Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
PVTACRE
Rozpravy
Utorok, 1. júla 2014 - ŠtrasburgRevidované vydanie
 1.Otvorenie rokovania (prvé rokovanie novozvoleného Parlamentu)
 2.Zloženie Parlamentu: pozri zápisnicu
 3.Preskúmanie osvedčení o zvolení za poslanca: pozri zápisnicu
 4.Voľba predsedu Európskeho parlamentu
 5.Utváranie politických skupín: pozri zápisnicu
 6.Zloženie Parlamentu: pozri zápisnicu
 7.Voľba podpredsedov (prvé, druhé a tretie kolo hlasovania)
 8.Texty zmlúv poskytnutých Radou: pozri zápisnicu
 9.Kroky podniknuté na základe uznesení Parlamentu: pozri zápisnicu
 10.Program rokovania na nasledujúci deň: pozri zápisnicu
 11.Skončenie rokovania
Rozpravy
Revidované vydanie (92 kb)
 
Rozpravy
Revidované vydanie (556 kb)
Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia