Προηγούμενο 
 Επόμενο 
PVTACRE
Συζητήσεις
Πέμπτη 17 Ιουλίου 2014 - ΣτρασβούργοΑναθεωρημένη έκδοση
 1.Έναρξη της συνεδρίασης
 2.Κατάθεση εγγράφων: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 3.Κατάσταση στην Ουκρανία (προτάσεις ψηφίσματος που έχουν κατατεθεί): βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 4.Απασχόληση των νέων (προτάσεις ψηφίσματος που έχουν κατατεθεί): βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 5.Κατάσταση στο Ιράκ (προτάσεις ψηφίσματος που έχουν κατατεθεί): βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 6.Κλιμάκωση της βίας μεταξύ Ισραήλ και Παλαιστίνης (προτάσεις ψηφίσματος που έχουν κατατεθεί): βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 7.Έγκλημα επίθεσης (προτάσεις ψηφίσματος που έχουν κατατεθεί): βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 8.Συζήτηση για περιπτώσεις παραβίασης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, της δημοκρατίας και του κράτους δικαίου (συζήτηση)
  8.1.Σουδάν, η υπόθεση της Meriam Yahia Ibrahim
  8.2.Ελευθερία της έκφρασης και του συνέρχεσθαι στην Αίγυπτο
  8.3.Νιγηρία, πρόσφατες επιθέσεις της οργάνωσης Boko Haram
 9.Έγκριση των Συνοπτικών Πρακτικών της προηγούμενης συνεδρίασης: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 10.Ώρα των ψηφοφοριών
  10.1.Σουδάν, η υπόθεση της Meriam Yahia Ibrahim (RCB8-0010/2014, B8-0010/2014, B8-0012/2014, B8-0014/2014, B8-0017/2014, B8-0018/2014, B8-0022/2014) (ψηφοφορία)
  10.2.Ελευθερία της έκφρασης και του συνέρχεσθαι στην Αίγυπτο (B8-0007/2014, B8-0008/2014, B8-0009/2014, B8-0011/2014, B8-0013/2014, B8-0015/2014, RCB8-0007/2014) (ψηφοφορία)
  10.3.Νιγηρία, πρόσφατες επιθέσεις της οργάνωσης Boko Haram (RCB8-0016/2014, B8-0016/2014, B8-0019/2014, B8-0020/2014, B8-0021/2014, B8-0023/2014, B8-0024/2014) (ψηφοφορία)
  10.4.Διορισμοί στις διακοινοβουλευτικές αντιπροσωπείες (ψηφοφορία)
  10.5.Κατάσταση στην Ουκρανία (RCB8-0025/2014, B8-0025/2014, B8-0026/2014, B8-0028/2014, B8-0029/2014, B8-0054/2014, B8-0056/2014, B8-0057/2014) (ψηφοφορία)
  10.6.Απασχόληση των νέων (RCB8-0027/2014, B8-0027/2014, B8-0030/2014, B8-0051/2014, B8-0052/2014, B8-0053/2014, B8-0055/2014, B8-0058/2014) (ψηφοφορία)
  10.7.Κατάσταση στο Ιράκ (RCB8-0059/2014, B8-0059/2014, B8-0060/2014, B8-0061/2014, B8-0062/2014, B8-0063/2014, B8-0064/2014) (ψηφοφορία)
  10.8.Κλιμάκωση της βίας μεταξύ Ισραήλ και Παλαιστίνης (RCB8-0071/2014, B8-0071/2014, B8-0072/2014, B8-0073/2014, B8-0074/2014, B8-0075/2014, B8-0076/2014, B8-0077/2014) (ψηφοφορία)
  10.9.Έγκλημα επίθεσης (B8-0065/2014, RCB8-0066/2014, B8-0066/2014, B8-0067/2014, B8-0068/2014, B8-0069/2014, B8-0070/2014) (ψηφοφορία)
 11.Σύνθεση του Κοινοβουλίου
 12.Αιτιολογήσεις ψήφου
  12.1.Κατάσταση στην Ουκρανία (RCB8-0025/2014, B8-0025/2014, B8-0026/2014, B8-0028/2014, B8-0029/2014, B8-0054/2014, B8-0056/2014, B8-0057/2014)
  12.2.Απασχόληση των νέων (RCB8-0027/2014, B8-0027/2014, B8-0030/2014, B8-0051/2014, B8-0052/2014, B8-0053/2014, B8-0055/2014, B8-0058/2014)
  12.3.Κατάσταση στο Ιράκ (RCB8-0059/2014, B8-0059/2014, B8-0060/2014, B8-0061/2014, B8-0062/2014, B8-0063/2014, B8-0064/2014)
  12.4.Κλιμάκωση της βίας μεταξύ Ισραήλ και Παλαιστίνης (RCB8-0071/2014, B8-0071/2014, B8-0072/2014, B8-0073/2014, B8-0074/2014, B8-0075/2014, B8-0076/2014, B8-0077/2014)
  12.5.Έγκλημα επίθεσης (B8-0065/2014, RCB8-0066/2014, B8-0066/2014, B8-0067/2014, B8-0068/2014, B8-0069/2014, B8-0070/2014)
 13.Διορθώσεις και προθέσεις ψήφου: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 14.Διαβίβαση των κειμένων που εγκρίθηκαν κατά τη σημερινή συνεδρίαση: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 15.Χρονοδιάγραμμα των προσεχών συνεδριάσεων: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 16.Διακοπή της συνόδου
Συζητήσεις
Αναθεωρημένη έκδοση (738 kb)
 
Συζητήσεις
Αναθεωρημένη έκδοση (1987 kb)
Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου