Föregående 
 Nästa 
PVTACRE
Debatter
Onsdagen den 17 september 2014 - StrasbourgReviderad upplaga
 1.Öppnande av sammanträdet
 2.Inkomna dokument: se protokollet
 3.Delegerade akter (artikel 105.6 i arbetsordningen): se protokollet
 4.Genomförandeåtgärder (artikel 106 i arbetsordningen): se protokollet
 5.Anslagsöverföringar: se protokollet
 6.Förberedelser för eurotoppmötet (debatt)
 7.Praktiskt genomförande av det europeiska ungdomsinitiativet (debatt)
 8.Uttalande av talmannen
 9.Omröstning
  9.1.Utnyttjande av Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter: ansökan EGF/2014/000 TA 2014 – tekniskt stöd på kommissionens initiativ (A8-0003/2014 - Liadh Ní Riada) (omröstning)
  9.2.Utnyttjande av Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter: ansökan EGF/2014/001 EL/Nutriart (A8-0004/2014 - Georgios Kyrtsos) (omröstning)
  9.3.Utnyttjande av Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter: ansökan EGF/2012/010 RO/MECHEL – Rumänien (A8-0008/2014 - Siegfried Mureşan) (omröstning)
  9.4.Utnyttjande av Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter: ansökan EGF/2014/003 ES/Aragón food and beverage – Spanien (A8-0006/2014 - Anneli Jäätteenmäki) (omröstning)
  9.5.Utnyttjande av Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter: ansökan EGF/2014/002 NL/Gelderland-Overijssel construction – Nederländerna (A8-0005/2014 - Paul Tang) (omröstning)
  9.6.Utnyttjande av Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter: ansökan EGF/2013/010 ES/Castilla y León – Spanien (A8-0007/2014 - Esteban González Pons) (omröstning)
 10.Röstförklaringar
  10.1.Utnyttjande av Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter: ansökan EGF/2014/000 TA 2014 – tekniskt stöd på kommissionens initiativ (A8-0003/2014 - Liadh Ní Riada)
  10.2.Utnyttjande av Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter: ansökan EGF/2014/001 EL/Nutriart (A8-0004/2014 - Georgios Kyrtsos)
  10.3.Utnyttjande av Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter: ansökan EGF/2012/010 RO/MECHEL – Rumänien (A8-0008/2014 - Siegfried Mureşan)
  10.4.Utnyttjande av Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter: ansökan EGF/2014/003 ES/Aragón food and beverage – Spanien (A8-0006/2014 - Anneli Jäätteenmäki)
  10.5.Utnyttjande av Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter: ansökan EGF/2014/002 NL/Gelderland-Overijssel construction – Nederländerna (A8-0005/2014 - Paul Tang)
  10.6.Utnyttjande av Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter: ansökan EGF/2013/010 ES/Castilla y León – Spanien (A8-0007/2014 - Esteban González Pons)
 11.Meddelande från talmannen
 12.Rättelser/avsiktsförklaringar till avgivna röster: se protokollet
 13.Justering av protokollet från föregående sammanträde
 14.EU:s reaktion på utbrottet av Ebola (debatt)
 15.Justering av protokollet från föregående sammanträde (fortsättning)
 16.Situationen i Irak och Syrien och Isis offensiv, inklusive förföljelsen av minoriteter (debatt)
 17.Situationen i Libyen (debatt)
 18.Utskottens och delegationernas sammansättning: se protokollet
 19.Israel och Palestina efter Gazakonflikten och EU:s roll (debatt)
 20.Föredragningslista för nästa sammanträde: se protokollet
 21.Avslutande av sammanträdet
Debatter
Reviderad upplaga (1173 kb)
 
Debatter
Reviderad upplaga (4242 kb)
Rättsligt meddelande - Integritetspolicy