Retur til Europarl-portal

Choisissez la langue de votre document :

 • bg - български
 • es - español
 • cs - čeština
 • da - dansk
 • de - Deutsch
 • et - eesti keel
 • el - ελληνικά
 • en - English
 • fr - français
 • ga - Gaeilge
 • hr - hrvatski
 • it - italiano
 • lv - latviešu valoda
 • lt - lietuvių kalba
 • hu - magyar
 • mt - Malti
 • nl - Nederlands
 • pl - polski
 • pt - português
 • ro - română
 • sk - slovenčina (valgt)
 • sl - slovenščina
 • fi - suomi
 • sv - svenska
Dette dokument er ikke tilgængeligt på dit sprog og du får det derfor på et andet sprog (de tilgængelige sprog ses på sprogbjælken).

 Indeks 
 Fuld tekst 
Rozpravy
Utorok, 15. júla 2014 - Štrasburg Revidované vydanie

Situácia na Ukrajine (rozprava)
MPphoto
 

  Monika Flašíková Beňová (S&D). - Urobili sme z tejto debaty o situácii na Ukrajine takú trošku rusofobnú diskusiu, tak ak dovolíte, chcem teraz také dve poznámky k tomu:

V prvom rade chcem poprosiť pána Füleho, ktorý tu je za Komisiu, a pridávam sa k Tani Ždanoke, že je neospravedlniteľné, že pani Ashton nie je na tejto diskusii. Takže chcem prostredníctvom vás, pán Füle, požiadať Komisiu aj Radu, aby ste veľmi jasne zadefinovali, ako budú kompenzované straty krajinám, ktoré poskytnú reverzný tok plynu. Pochádzam z malej krajiny, zo Slovenska, naša krajina reverzný tok plynu Ukrajine poskytne, ale chcem mať záruky na kompenzáciu pre našu krajinu.

Tá druhá poznámka sa týka toho, aby pri riešeniach, ktoré teraz budeme prijímať, boli naozaj zohľadnené ľudskoprávne aspekty, ale vo všetkých ich formách a ľudskoprávne aspekty a ľudskoprávna ochrana patrí aj menšinám. Všetkým menšinám na Ukrajine a ak chceme, aby niekedy na Ukrajine skutočne bola situácia stabilná, aby Ukrajina mohla prosperovať, potom je nevyhnutné, aby sme bezpečnosť zabezpečili aj ruskej menšine žijúcej na Ukrajine.

 
Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik