Poprzedni 
 Następny 
PVTACRE
Debaty
Czwartek, 17 lipca 2014 r. - StrasburgWersja poprawiona
 1.Otwarcie posiedzenia
 2.Składanie dokumentów: patrz protokół
 3.Sytuacja na Ukrainie (złożone projekty rezolucji): Patrz protokól
 4.Zatrudnienie ludzi młodych (złożone projekty rezolucji): Patrz protokól
 5.Sytuacja w Iraku (złożone projekty rezolucji): Patrz protokól
 6.Eskalacja przemocy między Izraelem a Palestyną (złożone projekty rezolucji): Patrz protokól
 7.Zbrodnia agresji (złożone projekty rezolucji): Patrz protokól
 8.Debaty nad przypadkami łamania praw człowieka, zasad demokracji i praworządności (debata)
  8.1.Sudan, przypadek Meriam Yahii Ibrahim
  8.2.Wolność słowa i zgromadzeń w Egipcie
  8.3.Nigeria, niedawne ataki Boko Haram
 9.Przyjęcie protokołu poprzedniego posiedzenia: Patrz protokól
 10.Głosowanie
  10.1.Sudan, przypadek Meriam Yahii Ibrahim (RCB8-0010/2014, B8-0010/2014, B8-0012/2014, B8-0014/2014, B8-0017/2014, B8-0018/2014, B8-0022/2014) (głosowanie)
  10.2.Wolność słowa i zgromadzeń w Egipcie (B8-0007/2014, B8-0008/2014, B8-0009/2014, B8-0011/2014, B8-0013/2014, B8-0015/2014, RCB8-0007/2014) (głosowanie)
  10.3.Nigeria, niedawne ataki Boko Haram (RCB8-0016/2014, B8-0016/2014, B8-0019/2014, B8-0020/2014, B8-0021/2014, B8-0023/2014, B8-0024/2014) (głosowanie)
  10.4.Wyznaczenie członków delegacji międzyparlamentarnych (głosowanie)
  10.5.Sytuacja na Ukrainie (RCB8-0025/2014, B8-0025/2014, B8-0026/2014, B8-0028/2014, B8-0029/2014, B8-0054/2014, B8-0056/2014, B8-0057/2014) (głosowanie)
  10.6.Zatrudnienie ludzi młodych (RCB8-0027/2014, B8-0027/2014, B8-0030/2014, B8-0051/2014, B8-0052/2014, B8-0053/2014, B8-0055/2014, B8-0058/2014) (głosowanie)
  10.7.Sytuacja w Iraku (RCB8-0059/2014, B8-0059/2014, B8-0060/2014, B8-0061/2014, B8-0062/2014, B8-0063/2014, B8-0064/2014) (głosowanie)
  10.8.Eskalacja przemocy między Izraelem a Palestyną (RCB8-0071/2014, B8-0071/2014, B8-0072/2014, B8-0073/2014, B8-0074/2014, B8-0075/2014, B8-0076/2014, B8-0077/2014) (głosowanie)
  10.9.Zbrodnia agresji (B8-0065/2014, RCB8-0066/2014, B8-0066/2014, B8-0067/2014, B8-0068/2014, B8-0069/2014, B8-0070/2014) (głosowanie)
 11.Skład Parlamentu
 12.Wyjaśnienia dotyczące sposobu głosowania
  12.1.Sytuacja na Ukrainie (RCB8-0025/2014, B8-0025/2014, B8-0026/2014, B8-0028/2014, B8-0029/2014, B8-0054/2014, B8-0056/2014, B8-0057/2014)
  12.2.Zatrudnienie ludzi młodych (RCB8-0027/2014, B8-0027/2014, B8-0030/2014, B8-0051/2014, B8-0052/2014, B8-0053/2014, B8-0055/2014, B8-0058/2014)
  12.3.Sytuacja w Iraku (RCB8-0059/2014, B8-0059/2014, B8-0060/2014, B8-0061/2014, B8-0062/2014, B8-0063/2014, B8-0064/2014)
  12.4.Eskalacja przemocy między Izraelem a Palestyną (RCB8-0071/2014, B8-0071/2014, B8-0072/2014, B8-0073/2014, B8-0074/2014, B8-0075/2014, B8-0076/2014, B8-0077/2014)
  12.5.Zbrodnia agresji (B8-0065/2014, RCB8-0066/2014, B8-0066/2014, B8-0067/2014, B8-0068/2014, B8-0069/2014, B8-0070/2014)
 13.Korekty do głosowania i zamiar głosowania: Patrz protokól
 14.Przekazanie tekstów przyjętych na niniejszym posiedzeniu: patrz protokół
 15.Kalendarz następnych posiedzeń: Patrz protokól
 16.Przerwa w obradach
Debaty
Wersja poprawiona (738 kb)
 
Debaty
Wersja poprawiona (1987 kb)
Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności