Назад 
 Напред 
PVTACRE
Разисквания
Четвъртък, 18 септември 2014 г. - СтрасбургРедактирана версия
 1.Откриване на заседанието
 2.Състав на комисиите и делегациите: вж. протокола
 3.Положението в Украйна и състояние на отношенията между ЕС и Русия (внесени предложения за резолюция): вж. протокола
 4.Действия на ЕС в отговор на епидемията от ебола (внесени предложения за резолюция): вж. протокола
 5.Положението в Ирак и Сирия и офанзивата на ИДИЛ, включително преследването на малцинства (внесени предложения за резолюция): вж. протокола
 6.Положението в Либия (внесени предложения за резолюция): вж. протокола
 7.Израел и Палестина след войната в Газа и ролята на ЕС (внесени предложения за резолюция): вж. протокола
 8.Годишен доклад на ЕС относно правата на човека и демокрацията по света (разискване)
 9.Разисквания по случаи на нарушения на правата на човека, демокрацията и принципа на правовата държава (разискване)
  9.1.Преследване на защитниците на правата на човека в Азербайджан
  9.2.Бурунди и по-специално случаят на Пиер Клавие Мбонимпа
  9.3.Нарушения на правата на човека в Бангладеш
 10.Време за гласуване
  10.1.Преследване на защитниците на правата на човека в Азербайджан (RC-B8-0090/2014, B8-0090/2014, B8-0091/2014, B8-0093/2014, B8-0095/2014, B8-0096/2014, B8-0098/2014, B8-0099/2014) (гласуване)
  10.2.Бурунди и по-специално случаят на Пиер Клавие Мбонимпа (RC-B8-0086/2014, B8-0086/2014, B8-0087/2014, B8-0088/2014, B8-0089/2014, B8-0092/2014, B8-0094/2014, B8-0106/2014) (гласуване)
  10.3.Нарушения на правата на човека в Бангладеш (RC-B8-0097/2014, B8-0097/2014, B8-0100/2014, B8-0101/2014, B8-0103/2014, B8-0104/2014, B8-0105/2014) (гласуване)
  10.4.Положението в Украйна и състояние на отношенията между ЕС и Русия (RC-B8-0118/2014, B8-0118/2014, B8-0122/2014, B8-0123/2014, B8-0125/2014, B8-0127/2014, B8-0128/2014, B8-0129/2014) (гласуване)
  10.5.Действия на ЕС в отговор на епидемията от ебола (RC-B8-0107/2014, B8-0107/2014, B8-0108/2014, B8-0114/2014, B8-0115/2014, B8-0119/2014, B8-0124/2014, B8-0126/2014) (гласуване)
  10.6.Положението в Ирак и Сирия и офанзивата на ИДИЛ, включително преследването на малцинства (RC-B8-0109/2014, B8-0109/2014, B8-0110/2014, B8-0121/2014, B8-0130/2014, B8-0134/2014, B8-0137/2014, B8-0138/2014) (гласуване)
  10.7.Положението в Либия (RC-B8-0111/2014, B8-0111/2014, B8-0120/2014, B8-0131/2014, B8-0132/2014, B8-0133/2014, B8-0135/2014, B8-0136/2014) (гласуване)
  10.8.Израел и Палестина след войната в Газа и ролята на ЕС (B8-0112/2014, B8-0113/2014, B8-0116/2014, RC-B8-0117/2014, B8-0117/2014, B8-0139/2014, B8-0140/2014, B8-0141/2014) (гласуване)
  10.9.Делегиран регламент (ЕС) № .../... на Комисията за изменение на приложение I към Регламент (ЕО) № 1528/2007 на Съвета за прилагане на режима за продукти с произход от определени страни, които са част от групата държави от Африка, Карибския и Тихоокеанския басейн (АКТБ), предвидени в споразуменията, установяващи или водещи до установяване на споразуменията за икономическо партньорство, както е изменен с Регламент (ЕС) № 527/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 21 май 2013 г. по отношение на изключването на определени държави от списъка с региони или държави, които са приключили преговори (B8-0081/2014) (гласуване)
 11.Одобряване на протокола от предишното заседание: вж. протокола
 12.Обяснение на вот
  12.1.Положението в Украйна и състояние на отношенията между ЕС и Русия (RC-B8-0118/2014, B8-0118/2014, B8-0122/2014, B8-0123/2014, B8-0125/2014, B8-0127/2014, B8-0128/2014, B8-0129/2014)
  12.2.Действия на ЕС в отговор на епидемията от ебола (RC-B8-0107/2014, B8-0107/2014, B8-0108/2014, B8-0114/2014, B8-0115/2014, B8-0119/2014, B8-0124/2014, B8-0126/2014)
  12.3.Положението в Ирак и Сирия и офанзивата на ИДИЛ, включително преследването на малцинства (RC-B8-0109/2014, B8-0109/2014, B8-0110/2014, B8-0121/2014, B8-0130/2014, B8-0134/2014, B8-0137/2014, B8-0138/2014)
  12.4.Положението в Либия (RC-B8-0111/2014, B8-0111/2014, B8-0120/2014, B8-0131/2014, B8-0132/2014, B8-0133/2014, B8-0135/2014, B8-0136/2014)
  12.5.Израел и Палестина след войната в Газа и ролята на ЕС (B8-0112/2014, B8-0113/2014, B8-0116/2014, RC-B8-0117/2014, B8-0117/2014, B8-0139/2014, B8-0140/2014, B8-0141/2014)
  12.6.Делегиран регламент (ЕС) № .../... на Комисията за изменение на приложение I към Регламент (ЕО) № 1528/2007 на Съвета за прилагане на режима за продукти с произход от определени страни, които са част от групата държави от Африка, Карибския и Тихоокеанския басейн (АКТБ), предвидени в споразуменията, установяващи или водещи до установяване на споразуменията за икономическо партньорство, както е изменен с Регламент (ЕС) № 527/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 21 май 2013 г. по отношение на изключването на определени държави от списъка с региони или държави, които са приключили преговори (B8-0081/2014) (гласуване)
 13.Поправки на вот и намерения за гласуване: вж. протокола
 14.Позиция на Съвета на първо четене: вж. протокола
 15.Решения относно някои документи: вж. протокола
 16.Внесени документи: вж. протокола
 17.Предаване на текстове, приети на настоящото заседание: вж. протокола
 18.График на следващите заседания: вж. протокола
 19.Прекъсване на сесията
Разисквания
Редактирана версия (1041 kb)
 
Разисквания
Редактирана версия (2972 kb)
Правна информация - Политика за поверителност