchets. Le règlement concernant les transferts de déchets interdit l'exportation de déchets dangereux vers des pays non membres de l'OCDE. Les exportations de déchets non dangereux vers des pays extérieurs à l'OCDE en vue d'une revalorisation sont autorisées à condition que l'installation recevant les déchets soit exploitée conformément aux normes de protection de l'environnement et de la santé humaine. Mais les cas de transferts illégaux sont nombreux, en 2008, 23[nbsp ]% des transferts étaient non-conformes, et 79% des entreprises contrôlées n'étaient pas en règle. Ces transferts participent à la pollution des pays émergents, tout en dédouanant les pays émetteurs de toute politique de réduction, recyclage ou valorisation des déchets. Le rapport vise à durcir les contrôles sur la marchés des déchets, par un meilleur coordination entre les États membre et une obligation de contrôle physiques des installations. Je vote pour.

 
  
MPphoto
 
 

  Roberta Metsola (PPE), in writing. - We need to work to provide Europe’s citizens with effectual protection against the shipment of illegal waste. This report endeavours to do just that and to further safeguard Europe’s environment and our health. I therefore voted in favour of this report.

 
  
MPphoto
 
 

  Willy Meyer (GUE/NGL), por escrito. - Según el Reglamento de traslado de residuos, la exportación de residuos peligrosos de países de fuera de la OCDE está prohibida. Incluso si en este Reglamento se regula el traslado de residuos dentro de la UE y entre la UE y terceros países, el traslado ilegal de los mismos sigue siendo un problema importante. Para conseguir una solución al problema, más allá de la voluntad política, son necesarios más recursos humanos y económicos por parte de los Estados miembros para que los operadores tengan dificultades para realizar esta actividad de manera ilegal. Por este motivo he votado a favor del informe.

 
  
MPphoto
 
 

  Marlene Mizzi (S&D), in writing. - I support this report on shipments of waste as it gives a solution not only for the environment and public health but also for industry and the economy in the EU.

 
  
MPphoto
 
 

  Gilles Pargneaux (S&D), par écrit. – J'ai voté pour ce rapport. Je suis favorable en effet à l'adoption de mesures qui visent à renforcer la lutte contre les transferts illicites de déchets. Le résultat du trilogue est satisfaisant, que ce soit au niveau de l'exigence pour les États membres d'établir des plans d'inspection, ou de l'information du public sur les résultats de ces inspections et la rapide mise en application de ce texte.

 
  
MPphoto
 
 

  Maria do Céu Patrão Neves (PPE), por escrito. - De acordo com a Agência Europeia do Ambiente (AEA), em 2009 os Estados-Membros da UE produziram mais de 74 milhões de toneladas (Mt) de resíduos perigosos (mais 28% do que no ano 2000). Segundo o Eurostat, em 2010, os Estados-Membros da UE produziram 101 Mt de resíduos perigosos e, no total, 927 Mt de resíduos, excluindo resíduos minerais importantes. Por estar de acordo com os objetivos da proposta da Comissão, designadamente a proposta de uma acção firme contra transferências ilegais, votei favoravelmente o presente relatório. Na verdade, uma ação firme contra transferências ilegais representa uma solução vantajosa para o ambiente e para a saúde, bem como para a indústria e para a economia.

 
  
MPphoto
 
 

  Tonino Picula (S&D), napisan. - Svaki od preko pola milijarde građana Europe svakodnevno u svojoj kući stvara otpad koji prelazi pola tone otpada godišnje, što je velika brojka i bez da spominjemo proizvodni i građevinski sektor. Ukupno Europska unija proizvede oko tri milijarde tone otpada godišnje, što, očekivano, stvara velik problem okolišu, od zagađenja i emisija stakleničkih plinova koji utječu na klimatske promjene, do financijskog i materijalnog troška.

Nadalje, studije pokazuju da se velika količina otpada prenosi u druge zemlje članice i van Unije ilegalnim pošiljkama. Kako bi pridonijela rješenju ovog problema, Komisija predlaže da sve zemlje članice naprave javno dostupan inspekcijski plan i postave strategiju i ciljeve inspekcija pošiljki otpada te za to potrebne resurse.

Iz ekoloških, ali i gospodarskih razloga u potpunosti podržavam cilj Komisije te prijedloge izvjestitelja u kojima se ovaj cilj dodatno pojačava poput prijedloga da planovi i rezultati inspekcija zemalja članica budu trajno dostupni javnosti, povećanje moći nadležnih tijela te povećanje suradnje među zemljama članicama. Nadam se da ćemo ovom Uredbom pomoći u rješavanju ovog ekološkog i ekonomskog problema u okviru povećanja efikasnosti i održivosti Europske unije.

 
  
MPphoto
 
 

  Robert Rochefort (ALDE), par écrit. - En 2010, les États membres de l'Union européenne ont produit plus de 100 millions de tonnes de déchets dangereux.

La législation en vigueur interdit les transferts de ce type de déchets vers des pays non membres de l'OCDE. La quantité de déchets dangereux ne cessant d'augmenter, la Commission s'est inquiétée de la proportion de ceux qui sont illégalement transférés dans des pays tiers pour y être traités à moindre coût, ayant pour conséquence, outre le fait d'expédier honteusement nos déchets dangereux, des traitements de piètre qualité ou encore une grande pollution de l'environnement.

J'ai voté en faveur de ce rapport qui appuie et complète la proposition de la Commission européenne, l'objectif étant bien sûr d'inciter les États membres à renforcer et améliorer les contrôles et de limiter ces transferts illicites. Nous avons en particulier prévu : une harmonisation des méthodes pour la collecte et les pénalisations des infractions, la publication des résultats des plans d'inspection au grand public, ou encore le renforcement du pouvoir des autorités compétentes en la matière. La coopération entre États membres dans la lutte contre les transferts illicites de déchets sera également promue par la mise en place d'une plateforme d'échange d'informations.

 
  
MPphoto
 
 

  Tokia Saïfi (PPE), par écrit. – Entre 2000 et 2009, la production de déchets dangereux dans l'UE a augmenté de près de 30%. Le règlement UE sur les transferts de déchets interdit l'exportation de déchets dangereux vers des pays non membres de l'OCDE, sauf en vue de leur revalorisation. Cependant, l'étude la plus récente disponible sur ce sujet montre un taux d'irrégularité de 25 % constaté, ce qui correspondrait à un volume de 70 millions de tonnes de transferts illégaux par an. Ces fraudes résultent d'un coût très élevé de traitement de ce type de déchets, ainsi que de faibles sanctions en matière de criminalité environnementale. Il existe aussi de grandes disparités entre États membres de l'UE : certains pays n'effectuent presque pas d'inspections (par exemple, la France présentait un total de 26 inspections, dont 24 inspections physiques, alors que la Pologne comptait 4 264 inspections, dont 3 391 inspections physiques). J'ai soutenu ce rapport, qui fait des propositions simples et concrètes pour améliorer l'efficacité de la législation dans ce secteur, notamment : l'amélioration de la base de connaissances concernant les transferts illicites, ou l'inclusion d'un nombre minimum de contrôles physiques dans les plans d'inspection et la publication permanente des plans et résultats d'inspections.

 
  
MPphoto
 
 

  Sergio Paolo Francesco Silvestris (PPE), per iscritto. - Nel testo, la Commissione individua una serie di costi e cause specifici della spedizione illegale di rifiuti, che vanno a gravare sugli Stati membri e, in ultima analisi, sui cittadini europei, sia in termini economici che di benessere e sanità. Per questo propone una serie di misure per superare diverse lacune relative all'attuazione della legislazione pertinente negli Stati membri. Sostengo la relazione anche perché mira a rafforzare queste misure, migliorando la conoscenza in materia di spedizioni illegali e conferendo poteri maggiori alle autorità, oltre che rafforzando la cooperazione tra Stati membri, pur non gravando eccessivamente sugli operatori economici onesti che lavorano nel settore.

 
  
MPphoto
 
 

  Silvia-Adriana Ţicău (S&D), în scris. - Am votat pentru modificarea Regulamentului (CE) nr. 1013/2006 privind transferurile de deșeuri. În vederea protejării mediului, Regulamentul (CE) nr.1013/2006 prevede cerințe aplicabile transferurilor de deșeuri atât în cadrul Uniunii, cât și între statele membre și țări terțe. S-au identificat divergențe și lacune în ceea ce privește asigurarea respectării aplicării regulamentului și controalele efectuate de autoritățile care participă la controale în statele membre. De aceea, este nevoie de o planificare corespunzătoare a controalelor transferurilor de deșeuri pentru a determina capacitățile necesare pentru efectuarea acestor controale și pentru a preveni în mod eficient transferurile ilegale. De asemenea, ar trebui stabilite planuri de control pentru controalele efectuate în conformitate cu acele dispoziții.

Transferurile ilegale de deșeuri provin în mod frecvent de la instalații necontrolate de colectare, sortare și depozitare. Desfășurarea în mod sistematic de controale ale transferurilor de deșeuri ar trebui, în consecință, să contribuie la identificarea și la abordarea respectivelor activități necontrolate, promovând astfel punerea în aplicare a Regulamentului (CE) nr. 1013/2006. Pentru a oferi statelor membre suficient timp de pregătire este oportun ca primele planuri de control să se adopte până la 1 ianuarie 2017.

 

10.9. Nové psychoaktívne látky (A7-0172/2014 - Jacek Protasiewicz)
  

Explications de vote par écrit

 
  
MPphoto
 
 

  Claudette Abela Baldacchino (S&D), in writing. - This is a very important dossier. The rising number of new psychoactive substances available in the EUʼs internal market, their growing diversity, both in type and risk level, the speed with which they emerge and the growing number of individuals who consume them, challenge the capacity of public authorities to provide effective responses to protect public health and safety without hampering legitimate trade. New psychoactive substances can pose health, social and safety risks when consumed by humans. Consumption of new psychoactive substances appears to be increasing in Europe and use is predominant among young people. According to the 2011 Eurobarometer ‘Youth attitudes on drugsʼ, 5[nbsp ]% of young people in the EU have used such substances at least once in their life, with a peak of 16[nbsp ]% in Ireland, and close to 10[nbsp ]% in Poland, Latvia and the United Kingdom. The consumption of new psychoactive substances can cause harm to the health and safety of individuals and can pose risks and burdens for society as it may lead to violent behaviour and crime. If we truly believe in a Social Europe where everybody matters we need to stress even more the social aspect of society through the ‘respect yourselfʼ notion.

 
  
MPphoto
 
 

  Luís Paulo Alves (S&D), por escrito. - Aprovo o presente relatório, tendo em conta que as novas substâncias psicoativas são substâncias com os mesmos efeitos de substâncias controladas, mas que não são abrangidas pelas Convenções das Nações Unidas para o Controlo das Drogas. Muitas delas podem ter utilizações comerciais e industriais, bem como ser exploradas para fins científicos e de desenvolvimento. Quando consumidas por seres humanos, podem apresentar riscos para a saúde, para a sociedade e para a segurança. Nas últimas décadas, verificou-se um rápido aumento das vendas e do consumo dessas substâncias em muitos Estados-Membros. Há dados que demonstram que as novas substâncias psicoativas são especialmente populares entre os grupos etários mais jovens. Segundo o inquérito do Eurobarómetro Atitudes dos Jovens perante a Droga, de 2011, 5% dos jovens da UE consumiram estas substâncias pelo menos uma vez na vida; a percentagem máxima, de 16%, registou-se na Irlanda, tendo a Polónia, a Letónia e o Reino Unido registado valores próximos dos 10%. São mais de 300 as novas substâncias psicoativas utilizadas, hoje em dia, em toda a Europa. Atualmente, as novas notificações apresentadas pelos Estados-Membros ocorrem a um ritmo de, aproximadamente, uma por semana.

 
  
MPphoto
 
 

  Roberta Angelilli (PPE), per iscritto. - Dall´analisi dei recenti dati sull´utilizzo delle sostanze psicoattive, si è resa necessaria un´azione più efficace e meglio coordinata tra gli Stati membri e le agenzie dell´UE in relazione all´utilizzo delle stesse. La presente proposta di regolamento è accolta con favore, dal momento che stabilisce un sistema di scambio rapido di informazioni sulle nuove sostanze psicoattive che compaiono sul mercato, anche sul loro utilizzo commerciale e industriale, per valutare i rischi di quelle che suscitano preoccupazioni a livello dell´UE e per ritirare dal mercato quelle che comportano rischi. Dobbiamo prevenire i rischi sociali, di salute e di sicurezza che queste sostanze possono provocare, e attraverso tale regolamento potremo garantire una risposta efficace e strutturale al problema in questione.

 
  
MPphoto
 
 

  Sophie Auconie (PPE), par écrit. – J'ai voté en faveur de ce texte qui gère la procédure de contrôle des nouvelles substances psychoactives au niveau de l'Union. Elles sont classées selon qu'elles présentent des risques faibles, modérés ou sérieux: le règlement porte sur la classification elle-même tandis que la directive définit les dispositions pénales qui s'appliquent aux substances présentant des risques sérieux frappées d'une restriction de marché permanente.

 
  
MPphoto
 
 

  Heinz K. Becker (PPE), schriftlich. - Der Verbrauch von konventionellen Drogen wie Kokain und Ecstasy nimmt zwar ab, dafür drängen immer mehr neue Substanzen, die legal verkauft werden können, auf den Markt. Drogen unter dem Deckmantel „Düngemittel“, „Badesalz“, „pflanzliches Lebensmittel“ und Co. sind aber mindestens so gefährlich. Mit dem heutigen Beschluss können wir schneller auf neue „Designerdrogen“ reagieren und ihnen einen Riegel vorschieben!

 
  
MPphoto
 
 

  Mara Bizzotto (EFD), per iscritto. - Condivido le posizioni sostenute nella relazione che analizza il regolamento sulle nuove sostanze psicoattive, ritengo che l'armonizzazione della normativa a livello europeo e la creazione di un registro unico faciliteranno la gestione di tali sostanze in tutti gli Stati membri.

 
  
MPphoto
 
 

  Vito Bonsignore (PPE), per iscritto. - Oltre 200 sostanze con effetti psicoattivi pericolosi sono agevolmente reperibili nelle città europee, per non parlare del commercio internazionale, alimentato da una vivace blogosfera di entusiasti utilizzatori abituali, improbabili teorici della ribellione, veri e propri business dell’intermediazione. Oltre alle sostanze derivate da estratti vegetali, largamente disponibili ai consumatori, la minaccia immediata ed evidente è data dall’abuso di medicinali (in particolare analgesici di alcune categorie) e dalla diffusione dei precursori.

L’UE ha da tempo adottato una filosofia volta non a criminalizzare l’utilizzo da parte degli individui di singole sostanze, ma a valutarne l’impatto sulla società in base a risultanze scientifiche ed epidemiologiche oggettive, al fine di tutelare l’incolumità dei cittadini che è iscritta tra i valori della carta fondamentale europea.

Va anche combattuta la banalizzazione dei rischi sociali derivanti da un uso inconsapevole di tali sostanze.

Va a merito dell’UE il farsi carico tempestivamente di questa nuova sfida alla salute degli Europei attraverso un regolamento equilibrato e flessibile, fortemente ancorato ai principi di proporzionalità e sussidiarietà, che fornisce gli strumenti per una risposta efficace ed immediata, e nel contempo istituisce importanti automatismi nello scambio di informazioni tra le autorità interessate dalle attività di ricerca scientifica, categorizzazione normativa ed applicazione della regolamentazione.

 
  
MPphoto
 
 

  Arkadiusz Tomasz Bratkowski (PPE), na piśmie. - Chciałbym wyrazić zadowolenie z wyniku prac nad rozporządzeniem w sprawie nowych substancji psychoaktywnych oraz dyrektywą wyznaczającą minimalne przepisy określające znamiona przestępstw i kar w dziedzinie nielegalnego handlu narkotykami w odniesieniu do definicji narkotyków. Oba te sprawozdania były ze sobą ściśle powiązane, gdyż dyrektywa wprowadziła także minimalne przepisy w zakresie rozporządzenia. Wspomniane akty łączy procedura, dzięki której nowe substancje psychoaktywne będą podlegać kontroli na poziomie unijnym za sprawą klasyfikacji według małego, umiarkowanego i wysokiego ryzyka. Jestem zdania, iż stanowisko przyjęte przez Parlament Europejski jest niezmiernie istotne z racji rozbieżności przepisów krajowych państw członkowskich UE oraz potrzeby zapewnienia ścisłej kontroli nowych substancji psychoaktywnych, w tym karania czynów związanych z ich rozprowadzaniem w celu zapewnienia skutecznej ochrony naszej młodzieży i ogółu społeczności.

 
  
MPphoto
 
 

  Lorenzo Fontana (EFD), per iscritto. - La relazione mira a regolamentare il sempre più diffuso malcostume del consumo di quelle che vengono definite “nuove sostanze psicoattive”, ovvero sostanze chimiche di nuova generazione ad uso commerciale e industriale.

Esse riproducono gli effetti di alcune droghe, il loro consumo è altamente dannoso per la salute degli individui e la loro commercializzazione sotto mentite spoglie di profumi per l’ambiente e fertilizzanti, costituisce un pericolo a livello di salute pubblica e sociale.

Per i motivi qui esposti esprimo voto favorevole

 
  
MPphoto
 
 

  Pat the Cope Gallagher (ALDE), in writing. - While we generally support the objective of the proposal, we believe that the final agreement must better reflect a public health objective rather than a focus on market harmonisation. We also strongly support the principle that Member States may introduce further measures to deal with the specific risks that these substances pose to citizens.

 
  
MPphoto
 
 

  Ágnes Hankiss (PPE), írásban. - Vitathatatlan tény, hogy az új pszichoaktív anyagok fogyasztása jelentős szociális és egészségügyi kockázatokat jelent a civil társadalom számára, ráadásul gyakran erőszakos viselkedéshez és bűnelkövetéshez vezethet. Szomorú, hogy a 2011. évi Eurobarométer gyorsfelmérése alapján a fiatalok 5%-a már használt ilyen tudatmódosító szereket. Az EU-nak meg kell akadályoznia, hogy ezek a szerek a piacra kerüljenek és akár legálisan vagy illegálisan hozzáférhetőek legyenek. A fellépést ellenük nehezíti, hogy ezeket az anyagokat többségükben az ipar legálisan felhasználhatja, (például vegyipar, gyógyszeripar, csúcstechnológiai ipar) értékesítésük pedig az Interneten keresztül történik. A tagállamok különböző módon kezelik ezt a veszélyes jelenséget, ami azt eredményezheti, hogy a feketepiacon keresztül juttatják el ezeket a szereket egyik országból a másikba. Ezért tartom támogatandónak az uniós szintű fellépést az új típusú pszichoaktív anyagok térhódításával szemben.

 
  
MPphoto
 
 

  George Lyon (ALDE), in writing. - I did not vote in favour of the report on psychoactive substances today. While I agree that we need to address the issue of legal highs, I feel that the current proposal does not allow Member States the flexibility required to respond swiftly and effectively to this fast-changing market. The profileration of new psychoactive substances is influenced by regional, national, international, social, economic and other factors meaning that each Member State may be affected differently and have different issues to face in this respect. Therefore, while cooperation is welcome on an EU level, Member States themselves are best placed to deal with problems concerning psychoactive substances which may be prevalent on their territory.

 
  
MPphoto
 
 

  Jiří Maštálka (GUE/NGL), písemně. - Jak bylo deklarováno také v odůvodnění návrhu, nárůst nových psychoaktivních látek a jejich dostupnost na vnitřním trhu Evropské unie s sebou přináší také nutnost efektivní reakce příslušných orgánů v rámci ochrany zdraví občanů. Zároveň je však potřebné zachovat legální trh s těmito látkami a umožnit jejich kontrolované použití například pro vědecké účely. Návrh vhodně zapracovává detekci nových psychoaktivních látek na trhu, zabývá se stanovením a vyhodnocením míry rizik. Ačkoliv pokládám návrh za velmi prospěšný, a to jak z pohledu poslance, tak z pohledu lékaře, považuji za poněkud problematické části týkající se pravomocí Komise. Z těchto důvodů jsem se při konečném hlasování zdržel.

 
  
MPphoto
 
 

  Jean-Luc Mélenchon (GUE/NGL), par écrit. – Les substances psychoactives sont des substances agissant sur l'état du système nerveux central en y modifiant certains processus biochimiques et physiologiques cérébraux. En altérant de la sorte les fonctions du cerveau, elles induisent des modifications de la perception, des sensations, de l'humeur, de la conscience (états modifiés de conscience) ou d'autres fonctions psychologiques et comportementales. Ces substances peuvent être détournée de leur usage initial (industriel, médical, etc). Je note qu'une grande attention est accordée aux substances psychoactives qui échappent au marché capitaliste. Il est fort dommage que le même intérêt ne soit pas porté aux substances psychoactives légales, prescrites et sur-consommées en Europe. Les conséquences en terme de santé publique sont pourtant proches, voire pire. En France 1 personne sur 10 a consommé des psychoactifs médicaux dans l'année. Le problème, dans ce cadre, y est donc bien plus vaste que les 5% de jeunes européens ayant consommé de la "drogue" une fois dans leur vie. Avant de s'attaquer aux consommations illégales il serait bon de se pencher sur les consommations subventionnées par les systèmes sociaux au profit des laboratoires pharmaceutiques. Je vote contre ce texte hypocrite qui n'ose pas s'attaquer aux principaux pourvoyeurs de substances psychoactives.

 
  
MPphoto
 
 

  Roberta Metsola (PPE), in writing. - The presence of new psychoactive substances in the EU requires a robust policy framework to deal with the various complexities it raises. It is vital that Europe establish a unified position on what needs to be done to combat their use. It is for this reason therefore that I voted in favour of the report.

 
  
MPphoto
 
 

  Willy Meyer (GUE/NGL), por escrito. - Cada vez más, nuevas sustancias psicotrópicas emergen y se distribuyen por la UE. Por ello la Comisión hace propuestas para un sistema más rápido de prevención de nuevas sustancias dañinas y para un enfoque gradual que responda a los riesgos de las mismas. A pesar de esta necesidad, no puedo votar a favor del informe sobre la propuesta de la Comisión puesto que las sustancias psicotrópicas son primordialmente un problema de salud pública y, por tanto, las consideraciones comerciales deberían quedar al margen, especialmente cuando el tema está íntimamente ligado a legislación penal. Por ello he votado contra el informe.

 
  
MPphoto
 
 

  Marlene Mizzi (S&D), in writing. - I voted in favour of this report, which proposes establishing a robust form of information exchange between the Member States, the European Monitoring Centre on Drugs and Drug Addiction, Europol and the Commission.

 
  
MPphoto
 
 

  Georgios Papanikolaou (PPE), γραπτώς. - Τάχθηκα υπέρ αυτής της έκθεσης, μέσω της οποίας το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ενέκρινε το θεσμικό πλαίσιο για τις νέες ψυχότροπες ουσίες που δεν καλύπτονται από τις συμβάσεις των Ηνωμένων Εθνών για τον έλεγχο των ναρκωτικών. Πρόκειται για ουσίες που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για εργαστηριακούς ή βιομηχανικούς σκοπούς. Η χρήση αυτών των ουσιών, των οποίων οι επιπτώσεις συνεχίζουν να διερευνούνται, δεν αποκλείεται να επιφυλάσσει τεράστιους κινδύνους για τον άνθρωπο, τόσο προβλήματα υγείας όσο και εκτροπές με κοινωνικές προεκτάσεις. Από τα υπάρχοντα στοιχεία προκύπτει ότι, τα τελευταία χρόνια, οι ουσίες αυτές είναι ιδιαίτερα δημοφιλείς στην ΕΕ και κυρίως μεταξύ ατόμων νεαρής ηλικίας. Συνεπώς και επιπλέον του παρόντος πολύ σημαντικού κειμένου, η ΕΕ καλείται να δράσει άμεσα και αποφασιστικά για την προστασία των πολιτών και ιδιαίτερα της νεολαίας. Σύμφωνα και με την Επιτροπή, η καταπολέμηση των ναρκωτικών αποτελεί μια από τις σημαντικότερες προκλήσεις για την ΕΕ, διότι πρόκειται για ζήτημα δημόσιας υγείας και προστασίας του ατόμου, ζήτημα κοινωνικής συνοχής και ασφάλειας, αλλά και προτεραιότητα στο πλαίσιο της καταπολέμησης του οργανωμένου εγκλήματος.

 
  
MPphoto
 
 

  Gilles Pargneaux (S&D), par écrit. – J'ai voté en faveur de ce texte qui renforce la législation de contrôle des substances psychoactives, celle qui ont un effet sur le cerveau et donc les addictions (tabac, alcool, cannabis, etc.). Le texte propose une classification pertinente pour appliquer des restrictions à ces substances en fonction de leurs risques.

 
  
MPphoto
 
 

  Maria do Céu Patrão Neves (PPE), por escrito. - Votei favoravelmente a presente proposta em que se aprova a restrição temporária de comercialização de novas substâncias psicoativas. Trata-se de uma novidade importante no novo mecanismo e que, uma vez adotada pela Comissão, deve manter-se em vigor até que os Estados-Membros apliquem as medidas permanentes. Tendo presente a dinâmica dos fenómenos e optando pela eficiência do sistema, o Parlamento alterou as disposições do artigo 9.º para evitar possíveis descontinuidades entre a restrição temporária da comercialização e a aplicação das medidas permanentes.

 
  
MPphoto
 
 

  Sandra Petrović Jakovina (S&D), napisan. - Nove nepoznate psihoaktivne tvari sve su veća prijetnja europskoj mladeži. Njihovom dostupnošću zbog cijene te činjenicom da nisu uvrštene na listu ilegalnih supstanci mamac su za neupućenu mladež. Statistika koja ukazuje na čak 5% mladih diljem Unije koji su takvu vrstu droge probali zabrinjavajuća je. Nedostatak općeg javnog znanja i svijesti o rizicima povezanim sa njihovim uzimanjem pridonose težini problema. Budući da se spomenute tvari koriste u svrhu istraživanja te u proizvodnji različitih proizvoda kao što su lijekovi i sredstva za čišćenje, njihovo ograničavanje moglo bi ostaviti posljedice na razne industrije, a istovremeno ne bi pridonijelo rješenju zbog brzine javljanja novih tvari na tržištu.

Od primarne je važnosti stoga utvrditi zajednički odgovor Unije kojim bi se očuvalo zdravlje građana, a u isto vrijeme izbjeglo narušavanje unutrašnjeg tržišta. Stoga sam podržala ovaj prijedlog koji kao cilj ima pružanje potpore i sredstava na razini Unije i nacionalnoj razini kako bi se olakšala redovita i sustavna suradnja između EMCDDA-a, nacionalnih točaka, predstavnika zdravstvene skrbi i tijela za provedbu zakona na nacionalnoj i regionalnoj razini te tijela s relevantnom stručnošću te se time spriječila zlouporaba novih psihoaktivnih tvari i stvorila sigurnija i produktivnija zajednica.

 
  
MPphoto
 
 

  Tonino Picula (S&D), napisan. - Sve veća raznolikost i brzina s kojom se nove psihoaktivne tvari javljaju na tržištu predstavlja rizik za građane koji nisu u potpunosti upućeni i osviješteni o rizicima povezanim s njihovom konzumacijom. Stoga je važno uspostaviti robusni način razmjene informacija među zemljama članicama, Komisijom i nadležnim agencijama kako bi odlučili o zajedničkoj reakciji na pojavu novih psihoaktivnih supstanci na tržištu.

Pogotovo je važno imati na umu djecu i mlade koji su posebno ranjiva skupina na opasnosti koje predstavljaju nove psihoaktivne tvari na tržištu čiji rizici još nisu poznati. Zato mi je drago da je Parlament uvrstio amandmane u kojima posebno upozorava na njihovu sigurnost i poziva na nužno upoznavanje djece, adolescenata i mladih s rizicima na školskoj i široj obrazovnoj razini.

 
  
MPphoto
 
 

  Sergio Paolo Francesco Silvestris (PPE), per iscritto. - Alla rapida diffusione di sostanze psicoattive, gli Stati membri hanno risposto con diverse misure di controllo, applicando metodi specifici per ogni Stato che possono provocare l'insorgere di ostacoli al corretto funzionamento del mercato interno. Per tale motivo, la comunicazione della Commissione in materia è ben accetta, in quanto invita l'UE e gli Sati membri a una risposta più decisa e coerente, tramite uno scambio di informazioni più attivo e il ritiro e le restrizioni temporanee per talune sostanze. La lotta contro queste nuove sostanze potrà meglio essere affrontata grazie a questi nuovi strumenti, permettendo un'azione più coordinata, condizione indispensabile alla lotta contro la criminalità organizzata che opera nel settore e che spesso sfrutta reti criminali transnazionali.

 
  
MPphoto
 
 

  Kay Swinburne (ECR), in writing. - Under this proposal new psychoactive substances that pose severe health, social and safety risks and are subjected to permanent market restriction under the regulation are also subjected to the minimum criminal-law provisions on drug trafficking set by the new directive. The purpose is to avoid problems in Member State cooperation owing to the fact that the offences in question are not punishable under the laws of both the requesting and the requested State.

 
  
MPphoto
 
 

  Silvia-Adriana Ţicău (S&D), în scris. - Am votat pentru propunerea de regulament privind noile substanțe psihoactive. Numărul crescând de substanțe psihoactive noi disponibile pe piața internă, diversitatea din ce în ce mai mare a acestora, viteza cu care apar pe piață, diferitele riscuri pe care le pot prezenta atunci când sunt consumate de oameni solicită din plin capacitatea autorităților publice de a oferi soluții eficiente de protejare a sănătății și a siguranței publice fără a obstrucționa funcționarea pieței interne.

Având în vedere diferențele de condiții și circumstanțe din statele membre în ceea ce privește substanțele psihoactive, măsurile de restricționare variază în mod corespunzător de la un stat membru la altul, ceea ce înseamnă că operatorii economici care utilizează substanțe psihoactive noi în producția diferitelor produse trebuie să îndeplinească, în cazul aceleiași substanțe de acest fel, cerințe diferite, cum ar fi notificarea prealabilă exportului, autorizația de export sau licențele de import și export. Prezentul regulament ar trebui să prevadă excepțiile necesare pentru a asigura protecția sănătății oamenilor și a animalelor, a facilita cercetarea și dezvoltarea științifică și a permite utilizarea noilor substanțe psihoactive în industrie, cu condiția ca acestea să nu fie susceptibile de a produce efecte adverse și să nu poată fi utilizate în mod abuziv sau recuperate.

 
  
MPphoto
 
 

  Anna Záborská (PPE), písomne - Podporila som návrh nariadenia o nových psychoaktívnych látkach, pretože predstavujú zdravotné, spoločenské a bezpečnostné riziko. Vo viacerých členských štátoch vrátane Slovenska v posledných rokoch prudko vzrástol ich predaj a konzumácia, najmä medzi mladými ľuďmi. Na rýchly nástup a šírenie týchto látok doposiaľ členské štáty reagovali rôzne, čo viedlo ku komplikáciám pri fungovaní jednotného trhu. Nové nariadenie tento problém rieši. Látky, v ktorých prípade existuje podozrenie, že predstavujú bezprostredné riziko pre verejné zdravie, budú zo spotrebiteľského trhu dočasne stiahnuté, až kým nebude k dispozícii hodnotenie rizika, ktoré vykoná Európske monitorovacie centrum pre drogy a drogovú závislosť. Keď sa hodnotenie rizika ukončí, prijmú sa opatrenia, ktoré budú primerané rizikám spojeným s príslušnými látkami. Tieto opatrenia budú odstupňované podľa toho, či bude riziko ohodnotené ako nízke, mierne alebo závažné.

 

10.10. Trestné činy a tresty v oblasti nezákonného obchodu s drogami (A7-0173/2014 - Teresa Jiménez-Becerril Barrio)
  

Explications de vote par écrit

 
  
MPphoto
 
 

  Claudette Abela Baldacchino (S&D), in writing. - Member States have their own policies on tackling illicit drugs on their national market. However, when psychoactive substances are being distributed from one Member State to another, efficient cooperation between Member States is indispensable, especially in an era when commerce and communication are no longer limited by physical and geographical boundaries. The directive laying down minimum provisions on the constituent elements of criminal acts and penalties in the field of illicit drug trafficking does not apply to the user of the psychoactive substances, although certain Member States might envisage criminalisation of possession for personal use at national level.

 
  
MPphoto
 
 

  Luís Paulo Alves (S&D), por escrito. - Aprovo o presente relatório, começando por saudar a proposta da Comissão de incluir as novas substâncias psicoativas nas mesmas disposições de direito penal que outras substâncias controladas nos termos das convenções das Nações Unidas. É, por conseguinte, vital alterar o âmbito de aplicação da Decisão-Quadro, de modo a incluir estas novas substâncias psicoativas. As substâncias psicoativas, tal como muitas outras drogas, são uma ameaça para a sociedade, uma vez que afetam o comportamento racional e o senso comum dos seus cidadãos. Estas substâncias afectam o funcionamento do cérebro, o que, por sua vez, provoca sintomas tais como alterações na consciência, no comportamento e na cognição.

 
  
MPphoto
 
 

  Pino Arlacchi (S&D), in writing. - I am in favour of this proposal because it aims to bring the new psychoactive substances under the same criminal law provisions as other substances controlled under the UN conventions. Psychoactive substances, like many other drugs, are a threat to society, affecting the functioning of the brain which creates symptoms such as changes in consciousness, behaviour and cognition. Tackling the distribution of psychoactive substances is not to be underestimated. Though Member States do have their own policies on tackling illicit drugs, when psychoactive substances are being distributed from one Member State to another efficient cooperation between Member States is indispensable, especially in an era when commerce and communication are no longer limited by physical and geographical boundaries.

 
  
MPphoto
 
 

  Sophie Auconie (PPE), par écrit. – Le trafic de drogues brise d’innombrables vies, chaque année, aux quatre coins de la planète. Face à cette tragédie, les pouvoirs publics doivent prendre toutes les mesures nécessaires pour faire reculer ce fléau. J’ai donc voté en faveur de ce rapport qui modernise et renforce les infractions pénales et sanctions applicables dans le domaine du trafic de drogue.

 
  
MPphoto
 
 

  Mara Bizzotto (EFD), per iscritto. - Ritengo la relazione oggetto di voto equilibrata e condivisibile, per questi motivi ho inteso sostenerla col mio voto.

 
  
MPphoto
 
 

  Vito Bonsignore (PPE), per iscritto. - Uno studio epidemiologico recentemente pubblicato da un’autorevole Università americana indica una crescita del 30% di una componente legata all’uso di sostanze psicoattive nelle statistiche degli incidenti stradali mortali.

In più, si registra una crescente tendenza ad associare diverse sostanze psicotrope, legali e illegali, in mix estremamente dannosi per la salute dell’interessato a livello epatico e renale, oltre che suscettibili di innescare veri e propri episodi psicotici.

In alcuni Stati Membri, la recente giurisprudenza si sta orientando verso la fattispecie dell’omicidio volontario in caso di incidente mortale causato dall’uso di sostanze in grado di alterare le capacità di un individuo. Gli studi a corredo del Piano Europeo per la Sicurezza stradale indicano che, a fronte di un miglioramento costante delle condizioni di sicurezza della rete, corrisponde un aumento dei comportamenti pericolosi.

Un guidatore intossicato dall’alcool ha probabilità 13 volte più alte di provocare un incidente mortale. Nel caso di associazione di alcool con sostanze psicotrope, le probabilità sono di 24 a uno rispetto a un guidatore compos sui.

Non c’è spazio per alcuna indulgenza.

Mi si perdonerà un semplice, ma emblematico esempio di dettaglio, a sostegno della mia dichiarazione di voto favorevole alla relazione.

 
  
MPphoto
 
 

  Rosa Estaràs Ferragut (PPE), por escrito. - Este informe de mi colega Teresa Jiménez-Becerril tiene como principal meta que las disposiciones de Derecho penal relativas a las sustancias psicotrópicas cubran las nuevas sustancias psicotrópicas más recientes, debido a que, como muchas otras drogas, estas sustancias constituyen una amenaza para la sociedad por alterar el comportamiento racional y el sentido común de los ciudadanos. Son sustancias que afectan al funcionamiento del cerebro, provocando la aparición de síntomas como alteraciones de la conciencia, del comportamiento y de la cognición. El informe destaca la necesidad de un compromiso más activo por parte de los Estados miembros para llevar a cabo una prevención efectiva, materializándose en la necesidad de facilitar información detallada sobre el suministro de sustancias psicotrópicas, las instalaciones de producción de drogas desmanteladas, los delitos en materia de suministro de drogas, los precios nacionales al por menor de las drogas y los análisis forenses de las incautaciones de droga.

 
  
MPphoto
 
 

  Lorenzo Fontana (EFD), per iscritto. - La seguente proposta fa parte del pacchetto normativo sulle nuove sostanze psicoattive. Essa mira all’inserimento delle suddette nell’elenco delle sostanze stupefacenti, così da rendere applicabile il pacchetto di norme e sanzioni già attive per la protezione dei cittadini dell’Unione in questo ambito.

Ritenendo l’iniziativa corretta e proporzionata esprimo voto favorevole.

 
  
MPphoto
 
 

  Ágnes Hankiss (PPE), írásban. - Üdvözlöm a Bizottság javaslatát, amely célul tűzi ki, hogy egységes büntetőjogi rendelkezések alá vonja az új pszichoaktív anyagokat, amelyeknek használata a kábítószerekhez hasonlóan a társadalomra nézve számos veszélyforrást jelent. A pszichoaktív anyagok terjesztésének az egyik legkézenfekvőbb eszköze az internet. Fel kell vennünk a harcot az online piacon terjedő és EU-n kívüli (indiai vagy kínai) titkos laboratóriumokban előállított tudatmódosító anyagokkal szemben, amelyeket ráadásul jogszerűnek álcázva értékesítenek. Bár minden uniós tagállamnak önrendelkezési joga van arról, hogyan veszi fel a küzdelmet mind a tiltott, mind a pszichoaktív, más szóval “legális” kábítószerek terjedése ellen, a nemzeti szintű intézkedések önmagukban nem jelentenek megoldást Európa számára. Emiatt szükségesnek tartom a tagállamok közötti bűnüldözési együttműködés hatékonyságának megerősítésén kívül az egységes büntetőjogi minimumszabályok bevezetését abban az esetben, amikor földrajzi korlát már nem szab gátat a pszichoaktív anyagok kereskedelmének.

 
  
MPphoto
 
 

  Jean-Luc Mélenchon (GUE/NGL), par écrit. – La directive vise à élargir le champ d'application de la décision-cadre de 2004 relative aux substances psychoactives présentant de sérieux risques. Tout produit considéré par l'Observatoire européen des drogues et des toxicomanies (OEDT) comme présentant de sérieux risques sera définitivement interdit à la vente. La directive impose aux États membres de mettre en place des sanctions pénales dans un délai de douze mois et de les appliquer aux producteurs de ces nouvelles substances psychoactives, dans le but de combattre le trafic de drogue. Cette lutte contre les trafics est nécessaire, et la proposition ne vise pas à criminaliser la simple possession. Mais une trop grande latitude est laissée à la Commission dans la définition des "drogues" via la possibilité d'adopter des actes délégués pour modifier la liste des substances concernées. Dans ce cadre, je vote contre.

 
  
MPphoto
 
 

  Roberta Metsola (PPE), in writing. - The fight against trafficking of illicit drugs requires thorough policy initiatives. Europe must act on the fight against illegal drugs and the organised crime that it supports. Therefore I voted in favour of the report.

 
  
MPphoto
 
 

  Willy Meyer (GUE/NGL), por escrito. - He votado en contra de este informe porque está intrínsecamente relacionado con el Reglamento que contiene un mecanismo problemático para determinar el riesgo de las nuevas sustancias psicotrópicas y cuándo deben estar sujetas a las restricciones de mercado. Se deja margen a la Comisión europea para criminalizar indirectamente nuevas sustancias y, por lo tanto, moldear así la legislación penal nacional. Y no solo para sustancias que han estado sujetas a permanentes restricciones del mercado debido a riesgos severos, sino para otras también. Por todo ello he votado en contra.

 
  
MPphoto
 
 

  Marlene Mizzi (S&D), in writing. - I voted in favour of this report on criminal acts and penalties in the field of illicit drug trafficking as I agree with its importance.

 
  
MPphoto
 
 

  Gilles Pargneaux (S&D), par écrit. – J'ai voté pour ce texte. Ce texte crée une nouvelle catégorie de drogues, celle ayant un risque jugé sévère pour les utilisateurs, et invite les États membres à prévoir une criminalisation spécifique pour cette catégorie. Grâce à l'action du Parlement, la Commission ne pourra pas décider de la criminalisation d'une substance sans l'avis du Parlement européen. Avec cette dose de démocratie le rapport peut avoir mon soutien.

 
  
MPphoto
 
 

  Maria do Céu Patrão Neves (PPE), por escrito. - Votei favoravelmente o presente relatório sobre a proposta de diretiva do Parlamento Europeu e do Conselho que altera a Decisão-Quadro que adota regras mínimas quanto aos elementos constitutivos das infrações penais e às sanções aplicáveis no domínio do tráfico ilícito de droga, no que diz respeito à definição de droga. Sublinho que a diretiva que adota regras mínimas quanto aos elementos constitutivos das infracções penais e as sanções aplicáveis no domínio do tráfico ilícito de droga, no que diz respeito à definição de droga, não é aplicável aos consumidores de substâncias psicoactivas, embora alguns Estados-Membros eventualmente prevejam a criminalização da posse de droga para consumo próprio a nível nacional.

 
  
MPphoto
 
 

  Sandra Petrović Jakovina (S&D), napisan. - Posljednjih nekoliko godina fokus s konvencionalnih droga, kao što su heroin, kokain i marihuana, prebacio se na nove psihoaktivne droge. Ove nove tvari zbunjuju zakonodavce, policiju i doktore iz razloga što obiluju brojem varijanata kemijskih formula koje zakon ne može istom brzinom obuhvatiti. Popis novih psihoaktivnih tvari svakim je danom sve duži i maštovitiji. One se brzo pojavljuju, a još brže se šire na čitavom području Europske unije te predstavljaju ozbiljnu opasnost za javno zdravlje i sigurnost.

Stoga pozdravljam ovo Izvješće koje poziva države članice na međusobnu suradnju protiv pojave i širenja psihoaktivnih tvari te na kažnjavanje proizvodnje i trgovine ovim tvarima. Izuzetno je važno da države članice dostavljaju jedna drugoj sve relevantne podatke kao što su novootkriveni pogoni za proizvodnju ili maloprodajne cijene. Osim sprječavanja proizvodnje i trgovine, ključno je i informiranje javnosti, osobito mladih ljudi, o štetnim posljedicama koje nove psihoaktivne tvari donose.

 
  
MPphoto
 
 

  Tonino Picula (S&D), napisan. - Psihoaktivne tvari, uz brojne druge droge, predstavljaju prijetnju društvu jer narušavaju racionalno ponašanje i zdrav razum. One direktno utječu na funkcioniranje mozga što rezultira stvaranju neželjenih simptoma poput promjena u svijesti, ponašanju i spoznaji.

Podržavam izvješće o kaznenim djelima i zakonskim kaznama u području nedopuštene trgovine drogama. Smatram kako bi utvrđivanje minimalnih zajedničkih pravila diljem Unije o definiciji kaznenih djela i kazni na području trgovine drogom trebalo u konačnici doprinijeti zaštiti javnog zdravlja i smanjenju štetnih posljedica povezanih s trgovinom i konzumacijom droge. Slažem se kako je potrebno pružiti građanima Europske unije korisne informacije o javnom zdravlju utemeljene na dokazima te djelovati preventivno na način da se rano upozori korisnike s ciljem smanjenja i zaštite od štetnih posljedica. Također, pozdravljam prijedlog kojim bi Europski centar za praćenje droga i ovisnosti o drogama trebao podupirati države članice pri prikupljanju i razmjeni preciznih, usporedivih i pouzdanih informacija i podataka o opskrbi drogama.

Hrvatska ima razvijen institucionalni okvir za provedbu preventivnih i obrazovnih programa te njena policija surađuje s državama članicama, susjednim zemljama kao i policijom Sjedinjenih Američkih Država i Južne Amerike.

 
  
MPphoto
 
 

  Sergio Paolo Francesco Silvestris (PPE), per iscritto. - Concordo con la decisione di assoggettare le nuove sostanze psicoattive alle stesse disposizioni di diritto penale applicabili alle altre sostanze controllate ai sensi delle convenzioni delle Nazioni Unite. Anche se gli Stati membri dispongono delle proprie politiche in materia di lotta agli stupefacenti illeciti sul mercato nazionale, una cooperazione più efficiente è necessaria al fine di combattere ad armi pari contro un sistema criminale organizzato in maniera transnazionale.

 
  
MPphoto
 
 

  Bogusław Sonik (PPE), na piśmie. - Nowe substancje psychoaktywne, co do których stwierdzono, iż mogą mieć poważny wpływ na zdrowie publiczne, muszą podlegać kontroli. Tzw. kreatywność rynku, czyli powstawanie kolejnych nowych substancji, a także ich mieszanek, jest procesem ciągłym. Aktualne przepisy europejskie nie regulują kontroli tych substancji, stąd potrzebne są przepisy, które będą obejmować również substancje, które pojawiają się na rynku teraz i będą pojawiać w przyszłości. Produkcja i dystrybucja środków psychoaktywnych groźnych dla zdrowia musi być zakazana, a działanie wbrew temu zakazowi powinno być karane. W tym kierunku zmierzają przepisy, przedstawione w sprawozdaniu posłanki Jimenez-Becerril Barrio. Minimalne przepisy ustanawiające znamiona przestępstw i kar w dziedzinie nielegalnego handlu narkotykami mają zastosowanie do osób oraz grup zajmujących się produkcją i dystrybucją groźnych dla zdrowia środków psychoaktywnych. Popieram sprawozdanie posłanki Jimenez-Becerril Barrio i uważam, że wszelkie działania zmierzające do kontroli i karania zakazanych aktywności związanych z substancjami psychoaktywnymi są niezbędne. Uważam, że precyzyjna dyrektywa określająca znamiona przestępstw i kary w dziedzinie nielegalnego handlu substancjami psychoaktywnymi jest niezwykle potrzebna, dlatego zgadzam się ze sprawozdawczynią. Takie stanowisko przedstawiłem również w swojej opinii z ramienia komisji ENVI, zaznaczając jak groźnym dla zdrowia publicznego jest niekontrolowany napływ nowych środków psychoaktywnych na rynek.

 
  
MPphoto
 
 

  Kay Swinburne (ECR), in writing. - Under this proposal new psychoactive substances that pose severe health, social and safety risks and are subjected to permanent market restriction under the regulation are also subjected to the minimum criminal-law provisions on drug trafficking set by the new directive. The purpose is to avoid problems in Member State cooperation owing to the fact that the offences in question are not punishable under the laws of both the requesting and the requested State.

 
  
MPphoto
 
 

  Silvia-Adriana Ţicău (S&D), în scris. - Am votat pentru modificarea Deciziei-cadru 2004/757/JAI a Consiliului de stabilire a dispozițiilor minime privind elementele constitutive ale infracțiunilor și sancțiunile aplicabile în domeniul traficului ilicit de droguri, în ceea ce privește definirea termenului „drog”. Prezenta directivă respectă drepturile fundamentale și principiile recunoscute de Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene și mai ales dreptul la o cale de atac eficientă și la un proces echitabil, prezumția de nevinovăție și dreptul la apărare, dreptul de a nu fi judecat sau condamnat de două ori pentru aceeași infracțiune, principiile legalității și proporționalității infracțiunilor, dreptul de acces la asistență medicală preventivă și dreptul de a beneficia de tratament medical. Conform prezentei directive, «droguri» înseamnă oricare dintre următoarele substanțe: „(a) oricare dintre substanțele care fac obiectul Convenției unice a Organizației Națiunilor Unite din 1961 privind substanțele stupefiante și al Convenției Organizației Națiunilor Unite din 1971 privind substanțele psihotrope; (b) oricare dintre substanțele enumerate în anexă; (c) orice amestec sau soluție conținând una sau mai multe dintre substanțele de la literele (a) și (b);”. Stabilirea de norme comune minime referitoare la definirea infracțiunilor și a sancțiunilor în materie de trafic de droguri ar trebui să contribuie în cele din urmă la protecția sănătății publice și la reducerea efectelor nocive legate de traficul și consumul de droguri.

 
  
MPphoto
 
 

  Jarosław Leszek Wałęsa (PPE), in writing. - I voted in favor of the proposal for a directive of the European Parliament and of the Council amending Council Framework Decision 2004/757/JHA of 25 October 2004 laying down minimum provisions on the constituent elements of criminal acts and penalties in the field of illicit drug trafficking, as regards the definition of drug (COM(2013)0618 – C7-0271/2013 – 2013/0304(COD)). In doing so, I fully support the prescribed methods of defining illicit drugs. Furthermore, I commend the report for its efforts in establishing groundwork for Member States to work together on combating drug trafficking. By defining drugs a legal basis is established for Member States and their prosecutors to limit access, which in turn protects the citizen from tainted or dangerous drugs. Likewise these methods will also help prevent black market and illegal drugs from entering the EU. The penalties put forth in the report can be expanded upon but I view them as a good start which should ultimately be expanded regarding drug trafficking.

 

10.11. Rokovania o dohode o strategickom partnerstve medzi EÚ a Japonskom (A7-0244/2014 - Alojz Peterle)
Videozáznamy z vystúpení
 

Explications de vote orales

 
  
MPphoto
 

  Seán Kelly (PPE). - A Uachtaráin, bhí an-áthas orm tacaíocht a thabhairt don tuarascáil seo inniu.

Cuireann sé i gcuimhne dom: nuair a toghadh mé mar Fheisire cúig bliana ó shin don chéad uair riamh gur iarr Ambasadóir na Seapáine chuig Éirinn bualadh liom agus chuir sé isteach go mór air nach raibh aon dul chun cinn á dhéanamh againn maidir leis an tuarascáil seo agus go háirithe chun Comhaontú Saorthrádála a chothú idir an tSeapáin agus an tAontas Eorpach.

Tá dul chun cinn á dhéanamh againn anois, agus leanfaimid ar aghaidh go dtí go mbeidh sé sin críochnaithe againn le cúnamh Dé. Cabhróidh sé go mór linne agus cabhróidh sé le muintir na Seapáine chomh maith. D’fhéadfaimis a lán a dhéanamh, agus go háirithe má thugann siad aird orainn ó thaobh cearta daonna de ba chóir go n-éireodh linn an Comhaontú sin a dhéanamh go luath.

 
  
 

Explications de vote par écrit

 
  
MPphoto
 
 

  Claudette Abela Baldacchino (S&D), in writing. - This dossier brings forward important elements. It reaffirms amongst other issues shared values, common goals and responsibilities for the promotion of global peace, stability, parliamentary democracy, sustainable development and a strong multilateral system; to continue working together towards the strengthening and reform of the United Nations, including the Security Council; to recognise that the increasingly multipolar world is characterised by the growing political significance of a multitude of regional and national players, including the EU and Japan, and to demand enhanced cooperation and coordination in the international arena.

 
  
MPphoto
 
 

  Luís Paulo Alves (S&D), por escrito. - Aprovo o presente relatório, considerando que este acordo deve servir para reafirmar valores partilhados, objetivos e responsabilidades comuns, em prol da promoção da paz, da estabilidade, da democracia parlamentar, bem como do desenvolvimento sustentável, a nível mundial, e de um sistema multilateral sólido. Devemos continuar a trabalhar em conjunto no sentido de reforçar e reformar as Nações Unidas, incluindo o Conselho de Segurança. Há que reconhecer que o mundo cada vez mais multipolar se carateriza pela crescente importância política de uma multiplicidade de intervenientes regionais e nacionais, incluindo a União Europeia e o Japão, e exigir um reforço da cooperação e dacoordenação no plano internacional.

 
  
MPphoto
 
 

  Sophie Auconie (PPE), par écrit. – Le Japon est un partenaire stratégique de l’Union européenne, que ce soit dans le domaine économique ou géopolitique. Il convient donc de renforcer cette relation ancienne à travers la négociation d’un accord de partenariat fort et couvrant de nombreux domaines. J’ai voté pour le présent rapport car il soutient la négociation en cours et fait un tour d’horizon équilibré des opportunités liées à ce projet.

 
  
MPphoto
 
 

  Mara Bizzotto (EFD), per iscritto. - Ho votato la relazione per continuare a elevare i rapporti tra l'UE e il Giappone con la tempestiva conclusione dei negoziati per un accordo di partenariato strategico globale.

 
  
MPphoto
 
 

  Diogo Feio (PPE), por escrito. - O Japão poderá vir a tornar-se um importante parceiro comercial da UE. Embora sejam geograficamente distantes, a posição e a responsabilidade global que o Japão e UE têm em comum, bem como os valores civilizacionais de que comungam, fazem com que a sua cooperação económica seja sinónimo de paz. Segundo os últimos dados do EUROSTAT, as exportações de bens da zona euro para o Japão aumentaram cerca de 7% no último ano, representando este em termos reais o terceiro país para onde mais se exportou. Na UE a 28, as exportações para o Japão aumentaram em cerca de 8% relativamente a igual período, o que equivale ao segundo mercado para onde mais se exportou. Nesta lógica, o Japão representa um dos mais importantes parceiros comerciais da UE, havendo todo o interesse em que este acordo de parceria estratégica se verifique de forma a melhorar as relações entre estes dois atores do sistema internacional.

 
  
MPphoto
 
 

  Jean-Luc Mélenchon (GUE/NGL), par écrit. – Cette recommandation vise à établir un partenariat stratégique entre l'Union européenne et le Japon. Ce partenariat couvre divers domaine. En matière énergétique l'UE exprime ses vives inquiétude sur Fukushima mais propose paradoxalement au Japon une coopération dans le projet de réacteur thermonucléaire expérimental international (ITER). Sur les aspects de politique de défense, le rapprochement OTAN-Japon est évoqué avec bienveillance. Enfin le texte propose de "renforcer la coopération concrète" entre l'Union européenne et le Japon en Afrique dans le cadre de la politique menée par le Service européen pour l'action extérieure, dont je dénonce l'action. À noter que tout ceci se fait dans le but de "promouvoir les règles du commerce international". En effet en parallèle de ce partenariat, l'Union européenne et le Japon sont en train de négocier un accord de libre-échange. Je vote contre.

 
  
MPphoto
 
 

  Roberta Metsola (PPE), in writing. - The aim of this report is to further encourage and advance the important role the of the Strategic Partnership Agreement between the EU and Japan. Moreover, the report emphasises the fundamental importance of promoting the values of human rights and democracy. This is why I voted in favour of the report.

 
  
MPphoto
 
 

  Willy Meyer (GUE/NGL), por escrito. - No he podido votar a facor de este informe sobre las negociaciones para un acuerdo de asociación estratégica con Japón por no estar de acuerdo con alguna de las áreas sobre las que se propone la cooperación entre la UE y Japón, como son la cooperación en temas de seguridad global, aumentando la coopración en proyectos relacionados con la seguridad en regiones estratégicas como Oriente Próximo, África y Asia central. Además, se propone una cooperación mayor en sistemas de navegación por satélite, y energía, incluyendo el reactor termonuclear ITER. Por todo ello he votado en contra.

 
  
MPphoto
 
 

  Marlene Mizzi (S&D), in writing. - I voted in favour of this report as it is an important agreement for relations between the EU and Japan.

 
  
MPphoto
 
 

  Gilles Pargneaux (S&D), par écrit. – J'ai voté pour ce texte. Le Japon et l'Union européenne sont dans un partenariat stratégique depuis 2003. Nous pouvons aller encore plus loin dans notre proximité stratégique et c'est ce que propose ce texte. Des clauses sur la situation des droits de l'homme dans les deux ensembles ont mon total soutien.

 
  
MPphoto
 
 

  Maria do Céu Patrão Neves (PPE), por escrito. - Votei favoravelmente o presente relatório que contém a recomendação do Parlamento Europeu ao Conselho, à Comissão e ao Serviço Europeu para a Ação Externa sobre as negociações para um Acordo de Parceria Estratégica entre a UE e o Japão. O Parlamento Europeu reafirma os valores partilhados, objetivos e responsabilidades comuns em prol da promoção da paz, da estabilidade, da democracia parlamentar, do desenvolvimento sustentável, a nível mundial, bem como de um sistema multilateral sólido e advoga a continuação do trabalho conjunto, da UE e do Japão, no sentido de reforçar e reformar as Nações Unidas, incluindo o Conselho de Segurança.

 
  
MPphoto
 
 

  Alojz Peterle (PPE), in writing. - As the world became intensely globalised and competitive, we need to create partnerships to better coordinate our future development and create value from doing things together. We are not only speaking about promoting shared values on human rights, democracy and the rule of law, but also about working together on very concrete challenges such as how to cope with an ageing society, create new sources of sustainable energy and develop synergies where we see opportunities for cooperation avoiding parallel development. I definitely consider today’s vote in Parliament as a vote of confidence in the adoption of the agreement. We have expressed our absolute support for the successful conclusion of the current negotiations and emphasised the strategic and political relevance that such an agreement has for both the EU and Japan. In conclusion, Japan is by far the best and most suitable partner the EU can have in Asia. My sincere wish is that the negotiating teams intensify their efforts to move forward with great dynamism, without neglecting the fundamental values both parties share, that they remain forward-looking and ambitiously oriented towards a common future, which may bring more peace and prosperity to our societies.

 
  
MPphoto
 
 

  Tonino Picula (S&D), napisan. - Europska unija i Japan strateški su partneri još od 2003. godine. Podržavam izvješće o pregovorima o Sporazumu o strateškom partnerstvu između EU-a i Japana jer smatram kako bi isti dodatno unaprijedio odnose kroz pravovremeni završetak pregovara istog.

Europska unija i Japan dijele vrijednosti koje smatramo temeljnim vrijednostima Unije poput demokracije, vladavine prava i promicanja ljudskih prava te pozivam na ponovnu potvrdu zajedničkih vrijednosti. Također pozivam na jačanje političkog dijaloga o bilateralnoj suradnji i sektorskih dijaloga. Smatram potrebnim poboljšati suradnju, kako je navedeno u izvješću, u vezi s političkim, sigurnosnim i mirnodopskim pitanjima, uključujući dijeljenje informacija, sprječavanje širenja oružja, razoružanje, uništavanje oružja za masovno uništenje, kibernetičku sigurnost i borbu protiv međunarodnog kriminala poput trgovanja ljudima i drogom, piratstva i terorizma.

Hrvatska već duži niz godina razvija diplomatske odnose s Japanom, a značajna politička suradnja dviju zemalja provodi se kroz suradnju hrvatskog i japanskog parlamenta. Bilateralne odnose između Hrvatske i Japana unutar Hrvatskog sabora promiče Hrvatsko-japanska međuparlamentarna skupina prijateljstva.

 
  
MPphoto
 
 

  Franck Proust (PPE), par écrit. - Les relations entre l’Union européenne et le Japon se déclinent autour de négociations en vue d’un accord de partenariat stratégique et d’un accord de libre-échange. L’Union a toujours été en faveur d’un renforcement de ses relations politiques et économiques avec les pays tiers. Mais pas à n’importe quel prix !

Nous avons besoin de garantie du Japon avant de continuer dans la voie du partenariat. Même si les négociations vont bon train dans certains domaines, l’Union n’est pas entièrement satisfaite de la coopération japonaise. A titre d’exemple, la clause relative aux droits de l’homme et à la démocratie constitue un élément essentiel quant à la conclusion de ce partenariat. Ces deux éléments sont des valeurs constitutives de l’Union européenne et aucun pays ne pourra y déroger. De ce côté, nous rencontrons des réticences du Japon. J’ai voté en faveur de ce rapport. Il met parfaitement en exergue le besoin de garanties de la part du Japon avant de continuer les négociations. L’Europe doit faire preuve de force face à des pays qui ne respectent pas les mêmes valeurs qu’elle. C’est de cette manière qu’elle deviendra une vraie puissance normative et trouvera sa place sur la scène internationale.

 
  
MPphoto
 
 

  Sergio Paolo Francesco Silvestris (PPE), per iscritto. - Il legame politico e commerciale tra UE e Giappone è ormai una realtà consolidata e uno dei principali successi dell'Ue a livello internazionale, motivo per cui il suo ulteriore approfondimento non può che garantire un elevamento della reciproca amicizia e fiducia. Il dialogo politico deve continuare a rimarcare tutta una serie di valori condivisi, gli obietti e le responsabilità comuni per la promozione della pace, della stabilità e della democrazia a livello globale, puntando inoltre a rafforzare la promozione della pace nell'area regionale in cui si trova il Giappone e favorire il rispetto in essa dei diritti umani e delle libertà fondamentali. In materia economica, occorre invece integrare un quadro sulla cooperazione in ambito scientifico, tecnologico, commerciale e della ricerca al fine di accrescere il potenziale di innovazione dell'UE, ma anche cooperare per la definizione di un'agenda comune sostenibile per la lotta al cambiamento climatico.

 
  
MPphoto
 
 

  Kay Swinburne (ECR), in writing. - This report considers future economic, environmental, scientific and cultural cooperation, shared human rights values, and ongoing political and regional dialogue. I voted in favour, as this will strengthen the UK’s and Japan’s long-standing economic relationship, and sustain thousands of jobs and companies in the UK.

 
  
MPphoto
 
 

  Silvia-Adriana Ţicău (S&D), în scris. - Am votat pentru decizia Consiliului privind Negocierea Acordului de parteneriat strategic UE-Japonia. Japonia este un partener strategic al UE din 2003 iar cele două împărtășesc o responsabilitate specială pentru promovarea păcii, a stabilității și a prosperității într-o lume aflată în schimbare rapidă. UE și Japonia cooperează deja într-o serie de domenii, cum ar fi știință și tehnologie, securitatea internetului, cooperarea academică și în domeniul cercetării, utilizarea în scopuri pașnice a energiei nucleare, contacte ale comunității de afaceri și promovarea legăturilor directe între oameni.

Solicităm Consiliului, Comisiei și Serviciului European de Acțiune Externă să includă un cadru amplu de cooperare în domeniul științei, tehnologiei, afacerilor și cercetării pentru a crește potențialul de inovare și să coopereze pentru găsirea unor soluții inovatoare în chestiunile ce privesc transportul. De asemenea solicităm să se promoveze schimburile bilaterale culturale și academice, precum și schimburile între tineri, schimburile directe între oameni și cele sportive.

 

10.12. Náboženské slobody a kultúrna rozmanitosť (B7-0365/2014)
  

Explications de vote par écrit

 
  
MPphoto
 
 

  Claudette Abela Baldacchino (S&D), in writing. - This dossier amongst other elements reiterates its conviction that when defending its own interests in the world the European Union must always base its policies on the promotion of the fundamental values on which it is founded (democracy, the rule of law and human rights, social justice and the fight against poverty) and on respect for other countries.

 
  
MPphoto
 
 

  Sophie Auconie (PPE), par écrit. – J’ai voté en faveur de cette résolution car celle-ci rappelle le caractère intangible des valeurs fondamentales de l’Union européenne que sont la liberté de conscience et de religion. Plus que jamais, l’Union européenne doit promouvoir cette approche et rappeler que chaque homme doit être libre de ses convictions et doit pouvoir pleinement exercer sa foi, à condition que celle-ci ne remette pas en cause la liberté de ses voisins.

 
  
MPphoto
 
 

  Mara Bizzotto (EFD), per iscritto. - Pur condividendo alcuni passaggi della risoluzione oggetto di voto, molti altri risultano essere contraddittori e poco chiari, per questo motivo mi sono espressa con un'astensione.

 
  
MPphoto
 
 

  Mikael Gustafsson (GUE/NGL), skriftlig. - Jag har röstat för resolutionen. Jag vill dock särskilt understryka vikten av att EU i sina relationer med andra länder måste agera med respekt och utan eurocentristiska perspektiv. Vi ska komma ihåg att flera av unionens medlemsstater är gamla kolonialmakter med en historia av grova människorättsbrott i sina f.d. kolonier. Detta historiska ansvar måste erkännas och nya rättvisa relationer byggas upp. Bara då kan EU:s medlemsstater vara globala aktörer med ett globalt perspektiv och ett globalt ansvar. Mot bakgrund av detta stödjer jag inte punkterna 17 och 33 i resolutionen.

 
  
MPphoto
 
 

  Jean-Luc Mélenchon (GUE/NGL), par écrit. – L'objet de cette résolution est d'emblée discutable : pourquoi la politique étrangère de l'Union devrait-elle se pencher sur les questions de diversité religieuse et culturelle ? Dans une perspective laïque la politique n'a pas à s'occuper de religion et la religion n'a pas à s'occuper de politique. Dès qu'il en est autrement, la liberté de l'espace public et la souveraineté des citoyens sont compromises.

Certes ce texte affirme des principes qui découlent de la laïcité : liberté de conscience, séparation entre État et religion, universalisme des principes démocratiques qui n'ont pas à être considérés comme occidentaux. Mais il prône par ailleurs un rôle de la politique étrangère en matière religieuse qui est contraire à la laïcité. Il préconise par exemple que le service européen d'action extérieure concourt partout dans le monde au dialogue inter-religieux. Le rapport défend aussi un dialogue entre les 3 religions du livre comme instrument de politique internationale. Je considère au contraire que le politique n'a absolument pas à s'impliquer dans de tels rapports entre les religions au détriment de l'universalité des citoyens. Je vote donc contre ce rapport inutile et de toute façon sans aucune portée normative.

 
  
MPphoto
 
 

  Roberta Metsola (PPE), in writing. - I voted in favour of this resolution as it highlights the Union’s need for a consistent EU policy on human rights that embraces religious freedom and cultural diversity. Furthermore, the report emphasis the fundamental values of human rights and democracy in the EUʼs dealings with third countries.

 
  
MPphoto
 
 

  Marlene Mizzi (S&D), in writing. - I voted in favour of this resolution as I am in agreement.

 
  
MPphoto
 
 

  Maria do Céu Patrão Neves (PPE), por escrito. - Considerando que a compreensão da diversidade religiosa e cultural é uma forma sólida de fomentar a tolerância e a reconciliação em situações pós-conflito e ajuda a encorajar os direitos humanos e a democracia, uma vez que possibilita a inclusão, o respeito mútuo e a compreensão de mentalidades diferentes, votei favoravelmente a presente resolução do Parlamento Europeu sobre a política externa da UE num mundo em que existem diferenças culturais e religiosas.

 
  
MPphoto
 
 

  Tonino Picula (S&D), napisan. - Važno je ponekad se prisjetiti slogana Europske unije - ujedinjeni u različitosti. Pritom se misli i na vjerske različitosti, koje su se stoljećima koristile u svrhu opravdavanja krvavih ratova na području Europe. Budući da je vjerska netrpeljivost u potpunosti neprihvatljiva i nepomirljiva s ciljevima Europske unije, naša je dužnost obraniti ove vrijednosti istovremeno poštujući i ostale vrijednosti Unije, ali i poštujući i druge države Europske unije.

Zato podržavam stav Odbora za vanjske poslove, čiji sam i član, da bismo trebali jasno dati do znanja da su fundamentalistička i isključiva tumačenja vjere koja rezultiraju primjerice smrtnim kaznama nespojiva s vrijednostima Unije te da im se moramo suprotstavljati jednakom upornošću kojom bismo se suprotstavljali svakom represivnom političkom režimu.

 
  
MPphoto
 
 

  Sergio Paolo Francesco Silvestris (PPE), per iscritto. - Il rispetto della diversità culturale è un concetto fondamentale dell'UE e sicuramente, nel difendere i propri interessi sulla scena mondiale, l'Unione europea deve basarsi sulla promozione dei valori fondamentali su cui è fondata. Gli stessi trattati affermano che l'UE deve farsi promotrice di tali valori. Tra l'altro, l'UE si fa promotrice del multilateralismo a livello internazionale, motivo per cui occorre valorizzare il ruolo delle Nazioni unite, favorendo una riforma che renda questa organizzazione più simile alla realtà del sistema globale attuale. Concordo però nel dire che i gruppi estremisti religiosi che ricorrono alla violenza come strumento per alimentare odio e intolleranza e per influire sulle legislazioni rappresentano uno grave minaccia per la pace internazionale, motivo per cui l'UE deve combattere queste frange estremiste.

 
  
MPphoto
 
 

  Kay Swinburne (ECR), in writing. - I voted in favour of this report as it promotes respect for cultural diversity and tolerance vis-à-vis different concepts and beliefs, while combating all kinds of extremisms. It also strongly deplores acts of violence against all religious communities.

 
  
MPphoto
 
 

  Silvia-Adriana Ţicău (S&D), în scris. - Am votat pentru rezoluția privind politica externă a UE într-o lume a diferențelor culturale și religioase. UE este fondată pe principiile drepturilor omului, a statului de drept și a democrației, principii consacrate în Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene, și are voința și obligația legală și morală de a promova și apăra aceste valori în relațiile sale externe cu toate celelalte țări. Am votat pentru paragraful 7 care solicită instituțiilor și statelor membre să își mențină și să își intensifice angajamentul și voința politică pentru a încerca abolirea pedepsei cu moartea în întreaga lume. UE trebuie să promoveze respectarea libertății de exprimare, a libertății religioase sau a convingerilor, a libertății presei și a libertății de acces la mass-media și la noile tehnologii de informare în acțiunile sale externe, precum și să protejeze și să promoveze în mod activ libertățile digitale. De asemenea, cerem o politică a UE consecventă privind drepturile omului, bazată pe standarde fundamentale comune și o abordare constructivă, orientată către rezultate.

 
  
MPphoto
 
 

  Anna Záborská (PPE), písomne - Podporila som návrh uznesenia o zahraničnej politike EÚ vo svete kultúrnych a náboženských rozdielov, pretože obsahuje niekoľko chvályhodných myšlienok, ktoré si podporu nepochybne zaslúžia. Zvlášť by som chcela vyzdvihnúť výzvu všetkým členským štátom, aby zrušili tie právne predpisy, ktoré sú v rozpore so základnou slobodou náboženstva, svedomia a prejavu. Existencia takýchto právnych predpisov nie je už žiadnym tajomstvom a vidíme, že vo viacerých členských štátoch EÚ mala za následok diskrimináciu kresťanov. Chápem, že uznesenie tohto Parlamentu členské štáty nijako nezaväzuje. Vytvára však priestor na to, aby sme sa mohli pýtať na stav náboženskej slobody a slobody svedomia v jednotlivých štátoch a požadovať vysvetlenia.

 

10.13. Ruský tlak na krajiny Východného partnerstva a najmä destabilizácia východnej Ukrajiny (B7-0431/2014, B7-0435/2014, RCB7-0436/2014, B7-0436/2014, B7-0437/2014, B7-0441/2014, B7-0444/2014)
Videozáznamy z vystúpení
 

Explications de vote orales

 
  
MPphoto
 

  Csaba Sógor (PPE). - Határozottan és egységesen el kell ítélnünk egy állam agresszióját egy másik állam területi integritása ellen. A második világháború után ezért hoztuk létre az ENSZ-t és a nemzetközi szervezetek sűrű hálózatát, hogy az államok közötti vitás kérdéseket ezek segítségével oldjuk meg. Az utóbbi hetek eseményei éppen ezeket az elveket veszik semmibe. A nemzetközi válság margóján sokan felteszik a kérdést, hogy vajon cselekedhetett-e volna Európa és az Egyesült Államok másképp akkor, amikor a Majdan tüntetői a társadalmi viszonyok gyökeres megváltoztatásáért vonultak az utcára. Ha a Nyugat nem hagyta volna szó nélkül, amikor az új hatalom egyik első intézkedése a nyelvtörvény felfüggesztése volt.

Meggyőződésem, hogy az új Ukrajnának elsősorban példamutatásra van szüksége az Európai Uniótól. Látnia kell, hogy Európában elképzelhetetlen az, hogy a többségtől eltérő nyelvet beszélő polgárokat hátrányos megkülönböztetés érje az élet különböző területein. Hogy az Unióban példás kisebbségpolitikával harmonikus viszony alakítható ki az összes nemzeti közösséggel. Ukrajnában is, nem tudom, megkapta-e ezeket a jelzéseket Ukrajna tőlünk, illetve egészen biztos vagyok, hogy a példamutatás terén még sok a tennivalónk.

 
  
MPphoto
 

  Tatjana Ždanoka (Verts/ALE). - Madam President, I voted against this resolution. Its text is the latest proof of growing Russophobia, which in my opinion has become a legally-sanctioned phobia in the European Union. We Russian speakers living here feel it perfectly. This Russophobia extends to native Russian speakers in Ukraine. The authors of this resolution do not treat all Ukrainians as equal human beings. They do not treat those in Ukraine who are against European accession as equal with those who are in favour of it.

Numerous examples of double standards on the rights of Russian minorities, compared with the rights of other ethnic and linguistic minorities, are well known. Awareness of injustice, to which the Russian person always had a special sensitivity, has inevitably led to an abrupt reply. Russians can take a lot of things but with them, as with a wire spring, it is dangerous to rap too strongly. Events in the Crimea and eastern Ukraine are a reflection of this situation, which developed 22 years after the collapse of the USSR.

I say to the European Union: in order for the countries of Eastern Europe not to turn away from it, it is necessary to demonstrate an equal attitude to all European residents.

 
  
MPphoto
 

  Bernd Posselt (PPE). - Frau Präsidentin! In der Ukraine wiederholt sich ein historisches Muster. Herr Putin, ein größenwahnsinniger Aggressor, missbraucht ein von ihm selbst geschürtes Nationalitätenproblem, um dann als Ordnungsmacht auftreten zu können.

Ich bin froh, dass wir als Europäisches Parlament, das mit großer Geschlossenheit zurückgewiesen haben. Ich habe noch im Ohr – aus dem Geschichtsunterricht und auch aus meiner Kindheit –, als ein größenwahnsinniger Diktator namens Ulbricht gesagt hat, wir haben nicht die Absicht, in der Tschechoslowakei einzumarschieren. Früher einmal hat er gesagt, niemand hat die Absicht, eine Mauer zu bauen. Und jeweils am nächsten Tag hat er das Gegenteil gesagt.

Das ist das Muster der Putin'schen Propaganda, und dieser Propaganda müssen wir eine klare Sprache des Europäischen Parlaments entgegensetzen. Das kann nur die Sprache der Menschenrechte und des Völkerrechts sein.

 
  
 

Explications de vote par écrit

 
  
MPphoto
 
 

  Claudette Abela Baldacchino (S&D), in writing. - Certament li huwa pass kbir `il quddiem il-fatt li llum se ssir laqgha li fiha se jiehdu sehem l-Ukraina, ir-Russja, l-Unjoni Ewropea u l-Istati Unit bit-tama li tinstab soluzzjoni ghall-problema, jew ahjar nghid problemi, li zviluppaw f`dawn l-ahhar gimghat fl-Ukraina.

It-tensjoni fir-regjun qieghda tikber, izda dan m`ghandux iwassal ghal decizjonijiet mghaggla. Ghandu jsir kull sforz biex is-soluzzjonijiet jinstabu permezz tad-djalogu, imma huwa importanti li l-ewwel u qabel kollox jitharsu l-interessi tac-cittadini, ikunu min ikunu.

 
  
MPphoto
 
 

  Sophie Auconie (PPE), par écrit. – Face aux nombreuses pressions russes sur les voisins orientaux de l'Union européenne, le Parlement européen a souhaité envoyer un message clair. Nous ne pouvons pas tolérer des violations du droit international à l'égard de nos voisins et de nos partenaires. J'ai cosigné et voté en faveur de cette résolution car elle réaffirme l'importance du respect de l'intégrité territoriale de l'Ukraine. Elle rappelle également que nous sommes en train de renforcer notre coopération économique et politique avec l'Ukraine et la Moldavie. L'Union européenne doit se montrer ferme envers la Russe quitte à l'isoler sur la scène internationale.

 
  
MPphoto
 
 

  Mara Bizzotto (EFD), per iscritto. - Ho trovato il testo oggetto di voto problematico, quindi mi sono espressa contro la risoluzione che analizza le pressioni esercitate dalla Russia sui paesi del Partenariato orientale.

 
  
MPphoto
 
 

  Marielle de Sarnez (ALDE), par écrit. – La crise ukrainienne s'intensifie de façon dramatique et la mise en œuvre de l'accord trouvé jeudi 17 avril à Genève entre les différents partenaires semble malheureusement compromise. Face aux déstabilisations inacceptables pilotées depuis Moscou en Ukraine de l'Est, l'Union doit se montrer déterminée, et prendre les sanctions économiques et diplomatiques qui s'imposent. En parallèle, il est impératif de poursuivre le dialogue diplomatique, seule voie de sortie de crise. Mais ce dialogue ne saurait exclure la fermeté.

Les élections présidentielles auront lieu fin mai. La diplomatie européenne et des États membres devront être attentifs à ce que celles-ci se déroulent dans de bonnes conditions. La communauté internationale aura à dresser le bilan et à tirer les leçons de la crise ukrainienne et il ne faudrait pas, à ce moment-là, que l'Union soit une nouvelle fois incriminée pour son inaction.

 
  
MPphoto
 
 

  Diogo Feio (PPE), por escrito. - A situação que se vive no leste da Europa é preocupante. Estamos perante o ressurgir de uma potência com capacidade de influência económica e militar e com interesse na criação de um bloco euro-asiático. Novas informações referem que se concentram nas fronteiras com a Ucrânia diversas unidades militares russas. A nova situação torna a Europa de novo um dos principais cenários geoestratégicos mundiais depois de largos anos em que a União Europeia acreditou viver naquilo que Robert Kagan chamou um paraíso pós-moderno. O fim das férias da estratégia implicam que a União Europeia reconheça a sua fragilidade no tocante à sua dependência energética e à sua limitada capacidade militar e seja capaz de compreender a necessidade de se constituir como um pilar sólido e capaz da NATO. A diplomacia é a via preferível para devolver estabilidade à região. Devemos fazer todos os esforços para que se resolva este conflito dessa forma. Mas mais vale prevenir do que remediar.

 
  
MPphoto
 
 

  Philippe Juvin (PPE), par écrit. - J'ai soutenu la proposition de résolution portant sur les pressions exercées par la Russie sur les pays du Partenariat oriental, et en particulier les tentatives de déstabilisation de l'Est de l'Ukraine. Cette résolution condamne l'escalade de la déstabilisation dans l'Est et le Sud de l'Ukraine, réaffirme le droit de l'Ukraine à son intégrité territoriale et à son indépendance politique, appelle la Communauté européenne à durcir ses sanctions contre la Russie et à renforcer ses mesures de soutien et d'accompagnement envers le gouvernement Ukrainien. Je me félicite de l'adoption de cette résolution.

 
  
MPphoto
 
 

  Jean-Luc Mélenchon (GUE/NGL), par écrit. – Cette résolution "condamne avec la plus grande fermeté l'escalade de la déstabilisation et des provocations dans l'Est et le Sud de l'Ukraine", mais évidement seule la Russie est désignée comme provocateur. Quid de l'Union européenne et des États-unis ? D'autant que la résolution réclame que l'Union européenne engage une phase de sanctions économiques contre la Russie et, dans le même temps, appelle à accélérer la signature du volet libre-échange de l'accord UE-Ukraine. Je vote contre cette résolution aux analyses erronées et aux objectifs délétères.

 
  
MPphoto
 
 

  Roberta Metsola (PPE), in writing. - I supported this resolution which explicitly underlines the importance of the Eastern Partnership Countries and the importance of Ukraine being able to maintain its sovereignty, territorial integrity and political independence.

 
  
MPphoto
 
 

  Willy Meyer (GUE/NGL), por escrito. - He votado rotundamente en contra de esta resolución porque no condena lo que ocurrió en Ucrania, que es un golpe de estado contra el Presidente democráticamente elegido, promovido por los Estados Unidos y la Unión Europea. Por el contrario, pone toda la carga de la culpa sobre Rusia. Es una hiprocresía más de la UE mostrarse ahora preocupada por la violencia en Ucrania, cuando ha sido instigadora de la misma. La violencia solo engendra violencia. Por este motivo he votado en contra de la resolución común.

 
  
MPphoto
 
 

  Louis Michel (ALDE), par écrit. – La crise en Ukraine menace aujourd’hui l’ensemble du partenariat oriental. L’Union européenne doit poser un geste fort pour soutenir la souveraineté et l’intégrité territoriale de ses voisins orientaux, en premier lieu l’Ukraine. En effet, la montée des tensions dans l'Est de l'Ukraine conduit la région à une évolution similaire à celle que nous avons connue en Crimée. Je condamne tout acte d’intimidation mené par la Russie et exhorte les autorités russes à retirer immédiatement les troupes déployées le long de la frontière avec l’Ukraine.

Par ailleurs, nous saluons la décision du Conseil des ministres de lancer une mission d’observation de l’Union européenne en Ukraine. Je soutiens qu’une action diplomatique internationale forte à tous les niveaux, assortie d’un processus de négociations est nécessaire afin d’apaiser les tensions et ouvrir la voie vers la désescalade. Ce processus devrait garantir un résultat stable afin de permettre à l’Ukraine de continuer son avancée vers la démocratie. Il s'agit ici de défendre le partenariat oriental et de soutenir les pays de notre voisinage oriental qui partagent les valeurs européennes.

 
  
MPphoto
 
 

  Maria do Céu Patrão Neves (PPE), por escrito. - Votei favoravelmente a presente resolução em que se exorta a um maior envolvimento da UE na procura de uma solução para o conflito na Transnístria, incluindo o reforço do estatuto da UE nas conversações 5+2 no sentido de se tornar um parceiro efetivo das negociações.

 
  
MPphoto
 
 

  Christine Revault D'Allonnes Bonnefoy (S&D), par écrit. – En adoptant cette résolution, les députés européens appellent à une désescalade de la crise en Ukraine, soumise aux pressions grandissantes du gouvernement russe. Ils condamnent les exactions commises dans l’Est et le Sud du pays par des groupes armés séparatistes, tout en exprimant leurs plus vives inquiétudes face à la détérioration de la situation et l’aggravation des violences.

Le Parlement exhorte le gouvernement russe à retirer ses troupes de la frontière orientale de l’Ukraine et à engager d’urgence un dialogue avec le gouvernement ukrainien. La seule issue pour enrayer la déstabilisation de l’Ukraine est politique et diplomatique. L’Union européenne et ses États membres doivent s’exprimer d’une voix forte et unie, et ne pas hésiter à imposer davantage de sanctions contre la Russie si celle-ci refuse le dialogue. Le Parlement européen réaffirme sa solidarité au peuple ukrainien et son soutien à la souveraineté, l’intégrité territoriale et l’indépendance du pays. Il rappelle que l’avenir de l’Ukraine ne peut dépendre que des choix de ses citoyens, dans le cadre d’un processus démocratique, ouvert et transparent. Il est enfin fondamental que l’Union européenne accompagne l’Ukraine dans ses réformes constitutionnelles et économiques qui lui apporteront prospérité et stabilité politique.

 
  
MPphoto
 
 

  Robert Rochefort (ALDE), par écrit. - J'ai co-signé et voté notre résolution condamnant les pressions exercées par la Russie sur l'Est de l'Ukraine ainsi que sur les autres pays du partenariat oriental, notamment la Géorgie et la Moldavie.

Notre message est triple :

- nous condamnons les récents agissements de la Russie tels que l'annexion de la Crimée ou le soutien aux séparatistes violents et aux milices armées de l'Est de l'Ukraine, en rappelant qu'il s'agit là de graves violations du droit international en vigueur ;

- nous appelons les États membres et les autres institutions européennes à continuer les efforts de coopération et de soutien à l'Ukraine pour qu'elle puisse mener à bien ses réformes structurelles et se forger un régime démocratique respectueux des minorités;

- nous encourageons l'Union européenne et ses États membres à prendre des sanctions plus radicales à l'égard de la Russie, notamment dans le secteur de l'énergie, et demandons d'établir un véritable embargo sur les armes et les technologies à double usage en provenance de l'Union.

 
  
MPphoto
 
 

  Tokia Saïfi (PPE), par écrit. – J'ai soutenu, par mon vote en session plénière, ce texte qui condamne l'escalade de la déstabilisation et des provocations dans l'Est et le Sud de l'Ukraine et réaffirme notre soutien à la souveraineté, à l'intégrité territoriale et à l'indépendance politique de l'Ukraine. Si nous continuons à soutenir le principe de l'inclusion de la partie russe dans toutes les négociations, nous ne pouvons tolérer qu'elle joue un double jeu. Cette résolution rappelle également que l'UE se tient prête à observer, si l'Ukraine en fait la demande, les élections de mai prochain, ainsi que d'en permettre le bon déroulement. Mais l'Ukraine devra continuer d'avancer sur la voie de sa réforme politique, en particulier de sa réforme constitutionnelle, qui devrait faire l'objet d'un débat large et approfondi.

 
  
MPphoto
 
 

  Sergio Paolo Francesco Silvestris (PPE), per iscritto. - Appoggio questa risoluzione di condanna contro la perdurante e crescente destabilizzazione politica e civile dell'Ucraina, ulteriormente esacerbate dalla Russia seconda un'ottica di realpolitik che non può trovare spazio nelle relazioni internazionali, pena il ritorno a uno stato di incertezza giuridica in cui il diritto internazionale rischia di rimanere lettera morta. L'UE deve impegnarsi affinché la situazione trovi al più presto una soluzione di natura diplomatica, l'unica percorribile a mio avviso. Le pressioni di Mosca sui Paesi del partenariato orientale dimostrano come la Russia guardi all'UE come ad un pericolo e non come ad un partner commerciale e politico, motivo per cui anche l'UE deve impegnarsi, dal canto suo, a mostrarsi come un partner affidabile e amico, che non intende minare gli interessi della Russia attraverso le proprie relazioni con i Paesi del Caucaso e dell'est Europa. È però fondamentale per il mantenimento delle buone relazioni tra UE e Russia, che quest'ultima rinunci a qualsiasi soluzione di natura militare che metta in pericolo la pace e la stabilità dell'area.

 
  
MPphoto
 
 

  Silvia-Adriana Ţicău (S&D), în scris. - Am votat pentru rezoluția comună referitoare la presiunea exercitată de Rusia asupra țărilor din Parteneriatul estic și, în special, destabilizarea estului Ucrainei. Am votat pentru paragraful 9 care subliniază necesitatea urgentă ca Rusia să se angajeze într-un dialog constructiv cu guvernul legitim actual al Ucrainei și prin care Parlamentul sprijină implicarea activă a UE în eforturile diplomatice de escaladare a crizei. Am votat pentru paragraful 23 prin care Parlamentul încurajează Ucraina să continue eforturile sale actuale de reformă politică, în special în ceea ce privește reforma constituțională, care ar trebui să facă obiectul unor discuții ample și profunde între toate elementele societății ucrainene. Salutăm voința guvernului Ucrainei de a pune în practică angajamentele sale de a asigura caracterul reprezentativ al structurilor guvernamentale, reflectând diversitatea regională, de a asigura protecția deplină a drepturilor persoanelor care aparțin minorităților naționale, de a alinia legislația națională împotriva discriminării cu standardele UE, de a ancheta toate încălcările drepturilor omului și actele de violență și de a combate extremismul. De asemenea, am votat pentru paragrafele 29, 31 și 32. Am votat pentru amendamentul 2 prin care Parlamentul reamintește că așa-numitul „referendum” care a avut loc în Unitatea Teritorială Autonomă Găgăuzia nu a respectat constituția Republicii Moldova și a fost, prin urmare, ilegal.

 
  
MPphoto
 
 

  Γεώργιος Τούσσας (GUE/NGL), γραπτώς. – Το πολεμικό παραλήρημα του πολιτικού προσωπικού του κεφαλαίου στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο που παρατηρήθηκε στο πλαίσιο της συζήτησης για την εξελισσόμενη ιμπεριαλιστική επέμβαση ΕΕ-ΗΠΑ-ΝΑΤΟ στην Ουκρανία, σε ανταγωνισμό με τη καπιταλιστική Ρωσία, αποκάλυψε τους ιμπεριαλιστικούς σχεδιασμούς της ΕΕ και την επιχείρηση διείσδυσης των ευρωενωσιακών μονοπωλιακών ομίλων στις χώρες της ευρύτερης περιοχής. Η στρατηγική της ΕΕ για την Ανατολική Εταιρική Σχέση στοχεύει στη διείσδυση των ευρωενωσιακών μονοπωλίων στην Ουκρανία και στις αγορές των χωρών της ευρύτερης περιοχής, με στόχους την εκμετάλλευση των πλουτοπαραγωγικών - ενεργειακών πόρων και τον έλεγχο των δρόμων μεταφοράς τους. Το ΚΚΕ από την πρώτη στιγμή καταδίκασε και κατήγγειλε τόσο την ιμπεριαλιστική επέμβαση της ΕΕ και των συμμάχων της στην Ουκρανία, όσο και τα αντιδραστικά στοιχεία και τις εγκληματικές ναζιστικές οργανώσεις που πραξικοπηματικά ανέλαβαν την διακυβέρνηση, διεξάγοντας διώξεις ενάντια στους κομμουνιστές και στις εθνικές μειονότητες. Το ΚΚΕ κατέδειξε τους στόχους των ιμπεριαλιστικών σχεδιασμών ενάντια στους λαούς και προειδοποίησε για τους κινδύνους που εγκυμονεί για τους λαούς η κλιμάκωση και όξυνση της ενδοϊμπεριαλιστικής αντιπαράθεσης μεταξύ ΕΕ - ΗΠΑ - ΝΑΤΟ και Ρωσίας. Οι λαοί πρέπει να δυναμώσουν την αντικαπιταλιστική - αντιμονοπωλιακή πάλη τους ενάντια στους ιμπεριαλιστικούς σχεδιασμούς της ΕΕ και των συμμάχων της και να τραβήξουν το δικό τους δρόμο, ένα δρόμο ρήξης και ανατροπής της εξουσίας των μονοπωλίων, για την κατάκτηση της Εργατικής Λαϊκής Εξουσίας και την οικοδόμηση του σοσιαλισμού.

 
  
MPphoto
 
 

  Marie-Christine Vergiat (GUE/NGL), par écrit. – J'ai voté contre cette résolution relative à l'action de la Russie en Europe centrale et orientale et notamment en Ukraine. Celle-ci était en effet extrêmement déséquilibrée et biaisée. Tout en condamnant l'attitude de la Russie et notamment le recours à la force militaire, on ne peut pas non plus nier la surenchère des deux camps, l'Ukraine devenant le champ de bataille de la concurrence géopolitique entre deux impérialismes, avec d'un côté la Russie et de l'autre le bloc occidental réunissant les États-Unis et l’Union européenne. Alors que cette résolution rappelle que le taux de pauvreté dans le pays avoisine actuellement les 25 %, soit 11 millions de personnes, la majorité de ce Parlement persiste à ne proposer à l'Ukraine en guise d'alternative, sous couvert d'un "accord de partenariat", uniquement le développement du libre-échange comme elle fait désormais avec tous les pays avec lesquels elle signe des accords internationaux. Or, c'est de démocratie et de refondation de leurs institutions dont les Ukrainiens ont besoin, pour décider eux même de leur avenir, et non d'une mise sous tutelle économique.

 
  
MPphoto
 
 

  Anna Záborská (PPE), písomne - Podporila som spoločné uznesenie Parlamentu k situácii na východnej Ukrajine. Je dôležité, aby Európska únia reagovala na aktuálne dianie v susednom partnerskom štáte rozhodne a jednomyseľne. Prijatie hospodárskych sankcií voči Ruskej federácii a tvrdších sankcií voči jej jednotlivým predstaviteľom by malo byť prvým krokom. V snahe predísť ďalšiemu stupňovaniu napätia treba zvážiť aj konkrétne opatrenia proti ruským podnikom a ich dcérskym spoločnostiam, najmä v odvetví energetiky, ako aj proti ruským investíciám a aktívam v EÚ.

 

10.14. Rokovania o dohode o voľnom obchode medzi EÚ a Vietnamom (B7-0367/2014)
Videozáznamy z vystúpení
 

Explications de vote orales

 
  
MPphoto
 

  Seán Kelly (PPE). - A Uachtaráin, arís bhí áthas orm tacaíocht a thabhairt don tuarascáil seo agus vótáil mé le mo ghrúpa ins na vótaí go léir. Bhuamar an chuid is mó díobh; chailleamar ceann nó dhó, ach tarlaíonn sé sin. Ag deireadh na dála, bhí áthas orm gur ghlac 461[nbsp ]Fheisire as 559 a vótáil leis an tuarascáil.

Dá bhrí sin is féidir linn bualadh ar aghaidh le Comhaontú Saorthrádála idir Vítneam agus an tAontas Eorpach a bheith againn. Tá sprioc againn é seo a bheith críochnaithe roimh dheireadh na bliana seo. Is maith an sprioc é sin agus tá súil agam go n-éireoidh linn é a chur i bhfeidhm.

Rud amháin ba mhaith liom a rá: caithfimid a bheith ar an airdeall go háirithe faoin tslí a gcuireann an Comhaontú seo isteach ar an tionscal talmhaíochta. Ceapann a lán daoine go ndéanfaidh sé díobháil don tionscal talmhaíochta. Dá bhrí sin, caithfimid a bheith ar an airdeall faoin rud sin; ansin ba chóir dúinn Comhaontú Saorthrádála a bheith againn le Vítneam a bheidh an-mhaith ar fad.

 
  
MPphoto
 

  Bernd Posselt (PPE). - Frau Präsidentin! Auch ich bin für Wirtschaftsbeziehungen mit Vietnam, einem wichtigen Partner in Südostasien, und auch für enge politische Beziehungen. Aber wir dürfen nicht vergessen, dass in diesem Land nach wie vor massiv Menschenrechte gebrochen werden. Dass dort vor allem die Religionsfreiheit, über die wir gestern Abend so intensiv diskutiert haben, so sehr verletzt wird wie in nur wenigen anderen Ländern. Dass dort Christen, Buddhisten und andere Religionsgemeinschaften verfolgt werden. Dass Christen auf das Brutalste verfolgt werden, bloß wegen ihrer Religionsausübung. Dass Bischöfe und Priester ihr Leben verlieren oder in Gefängnissen sitzen.

Also, wir müssen als Europaparlament natürlich die Zusammenarbeit pflegen. Aber wir müssen mit allen Mitteln dafür sorgen, dass die Menschenrechte und die Religionsfreiheit in diesem wichtigen Partnerland nicht weiterhin so mit Füßen getreten werden, denn sonst kann es schlichtweg kein Partnerland sein und bleiben.

 
  
MPphoto
 

  Krisztina Morvai (NI). - Az Oroszországgal illetve Ukrajnával kapcsolatos jelentésre én is nemmel szavaztam, azon kevesek közé tartoztam. És Posselt úrhoz hasonlóan nekem is van egy történelmi párhuzamom, az pedig a következő: az első világháborút lezáró gyalázatos békediktátumokban a nyugati nagyhatalmak olyan döntéseket hoztak, amelyek eredményeként most 3 millió magyar ember él Magyarország határain kívül, elnyomott körülmények között, jogfosztottságban. Belekerültünk ebbe a borzalmas Európai Unióba, ahol viszont semmiféle segítséget nem kapunk ennek a jogfosztottságnak a megszüntetéséhez. Tehát azt kell, hogy mondjam, hogy végtelenül sajnálom, hogy a saját államom, Magyarország nem követi az orosz példát, és nem siet az elszakított területeken élő jogfosztott magyar embereknek a... (az elnök megvonta a szót a képviselőtől)

 
  
  

Explications de vote par écrit

 
  
MPphoto
 
 

  Claudette Abela Baldacchino (S&D), in writing. - This dossier brings to the fore the fact that over the past ten years the EU has maintained a negative trade balance with Vietnam, as illustrated again by the figures for the second quarter of 2013, which show total trade to the value of EUR[nbsp ]13.4 billion, with the EU’s imports from Vietnam amounting to EUR[nbsp ]10.5 billion, while EU exports to Vietnam were worth EUR[nbsp ]2.8 billion. It also brings to the fore the fact that this represents a sharp decrease compared to the figures for 2012, in which year total trade amounted to EUR[nbsp ]23.871 billion, made up of EUR[nbsp ]18.520 billion in imports from Vietnam to the EU and EUR[nbsp ]5.351 billion in exports to Vietnam from the EU.

 
  
MPphoto
 
 

  Mara Bizzotto (EFD), per iscritto. - Ho votato contro la risoluzione che esprime favore per un accordo di libero scambio con il Vietnam che farebbe quasi esclusivamente gli interessi di importatori e aziende che hanno delocalizzato.

 
  
MPphoto
 
 

  Rachida Dati (PPE), par écrit. – L’Union européenne est le deuxième partenaire commercial du Vietnam, qui a connu ces dernières années une croissance économique exceptionnelle de quelque 8 % par an. En votant pour ce texte, le Parlement européen favorise ainsi à juste titre une augmentation des exportations et des importations totales tant pour l’Union européenne que pour le Vietnam. Un accord de libre-échange approfondi va ainsi permettre de créer de nombreux emplois en Europe, ainsi que dynamiser le secteur des PME, particulièrement sensible aux débouchés commerciaux de cet accord.

 
  
MPphoto
 
 

  Jean-Luc Mélenchon (GUE/NGL), par écrit. – Cette résolution vise à mettre en place un accord de libre-échange entre l'Union européenne et le Vietnam. Les possibilités de dumping social seront immenses si l'on considère que le Vietnam n'a pas ratifié les convention de l' Organisation internationale du travail (OIT) sur la liberté syndicale, sur le droit d'organisation et de négociation collective et sur l'abolition du travail forcé.

On voit l'aubaine que cela peut présenter pour quelques multinationales, tandis que les bénéfices escomptés pour les peuples européen et vietnamien sont plus obscurs. De plus l'accord prévoit la mise en place d'un dispositif de règlement des litiges investisseur-État, or ce dispositif sert uniquement les intérêts des firmes multinationales dans leur combat pour briser les normes sociales et environnementales. Je m'oppose à la signature de tout nouvel accord de libre-échange et réclame au contraire l'instauration d'un protectionnisme solidaire. Je vote contre.

 
  
MPphoto
 
 

  Roberta Metsola (PPE), in writing. - The aim of this resolution is to further enhance the bilateral trade ties between the EU and Vietnam. Vietnam, as a member of the Association of Southeast Asian Nations, can play a key role in encouraging trade between the markets of the European Union and those of South-East Asia. I therefore support the resolution.

 
  
MPphoto
 
 

  Willy Meyer (GUE/NGL), por escrito. - He votado en contra de la resolución sobre las negociaciones en marcha entre la Unión Europea y Vietnam para la conclusión de un acuerdo de libre comercio porque este tipo de acuerdos nunca es beneficioso para las poblaciones de los dos socios, en especial en este caso para la población vietnamita. A mi juicio, si la UE quisiera establecer relaciones con Vietnam, esto debiera hacerse no a través de un acuerdo de libre comercio, sino a través del diálogo político, la cooperación y, en todo caso, a través de un acuerdo comercial que no fuera de libre comercio, sino de comercio justo, que fuera beneficioso para ambas partes, que tuviera en cuenta las asimetrías entre las mismas y que jugara el papel de la complementariedad. Un acuerdo de libre comercio lo que persigue es el beneficio para los inversores y las grandes empresas europeas, destruyendo así el tejido poroductivo que pueda tener Vietnam. Por ese motivo he votado en contra.

 
  
MPphoto
 
 

  Marlene Mizzi (S&D), in writing. - I voted in favour of this resolution as it is an important agreement for relations between the EU and Vietnam.

 
  
MPphoto
 
 

  Maria do Céu Patrão Neves (PPE), por escrito. - Votei favoravelmente a presente resolução em que o Parlamento se congratula com o progresso atual das negociações do acordo de comércio livre, em especial nos capítulos relativos às alfândegas, à facilitação dos intercâmbios, às barreiras técnicas ao comércio e à concorrência, e com as informações regulares prestadas pela Comissão ao Parlamento Europeu sobre o respetivo ponto da situação. Recorda-se que a aprovação do Parlamento em relação ao acordo de comércio livre é obrigatória e que a Comissão e o Conselho não devem propor uma aplicação provisória do referido acordo antes de o Parlamento ter dado a sua aprovação.

 
  
MPphoto
 
 

  Franck Proust (PPE), par écrit. - L’Asie est devenue en très peu de temps un acteur incontournable de l’économie mondiale. Alors que les marchés européens, et de manière générale occidentaux, voient leur croissance reculer, les pays asiatiques enregistrent des taux de croissance allant de 5 à 6% et parfois même à deux chiffres. Par naïveté, et parfois même par arrogance, nous avons très longtemps sous-estimé le potentiel de ces économies. Ce ne sont plus de simples pays émergeants auxquels nous avons à faire mais à des économies fortes, de véritables partenaires. L’Union européenne doit prendre cela en considération en entament des processus de partenariat avec ces puissances. En 2013, le Vietnam enregistrait un taux de croissance de plus de 5%. Avec le Vietnam, nous avons entamé le sixième cycle des négociations en vue d’un accord de libre-échange. Rappelons-le, dans cet accord il faut trouver un équilibre entre ouverture du marché et protection des entreprises européennes. Je suis très heureux d’avoir voté en faveur de cette résolution. C’est en encourageant ces partenariats économiques avec l’Asie que nous nous donnons les moyens d’œuvrer pour une Europe plus compétitive internationalement.

 
  
MPphoto
 
 

  Frédérique Ries (ALDE), par écrit. – Le groupe Libéral et démocrate est naturellement favorable au libre-échange et aux accords commerciaux qui y sont liés. C'est encore la meilleure expression d'une économie ouverte sur le monde, d'une politique de la main tendue, avec des règles qui engagent contractuellement les parties prenantes à l'accord. Tout l'inverse du "laisser- aller, laisser faire" qu'une mondialisation débridée impose parfois aux États et à leurs citoyens. C'est ainsi qu'il faut accueillir le vote favorable ce midi des députés européens sur les négociations en cours entre l'UE et le Viêt[nbsp ]Nam en vue de la conclusion d'un accord de libre-échange fin 2014.

Bien sûr, cet accord est moins important d'un point de vue stratégique que le très médiatisé projet d'accord transatlantique UE-États-Unis sur le commerce et les investissements, il n'en demeure pas moins nécessaire pour renforcer les liens entre l'Europe et l'Asie. La résolution établit d'ailleurs des pistes intéressantes à suivre pour les deux économies telles des débouchés commerciaux pour les petites et moyennes entreprises à travers le financement de projets locaux dans les énergies renouvelables et le commerce de biens et de technologies environnementales. De son côté, le Viêt Nam devra faire plus et mieux dans la lutte contre la contrefaçon, véritable fléau international.

 
  
MPphoto
 
 

  Tokia Saïfi (PPE), par écrit. – Les négociations commerciales entre l'Union européenne et le Vietnam ont débuté en 2012, mais résultent d'une volonté initiale plus globale : celle de conclure un accord régional entre l'Union européenne et l'Association des nations d'Asie du Sud-Est (ANASE). Cinq cycles de négociations ont eu lieu, et l'objectif annoncé est de les conclure cette année. Il faut souligner qu'en 2013, la balance commerciale de l'UE était négative avec le Vietnam : les importations de l'Union en provenance du Vietnam atteignant 10,5 milliards d'euros et les exportations de l'Union vers le Vietnam s'élevant à 2,8 milliards d'euros. Cet accord commercial et d'investissement pourra donc permettre de rééquilibrer les volumes d'échange. Reste que cet accord, qui respecte les règles du traitement spécial et différencié de l'OMC, devrait également contenir des dispositions obligatoires en matière de droits de l'homme, du travail et de l'environnement. Notamment, on constate dans la filière textile du Vietnam des problèmes similaires à ceux rencontrés par le Bangladesh. Il s'agira d'en tenir compte pour adapter les dispositions de l'accord au niveau des dernières avancées dans ce domaine.

 
  
MPphoto
 
 

  Sergio Paolo Francesco Silvestris (PPE), per iscritto. - Il Vietnam ha compiuto diversi passi avanti in numerosi settori politici ed economici, motivo per cui ritengo che l'UE debba continuare ad approfondire la propria relazione con il paese asiatico. Occorre però sottolineare che il Vietnam ha in effetti degli interessi offensivi in materia di liberalizzazione del commercio dei servizi e di riconoscimento reciproco delle qualifiche professionali; si tratta di interessi cui il Paese dovrebbe rinunciare, al fine di garantire un accesso equo a tutti gli investitori e fornitori di servizi europei e vietnamiti.

 
  
MPphoto
 
 

  Kay Swinburne (ECR), in writing. - I voted in favour of this resolution which calls for both parties to negotiate a balanced outcome, to foster open and fair competition between public and private market participants, to eliminate both tariffs and non-tariff barriers, to implement respect for a variety of intellectual property rights, and to commit to internationally shared values and standards in the area of human rights, labour rights and environmental standards.

 
  
MPphoto
 
 

  Silvia-Adriana Ţicău (S&D), în scris. - Am votat pentru decizia Consiliului privind Acordul de liber schimb (ALS) UE-Vietnam. Mandatul de negociere al Comisiei pentru ALS UE-Vietnam este atașat la autorizarea Consiliului din 23 aprilie 2007 de a deschide negocierile pentru un ALS cu țările din Asociația Națiunilor din Asia de Sud-Est (ASEAN) și urmează aprobării de către Consiliu a unui document pregătitor ce prezintă obiectivele comune ale ambelor părți ale negocierii, și anume intensificarea relațiilor comerciale bilaterale existente. Obiectivul inițial a fost negocierea unui ALS cu regiunea ASEAN.

În ultimii zece ani, UE a menținut o balanță comercială negativă cu Vietnam, reflectată din nou de cifrele din al doilea trimestru al anului 2013 care indică valoarea totală a volumului comercial de 13,4 miliarde EUR. Aceasta reprezintă o scădere drastică față de volumul comercial total din 2012 în valoare de 23,871 miliarde EUR, din care 18,52 miliarde EUR în importurile din Vietnam în UE și 5,351 EUR miliarde în exporturile către Vietnam din UE.

Solicităm instituirea unui mecanism transparent și eficient de soluționare a litigiilor între state și, dacă este cazul, includerea în acordul de liber schimb a unor dispoziții aplicabile privind soluționarea litigiilor între investitori și stat pentru a asigura o protecție adecvată investițiilor și pentru a descuraja investitorii să introducă revendicări fanteziste.

 

10.15. Porušenia práva hospodárskej súťaže (A7-0089/2014 - Andreas Schwab)
 

Explications de vote orales

 
  
MPphoto
 

  Adam Bielan (ECR). - Pani Przewodnicząca! Prawo do odszkodowania za szkody wynikające z nieuczciwej konkurencji wynika z traktatów wspólnotowych. Dotychczas jednak często jego realizowanie było niezwykle utrudnione, na przeszkodzie stały bowiem nieprecyzyjne przepisy.

Przedmiotowa dyrektywa ma więc na celu zapewnienie równej ochrony wszystkim osobom fizycznym i prawnym. Zawarto w niej szereg istotnych regulacji. Przykładowo krajowe sądy otrzymają możliwość nakazania pozwanemu ujawnienia dowodów niezbędnych dla uzasadnienia roszczeń poszkodowanego. Wyraźnie określono także, że roszczeń dochodzić mogą bezpośredni i pośredni nabywcy, którzy rzeczywiście ponieśli szkodę w związku z nadmiernym obciążeniem.

 

10.16. Rokovania o dohode o strategickom partnerstve medzi EÚ a Japonskom (A7-0244/2014 - Alojz Peterle)
 

Explications de vote orales

 
  
MPphoto
 

  Adam Bielan (ECR). - Pani Przewodnicząca! Japonia to jedno z wiodących pod względem gospodarczym państw świata. Praktycznie w każdym kraju Unii funkcjonuje ogromna ilość oddziałów japońskich przedsiębiorstw, których produkty są wysokiej jakości. Pogłębienie dwustronnej współpracy odzwierciedla interesy zarówno europejskich producentów, jak i obywateli. Terminowe zakończenie negocjacji w sprawie kompleksowej umowy o partnerstwie strategicznym i jak najszybsze jej wprowadzenie należy zatem uznać za priorytet dla dalszego rozwoju stosunków gospodarczych i politycznych z tym krajem.

W obecnej sytuacji geopolitycznej nie bez znaczenia pozostaje również zapoczątkowana przed rokiem współpraca Tokio z Sojuszem Północnoatlantyckim. Oczekuję systematycznych postępów na tej płaszczyźnie.

 

10.17. Opatrenia Komisie v nadväznosti na konzultáciu právnych predpisov EÚ s MSP pod názvom "desať naj" (B7-0415/2014, B7-0434/2014)
  

Explications de vote par écrit

 
  
MPphoto
 
 

  Claudette Abela Baldacchino (S&D), in writing. - This dossier puts forward, as a matter of urgency, the need to step up efforts to ensure that SMEs, especially innovative ones, are encouraged to flourish through administrative simplification and the provision of targeted support in all policy areas. It also puts forward the need to conduct SME tests transparently and properly when developing legislation and, as a matter of urgency, to propose lighter regimes and exemptions across a wider range of legislative proposals in order to significantly reduce SMEs’ costs. Most importantly it stresses the need to simplify excessive administrative formalities, while at the same time retaining necessary provisions that ensure health, safety and protection at work or require companies to provide their staff with a suitable working environment.

 
  
MPphoto
 
 

  Sophie Auconie (PPE), par écrit. – J'ai soutenu cette proposition de résolution qui réagit à la communication de la Commission européenne sur la consultation "Top 10" des PME sur la réglementation de l'UE. Il s'agit d'une consultation visant à recueillir l'avis des PME sur la législation de l'Union européenne qui les concerne. Le Parlement réitère son soutien aux mesures en faveur des PME et en particulier des PME innovantes. Je rappelle que les PME emploient plus de 65% de la main d'œuvre du secteur privé en Europe mais que seules 25% d'entre elles exportent. Je soutiens également la demande visant à fixer un objectif européen de réduction de 30% d'ici à 2020 du coût des charges administratives et réglementaires qui pèsent sur les PME.

 
  
MPphoto
 
 

  Mara Bizzotto (EFD), per iscritto. - Ho votato a favore di questa risoluzione che invita la Commissione a garantire alle PMI un accesso agevole ai finanziamenti e ai mercati e a ridurre gli oneri normativi, che rappresentano uno dei principali ostacoli alla loro creazione e al loro sviluppo.

 
  
MPphoto
 
 

  Sebastian Valentin Bodu (PPE), în scris. - Întrucât mărirea competitivității întreprinderilor mici și mijlocii este un efort orizontal, care intersectează domenii de politică diferite și ținând cont că aproape o treime din sarcina administrativă aferentă legislației din UE rezultă în principal dintr-o punere în aplicare disproporționată și ineficientă la scară națională, cred că trebuie să se ia în considerare faptul că aceste întreprinderi pot crea locuri de muncă dacă sunt îndeplinite condițiile adecvate, cum ar fi accesul la o forță de muncă calificată și minimizarea sarcinilor administrative.

 
  
MPphoto
 
 

  Jean-Luc Mélenchon (GUE/NGL), par écrit. – Cette résolution propose "d'alléger" les contraintes des petites et moyennes entreprises (PME) dans le but d'accroître leurs compétitivité. Il s'agit précisément de "réduire les charges imposées par la législation du travail" ou encore de "réduire la charge découlant de la législation en matière de santé et de sécurité". Proposer l'esclavage serait plus rapide pour atteindre les objectifs visés par cette résolution, à savoir l'abolition du droit du travail. Je vote contre.

 
  
MPphoto
 
 

  Roberta Metsola (PPE), in writing. - I voted in favour of this resolution as it recommends the clear measures to be taken and the need for SMEs to be involved in the consultation process in order to further improve their ability to succeed. Moreover, the resolution emphasises the importance of using the required administrative tools to remove the existing burdens faced by many of Europe’s SMEs.

 
  
MPphoto
 
 

  Marlene Mizzi (S&D), in writing. - I voted against this resolution in line with my political group.

 
  
MPphoto
 
 

  Maria do Céu Patrão Neves (PPE), por escrito. - Considerando que o reforço da competitividade das pequenas e médias empresas (PME) constitui um esforço transversal a diferentes domínios políticos, votei favoravelmente a presente resolução em que o Parlamento insta a Comissão e os Estados-Membros a criarem uma aplicação na Internet, através da qual a administração indique se as PME serão afetadas pela futura legislação e em que medida, como faz, por exemplo, o Mittelstandsmonitor (Observatório alemão das PME), que indica, recorrendo a um simples código com as cores dos semáforos, se é muito provável (vermelho), provável (amarelo) ou pouco provável (verde) que a futura legislação afete as PME. Trata-se de uma medida que em muito poderia ajudar o legislador europeu.

 
  
MPphoto
 
 

  Sergio Paolo Francesco Silvestris (PPE), per iscritto. - Una regolamentazione "smart" nei confronti delle PMI è indispensabile al fine di garantire la competitività delle stesse, evitando eccessivi oneri burocratici e misure discriminatorie. Per tale motivo, appoggio in pieno il principio del "think small", che tenga conto pienamente del ruolo che le PMI giocano nell'economia europea e dunque le metta al riparo dalla concorrenza sleale. Questo approccio include quindi anche la responsabilità dell'UE e degli Stati membri di assicurare uno snellimento amministrativo - che di norma grava sulle PMI in maniera molto più onerosa che su grandi imprese, in ragione delle minori capacità economiche - oltre che misure che rafforzino la trasparenza delle gare di appalto e delle relazioni tra imprese e istituzioni pubbliche, in modo da garantire eque possibilità tra PMI e competitori di maggiore grandezza.

 
  
MPphoto
 
 

  Francisco Sosa Wagner (NI), por escrito. - He votado en contra de la propuesta de Resolución porque se han aprobado unas enmiendas que denotan, a mi juicio, una técnica legislativa deficiente: si se entiende que determinadas empresas, por su tamaño o por otras circunstancias, deben verse eximidas de la aplicación de normas concretas, lo correcto es establecer en dichas normas, por ejemplo en sus disposiciones adicionales, las pertinentes excepciones y singularidades.

 
  
MPphoto
 
 

  Kay Swinburne (ECR), in writing. - This resolution was drafted in response to the conclusions drawn from the Commission’s consultation to find the ‘Top Ten’ most burdensome legislative acts for SMEs. The consultation identified a number of pieces of legislation that Conservatives have long called for reform on, such as those on working time, temporary workers and the REACH chemicals law. I strongly support this resolution which recognises the urgency of alleviating regulatory burdens on SMEs and calls on the Commission to do more as part of a systematic and horizontal policy approach on minimising the burden of EU regulation.

 
  
MPphoto
 
 

  Silvia-Adriana Ţicău (S&D), în scris. - Am votat pentru rezoluția privind Măsurile adoptate de către Comisie în urma consultărilor „Top 10” ale IMM-urilor cu privire la reglementările europene. 20,7 milioane de IMM-uri ocupă peste 65 % din forța de muncă existentă în sectorul privat și IMM-urile se numără printre cele mai inovatoare întreprinderi, situându-se pe primul loc în ceea ce privește crearea de locuri de muncă și creșterea economică.

Am votat pentru amendamentul 16 care subliniază că simplificarea regulamentelor UE ar trebui realizată într-un mod prin care să se respecte pe deplin cerințele UE în materie de sănătate și siguranță la locul de muncă, drepturile lucrătorilor din UE, precum și principiile și obiectivele legislației UE în materie de mediu, sănătate și protecție a consumatorilor. Am votat împotriva paragrafului 21 care susține că, pentru a reduce sarcinile impuse de legislația privind ocuparea forței de muncă, Directiva privind timpul de lucru ar trebui revizuită în mod fundamental, întrucât este inflexibilă pentru microîntreprinderi și IMM-uri. De asemenea, am votat împotriva paragrafului 22 care recomandă că, pentru a se reduce sarcinile impuse de legislația privind sănătatea și siguranța, societăților cu riscuri reduse să nu li se solicite să țină evaluări scrise în materie de sănătate și siguranță.

 

11. Opravy hlasovania a zámery pri hlasovaní: pozri zápisnicu
 

(La séance, suspendue à 13 heures, est reprise à 15 heures)

 
  
  

VORSITZ: RAINER WIELAND
Vizepräsident

 

12. Schválenie zápisnice z predchádzajúceho rokovania: pozri zápisnicu
Videozáznamy z vystúpení

13. Rozpravy o prípadoch porušovania ľudských práv, demokracie a princípov právneho štátu (rozprava)

13.1. Pakistan: nedávne prípady prenasledovania
Videozáznamy z vystúpení
MPphoto
 

  Der Präsident. - Als nächster Punkt folgt die Aussprache über sechs Entschließungsanträge zu Pakistan: neue Fälle von Verfolgung.

 
  
MPphoto
 

  Adam Bielan, autor. - Panie Przewodniczący! Niedawne przypadki skazywania na śmierć chrześcijan uznanych za winnych obrazy proroka Mahometa oraz islamu wydają się nieprawdopodobne, wręcz niewyobrażalne. Oskarżona para chrześcijan miała rzekomo wysyłać bluźniercze sms-y do jednego z imamów. W marcu skazany na śmierć również za bluźnierstwo został Sawan Masih, chrześcijański działacz społeczny. Niezwykle bulwersujące są regularne akty przemocy wobec mniejszości chrześcijańskiej, jak podpalanie domów i świątyń oraz inne akty terroru, na które rządzący przymykają oczy. Podejmowane są one nierzadko bez żadnej przyczyny. To wysoce porażające, że w dzisiejszym świecie, w dobie integracji i wszechobecnej wielokulturowości dochodzi do podobnych przypadków. Z przykrością należy stwierdzić, że dotyczy to niestety niemal wyłącznie krajów islamskich, a w samym Pakistanie nie jest to sytuacja wyjątkowa.

Według opublikowanego przez organizację OPEN DOORS Światowego Indeksu Prześladowań w ubiegłym roku dramatycznie nasiliły się dyskryminacje chrześcijan w Pakistanie. W efekcie kraj przesunął się z 14. na 8. pozycję w tym, jakże ponurym, rankingu. Punktem kulminacyjnym był samobójczy zamach terrorystyczny w kościele w Peszawarze, do jakiego doszło we wrześniu. W jego rezultacie śmierć poniosło 89 osób.

Zwracam się do władz w Pakistanie o powstrzymanie tych haniebnych czynów, rewizję prawa o bluźnierstwach, a nade wszystko zapewnienie trwałego bezpieczeństwa wszystkim obywatelom kraju. Stosowanie nieproporcjonalnych sankcji nie mieści się w kanonach praw człowieka, a nadużywanie tak surowych przepisów pozostaje w wyraźnej sprzeczności z zasadami dobrego prawa.

 
  
MPphoto
 

  Mitro Repo, laatija. - Arvoisa puhemies, Pakistanissa on ollut voimassa laki jumalanpilkasta jo lähes kolmekymmentä vuotta. Viime kuukausien aikana Pakistanissa on annettu lukuisia kuolemantuomioita jumalanpilkkalain nojalla. Useat tapaukset ovat poliittisesti motivoituneita, alueellisia välienselvittelyjä, jotka syrjivät erityisesti Pakistanin uskonnollisia vähemmistöjä. Muun muassa YK on vaatinut jumalanpilkkalain kumoamista tai vähintäänkin sen väärinkäytön estämistä.

Sananvapaus on keskeinen ihmisoikeus. Sen rajoittamista tulisi tehdä vain äärimmäisen poikkeuksellisissa oloissa, kuten tilanteissa, joissa yllytetään vihaan ja uskonnolliseen tai rodulliseen syrjintään. Valtio ei saa määräillä kansalaistensa ajattelua eikä kulkea ääriuskonnollisten toimijoiden talutushihnassa. Valitettavasti uskontojen halventamisesta on muodostunut uusi maailmanpoliittinen jännite.

Pakistanin on kunnioitettava tiedonvälityksen moniarvoisuutta. Kansalaisilla on oikeus vastaanottaa ja välittää tietoa ja mielipiteitä eri lähteistä ja kommunikoida mielipiteensä toinen toisilleen. Keskusteleva yhteiskunta on rikkaus ja avain moniarvoisuudelle.

 
  
MPphoto
 

  Eija-Riitta Korhola, laatija. - Arvoisa puhemies, olen vuosia tehnyt ihmisoikeustyötä ja yksi havaintoni on, että ihmisoikeuksien ongelmamaissa sorto perustuu usein rikoslain laajennettuun eli venytettyyn tulkintaan. Sellaiset laajennetut tulkinnat ovat ikään kuin ihmisoikeuksien musta aukko. Eri maissa tuo musta aukko on erilainen. Pakistanissa se on jumalanpilkkalaki.

Päätöslauselmassamme yhtenä esimerkkinä tuomme esiin kristityn avioparin, jolle langetettiin kuolemantuomio kaksi viikkoa sitten. Heitä syytetään profeetta Muhammedia pilkkaavan tekstiviestin lähettämisestä. Tuomitut kiistävät syytteen ja sanovat, että kännykkä oli varastettu heiltä ennen viestien lähettämistä. Tapaus on tyypillinen. Olen itse tavannut Pakistanissa lukuisia saman kohtalon kärsineitä, joita kuolema tai vankila odottaa. Syy saattaa olla kaikkea muuta kuin jumalanpilkkaan liittyvä. Se voi olla kateus tai halu raivata bisneskilpailija pois tieltä.

Ystäväni vähemmistöministeri Shahbaz Bhatti oli yksi niistä, joka omisti elämänsä jumalanpilkkalain muutokselle. Hän halusi nimenomaan rajoittaa tämän lain mielivaltaista eli laajennettua tulkintaa siten, että vain valtio voisi nostaa jumalanpilkkasyytteen yksilöä vastaan, ei toinen ihminen. Bhatti murhattiin autoonsa taistelun vuoksi. Samoin murhattiin kuvernööri Salman Taseer ja moni muu.

 
  
MPphoto
 

  Marietje Schaake, author. - Mr President, the use of blasphemy laws in Pakistan is disturbing and not in line with what we believe are universal human rights. Minorities and apostates specifically suffer from the application of these laws and the very high sentences that go along with them. Blasphemy laws hinder free expression to such an extent that the country has been requested by the UN Human Rights Mechanisms to repeal them. Additionally, hundreds of so-called honour killings were reported in 2013 alone.

We cannot consider the human rights abuses in a vacuum. The EU has recently granted GSP+ status to Pakistan, subject to the implementation of human rights conventions. So we call on the Pakistani Government to turn the de facto moratorium on the death penalty into a real abolition of the death penalty, to speed up the reform of madrasas and end hate speech in the name of religion. We call on them to stop censorship, specifically of the Internet, and to revise the anti-terrorism, as well as the draft NGO, legislation.

 
  
MPphoto
 

  Alda Sousa, Autora. - Senhor Presidente, é sabido que a guerra e décadas de violência no Afeganistão trouxeram uma grande instabilidade a toda a região, e o Paquistão não escapou a essa instabilidade. A perseguição das várias minorias religiosas é recorrente, eu diria várias, não são apenas as cristãs, como aqui foi feito passar há pouco. Há perseguições que são feitas por grupos fundamentalistas ou por multidões em fúria. É verdade que se assiste a assassinatos extrajudiciais. Mas não são só. Muitos cidadãos agnósticos ou ateus são também perseguidos. Vários jornalistas têm sido assassinados e o mesmo tem acontecido a sindicalistas.

Neste contexto, as mulheres são ainda mais vulneráveis. A questão da religião tem sido muitas vezes usada para objetivos políticos. A pena de morte continua a estar em vigor e várias organizações de direitos humanos estimam em cerca de 8 mil as pessoas que estão no corredor da morte. É o próprio Estado que se mostra incapaz de garantir os direitos das minorias e que acaba por promover a violência.

É evidente que é imperioso pressionar o Governo do Paquistão para tomar medidas que garantam a liberdade de religião ou de não religião, a liberdade de expressão, que acabem com a censura na Internet.

Mas nós também somos daqueles e daquelas que acreditamos na força e na importância das forças que estão no terreno, dos homens e das mulheres que já agora, neste momento, estão a lutar por esses direitos e pela alteração da situação.

 
  
MPphoto
 

  Tarja Cronberg, author. - Mr President, the sectarian violence continues in Pakistan. We strongly condemn all acts of violence against religious communities, as well as all kinds of discrimination and intolerance on the grounds of religion and belief.

The Government of Pakistan needs to intervene to protect victims of religiously motivated mob violence. It needs to ban public hate speeches and encourage all Pakistanis to work together to promote and ensure tolerance and mutual understanding. We urge the Pakistani authorities to prosecute those responsible for incitement and false accusations of blasphemy. The government should stop censorship of the Internet and revise the draft anti-terrorism legislation, as well as its draft NGO legislation.

 
  
MPphoto
 

  Bernd Posselt, im Namen der PPE-Fraktion. – Herr Präsident! Pakistan hat eine schwierige Geschichte. Schon sein Name ist einfach nur eine Buchstabenfolge, die künstlich ist. So künstlich ist der ganze Staat, entstanden aus der Teilung Britisch-Indiens in einen muslimischen Teil mit einer großen Hindu-Minderheit und einen Hindu-Teil mit einer großen muslimischen Minderheit. Ganze Völkerschaften wurden umgesiedelt und neu zusammengesetzt. Das hat bis heute massive Auswirkungen. Dennoch können wir es nicht hinnehmen, dass hier einfach in gewaltsamer Weise agiert wird, nicht nur zwischen Hindus und Moslems, nicht nur zwischen den verschiedenen Konfessionen des Islam, sondern speziell auch gegenüber den Christen dort.

Liebe Kolleginnen und Kollegen! Ich sage es ganz klar: Natürlich setzen wir uns für die Religionsfreiheit aller ein. Aber wer, wenn nicht wir Europäer, soll die natürliche Schutzmacht der Christen sein? Das ist unsere zentrale Aufgabe, und dieser zentralen Aufgabe müssen wir auch gegenüber unserem wichtigen Partner Pakistan gerecht werden.

 
  
MPphoto
 

  Morten Messerschmidt, for EFD-Gruppen. – Hr. formand! Selvfølgelig er det vigtigt, hvad der foregår i Pakistan, og selvfølgelig er det foruroligende at se de krænkelser, som flere kollegaer har nævnt her. Men det er jo desværre ikke nyt! Og spørgsmålet er: Hvad kan vi i Europa-Parlamentet overhovedet gøre ved den sag? Er det ikke noget, der retteligt hører til i Ministerrådet? Vi er ikke et parlament for de folkevalgte regeringer - vi er parlament for en Kommission, som i de seneste fem år har vist sig fuldstændig impotent til at håndtere de mange kriser, der er rundt omkring i verden, senest Ukraine, men sandelig også længere væk herfra! Det bedste vi kan gøre i forhold til Pakistan, det er da at opfordre de nationale regeringer til at tage affære i stedet for fortsat at have en blind tro på, at en fuldstændig uduelig kommissær kommer til at løse de problemer, vi oplever ude i Pakistan! Nej, jeg besinder mig på det nationale demokrati, på de repræsentative regeringer og på det ansvar, som netop hører til i nationalstaten, derfor burde dette være et anliggende for vores 28 medlemslande, langt snarere end at vi står her og taler for en tom sal!

 
  
MPphoto
 

  Seán Kelly (PPE). - A Uachtaráin, aontaím le mo chomhghleacaithe ag cáineadh na ndlíthe diamhaslaithe seo mar atá siad sa Phacastáin. Cinnte tá siad ann le fada, fiú sular bunaíodh an Stát seo i 1947. Dar ndóigh, treisíodh na dlíthe seo i 1980 nuair a chuir an deachtóir leasú leis an dlí agus é ag cur pionós an bháis i bhfeidhm i leith diamhasla.

In 2013, cuireadh i leith scór agus ceathrar déag go raibh siad ciontach i ndiamhasla agus faoi láthair tá sé dhuine dhéag ann atá ciontaithe chun báis agus fiche duine eile a bhfuil téarma príosúin fad saoil orthu. Níl aon chiall leis seo, agus caithfimid ár ndícheall a dhéanamh chun deireadh a chur leis seo agus go háirithe chun na dlíthe sa Phacastáin a bheith bord ar bord le tuiscint nua-aimseartha.

 
  
MPphoto
 

  Bernd Posselt (PPE), Frage nach dem Verfahren der „blauen Karte“ an Morten Messerschmidt. – Herr Präsident! Ich möchte nur den Kollegen Messerschmidt fragen, warum er dieses wichtige Thema benutzt, um Angriffe gegen die Europäische Union zu richten.

Die vom Europaparlament gewählte Kommission macht doch mindestens so gute Arbeit wie die von den nationalen Parlamenten gewählten nationalen Regierungen, sie hat nur mehr Gewicht, weil sie die ganze EU vertritt und nicht nur einen Einzelstaat.

 
  
MPphoto
 

  Morten Messerschmidt (EFD), Blåt-kort-svar til Bernd Posselt. – At sammenligne vore nationale regeringer med det, som Catherine Ashton har foretaget i de sidste fem år, må være den groveste fornærmelse, man overhovedet kan rette mod en national regering, al den stund at der er bred enighed på tværs af alle partierne om, at netop EEAS i de år, den har fungeret, IKKE har fungeret. De må da vide, at de nationale regeringer har fungeret og har leveret resultater på stribe – ikke bare i fem år, men i århundreder, hvorimod siden vi har fået en EU-udenrigstjeneste, så har det kun været kaos og svindel med penge, og jeg ved ikke hvad! De burde sætte Dem ind i sagerne, inden De kritiserede den regering, der faktisk har større legitimitet, end både De og Catherine Ashton har.

 
  
 

Catch-the-eye-Verfahren

Der Präsident. - Zum Catch-the-eye-Verfahren habe ich viel mehr Wortmeldungen, als wir zulassen können. Deshalb berücksichtige ich unter anderem auch, wer am heutigen Nachmittag sonst noch auf der Rednerliste steht.

 
  
MPphoto
 

  Elisabeth Jeggle (PPE). - Herr Präsident, Herr Kommissar, verehrte Kolleginnen und Kollegen! Die aktuellen Ereignisse und Gerichtsurteile in Pakistan bezüglich Blasphemie verurteilen wir scharf. Der Schutz von Minderheiten, insbesondere religiöser Minderheiten, ist eine der wichtigsten Leitlinien unserer EU-Außenpolitik. Verstärkt sind Christen weltweit immer wieder Ziel von Diskriminierungen, Anfeindungen und Bedrohungen. Hier muss sich die EU entschlossen einsetzen! Jegliche Form von Extremismus lehnen wir ab.

Vor allem ein so wichtiges Land wie Pakistan, das sich auch selbst als einflussreiche Regionalmacht versteht, muss bei der Achtung der Menschenrechte und der Rechtsstaatlichkeit Vorbild sein. Gerade auch im Hinblick auf die Situation in Afghanistan kommt Pakistan eine sehr große Verantwortung zu. Nur wenn gemeinsam Radikalismus bekämpft wird und die Bürgerfreiheiten sowie Pluralismus gestärkt werden, wird sich Pakistan stabilisieren können. Von einem versöhnten Pakistan wird die gesamte Region langfristig profitieren. Eine versöhnte Großregion Mittelasien könnte strahlendes Vorbild sein und muss unser politisches Ziel werden.

Das war meine letzte Rede nach 15[nbsp ]Jahren im Europäischen Parlament. Ich danke allen Kolleginnen und Kollegen für eine gute Zusammenarbeit. Bleiben Sie stark in den Menschenrechten!

(Beifall)

 
  
MPphoto
 

  Der Präsident. - Vielen Dank, Frau Kollegin Jeggle. Auch Ihnen alles Gute im Namen des Hauses!

 
  
MPphoto
 

  Zita Gurmai (S&D). - Mr President, the recent cases of persecution on the grounds of blasphemy for belonging to a religious minority are highly disturbing. Despite the measures taken by the Pakistani Government in 2008, the day-to-day situation of religious minorities remains extremely precarious. The cases mentioned in the resolution demonstrate serious breaches of freedom of thought, conscience and religion. Moreover, the situation of women and girls facing forced marriage and honour killing is unacceptable.

I therefore strongly agree with the content of this resolution. The Pakistani Government needs to seriously increase its efforts through two main challenges: firstly a change in the legislation backed by a strong political will to ensure not only prevention of crimes directed at religious minorities but also prosecution of the perpetrators of those crimes.

Secondly, and especially when it comes to the situation of women, significant improvements need to be made in the field of education, starting with religious schools. Otherwise whole generations of women and girls are going to be sacrificed.

 
  
MPphoto
 

  Jolanta Emilia Hibner (PPE). - Panie Przewodniczący! Spotykamy się dzisiaj z takim krajem, który wprowadził niesamowite prawo, prawo śmierci za bluźnierstwa wobec proroka Mahometa. To się nigdzie nie zdarza, nie ma takiego drugiego miejsca na świecie, w którym w sytuacji, gdy np. np. sąsiad na sąsiada doniesie, albo zezna w sądzie kłamstwo, można było doprowadzić do śmierci drugiego człowieka. Tutaj łamie się podstawowe prawa człowieka i my powinniśmy wszyscy powiedzieć głośno - nie. My takiego prawa nie znamy, my takiego prawa nie tolerujemy. W tej chwili Pakistan stosuje restrykcje w stosunku do wszystkich mniejszości religijnych. Tutaj są narażeni chrześcijanie, nie mogą oni praktykować swojej wiary. My musimy powiedzieć, że takie postępowanie w XXI wieku jest niedopuszczalne. Głośne „nie” dla Pakistanu.

 
  
 

(Ende des Catch-the-eye-Verfahrens)

 
  
MPphoto
 

  Joaquín Almunia, Vice-President of the Commission. - Mr President, the vulnerable situation of all minorities in Pakistan is at the forefront of the human rights concerns raised by the EU with the Government of Pakistan. We have repeatedly expressed our concern at the climate of intolerance and violence, the attacks on Christians and other minorities including Shias, Ahmadis, Hindus and Hazaras and the potential for abuse of the blasphemy laws, to which many of you make reference. The issue is raised in the EU’s human rights dialogue with Pakistan and, most recently, during High Representative Catherine Ashton’s dialogue with Pakistan’s Foreign Affairs Advisor Sartaj Aziz in March. The visit to Pakistan in the coming months by Mr Lambrinidis, the EU Special Representative on Human Rights, will again be an opportunity to reinforce this.

A major contributory factor to the problem of persecution in Pakistan has been the alarming rise in violent extremism in parts of the country. The focus for terrorist attacks has been religious minorities, as many of you have said, but also female workers, as Ms Gurmai said; people promoting education and health and schools, especially girls’ schools.

It remains the case that the fundamental causes that make violent abuse and intolerance possible must be tackled. The lack of adequate state education and serious economic problems mean that unemployed young people are open to manipulation by unscrupulous politicians or religious leaders. Short of resolving these issues, efforts by the authorities to combat intolerance and violence will continue to be challenged by radical groups, which target religious minorities as part of their agenda.

It is in the interest of Europe, as well as the stability of the wider region, to do as much as possible to support the vast majority of Pakistanis who reject sectarianism and extremist violence and want to see more progress, prosperity and democracy in their country. It is our view that it is essential to engage with Pakistan, both through dialogue and through practical engagement. We are preparing to support a major project addressing discrimination on the basis of faith in Pakistan. It will focus on improving attitudes through the media, education, culture and public offices. It will also seek ways to tackle discrimination and attacks on the basis of faith, including by legislative review, legal aid and specific mechanisms to deal with attacks. Moreover, the EU is supporting projects to improve access to justice for vulnerable groups in Pakistan; to improve law enforcement and build capacity in federal and provincial institutions to increase awareness of human rights. Support for education continues to be a focus of EU assistance to Pakistan, including an understanding and tolerance of other religions.

We believe that human rights monitoring resulting from the inclusion of Pakistan in the Generalised System of Preferences, which is contingent on the effective implementation of core international conventions, provides good leverage to ensure steady progress in the protection of respect for human rights. We will continue to raise the issue of freedom of religion and belief, the importance of freedom of expression and the responsibility of Pakistan to protect all its citizens, including Christian and other minorities, and the rights of women and children. To do so, we need to be united, Mr Messerschmidt – the Commission, Council and Parliament – and all European citizens that believe in human rights and democracy.

 
  
MPphoto
 

  Bogusław Sonik (PPE). - Monsieur le Président, je crois qu'il y en a une dizaine dans la salle. Comme c'est la dernière session, je crois que vous pouvez accorder du temps à ceux qui le demandent dans le cadre de la procédure catch the eye. Ce serait vraiment une bonne chose.

 
  
MPphoto
 

  Der Präsident. - Herr Kollege Sonik! Ich habe eingangs gesagt, dass ich das nicht jedem ermöglichen kann. Wir haben noch zwei weitere Catch-the-eye-Verfahren. Ich habe auch einen anderen Kollegen nicht berücksichtigt. Ich bedaure sehr. Wir können auch an diesem letzten Tag nicht ewig weitermachen. Im Übrigen berücksichtige ich auch, wann die Kolleginnen und Kollegen zur jeweiligen Debatte eintreffen.

Die Aussprache ist geschlossen.

Die Abstimmung findet im Anschluss an die beiden folgenden Aussprachen statt.

 

13.2. Sýria: situácia niektorých zraniteľných spoločenstiev
Videozáznamy z vystúpení
MPphoto
 

  Der Präsident. - Als nächster Punkt folgt die Aussprache über sieben Entschließungsanträge zu Syrien: Lage bestimmter gefährdeter Bevölkerungsgruppen.

 
  
MPphoto
 

  Adam Bielan, autor. - Panie Przewodniczący! Wciąż nie widać poprawy sytuacji w Syrii, a przeciągający się konflikt kosztował już życie ponad 150 tysięcy osób. Na stanowcze potępienie zasługują udokumentowane przypadki stosowania przez władze środków masowego rażenia w postaci broni chemicznej. Nie pierwszy raz podejmujemy debatę w sprawie Syrii: stanowczo i konsekwentnie musimy bowiem domagać się ustąpienia skompromitowanego reżimu Baszara Assada.

Niezwykle niepokojące stają się coraz powszechniejsze przypadki prześladowania chrześcijan. W samym tylko ubiegłym roku życie straciło przeszło 1200 przedstawicieli tej mniejszości. Finansowani przez organizacje terrorystyczne dżihadziści doprowadzili pod okiem władz do niemal całkowitego wyludnienia społeczności chrześcijańskich w Homs czy Aleppo. Po raz kolejny pragnę wyrazić głębokie potępienie dla działań syryjskiego reżimu oraz powtarzających się brutalnych aktów agresji wobec chrześcijan. Te zbrodnie nie mogą pozostać niezauważone. Liczę na zintensyfikowanie działań społeczności międzynarodowej dla powstrzymania dalszego rozlewu krwi.

Zaangażowanie europejskiej dyplomacji na tym obszarze wydaje się kluczowe. Bliski Wschód usytuowany jest w sąsiedztwie Unii Europejskiej, a kraje udzielające wsparcia i schronienia obywatelom Syrii pozostają naszymi partnerami bądź, jak Turcja, sojusznikami. Zwracam się do Pani Wysokiej Przedstawiciel o dołożenie wszelkich starań na arenie międzynarodowej celem powstrzymania haniebnych przypadków dyskryminacji oraz doprowadzenia do pozytywnego rozwiązania tego pozbawionego uzasadnienia konfliktu.

Wyrażam ubolewanie z powodu zabójstwa ojca van der Lugta, który w solidarności z mieszkańcami Homs zdecydował się pozostać w mieście. Winni tej zbrodni muszą zostać pociągnięci do odpowiedzialności przed niezawisłym sądem.

 
  
MPphoto
 

  Bastiaan Belder, Auteur. - Pater Frans van der Lugt is niet meer onder ons, niet meer onder de lijdende overlevenden van Homs, niet meer onder de van tachtigduizend naar drieëntwintig zielen geslonken plaatselijke christelijke gemeenschap. Een brute anonieme moord beëindigde zijn inspirerende, vruchtbare aardse leven.

Het is een groot verlies, allereerst voor de toekomst van zijn Syrië, maar evengoed voor ons hier in Europa, want pater Van der Lugt was een onafhankelijke kritische geest, waarvan je veel kon leren, zijn scherpe analyses. In een vroeg stadium van de Syrische geweldspiraal voorzag hij al het grote gevaar van het woeden van het satanisch salafisme. Vandaag maakt een grote schare Europese jihadisten zich daaraan mede schuldig. Dat had zeker ook in de resolutie moeten worden benoemd.

Daarmee kom ik bij een andere omissie in de resolutie. Zij doet geen recht aan de werkelijke gebeurtenissen tijdens de jihadistische aanval op het Syrische noordwestelijke grensplaatsje Kessab vorige maand. Met geen woord rept de resolutie over de Turkse betrokkenheid bij naakt terrorisme contra een nagenoeg volledig Armeens-christelijke burgerbevolking, de nakomelingen van de overlevenden van de genocide van 1915-1917, die nog geen eeuw later opnieuw op de vlucht moesten slaan uit puur lijfsbehoud.

Ik pleit voor een diepgaand internationaal onderzoek naar de rol van Turkije bij de bloedige islamitische agressie tegen de inwoners van Kessab. Mijns inziens dient de Europese Unie daarbij ook het voortouw te nemen. Per slot van rekening is Turkije kandidaat-lidstaat. Of rust er, naar ik vrees, soms een Europees taboe op de desastreuze Midden-Oostenpolitiek van Ankara?

 
  
MPphoto
 

  Bernd Posselt, Verfasser. - Herr Präsident! Wir gedenken heute des christlichen Märtyrers für Frieden und Menschenrechte, Pater van der Lugt, aber auch der unzähligen Opfer aller Religionen und Konfessionen, die dieses mörderische Ringen in Syrien bis jetzt gekostet hat.

Wir müssen sehen, es gibt zwei gewaltige Mühlsteine: auf der einen Seite das menschenfeindliche Assad-Regime, auf der anderen Seite Teile der Opposition, die in Wirklichkeit einen fanatischen Pseudogottesstaat errichten wollen. Zwischen diese Mühlsteine drohen die verschiedenen Minderheiten des Vielvölkerstaates Syriens zu geraten, nicht zuletzt die verschiedenen christlichen Minderheiten.

Hier müssen wir uns als Europäer einsetzen, den Dialog zu moderieren, zu unterscheiden zwischen den Teilen der Opposition, denen es wirklich um Freiheit geht, und denen, die die Freiheit missbrauchen wollen, um eine neue Tyrannei zu errichten. Wir müssen aber auch mit denen im Regime reden, die womöglich zu einem friedlichen Übergang in der Lage und bereit sind.

Bei dieser Gelegenheit möchte ich mich bei der Kollegin De Keyser für die gute Zusammenarbeit in Sachen Menschenrechte und Syrien bedanken, die auch in dieser Entschließung zum Ausdruck kommt.

 
  
MPphoto
 

  Véronique De Keyser, auteure. - Monsieur le Président, c'est la quatrième fois en un an que nous voterons une résolution sur la Syrie. Vu l'échec de Genève[nbsp ]II, la fragmentation de l'opposition, la montée des groupes terroristes et l'immobilisme du régime, il est peu probable qu'une résolution de plus change quoi que ce soit au calvaire que vit la population syrienne.

Pourtant, nous la voulons cette résolution, car rien n'est pire que le silence sur les atrocités commises! Nous l'avons voulue d'abord pour évoquer la mort ou la disparition d'hommes et de femmes dont l'engagement en faveur des droits de l'homme, de la tolérance et de la liberté d'expression et de conscience n'a fait aucun doute.

Je pense à la personnalité de Zaitouneh, activiste des droits de l'homme de la première heure en Syrie, qui a refusé de quitter son pays et qui est aujourd'hui kidnappée avec son mari et ses proches.

Je pense au courage du père Paolo, que j'ai bien connu en Syrie dans les années[nbsp ]2005-2008, que j'ai revu en Europe quand il a entamé sa croisade pour demander de l'aide aux insurgés et qui est retourné en Syrie malgré les risques. On est aussi sans nouvelles de lui.

Je pense enfin au père[nbsp ]van[nbsp ]der[nbsp ]Lugt, qui a choisi de rester auprès des chrétiens et des musulmans de Homs, sans distinction. C'est à leurs côtés, aussi, qu'il est mort.

Derrière ces noms se cachent quantité d'hommes et de femmes exceptionnels, qui ont donné leur vie pour que les espoirs de démocratie et de liberté de la première heure du soulèvement de 2011 ne soient pas trahis et pour alléger ou simplement partager les souffrances et les morts des populations locales.

Mais le vent a tourné depuis 2011: deux phénomènes sont apparus. Le premier est lié aux conflits et aux persécutions qui affectent aujourd'hui les minorités ethniques et religieuses, attisés autant par le régime que par les influences extérieures, qui pèsent lourdement sur cette guerre par procuration.

Ce serait du négationnisme que de nier le ressentiment religieux et la folie meurtrière qui ont animé les insurgés au siège de Maaloula. J'ai eu l'occasion, lors de mon voyage l'an dernier en Syrie, de rencontrer les rescapés et les familles des victimes et d'entendre les témoignages de l'attaque et des exécutions. Maaloula est un lieu stratégique sur la route Damas-Homs mais c'est aussi une ville chrétienne symbolique où on parle encore araméen. Il en est de même pour la ville arménienne de Kessab, qui est stratégique, elle aussi, mais pas seulement du point de vue militaire: elle est chrétienne avant tout.

Le deuxième mouvement que l'on constate –[nbsp ]et il est navrant[nbsp ]–, c'est la présence de groupes terroristes bien organisés, bien financés, des djihadistes criminels, qui assassinent au nom de l'islam. Les minorités sont prises en étau entre un régime non seulement qui ne les protège plus mais qui les persécute et le délire religieux des djihadistes, avec lesquels l'opposition a parfois mené des opérations conjointes mais qu'elle a aussi combattus au péril de sa vie.

Ces réseaux terroristes, qui profitent du chaos de la guerre pour s'implanter durablement, sont une menace pour toute la région et pour l'Europe également, et leur financement pose question.

Toutes les minorités souffrent doublement de la guerre: comme citoyens et comme cibles religieuses ou ethniques. Il est de notre devoir, mais aussi de celui du gouvernement syrien et de toute la communauté internationale, de les protéger.

Vous me permettrez, Monsieur le Président, de remercier mes collègues du jeudi après-midi d'avoir partagé avec moi ce moment très particulier de la session. Il a permis de créer des passerelles surprenantes entre les groupes politiques et ce fut un privilège, Monsieur[nbsp ]Posselt, d'y participer avec vous.

 
  
MPphoto
 

  Marietje Schaake, author. - Mr President, it is hard to believe we are ending this parliamentary term, and the discussion on human rights with a resolution on Syria. We need so much more. May the contrast between the horrors on the ground and the lack of Members in this House for every human rights resolution debate be a wake-up call to all of us and a reminder of how much more the EU can and must do to protect human rights. In fact, a majority of Europeans want the EU to protect human rights first and foremost.


With more than 150[nbsp ]000 people killed, more than 6.5[nbsp ]million people internally displaced, more than 2.5[nbsp ]million Syrian refugees in neighbouring countries and no end in sight for this horrible war, what more do we need to be convinced about? Today we focus on minorities and their vulnerable positions – ethnic and religious minorities, but also women and children, suffer disproportionately among the civilian population that is increasingly crushed between Jihadist extremists and a murderous regime.

I want to pay tribute to a Dutch priest, Father Frans van der Lugt, who was killed in Homs on 7[nbsp ]April 2014. Human rights defenders, intellectuals, journalists and civil society activists continue to be victims of this horrible crisis, and so is the 2011 Sakharov Prize winner, Razan Zaitouneh, who was kidnapped together with her husband and two other human rights activists more than four months ago. We call for her release.

The Assad regime has used sectarian polarisation as a survival strategy, so may we ourselves be careful not to fall into the trap of emphasising differences in the plight of one minority over another. Let us stand united in recognising that the rights of minorities are inextricably linked to the upholding of other fundamental human rights and freedoms, such as the right to liberty, security and equality, and the right to freedom of expression. A negotiated peace will require buy-in from all stakeholders, including Iran, the Gulf States and Russia, and it should lead to a society where all Syrians can live freely. But what a long way away that is.

 
  
MPphoto
 

  Alda Sousa, Autora. - Senhor Presidente, na realidade, já várias resoluções foram aqui tomadas sobre a Síria neste último ano. É evidente que falar de comunidades mais vulneráveis não quer dizer excluir todos os cidadãos e cidadãs sírios da situação desesperada em que estão neste momento.

De facto, há 9 milhões de pessoas que estão em necessidade de ajuda humanitária e há cerca de 3 milhões de deslocados para os países vizinhos. Eu gostaria de falar de dois aspetos. Um era o que é que a Europa tem a ver com isso, o que é que a Europa pode fazer, a União Europeia em particular? E queria falar de duas populações, da população curda e da população palestiniana. Não porque as outras populações da Síria não mereçam o mesmo respeito, mas creio que têm algumas particularidades.

A população curda está sobretudo nas fronteiras com o Iraque e com a Turquia, e existe um embargo em relação à ajuda humanitária para essas zonas. Por outro lado, o processo de democratização da Síria terá que respeitar, evidentemente, todas as minorias e a diversidade da população. Em relação à população palestiniana, eu gostava de lembrar que há meio milhão de refugiados palestinianos que são duplos refugiados, que já estavam na Síria como refugiados e que agora tiveram que abandonar e ir para os países vizinhos.

Gostava também de lembrar como o Líbano, um país tão pequeno, acolheu um grande número de refugiados sírios, dos quais uma parte palestinianos, e como a ajuda humanitária europeia, e não só, não tem conseguido chegar por falta de vontade política de ter mais, mas também por cumplicidades políticas no terreno. Na realidade, por exemplo, o campo de Yarmouk, que era um campo de refugiados palestinianos na Síria, ficou completamente encurralado, as pessoas ficaram completamente encurraladas entre os rebeldes e entre a oposição e entre o cerco que o governo lhe fez, e penso que seria uma boa ideia se a Europa aumentasse o número...

(O Presidente retira a palavra à oradora.)

 
  
MPphoto
 

  Hélène Flautre, auteure. - Monsieur le Président, il n'y a plus aujourd'hui en Syrie, comme cela a été dit, de communauté qui ne serait pas vulnérable, depuis qu'Assad a décidé, avec son régime, de venir à bout, et ce par tous les moyens, des aspirations démocratiques et légitimes de son peuple. Toutes les communautés, tous les groupes de populations sont aujourd'hui menacés.

C'est une spirale de violences invraisemblable qui paraît sans limite. 150[nbsp ]000[nbsp ]morts –[nbsp ]cela a été dit[nbsp ]–, 6,5[nbsp ]millions de personnes déplacées internes, 2,5[nbsp ]millions de réfugiés à l'étranger. Une accumulation d'horreurs aussi dans les techniques de guerre du régime d'Assad: ciblage des installations civiles –[nbsp ]les hôpitaux, les écoles[nbsp ]–, des cortèges funéraires, des rassemblements spontanés. La répression tous azimuts sévit.

On a vu l'utilisation d'armes chimiques, on voit aujourd'hui l'utilisation massive d'attaques aux barils remplis de TNT et de bouts de ferraille pour détruire le plus massivement possible et infliger le plus de blessures horribles à la population d'Alep. Le rapport en janvier de trois anciens procureurs internationaux documente l'emploi systématique et massif de la torture comme arme de guerre et de répression.

Le régime Assad est une machine à tuer!

La sauvagerie de cette guerre menace aujourd'hui toutes les communautés comme elles sont également menacées par la prolifération de groupes, milices, militaires, paramilitaires, sectaires, extrémistes, djihadistes, criminels... Les mots nous manquent pour décrire la réalité.

Toutes les communautés –[nbsp ]les Palestiniens, les Araméens, les Arméniens, les Assyriens, les Circassiens, les Kurdes, les Turkmènes, les musulmans sunnites, les Alaouites, les chrétiens et les Druzes[nbsp ]– ne seront durablement protégées que dans une Syrie libre, démocratique et respectueuse de sa diversité et des droits fondamentaux des personnes.

Alors, que peut faire l'Europe aujourd'hui? A-t-elle d'autres choix que de soutenir de toutes ses forces l'opposition démocratique, malgré ses faiblesses, qui accepte aujourd'hui de négocier et déploie à présent tous ses efforts pour maintenir les services de base...

(Le Président retire la parole à l'oratrice)

 
  
MPphoto
 

  Sari Essayah, PPE-ryhmän puolesta. – Arvoisa puhemies, viime aikana Euroopan huomio on kiinnittynyt Ukrainaan, mutta on todella hyvä, että tässä urgency-keskustelussa muistamme sen, että järkyttävä Syyrian kriisi jatkuu koko ajan.

Tänä kiirastorstai-iltana monet kristityt ympäri maailmaa kokoontuvat ehtoollisjumalanpalveluksiin, mutta ikävä kyllä Syyriassa – Homsissa, Aleppossa ja monissa muissa kaupungeissa – kristityt elävät jatkuvan vainon ja kärsimyksen keskellä. Aivan niin kuin täällä kollegat ovat sanoneet, emme väheksy minkään vähemmistön tilannetta, kaikki he tarvitsevat apua.

Human Rights Watch on erityisesti kiinnittänyt huomiota siihen, kuinka laajasti Syyrian hallinto tällä hetkellä estää avustustarvikkeiden toimitukset. Muun muassa lähellä Turkin rajaa sijaitsevassa Bab Al-Salamin leirissä ja muissa samankaltaisissa on lähemmäksi miljoona ihmistä, jotka joutuivat pakenemaan Alepposta, ja Syyrian hallitus on jatkuvasti estänyt avustustoimitukset yli niiden rajojen, jotka eivät ole sen välittömässä valvonnassa.

 
  
MPphoto
 

  Mitro Repo, S&D-ryhmän puolesta. – Arvoisa puhemies, Syyriassa jatkuva väkivaltainen konflikti on johtanut humanitaariseen katastrofiin, jollaista ei ole lähihistoriassa nähty. Syyrian väestö koostuu monista erilaisista etnisistä ja uskonnollisista yhteisöistä. Erityisen haavoittuvassa asemassa ovat useat uskonnolliset vähemmistöyhteisöt.

Syyria, kuten Euroopan unionikin, on kasvanut moninaisuudessaan yhtenäiseksi vähemmistöjen, kulttuurien ja uskontojen kokonaisuudeksi. Tämä moninaisuus on kansallinen rikkaus, jota meidän kaikkien on varjeltava.

Poliittisilla ja uskonnollisilla johtajilla on velvollisuus torjua ääriliikkeitä ja terrorismia ja edistää keskinäistä kunnioitusta. Euroopan unionin on tärkeää näyttää olevansa sanojensa mittainen. Jalot tavoitteet jäävät arvottomiksi, jos meiltä puuttuu teot. Vaikka kansainvälinen yhteisö ei saa poliittisista syistä Syyrian sisällissotaa loppumaan, tulee sen synnyttämään pakolaiskriisin vastata. Inhimilliseen hätään on puututtava inhimillisesti.

 
  
MPphoto
 

  Izaskun Bilbao Barandica, en nombre del Grupo ALDE. – Señor Presidente, 150[nbsp ]000 víctimas mortales; más de 6,5 millones de personas desplazadas internamente; más de 2,6 millones de refugiados; minorías étnicas y religiosas especialmente amenazadas; más de 540[nbsp ]000 refugiados palestinos; un número desproporcionadamente alto de mujeres y niños refugiados; mujeres y niños que sufren agresiones y violencia sexual; desde 2011, tres millones de niños que han abandonado la escuela y más de 500[nbsp ]000 niños sin matricularse; asesinatos de religiosos, secuestros, etc. Sí, esta es la fotografía de Siria.

Y ante esto, la condena sin paliativos del régimen de Bashar al-Asad y de los grupos extremistas, la exigencia del cumplimiento del Derecho internacional, el apoyo incondicional para poner en marcha un proceso político entre todas las partes, protección a todos los grupos mencionados que están sin recursos, y la exigencia de justicia ante los crímenes cometidos.

Conflictos como estos nos demuestran, una vez más, que debemos intervenir con la política para prevenir estas catástrofes. Las palabras, el diálogo y la aceptación de la pluralidad son el mejor antídoto contra los tanques.

Mis últimas palabras en esta legislatura, recordando con esta foto otro drama: la desaparición de un joven vasco en el centro de Amberes: Hodei.

(La oradora continúa hablando en lengua vasca)

 
  
MPphoto
 

  Jürgen Klute, im Namen der GUE/NGL-Fraktion. – Herr Präsident! Ich finde es wichtig und richtig, dass wir heute die Lage in Syrien differenziert in den Blick nehmen. Ich denke, die Beiträge der Vorrednerinnen und Vorredner haben gezeigt, dass es durchaus eine ganze Menge Überschneidungen und Gemeinsamkeiten gibt.

Die Lage ist, wie schon zum Ausdruck gebracht wurde, vielerorts dramatisch. Aber – und ich möchte gerne an dieser Stelle darauf hinweisen – es gibt auch den einen oder anderen Punkt, wo es etwas Hoffnung gibt. Die kurdischen Gebiete im Norden Syriens haben es bisher geschafft, der Gewalt ein Stückchen Einhalt zu gebieten und einen Rahmen, eine demokratische Grundstruktur aufzubauen.

Über 1 Million Syrer sind deshalb in diese kurdischen Siedlungsgebiete geflohen. Aber diese Region wird von ihren Nachbarn isoliert und ist abgeschlossen von humanitärer Hilfe. Das dürfen wir nicht hinnehmen, und da diese Gebiete an die Türkei grenzen, müssen wir insbesondere die Türkei als EU-Beitrittskandidat in die Pflicht nehmen, an dieser Stelle ihre Grenzen zu öffnen und die Lieferung von Hilfsgütern zuzulassen und zu ermöglichen. Darum möchte ich hier bitten, und mit diesem Appell möchte ich mich von hier aus an die türkische Regierung wenden.

 
  
MPphoto
 

  Nick Griffin (NI). - Mr President, the plight of minorities and refugees in Syria is indeed terrible, but who have they fled from? I went to Syria twice last summer and wrote the letter that the Syrian Government sent to help sway the UK Parliament’s vote against a bombing campaign that would have killed and displaced even more innocent victims.

While I was there, I met Christian, Alawite and Muslim refugees. I can tell you that huge numbers of them have been forced from their homes by the same Jihadi rebel terrorists that the EU has done so much to help. If you really care about the people of Syria, you should insist that the CIA and Zionist warmongers stop arming their Jihadi mercenaries and you should impose sanctions on Saudi Arabia and Qatar for funding the invasion of Syria by the thousands of Islamist cut-throats from whom so many Shia, Christians, Alawites and moderate Sunnis have had to flee for their lives.

 
  
MPphoto
 

  Peter Šťastný (PPE). - Mr President, I strongly support this resolution and all the efforts of the international community to urgently find a solution to the dire situation in Syria. There are crimes committed by both sides of this conflict; millions of innocent people are being victimised. With 12[nbsp ]000 people fleeing Syria every week and already 2.6 million displaced externally and 6.5 million internally, this humanitarian crisis is quickly rising to the top of the gravest disasters of modern times.

Everybody is targeted, including the innocent and vulnerable individuals and ethnic and religious minorities such as Christians. To resolve the situation there must be a Syrian-led political and democratic solution, with strong backing from the international community. Of course the wheels of justice must catch up with all those responsible from both sides of this terrible conflict.

 
  
MPphoto
 

  Joanna Senyszyn (S&D). - Panie Przewodniczący! Zdecydowanie potępiamy naruszenie międzynarodowego prawa humanitarnego i praw człowieka w Syrii, w tym przemoc wobec członków wspólnot religijnych i etnicznych. Syria to kraj bardzo zróżnicowany etnicznie i wyznaniowo, dlatego w proces poszukiwania efektywnego, politycznego rozwiązywania kryzysu w Syrii muszą się zaangażować wszyscy obywatele. Nowy system polityczny musi gwarantować równe prawa niezależnie od pochodzenia, wyznawanej religii czy przekonań. Konieczne jest uznanie ważnej roli kobiet w syryjskim społeczeństwie. Nasza polityka w stosunku do Syrii powinna być rygorystyczna w zakresie praw kobiet i dzieci. Zero tolerancji wobec zabójstw, okaleczania, uprowadzania, rekrutacji nieletnich, wykorzystywania seksualnego. Unia Europejska powinna kontynuować pomoc humanitarną dla ludności syryjskiej. Ponawiam też wielokrotnie wyrażany tu apel o przekazanie sprawy dotyczącej sytuacji w Syrii do Międzynarodowego Trybunału Karnego.

 
  
 

Catch-the-eye-Verfahren

Der Präsident. - Auch hier habe ich wieder mehr als doppelt so viele Anmeldungen als wir Zeit zur Verfügung haben.

 
  
MPphoto
 

  Andrzej Grzyb (PPE). - Wszystkie dotychczasowe wysiłki w sprawie złagodzenia, wygaszenia konfliktu w Syrii są absolutnie nieskuteczne. Rada Bezpieczeństwa nie jest w stanie uzyskać jednolitego zdania, a jednocześnie przesiedleni to prawie połowa ludności syryjskiej, to 150 tysięcy ofiar, ofiar niesprawiedliwości, które zginęły, i to pilnie wymaga reakcji ze strony świata demokratycznego.

Prześladowane są przede wszystkim mniejszości, w tym chrześcijanie. Zanim ten konflikt zostanie rozwiązany, to my musimy bardzo mocno wołać w sprawie tych mniejszości, bo kiedy okaże się, że konflikt rozwiążemy, to tych mniejszości nie będzie. Wspominaliśmy już na tej sali o mniejszości mówiącej w języku aramejskim: 2,5 tysiąca Syryjczyków mówi w tym języku, w okolicach Maluli, tam też miałem okazję być. Dramatyczna jest sytuacja tej mniejszości, to jest język, którym – jak powiedziałem – mówi 2,5 tysiąca osób, jest to język z czasów Chrystusa. Myślę, że jesteśmy moralnie zobowiązani, aby te mniejszości wspomóc.

 
  
MPphoto
 

  Csanád Szegedi (NI). - Elnök úr, tisztelt képviselőtársaim! Engem nagyon elszomorít, ahogy az Európai Unió kezeli a szíriai helyzetet, ugyanis az Európai Unió nem hű önmagához ilyenkor. Mindannyian tudjuk, hogy az Európai Unió nem csupán a tagállamok képviseletére jött létre, hanem azért, hogy az alapvető emberi jogokat megvédje, és tudom, hogy nagyon súlyos az a helyzet, ami Ukrajnában kialakult, de kérem szépen, Szíriában több tízezer halott van. Az elmúlt fél évben folyamatosan, permanensen konfliktusok vannak. A Hezbollah mint terrorszervezet minden nap bevetheti szabadon az egységeit, destabilizálja a közel-keleti békét, veszélyeztetik a kisebbségek, az etnikai kisebbségek és a vallási kisebbségek biztonságát is. Én azt kérem, hogy az Európai Unió egy picit aktivizálja magát. Hát ez egy olyan szövetség, amelynek sokkal erőteljesebben kellene fellépni az alapvető emberi jogok mellett. Én már nem leszek a következő öt évben az Európai Parlamentnek a tagja, de kérem Önöket, hogy sokkal határozottabban lépjenek fel a béke és az alapvető emberi jogok érdekében.

 
  
MPphoto
 

  Bogusław Sonik (PPE). - Panie Przewodniczący! W ostatnich miesiącach obserwujemy narastającą działalność ekstremistów islamskich i coraz więcej przypadków napaści na przedstawicieli mniejszości religijnej w Syrii. Nie ustają również liczne akty przemocy wobec kobiet i dzieci, często o podłożu seksualnym, i represje wobec obrońców praw człowieka, duchownych i dziennikarzy. Syria ma obowiązek do przestrzegania międzynarodowego prawa humanitarnego. Wzywam władze Syrii do natychmiastowej interwencji, do ochrony wszystkich wspólnot narażonych na represje. Wnoszę również o zwrócenie uwagi władz Syrii, ale i całej wspólnoty międzynarodowej na eskalację konfliktu. Rosnąca liczba ofiar pokazuje, że konflikt ten nie dotyczy jedynie walki politycznej, ma wymiar etniczny i religijny, co skutkuje cierpieniem wielu niewinnych ludzi.

 
  
 

(Ende des Catch-the-eye-Verfahrens)

 
  
MPphoto
 

  Joaquín Almunia, Vice-President of the Commission. - Mr President, the Commission welcomes the urgent resolution on the situation in Syria, especially to support the most vulnerable communities in this country. The situation in Syria continues to be extremely difficult and a violent civil war is going on with no end in sight.

The international community has spelt out very clearly the conditions for the resumption of the Geneva II talks, but the regime prefers to focus on preparing the re-election of President Assad. The Council stated very strongly last Monday that such elections would be a parody of democracy and would have no credibility whatsoever. At the same time, what was a local uprising against the violent excesses of the Assad regime has attracted radical forces which resort to terrorist tactics against the most vulnerable, as was the case in the recent attack on the Syrian town of Kessab.

Vice-President/High Representative Ashton has, on many occasions, called on these fighters to leave Syria and on their external supporters to withdraw this support. Equally, the regime relies on outside support, which further aggravates the situation and impedes the path to a political and Syrian-led solution. We continue to work with all the stakeholders to maintain a political process but the plight of Syrians continues to worsen.

The European Union is involved on all fronts to assist the Syrian population. The EU has shown real leadership among the international community, from the ongoing humanitarian support, pressing for humanitarian access, and now with UN Security Council Resolution 2139, to actions supporting refugees, including Palestinians and their host communities in the neighbouring countries, together with providing basic services to Syrians organising their lives in all areas. We will continue to focus our activities to better assist the most vulnerable, which means refugee communities, the internally displaced, people in besieged areas, children, women and minorities, including Christians who, as the Foreign Affairs Council reiterated on Monday, are increasingly targeted.

Vice-President/High Representative Ashton, in a statement, expressed shock at the assassination of Father Frans van der Lugt. Many of you made reference to this terrible fact. Father van der Lugt was a courageous man, helping many Syrians trapped inside their homes. Many others like him continue to be kidnapped and mistreated for their courageous work in their communities, especially by extremist and al-Qa’ida linked groups.

Thus the EU will continue to call for accountability that will ensure that the perpetrators of war crimes, crimes against humanity and violations of international human rights and humanitarian law, especially in regard to those most vulnerable, will not go unpunished.

 
  
MPphoto
 

  Der Präsident. - Die Aussprache ist geschlossen.

Die Abstimmung findet im Anschluss an die nächste Aussprache statt.

 

13.3. Situácia v Severnej Kórey
Videozáznamy z vystúpení
MPphoto
 

  Der Präsident. - Als nächster Punkt folgt die Aussprache über sechs Entschließungsanträge zur Lage in Nordkorea.

 
  
MPphoto
 

  Adam Bielan, autor. - Panie Przewodniczący! Reżim Kima Dzong Una kontynuuje zbrodniczą wobec własnego narodu politykę swoich zwyrodniałych poprzedników. Niestety, są to przestępstwa najcięższe, zaliczane do kategorii zbrodni przeciwko ludzkości. Obecnie dodatkowo służby specjalne Pjongjangu specjalizują się w działaniach terrorystycznych poza granicami kraju, dokonując choćby licznych uprowadzeń.

Sytuacja w Korei Północnej wymaga podjęcia konkretnych działań ze strony społeczności międzynarodowej. Ten ostatni bastion stalinizmu, synonim hańby na mapie wolnego świata należy bezdyskusyjnie rozmontować. Winni represji i masowych mordów muszą zostać pociągnięci do odpowiedzialności i osądzeni przed Międzynarodowym Trybunałem Sprawiedliwości.

Tymczasem ta sprawująca rządy w Pjongjangu bezkarna i perfekcyjnie zorganizowana grupa przestępcza dysponuje bronią nuklearną oraz rakietami zdolnymi do przenoszenia głowic jądrowych. Dodatkowo finansuje organizacje terrorystyczne w najbardziej zapalnych rejonach globu. Nie można wykluczyć, że dostarcza również komponenty niezbędne do wyprodukowania ładunków atomowych. Wszystko to powoduje, że funkcjonowanie tego państwa na dotychczasowych zasadach wzbudza coraz większy niepokój i zagrożenie w wielu krajach. W sytuacji, kiedy również w Europie zmagamy się z nawrotem sowieckiego imperializmu, jest to niezwykle groźne.

Półwysep Koreański od przeszło 60 lat pozostaje podzielony linią demarkacyjną, a obydwie strony wciąż formalnie znajdują się w stanie wojny. Ta sytuacja bezwzględnie musi się zmienić, należy wytężyć działania na rzecz zagwarantowania pełnej swobody oraz bezpieczeństwa obywateli obydwu państw. Zawarcie ostatecznego pokoju będzie zwieńczeniem działań wielu aktywistów i zarazem spełnieniem marzeń milionów Koreańczyków. Wolna Korea to pragnienie całego świata.

 
  
MPphoto
 

  Cristian Dan Preda, Autor. - Domnule Președinte, este greu să sintetizezi în două minute oroarea absolută pe care o reprezintă situația drepturilor omului în Coreea de Nord. Mă voi mulțumi, de aceea, să evoc câteva fapte brute care sunt mai mult decât elocvente. Aș aminti, în primul rând, faptul că regimul de la Phenian administrează cel puțin patru mari lagăre de concentrare în care se găsesc între 80[nbsp ]000 și 120[nbsp ]000 de mii de deținuți politici. Acestora li se adaugă închisorile obișnuite și alte forme de detenție pe termen scurt, astfel încât numărul total al deținuților politici nord-coreeni este estimat între 150[nbsp ]000 și 200[nbsp ]000. Comisia de anchetă a Națiunilor Unite a asemănat ororile comise în fiecare zi în aceste gulaguri cu atrocitățile din lagărele totalitare din a doua parte a secolului trecut. Doar între 2005 și 2012 au putut fi documentate 510 execuții publice, dar foarte probabil cifrele reale sunt mult mai mari. Ne amintim cu toții, pe de altă parte, de episoadele de foamete care au provocat în anii '90 între 200[nbsp ]000 și 3[nbsp ]000[nbsp ]000 de victime. Înfometarea este practicată sistematic și astăzi, statul terorii nord-corean și-a arogat dreptul de a distinge între cetățenii care pot fi ținuți în viață și cei de care se poate dispensa. Mai mult de 200[nbsp ]000 de persoane au fost răpite din țările vecine, mai ales din Japonia și Coreea de Sud. Avortul forțat și infanticidul sunt practici curente care vizează, în vasta majoritate a cazurilor, femeile nord-coreeene, care sunt repatriate forțat din China. Acesta este, din păcate, tabloul Coreei de Nord de azi.

 
  
MPphoto
 

  Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, autorka. - Panie Przewodniczący! Mimo oczekiwań zmiana władz w Korei Północnej nie przyniosła poprawy sytuacji w zakresie przestrzegania praw człowieka. Kraj nadal systematycznie łamie prawo międzynarodowe w tym zakresie, ignorując wszelkie zalecenia i rezolucje ONZ. Masowe egzekucje, bezpodstawne więzienie, tortury, gwałty, wymuszone aborcje i prześladowania na tle religijnym to powszechne praktyki stosowane w Korei, powiedzmy szczerze, za przyzwoleniem władz. Setki tysięcy osób poniosło śmierć w koreańskich obozach pracy, umierając z głodu lub wycieńczenia. Państwo na każdym kroku inwigiluje obywateli, kontrolując dostęp do informacji, przemieszczanie się w ramach kraju aż po życie prywatne.

Raport Komisji Śledczej ONZ opublikowany w kwietniu tego roku nazywa politykę Korei w sposób jednoznaczny – to zbrodnia przeciwko narodowi, postulując osądzenie winnych tych działań i wprowadzenie sankcji przy wsparciu Międzynarodowego Trybunału Karnego.

Wspólnota międzynarodowa musi mówić jednym głosem, postulując likwidację obozów pracy i zniesienie kary śmierci w Korei przy jednoczesnym zagwarantowaniu Koreańczykom podstawowych praw i swobód obywatelskich!

 
  
MPphoto
 

  Marietje Schaake, author. - Mr President, where to begin in addressing the systematic human rights abuses in North Korea? We cannot condemn with enough conviction the extermination, murder, enslavement, torture, imprisonment, rape and sexual assault and forced sex work for women, forced abortions, censorship, and effectively the total isolation and systematic repression of the people in North Korea. With all this horror in mind, the prison camps are of specific concern.

We support the European External Action Service in following up the Commission of Inquiry’s recommendations, specifically in the ICC referral and in seeking punitive sanctions in the UN Security Council. But we should also address Russia and China through human rights dialogues and see what they can do with their influence to improve the situation of the North Koreans, and of course we ask the government and the authorities to begin to respect the basic rights of their own citizens.

 
  
MPphoto
 

  Gerald Häfner, Verfasser. - Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen! Ich bin über 20 Jahre verteilt mehrmals in Nordkorea gewesen, und das war eine der prägendsten Erfahrungen meines Lebens, eine solche Diktatur von innen erlebt zu haben. Es war mit ein Erfolg unseres Parlaments, dass die Vereinten Nationen einen Untersuchungsausschuss zu Nordkorea gebildet haben, der nun mit einem sehr klaren Ergebnis vor die Weltöffentlichkeit getreten ist.

Das Ergebnis ist, dass es nicht nur systematische, massive Verletzungen von Menschenrechten gibt, sondern, noch präziser benannt: Ausrottung, Mord, Versklavung, Folter, Inhaftierung, Vergewaltigung, Zwangsabtreibung, andere Formen sexueller Gewalt, Verfolgung aus politischen, religiösen, ethnischen, geschlechtsspezifischen Gründen, Zwangsumsiedlung von Bevölkerungsgruppen, Verschleppen von Personen anderer Staatsangehörigkeit, unmenschliche Strafen, es werden Lager unterhalten, wie sie den grausamsten Lagern des vergangenen Jahrhunderts gleichen.

Ich glaube, wir müssen nicht nur die Regierung und die Führung in Nordkorea sehr deutlich auffordern, all diese Menschenrechtsverletzungen sofort zu beenden und die Menschenrechte zu respektieren, sondern auch Russland und insbesondere China auffordern, ihre Politik gegenüber Nordkorea zu überdenken. Wir müssen die Kommission und den EAD auffordern, dieses Thema nicht mehr von der Tagesordnung zu nehmen, und einfach alles tun, was wir können, um das weiter in der Weltöffentlichkeit anzuprangern und auf eine Veränderung hinzuwirken.

Ich möchte zum Schluss, weil das meine letzte Rede ist, eines sagen: Der Mensch ist nicht für den Staat da, sondern der Staat für den Menschen. Die Würde jedes einzelnen Menschen ist der Ausgangspunkt allen Rechts und aller staatlichen Gewalt. Ich wünsche mir eine Welt, in der wir in Freiheit, unter Gleichen und brüderlich unsere Rechte und Verhältnisse gestalten – in Europa, in Nordkorea und überall. Ich freue mich, dazu beitragen zu können, dazu beigetragen zu haben. Ich wünsche allen Kollegen, die diese verantwortungsvolle Arbeit in Zukunft hier auf sich nehmen werden, weiter daran mitzuwirken, dass dies überall auf der Welt möglich wird.