Назад 
 Напред 
ПротоколГласуванияПоименни гласуванияПриети текстовеПълни стенографски протоколи
Пълен протокол на разискванията
Четвъртък, 17 юли 2014 г. - СтрасбургРедактирана версия
 1.Откриване на заседанието
 2.Внасяне на документи: вж. протоколи
 3.Положението в Украйна (внесени предложения за резолюция): вж. протокола
 4.Заетостта на младите хора (внесени предложения за резолюция): вж. протокола
 5.Положението в Ирак (внесени предложения за резолюция): вж. протокола
 6.Ескалиране на насилието между Израел и Палестина (внесени предложения за резолюция): вж. протокола
 7.Престъплението „агресия“ (внесени предложения за резолюция): вж. протокола
 8.Разисквания относно случаи на нарушаване на правата на човека, на демокрацията и на правовата държава (разискване)
  8.1.Судан, случаят на Мериам Яхия Ибрахим
  8.2.Свободата на изразяване и на събрания в Египет
  8.3.Нигерия, неотдавнашни нападения, извършени от „Боко Харам“
 9.Одобряване на протокола от предишното заседание: вж. протокола
 10.Време за гласуване
  10.1.Судан, случаят на Мериам Яхия Ибрахим (RCB8-0010/2014, B8-0010/2014, B8-0012/2014, B8-0014/2014, B8-0017/2014, B8-0018/2014, B8-0022/2014) (гласуване)
  10.2.Свободата на изразяване и на събрания в Египет (B8-0007/2014, B8-0008/2014, B8-0009/2014, B8-0011/2014, B8-0013/2014, B8-0015/2014, RCB8-0007/2014) (гласуване)
  10.3.Нигерия, неотдавнашни нападения, извършени от „Боко Харам“ (RCB8-0016/2014, B8-0016/2014, B8-0019/2014, B8-0020/2014, B8-0021/2014, B8-0023/2014, B8-0024/2014) (гласуване)
  10.4.Назначаване на междупарламентарните делегации (гласуване)
  10.5.Положението в Украйна (RCB8-0025/2014, B8-0025/2014, B8-0026/2014, B8-0028/2014, B8-0029/2014, B8-0054/2014, B8-0056/2014, B8-0057/2014) (гласуване)
  10.6.Заетостта на младите хора (RCB8-0027/2014, B8-0027/2014, B8-0030/2014, B8-0051/2014, B8-0052/2014, B8-0053/2014, B8-0055/2014, B8-0058/2014) (гласуване)
  10.7.Положението в Ирак (RCB8-0059/2014, B8-0059/2014, B8-0060/2014, B8-0061/2014, B8-0062/2014, B8-0063/2014, B8-0064/2014) (гласуване)
  10.8.Ескалиране на насилието между Израел и Палестина (RCB8-0071/2014, B8-0071/2014, B8-0072/2014, B8-0073/2014, B8-0074/2014, B8-0075/2014, B8-0076/2014, B8-0077/2014) (гласуване)
  10.9.Престъплението „агресия“ (B8-0065/2014, RCB8-0066/2014, B8-0066/2014, B8-0067/2014, B8-0068/2014, B8-0069/2014, B8-0070/2014) (гласуване)
 11.Състав на Парламента
 12.Обяснение на вот
  12.1.Положението в Украйна (RCB8-0025/2014, B8-0025/2014, B8-0026/2014, B8-0028/2014, B8-0029/2014, B8-0054/2014, B8-0056/2014, B8-0057/2014)
  12.2.Заетостта на младите хора (RCB8-0027/2014, B8-0027/2014, B8-0030/2014, B8-0051/2014, B8-0052/2014, B8-0053/2014, B8-0055/2014, B8-0058/2014)
  12.3.Положението в Ирак (RCB8-0059/2014, B8-0059/2014, B8-0060/2014, B8-0061/2014, B8-0062/2014, B8-0063/2014, B8-0064/2014)
  12.4.Ескалиране на насилието между Израел и Палестина (RCB8-0071/2014, B8-0071/2014, B8-0072/2014, B8-0073/2014, B8-0074/2014, B8-0075/2014, B8-0076/2014, B8-0077/2014)
  12.5.Престъплението „агресия“ (B8-0065/2014, RCB8-0066/2014, B8-0066/2014, B8-0067/2014, B8-0068/2014, B8-0069/2014, B8-0070/2014)
 13.Поправки на вот и намерения за гласуване: вж. протокола
 14.Предаване на текстове, приети на настоящото заседание: вж. протоколи
 15.График на следващите заседания: вж. протокола
 16.Прекъсване на сесията
Пълен протокол на разискванията
Редактирана версия (738 kb)
 
Пълен протокол на разискванията
Редактирана версия (1987 kb)
Правна информация - Политика за поверителност