Показалец 
Пълен протокол на разискванията
PDF 2972k
Четвъртък, 18 септември 2014 г. - Страсбург Редактирана версия
1. Откриване на заседанието
 2. Състав на комисиите и делегациите: вж. протокола
 3. Положението в Украйна и състояние на отношенията между ЕС и Русия (внесени предложения за резолюция): вж. протокола
 4. Действия на ЕС в отговор на епидемията от ебола (внесени предложения за резолюция): вж. протокола
 5. Положението в Ирак и Сирия и офанзивата на ИДИЛ, включително преследването на малцинства (внесени предложения за резолюция): вж. протокола
 6. Положението в Либия (внесени предложения за резолюция): вж. протокола
 7. Израел и Палестина след войната в Газа и ролята на ЕС (внесени предложения за резолюция): вж. протокола
 8. Годишен доклад на ЕС относно правата на човека и демокрацията по света (разискване)
 9. Разисквания по случаи на нарушения на правата на човека, демокрацията и принципа на правовата държава (разискване)
  9.1. Преследване на защитниците на правата на човека в Азербайджан
  9.2. Бурунди и по-специално случаят на Пиер Клавие Мбонимпа
  9.3. Нарушения на правата на човека в Бангладеш
 10. Време за гласуване
  10.1. Преследване на защитниците на правата на човека в Азербайджан (RC-B8-0090/2014, B8-0090/2014, B8-0091/2014, B8-0093/2014, B8-0095/2014, B8-0096/2014, B8-0098/2014, B8-0099/2014) (гласуване)
  10.2. Бурунди и по-специално случаят на Пиер Клавие Мбонимпа (RC-B8-0086/2014, B8-0086/2014, B8-0087/2014, B8-0088/2014, B8-0089/2014, B8-0092/2014, B8-0094/2014, B8-0106/2014) (гласуване)
  10.3. Нарушения на правата на човека в Бангладеш (RC-B8-0097/2014, B8-0097/2014, B8-0100/2014, B8-0101/2014, B8-0103/2014, B8-0104/2014, B8-0105/2014) (гласуване)
  10.4. Положението в Украйна и състояние на отношенията между ЕС и Русия (RC-B8-0118/2014, B8-0118/2014, B8-0122/2014, B8-0123/2014, B8-0125/2014, B8-0127/2014, B8-0128/2014, B8-0129/2014) (гласуване)
  10.5. Действия на ЕС в отговор на епидемията от ебола (RC-B8-0107/2014, B8-0107/2014, B8-0108/2014, B8-0114/2014, B8-0115/2014, B8-0119/2014, B8-0124/2014, B8-0126/2014) (гласуване)
  10.6. Положението в Ирак и Сирия и офанзивата на ИДИЛ, включително преследването на малцинства (RC-B8-0109/2014, B8-0109/2014, B8-0110/2014, B8-0121/2014, B8-0130/2014, B8-0134/2014, B8-0137/2014, B8-0138/2014) (гласуване)
  10.7. Положението в Либия (RC-B8-0111/2014, B8-0111/2014, B8-0120/2014, B8-0131/2014, B8-0132/2014, B8-0133/2014, B8-0135/2014, B8-0136/2014) (гласуване)
  10.8. Израел и Палестина след войната в Газа и ролята на ЕС (B8-0112/2014, B8-0113/2014, B8-0116/2014, RC-B8-0117/2014, B8-0117/2014, B8-0139/2014, B8-0140/2014, B8-0141/2014) (гласуване)
  10.9. Делегиран регламент (ЕС) № .../... на Комисията за изменение на приложение I към Регламент (ЕО) № 1528/2007 на Съвета за прилагане на режима за продукти с произход от определени страни, които са част от групата държави от Африка, Карибския и Тихоокеанския басейн (АКТБ), предвидени в споразуменията, установяващи или водещи до установяване на споразуменията за икономическо партньорство, както е изменен с Регламент (ЕС) № 527/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 21 май 2013 г. по отношение на изключването на определени държави от списъка с региони или държави, които са приключили преговори (B8-0081/2014) (гласуване)
 11. Одобряване на протокола от предишното заседание: вж. протокола
 12. Обяснение на вот
  12.1. Положението в Украйна и състояние на отношенията между ЕС и Русия (RC-B8-0118/2014, B8-0118/2014, B8-0122/2014, B8-0123/2014, B8-0125/2014, B8-0127/2014, B8-0128/2014, B8-0129/2014)
  12.2. Действия на ЕС в отговор на епидемията от ебола (RC-B8-0107/2014, B8-0107/2014, B8-0108/2014, B8-0114/2014, B8-0115/2014, B8-0119/2014, B8-0124/2014, B8-0126/2014)
  12.3. Положението в Ирак и Сирия и офанзивата на ИДИЛ, включително преследването на малцинства (RC-B8-0109/2014, B8-0109/2014, B8-0110/2014, B8-0121/2014, B8-0130/2014, B8-0134/2014, B8-0137/2014, B8-0138/2014)
  12.4. Положението в Либия (RC-B8-0111/2014, B8-0111/2014, B8-0120/2014, B8-0131/2014, B8-0132/2014, B8-0133/2014, B8-0135/2014, B8-0136/2014)
  12.5. Израел и Палестина след войната в Газа и ролята на ЕС (B8-0112/2014, B8-0113/2014, B8-0116/2014, RC-B8-0117/2014, B8-0117/2014, B8-0139/2014, B8-0140/2014, B8-0141/2014)
  12.6. Делегиран регламент (ЕС) № .../... на Комисията за изменение на приложение I към Регламент (ЕО) № 1528/2007 на Съвета за прилагане на режима за продукти с произход от определени страни, които са част от групата държави от Африка, Карибския и Тихоокеанския басейн (АКТБ), предвидени в споразуменията, установяващи или водещи до установяване на споразуменията за икономическо партньорство, както е изменен с Регламент (ЕС) № 527/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 21 май 2013 г. по отношение на изключването на определени държави от списъка с региони или държави, които са приключили преговори (B8-0081/2014) (гласуване)
 13. Поправки на вот и намерения за гласуване: вж. протокола
 14. Позиция на Съвета на първо четене: вж. протокола
 15. Решения относно някои документи: вж. протокола
 16. Внесени документи: вж. протокола
 17. Предаване на текстове, приети на настоящото заседание: вж. протокола
 18. График на следващите заседания: вж. протокола
 19. Прекъсване на сесията


  

PRÉSIDENCE DE MME Sylvie GUILLAUME
Vice-présidente

 
1. Откриване на заседанието
Видеозапис на изказванията
 

(La séance est ouverte à 9 heures)

 

2. Състав на комисиите и делегациите: вж. протокола
Видеозапис на изказванията

3. Положението в Украйна и състояние на отношенията между ЕС и Русия (внесени предложения за резолюция): вж. протокола

4. Действия на ЕС в отговор на епидемията от ебола (внесени предложения за резолюция): вж. протокола

5. Положението в Ирак и Сирия и офанзивата на ИДИЛ, включително преследването на малцинства (внесени предложения за резолюция): вж. протокола

6. Положението в Либия (внесени предложения за резолюция): вж. протокола

7. Израел и Палестина след войната в Газа и ролята на ЕС (внесени предложения за резолюция): вж. протокола

8. Годишен доклад на ЕС относно правата на човека и демокрацията по света (разискване)
Видеозапис на изказванията
MPphoto
 

  La Présidente. - L'ordre du jour appelle le débat sur la déclaration de la vice-présidente de la Commission et haute représentante de l'Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité sur le rapport annuel de l'Union européenne sur les droits de l'homme et la démocratie dans le monde (2014/2830(RSP)).

 
  
MPphoto
 

  Neven Mimica, Member of the Commission, on behalf of the Vice-President of the Commission/High Representative of the Union for Foreign Affairs and Security Policy. - Madam President, on behalf of the High Representative, Catherine Ashton, I am honoured to address you today on the occasion of the presentation of the 2013 annual report on human rights and democracy. As you know, the annual report outlines the work done by the European Union on human rights and democracy across the whole range of our external relations during the past year. It tells the story of our enduring efforts to defend and promote human rights and to support democracy around the world.

The European Union has put human rights at the very centre of its external action and is undoubtedly one of the main international actors in the field. One of the reasons for this is the leading role played by the European Parliament in influencing and shaping our democracy and human rights policy. I would like to praise the work of all those honourable Members who have played and are playing a crucial role in promoting human rights and reporting violations and abuses, in particular those who are active in the Subcommittee on Human Rights.

Last December we had the opportunity for a broad debate in plenary on the excellent report on human rights and democracy in the world drafted by Mr Kukan. Many of the topics and concerns raised in the document are taken up in our annual report. This proves that in the protection and promotion of human rights and democracy we stand united.

Since the adoption of the human rights package in June 2012, our annual reports give us an opportunity to assess our capacity to implement the ambitious 2012 action plan on human rights and democracy. We are happy to see that Parliament has appreciated this effort to provide transparency and accountability.

Allow me a few words on the Strategic Framework and Action Plan on Human Rights and Democracy. The adoption of this package was a landmark decision. It provided us with a clear set of principles and objectives to guide our work in promoting human rights in the world. Thanks to these comprehensive documents, the EU’s delivery has become more tangible and more measurable. It has also made our endeavours part of a collective effort involving all EU institutions and Member States alike. I am pleased to say that, in two years, we have accomplished most of the nearly 100 actions set out, and we are working on completing the remaining ones.

At a time when democratic values are increasingly being challenged in many parts of the world, the High Representative and her services, including EU delegations, have addressed human rights and democracy as a matter of priority. Those who are oppressed around the world, as well as civil society representatives and international partners, look up to the European Union and count on our contribution. The EU has not feared to go beyond traditional diplomacy and to express its concerns openly. Baroness Ashton did just that over the developments in Russia in relation to civil society. She spoke out on the harassment of civil society in Latin America and sub-Saharan Africa. She called for the release of political prisoners in Bahrain while attending the EU and Gulf Cooperation Council ministerial meeting. In Myanmar she joined Aung San Suu Kyi in attending a special civil society forum with more than 60 participants from all parts of the country. Civil society representatives were similarly involved in the EU-Myanmar/Burma Task Force and participated actively in its political session.

The role of Stavros Lambrinidis as the EU’s Special Representative for Human Rights has also been crucial. Throughout these past two years he has shown incredible stamina and has spared no efforts in designing and projecting our human rights policy across the world and in advancing the universality of human rights. He has been, and is constantly, engaging with all our strategic partners and has consistently addressed human rights challenges with key countries in democratic transition. He has been, and still is, tirelessly reaching out to NGOs and civil society organisations. Stavros has proved to be the EU’s solid and loud voice on human rights.

Our EU annual report sets out a number of our key achievements. We have moved forward with our human rights country strategies: we have now concluded more than 150 strategies, covering the globe and providing tailor-made approaches and strategic objectives for each individual country. This has been an important step in empowering our EU delegations in their new post-Lisbon role. In addition, we have established human rights focal points in all EU delegations and common security and defence policy missions and operations. We have stepped up efforts to train our staff on human rights and democracy issues, both in the delegations and at headquarters.


Every year the Union holds human rights dialogues and consultations with more than 30 partner countries and regional groupings. In 2013, human rights dialogues with South Africa and Burma/Myanmar and consultations with the Republic of Korea were held for the first time. We have extended our toolkit by adopting new EU human rights guidelines. In 2013 we adopted guidelines to promote and protect the enjoyment of all human rights by lesbian, gay, bisexual, transgender and intra-sex persons, as well as guidelines on freedom of expression freedom of belief, following the adoption by this House of a detailed recommendation on the topic.

We have promptly condemned cases of religious hatred, intolerance and violence in the world: in Egypt, Nigeria, Iran, Libya, Mali, Pakistan and Tunisia and, more notably, following the tragic developments unfolding in Iraq and Syria. At the same time, all our instruments – political dialogues, démarches, technical assistance and support for NGOs – are used to address more systematic issues related to freedom of religion or belief in a bilateral context.

Conscious of the increased incidence of intimidation and harassment of journalists and of restrictions on media freedom, we adopted a few months ago the first ever guidelines on freedom of expression online and offline, in consultation with civil society and under the inspiration of Parliament’s report on the freedom of press and media in the world. At the same time, the EU has loudly condemned attacks on journalists and bloggers, and has participated in all international efforts to promote and protect freedom of expression.

The EU has used all its available tools of diplomacy and cooperation and assistance to work towards the abolition of the death penalty. We have issued hundreds of statements and carried out hundreds of démarches to condemn the use of capital punishment wherever and whenever it occurs.

Thanks to our constant efforts and lobbying, the UN General Assembly 67th session adopted a resolution on a moratorium on executions, with unprecedented support. Thanks to our efforts, no European drugs are exported to states that use lethal injections to execute. As we approach the 30th anniversary of the adoption of the UN Convention Against Torture, the EU has stepped up its efforts to address this unacceptable practice, which still exists in so many countries around the world.

The EU has shown an equally active commitment to combating discrimination, especially discrimination based on sexual orientation and gender identity. We have never refrained from stating our belief that all people are created equal and that no cultural, societal or religious traditions can be invoked to justify any form of discrimination. Gender has always been a top priority. The EU has taken an active stance on the elimination and prevention of all forms of violence against women and girls. Thanks to our outreach, we were able to contribute to the successful adoption of conclusions at the 57th session of the UN Commission on the Status of Women. Our strong engagement has also yielded results in the implementation of UN Security Council Resolution 1325 on women, peace and security.

The protection and the promotion of children’s rights and the issue of children and armed conflict have been central to the EU human rights policy and funding instruments. The EU is proud to support the campaign, Children, Not Soldiers, jointly initiated in 2014 by the UN Special Representative for Children and Armed Conflict and UNICEF, aiming to end and prevent the recruitment and use of children in conflict by 2016.

Supporting civil society has remained at the heart of our objectives. We continue to focus on protecting NGOs and human rights defenders and expanding the space in which they operate. We have called on numerous governments to make sure that new legislation is adopted and implemented in line with international standards. Human rights defenders play an important role at local, national, regional and international levels, and the promotion of human rights cannot exist without them. This year the EU celebrated the 10th anniversary of its Guidelines on Human Rights Defenders. Through various instruments, such as small grants and ‘sheltered cities’, the EU has actively illustrated its support for vulnerable and marginalised human rights defenders. EU and Member State diplomats on the ground have attended the trials of human rights defenders and made efforts to secure their release. A recent trial observation in Saudi Arabia is just one example.

Over the years, the EU has supported electoral processes throughout the world. Since 2000 we have deployed 140 election observation missions. As in so many other fields, strong cooperation with Parliament is all the more apparent here. At a multilateral level the EU remained active and engaged with all major international and regional partners. In recent years we have stepped up our cooperation with the Council of Europe, the OSCE and other regional mechanisms working on human rights. We intensified and advanced our agenda in Geneva and New York. The EU’s role has been pivotal in key United Nations achievements such as mandates for special rapporteurs and country resolutions from Belarus, Iran, Burma/Myanmar, the Democratic People’s Republic of Korea and Syria.

I am looking forward to the debate on this important report and I look forward to your further contribution to the promotion of human rights in the world.

 
  
MPphoto
 

  Andrzej Grzyb, w imieniu grupy PPE. – Pani Przewodnicząca! Bardzo jestem rad, że mogę powiedzieć, że na mój wniosek jako koordynatora Europejskiej Partii Ludowej udało się wprowadzić na pierwszą sesję po wakacjach w nowej kadencji właśnie prezentację tego sprawozdania. Dziękuję panu komisarzowi Mimicy za jego prezentację.

Wydaje mi się, że ten rok 2013 był bardzo ważny w działaniach Unii na rzecz praw człowieka i demokracji na świecie. Wdrażamy zmiany, które wynikają z jednej strony z traktatu lizbońskiego, a z drugiej strony mamy też przykład, w jaki sposób nasza odpowiedź na wyzwania związane z Wiosną Arabską się materializuje. Mamy też wszystkie te problemy, które są w sąsiedztwie, z naszymi sąsiadami w Europie – a więc to, co się dzieje za wschodnią granicą Unii Europejskiej. Dobrze, że w sprawozdaniu znajduje się odniesienie m.in. do działalności specjalnego przedstawiciela Unii Europejskiej ds. praw człowieka Stavrosa Lambrinidisa, który też jest obecny na dzisiejszej debacie.

Chciałbym podkreślić, że w zmianach tych uczestniczy Parlament Europejski przez swoje sprawozdania, liczne zalecenia czy prace ustanowionej w 2012 roku grupy kontaktowej.

Rok 2013 to również zatwierdzenie wieloletnich ram finansowych. Z satysfakcją odnotowuję, że europejski instrument na rzecz wspierania demokracji i praw człowieka zwiększono znacząco w wymiarze finansowym. Doceniamy również, że opracowano w 2013 roku prawie 150 różnych strategii w zakresie praw człowieka w stosunku do krajów partnerskich i że 123 z nich zostały ostatecznie zatwierdzone przez Komitet Polityczny i Bezpieczeństwa. Ponawiamy jednak apele o wypracowanie procedur efektywnego dostępu Parlamentu Europejskiego – nawet jeżeli nie w całości, to przynajmniej posłów sprawozdawców czy kontrsprawozdawców związanych w tematach – do tych strategii.

Sprawozdanie Rady odnotowuje, że w ubiegłym roku rozpoczął również działalność operacyjną Europejski Fundusz na rzecz Demokracji. To inicjatywa polskiej prezydencji. Do końca roku 2013 prawie pół tysiąca wniosków – tylko 5% z nich mogło być zrealizowanych ze względu na szczupłość finansową, ale to świadczy też o zasadności powołania tego instrumentu. Wydaje się, że warto przyjrzeć się osiągnięciom, skuteczności podejścia i rozważyć zmiany, które pozwolą w większym zakresie korzystać z budżetu Unii.

Doceniono również liczne działania Parlamentu Europejskiego w sprawozdaniu. Z nieodnotowanych warto zwrócić uwagę na drugi szczyt rzeczników praw obywatelskich Unii Europejskiej i Partnerstwa Wschodniego. To, co się dzieje za wschodnią granicą Unii Europejskiej, warte jest włączenia w ten proces rzeczników z tych państw i pokazania dobrych praktyk oraz ich wymiany, a nie tylko wskazywania, co powinniście zrobić. To jest zdecydowanie lepszy instrument.

Odnotowano również wysiłki podjęte przez Unię na rzecz społecznej odpowiedzialności biznesu, na rzecz praw człowieka. Zakończyliśmy pracę nad sprawozdaniem. Te prace, zakończone co prawda w roku 2014, zaowocowały m.in. zmianami dyrektyw o ujawnianiu informacji niefinansowych i w obu tych przypadkach mogę stwierdzić, że muszą one też uwzględniać nie tylko interesy tych wielkich korporacji, ale przede wszystkim konkurencyjność europejskich przedsiębiorstw.

Na koniec chciałbym docenić odnotowane również sprawy wolności religii i przekonań. To, co się dzieje w sprawie osób wyznania chrześcijańskiego, jazydów, wymaga naszej szczególnej troski. Nie może być tak, że ludzie nie mogą manifestować przekonań religijnych czy mieć prawa do wolności wyznania.

 
  
MPphoto
 

  Elena Valenciano Martínez-Orozco, en nombre del Grupo S&D. – Señora Presidenta, solo hay que leer los periódicos de la mañana para darnos cuenta de que los derechos humanos siguen siendo una asignatura pendiente en la Unión Europea. La verdad es que podemos comprobarlo todos los días.

Pero es verdad que, desde hace unos años, hemos mejorado nuestra posición, porque tenemos instrumentos para desarrollar nuestra tarea. Y este informe anual es una buena ocasión para poder evaluar lo que hemos hecho. Sin embargo, siguen faltando indicadores claros y compromisos más claros aún, para que sepamos si realmente la Unión Europea consigue avanzar en su estrategia de defender los derechos humanos en el mundo. Estamos a punto de elaborar un nuevo plan de acción en el que este Parlamento, desgraciadamente, no tiene mucha voz, pero sabemos que, aun así, seremos escuchados. Y quiero aprovechar para felicitar al señor Lambrinidis la tarea que el representante especial ha hecho durante estos años y quiero que siga pudiendo avanzar en todo el trabajo que se está haciendo. Porque queda casi todo por hacer.

En derechos humanos yo diría que, para no dar un paso atrás, hay que dar muchos pasos hacia delante y que los derechos humanos no pueden ser solo la cara amable de la Unión Europea. Tiene que ser una política transversal y un compromiso de todos nosotros y de todas nosotras. Los derechos humanos son universales. Parece mentira que haya que volver a reiterar este principio. Son universales. Y no cabe relativismo cultural, religioso, político o de ningún otro tipo que deba hacernos retroceder sobre este principio, que defendemos con muchísima fuerza.

Los derechos humanos son universales y tienen que alcanzar a todos los seres humanos, en todos los países de la Tierra. Los derechos humanos son universales y, por eso mismo, la Unión Europea tiene que trabajar en ellos de manera muy transversal, con un compromiso muy claro. Verán, yo creo que para que la Unión Europea sea respetada en el mundo, antes que dar lecciones, debería dar algunos ejemplos.

Hace tan solo unos días, cien niños han muerto ahogados en nuestras costas del Mediterráneo. Esto también es una tarea de la Unión Europea en defensa de los derechos humanos.

 
  
MPphoto
 

  Karol Karski, on behalf of the ECR Group. – Madam President, with reference to the issue of respecting human rights in the world, I would like to touch on the issue of the persecution of Christians. It needs to be clearly and firmly emphasised that Christians remain the religious community which is persecuted on the largest scale in the world today.

North Korea, Iran, Somalia, Afghanistan, Saudi Arabia, Libya, Syria, Iraq, Pakistan, the Central African Republic: these are only the most shameful examples in a group of about 50 countries in which persecution of the Christian religion is taking place on an unprecedented scale, including in some cases intimidation, refined acts of humiliation, abductions, rape, sophisticated torture, massacres and mass executions. According to the special report of the international agency Open Doors, more than 100 million Christians suffer from religious persecution.

In addition, I would like to emphasise the fact that the European Union maintains diplomatic relations with most of the aforementioned countries, and has standing delegations there. I strongly recommend appealing to the heads of these delegations to submit special reports on acts taken with regard to protection of the rights of Christian minorities in the countries mentioned.

 
  
MPphoto
 

  Charles Goerens, au nom du groupe ALDE. – Madame la Présidente, le rapport annuel de l'Union européenne sur les droits de l'homme et la démocratie dans le monde m'amène à formuler les remarques suivantes: les pires violations sont perpétrées là où l'État, délibérément ou par impuissance, n'assume pas ou plus ses fonctions régaliennes. Tel est le cas notamment au Moyen-Orient, où nous devons constater avec Brahimi le risque de voir cette région se transformer en territoire dominé par les warlords.

Que faisons-nous face à cela? Très peu de choses, si l'on voit les difficultés qu'ont les réfugiés de cette région pour trouver une terre d'accueil. Constat d'impuissance, après le refus de la communauté internationale d'intervenir lorsque l'opposition à Assad nous a implorés de le faire.

Crise d'État ou crime d'État, les foyers de crise où les populations sont exposées sans défense à la barbarie, hélas, deviennent de plus en plus nombreux. Ainsi, en Afrique et plus particulièrement dans la partie orientale du Congo, là où il n'y a même plus l'apparence d'un ordre public, le docteur Mukwege constate que le corps de la femme est devenu un champ de bataille.

Tout cela nous fait aborder la situation des droits de l'homme avec beaucoup de modestie. Il est d'ailleurs plus facile de dresser le bilan des atrocités plutôt que de faire l'inventaire des conflits prévenus – pour le dire avec les mots de Bernard-Henri Levy. Cela ne devrait pas nous décourager, nous en tant qu'Union européenne, de persévérer dans la voie tracée par sa stratégie de promotion des droits de l'homme et de la démocratie à l'échelle globale. Bien au contraire, si l'Union continue inlassablement à intensifier le dialogue avec ses partenaires dans le monde, elle pourra sans doute, pas de façon spectaculaire mais néanmoins sensiblement, apporter des améliorations en la matière.

Finalement, j'aimerais que l'Europe, toujours encline à donner des leçons au reste du monde, fasse en sorte d'être exemplaire à l'intérieur de ses propres frontières. Nous sommes encore loin du compte.

 
  
MPphoto
 

  Marie-Christine Vergiat, au nom du groupe GUE/NGL. – Madame la Présidente, Monsieur le Commissaire, depuis cinq ans que je travaille ici sur les questions des droits de l'homme, comme députée, je mêle perplexité, colère, rage d'impuissance.

C'est dans cet état d'esprit que j'ai lu votre cinquième rapport. Oui, depuis 2009, il y a des améliorations mais globalement nous sommes encore loin du compte, loin d'un document permettant simplement d'avoir une analyse globale, de juger objectivement ce que fait l'Union européenne en la matière. Je vais prendre deux exemples caricaturaux mais qui permettront de montrer, me semble-t-il, les efforts à faire.

Quand je lis dans le bilan de l'Union en la matière que Mme Ashton a participé au 150e anniversaire de la Croix-Rouge, je me dis: de qui se moque-t-on? Quand je lis que l'Union européenne a aidé la Chine et la Pologne à avoir un dialogue sur des bonnes pratiques en matière de chômage des jeunes, je me fais la même réflexion.

Plus sérieusement, parce que j'aime être constructive, oui, la contribution du Parlement européen est mieux prise en compte mais, pour aller de l'avant – je l'ai déjà dit –, il faut que le groupe de contact fonctionne réellement. On est loin du compte. Il faut que nos urgences fassent réellement l'objet d'un suivi sérieux.

Alors, je vous remercie Monsieur Lambridinis pour tous vos efforts. J'ai un peu envie de vous dire: heureusement que vous êtes là.

Très concrètement encore, oui, il y a des points focaux partout, mais leur efficacité est très variable. Donc, faisons un vrai bilan et travaillons là-dessus. Même chose et même demande sur les stratégies par État, qui seraient plus opérationnelles si elles étaient transparentes, notamment transmises aux ONG qui travaillent dans les pays concernés.

L'analyse pays par pays reste marquée par un certain "deux poids, deux mesures" contraire à une vision universaliste des droits de l'homme. Et ne nourrissons pas nous-mêmes le relativisme culturel, religieux, comme on vient encore de l'entendre. Tout cela serait plus probant encore si les sujets étaient réellement portés par la haute représentante, par les États membres et la nouvelle composition de la Commission. Les lettres de mission du commissaire sont contraires aux priorités que vous venez de nous énoncer.

Vous savez bien, Monsieur le Commissaire, qu'il n'en est rien mais il y a encore tout un monde entre les discours et les actes de l'Union européenne en la matière.

 
  
MPphoto
 

  Barbara Lochbihler, im Namen der Verts/ALE-Fraktion. – Frau Präsidentin! Der vorliegende Bericht zeigt, dass es sehr viele positive Entwicklungen in der Menschenrechtsarbeit der EU gibt, insbesondere auch was die geschaffenen Strukturen und Methoden angeht. Es ist aber eine fortlaufende Herausforderung, dabei weiter an der Politikkohärenz zu arbeiten, da die EU-Außenpolitik eben auch ein von wirtschaftlichen Interessen geprägter Bereich ist.

Positiv ist es, dass alle EU-Delegationen nun Focal Points für Menschenrechte benannt haben. Zudem haben einige auch Anlaufstellen speziell für Menschenrechtsverteidiger geschaffen. Das hat konkrete Auswirkungen auf die Arbeit der Aktivisten vor Ort, und die Rückmeldungen an uns im Parlament dazu sind durchweg ermutigend.

Wir hatten vor gut einer Woche eine Konferenz in Berlin zu zehn Jahren EU-Leitlinien zum Schutz der Menschenrechtsverteidiger. Auch hier war zu hören, dass das von Aktivisten vor Ort als sehr positiv angesehen wird. Angemerkt wurde, man sollte die Arbeit noch ausdehnen, insbesondere in ländlichen Regionen, und insbesondere die Unterstützung für weibliche Menschenrechtsverteidiger ausdehnen und nicht zuletzt denjenigen helfen, die sich für selbstbestimmte weibliche Lebensläufe einsetzen.

Die Arbeit des Sonderbeauftragten, Herrn Lambrinidis, wird im Bericht positiv dargestellt. Dies kann ich nur unterstreichen. Sowohl im Austausch mit einzelnen Ländern, wie auch in multilateralen Gremien haben seine Präsenz und sein Einsatz für die Universalität der Menschenrechte Gewicht. Ich kann Sie nur ermutigen, Herr Lambrinidis, diese Arbeit in diesem Sinne so fokussiert und zielgerichtet fortzusetzen.

Betrachte ich aber die EU-Handelsabkommen und die Aufgabe, Kriterien für die Anwendung der Menschenrechtsklausel darin anzuwenden, dann ist meine Bewertung doch sehr skeptisch. Meine Frage hierzu ist deshalb: Wie konsequent werden wir diese Klausel anwenden – gerade, wenn es auch ein Handelsabkommen mit sogenannten strategischen Partnern gibt? Damit möchte ich auch die Frage verbinden: Was gedenkt denn jetzt die Kommission zu tun? Wird sie etwas ändern, auch im Umgang mit dem strategischen Partner Russland?

Wiederholt thematisieren wir auch die Ergebnisse – oder besser gesagt: die mangelnden Ergebnisse – von bestehenden EU-Menschenrechtsdialogen. Der Bericht zeigt hier ganz konkrete Verbesserungsvorschläge auf. Ich hoffe, dass diese greifen werden. Es wird auch von einem sogenannten impact assessment zu einzelnen Menschenrechtsschutzmaßnahmen gesprochen. Auch das sehe ich positiv, aber wir müssen natürlich im Konkreten und Einzelnen sehen, wie diese impact assessments ablaufen. Wie sieht die Praxis aus, zum Beispiel in China? Das möchte ich aber auch mit einer konkreten Kritik an einem impact assessment verbinden – zum Investmentabkommen mit Birma, zum sogenannten GSB+. Denn dort wurden die noch bestehenden Menschenrechtsverletzungen völlig außer Acht gelassen. Das Parlament hat bereits gefordert, dass die Kommission sich verpflichtet, die GSB+-Regeln neu im Fall Birma auch einzuhalten.

Bei der Umsetzung der GSB+-Regeln sehe ich ebenso Handlungsbedarf für uns hier im Parlament. Es wäre sehr wichtig, dass der Menschenrechtsausschuss zusammen mit dem Handelsausschuss konsultiert wird, wenn es um die Prüfung von delegierten Rechtsakten im GSB+ nach den neuen Regeln geht.

Der Bericht geht ein auf das Thema Unternehmen und Menschenrechte. Hier gibt es sinnvolle Aktionen wie z.B. die Menschenrechtsleitlinien für drei Unternehmensbereiche. Dass das wichtig ist, sehen wir später heute Vormittag, da geht es nämlich um die Arbeit von Menschenrechtsaktivisten in Aserbaidschan und ihre bedrohliche Situation, weil sie sich mit der Öl- und Gasindustrie anlegen.

Ziel ist natürlich hier – und ich glaube, da haben wir sehr oft einen Dissens zwischen meiner Fraktion und der Kommission –, dass wir langfristig verbindliche Menschenrechtsschutzregeln bekommen, was Unternehmenshandeln angeht. Freiwilligkeit ist gut, reicht aber nicht aus.

Dann sehen Sie auch deutlich, wenn Sie den Aktionsplan anschauen, dass die Maßnahmen, die zu wirtschaftlichen und kulturellen Rechten aufgelistet sind, viel geringer sind als die im Bereich der zivilen und politischen Rechte. Wir fordern Sie auch auf, dass sie zukünftig hier für etwas mehr Ausgeglichenheit sorgen.

Abschließend noch: Wir haben gestern die Entschließung zum Kampf gegen die Terrormiliz Islamischer Staat diskutiert. Hier ist es notwendig, dass vonseiten der Kommission geschaut wird, dass die Fehler im sogenannten Krieg gegen den Terror der vergangenen Jahre nicht wiederholt werden und dass immer geprüft wird, ob die Maßnahmen mit internationalem Recht und Menschenrechtsschutznormen in Einklang stehen.

 
  
MPphoto
 

  Bill Etheridge, on behalf of the EFDD Group. – Madam President, here we go again, with yet another good cause and good words hijacked and twisted for a battle cry for the liberal elite who run this place; a way to allow human rights to become no more than a charter for international human rights lawyers like the odious Cherie Blair to make a fortune. The EU tells us that we must let it regulate our emissions from our factories or the world will end. It tells us to join closer together or our external enemies will defeat us or, worse still, will fight each other. It now tells us that it must dictate human rights to the whole world. That is cultural imperialism. We should think more of justice, not of these so-called rights.

Think of 1993: a 14-year-old girl called Jennifer Ertman and a 16-year-old called Elizabeth Peña were gang-raped and murdered in Texas. A gentleman called José Medellín was sentenced to death. In 2005 the EU intervened with a legal case. It used our money to defend a child raping murderous monster. That is not rights; that is not what we believe in, surely. Recently, Randy Ertman, the father of Jennifer, died after a lifetime spent supporting victims’ rights.

Human rights are not granted by this place and this is cultural imperialism. All human beings need the right to freedom of expression and the expression of their opinions, but most importantly the right to wield justice just like that which this place sought to deny Jennifer. It is time for Britain to leave the EU and to lead the way to true justice, as we always have.

(The speaker agreed to take a blue-card question under Rule 162(8))

 
  
MPphoto
 

  Molly Scott Cato (Verts/ALE), blue-card question. – I am not sure that Mr Etheridge entirely has the point about what we are doing here when we defend human rights. What we are trying to do is support people who are fighting for democracy and in countries where their attempt to get the basic civil rights that he enjoys lands them up being tortured and in jail. That is what we are actually doing today. I would like to ask him: does he believe in democracy? Does he believe that others have the right to self-expression which he has himself just enjoyed in this place?

 
  
MPphoto
 

  Bill Etheridge (EFDD), blue-card answer. – I passionately believe in those things: that is why I am a member of UKIP, in the EFDD Group. I believe in direct democracy, I believe in freedom of expression and I believe in the democracy that is denied to so many people under the auspices of this place and these institutions. I would remind you that, in the West Midlands, we won: UKIP won. And across the whole of England, UKIP won. We are representing the democratic views of the British people.

 
  
MPphoto
 

  Jean-Luc Schaffhauser (NI). - Madame la Présidente, nous ne pouvons que nous féliciter du rapport annuel de l'Union européenne sur les droits de l'homme et la démocratie dans le monde.

Mais pour l'année 2014, il s'agirait également d'expliquer, dans le futur, pourquoi l'Union européenne a soutenu et continue de soutenir le Kosovo, dont le profil des dirigeants est criminel.

Pourquoi, dans notre culture de la démocratie et des droits de l'homme, avons-nous accepté en Ukraine la signature d'accords avec le gouvernement de M. Ianoukovitch, élu démocratiquement en novembre 2013, alors que se préparait un coup d'État soutenu par l'Occident? Est-ce cela l'état de droit? Pourquoi n'avons-nous pas révélé que des snipers pro-Maïdan tiraient contre la population pro-Maïdan? Les droits de l'homme nous en empêchaient-ils? Pourquoi avons-nous accepté des élections dans un pays en guerre civile, alors que d'habitude, on soutient un gouvernement d'union nationale puis on procède à des élections? La démocratie craignait-elle donc des élections dans une Ukraine en paix?

Pourquoi avons-nous accepté que le gouvernement de Kiev bombarde sa population? Avec comme résultat trois mille morts – dix mille morts selon d'autres chiffres –,

 
  
MPphoto
 

  Teresa Jiménez-Becerril Barrio (PPE). - Señor Presidente, la labor que la Unión Europea realiza para avanzar a nivel internacional en sus valores y principios es innegable. La política de relaciones exteriores de la Unión tiene como uno de sus objetivos principales la universalidad de los derechos humanos en todo el mundo: el mundo mira hacia nosotros para que los defendamos y no podemos decepcionarlos.

Pero existen muchos países donde los derechos fundamentales son vulnerados y donde son muchas las personas que no los tienen garantizados. La falta de libertad para vivir su religión es un ejemplo claro de estas violaciones de derechos humanos.

Diariamente nos encontramos con continuas masacres de minorías en Irak y Siria, con especial efecto sobre la comunidad cristiana, cuyos miembros se ven obligados a renunciar a su religión; si no, son exterminados. Los cristianos de Oriente miran hacia nosotros con la desesperación de quienes necesitan ser protegidos. El arzobispo de Bagdad nos dijo en su última visita a este Parlamento: «Necesitamos ayuda no por ser cristianos, sino por ser seres humanos».

Celebro que este informe se refiera al impacto negativo de los actos terroristas que han venido aumentando en Irak, pero echo en falta un mayor compromiso en lo referente a las consecuencias del terrorismo en el mundo, incluida Europa.

Este informe abunda en los abusos cometidos en la lucha contra el terrorismo, y es necesario señalarlos cuando existan, pero he de decir que el texto debería expresar una más enérgica condena de la subida global del terrorismo y hacer menciones más claras sobre las víctimas del terrorismo. En mi opinión es, por tanto, poco equilibrado.

Los derechos humanos no tienen ningún significado para los terroristas: ellos se nutren de la barbarie y el absoluto desprecio por la vida humana. Ejemplos de ello son los casos como las niñas de Boko Haram, en Nigeria; el caso también del secuestro de las muchachas de minorías religiosas en Irak, que son usadas como esclavas sexuales; o los atroces asesinatos de periodistas y cooperantes que hacían una labor humanitaria.

Pido a la comunidad internacional que no baje la guardia ante la escalada de terrorismo que estamos viviendo, porque solo unidos podemos decir alto y claro a los terroristas que nosotros amamos más la libertad y la vida de lo que ellos aman la represión y la muerte.

 
  
MPphoto
 

  Pier Antonio Panzeri (S&D). - Signora Presidente, onorevoli colleghi, noi consideriamo importante il rapporto annuale perché è lo strumento per informare le istituzioni e i cittadini circa le politiche realizzate dall'Unione europea. Per noi è anche il modo per valutare lo stato di attuazione del quadro strategico del piano d'azione dell'Unione europea sui diritti umani e sulla democrazia.

C'è però un aspetto che credo debba essere risolto, e rapidamente. Nel rapporto mancano degli indicatori precisi circa i progressi o i regressi rispetto all'anno precedente, e senza questo genere di indicatori risulta complesso valutare l'efficacia delle politiche europee.

A tutt'oggi l'Unione europea ha elaborato delle strategie sui diritti umani per quasi la totalità dei paesi. Sarebbe opportuno che le osservazioni, le criticità e gli obiettivi contenuti in queste strategie possano rendersi evidenti all'interno del rapporto. Questo è uno degli aspetti particolarmente importanti, perché queste strategie per paese sono tuttora classificate come documenti a uso interno e non pubblici.

In merito poi al quadro strategico, la nostra opinione è che consideriamo l'adozione del quadro strategico del piano d'azione inaugurato nel 2012 come una tappa fondamentale. Il fatto che tale strategia sia stata affiancata dal mandato del rappresentante speciale dell'Unione europea per i diritti umani la rende ancora più importante. Questa strategia però si conclude sostanzialmente quest'anno. Noi abbiamo bisogno di rilanciarla con molta forza, e l'inizio di un nuovo piano d'azione previsto per gennaio 2015 deve essere un motivo per avere un'adeguata consultazione sia del Parlamento sia della società civile.

Infine, il rappresentante speciale dell'Unione europea ha lavorato benissimo, e per questo noi vorremmo sostanzialmente che il Consiglio europeo rinnovasse il mandato, conferendo soprattutto al rappresentante speciale maggiori poteri per raggiungere gli obiettivi della strategia europea, dei piani d'azione e assicurare che l'articolo 21 del trattato venga attuato attraverso politiche concrete.

 
  
MPphoto
 

  Branislav Škripek (ECR). - Európska únia pripravuje dokument o slobode vyznania. Chcem sa opýtať, ako postúpili práce na týchto textoch a ako je tam definovaná sloboda vyznania. Podľa údajov z roku 2011 až 76 % Európanov sa hlási ku kresťanstvu, ale slovo kresťan tam nie je ani len spomenuté. Všeobecne sa tam hovorí o slobode vyznania, ale práva náboženských skupín, napríklad moslimov, sú tam zmienené omnoho častejšie.

Takisto v správe Agentúry Európskej únie pre ľudské práva "Základné práva: výzvy a úspechy za rok 2011" sa slovo kresťan ani nespomína. Chcel by som Komisiu požiadať, aby právo na slobodu vyznania zobrali pri príprave týchto dokumentov naozaj vážne a zohľadnili skutočnosť, koľko občanov sa ku kresťanstvu hlási.

Tiež by som rád vyzval Európsku komisiu, aby brala serióznejšie názory občanov. Som rozčarovaný z postoja Komisie k najúspešnejšej európskej iniciatíve, ktorá sa volá One of Us, ktorá sa týkala tiež ľudských práv, a to práve nenarodených. Skutočnosť, že takmer milión 800 tisíc občanov vyjadrilo svoj názor, ktorý Komisia doslova zmietla zo stola, bohužiaľ, poškodzuje obraz európskych inštitúcií… (rečník bol prerušený)

 
  
MPphoto
 

  Marietje Schaake (ALDE). - Madam President, the number of people whose human rights are violated in one way or another is overwhelming. Many of them look to us for help and support and we must offer what we can. But underlying the many different forms of violation – from rape and torture to censorship and discrimination – is a wave that is swelling, an increasingly successful challenge to the very principles that define us and that we are defending globally.

The universality of human rights itself has perhaps never been as threatened as it is today. The EU is in a great position to lead an unequivocal defence of the universality of human rights but we can only lead by example. It puts us to shame and weakens our credibility when, in Europe, Viktor Orban openly pushes illiberal democracy, when minorities face discrimination, when women do not have equal pay, treatment and opportunities, when technology is used for illegitimate surveillance and hacking in Europe or exported to dictators and terrorist organisations which are not curbed, or when the crisis is used as an excuse not to implement corporate social responsibility or trade conditionalities. We can see that the line between internal and external policies is not a sharp one and we are interconnected but if, together, we do not show leadership and strategically leverage our political and economic position, who will defend the universality of human rights?

 
  
MPphoto
 

  Peter Lundgren (EFDD). - Fru talman! Vi pratar här i dag om mänskliga rättigheter och demokrati i världen. Jag undrar hur man ska kunna lära ut demokrati när man inte ens här i parlamentet förstår demokrati. Det är lika illa när man går till våra enskilda nationer.

Jag kan se i mitt eget land, Sverige, där vi nyss har haft ett nationellt val. Mitt parti fick 13 procent av rösterna. Det första som händer är att man diskuterar hur man ska utestänga oss från att ha någon som helst påverkan i politiken. Kallar man det att respektera ett demokratiskt val när man utestänger 13 procent av landets väljare?

Denna cirkus fortsätter när man kommer hit till parlamentet. När man inte får som man vill försöker man att utestänga grupper, precis som man gjorde här när det gällde framställningsutskottet, när man praktiskt taget stal en ordförandepost som var vikt för EFDD-gruppen. Det är inte demokrati. Ni vet inte vad ordet demokrati innebär. Det är inte så här det ska fungera. Man ska respektera de regler som finns. Det är det som är demokrati.

Dessutom har vi en ordförande, Martin Schulz, som fullständigt saknar de mest grundläggande kunskaperna i demokrati. Det är nämligen att acceptera andras åsikter än sina egna med bibehållen respekt. Det vet han inte hur man gör.

Vi såg i tisdags när vi undertecknade avtalet med Ukraina att massor med människor på vänstersidan står upp och skriker om att få ordet, varpå Schulz frågar om det är någon som har något att tillägga. Sedan förvägrar han människorna på vänstersidan att få ordet. Det är direkt pinsamt att företrädas av en sådan ordförande här i parlamentet.

 
  
MPphoto
 

  Κωνσταντίνος Παπαδάκης (NI). - Η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν χάνει κάθε φορά την ευκαιρία να υποδύεται την 'ευαίσθητη' στα ζητήματα των δημοκρατικών ελευθεριών και των λεγόμενων ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Δεν την έχουν, σε καμία περίπτωση, εξουσιοδοτήσει οι λαοί να επεμβαίνει ανά τον κόσμο και να εκφράζει αυτές τις 'ανησυχίες' της που αυξομειώνονται κατ’ όπως υπαγορεύουν τα εκάστοτε συμφέροντα των μονοπωλίων που εξυπηρετεί.

Η σκόπιμα επιλεκτική ευαισθησία της δεν ισχύει προφανώς στην περίπτωση του Μεξικού όπου, μόνο τον τελευταίο χρόνο, έχουν δολοφονηθεί από συμμορίες και μηχανισμούς σε διαπλοκή με μερίδες της ντόπιας αστικής τάξης 7 μέλη και στελέχη του Κομμουνιστικού Κόμματος του Μεξικού, όπως και πολλοί συνδικαλιστές και άλλοι αγωνιστές. Η δράση τους αυτή ενοχλεί τα μονοπώλια εξόρυξης που εκτοπίζουν από τη γη τους φτωχούς αγρότες. Η Ομοσπονδιακή Κυβέρνηση του Μεξικού, αλλά και οι κρατιδιακές έƒÔƒÍƒÒƒË ƒÑƒÃƒÏάƒÐƒÑƒÇƒ¿ ƒÃƒÒƒÆύƒËƒÅ ƒÁƒÇƒ¿ ƒ¿ƒÒƒÑές ƒÑƒÇς ƒÂƒÍƒÉƒÍƒÓƒÍƒËίƒÃς. ƒ¨άƒÑƒÖ ƒÑƒ¿ ƒÔέƒÏƒÇƒ¿ ƒ¿ƒÎό ƒÑƒÍƒÒς ƒÈƒÍƒÊƒÊƒÍƒÒƒËƒÇƒÐƒÑές ƒÑƒÍƒÒ ƒªƒÃƒÌƒÇƒÈƒÍύ! ƒ«ƒ¿ ƒÂƒÇƒ¿ƒÐƒÓƒ¿ƒÉƒÇƒÐƒÑƒÃί ƒÅ ƒÃƒÉƒÃύƒÆƒÃƒÏƒÅ ƒÎƒÍƒÉƒÇƒÑƒÇƒÈή ƒÂƒÏάƒÐƒÅ ƒÁƒÇƒ¿ ƒÑƒÍƒÒς ƒÈƒÍƒÊƒÊƒÍƒÒƒËƒÇƒÐƒÑές ƒÈƒ¿ƒÇ όƒÐƒÍƒÒς ƒ¿ƒÁƒÖƒËίƒÄƒÍƒËƒÑƒ¿ƒÇ ƒÃƒËάƒËƒÑƒÇƒ¿ ƒÐƒÑƒÍƒË ƒÈƒ¿ƒÎƒÇƒÑƒ¿ƒÉƒÇƒÐƒÊό.

 
  
MPphoto
 

  Kinga Gál (PPE). - Az elmúlt időszakban nem telik el úgy nap, hogy ne hallanánk nagyon súlyos emberjogsértésekről szerte a világban. Gondolok itt az Irakban, Szíriában végbemenő keresztényüldözésekre, amiről tegnap délután vitáztunk, de borzasztó hírek járják be a médiát arról, hogy a gyermekek, gyermekáldozatok milyen nagy számban vannak ezekben az országokban. És azt is tudjuk, hogy jelenleg több ezer gyermek és nő él egyik napról a másikra menekülttáborokban, ahol a hideg közeledtével egyre nehezebb lesz a helyzetük, egyre nehezebb lesz a túlélés. Ezért mindent meg kell tennünk annak érdekében, hogy megvédjük a keresztényeket a sötét középkort idéző kegyetlenkedésektől. Az emberi jogaiktól megfosztott gyermekeket, asszonyokat meg kell védenünk az egyre növekvő számú háborúk és fegyveres konfliktusok borzalmaitól bárhol a világon.

Kiemelten szeretnék itt beszélni most a nyelvi és nemzeti kisebbségek védelméről is. Hiszen ezen közösségekről nagyon kevés szó esik. Pedig emberek millióiról van szó szerte a világban, akiknek a legalapvetőbb emberi jogaik sérülnek, és akik mindennapi küzdelmet folytatnak fennmaradásért, szülőföldön megmaradásért. Kiállás kell az Európai Parlament részéről és az Európai Unió részéről. És én úgy gondolom, hogy nem csak reagálásra, hanem megelőzésre is van szükség és ebben van szerepe és lehet több szerepe a külügyi biztosnak, a Bizottságnak, az uniós delegációknak. Több következményt várunk el az Európai Parlament sürgősségi emberi jogokat illető határozatait követően is, hiszen gyakorlatilag ezek sokszor pusztába kiáltó szavak maradnak.

Ugyanakkor azt is szeretném elmondani, hogy nagyon sajnálom, hogy ezt a vitát is bizony egyes kollégák politikai, saját politikai céljaikra használják, hiszen rengeteg gond van a világban, amiről igazán komolyan kellene végre beszélni és valamit tenni kéne, nemcsak arra várni, hogy majd utólagos reagálás legyen, hanem próbáljunk megelőzően fellépni.

 
  
MPphoto
 

  Josef Weidenholzer (S&D). - Frau Präsidentin! Ich meine, dass das Europäische Parlament auf seinen jährlichen Bericht über die Lage der Menschenrechte und Demokratie in der Welt stolz sein kann.

Er ermöglicht uns, Bilanz zu ziehen und unsere Strategien und Methoden zu verbessern. Dieser Bericht unterstreicht vor allem auch die Ernsthaftigkeit, mit der sich Europa den Menschenrechtsfragen widmet. Sie sind ein wichtiges Kriterium der europäischen Außenpolitik, und es wäre wünschenswert, dass dies noch deutlicher sichtbar wird –gerade dann, wenn der Schutz der Menschenrechte mit anderen – wirtschaftlichen oder geopolitischen – Interessen in Konflikt gerät. Die Welt beobachtet sehr genau, ob wir es mit unserer Menschenrechtspolitik wirklich ernst meinen.

Die Union hat sehr gute Instrumente geschaffen, um die Nachhaltigkeit und Kohärenz ihrer Menschenrechtspolitik zu garantieren: das Europäische Instrument für Demokratie und Menschenrechte und den Sonderbeauftragten für die Menschenrechte, dem ich sehr herzlich zu seiner positiven Arbeit gratulieren möchte.

Ich finde es positiv, dass die europäische Menschenrechtspolitik auch inhaltliche Akzente setzt und neben traditionellen Schwerpunktsetzungen auch aktuelle Aspekte wie den Schutz der Grundrechte im Internet herausgreift. Aber auch hier stellt sich wieder die Glaubwürdigkeitsfrage. Leider haben wir, obwohl wir uns in diesem Haus schon oft damit beschäftigt haben, keine Konsequenzen aus der NSA-Affäre gezogen. Es muss einen wohl auch nachdenklich stimmen, dass, während wir hier unsere Plenartagung durchführen, Hunderte Menschen beim Versuch, das Mittelmeer zu überqueren, sterben. Das hat doch auch etwas mit Menschenrechten zu tun.

 
  
MPphoto
 

  Ryszard Czarnecki (ECR). - Pani Przewodnicząca! Ta debata jest bardzo ważna, bo nie jest zawieszona w próżni. Odbywa się w czasie, gdy w wielu krajach łamane są brutalnie prawa człowieka, także prawa religijne. Ta debata odbywa się w czasie, gdy – co warto podkreślić – tysiące chrześcijan giną nie tylko w Iraku i Syrii, ale także w krajach Afryki. Wydaje mi się, że głos naszego Parlamentu powinien być bardzo mocny, bardzo jednoznaczny, tak aby był głosem donośnym, żeby nie były to tylko słowa, aby poszły za tym działania, aby na przykład Unia Europejska od tego, czy dane kraje respektują prawa człowieka, uzależniała pomoc dla tych krajów, pomoc ekonomiczną i myślę, że trzeba w końcu zacząć to stosować.

 
  
MPphoto
 

  António Marinho e Pinto (ALDE). - Senhora Presidente, senhores Deputados, a pobreza constitui hoje uma violação qualificada dos direitos humanos e da democracia. Ela atinge as suas principais vítimas na fonte de onde emanam todos os direitos pessoais: a dignidade humana. A defesa efetiva dos direitos humanos e a luta contra as suas violações não passarão de proclamações retóricas sem um combate sério e consequente à pobreza, que hoje atinge milhões de pessoas em todo o mundo, incluindo dentro da própria União Europeia.

A erradicação da pobreza não depende apenas de medidas económicas, ou do próprio desenvolvimento económico. A sua eliminação depende sobretudo de políticas, de vontade política. Um combate sério à pobreza constituirá em si mesmo um fator de desenvolvimento económico e de valorização da democracia. É possível erradicar a pobreza. É obrigatório fazê-lo o mais rapidamente possível.

 
  
MPphoto
 

  Javier Couso Permuy (GUE/NGL). - Señora Presidenta, he escuchado un informe lleno de buenas intenciones. Es algo que celebro. Lo que pasa es que podría dar múltiples ejemplos de intereses de la Unión Europea que se ponen por encima de los derechos humanos. En este caso, voy a hablar de algo que nos afecta en mi país. Es la situación con Marruecos.

Según he visto, Marruecos es el Estado que más se beneficia de su relación con la Unión Europea. Tiene, además, un estatuto avanzado. Y, a pesar de que los acuerdos de la Unión Europea están supeditados al cumplimiento de los derechos humanos, Marruecos comete graves violaciones del Derecho internacional y de los derechos humanos. Por ejemplo, en el Sáhara, del cual es potencia ocupante y en el cual incumple el mandato de las Naciones Unidas, dilatando y obstaculizando el proceso de descolonización. Además, comete gravísimos atentados contra la población de los territorios ocupados.

Es curioso, antes de Túnez hubo una primavera árabe en el Sáhara y no supimos nada. Por ejemplo, los presos del grupo de Gdeim Izik —de los Campamentos de la Dignidad—, condenados, en febrero de 2013, por un tribunal militar marroquí: veinticinco civiles juzgados; ocho condenados a cadena perpetua; cuatro, a treinta años y cuatro, a veinticinco años.

Es curioso: ¿Cuándo nos preocupan los movimientos ciudadanos? Solo cuando son países enemigos. No se habla de cambiar el régimen marroquí, sino de cooperación para mejorar la gobernanza. No se les exige el cumplimiento de derechos humanos, sino que se les formulan recomendaciones. Espero que tengamos esto en cuenta en los acuerdos comerciales.

 
  
MPphoto
 

  Mara Bizzotto (NI). - Signora Presidente, onorevoli colleghi, suor Lucia Pulici, settantacinque anni, di Desio, suor Olga Raschietti, ottantatré anni, di Montecchio Maggiore, Vicenza, suor Bernadetta Boggian, settantanove anni di Ospedaletto Euganeo, Padova. Sono tre suore italiane uccise il 7 settembre nel loro convento in Burundi, che hanno difeso sul campo e fino in fondo i diritti umani. Il mio pensiero va a loro, alle loro famiglie, alle loro comunità, ai tanti missionari che hanno lottato e lottano ogni giorno per i diritti umani.

L'Europa sa che i paesi di matrice cristiana tollerano pacificamente attività di altre confessioni religiose nel loro territorio mentre lo stesso principio non vale assolutamente per i paesi musulmani? Ogni anno sono circa centocinquemila i cristiani uccisi per mano dei fondamentalisti, vale a dire uno ogni cinque minuti. Vuol dire che durante l'intervento del Commissario sono morti tre cristiani. Io ho chiesto all'alto rappresentante Ashton una giornata europea contro la persecuzione e l'oppressione dei cristiani e mi è stato risposto di no. È una vergogna, quest'Europa non mi piace.

 
  
MPphoto
 

  Gabrielius Landsbergis (PPE). - Madam President, first of all let me say a thank you for the considerable work that went into the preparation of the report, but let me also draw attention to the human rights situation right on the border of the European Union. The Tatar nation, which faced horrible persecution and sufferings during the Stalin era, is now facing the same situation again. As we speak, full-scale discriminatory action against Tatars is underway in Crimea. Their homes are being searched and their leader is not allowed to enter the country. People are being persecuted just for keeping religious literature in their homes.

So I call upon the EU to show clear support and solidarity with Crimean Tatars, whose basic rights are being violated in their own homeland, which is under illegal occupation. Discrimination and human rights abuse in Russia has reached new heights as well, even when compared to the Soviet Union. As you may know, mothers of the Russian soldiers who are fighting in Ukraine have formed an association, but this association has now been called a ‘foreign agent’ and therefore could be banned, just because they announced that their children are dying in the war in Ukraine.

I think I can say that Mr Andrei Sakharov, whom we honour every year when we nominate the most important defenders of human rights, would himself be persecuted and named a foreign agent by Mr Putin and his regime.

Therefore, I call for the implementation of the EU Strategic Framework and Action Plan on human rights and democracy, this and the next year, to focus the necessary attention and resources in particular on the above-mentioned groups on the eastern border of the EU. If we cannot stop the violations in the countries that are closest to us, that not only weakens the position of the European Union but also sends a very bad signal to all countries that are seeking deeper cooperation with the EU.

(The speaker agreed to take a blue-card question under Rule 162(8))

 
  
MPphoto
 

  Paul Rübig (PPE), Frage nach dem Verfahren der „blauen Karte“. – Herr Kollege Landsbergis! Mich würde interessieren: Wie beurteilen Sie die Menschenrechtslage in Kaliningrad – das liegt ja an der Grenze zur Europäischen Union –, und wie sehen Sie hier die Entwicklungen?

 
  
MPphoto
 

  Gabrielius Landsbergis (PPE), blue-card answer. – For the moment we do not see any real developments in Kaliningrad concerning human rights violations. The more important issues in Kaliningrad are increasing militarisation that threatens the region’s stability. That is what I would like to stress.

 
  
MPphoto
 

  Francisco Assis (S&D). - Senhora Presidente, a proclamação do princípio da universalidade dos direitos humanos não é imperialismo cultural, é avanço civilizacional, e constitui mesmo, provavelmente, o principal legado do pensamento moderno europeu e ocidental para o mundo, o que aumenta em muito as nossas obrigações neste domínio.

Nós bem sabemos que uma política externa não se pode reduzir a uma mera proclamação dos direitos humanos. Seria talvez ineficaz se assim sucedesse. Mas uma política externa que não incorpore como preocupação central também a questão do respeito pelos direitos humanos seria uma política externa demasiado cínica face aos valores que nos devem inspirar constantemente.

E, por isso, eu quero aqui saudar este relatório, porque com todas as insuficiências que ele pode conter, e conterá algumas, significa a concretização de um dos maiores compromissos do nosso projeto europeu: o compromisso com a promoção da salvaguarda dos direitos humanos em todas as partes do mundo.

E é por isso que nós temos que estar atentos tanto aos cristãos, que são perseguidos hoje no Médio Oriente, como aos comunistas mexicanos, que, como foi aqui referido por um colega nosso, terão sido vítimas também de perseguição no México. É por isso que nós temos que estar atentos a todos quantos são objeto de perseguição porque é aí que está o centro de toda a questão e é por isso que o princípio da universalidade dos direitos humanos não pode contemporizar qualquer ideia de relativismo cultural ou de relativismo político, que, a ser levada em consideração, os poria em absoluto em causa.

E também me reconheço no meu colega que há pouco referiu a importância de combater a pobreza, porque a pobreza a nível mundial constitui inequivocamente um dos maiores atentados à dignidade da pessoa humana.

 
  
MPphoto
 

  Beatrix von Storch (ECR). - Frau Präsidentin! Wir reden über die europäische Menschenrechtspolitik, also auch die europäische Außen- und Sicherheitspolitik.

Wir haben dafür einen „Hohen Beauftragten“, und ich habe drei Fragen: Wie viele Menschen wissen überhaupt, dass wir einen EU-Außenminister haben? Wer kennt den Namen dieses Außenministers? In Deutschland kennen 85 % der Menschen nicht einmal den Namen von Jean-Claude Juncker! Wer kennt das Gesicht der Hohen Vertreterin? Ich wette, sie könnte sich hier in das Plenum setzen, und ein Teil der Abgeordneten würde es nicht bemerken.

Am 23. Juni erklärte der Rat, die EU-Menschenrechtspolitik sei gestärkt. Es gibt Richtlinien zur Verteidigung der Religions- und Glaubensfreiheit. Die EU hat sogar einen Beauftragten für Menschenrechte, und der ist angeblich sogar heute hier.

In Syrien und im Irak spielen islamistische Massenmörder Fußball mit den abgeschlagenen Köpfen von Christen und anderen Minderheiten. Kinder werden gekreuzigt und ich denke, es gibt Frauen, die wünschten sich zu sterben.

Hat die Außenministerin sich dazu Gehör verschafft? Was hören wir hier in der Welt von dem Menschenrechtsbeauftragten? In meinen Ohren ohrenbetäubendes Schweigen. Ich schlage vor, wir streichen beide Posten und schicken die gesparten Millionen den Christen und den anderen verfolgten Minderheiten im Irak und in Syrien.

 
  
MPphoto
 

  Martina Anderson (GUE/NGL). - Madam President, there is simply not enough time to address all the necessary issues in this debate. We have little to celebrate this year. While the EU engages in geopolitical stalemate, many people within the EU like women, third country nationals and LGBTI individuals to name just three, still struggle to have their rights recognised. However, one issue I wish to briefly highlight is the ongoing shameful lack of action of the European Union on the situation in Palestine.

The EU-Palestinian Authority’s European Neighbourhood Policy Action Plan, adopted by the Council in June, envisages a Palestinian state based on the rule of law, full respect for human rights, development of democratic values and the promotion of a vibrant civil society. Recent events show that this is far from happening and, by continuing trade relations with Israel, the EU condones their actions and plays a part in the oppression of the Palestinian people and the continuing denial of human rights. There are no human rights without freedom and peace.

There is no point celebrating human rights defenders when the EU does not defend human rights itself and takes no action against Israel’s gross violation of human rights and allows it to act with impunity and carry out crimes against humanity under human rights and international law. So rather than boasting about what the EU does to uphold human rights, the EU stands accused, unfortunately, of being complicit in crimes against humanity.

 
  
MPphoto
 

  Mariya Gabriel (PPE). - Madame la Présidente, Monsieur le Commissaire, Monsieur le représentant spécial, je ne cesserai de le répéter, la place accordée aux droits de l'homme et à la démocratie constitue la véritable valeur ajoutée de la politique extérieure de l'Union. Le rapport annuel est, à ce titre, une ressource précieuse pour améliorer le travail de l'Union.

J'aimerais souligner quatre éléments: tout d'abord, le mandat du représentant spécial pour les droits de l'homme s'achève l'année prochaine. Nous devons être attentifs à ce que ce poste soit renouvelé mais, encore une fois, surtout à ce que des moyens soient donnés au représentant spécial pour vraiment jouer son rôle, donner cohérence, effectivité et visibilité à l'Union en tant que promotrice des droits de l'homme.

Deuxième élément du rapport sur lequel je souhaite m'attarder: les droits des femmes et l'égalité des genres. Il me semble que l'année 2013 a été pleine d'initiatives en la matière. Par exemple, l'intégration d'un conseiller chargé des droits des femmes dans 70 % des opérations civiles et militaires, l'initiative "tolérance zéro" pour les mutilations génitales féminines, le réseau des femmes du service diplomatique. Je ne peux qu'encourager la prochaine haute représentante à poursuivre ces efforts. Les droits des femmes font partie des droits de l'homme et nous savons combien le rôle des femmes est décisif dans les pays en transition ou en pacification, pour que des solutions durables se mettent en place.

Troisièmement, j'insisterai sur les missions du suivi électoral pour évaluer la mise en œuvre des recommandations formulées par les missions d'observation électorale de l'Union. Lors de la publication du rapport annuel de 2012, je me souviens d'avoir appelé à un meilleur suivi. En 2013, trois missions ont été déployées. En 2014, j'ai moi-même dirigé la mission en République démocratique du Congo. C'est ainsi qu'on rend plus efficaces, crédibles et cohérents notre appui et nos messages aux partenaires.

Enfin, j'insisterai sur la cohérence entre, d'une part, nos différentes politiques externes et, d'autre part, entre nos politiques internes et externes. La transversalité des droits de l'homme doit être assurée dans la politique commerciale avec des partenaires stratégiques, dans nos politiques de sécurité, politiques d'asile ou migration ou encore l'exemple de la lutte contre le terrorisme, et quant à la cohérence entre nos politiques externes et internes, si c'est nécessaire, pour garder notre crédibilité en tant que défenseur des droits de l'homme et en tant que partenaire fiable.

 
  
MPphoto
 

  Richard Howitt (S&D). - Madam President, I worked on the human rights report this year and the achievements it reflects, in particular the creation of the new human rights dialogue with Burma to seek to contribute to the process of transition in that country, the agreement of new guidelines to respect the human rights of LGBTI people and for freedom of religion and belief, the agreement of the updated instrument on the European Initiative for Democracy and Human Rights in which this Parliament was a partner, and the conduct of successful election observation missions during the year, including in Pakistan where I was present myself and where our presence is proving to make such a real difference in defending democracy.

To the EEAS and the Commission I stressed that the report presages moving to a new phase where the priority must be not drafting country human rights strategy papers but implementing them, not appointing human rights Focal Points but seeing them work, not in an action plan but in action, full stop.

As Parliament is fully aware of my special interest in corporate responsibility, you will understand that it is right to recall that 2013 was the year of the tragic Rana Plaza factory collapse in Bangladesh, leaving more than 1000 people dead, people who stitched clothes for high street shops in the capitals across Europe, highlighting how progress in the EU on implementation of the UN guiding principles on business and human rights is both necessary and as yet insufficient.

 
  
MPphoto
 

  Bas Belder (ECR). - Geloofsvrijheid is een groot goed, zeker op Cuba. Vanwege de evangelische kerken aldaar, waarmee ik contact onderhoud, geef ik Raad en Commissie derhalve de volgende wensen door, die bij het aanhalen van de betrekkingen een voorwaarde moeten zijn.

Ten eerste, vrijheid om eigen christelijke tijdschriften te drukken. Ten tweede, het uitzenden van christelijke programma's op televisie en radio. Ten derde de officiële erkenning van evangelische kerken, alsmede eigendomsrecht op kerken en gebouwen. Ten vierde, en zeker gezien de bittere armoede, vrijheid voor de kerk om als erkende instelling sociale activiteit te ontplooien in kinderopvang, ouderenzorg en bepaald niet onbelangrijk op Cuba maaltijdvoorzieningen. Ten slotte, vrijheid voor de Cubaanse kerken om directe geestelijke en materiële hulp vanuit kerken in Europa te ontvangen, zonder inmenging van de Cubaanse staat.

Raad en Commissie, oud-collega Lambrinidis, ik ken u al langer. Ik vertrouw erop dat, als u in contact staat met de Cubaanse autoriteiten, dit wel essentiële voorwaarden zijn.

[De Voorzitter onderbreekt hier de spreker.]

 
  
MPphoto
 

  Ramón Jáuregui Atondo (S&D). - Señora Presidenta, señores miembros de la Comisión, yo creo en su trabajo; yo creo que lo que ustedes hacen es importante. No somos perfectos; hay muchísimas contradicciones, pero esa es la evolución del mundo. Yo creo que ustedes hacen un trabajo importante para que Europa siga siendo un faro de civilización en el mundo.

Y quiero darles dos consejos respecto a América Latina que me parece importante citar de manera especial.

Primero, creo que es muy importante que las empresas europeas que invierten y que trabajan en este mundo que ha globalizado la producción, que invierten y trabajan en América Latina, lo hagan respetando los derechos laborales y los derechos medioambientales de las comunidades donde operan. Tenemos graves problemas en América Latina por la manera de actuar de muchas empresas europeas. Yo les recomiendo que pongamos la vista en los problemas generados en este ámbito porque, como decía el señor Howitt, la responsabilidad social de las empresas es algo muy importante en la cultura del cumplimiento de los derechos humanos en todo el mundo. Y segundo, creo que nuestros ojos, nuestros oídos saben de las vulneraciones de los derechos humanos por las ONG, por los miles de voluntarios, por las miles de personas que trabajan en todo el mundo, también en América Latina —europeos y latinoamericanos—, en la defensa de los derechos humanos. Ellos tienen que recibir nuestra ayuda; tienen que recibir nuestro apoyo. Me parece que este es un segundo consejo importante para hacer un segundo informe, el año que viene, mejor todavía.

 
  
 

Interventions à la demande

 
  
MPphoto
 

  Andrej Plenković (PPE). - Gospođo potpredsjednice, pozdravljam povjerenika Mimicu s kojim sad vodimo raspravu u drugom okviru nakon one na različitim stranama u izbornoj kampanji za Europski parlament, ali sada smo na istoj strani zaštite ljudskih prava u svijetu i osobito prije svega vođenja računa o tome da se ljudska prava poštuju unutar država članica Europske unije.

Također cijenim i napore i rad u posljednje dvije godine koje je Posebni predstavnik za ljudska prava, gospodin Lambrinidis, poduzeo u zaštiti ljudskih prava, njihovoj univerzalnosti, multilateralnoj suradnji osobito s Vijećem Europe koje je ovdje u Strasbourgu i kojem su ljudska prava, odnosno zaštita njih, glavna aktivnost, kao i s Ujedinjenim narodima.

Čini mi se da ljudska prava i njihova zaštita moraju biti stalni i obavezni, kontinuirani dio svih aktivnosti vanjske politike Europske unije, o tome u svim instrumentima moramo voditi računa, a osigurali smo dovoljno sredstava za njihovu zaštitu u narednih sedam godina. Također smatram da moramo poseban napor napraviti u zaštiti kršćana u Iraku i Siriji.

 
  
MPphoto
 

  Renato Soru (S&D). - Signora Presidente, onorevoli colleghi, concordo con il fatto che il lavoro svolto è un lavoro importante per il quale tutti noi dobbiamo ringraziare, tuttavia mi premeva ricordare quanto è accaduto anche questo fine settimana nel Canale di Sicilia, quel tratto di mare tra la Libia, Malta e l'Italia: sono morte circa settecento persone.

In quel tratto di mare dall'inizio dell'anno sono morte più persone che a Gaza. In quel tratto di mare si vive una guerra in tempo di pace. Quel tratto di mare è alle porte dell'Europa. Una guerra che non è lontana da noi, è alle porte dell'Europa, appunto, ci riguarda, riguarda migliaia di persone che guardano all'Europa come a una terra promessa, che guardano all'Europa come un luogo dove arrivare finalmente, spendere la propria vita e il proprio talento scappando da guerre, dallo sterminio, dalle persecuzioni razziali qualche volta, dalle persecuzioni e dalla totale assenza di diritti civili.

Credo che l'Europa debba guardare con più attenzione. È tempo di mettere da parte la prudenza e rivedere i regolamenti di Dublino e guardare a quanto sta accadendo e ci riguarda così da vicino.

(L'oratore accetta di rispondere a una domanda "cartellino blu" (articolo 162, paragrafo 8, del regolamento))

 
  
MPphoto
 

  Giulia Moi (EFDD), Domanda "cartellino blu". – Signora Presidente, onorevoli colleghi, mi rivolgo al collega per quanto riguarda i diritti umani e sul fatto di porre fine a questa strage che avviene nel nostro mare: voi come lo volete conciliare con il fatto che invece in Italia avete finanziato l'acquisto di trentacinque cacciabombardieri dal costo di diversi miliardi ciascuno?

 
  
MPphoto
 

  Renato Soru (S&D), Risposta a una domanda "cartellino blu". – Signora Presidente, onorevoli colleghi, è molto semplice: io non ho mai finanziato nessun acquisto di cacciabombardieri, non ho nemmeno mai sparato un colpo con una pistola o con un fucile, sono qui che faccio il mio lavoro, la sua domanda la deve presentare ad altri.

 
  
MPphoto
 

  Ivan Jakovčić (ALDE). - Gospođo predsjedavajuća, ovaj izvještaj doživljavam pozitivno, doživljavam ga optimistički i mislim da je to dobro postavljeno, jer Europa definitivno mora biti glavni promicatelj ljudskih prava u svijetu. Objektivno, osim našeg kontinenta, možemo na neki način reći, nema nikoga drugoga tko se zaista do kraja iskreno, i na način na koji to mi činimo, bori za ljudska prava svugdje u svijetu.

No međutim, treba reći jednu drugu činjenicu. Stanje ljudskih prava u svijetu vjerojatno nije bilo nikada gore. Imamo zaista odvratne situacije, stravične situacije, ali ja ne bih govorio samo o onim najtežim situacijama. Govorit ćemo i o onim situacijama koje su takozvana laka kršenja ljudskih prava, ali za mene nema teških ili lakih kršenja ljudskih prava. Postoji kršenje ljudskih prava. I zato bih one koji su najglasniji u ovom Parlamentu htio samo podsjetiti da sam desetak puta dobio izbore sa sloganom: različitost je naše bogatsvo, tolerancija je naša snaga. Nadam se da će to i drugi činiti.

 
  
MPphoto
 

  Εμμανουήλ Γλέζος (GUE/NGL). - Δεν άρχισα ακόμα να μιλώ, και το χρονόμετρο μετράει. Το δικαίωμα, "το εμόν ύδωρ", που έλεγαν οι αρχαίοι Έλληνες, δηλαδή το δικαίωμα στην ομιλία, το διεκδικώ. Δεν άρχισα ακόμα την ομιλία μου! Γιατί το χρονόμετρο αρχίζει και μετράει; Αγαπητή Πρόεδρε, δεν άρχισα ακόμα να μιλάω και το χρονόμετρο μετράει. Διαμαρτύρομαι εντονότατα διότι μου "κλέβετε" τον χρόνο ομιλίας, μου "στραγγαλίζετε" το δικαίωμα της έκφρασης.

[Ο ομιλητής, διαμαρτυρόμενος, δεν κάνει χρήση του δικαιώματός του να παρέμβει για ένα λεπτό στην ολομέλεια]

 
  
MPphoto
 

  La Présidente. - Monsieur, voulez-vous commencer votre propos? Nous interromprons le temps au bout d'une minute.

Monsieur, voulez-vous prendre la parole pour une minute? Vous l'avez demandé, vous l'avez obtenu, prenez la parole une minute, Monsieur. Non, bon.

 
  
MPphoto
 

  James Carver (EFDD). - Madam President, there is an old saying that if you put something under your nose you do not see it. I would like to draw attention to a human rights issue here in the European Union, and that is the despicable treatment of Roma gypsies in some Eastern European countries, which has led to large numbers moving away to seek a better life in Western Europe. As has been well reported in the British media, we have huge social tensions and problems now in Sheffield and in London. I speak probably as the only Member of this Chamber who is from British Romany descent by virtue of my Nanna, Rose.

The metropolitan elite in my country tend to treat travellers as one specific people, but there are Irish Travellers, British Romany, New Age travellers and Showmen. We are all very different people who need to be treated very differently. I say to the EU it should put its own house in order and deal with the problems of the Roma travellers in Eastern Europe before seeking to go elsewhere across the world.

 
  
MPphoto
 

  Eduard Kukan (PPE). - Aj dnešná debata ukazuje, že situácia na Ukrajine a postup Islamského štátu na Blízkom východe sú dve najdôležitejšie krízy. S nimi úzko súvisí aj naše úsilie brániť hodnoty, na ktorých je EÚ postavená: demokratické politické zriadenie a dodržovanie občianskych slobôd. Minulý rok sme žiadali, aby témy ľudských práv a demokracie zohrávali dôležitejšiu úlohu vo vonkajších vzťahoch Únie. Volali sme po systematickejšom a efektívnejšom presadzovaní ľudských práv a demokracie vo svete.

Ako spravodajca minuloročnej správy EÚ k ľudských právam zopakujem to, čo som povedal už vtedy. Protesty na Ukrajine a Arabská jar nám pripomenuli, že ľudia sa nezmieria s obmedzovaním ľudských práv a chcú rozhodovať o smerovaní svojich krajín. A je našou povinnosťou im v tomto pomáhať.

 
  
MPphoto
 

  Liisa Jaakonsaari (S&D). - Arvoisa puhemies, yhdyn kollega Sorun käsitykseen siitä, että ehkä tämän ajan suurimpia ihmisoikeusrikkomuksia on se, että Välimerestä on tulossa kymmenien tuhansien ihmisten hauta. Minusta tämä asia on se, johon meidän täytyy todella puuttua voimakkaammin.

On hieno asia, että meillä on nyt ulkosuhdehallinto ja ihmisoikeuksien erityisasiantuntija ja että kaikki nämä välineet alkavat olla kunnossa. Nyt pitää erityisesti keskittyä kauppasopimuksiin. Olen itse ollut Kazakhstanin ja EU:n välisen kauppasopimuksen esittelijä, ja on ollut vähän surullista havaita, että neuvottelut etenevät, mutta maassa ihmisoikeustilanne heikkenee. Minusta parlamentin pitää pitää kiinni oikeuksistaan puuttua näiden kauppasopimusten sisältöihin hamaan loppuun saakka ennen kuin ne solmitaan.

 
  
MPphoto
 

  Pablo Echenique (GUE/NGL). - Señora Presidenta, la verdad es que se me ocurren pocos conjuntos de principios más importantes que los derechos humanos y creo que es importantísimo que se hagan informes al respecto.

Ahora bien, me sorprende la mirada, siempre hacia afuera y tan poco hacia dentro, con que la Unión Europea trata este tema. Está muy bien que vigilemos el cumplimiento de los derechos humanos más allá de nuestras fronteras, pero quizás también sería interesante mirar un poco hacia dentro. Mirar un poco hacia las personas con discapacidad, la gente que pierde sus casas, la gente que no puede poner la calefacción en invierno, la gente que busca comida en los contenedores, los inmigrantes que están encerrados en centros de internamiento...

Posiblemente también nos vendría muy bien un informe sobre estas violaciones de derechos humanos.

 
  
MPphoto
 

  Soraya Post (S&D). - Fru talman! Egentligen hade jag frågor, men de personer jag ville fråga är inte i rummet i dag. Jag vill dock ändå kommentera lite.

Jag håller med en del talare som har uttryckt fortsatt stöd för Lambrinidis arbete. Det gör jag också. Det är en stor kris i Europa, i hela världen. Jag tänkte också säga att detta är högsta prioritet överhuvudtaget, också med tanke på högerextrema partier som växer fram i våra demokratiska forum för att sedan rasera demokrati. Det är märkligt att de som pratar mest om demokrati och mänskliga rättigheter är just de personer som väljer att säga mänskliga rättigheter för kristna. Och alla andra då?

Jag tänker också på Járóka. Du är inte den enda romen, nu är jag också romsk kvinna här. Jag har upplevt och erfarit alla dessa kränkningar. I dag, 2014, finns det nästan inga romer i EU eller utanför EU som får ta del av de mänskliga rättigheterna inom något område – rättigheter som är universella, odelbara och faktiskt gällande över hela världen.

Det ska inte behöva sättas grupp mot grupp för att man ska bli erkänd och få uppleva alla människors lika värde och värdighet. Det finns mycket att göra, och jag stöder det.

 
  
 

(Fin des interventions à la demande)

 
  
MPphoto
 

  Neven Mimica, Member of the Commission, on behalf of the Vice-President of the Commission/High Representative of the Union for Foreign Affairs and Security Policy. - Madam President, I would like to thank honourable Members for this very fruitful debate. I can assure you that your constructive remarks are well noted and will be duly considered.

We take note of your recommendation to support and step up cooperation with the European Ombudsman. It is an excellent idea and complements our determination to support civil society. I fully agree with you that we need to develop indicators to measure the impact of our actions. This is precisely one of our objectives and we look forward to discussing this issue with you, including in the contact group, to which we are committed.

Thank you also for your positive words about our work on human rights defenders around the world and your appreciation for the excellent work done by Special Representative Stavros Lambrinidis. Rest assured that we make every effort to make our human rights dialogues result-oriented and to see that all agreements contain effective human rights clauses, as foreseen in our action plan, and to broaden our action beyond civil and political rights to economic cultural and social rights.

I would like to assure you that we are making – and shall be making – every effort to alleviate the plight of Christian communities and ethnic minorities in the Middle East and worldwide. Those responsible must be made accountable.

I fully agree that future annual reports should be the outcome of active and constructive discussions among EU institutions. This also means that, during this exercise, we should seek full use of parliamentary diplomacy in promoting human rights in the world. We could not agree more that maximising our internal-external coherence is of huge importance.

If we want our policies to be fully efficient in this process, the role of Parliament is vital. Mainstreaming human rights into all our external policies, especially into development policy, is an ongoing process and, despite progress so far, it is imperative that we step up our efforts. Let me underline once more our engagement to continue to work in this direction together with all stakeholders, including the Commission and Parliament.

Our achievements are numerous but our endeavours are not finished. We need to continuously fight against all actions that threaten the universality, indivisibility and interdependence of human rights. We need to voice further our human rights concern with our partners at all levels and in all forms of dialogues and contacts.

Challenges do not only come from the outside, which is why we will strive to achieve the most challenging objective – integrating human rights in all EU external policies such as trade, development, conflict prevention, counter-terrorism and other areas. We have made progress but need to continue to work in that direction, including a human-rights-based approach to development and in business, together with Parliament, the Commission, Member States, civil societies and other stakeholders. We can all be proud that these past years illustrate a strengthened EU human rights policy. Today we can be proud of our achievements but should also renew our engagement to address the many challenges we have around the world.

Let me conclude by praising once more the proactive role of Parliament on human rights and reiterating our commitment to work closely with it.

 
  
  

Președinte: CORINA CREŢU
Vicepreședinte

 
  
MPphoto
 
 

  Preşedinte. - Dezbaterea pe acest subiect a fost închisă.

Declarații scrise (articolul 162)

 
  
MPphoto
 
 

  Andi Cristea (S&D), in writing. I welcome the Annual Report on Human Rights and I am proud of the role played by the European Parliament as a champion of democracy and human rights. It is encouraging that almost 150 human rights country strategies were adopted and, at a civil society level, more than 530 new EIDHR 1 initiatives were launched. It is important that all actors should continue to promote human rights, democracy and the rule of law, and in particular to abolish the death penalty, combat torture, and fight racism and other forms of discrimination. However, the challenge remains for the newly agreed country human rights strategy papers to be fully implemented and to uphold human rights through the EU’s trade, investment and development actions. We see everyday stories and images of great suffering which lead us to realise that further urgent action is needed. The Action Plan will help us to ensure continued progress and we should make all the efforts to implement the EU Strategic Framework on Human Rights and Democracy, with adequate flexibility so as to respond to new challenges as they arise. We should continue to step up our efforts and provide help to peoples in need around the world.

 

9. Разисквания по случаи на нарушения на правата на човека, демокрацията и принципа на правовата държава (разискване)

9.1. Преследване на защитниците на правата на човека в Азербайджан
Видеозапис на изказванията
MPphoto
 

  Preşedinte. - Următorul punct pe ordinea de zi se referă la dezbaterile privind cazurile de încălcare a drepturilor omului, a democrației și a statului de drept (articolul 135 din regulamentuld e procedură).

Următorul punct pe ordinea de zi este dezbaterea a șapte propuneri de rezoluție privind persecutarea militanților pentru drepturile omului în Azerbaidjan [2014/2832(RSP)].

 
  
MPphoto
 

  Ivo Vajgl (ALDE). - Vaša predhodnica na mestu predsedujočega je zamudila priložnost za to, da da možnost za demokratično razpravo, ki bi zaslužila ime „catch the eye”, in mi ni dala besede.

Obžalujem to in upam, da bo ta instrument dejansko postal instrument dialoga v Parlamentu, ne pa deklamacij in monologov.

 
  
MPphoto
 

  Preşedinte. - Este prerogativul vicepreședintelui. Mulțumesc foarte mult.

 
  
MPphoto
 

  Arne Gericke, Verfasser. - Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen! Im Mai 2012 war Baku, die Hauptstadt Aserbaidschans, Austragungsort des Eurovision Song Contest. Motto des Events: Light your fire. Schon damals stand das Land in der Kritik; Menschenrechtsorganisationen beklagen seit Langem Demokratiedefizite. Besonders betroffen sind – wie immer – Frauen, Kinder und ältere Menschen. Erst in den vergangenen Wochen haben Menschenrechtsverletzungen selbst erfahrene Aserbaidschan-Experten erschüttert.

Ich bin froh, dass wir diese Vorfälle hier im Haus benennen und verurteilen. Ich erwarte von der neuen Europäischen Kommission eine klare Stimme für Menschenrechte als unverrückbaren Teil unserer Nachbarschaftspolitik und insbesondere unserer Wirtschaftspolitik.

Es war Anke Engelke, die deutsche Moderatorin des Eurovision Song Contest 2012, die als einzige unter 47 Fernsehprofis den Mut hatte, bei der Punktevergabe Kritik an der Menschenrechtssituation in Aserbaidschan zu üben. Ich zitiere: „Es ist gut, abstimmen zu können. Es ist gut, eine Wahl zu haben. Viel Glück auf deiner Reise, Aserbaidschan! Europa beobachtet dich.“ Ich möchte dem hinzufügen: Menschen und Menschenrechtler in Aserbaidschan, Europa ist auch heute auf eurer Seite. Und uns alle möchte ich ermutigen: Light your fire for human rights!

 
  
MPphoto
 

  Alexander Graf Lambsdorff, author. - Madam President, it is good to see you there and I regret that we will not have this opportunity for much longer but congratulations on your appointment.

The situation in Azerbaijan is extremely worrisome. Due to the crisis in Ukraine, the Middle East, Iraq, we have been looking at other places but it is good that we now turn our attention to this country where the situation for human rights defenders has got worse and worse.

The government has intensified its already authoritarian crackdown on independent political and other public voices in Azerbaijan. According to Human Rights Watch and according to Freedom House, the authorities have imprisoned at least 40 political activists, human rights defenders, journalists and others, on various trumped-up charges including drug possession, tax evasion and even treason in the last two years.

In a dramatic escalation since last July the government rounded up the country’s most senior human rights and other public figures, imprisoning them on politically-motivated charges. These include Leyla Yunus, the well-known director of the Institute for Peace and Democracy, and her husband, the historian Arif Yunus, Rasul Jafarov, Chair of Azerbaijan’s Human Rights Club, and Intigam Aliyev, the highly respected Chair of the Legal Education Society. They were all part of a group compiling a comprehensive list of victims of politically-motivated arrests in Azerbaijan. Now they are on that list.

In addition, the governmentʼs already tough restrictions on the activities of non-governmental organisations have been further tightened. Many groups have been effectively forced to shut down after their bank accounts were frozen or their sources of funding blocked.

On the other hand, Azerbaijan is making the most of new opportunities to boost its international profile. In a perverse twist – there is no other word to express it – Azerbaijan in May assumed a prestigious position in Europe’s leading human rights body, the rotating chairmanship of the Committee of Ministers of the Council of Europe, and on 24 June President Ilham Aliyev used his speech before the Council’s Permanent Assembly in Strasbourg to deny any human rights problems and to call his critics liars. Only four weeks later all his critics were proven right.

 
  
MPphoto
 

  Josef Weidenholzer, Verfasser. - Frau Präsidentin! Seit 13 Jahren ist Aserbaidschan Mitglied des Europarates, und das ist eine wichtige Errungenschaft für dieses Land und für Europa. Gegenwärtig führt es sogar seinen Vorsitz.

Das Herzstück des Europarates ist die Europäische Menschenrechtskonvention, und an diesen Maßstäben muss sich Aserbaidschan messen lassen. Trotz offizieller Beteuerung hat sich die Situation der Menschenrechte laufend verschlechtert, und der Spielraum von NGOs wird systematisch eingeschränkt. Unter fadenscheinigen Vorwänden werden Menschen, die ihr Recht auf freie Meinungsäußerung wahrnehmen, drangsaliert und zu Haftstrafen verurteilt.

Kommissar Füle würdigte bei seinem Besuch vor zwei Wochen den Einsatz der Zivilgesellschaft angesichts solcher Bedingungen und sicherte die volle Aufmerksamkeit der Europäischen Union zu.

Vor diesem Hintergrund ist unsere Entschließung zu sehen. Sie beschäftigt sich mit einer Reihe von Fällen wie Əliyev und Yunus, wo Menschen wegen ihres Einsatzes für die Menschenrechte verfolgt werden.

Unsere Entschließung ist ein ernstes Warnzeichen: Eine dauerhaftere europäische Perspektive kann es nicht geben, wenn die gegenwärtige Praxis weiter fortgesetzt wird.

 
  
MPphoto
 

  Jaromír Štětina, Autor. - Paní předsedající, porušování lidských práv v Ázerbájdžánu je bohužel prokazatelný fakt. Říkám bohužel zejména proto, že je Ázerbájdžán země Východního partnerství, země velmi důležitá pro budování vztahů mezi Evropskou unií a zeměmi jižního Kavkazu. To si uvědomovali autoři předkládané rezoluce, její text je navržen ve vyvážené shodě zástupců všech frakcí. Návrh rezoluce vyjmenovává především případy politických vězňů v Ázerbájdžánu. Dovolte mi dámy a pánové, abych jeden z nich krátce vyzdvihl.

Je to případ vězněného právníka Intigama Alijeva, obhájce politicky pronásledovaných. Pro mě je jeho případ obzvlášť znepokojující. Intigam Alijev totiž před nedávnem v Praze obdržel cenu Homo Homini od nejvýznamnější nevládní české organizace Člověk v tísní (People in Need foundation).

Prosím, dámy a pánové, podpořte tuto rezoluci při dnešním hlasování.

 
  
MPphoto
 

  Marie-Christine Vergiat, auteure. - Madame la Présidente, au printemps 2012, des centaines de personnes sont descendues dans les rues de Bakou pour réclamer des réformes démocratiques. Le gouvernement a réagi par une vague de répression dont les effets se font encore sentir aujourd'hui, qui ne cessent même de s'aggraver. Opposants politiques, militants de la société civile, journalistes en sont comme toujours les victimes. Leyla Yunus en est le symbole.

Alors que la tension internationale est focalisée sur l'Ukraine, la tension européenne, je dirai même, le clan au pouvoir croit bénéficier d'une impunité totale, tant il est courtisé en raison de ses fortes réserves en hydrocarbures. L'Azerbaïdjan est lié à l'Union européenne par un accord de partenariat et de coopération et un accord d'association est en cours de négociation. Quel est le sens de ces négociations si elles ne sont pas conditionnées au respect des droits de l'homme?

En Azerbaïdjan, non seulement aucun progrès mais cela régresse sans cesse. Il y a donc urgence à interrompre les négociations, à appliquer strictement l'accord d'association au strict bénéfice de la société civile et à le suspendre si nécessaire. Sinon, tout ce que nous avons dit précédemment n'est que du vent. Là, l'Union européenne a les moyens d'agir, qu'elle le fasse!

 
  
MPphoto
 

  Ignazio Corrao, Autore. - Signora Presidente, onorevoli colleghi, la Repubblica dell'Azerbaigian ha attualmente la presidenza di turno del Consiglio d'Europa, l'organizzazione che guida la difesa dei diritti umani e della promozione della democrazia.

La Repubblica dell'Azerbaigian è allo stesso tempo un paese in cui i diritti sono sistematicamente violati, dalla libertà di espressione – in particolare su Internet – alla libertà di associazione e di riunione, un'assurda contraddizione direi. L'Azerbaigian punta a diventare uno dei principali fornitori di gas per l'Europa, quindi dal punto di vista commerciale o energetico-strategico sembra interessarci molto, mentre meno forte è stato finora il nostro interesse per la sua tenuta democratica e per la salvaguardia dei diritti umani.

Notizie di stampa e alcuni rapporti delle organizzazioni non governative più importanti ci informano che ci sono decine di prigionieri di coscienza dietro le sbarre per avere espresso la loro opinione da giornalisti, blogger o attivisti, sulla base di accuse pretestuose e soprattutto senza un giusto processo. Inoltre, otto detenuti tra i diciotto e i trent'anni starebbero facendo lo sciopero della fame per sensibilizzare l'opinione pubblica internazionale.

Chiediamo all'Europa di fare pressioni sul governo azero affinché siano rispettati gli accordi internazionali che ha sottoscritto, incluso quello che gli permette di presiedere il Consiglio d'Europa. L'Europa è il principale finanziatore delle organizzazioni civili in Azerbaigian. Chiediamo quindi che la Commissione monitori l'uso di questi fondi. Devono essere spesi in maniera trasparente ed efficace, altrimenti sarebbe come voltare le spalle a quei ragazzi in carcere che chiedono solo un po' di dignità.

 
  
MPphoto
 

  Molly Scott Cato, author. - Madam President, in July we watched with horror as the Azerbaijani Government waged war on its civil society. It has targeted some of the country’s most prominent human rights defenders, imprisoning them on the basis of trumped-up and politically motivated charges. I name in particular Leyla Yunus, Arif Yunus, Rasul Jafarov and Intigam Aliyev. We need a strong condemnation of the detention of Azerbaijani human rights defenders in order to raise their profile and offer them protection, and for the same reason I am proud to say that the Green Group has nominated Leyla Yunus for this year’s Sakharov Prize.

I also note the most recent news that the UN Subcommittee on the Prevention of Torture has decided to suspend its visit to Azerbaijan due to obstructions it encountered in carrying out its mandate under the Protocol Against Torture, of which Azerbaijan is a signatory.

In our own resolution we call for all bogus charges against the human rights activists to be dropped and urge the Azerbaijani authorities to end the practice of selected criminal prosecution and imprisonment of critics of the government. We call on the Azerbaijani authorities to halt all actions aimed at supressing freedom of express and assembly.

In relation to our own EU institutions, we call on the Council and Commission and our High Representative to ask for the immediate release of all Azerbaijani human rights defenders and to apply the ‘more for more’ principle with a specific focus on their situation. We also insist that negotiations towards a new strategic modernisation partnership with Azerbaijan should be put on hold until these minimum steps are taken, and that the advancement of relations between the EU and Azerbaijan should be clearly linked to practical steps by the government to improve its abysmal record.

The case of Leyla Yunus was brought to my attention by a constituent who knows her well and who has told me of the terrible suffering that Dr Yunus is undergoing. It is too personal to be detailed here but it should not be forgotten and it should motivate us to condemn the actions of the Azerbaijani Government in the strongest terms and to demand the same standards of human rights that we ourselves would expect as EU citizens.

 
  
MPphoto
 

  Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, w imieniu grupy PPE. – Pani Przewodnicząca! Ci z nas, którzy wchodzą codziennie do Parlamentu Europejskiego od strony budynku Rady Europy, widzą ten wielki baner informujący o tym, że Azerbejdżan ma właśnie przewodnictwo w Radzie Europy. Ja chciałabym dzisiaj w tej debacie podkreślić to, jak niezwykle destrukcyjne działania podjęły władze Azerbejdżanu w ostatnich miesiącach i udało im się, wykorzystując zamieszanie związane z konfliktem rosyjsko-ukraińskim, rozmontować społeczeństwo obywatelskie, można powiedzieć, w ciągu ostatnich 2 miesięcy. To społeczeństwo jest tak zastraszone, że nie odważy się dzisiaj wyjść na ulice ani sprzeciwić politycznym aresztom. Niestety reakcja społeczności międzynarodowej jest bardzo słaba. To, co się dzieje w Azerbejdżanie dzisiaj, powinno spowodować np. natychmiastowe powołanie specjalnego sprawozdawcy i potępienie takiego postępowania przez Radę Europy. Od Unii Europejskiej, od naszej delegatury w Baku powinniśmy też wymagać szerszego potępienia tej sytuacji, rozważenia wprowadzenia zakazu wizowego dla niektórych popleczników Alijewa. Tylko taki mocny sygnał mógłby w tej chwili wpłynąć na politykę Azerbejdżanu.

I już na sam koniec chciałam powiedzieć jeszcze kilka słów do biznesu. Różne europejskie firmy (nie chcę tutaj wymieniać ich nazw) zdecydowały się sponsorować pierwsze Europejskie Igrzyska Olimpijskie, które odbędą się w Baku. Oczywiście interes – surowce – jest tutaj ogromny. Ale zastanawiam się, czy te firmy dokonały jakiejkolwiek oceny wpływu tego sponsoringu na prawa człowieka w kraju, zgodnie z zasadami ONZ? Te igrzyska, zdajmy sobie z tego sprawę, zostaną wykorzystane przez Alijewa do promocji kraju i zaprezentowania go w jak najlepszym świetle.

Ostatnie słowo – ta rezolucja jest bardzo dobra, ale niech to będzie dopiero pierwszy krok i angażujmy się dalej.

 
  
MPphoto
 

  Kati Piri, namens de S&D-Fractie. – Volgens Human Rights Watch zijn er de afgelopen twee jaar veertig politiek activisten, bloggers, journalisten en mensenrechtenactivisten onterecht achter de tralies gezet in Azerbeidzjan. Voor deze mensen vragen wij hier vandaag aandacht.

Azerbeidzjan is een onderdeel van het Europees nabuurschapsbeleid en een strategische partner van de EU. Juist daarom moeten wij extra kritisch zijn als de gemeenschappelijke waarden waar ons partnerschap op gebouwd is, zo ernstig geschonden worden. De afgelopen maanden is er een ongekende golf van arrestaties gaande tegen mensen die kritiek durven te uiten op de autoriteiten. Onder hen ook, hier al vaak genoemd, Leyla Yunus en haar man Arif, Rasul Jafarov en Intigam Aliyev. Want wat hebben deze mensen eigenlijk misdaan? Zij hebben de principes van de Raad van Europa toegepast en mensenrechtenschendingen aan de kaak gesteld.

Wij roepen de autoriteiten in onze resolutie op om deze politieke gevangenen onmiddellijk vrij te laten en een einde te maken aan de heksenjacht op mensen die opkomen voor universele principes als vrijheid en democratie.

 
  
MPphoto
 

  Ryszard Czarnecki, w imieniu grupy ECR. – Pani Przewodnicząca! Mam nadzieję, że będzie Pani świetnym komisarzem i tego bardzo serdecznie życzę, choć oczywiście Parlament Europejski traci znakomitą europosłankę i świetnego wiceprzewodniczącego. Trzymam za Panią kciuki, Pani Przyszła Komisarz!

Proszę Państwa! To ważna debata także dlatego, że zwraca naszą uwagę na kraje Kaukazu Południowego, o których ostatnio mówi się w naszym Parlamencie jakby mniej, a niesłusznie, bo to bardzo ważny region. Region, który generalnie stara się – mówię o społeczeństwach, niekoniecznie o rządach – być jak najbliżej Europy: Europy politycznej, europejskich standardów, europejskich wartości. Spotykałem się wielokrotnie z Gruzinami, Ormianami i Azerami i wiem, że oni w wielu sprawach myślą podobnie jak my. Mam nadzieję, że w przyszłości jak najszybciej będziemy prowadzić debaty również na temat przestrzegania praw człowieka w Rosji, bo o tym też ostatnio jest bardzo cicho, a niesłusznie.

 
  
MPphoto
 

  Kateřina Konečná, za skupinu GUE/NGL. – Paní předsedající, s velkou radostí jsem včera poslouchala projev Martina Schulze. Rozuměla jsem mu tak, že Německo potřebovalo více jak 70 let, aby se vyrovnalo se svou tragickou minulostí.

Dnes projednáváme rezoluci o republice Ázerbájdžán, ve které nutíme suverénní stát, aby se za dobu dvou až tří let přizpůsobil od svých kořenů našemu pojetí demokracie. V této souvislosti nemohu a nebudu souhlasit s jakýmkoliv předběžným rozhodnutím, které by mělo posloužit k tomuto cíli. Suverénní stát Ázerbájdžán má právo, aby soudní a výkonná moc měla dostatek času vyšetřit případy porušování lidských práv, ale bez vnějšího tlaku a politických prohlášení Evropské unie. Neobjektivní hodnocení těchto případů nejen v Ázerbájdžánu jsou kontraproduktivní a jsou v přímém rozporu s duchem spolupráce, kterou propaguje Evropský parlament.

Moje poznání Ázerbájdžánu je, že vykazuje více než značnou míru odhodlání a snahy uvést své vnitrostátní právní předpisy do souladu s mezinárodním právem. Jsme povinni kritizovat, ale zároveň respektovat historicko-kulturní souvislosti konkrétních zemí a vést s nimi dialog, a spolupracovat nejen v rámci Benátského komise. Jsem hluboce přesvědčena, že expertní posouzení o souladu vnitrostátních zákonů se skutečnou obhajobou lidských práv je věcí například Benátské komise, ale nikoliv politických deklarací Evropského parlamentu. Chceme-li pomoci Ázerbájdžánu, pomáhejme s reformami, ne s destrukcí.

 
  
MPphoto
 

  Ana Gomes (S&D). - Senhora Presidente, junto-me aos colegas na condenação deste ataque contra defensores de direitos humanos e a jornalistas, ativistas políticos, bloggers, ONG, todos aqueles que se batem no Azerbaijão pela democracia, liberdade e pluralidade.

O recurso a procedimentos criminais forjados por fraude, evasão fiscal, traição e outros argumentos é absolutamente inaceitável. Estas pessoas devem ser libertadas imediata e incondicionalmente. As autoridades devem pôr fim à campanha em curso de assédio e intimidação contra organizações não-governamentais e permitir-lhes trabalhar sem restrições, em especial no quadro da Iniciativa para a Transparência das Indústrias Extrativas, portanto por direitos humanos e democracia.

O Azerbaijão tem de realizar sem demora e de forma genuína as reformas de direitos humanos a que se comprometeu junto do Conselho da Europa de que é membro. E para nós, União Europeia e Estados-Membros, não podemos continuar com a política de business as usual relativamente ao Azerbaijão. Temos responsabilidades e obrigações no quadro estratégico da União Europeia para os direitos humanos e a democracia. E por isso é preciso falar com urgência, e nos termos mais incisivos possíveis, contra a repressão em curso no Azerbaijão. As negociações para uma Parceria Estratégica de Modernização com o Azerbaijão devem ser suspensas até que se cumpram as etapas mínimas, e qualquer avanço futuro das relações entre a União Europeia e o Azerbaijão deve estar dependente de medidas concretas por parte do governo para melhorar a situação dos direitos humanos.

 
  
 

Procedura „catch the eye”

 
  
MPphoto
 

  Ivo Vajgl (ALDE). - Mislim, da je prav, da se resno ukvarjamo s stanjem človekovih pravic v Azerbajdžanu, tako kot tudi v drugih državah, ki so v primerljivem statusu. Mislim, da je en zaprt borec za človekove pravice in en zaprt novinar, eden preveč. In tudi jaz plediram na oblasti Azerbajdžana, naj kažejo nekoliko več senzibilnosti do človekovih pravic, obenem pa bi rad poudaril, da je Azerbajdžan zelo specifična država, izpostavljena pritiskom tako iz Rusije kot iz Irana, in da je za nas tudi izredno pomemben strateški partner. Mislim, da je prav, da tej državi pomagamo, zlasti pri njenem najtežjem problemu, problemu okupacije Gorskega Karabaha. Na tem nista niti Evropski parlament niti Evropska unija v celoti naredila dovolj.

 
  
 

(Încheierea procedurii „catch the eye”)

 
  
MPphoto
 

  Neven Mimica, Member of the Commission. - Madam President, relations between the EU and Azerbaijan are indeed very important, in some areas even strategic. However, they also present us with a number of challenges. Let me highlight two concerns in particular. First, we are witnessing a serious deterioration in the human rights situation in Azerbaijan. In recent months several prominent human rights defenders have been arrested and imprisoned as part of an accelerated crackdown on civil society.

Secondly, this summer we also saw an escalation in the conflict over Nagorno-Karabakh, which registered the most serious breaches of the ceasefire agreement since its signature in 1994. The EU had been vocal in expressing its concerns over these worrying developments, in particular over human rights and the conflict situation.

Human rights have also been raised bilaterally with the Azerbaijani administration. Commissioner Füle and Deputy Secretary-General Helga Schmid did so during their meetings with President Aliyev and with civil society representatives in their recent visit to Baku for the Eastern Partnership informal ministerial dialogue. These issues were also addressed during President Barrosoʼs visit to Baku in June.

In response to the rapidly deteriorating situation we have also triggered our Guidelines on Human Rights Defenders and instructed the EU delegation to offer concrete support to human rights defenders at risk.

The ongoing pressure on independent civil society in Azerbaijan contradicts our common values and the spirit of the Eastern Partnership. We cannot stress enough the importance of a thriving civil society for a thriving democracy and we will keep on reminding our partners in Azerbaijan that the best way to achieve stability and prosperity in the country is through a functioning multiparty democracy, open societies and open economies.

We maintain our offer to base our relations with Azerbaijan on a new, legally binding basis. It will have to be inspired by common values and in particular human rights and fundamental freedoms. We have started negotiating an association agreement and a strategic modernisation partnership. These steps are very important, not least in the context of Azerbaijan’s role in ensuring Europe’s energy security.

The EU recommends that Azerbaijan, which is currently chairing the Council of Ministers of the Council of Europe, reviews its recently amended NGO legislation and takes forward the recommendations of civil society and international organisations to bring the legislation into line with the commitments it has made in the Council of Europe.

We will continue to pass messages to all relevant stakeholders in a spirit of partnership. Following the contact between the Council of Europe’s Secretary-General Thorbjørn Jagland and President Aliyev, we look forward to a meeting of the Joint Committee between the Presidential Administration and representatives of civil society in the presence of a Council of Europe representative. Unfortunately the committee has not been convened in the last six years, so this meeting would be an opportunity to relaunch dialogue between the Azerbaijani authorities and civil society.

 
  
MPphoto
 

  Preşedinte. - Dezbaterea a fost închisă.

Votul va avea loc la sfârșitul dezbaterilor.

Declaraţii scrise (articolul 162)

 
  
MPphoto
 
 

  Jarosław Leszek Wałęsa (PPE), in writing. – The issue surrounding the human rights defenders in Azerbaijan continues to grow, as a European institution focused on the rights of all it is our responsibility to intervene in the best way we can. I clearly support the findings of my group and side with them on any interaction they pursue. Persecution of human rights defenders in Azerbaijan [2014/2832(RSP)] clearly outlines the atrocities’ occurring in Azerbaijan and sets forth the action that should be taken by this House. Having had the opportunity to follow closely the trials of prosecuted journalists in Turkey it is quite evident that this situation mirrors the Turkey issue in that journalists are being censored and then prosecuted for what they publish. However the issue in Azerbaijan is even further reaching in that the government is prosecuting those who are attempting to assist the citizens in need. I will continue to follow these events and assist in any way I can as these prosecutions are senceless.

. –

 

9.2. Бурунди и по-специално случаят на Пиер Клавие Мбонимпа
Видеозапис на изказванията
MPphoto
 

  Preşedinte. - Următorul punct pe ordinea de zi este dezbaterea a șapte propuneri de rezoluție referitoare la Burundi, în special cazul lui Pierre Claver Mbonimpa [2014/2833(RSP)]

 
  
MPphoto
 

  Ignazio Corrao, Autore. - Signora Presidente, onorevoli colleghi, Nelson Mandela rappresenta un simbolo di riscatto per tutto il continente africano e non solo.

Pierre Claver Mbonimpa, come Mandela, è un simbolo di libertà, di lotta, di giustizia per un continente purtroppo ancora in balia di dirigenti corrotti e di potentati locali che sfruttano il territorio per arricchirsi personalmente. In Burundi, per Mbonimpa, la storia si ripete. Esattamente vent'anni dopo l'arresto e le torture in carcere, il giornalista e difensore dei diritti umani lo scorso 15 maggio ha fatto il suo ritorno in cella. La sua colpa? Persevera nella difesa della libertà di espressione, libertà che dovrebbe essere sacra.

Mbonimpa è uomo coraggioso. Ha sfidato il potere pagandone le conseguenze e nonostante tutto ha deciso di sfidarlo di nuovo. Il suo arresto è una questione politica: ci saranno le elezioni nel 2015 in Burundi e l'attuale governo sembra intenzionato a mantenere il potere con ogni mezzo repressivo e violento. Le sue condizioni di salute adesso si sono aggravate ed è stato trasferito sotto sorveglianza in ospedale.

Con questa risoluzione chiediamo che questa storia non si ripeta più e che si proceda all'immediata ed incondizionata liberazione del prigioniero di coscienza Mbonimpa. Il Parlamento europeo deve condannare questa nuova e ingiustificata detenzione di Mbonimpa e usare tutti gli strumenti diplomatici per convincere le autorità locali a fermare l'uso della violenza contro tutti i civili che pacificamente manifestano in Burundi per la sua liberazione. Sono cinquantadue al momento i detenuti senza giusto processo nelle carceri del paese. Aiutiamo la società civile sana del Burundi affinché la storia in quel paese abbia un nuovo corso.

 
  
MPphoto
 

  Louis Michel, auteur. - Madame la Présidente, les avancées de l'accord d'Arusha de 2000 semblaient prometteuses pour la paix et la démocratie au Burundi. Aujourd'hui malheureusement, nous assistons à des dérives, à des dérapages croissants, inquiétants dans les domaines de l'état de droit, des droits de l'homme, de la sécurité et de la bonne gouvernance.

À l'approche des élections générales prévues de mai à juillet 2015, les relations entre les différents partis politiques se détériorent gravement et les actes d'intimidation se multiplient. La société civile est de plus en plus souvent la cible de menaces, de violences et de harcèlements. Je n'aborde pas dans le cadre de cette discussion la situation des homosexuels au Burundi qui sont victimes d'une véritable instrumentalisation politique inadmissible.

L'arrestation le 15 mai dernier de Pierre président de l'Association pour la protection des droits humains et des personnes détenues, reconnu unanimement au niveau national et international comme étant la figure de proue pour la défense des victimes d'atteintes aux droits humains au Burundi, en est une flagrante illustration. Les actes posés par les autorités gouvernementales semblent indiquer une véritable dérive autocratique. Ce n'est pas acceptable et il serait bon que nous envoyons un signal clair en ce sens au président . Monsieur doit être libéré le plus rapidement possible.

Les élections prévues en 2015 sont capitales. Vu la situation, je voudrais insister formellement auprès de la future vice-présidente, haute représentante, Federica Mogherini pour qu'elle décide d'envoyer une mission d'observation électorale.

 
  
MPphoto
 

  Josef Weidenholzer, Verfasser. - Frau Präsidentin! Burundi ist nicht nur eins der ärmsten Länder Afrikas, es leidet immer noch unter den Folgen eines grausamen zwölfjährigen Bürgerkrieges, der zu einem furchtbaren Genozid geführt hatt.

Erst das Arusha-Abkommen beendete dieses tragische Kapitel. Hier hatten sich die Konfliktparteien auf eine nationale Versöhnung geeinigt, die auf den Prinzipien von Rechtsstaatlichkeit, Toleranz und Demokratie unter Einhaltung von Menschenrechten beruhen sollte.

Lange Zeit schien es so, als könnte das Land die Schatten der Vergangenheit ablegen. In den letzten Jahren allerdings wich es immer mehr von diesem erfolgversprechenden Weg ab. Eine der lautesten Stimmen, die diese bedauerliche Entwicklung öffentlich aufzeigen, ist der Menschenrechtsaktivist Pierre Claver Mbonimpa. Er wurde im Mai diesen Jahres unter fadenscheinigen Vorwürfen inhaftiert.

Burundi ist Empfänger beträchtlicher europäischer Mittel. Im nächsten Jahr finden Parlamentswahlen statt. Vor diesem Hintergrund ist es unumgänglich, das Land an seine selbstformulierten Verpflichtungen zu erinnern. Die Freilassung der aus politischen Gründen Inhaftierten, ist ein wesentlicher Prüfstein dafür.

 
  
MPphoto
 

  Maurice Ponga, auteur. - Madame la Présidente, le cas de M. Mbonimpa, ardent défenseur des droits de l'homme au Burundi est très préoccupant. Le 15 mai dernier, M. Mbonimpa a été interpellé et placé en détention provisoire suite aux déclarations qu’il a faites à la radio burundaise, visant à dénoncer les camps d’entraînement des Imbonerakure – les jeunes du parti du président au pouvoir, dans l’est de la RDC. Or, ces camps existent et représentent une menace majeure pour la paix au Burundi.

Nous condamnons la détention provisoire de M. Mbonimpa et appelons à sa libération et au respect des droits de l’accusé et des procédures judiciaires. Nous demandons également que les défenseurs des droits de l'homme soient protégés et qu'une enquête soit menée au sujet des actions des Imbonerakure.

Le contexte se durcit au Burundi et le pouvoir en place limite les manifestations et les droits des opposants politiques. Or, l'année prochaine se tiendront des élections au Burundi et il est nécessaire que le débat politique puisse avoir lieu de manière sereine et apaisée.

 
  
MPphoto
 

  Marie-Christine Vergiat, auteure. - Madame la Présidente, le Burundi est l'un des pays les plus pauvres du monde, celui qui connaît le taux de faim le plus élevé parmi les pays où cet indice est calculé. Il subit les conséquences de la crise chez ses grands voisins et doit faire face à l'afflux de milliers de réfugiés. Une série d'élections doivent avoir lieu en 2015, le climat est délétère. Tous ceux et toutes celles qui ne soutiennent pas le régime, qui osent le critiquer, sont victimes d'une terrible répression, qu'ils soient militants politiques ou d'ONG, journalistes ou simples citoyens. Pierre Claver Mbonimpa est de ceux-là. Un homme courageux, qui a dédié sa vie aux droits de l'homme.

Nos débats, Monsieur le Commissaire, sont actuellement suivis au Burundi. Je salue ceux et celles qui nous regardent. Nos débats doivent être porteurs d'espoir pour eux. L'Union européenne a les moyens d'agir. Son aide au titre du dixième FED a plus que doublé et s'élève désormais à 432 millions d'euros. C'est indispensable pour un pays dont le budget dépend à plus de 50 % de l'aide extérieure. Oui, les dirigeants de ce pays sont corrompus. L'Union européenne doit donc faire pression pour que son aide soit seulement allouée aux problèmes prioritaires du pays, conditionnée au respect des droits de l'homme, à la libération de tous les prisonniers politiques, à l'appui de la demande de l'ONU d'ouvrir une enquête sur les centres d'entraînement militaires, qui sont au cœur de l'accusation de Pierre Claver Mbonimpa.

 
  
MPphoto
 

  Judith Sargentini, auteur. - Vorig jaar november was ik in Burundi, na een reis langs Rwanda en Oost-Congo, om er te kijken naar mijnbouw en naar de smokkel van mineralen waarmee rebellen gefinancierd worden.

Ik sprak met ngo's in Burundi. Die zijn er. Er zijn heel veel goede, slimme en verstandige mensen die een risico nemen. Al in november 2013 waren zij bang en zagen zij dat de jeugdmilities agressiever werden en dat radio's en kranten minder mochten schrijven dan zij wilden. Ik sprak met hen in een hotel, achter gesloten deuren, maar zij hadden er wel allemaal voor gezorgd dat hun auto niet voor de deur stond. Deze mensen nemen risico's en moeten bescherming genieten en die bescherming kunnen wij hen geven door over hen te praten.

Een zeer pijnlijk voorbeeld hiervan is mijnheer Pierre Claver Mbonimpa, die nu gevangen zit voor zijn werk, namelijk het beschermen van de mensenrechten van mensen in gevangenissen! Bestaat er een betere manier om na te gaan hoe een land eraan toe is dan te kijken naar hoe je met gevangenen omgaat? Het is schrijnend dat net deze man nu zelf in de gevangenis zit en daarom maak ik mij zorgen over de verkiezingen in 2015.

Burundi heeft grondstoffen en kan dus ook een rijk land zijn. Maar dat is het niet. Het is het zielige broertje tussen Congo, Rwanda en Uganda. Er wordt wel gesmokkeld, maar die opbrengsten blijven niet in Burundi hangen. Het is goed dat wij er hier nog een keer aandacht aan besteden. Voorts ben ik ervan overtuigd dat wij daar de verkiezingen moeten waarnemen en ervoor moeten zorgen dat mensenrechtenactivisten en politici die proberen een eerlijke strijd te voeren, geholpen worden.

 
  
MPphoto
 

  Bogdan Brunon Wenta, w imieniu grupy PPE. – Pani Przewodnicząca! Pierre Claver Mbonimba działa na rzecz praw człowieka, osób prześladowanych i bezprawnie aresztowanych w Burundi. Dziś na sali plenarnej zarówno ja, jak i moi przedmówcy występujemy w jego obronie, apelując do władzy o jego natychmiastowe i bezwarunkowe uwolnienie z aresztu. Międzynarodowo uznano jego pracę, przyznając mu ważne odznaczenia, a organizacja Amnesty International uznała go za więźnia sumienia. Sytuacja gospodarcza i polityczna jednego z najmniejszych i najbiedniejszych krajów Afryki jest oczywiście bardzo trudna. Jednak nie zwalnia ona rządu Burundi z obowiązku i odpowiedzialności przestrzegania afrykańskiej karty praw człowieka, deklaracji ONZ, deklaracji z Kigali w sprawie obrońców praw człowieka. Wolność wypowiedzi i poszanowanie praw w Burundi jest szczególnie ważne w kontekście nadchodzących wyborów w 2015 r., które nie zostaną uznane, jeśli nie spełnią podstawowych zasad demokracji.

 
  
MPphoto
 

  Kashetu Kyenge, a nome del gruppo S&D. – Signora Presidente, onorevoli colleghi, la drammatica situazione che vive il Burundi impone all'Europa una presa di posizione forte all'altezza del suo ruolo di attore globale nella difesa dello Stato di diritto e delle libertà fondamentali.

Privare della propria libertà un difensore dei diritti umani, Pierre Mbonimpa, rappresenta un attacco alla democrazia di questo paese, che purtroppo manifesta ancora tutte le fragilità che lo hanno condotto a un decennio di guerra civile consegnando alla storia un tragico bilancio di trecentomila morti. Non vogliamo assistere inermi ad un nuovo genocidio in Africa centrale. Il livello di allerta è alto, soprattutto in vista delle prossime elezioni, che dovranno svolgersi in un clima democratico e inclusivo, con la partecipazione delle opposizioni.

Senza il pieno rispetto della volontà del popolo e dei suoi diritti il paese rischia di essere relegato alle proprie condizioni di sottosviluppo, con drammatiche ripercussioni sulla vita di centinaia di migliaia di persone. Serve un segnale forte, di speranza, forza e coraggio per chi difende la libertà e la democrazia. Pierre Mbonimpa deve essere subito liberato.

 
  
MPphoto
 

  Francesc Gambús (PPE). - Señora Presidenta, le transmito mis mejores deseos.

Hace unos doce años, tuve ocasión de trabajar en esta casa, como asistente, sobre todo el proceso de paz de los países de los Grandes Lagos, también en Burundi, tras los graves conflictos de los años noventa.

En el inicio de este siglo, parecía que la tan anhelada paz y reconciliación, propiciada por los Acuerdos de Arusha, se estaba consolidando. Pero la situación está empeorando, como demuestra el hecho que hoy nos ocupa: la detención de Pierre Claver Mbonimpa y otros por denunciar, como hizo también la oficina local de las Naciones Unidas, los centros de formación juvenil del partido gobernante.

2015 es año electoral en Burundi y estos hechos nos causan una preocupación añadida, por la situación intimidatoria hacia los partidos de la oposición y por el uso del poder judicial para excluir a competidores políticos. Es apropiado que nos planteemos una observación electoral: el Acuerdo de Cotonú y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos vinculan y obligan al Gobierno burundés.

Desde las instituciones de la Unión Europea y, desde este Parlamento en particular, debemos elevar siempre la voz en defensa de aquellos que no la tienen y pedir hoy, en este caso, al Gobierno de Burundi, la inmediata liberación del señor Mbonimpa y el pleno respeto de los derechos humanos y la libertad de expresión.

 
  
MPphoto
 

  Goffredo Maria Bettini (S&D). - Signora Presidente, onorevoli colleghi, la situazione in Burundi è molto grave. La violazione dei diritti umani sta avvenendo anche sul terreno della libertà di parola, di pensiero e di opinione. È l'attacco più odioso che può subire una persona, come nel caso di Mbonimpa.

Naturalmente il dramma di oggi, non scordiamolo mai, è frutto di una storia terribile, è frutto di una permanente instabilità politica, di una costante precarietà istituzionale, di un'atavica povertà. L'Europa deve impegnarsi a fondo per aiutare i profughi, per rispettare la pace, per garantire le persone e la loro libertà. Ogni paese, anche il più piccolo, anche quello con meno potere, ha il diritto di vivere nella libertà e di essere aiutato a conquistarla stabilmente.

 
  
MPphoto
 

  Marc Tarabella (S&D). - Madame la Présidente, Monsieur le Commissaire, moins de dix ans se sont écoulés depuis la fin de la guerre civile au Burundi, qui a duré 12 ans, et qui a coûté la vie à des dizaines de milliers de personnes. La période qui a suivi la fin du conflit, en 2005, a été marquée par un immense sentiment de soulagement tandis que la paix revenait petit à petit dans le pays à la faveur des accords d'Arusha.

Mais cette euphorie s'est très vite estompée car si le Burundi est sorti de la période la plus violente, le pays n'a pas été en mesure de sortir de la pauvreté. Les prix des denrées de base n'ont fait qu'augmenter, ont explosé, de même que la corruption à tous les niveaux de pouvoir.

Le gouvernement est de plus en plus répressif et le climat politique est déplorable. Le cas de Pierre Claver Mbonimpa est l'exemple le plus récent et le plus emblématique de la répression d'État. L'un des principaux défenseurs des droits humains au Burundi a été arrêté pour une seule raison, celle d'avoir critiqué le pouvoir dans une émission de radio.

Je nourris les plus grandes craintes quant aux prochaines élections de 2015. Le parti au pouvoir dirige le pays depuis près de 10 ans et ne veut sans doute pas partager le pouvoir. Comme l'a dit Louis Michel avant moi, c'est une véritable dérive autocratique à laquelle nous assistons.

Nous, Parlement européen, devons adresser un message clair en faveur de Pierre Claver Mbonimpa et, plus largement, en faveur de la démocratie, qui est menacée au Burundi.

 
  
 

Procedura „catch the eye”

 
  
MPphoto
 

  Seán Kelly (PPE). - A Uachtaráin, tar éis dosaen bliain d'aighneas cheapamar go raibh rudaí ag dul i bhfeabhas sa Bhurúin ó thosach na míosa seo. Ba léir go raibh siad ar an mbóthar daonlathach.

Ach anois, le toghcháin ag teacht an bhliain seo chugainn is léir freisin go bhfuil an rialtas chun gach rud a dhéanamh chun iad féin a choimeád i gcumhacht. Níl sé seo ceart. Agus is eiseamláir an rud atá ag tarlú do Claver Mbonimpa ar cad atá ar siúl. Ní ceart go mbeadh sé i bpríosún; caithfimid brú a chur ar na húdaráis ann é a ligean saor; agus go háirithe a chinntiú go mbeidh toghchán oscailte féaráilte acu an bhliain seo chugainn.

Táimid ag tabhairt a lán airgid don tír bheag seo: EUR 432 mhilliún idir seo agus 2020. Caithfimid brú a chur orthu a bheith féaráilte agus an fear maith seo a ligean saor.

 
  
MPphoto
 

  Lidia Joanna Geringer de Oedenberg (S&D). - Pani Przewodnicząca! Obrońca praw człowieka Pierre Claver Mbonimpa został aresztowany 15 maja pod zarzutem podżegania do nieposłuszeństwa publicznego i zagrażania bezpieczeństwu narodowemu, jakiego dopuścił się w wypowiedzi do radia publicznego w Burundi odnośnie do zbrojenia młodzieżowego skrzydła partii rządzącej. Rząd Burundi nie po raz pierwszy bezpardonowo rozprawia się z opozycją. Przypomnijmy, że do dziś nie wyjaśniono zabójstw na tle politycznym w latach 2010-2012. Władze Burundi zobowiązały się do przestrzegania porozumienia z Kotonu oraz międzynarodowego paktu praw obywatelskich i politycznych. Dodatkowo Unia Europejska udzieliła już Burundi wsparcia finansowego w wysokości 432 milionów euro na wspieranie społeczeństwa obywatelskiego. Apeluję do rządu Burundi o demokratyczną debatę polityczną, szczególnie w obliczu zbliżających się w 2015 r. wyborów. Mam nadzieję, że nowo nominowana wysoka przedstawiciel Unii do spraw zagranicznych dołoży wszelkich starań, aby głos Unii był jednoznaczny wszędzie tam, gdzie są łamane podstawowe prawa człowieka.

 
  
MPphoto
 

  Gianluca Buonanno (NI). - Signora Presidente, onorevoli colleghi, vorrei porre questa domanda: ho sentito la questione del Burundi, ma è possibile – ho visto sul giornale italiano oggi – che gli ebrei in Europa devono aver paura di essere ebrei?

Cioè questo argomento: noi oggi in Europa abbiamo ancora ebrei, fratelli ebrei che hanno paura di andare in sinagoga, i bambini per il 75 per cento non vanno nelle scuole ebraiche perché hanno paura. Di che cosa? Del cancro che c'è, di questo cancro dell'islam, di questo islam che fa paura, e noi parliamo del Burundi. Sarà importante il Burundi, ma non è più importante difendere gli ebrei in Europa e difendere la libertà della cristianità in Europa?

Questa è la mia domanda. O vogliamo aspettare, come fece Hitler negli anni '30, dove tutti dormivano, e adesso avremo il nuovo Hitler dalle sabbie del deserto? Dobbiamo difendere l'Europa e la popolazione europea e gli ebrei prima di tutto.

 
  
MPphoto
 

  Preşedinte. - Vreau să vă reamintesc că suntem aici, în această sală care reprezintă cea mai democratică instituție a Uniunii Europene și nu cred că este cazul să faceți asemenea afirmații. Vă rog să vă cereți scuze.

(Încheierea procedurii „catch the eye”)

 
  
MPphoto
 

  Neven Mimica, Member of the Commission. - Madam President, I welcome the opportunity provided by this emergency resolution to address the case of Pierre Claver Mbonimpa. We attach great importance to his situation, which has received considerable attention in our dialogue with the Burundian authorities.

As you know, protecting and encouraging human rights defenders is one of the major priorities of the overall EU policy on human rights and democracy. Human rights defenders have a vital moral and practical role to play in giving confidence to civil society organisations and to citizens wishing to assert their rights and enjoy their fundamental freedoms in challenging circumstances.

The arrest of Mr Mbonimpa gave us cause for significant concern. The EU expressed that concern strongly, underlining to the Burundian authorities that the legal and human rights of the accused should be scrupulously and transparently respected. We also reacted publicly to the misguided decision to keep Mr Mbonimpa in pre-trial detention.

The EU delegation and the EU Member States represented in Bujumbura have been in close contact with Mr Mbonimpa’s lawyer. Just a few days ago we were informed that he had been sent to hospital. Naturally we will continue to enquire about the conditions under which he is being treated and about his state of health. We must also continue to insist that his rights are fully respected.

The world is watching this case as a test of the respect in practice for rights and freedoms in Burundi. In Burundi, and throughout the world, the EU has spoken out against any measures that encourage the perception of politically motivated justice. Experience shows that this perception in itself is dangerous and destabilising. It is regrettable that Mr Mbonimpa’s case should need to be assessed in such a context and even more so that it comes against a background of other apparent breaches of judicial standards and of increasing tension ahead of the elections in 2015. These threats command continued attention and response.

The Cotonou Agreement is about dialogue of equals and we will not hesitate to raise our concerns. The EU is fully committed to accompanying and supporting Burundi in its peace-building process and democratisation. Promotion and respect for human rights and the development of an independent and reliable justice system are, of course, at the core of this action. Through the European Instrument for Democracy and Human Rights and the European Development Fund we are supporting actions against discrimination and violence in the country and promoting a diverse and constructive Burundian civil society, including for the LGBTI communities.

The local, legislative and presidential elections in 2015 are an important test for the stability of Burundi as well as its democratisation. It is important that the UN also follows the situation closely in cooperation with the EU. Effective monitoring of human rights by the international community must continue during and after the elections. The EU, in close coordination with the Member States represented in Bujumbura, will continue to follow this case and take the necessary steps as the situation evolves.

 
  
MPphoto
 

  Preşedinte. - Dezbaterea pe acest subiect a fost închisă.

Votul va avea loc la sfârșitul dezbaterilor.

 

9.3. Нарушения на правата на човека в Бангладеш
Видеозапис на изказванията
MPphoto
 

  Preşedinte. - Următorul punct de pe ordinea de zi este dezbaterea a șase propuneri de rezoluție referitoare la încălcări ale drepturilor omului în Bangladesh [2014/2834(RSP)].

 
  
MPphoto
 

  Charles Tannock, author. - Madam President, whether one looks at the progress made in achieving the Millennium Development Goals, reforms to the police force aimed at ending human rights abuses in that institution, or the strong support that the reconciliation process is receiving from the Bangladeshi Government, particularly in terms of setting up the International Crimes Tribunal (ICT) in order to bring closure to the terrible crimes committed during the 1971 war of liberation, what is happening in Dhaka is worthy of praise.

Such praise is especially well deserved when we consider that Bangladesh exists under the continued threat of jihadi terrorist activity and the subsequent need constantly to reconcile security concerns with civil liberties – a concern that all of us in the West are increasingly acutely aware of. This is something we must take into consideration when thinking about this country.

The self-defeating conduct of the Bangladesh National Party during the recent general election and its ultimate boycott of that election have been unhelpful to one of the rare examples of a genuine secular democracy in South Asia.

Following the disasters in the garments industry, the EU must give more support to this strategic South Asian country.

 
  
MPphoto
 

  Juan Carlos Girauta Vidal, Autor. - Señora Presidenta, este Parlamento ha adoptado numerosas resoluciones sobre Bangladés en los últimos años. Sin embargo, la situación sigue siendo preocupante. 2013 y 2014 han sido tumultuosos e inestables, con elecciones boicoteadas por el principal partido de la oposición, manifestaciones reprimidas violentamente, detenciones arbitrarias y desapariciones forzosas. A ello hay que añadir la lamentable situación de los defensores de los derechos humanos y de unos periodistas abocados a la autocensura en un país que ocupa el puesto 146, entre 180, en el ranking sobre libertad de prensa de Reporteros Sin Fronteras. También es preocupante el número de condenados a muerte, alrededor de 10 000

La Unión Europea debe insistir en promover la defensa de los derechos humanos como un valor en sí, pero es que, además, la inestabilidad política en Bangladés podría tener consecuencias nefastas sobre el crecimiento económico que el país viene experimentando en los últimos diez años, frustrando sus posibilidades de cumplir los Objetivos de Desarrollo del Milenio y su aspiración de pasar de ser un país de renta baja a uno de renta media en 2021, 50º aniversario de su independencia.

La pobreza y los déficits democráticos socavan los derechos de los ciudadanos de Bangladés y pueden ser caldo de cultivo para movimientos extremistas, lo que es especialmente preocupante en el segundo país con mayor población musulmana del mundo, el 90 % de sus 150 millones de habitantes. Este peligro se ve incrementado por el llamamiento que realizó, a principios de septiembre, el líder de al Qaeda, Ayman al Zawahiri, para el establecimiento de un califato islámico en Bangladés, Myanmar y partes de la India.

Debemos mandar un mensaje claro. Celebramos que Bangladés esté realizando el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo del Milenio y reconocemos sus pasos en la buena dirección, por ejemplo, impidiendo los matrimonios con menores, pero debemos seguir insistiendo en que se tomen medidas enérgicas para asegurar la libertad de expresión y las libertades políticas.

 
  
MPphoto
 

  Josef Weidenholzer, Verfasser. - Frau Präsidentin! Bangladesch ist eines der bevölkerungsreichsten Länder Asiens und ein wichtiger Handelspartner Europas. Einen beträchtlichen Teil unserer Konsumgüter beziehen wir aus diesem Land. Immer wieder gibt es Berichte über menschenunwürdige Arbeitsbedingungen. Ob Demokratie und die Einhaltung der Menschenrechte vorhanden sind, ist daher von unmittelbarer Bedeutung.

Bangladesch hat sich dazu verpflichtet, rechtsstaatliche Standards einzuhalten und eine Politik der Nulltoleranz gegenüber der Verletzung von Menschenrechtsstandards durch die Behörden umzusetzen. NGOs und Gewerkschaften, die sich für die Einhaltung von IAO-Standards einsetzen und das Recht auf freie Meinungsäußerung in Anspruch nehmen, fühlen sich zunehmend staatlichem Druck ausgesetzt. Religiöse und ethnische Minderheiten geraten ebenfalls unter Druck. Aktivisten werden inhaftiert oder sind Opfer von sogenannten enforced disappearances.

Diese Entwicklungen sind bedenklich und behindern den Weg der Entwicklung des Landes. Eine positive Entwicklung des Landes ist im Interesse der Region und im Interesse der gesamten friedlichen Entwicklung in dieser Region.

 
  
MPphoto
 

  Ivo Belet, auteur. - Graag twee extra punten van aandacht:

Ten eerste, de rechten en vrijheden van de fabrieksarbeiders in Bangladesh. De recente gevallen van intimidatie en fysiek geweld tegen vakbondsafgevaardigden zijn legio. Deze kwestie moeten we bij de overheden in Dhaka aan de orde blijven stellen.

Ten tweede, het donorfonds voor de slachtoffers van de Rana Plaza-ramp. Ondanks de inspanningen van de Europese Commissie en de Schone Kleren-campagne is dat fonds tot dusver nog maar voor de helft gevuld.

Daarom graag, commissaris, de uitdrukkelijke toezegging om een duidelijk signaal te sturen naar alle betrokkenen, met name alle betrokken bedrijven, zodat de slachtoffers en nabestaanden alsnog gecompenseerd kunnen worden.

 
  
MPphoto
 

  Paloma López, Autora. - Señora Presidenta, hay que condenar la represión permanente de la oposición política, sindicalistas, defensores de los derechos humanos y periodistas, e investigar las ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzosas y torturas por parte de los paramilitares y la seguridad del Estado, así como abolir la pena de muerte.

En Bangladés, el 87 % del trabajo es informal y, por tanto, sin derechos ni sociales ni laborales. En el sector textil, los salarios están muy por debajo de los países de su entorno y los acuerdos son incumplidos de forma sistemática por las multinacionales exportadoras, que obtienen el máximo de beneficios de esta situación. Debemos exigir el cumplimiento de los compromisos de respetar los derechos de los trabajadores y, especialmente, de las trabajadoras, que sufren condiciones de explotación laboral.

Hay que acabar con la prohibición de sindicatos en las zonas de procesamiento para la exportación, donde las condiciones de trabajo, salud y seguridad son extraordinariamente negativas. Debe ponerse en marcha ya el mecanismo obligatorio para compensar a los 1 100 muertos y 2 500 heridos de Rana Plaza aún sin resarcir.

Es necesidad y obligación de este Parlamento y de los Estados miembros denunciar públicamente a las multinacionales que no han cumplido con las víctimas y excluir de ayudas y contratación pública a las compañías que violan los derechos humanos y laborales.

 
  
MPphoto
 

  Jean Lambert, author. - Madam President, during the many visits this Parliament made to Bangladesh in the previous parliamentary term, we experienced a very vibrant and very diverse media, and we met with many NGOs working on a variety of important issues from women’s rights – where Bangladesh is making progress – to poverty reduction, human rights and torture allegations. They have helped the government make significant progress on the Millennium Development Goals and we want that to continue to be the state of affairs.

That is why we are concerned at particular legislative changes which we feel put that dynamism at risk. This is an issue that we raised when we were there earlier this year. We are not yet clear about how these changes, and particularly the NGO changes, will affect donor engagement. The EU is, of course, a significant part of that, so I would hope to hear something from the Commission about it. We all know that politicians, whatever their party, find a critical press and NGOs inconvenient, embarrassing and even threatening at times, but they are an important element of a democratic society, especially when the formal political opposition is weak or non-existent.

We also raise the issue of the Rapid Action Battalion. We should welcome recent moves to indict a number of officers, but the number of those dying at the hands of the RAB has begun to rise again. We have seen 88 deaths in the last seven months and there is real concern about the lack of accountability. We want to see the government operate its zero-tolerance policy against human rights abuses by law enforcement agencies and we welcome the training put in place with the International Committee of the Red Cross.

We need a strong and independent judiciary and a civil society and active parliament to make sure that the measures take effect. Others have referred to the death penalty. There is widespread public and political support in Bangladesh for this, so we welcome the government’s acceptance of the Supreme Court’s commutation of the death sentence of Mr Sayedee under charges under the International Crimes Tribunal. For those who are concerned about the issues around trade union rights and decent pay – and quite rightly concerned – there are major issues there. I would also pick up on what a previous speaker has said that we need to make sure that the international community is paying what it owes to make sure that changes can really be made and take effect.

 
  
MPphoto
 

  Seán Kelly, thar ceann an Ghrúpa PPE. – A Uachtaráin, tá gaol againn leis an mBanglaidéis anois ó 1973, sin bliain agus dhá scór ó shin. Caithfear a rá go bhfuil a lán dul chun cinn déanta ag an dtír seo, mar a dúirt cainteoirí eile.

Ach i slite eile, ní féidir an dul chun cinn seo a bhrath ná a fheiscint. Cúpla sampla de sin ná: nach bhfuil lucht freasúra láidir ann; gur léir go bhfuil comhcheilg idir na breithiúna agus an rialtas – agus ní féidir cur suas leis seo, ba chóir go mbeadh triail fhéaráilte le fáil ag gach uile dhuine; na coinníollacha slándála atá ag na hoibrithe – chonaiceamar cad a tharla i monarcha éadaí Rana Plaza anuraidh nuair a fuair 1 100 duine bás; agus níos measa is dócha, an neamhaird agus an chluas bhodhar a thugtar do mhná nuair a tharlaíonn coireanna coiriúlachta gnéis ina gcoinne.

Dá bhrí sin, ba chóir go mbeadh muid san airdeall faoi na rudaí seo agus brú a chur ar an mBanglaidéis iad a fheabhsú.

 
  
MPphoto
 

  Liisa Jaakonsaari, S&D-ryhmän puolesta. – Arvoisa puhemies, Bangladeshissa on todellakin vakava väkivallan kierre ja Bangladeshin hallituksen tehtävänä on muuttaa tilanne. Yksi ja tärkein väline muuttaa tilannetta on lainsäädäntö, ja siinä pitää lähteä ihmisoikeuksien ja vapauksien periaatteesta. Vapaa tiedonvälitys, kansalaisjärjestöjen toiminta ja ammattiyhdistysliikkeen toimintaoikeudet ovat myös oman maan kannalta aivan olennaisen tärkeä tekijä samoin kuin toimittajien suojelu jne. Näihin asioihin täytyy saada muutos Bangladeshissa, muuten maa ei kehity.

Varsinkin tämä traaginen Rana Plazan tapahtuma kyllä osoittaa sen, että maa tarvitsee syvällisiä muutoksia. Siksi on hyvä että, Euroopan parlamentti vaatii jäsenmailta ja itseltään, Euroopan unionilta, kirkasta ja periaatteellista toimintaa ja vaatii myös monikansallisia yrityksiä ja bisnesyhteisöä vastuuseen siitä, mitä on tapahtunut.

 
  
MPphoto
 

  Jana Žitňanská, za skupinu ECR. – Som rada, že v tejto rezolúcii sa Parlament na môj podnet rozhodol odsúdiť aj júlový útok na rehoľníkov v Boldipukure, keď boli brutálne napadnuté rehoľné sestry, ktoré sú ináč v Bangladéši vysoko rešpektované. Chcela by som doplniť, že nešlo len o nábožensky motivovaný útok. Tamojšia diecéza pomáha legálnym spôsobom ubrániť majetok chudobného obyvateľstva.

Rôzne skupiny sa totižto dlhodobo usilujú neoprávnene získať ich úrodnú pôdu a ataky na misionárov sú prejavmi zastrašovania. Po júlovom útoku a následných protestoch bangladéšskych biskupov vláda nariadila dočasnú prítomnosť polície v okolí kláštora. Dúfajme, že to nielen odradí násilníkov od ďalších podobných útokov, ale hlavne skončí prenasledovanie pôvodných menšín v regióne.

 
  
MPphoto
 

  Ignazio Corrao, a nome del gruppo EFDD. – Signora Presidente, onorevoli colleghi, dall'ultimo rapporto di Amnesty International sulla situazione in Bangladesh emerge un quadro assolutamente preoccupante che dovrebbe indurci ad un pronto intervento per la tutela dei diritti umani. Si assiste ad una preoccupante escalation di violenza di matrice politica, al fine di zittire le proteste e gli scioperi indetti dall'opposizione nei confronti di un governo che si distingue per l'elevatissimo livello di corruzione.

La tenuta dei diritti umani è gravemente compromessa ed ai cittadini bengalesi non sono garantite le tutele minime previste dalla gran parte del mondo. Nel paese asiatico sono state denunciate circa trenta esecuzioni extragiudiziali per cui non esiste alcun colpevole e nessun indagato. In Bangladesh le medievali pratiche di tortura ed altri tipi di maltrattamenti sono tanto diffusi da sembrare normali e vengono commessi nella pressoché totale impunità dalla polizia, dall'esercito e dalle agenzie di intelligence.

Ad aggravare il quadro possiamo aggiungere numerosi casi di sparizioni forzate, sistematiche violenze di ogni tipo contro le donne, conflitti tra i coloni bengalesi e le popolazioni native, intimidazioni e aggressioni nei confronti dei dirigenti sindacali e numerosi casi di aggressione e distruzione contro le minoranze etniche e religiose. Non possiamo assistere a tutto ciò con indifferenza. L'Europa può e deve intervenire affinché la dignità, la libertà, l'uguaglianza, la solidarietà e la giustizia non restino sterili parole riportate sulla Carta di Nizza, ma diventino diritti universalmente riconosciuti ed affermati.

 
  
MPphoto
 

  Λάμπρος Φουντούλης (NI). - Κυρία Πρόεδρε, κύριοι συνάδελφοι, σήμερα συζητάμε και θα ψηφίσουμε σχετικά με τις παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στο Μπαγκλαντές. Δεν θα διαφωνήσει κανείς ότι, παρά την όποια πρόοδο στην ανάπτυξη της χώρας, τα ανθρώπινα δικαιώματα παραβιάζονται κατάφωρα από τις δυνάμεις ασφαλείας. Εξαφανίσεις ατόμων, καταδίκες σε θάνατο από μια μεροληπτική δικαιοσύνη, διώξεις και εκφοβισμοί αντιβαίνουν στις αρχές της δημοκρατίας και του κράτους δικαίου.

Ο αρχηγός του τρίτου σε δύναμη πολιτικού κόμματος συνελήφθη χωρίς άρση της ασυλίας του και είναι έγκλειστος στη φυλακή ένα χρόνο τώρα μαζί με άλλους έξι βουλευτές του κόμματός του. Στη σύζυγό του, επίσης βουλευτή, επιτρέπουν να επισκέπτεται τον σύζυγό της μόνο μία φορά το μήνα. Άλλοι τρεις βουλευτές είναι σε κατ’ οίκον περιορισμό, σε δύο βουλευτές απαγορεύεται να μιλούν σε πολιτικές συγκεντρώσεις, ενώ σε όλους έχουν επιβληθεί περιοριστικοί όροι. Η κυβέρνηση και κάποιοι επίορκοι δικαστικοί έστησαν μια σκευωρία βασιζόμενοι στην εγκληματική ενέργεια ενός ατόμου που απλά δήλωσε ως μέλος του κόμματος. Εντελώς αντιδημοκρατικά διεκόπη η χρηματοδότηση του κόμματος, το οποίο στη συνέχεια χαρακτηρίστηκε ως εγκληματική οργάνωση χωρίς καν να έχει υπάρξει δίκη.

Όμως, αγαπητοί συνάδελφοι, αυτά που σας περιέγραψα δυστυχώς δεν συμβαίνουν στο Μπαγκλαντές αλλά μέσα στην Ευρώπη, στη χώρα μου την Ελλάδα, και στο κόμμα μου τον Λαϊκό Σύνδεσμο Χρυσή Αυγή. Για λόγους πολιτικής σκοπιμότητας και αποφυγής επερχόμενης εκλογικής συντριβής τους, η συγκυβέρνηση Σαμαρά-Βενιζέλου, εντελώς ενάντια σε κάθε αρχή κράτους δικαίου, φυλάκισε, στραγγάλισε οικονομικά, φίμωσε και διαπόμπευσε με ψεύτικες κατηγορίες ένα πολιτικό κόμμα που απλά πιστεύει ότι οι Έλληνες αξίζουν καλύτερη τύχη από αυτή που της επιφύλαξαν τα υπόλοιπα πολιτικά κόμματα που κυβέρνησαν στο παρελθόν. Ποια είναι η θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σε αυτές τις παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων;

 
  
MPphoto
 

  Cristian Dan Preda (PPE). - Doamnă președinte, în ultimii doi ani am discutat de patru ori despre Bangladesh în cadrul rezoluțiilor noastre de urgență. Acest lucru arată că există în Parlamentul European un interes pentru evoluțiile din această țară cu care Uniunea Europeană are relații de cooperare, mai ales, cum se știe, în cadrul unui acord de parteneriat și dezvoltare.

Faptul că suntem interesați înseamnă că urmărim și ce se întâmplă pozitiv, și ce se întâmplă negativ. Bangladeshul, de pildă, a înregistrat progrese importante în ultimii ani în atingerea Obiectivelor de dezvoltare ale mileniului sau, foarte recent, în ceea ce privește legislația referitoare la prevenirea căsătoriei copiilor. Pe de altă parte, rămân preocupări serioase, așa cum o demonstrează și raportul Amnesty International de la începutul acestei luni, referitoare la disparițiile forțate, la noua politică adoptată în august privind presa sau la persistența violenței pe motive etnice și religioase.

Tocmai pentru că suntem parteneri cu Bangladesh, trebuie să cerem acestei țări să abordeze cu seriozitate și să remedieze urgent aceste încălcări ale drepturilor omului.

 
  
MPphoto
 

  Richard Howitt (S&D). - Madam President, I join other Members in recognising that Bangladesh has made incredible progress on the Millennium Development Goals, and also in recognising that the devastating impact of the recent floods in the country is simply one demonstration of how Bangladesh is so vulnerable – the most vulnerable country in the world – to the impact of climate change.

But today we emphasise that it must make progress on human rights and democracy too. We express deep concern about the new media law restricting criticism of the government, the proposed NGO law and allegations of widespread abuses by the security forces, although the recent commuting of sentence of the Islamist leader in the Supreme Court could help set a new precedent about the absolutely unacceptable use of the death penalty.

Finally, following the Rana Plaza tragedy, the new labour law has not yet led to the necessary progress towards the formation of trade unions in the country. While we should absolutely welcome Tesco, Sainsbury’s and Next taking responsibility through the Accord on Fire and Building Safety in Bangladesh, we should absolutely condemn Gap and Asda-Walmart for failing to do so.

 
  
MPphoto
 

  Franz Obermayr (NI). - Frau Präsidentin! Wenn wir über Menschenrechtsverletzungen in Bangladesch sprechen, dürfen wir die sieben Millionen Kinder nicht vergessen, die bis zu 15 Stunden am Tag sieben Tage in der Woche unter unmenschlichen Bedingungen vor allem in der Textilindustrie arbeiten. Wenn wir für zehn Dollar ein T-Shirt kaufen, dann bleibt dem Arbeiter nur ein Hungerlohn von 0,03 Dollar übrig.

Die EU ist der größte Textilhandelspartner von Bangladesch. Jährlich importieren wir Kleidung im Wert von 15 Milliarden EUR. Das heißt, wir haben auch eine Verantwortung und dürfen nicht länger säumig sein. Wir sollten überlegen, dass wir Produkte, die unter menschenwürdigen Bedingungen hergestellt und für die faire Löhne bezahlt werden, auch mit einem Gütesiegel ausstatten, wenn wir dies überprüfen können. Der Konsument soll in Europa entscheiden. Viele Europäer, viele Konsumenten, wären bereit, für ein dementsprechendes Produkt auch ein paar Euro, ein paar Dollar mehr zu zahlen.

 
  
 

Procedura „catch the eye”

 
  
MPphoto
 

  Marc Tarabella (S&D). - Madame la Présidente, "environ soixante hommes ont tenté de piller le bâtiment et de violer les religieuses. Les assaillants ont d'abord bâillonné les deux gardiens de nuit de la mission religieuse dans les premières heures du matin. Ils ont ensuite défoncé la porte de la chambre du vicaire Anselmo Marandy lorsqu'il dormait. Ils ont ensuite attaqué le couvent". C'est un des extraits du rapport daté du 3 septembre et rédigé par une ONG au Bangladesh.

Ces actes ont eu lieu le 1er septembre mais tant de violations des droits humains ont été dénombrées. On a aussi rappelé, à juste titre, la tragédie du Rana Plaza et les conditions déplorables des travailleurs du textile, y compris des enfants.

Inutile de vous remémorer également la répression violente des manifestations de janvier 2014 et les milliers de militants des droits de l'homme incarcérés sous le seul prétexte d'avoir une opinion politique.

L'Union européenne et le Bangladesh ont signé en 1976 un accord de coopération et ont signé en mai 2000 un accord dit de "troisième génération", qui inclut, si je ne m'abuse, une clause relative aux droits humains. Il est temps que le Bangladesh remplisse ses obligations de respect total des droits humains, sans quoi certains accords pourraient être révisés, voire des sanctions énoncées.

 
  
 

(Încheierea procedurii „catch the eye”)

 
  
MPphoto
 

  Neven Mimica, Member of the Commission. - Madam President, I welcome the Parliament’s resolution on human rights violations in Bangladesh. As part of bilateral relations, the European Union has consistently engaged with Bangladesh to support the consolidation of democracy. It has repeatedly called on all parties to create favourable conditions for transparent, inclusive and credible elections. The EU regretted the fact that such conditions did not materialise in the elections of 5 January of this year. This means that the people of Bangladesh were not given the opportunity to express fully their democratic choices. Since then we have been closely monitoring developments, which unfortunately remain a cause for concern.

We are in a situation where the main opposition party is not represented in Parliament, which would help to ensure democratic accountability and meaningful oversight. This leaves the country without proper checks and balances. We are concerned about the situation of human rights and those of minorities and indigenous people. The space for civil society appears to be narrowing. We recognise the strong support of Bangladesh for women’s empowerment. However, violence and discrimination against women and child labour still exist and demand further efforts.

Overall, as the Parliament has rightly stressed in its resolution, the situation remains worrying. The EU is closely following key human rights issues, notably allegations of excessive use of force by law enforcement agencies and discrimination against minority groups and indigenous people, including the lack of implementation of the peace accord for the Chittagong Hill Tracts region. We are monitoring the recent policy guidelines on broadcasting. This policy is likely to limit and restrict freedom of speech and have a chilling effect on media freedom.

The EU opposes the death penalty as a matter of principle. The EU is also closely following the situation of the Rohingya minority in Myanmar and Bangladesh. We encourage both countries to discuss the issue and to address the humanitarian situation. The EU remains committed to continuing to help the government of Bangladesh in the implementation of its national strategy on Myanmar refugees and undocumented Myanmar nationals, whilst seeking to improve the conditions of operation of humanitarian service providers.

After the Rana Plaza disaster, the EU launched the Global Sustainability Compact to improve working conditions, labour rights, and safety conditions and to foster corporate social responsibility. The signature of the Sustainability Compact has permitted Bangladesh to continue benefiting from the duty-free, quota-free tariff preferences for exports into the European Union, which are key to sustaining exports and a major instrument of stability and poverty alleviation. We very much value the commitment of Bangladesh to pursuing the implementation of the Sustainability Compact and we call on the government to make real progress in meeting compact commitments. While progress has been significant, much remains to be done and we must keep up the momentum.

Human rights and governance dialogue between the European Union and Bangladesh is in place within the framework of the EU-Bangladesh Joint Commission. The next meeting will take place in the coming month. When preparing for it we will remain in close contact with and give support to civil society partners and human rights defenders in Bangladesh. We will continue to work with the European Parliament to monitor the situation and encourage the political parties to engage in genuine dialogue to strengthen democratic accountability and to hold transparent, inclusive and credible elections as soon as possible.

Let me finish by saying that only a genuinely democratic set-up can guarantee the fulfilment of the wishes and aspirations of the people of Bangladesh, going along with economic progress and development.

 
  
MPphoto
 

  Preşedinte. - Dezbaterea s-a încheiat.

Votul va avea loc azi.

Declaraţii scrise (articolul 162)

 
  
MPphoto
 
 

  Georg Mayer (NI), schriftlich. – Herr Präsident! Der Amnesty International Report 2013 skizziert den Status Quo: „Im Jahr 2012 sollen etwa 30 außergerichtliche Hinrichtungen vollzogen worden sein. Die Sicherheitskräfte waren an Folter und anderen Misshandlungen sowie an mindestens zehn Fälle des ‚Verschwindenlassens‘ beteiligt.“ Es ist keine Besserung in Sicht, auch wenn die Regierung in Bangladesch keine Verstöße gegen Menschenrechte beobachtet haben will. Häftlinge werden weiterhin systematisch gefoltert, bis sie Verbrechen gestehen. Diese Art der mittelalterlichen Wahrheitsfindung ist im Bangladesch des Jahres 2014 immer noch präsent. Verdächtige werden festgenommen und am Folgetag erschossen auf den Straßen wiederaufgefunden. Ermittlungen diesbezüglich werden, soweit sie überhaupt eingeleitet werden, ohne Ergebnis eingestellt. Als Ersatzmitglied im FEMM-Ausschuss haben mich aber folgende Zeilen des Reports äußerst schockiert: Frauen sind weiterhin unterschiedlichen Formen von Gewalt ausgesetzt. Dazu gehören Säureangriffe, Ermordungen, Auspeitschen durch illegale Schiedsausschüsse, häusliche und sexuelle Gewalt. Besonders aber der Fall von Aleya Begum und ihrer Tochter: Sie wurden ohne Haftbefehl festgenommen und von Polizisten vergewaltigt. Das Gericht sprach die beiden Frauen frei. Als sie sich öffentlich zu den Vergewaltigungen äußerten, wurden sie wieder verhaftet und nun auch inhaftiert. Wer weiß, welches Martyrium sie diesmal durchleben mussten. Leider beschäftigt sich europäischer Feminismus mit sprachlicher „Gleichstellung“, anstatt dort anzusetzen, wo wirkliches Leid entsteht.

 
  
  

(Ședința a fost suspendată pentru câteva momente în așteptarea votării.)

 
  
  

IN THE CHAIR: ADINA-IOANA VĂLEAN
Vice-President

 

10. Време за гласуване
Видеозапис на изказванията
MPphoto
 

  President. - The next item is the vote.

(For the results and other details of the vote: see Minutes)

 

10.1. Преследване на защитниците на правата на човека в Азербайджан (RC-B8-0090/2014, B8-0090/2014, B8-0091/2014, B8-0093/2014, B8-0095/2014, B8-0096/2014, B8-0098/2014, B8-0099/2014) (гласуване)
 

After the vote on Amendment 1:

 
  
MPphoto
 

  Mario Borghezio (NI). - Signora Presidente, onorevoli colleghi, un richiamo al regolamento: desidero sapere se la Presidenza non intende inviare un saluto democratico al popolo scozzese che sta votando in queste ore per la sua libertà.

"Alba saor"! Scozia indipendente!

 

10.2. Бурунди и по-специално случаят на Пиер Клавие Мбонимпа (RC-B8-0086/2014, B8-0086/2014, B8-0087/2014, B8-0088/2014, B8-0089/2014, B8-0092/2014, B8-0094/2014, B8-0106/2014) (гласуване)

10.3. Нарушения на правата на човека в Бангладеш (RC-B8-0097/2014, B8-0097/2014, B8-0100/2014, B8-0101/2014, B8-0103/2014, B8-0104/2014, B8-0105/2014) (гласуване)

10.4. Положението в Украйна и състояние на отношенията между ЕС и Русия (RC-B8-0118/2014, B8-0118/2014, B8-0122/2014, B8-0123/2014, B8-0125/2014, B8-0127/2014, B8-0128/2014, B8-0129/2014) (гласуване)
 

Before the vote on Amendment 4:

 
  
MPphoto
 

  Petras Auštrevičius (ALDE). - Madam President, the amendment is more of a linguistic nature. Instead of the words ‘can be’ I propose the words ‘should be’. The sentence would read like this: ‘strongly stresses that there should be a political solution to this conflict’.

 
  
 

(The oral amendment was accepted)

before the vote on Amendment 10:

 
  
MPphoto
 

  Knut Fleckenstein (S&D). - Frau Präsidentin! Wir bitten darum – auch in Absprache mit den anderen Fraktionen –, ganz am Ende von Änderungsantrag 10 die Worte „on the ground“ durch „in Ukraine“ zu ersetzen.

 
  
 

(The oral amendment was accepted)

 

10.5. Действия на ЕС в отговор на епидемията от ебола (RC-B8-0107/2014, B8-0107/2014, B8-0108/2014, B8-0114/2014, B8-0115/2014, B8-0119/2014, B8-0124/2014, B8-0126/2014) (гласуване)
 

Before the vote:

 
  
MPphoto
 

  Beatrix von Storch (ECR). - Frau Präsidentin! Ich möchte eine Anmerkung zur Geschäftsordnung machen, die sich auf diese Entschließung bezieht.

Wir haben sie gestern Abend um 20.00 Uhr bekommen: 27 Seiten, für die, die kein Englisch sprechen, in englischer Sprache. 27 Seiten, englische Sprache, Eingang: gestern Abend 20.00 Uhr bei uns. Heute um 12.00 Uhr haben wir darüber abgestimmt. Ich möchte daher zu Protokoll geben, dass das eine Art und Weise ist, wie man mit diesem Parlament nicht umgehen kann.

(Lebhafter Beifall)

 

10.6. Положението в Ирак и Сирия и офанзивата на ИДИЛ, включително преследването на малцинства (RC-B8-0109/2014, B8-0109/2014, B8-0110/2014, B8-0121/2014, B8-0130/2014, B8-0134/2014, B8-0137/2014, B8-0138/2014) (гласуване)

10.7. Положението в Либия (RC-B8-0111/2014, B8-0111/2014, B8-0120/2014, B8-0131/2014, B8-0132/2014, B8-0133/2014, B8-0135/2014, B8-0136/2014) (гласуване)

10.8. Израел и Палестина след войната в Газа и ролята на ЕС (B8-0112/2014, B8-0113/2014, B8-0116/2014, RC-B8-0117/2014, B8-0117/2014, B8-0139/2014, B8-0140/2014, B8-0141/2014) (гласуване)
 

Before the vote:

 
  
MPphoto
 

  Alexander Graf Lambsdorff (ALDE). - Frau Präsidentin!

Warum stimmen wir zuerst über die Entschließung einer einzelnen Fraktion ab, wenn es doch eine Gemeinsame Entschließung mehrerer Fraktionen – EVP, S&D, ECR und ALDE/Verts – gibt?

Die zweite Frage: Wir wollen namentliche Abstimmungen auf wirklich wichtige Abstimmungen beschränken. In der Abstimmung über diesen Antrag der einen Fraktion ist jede einzelne Abstimmung eine namentliche Abstimmung. Können Sie erklären, warum das so ist?

 
  
MPphoto
 

  President. - Mr Lambsdorff, it is noted but I am sure you know the answer to your question: procedural resolutions are voted in numerical order and the first one is this one. The roll-call votes are not an abuse of procedure so it would be good just to move on.

– Before the vote on paragraph 8:

 
  
MPphoto
 

  Knut Fleckenstein (S&D). - Frau Präsidentin! Können wir das nicht en bloc abstimmen, wenn sich niemand dagegen ausspricht?

(Beifall)

 
  
 

– Before the vote on paragraph 10, point k:

 
  
MPphoto
 

  Pervenche Berès (S&D). - Madame la Présidente, excusez mon inexpérience. Je m'interroge: sur la base de quel article du règlement procédons-nous au vote dans l'ordre que vous avez aujourd'hui retenu? Il me semble que d'habitude – mais peut-être encore une fois que je me trompe, et je serai ravie d'être démentie par vous – une résolution de compromis présentée par plusieurs groupes vient au vote en priorité.

 
  
MPphoto
 

  President. - I am told that it is Rule 123(4), which says: ‘A joint motion for a resolution shall replace the motions for resolutions tabled previously by its signatories, but not those tabled by other committees, political groups or Members’. That is the answer.

 

10.9. Делегиран регламент (ЕС) № .../... на Комисията за изменение на приложение I към Регламент (ЕО) № 1528/2007 на Съвета за прилагане на режима за продукти с произход от определени страни, които са част от групата държави от Африка, Карибския и Тихоокеанския басейн (АКТБ), предвидени в споразуменията, установяващи или водещи до установяване на споразуменията за икономическо партньорство, както е изменен с Регламент (ЕС) № 527/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 21 май 2013 г. по отношение на изключването на определени държави от списъка с региони или държави, които са приключили преговори (B8-0081/2014) (гласуване)
MPphoto
 

  President. - That concludes the vote.

 

11. Одобряване на протокола от предишното заседание: вж. протокола
Видеозапис на изказванията

12. Обяснение на вот
Видеозапис на изказванията

12.1. Положението в Украйна и състояние на отношенията между ЕС и Русия (RC-B8-0118/2014, B8-0118/2014, B8-0122/2014, B8-0123/2014, B8-0125/2014, B8-0127/2014, B8-0128/2014, B8-0129/2014)
  

Oral explanations of vote

 
  
MPphoto
 

  Michela Giuffrida (S&D). - Signora Presidente, onorevoli colleghi, dichiaro il mio voto favorevole perché bisogna fare ogni sforzo per facilitare il dialogo fra l'Ucraina e la Russia senza comunque perdere di vista il fatto che le sanzioni non possono sostituirsi ad una soluzione diplomatica e politica che tutti auspichiamo si trovi al più presto.

Urge trovare un'immediata e pacifica via d'uscita, mantenendo al contempo aperti i canali di comunicazione pronti a rivedere, in caso di feedback positivo, le sanzioni e le loro ripercussioni. Penso in particolare a quanto sta succedendo per l'agricoltura di quel paese, e, pur avendo ascoltato le dichiarazioni del Commissario Cioloş, insisto sulla necessità di stabilire delle regole che siano chiare perché ogni Stato membro possa effettivamente beneficiare degli aiuti in relazione alle proprie peculiarità produttive.

È sotto gli occhi di tutti però che i fondi sono insufficienti e che sono necessari maggiori stanziamenti. A questo proposito, sempre per citare l'esempio italiano, ricordo solo che i nostri danni ammontano a duecento milioni di euro.

 
  
MPphoto
 

  Elisabetta Gardini (PPE). - Signora Presidente, onorevoli colleghi, per spiegare perché noi purtroppo non abbiamo potuto votare a favore, ma ci siamo astenuti su questa importante risoluzione, perché se da un lato ovviamente condividiamo l'enorme preoccupazione e la vicinanza al popolo ucraino per i drammatici momenti che stanno vivendo e se condividiamo fortemente tutta la parte volta a prestare attenzione e sostegno e soluzione per quei settori dell'industria europei e italiani fortemente colpiti, ci sono altri punti altrettanto importanti che non ci sentiamo di condividere, primo fra tutti il punto che riguarda il settore energetico, dove si arriva addirittura a parlare di annullare gli accordi già in essere con la Russia, compreso il progetto South Stream.

Per questo a malincuore abbiamo dovuto astenerci, ma ci auguriamo che la via diplomatica prenda sempre più forza perché la soluzione può essere e deve essere quella politica.

 
  
MPphoto
 

  Tatjana Ždanoka (Verts/ALE). - Madam President, I voted against this resolution. I am sure that a number of colleagues are continuing to produce the very same kinds of texts based on a one-sided approach to the events in Ukraine.

Just one concrete example. In a number of reports by international NGOs, and Amnesty International in particular, the Ukrainian Government is accused of harsh human rights violations during so-called ‘anti-terror’ operations in the east. The initial text of our resolution, when referring to these reports, speaks about violations perpetrated mainly by regular Russian troops and separatists and in some cases also by government forces. Nevertheless, even this very wrong presentation of NGO findings was washed out during the vote by the majority of this Parliament.

 
  
MPphoto
 

  Sirpa Pietikäinen (PPE). - Arvoisa puhemies, minä puolestaan äänestin tämän päätöslauselman puolesta ja olen myöskin tyytyväinen Euroopan unionin yhteiseen linjaan, joka liittyy lähialueeseen ja ulko- ja turvallisuuspolitiikkaan. Tarvitsemme hyvän, johdonmukaisen EU-politiikan, joka korostaa ihmisoikeuksia, kansalaisten perusoikeuksia, konfliktien välttämistä ja tiivistyvää taloudellista ja ihmisten välistä yhteistyötä lähialueilla. Tämä tarkoittaa pitkällä aikajänteellä myös yhteistyön vakauttamista ja tiivistämistä Venäjän kanssa. Emme luo pysyviä viholliskuvia.

Uskon, että Ukrainan kriisi tulee tekemään EU:n ulko- ja turvallisuuspolitiikalle sen saman, mitä finanssikriisi aikanaan teki talouspolitiikallemme. Meidän on toimittava paremmin yhdessä ja löydettävä keskinäisten erilaisten painotustemme keskeltä vahva yhtenäinen linja. Ja tässä mielestäni pienten pakotteiden, pienten askeleiden politiikka Ukrainan osalta on toiminut ja toimii hyvin.

 
  
 

Written explanations of vote

 
  
MPphoto
 
 

  Marina Albiol Guzmán (GUE/NGL), por escrito. - He votado en contra de esta resolución puesto que obvia que la espiral de violencia en Ucrania es fruto de un golpe de estado contra el presidente legítimo Yanukovich instigado por los EEUU y la propia UE.

De hecho, el propio acuerdo de asociación que acaba de firmar la UE con Ucrania, que fue lo que propició el golpe de estado, está siendo utilizado como un arma contra Rusia. Esto, unido a las nuevas sanciones que el Consejo aprobó contra Rusia el 12 de septiembre, de ninguna manera pueden considerarse como un ejemplo de buena vecindad de la UE hacia Rusia.

 
  
MPphoto
 
 

  Andrus Ansip (ALDE), in writing. – I supported the resolution on the situation in Ukraine and the state of play of EU-Russia relations. Our discussion could not be more timely in light of everything going on in and around Ukraine. The decisive steps that the EU and the US and others have taken in response to Russiaʼs behaviour have brought some results, but it is important to think what more can be done to support Ukraine.

I see this very much as a two-track approach. We must continue to look for a lasting solution to this conflict through political dialogue. But as long as Russia continues to send weapons and soldiers to Ukraine, we cannot take Russian demands seriously. Russia is trying to impose a solution on Ukraine through military means while it should in fact take responsibility and admit that it is a party to the conflict. It must take real steps that will lead to a de-escalation of the conflict. Until Russia does so, we must continue to maintain pressure. We need to be clear and consistent in the language that we use to describe the situation on the ground – this is Russian aggression against Ukraine.

 
  
MPphoto
 
 

  Jonathan Arnott (EFDD), in writing. - Amendment 8: UKIP is deeply concerned by the escalation of the crisis in Ukraine, and feels the grandstanding that occurred in Parliament on 16 September only deepened the potential for a prolonged crisis. We welcome this amendment that stresses that dialogue, not military action, is the means to a peaceful solution.

 
  
MPphoto
 
 

  Hugues Bayet (S&D), par écrit. - Il convient de réitérer le soutien de l'Union à la population ukrainienne et de rappeler la nécessité que tout règlement politique maintienne l'intégrité territoriale, la souveraineté et l'indépendance de l'Ukraine tout en respectant les droits des minorités. A cet égard, le groupe S&D condamne une fois encore l'annexion de la Crimée.

Il faut par ailleurs former le voeu que le cessez-le-feu soit un premier pas vers une solution politique pacifique et globale.

 
  
MPphoto
 
 

  Mara Bizzotto (NI), per iscritto. - Non ho supportato la relazione oggetto del voto, in quanto ritengo sbagliata la politica sanzionatoria dell'UE nei confronti della Russia. L'unico risultato delle decisioni prese fino a questo momento è stato un danno economico enorme al mercato interno europeo, in particolare a quello veneto ed italiano, credo quindi che l'UE debba al più presto rivedere le proprie posizioni.

 
  
MPphoto
 
 

  José Blanco López (S&D), por escrito. - Más de tres mil personas han perdido la vida en el conflicto entre Ucrania y Rusia, entre ellos, muchos ciudadanos comunitarios víctimas del derribo del avión de Malaysia Airlines. Los heridos en esta escalada se cuentan por miles y los desplazados, por cientos de miles.

La UE debe contribuir a la solución pacífica de una guerra que sucede en nuestras propias fronteras; aportando los medios financieros, técnicos y humanos necesarios, apoyando la consolidación democrática de Ucrania y exigiendo a Rusia el respeto a la legalidad internacional, incluido el alto el fuego y la defensa de los derechos humanos.

En esta dirección van las ayudas humanitarias para el desarrollo y en apoyo a la sociedad civil que se han adoptado, así como los Acuerdos de Asociación ratificados en este Pleno, importantes para la relación política y la integración económica que en 2016 debe conformar un área de libre comercio UE-Ucrania.

Sigue, sin embargo, siendo necesario el máximo nivel de implicación política y diplomática.

A nivel interno, los sectores agrícola, lechero y pesquero, para no ver agravadas las dificultades que padecen, deben recibir el apoyo de la Comisión Europea para hacer frente al veto a las importaciones impuesto por Rusia en respuesta a las sanciones.

 
  
MPphoto
 
 

  Nicola Caputo (S&D), per iscritto. - Invito tutte le parti a compiere ogni sforzo necessario per la sua attuazione integrale e in buona fede, nell'ottica di gettare le basi per l'avvio di un autentico processo di pace, che comprenda il controllo permanente ed effettivo del confine ucraino verificato dall'Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa (OSCE), il completo e incondizionato ritiro delle truppe russe, dei gruppi armati illegali, delle attrezzature militari e dei mercenari dal territorio dell'Ucraina riconosciuto a livello internazionale, nonché il rilascio degli ostaggi.

Inoltre invito gli Stati membri, l'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza e la Commissione a compiere ogni sforzo per rafforzare e potenziare la missione speciale di monitoraggio dell'OSCE in Ucraina, in termini sia di personale esperto sia di logistica e attrezzature.

Per quanto riguarda l'embargo russo sui prodotti agroalimentari europei, chiedo alla Commissione di aumentare il bilancio stanziato per le misure comunitarie atte ad alleviare l'impatto sugli agricoltori europei e chiedo che la sua copertura sia estesa a più prodotti. Inoltre, è essenziale che, attraverso attività promozionali, ci sia un rafforzamento delle vendite dei prodotti agricoli dell'UE nei mercati dei paesi terzi per evitare un eccesso di offerta sul mercato europeo.

 
  
MPphoto
 
 

  Fabio Massimo Castaldo (EFDD), per iscritto. - Le sanzioni alla Russia sono un gesto politico e una sciagurata decisione per i cittadini sia europei che russi. Come spesso accade alla vigilia di un conflitto, sono i meno abbienti a soffrire per primi e tra i paesi europei sono quelli del sud, inclusa l´Italia, a pagare un prezzo alto.

Il valore delle esportazioni italiane verso la Russia è di 500 milioni di euro l´anno per il solo settore agroalimentare, infatti, a causa delle sanzioni, diverse piccole e medie imprese agricole si sono trovate con l´acqua alla gola dovendo inventarsi nuovi modi per vendere i propri prodotti, a volte usando società serbe o montenegrine per aggirare le sanzioni e far transitare le merci verso la Russia tramite imprese che non sono nella "lista nera" di Putin.

Considerato un siffatto scenario, noi ci schieriamo a favore del piccolo imprenditore e chiediamo all´Europa: gli italiani non hanno già sofferto abbastanza? Fino a quando le istituzioni europee continueranno a chiedere alle nostre imprese pesanti sacrifici senza dare loro aiuti economici adeguati rispetto alla perdurante situazione di crisi strutturale?

 
  
MPphoto
 
 

  Alberto Cirio (PPE), per iscritto. - Non è stato facile prendere una decisione su questa risoluzione. Il mio gruppo politico è composto per lo più da gente che, fino alla fine degli anni '80, ha combattuto contro l'oppressione dell'Unione Sovietica. Io, pur condividendo i valori di base di questi colleghi, non ho la stessa esperienza diretta e riesco a distinguere ciò che è stato fatto in nome del socialismo da ciò che è stato fatto in nome della Russia. E, non essendo accecato dalla paura, vedo che la posizione europea sta facendo danni in Europa, con un'efficacia sulla quale ho dei seri dubbi. Mi piacerebbe avviare un dibattito serio, pacato, oggettivo, in attesa del quale ho preferito astenermi per non essere frainteso.

 
  
MPphoto
 
 

  Carlos Coelho (PPE), por escrito. - Os acontecimentos recentes de invasão russa e a consequente desestabilização da Ucrânia Oriental e clara violação do cessar-fogo entre as partes exigem uma resposta forte, a uma só voz, por parte da UE.

Apoio esta Resolução por considerar inaceitável o não respeito pela independência, soberania e integridade territorial do Estado ucraniano, bem como pelo direito de este país fazer as suas escolhas internas e externas ao optar pela aproximação à Europa. A este título quero saudar a ratificação simultânea do Acordo de Associação UE-Ucrânia e desejar a rápida ratificação por todos os Estados-Membros.

São lamentáveis as pressões russas constantes praticadas, em concreto a ocorrência de violações grosseiras dos Direitos Humanos nas áreas de conflito perpetradas por tropas regulares russas e pelos separatistas através da perseguição de ucranianos e tártaros e ameaças pelos autoproclamados dirigentes contra os cidadãos que manifestam interesse em votar nas próximas eleições legislativas.

Saúdo as medidas restritivas adotadas pela UE contra a Rússia e a recente decisão da Comissão Europeia de mobilizar 22 milhões de euros de ajuda humanitária e ajuda ao desenvolvimento para a Ucrânia, considerando vital uma supervisão constante e rigorosa das necessidades humanitárias dos refugiados e das populações afetadas pelos conflitos.

 
  
MPphoto
 
 

  Lara Comi (PPE), per iscritto. - Ho preferito astenermi sulla risoluzione relativa allo stato delle relazioni UE-Russia.

La ragione principale di questa scelta risiede nella non condivisione della strada delle sanzioni che danneggia ingiustamente il settore industriale europeo e che comunque non assicura un contributo costruttivo alla pace e alle buone relazioni che devono intercorrere tra l'UE e la Russia. L'UE dovrebbe rafforzare il dialogo diplomatico più che prevedere o imporre sanzioni. La difficile situazione con l'Ucraina va sciolta con i negoziati: questa è la via che auspico.

 
  
MPphoto
 
 

  Therese Comodini Cachia (PPE), in writing. – Violating the borders of an independent state is a threat to that state and a violation of international law. When that violation occurs subsequent to a choice in favour of Europe made by an independent state, it becomes incumbent upon the EU to act. Ukraine must be assisted in strengthening its internal stability, democratic structures of governance, respect for human rights and the rule of law.

 
  
MPphoto
 
 

  Ignazio Corrao (EFDD), per iscritto. - Ritengo che la risoluzione sia molto sbilanciata sull'Ucraina. Non posso quindi votare a favore. D'altra parte la Russia ha le sue colpe che mi inducono a non votare negativamente. Per i motivi sopra esposti ritengo che il voto migliore sia l´astensione.

 
  
MPphoto
 
 

  Javier Couso Permuy (GUE/NGL), por escrito. - He votado en contra de esta resolución puesto que obvia que la espiral de violencia en Ucrania es fruto de un golpe de estado contra el presidente legítimo Yanukovich instigado por los EEUU y la propia UE.

De hecho, el propio acuerdo de asociación que acaba de firmar la UE con Ucrania, que fue lo que propició el golpe de estado, está siendo utilizado como un arma contra Rusia. Esto, unido a las nuevas sanciones que el Consejo aprobó contra Rusia el 12 de septiembre, de ninguna manera pueden considerarse como un ejemplo de buena vecindad de la UE hacia Rusia.

 
  
MPphoto
 
 

  Andrea Cozzolino (S&D), per iscritto. - Il supporto dell'UE all'Ucraina ha come obiettivo principale la tutela del diritto internazionale e del principio di sovranità territoriale nello specifico. Pur se la Russia è una grande potenza economica, che con il suo esteso territorio detiene energia vitale per l’Occidente, ed è un importante partner per la soluzione dei problemi nel Medio Oriente, non è ammissibile che violi il diritto internazionale e resti impunita. Il diritto internazionale a causa di queste violazioni viene bloccato e minato al suo interno. Nel XXI secolo le regole non possono essere dettate dagli aggressori ma vi è un obbligo di difendere la legalità internazionale. Sono fermamente convinto che questo ruolo spetti all’Europa che grazie al suo equilibrio di forze interne può e deve fungere da garante. Si tratta di una questione interna al continente europeo, di cui le Istituzioni devono farsi carico. Una politica di appeasement sarebbe un segnale sbagliato, viceversa, è essenziale far sentire una voce unica, forte e decisa da parte degli Stati Membri.

Ritengo che il supporto dell'Unione europea all'Ucraina sia fondamentale per la promozione dello sviluppo democratico e sociale e per la tutela del diritto internazionale.

 
  
MPphoto
 
 

  Andi Cristea (S&D), in writing. – In violating Ukraineʼs sovereignty, territorial integrity and freedom of choice, the Russian Federation has embarked on a new chapter of relations with the European Union, drifting away from the common path of mutual responsibility for, and shared commitment to, ensuring peace on the European continent.

In light of such developments, and thus as a result of the deliberate choice made by the Moscow authorities, the EU can no longer maintain its previous stance towards the Russian Federation and the strategic partnership thereof.

However, there can be no peace and stability without an act of responsibility and political maturity on the part of Russia. Its role remains a necessary factor for de-escalation of the conflict and a political, sustainable, long-term solution.

With this assumption in mind, the inclusion of our amendments was a precondition for a yes vote. While condemning strongly Russian actions, they emphasised the crucial need to support initiatives on dialogue with Moscow, keeping open all available channels of communication. They also reiterated the full reversibility of the current EU position and its readiness to overturn its stand and to re-engage with Russia as soon as it contributes genuinely and without ambiguities to a fair and negotiated settlement.

 
  
MPphoto
 
 

  Miriam Dalli (S&D), in writing. – I voted in favour of this resolution, as I believe that whilst we need to support Ukraine we also need to be diplomatically mature in the way we interact with Russia.

Alongside my colleagues I welcome the ceasefire in eastern Ukraine and ask all sides to respect it. I also believe that the EU should focus on supporting direct talks between Ukraine and Russia, in its efforts to assist Ukraine with regaining stability and implementing crucial political and economic reforms.

 
  
MPphoto
 
 

  Viorica Dăncilă (S&D), în scris. - Consider că măsurile adoptate de Consiliul Agricultură al UE din 5 septembrie sunt binevenite și cred că Comisia trebuie să examineze modalitățile care ar permite UE să facă mai bine față unor crize similare în viitor, pentru a sprijini în mod concret și rapid producătorii europeni afectați.

 
  
MPphoto
 
 

  Angélique Delahaye (PPE), par écrit. - J'ai voté en faveur de la résolution sur la situation en Ukraine et l'état des relations UE-Russie qui, au-delà de la prise en compte de la situation diplomatique dramatique que nous traversons, met en exergue la situation catastrophique que connaissent nos agriculteurs. En effet, la crise que traversent les agriculteurs européens, français en particulier, n'est pas d'origine sanitaire ou de marché, mais bien une crise diplomatique due à un bras de fer entre l'Union européenne et la Russie. Nous donc avons appelé la Commission européenne à agir en conséquence et à mieux prendre en compte les besoins des agriculteurs tout en réfléchissant à la possibilité de s'appuyer sur d'autres lignes budgétaires que celle de l'agriculture.

 
  
MPphoto
 
 

  Γεώργιος Επιτήδειος (NI), γραπτώς. – Καταψηφίζω διότι η ΕΕ ήταν η πρώτη η οποία συνέβαλε τα μέγιστα στην επιδείνωση της κρίσης στην Ουκρανία, διότι η ΕΕ κατηγορεί τη Ρωσία για την κατάρριψη του αεροπλάνου των Μαλαισιανών Αερογραμμών χωρίς να έχει δημοσιοποιηθεί κάποιο πόρισμα για τα πραγματικά αίτια της τραγωδίας, καθώς επίσης και για το γεγονός ότι η ΕΕ δεν επέδειξε την ίδια ευαισθησία για την εδαφική ακεραιότητα της Σερβίας στο θέμα του Κοσσόβου και, ως εκ τούτου, θεωρούμε τη στάση της υποκριτική.

 
  
MPphoto
 
 

  José Manuel Fernandes (PPE), por escrito. - A Ucrânia está a passar por uma fase difícil na sua história democrática, com o recente conflito com a Rússia a provocar já a morte de 3000 pessoas, milhares de feridos e centenas de milhares de civis que fugiram das áreas de conflito. O protocolo assinado de cessar-fogo, preconizado pelo Grupo de Contacto Trilateral, prevê a libertação de reféns, medidas para melhorar a situação humanitária, a retirada de todos os grupos armados ilegais, equipamento militar e mercenários da Ucrânia e medidas sobre a descentralização nas regiões de Donetsk e Luhansk, dados que esta proposta de resolução vem reforçar.

Com esta proposta de resolução, o Parlamento Europeu reforça a necessidade de as partes abrirem caminho para o início de um verdadeiro processo de paz que passa pela retirada das tropas russas, dos grupos armados ilegais, do material bélicos e dos mercenários. As eleições antecipadas marcadas para o dia 26 de outubro de 2014 na Ucrânia devem ser livres e justas, devendo o governo fazer tudo o que estiver ao seu alcance para que sejam transparentes ajudando no trabalho dos observadores internacionais.

 
  
MPphoto
 
 

  João Ferreira (GUE/NGL), por escrito. - Estamos perante uma condenável peça de propaganda de guerra. Esta resolução branqueia e apoia as forças nacionalistas, de cariz assumidamente fascista e neonazi, que tomaram de assalto o poder em Kiev e que tentam impor pela força às regiões do leste do país a hegemonia do seu poder político e nacional, correspondente aos interesses e aspirações dos EUA, da NATO e da UE na colonização económica e política da Ucrânia e à sua estratégia de cerco e confronto com a Rússia.

Passa-se por cima dos milhões de dólares que os EUA assumiram ter gasto na Ucrânia para construir um regime favorável aos seus interesses; das responsabilidades das grandes potências da UE e da NATO na brutal ingerência desencadeada após a recusa – numa soberana decisão de um poder legitimado para o efeito – da assinatura do Acordo de Associação UE-Ucrânia pelo presidente ucraniano, que viria a ser deposto pela força; escamoteia-se o facto de a UE ter negociado entretanto esse acordo com forças fascistas e neonazis golpistas. Saúda-se hipocritamente o cessar-fogo, quando em simultâneo se valoriza a decisão da NATO de reforçar a capacidade de a Ucrânia assegurar a sua própria segurança e apoia o fornecimento à Ucrânia de armamento, tecnologia e conhecimentos necessários pelos Estados-Membros.

Obviamente votámos contra.

 
  
MPphoto
 
 

  Lampros Fountoulis (NI), γραπτώς. - Καταψηφίζω διότι η Ευρωπαϊκή Ένωση ήταν η πρώτη η οποία με τη στάση της συνέβαλε στο μέγιστο στην επιδείνωση της κρίσης στην Ουκρανία, γιατί η ΕΕ κατηγορεί την Ρωσική Ομοσπονδία για την κατάρρευση των Μαλαισιανών αερογραμμών χωρίς να έχει βγει πόρισμα για τα πραγματικά αίτια της τραγωδίας, όπως επίσης και για το γεγονός ότι η ΕΕ δεν επέδειξε την ίδια ευαισθησία για την εδαφική ακεραιότητα της Σερβίας στο θέμα του Κοσσόβου. Οπότε θεωρούμε την στάση της ΕΕ υποκριτική.

 
  
MPphoto
 
 

  Mariya Gabriel (PPE), par écrit. – J’ai voté en faveur de la résolution sur la situation en Ukraine et sur l’état des relations UE-Russie, adoptée parallèlement à la ratification simultanée de l’accord d’association à Kiev et à Strasbourg, car elle permet de rappeler le message de l’UE: l’Union n’est pas en guerre contre la Russie, l’Union défend les principes du droit international, des droits de l’homme et ses valeurs fondamentales. Une part de l’identité européenne est en jeu dans la réaction de l’UE face à la crise ukrainienne. Nous rappelons notre engagement plein en faveur d'une solution politique, pacifique et durable par le dialogue, mais restons fermes grâce aux sanctions: le cessez-le-feu de Minsk doit se traduire par des actes – le retrait immédiat et inconditionnel des troupes avant qu’un processus de paix complet puisse être entamé. Le Parlement redemande aux États membres et au SEAE d’établir des critères clairs qui permettraient la levée des sanctions à l’égard de la Russie. Enfin, vis-à-vis de l’Ukraine, le texte rappelle aussi que la signature de l’accord d’association doit se traduire par la mise en place des réformes économiques, politiques et institutionnels nécessaires en Ukraine, pour une véritable sortie de crise.

 
  
MPphoto
 
 

  Adam Gierek (S&D), na piśmie. - Rezolucja jest generalnie słuszna, bo wzywa do pokoju na wschodzie Ukrainy, ale niestety dosyć jednostronna, bo pozbawiona głębszych refleksji wynikających ze znajomości wielu faktów, zwłaszcza historycznych, oraz lepszego zrozumienia zróżnicowanej tożsamości społeczeństw różnych regionów Ukrainy oraz roli Rosji.

Niestety, błędna polityka unijna tzw. „partnerstwa wschodniego” wzbudziła nadmierne, trudne do zrealizowania oczekiwania części społeczeństwa Ukrainy, co w efekcie zaowocowało łatwymi już wówczas do przewidzenia skutkami. Sytuacja ta może niestety doprowadzić w okresie zbliżającej się nieubłaganie zimy do katastrofy humanitarnej. Spotęgować ją mogą dodatkowo sankcje ekonomiczne, do których niestety wzywa się w rezolucji. To błąd.

Nie zgadzając się z takim jednostronnym interpretowaniem faktów w rezolucji, a także z wezwaniami do sankcji, których skutki odczują wszyscy aktualnie i w dalszej przyszłości, za podstawową wartość uznaję jednak wezwanie do zawieszenia broni. To bowiem dopiero może otworzyć drogę do rozmów, które w pokojowy sposób ukształtują przyszłe państwo ukraińskie. Dlatego, mimo wielu obiekcji do tekstu rezolucji, głosowałem za jej przyjęciem. Brakuje mi jednak w niej, co chcę podkreślić z całą mocą, jednego punktu: wezwania społeczności międzynarodowej do wsparcia materialnego ludności Ukrainy, takiego wsparcia, które pozwoli jej przetrwać zimę oraz uniknąć w tym kraju katastrofy humanitarnej.

 
  
MPphoto
 
 

  Nathan Gill (EFDD), in writing. – Amendment 8: UKIP is deeply concerned by the escalation of the crisis in Ukraine, and feels the grandstanding that occurred in Parliament on 16 September only deepened the potential for a prolonged crisis. We welcome this amendment that stresses that dialogue, not military action, is the means to a peaceful solution.

 
  
MPphoto
 
 

  Michela Giuffrida (S&D), per iscritto. - Bisogna fare ogni sforzo per facilitare il dialogo tra l`Ucraina e la Russia senza comunque perdere di vista il fatto che le sanzioni non possono sostituirsi a una soluzione diplomatica e politica che tutti auspichiamo si trovi al più presto. Urge trovare un’immediata e pacifica via d’uscita mantenendo al contempo aperti i canali di comunicazione e pronti a rivedere, in caso di feedback positivo, le sanzioni e le loro ripercussioni. Penso in particolare a quanto sta succedendo nell’agricoltura del mio Paese e, pur avendo ascoltato le determinazioni del Commissario Ciolos, insisto sulla necessità di stabilire regole che siano chiare perché ogni Stato membro possa effettivamente beneficiare degli aiuti in relazione alle proprie peculiarità produttive. E' sotto gli occhi di tutti però che i fondi sono insufficienti e che sono necessari maggiori stanziamenti. Per l'Italia il danno stimato è di 200 milioni di euro. La Sicilia che produce uva e agrumi, ha avuto appena il tempo di comunicare, tramite la AGEA, a tre sole richieste di produttori, che i fondi sono stati bloccati. E' necessario contemplare stanziamenti anche per la crisi del mercato degli agrumi. E' opportuno pensare a fondi speciali e straordinari da erogare direttamente alle imprese.

 
  
MPphoto
 
 

  Tania González Peñas (GUE/NGL), por escrito. - En la enmienda nº 14 se ha votado que no a la primera parte porque pone una serie de condiciones a Rusia dando por hecho la utilización partidista de Rusia del conflicto. Tanto Rusia como los rebeldes del este y el gobierno de Kiev parecen estar dando pasos hacia un proceso de paz negociado. Se ha votado que sí a la segunda parte de dicha enmienda porque solicita la cooperación con la Unión Económica Euroasiática adoptando una postura partidaria del diálogo y la resolución pacífica del conflicto.

Se ha votado en contra de la enmienda nº 11 porque acepta que la OTAN adquiera un papel clave en el conflicto, aceptando incluso la presencia militar permanente de esta organización. La aprobación de las fuerzas de intervención rápida y las declaraciones sobre el conflicto hasta el momento demuestran que la OTAN está tomando una posición desafiante y actuando de forma que se fomenta que vuelvan las hostilidades.

 
  
MPphoto
 
 

  Sylvie Guillaume (S&D), par écrit. - En ces derniers temps de troubles dans les relations entre l'Ukraine et l'Union européenne, nous devons soutenir toutes les initiatives en faveur de la paix mais aussi rester lucides quant aux intentions de la Russie, engagée dans la "guerre hybride" non déclarée qu'elle mène contre ce pays.

C'est dans ce contexte que j'ai apporté ma voix à cette résolution demandant à l'Union européenne de tenir tête à la Russie en renforçant les sanctions prévues, et de renforcer le soutien octroyé aux agriculteurs européens fortement touchés par l'embargo commercial.

Si l'on peut se féliciter de la signature de l'accord de cessez-le-feu de Minsk, il nous faut toutefois déplorer le fait qu'il ait été violé par les troupes russes et les forces séparatistes. Or c'est bien davantage dans la voie d'une solution politique, et non militaire, que doivent être engagés tous les efforts.

Enfin je me félicite de la décision du gouvernement français de suspendre la livraison des porte-hélicoptères de type "Mistral" à la Russie, les autres États membres devant aller dans le même sens.

 
  
MPphoto
 
 

  Eduard-Raul Hellvig (PPE), în scris. - Consider că e momentul ca Uniunea Europeană să vorbească cu o singură voce și să acționeze coordonat în relația cu Rusia. După o jumătate de an de șovăieli și de sancțiuni etapizate ineficient, conflictul ucrainean este pe punctul de a intra într-o iarnă favorabilă Rusiei. În fața spectrului unei crize a gazelor în Europa și a posibilei ocupări a estului Ucrainei, UE trebuie să facă mai mult decât gesturi simbolice. Ucraina a plătit deja un tribut dureros de sânge pentru aspirația sa europeană.

De aceea, am votat în favoarea acestei rezoluții care solicită statelor membre o acțiune unitară pentru a îmbunătăți securitatea energetică a UE și capacitatea sa de a contracara provocările asimetrice din partea Rusiei. E nevoie de mai multă fermitate în fața încălcării de către Rusia a granițelor și normelor internaționale. UE nu-și mai poate permite ezitări și pași, pentru că există pericolul alimentării agresivității Kremlinului față de fostele state sovietice.

În acest context, țin să atrag atenția asupra riscului ca Acordul de asociere UE-Ucraina să rămână doar un gest simbolic, dacă nu va fi ratificat rapid de statele membre ale Uniunii și dacă se va amâna intrarea sa în vigoare până la sfârșitul anului 2015.

 
  
MPphoto
 
 

  Brice Hortefeux (PPE), par écrit. - Le Parlement européen a dénoncé, avec justesse, l’embargo russe qui frappe les produits agricoles et alimentaires et dont nous connaissons les répercussions immédiates et désastreuses en France.

Je suis un fervent défenseur de l’agriculture française et suis particulièrement préoccupé par cette mesure de rétorsion dont les effets s’étendent désormais à d’autres secteurs comme la filière des transports.

Le Parlement européen appelle les parties au conflit à dialoguer et à trouver une issue diplomatique et pacifique, ce dont je me réjouis.

Je resterai cependant prudent lorsqu’il s’agit d’évoquer les relations avec notre partenaire russe, grande puissance économique et membre du G8.

J’ai en effet pu lire des amendements qualifiant la Russie d’État autoritaire. Il ne serait pas dans l’intérêt du Parlement européen de jeter de l’huile sur le feu en crispant davantage les parties aujourd’hui en négociation.

Ne versons pas dans la caricature et soyons plutôt un soutien à la voie diplomatique si nous souhaitons mettre fin au plus vite à cette crise.

 
  
MPphoto
 
 

  Pablo Iglesias (GUE/NGL), por escrito. - En la enmienda nº 14 se ha votado que no a la primera parte porque pone una serie de condiciones a Rusia dando por hecho la utilización partidista de Rusia del conflicto. Tanto Rusia como los rebeldes del este y el gobierno de Kiev parecen estar dando pasos hacia un proceso de paz negociado. Se ha votado que sí a la segunda parte de dicha enmienda porque solicita la cooperación con la Unión Económica Euroasiática adoptando una postura partidaria del diálogo y la resolución pacífica del conflicto.

Se ha votado en contra de la enmienda nº 11 porque acepta que la OTAN adquiera un papel clave en el conflicto, aceptando incluso la presencia militar permanente de esta organización. La aprobación de las fuerzas de intervención rápida y las declaraciones sobre el conflicto hasta el momento demuestran que la OTAN está tomando una posición desafiante y actuando de forma que se fomenta que vuelvan las hostilidades.

 
  
MPphoto
 
 

  Anneli Jäätteenmäki (ALDE), kirjallinen. - Äänestin tänään Ukrainaa ja EU:n ja Venäjän suhteita koskevan päätöslauselman puolesta. Venäjän toimet Ukrainan kriisin aikana sekä Krimin valtaus ovat kansainvälisen oikeuden vastaisia toimia.

Haluan kuitenkin todeta, että pakotteet eivät ole viisas ratkaisu tilanteessa, jossa osapuolet ovat sopineet aselevosta.

En allekirjoita päätöslauselman 13 kohtaa, jossa parlamentti vaatii EU:ta harkitsemaan Venäjän jättämistä ydinalan siviiliyhteistyön ja Swift-järjestelmän ulkopuolelle. Venäjän marginalisoiminen edellä mainitun kaltaisesta yhteistyöstä ei edistä rauhaa Ukrainassa.

Parlamentin äänestyksen jälkeen Suomen elinkeinoministeri sanoi, että parlamentin päätöslauselma on vain kannanotto eikä Suomi peru ydinenergiahanketta Venäjän kanssa.

 
  
MPphoto
 
 

  Ivan Jakovčić (ALDE), napisan. - Glasao sam Za jer sam uvjeren da Ukrajina zaslužuje europsku perspektivu. Uložio sam amandman u kojem sam zahtijevao da se u procesu decentralizacije ili devolucije Ukrajine ugradi potreba za najboljom europskom praksom zaštite etničkih i jezičnih razlika. Nažalost moj amandman nije prihvaćen.

 
  
MPphoto
 
 

  Marc Joulaud (PPE), par écrit. - J'ai voté en faveur de la résolution sur la situation en Ukraine et les relations entre l'Union européenne et la Russie. La résolution se félicite de l'accord de cessez-le-feu conclu et appelle à l'instauration d'un véritable processus de paix, tout en soulignant l'inviolabilité et l'intégrité du territoire ukrainien. Le rôle ambigu de la Russie y est également condamné. La résolution a été adoptée à une large majorité, ce dont je me félicite.

 
  
MPphoto
 
 

  Philippe Juvin (PPE), par écrit. - J'ai voté en faveur de cette résolution pour appeler au maintien du cessez-le-feu dans l'est de l'Ukraine et à une application stricte des accords de Minsk. L'unité et l'indépendance de l'Ukraine doivent être strictement garanties. Pour ce faire, il est important d’œuvrer pour une solution politique à ce conflit et d'éviter toute nouvelle escalade, notamment en isolant complètement la Russie au niveau international. Néanmoins il était fondamental dans cette résolution de condamner sévèrement la Russie pour ses agissements et de soutenir les dernières sanctions adoptées à son encontre par l'UE. Face aux mesures de représailles prises de Moscou, à savoir le boycott sur les fruits, légumes, viandes, produits laitiers et de la pêche en provenance de l'UE, il est important que les producteurs européens soient dûment indemnisés. En outre, compte tenu de la situation actuelle particulièrement compliquée, l'UE doit réduire sa dépendance à la Russie dans différents domaines (énergétique, technologique, etc). Enfin, s'agissant de l'accord d'association entre l'UE et l'Ukraine, approuvé par le Parlement européen et celui de Kiev, il était essentiel de résister aux pressions russes en affirmant que rien ne pourrait le modifier.

 
  
MPphoto
 
 

  Sandra Kalniete (PPE), rakstiski. - Es balsoju "par" rezolūciju par stāvokli Ukrainā un Eiropas attiecībās ar Krieviju, jo EP nosodīja atkārtoti Krievijas "hibrīdkaru" pret Ukrainu un pauda nopietnas bažas par iespējamu Krievijas karaspēka tālāku ofensīvu ar mērķi izveidot "sauszemes koridoru" uz Krimu un tālāk līdz Piedņestrai. Svarīgi, ka pirmo reizi EP dokumentā ir skaidri teikts - kontrakts par Mistral tipa karakuģu piegādi Krievijai neatbilst ES rīcības kodeksam par ieroču eksportu un ES kopējiem noteikumiem par militāru tehnoloģiju un ekipējuma eksporta kontroli. Es uzskatu, ka ir jāpieņem skaidri noteikti indikatori, kuru ievērošana ļautu apturēt vai atcelt sankcijas pret Krieviju. Savukārt "pretsankciju" ietekmes mazināšanai jāizskata iespējas izmantot arī tos ES līdzekļus, kas nav paredzēti lauksaimniecībai. Manuprāt, tas ir būtiski, ka EP rezolūcijā uzsvērts, ka ES un NATO dalībvalstis divpusēju attiecību līmenī var Ukrainai piegādāt tās drošībai un aizsardzībai vajadzīgos ieročus, tehniku un tehnoloģijas un ka nākotnē Ukrainai ir visas tiesības kandidēt uz ES dalībvalsts statusu.

 
  
MPphoto
 
 

  Afzal Khan (S&D), in writing. - I voted in favour of the resolution asking all sides to respect the ceasefire and implement it without delay and further loss of life. Russia must cease supporting pro-Russian separatists in eastern Ukraine and stop the flow of military equipment and soldiers through the Russian-Ukrainian border. Further sanctions must be implemented if Russia continues to escalate the situation in Ukraine. The territorial integrity of Ukraine must be respected. The EU should also focus on supporting direct talks between Ukraine and Russia in its efforts to assist Ukraine with regaining stability and implementing crucial political and economic reforms.

 
  
MPphoto
 
 

  Gabrielius Landsbergis (PPE), in writing. - I welcome the resolution adopted by the EP. Ukraine now needs all our help in withstanding the hybrid war waged against her by Russia and our support for responding to huge economic challenges and staying on the path of the European reforms. At the same time, I am calling on Member States to adopt and implement full ban on any arms deliveries to Russia. The French Government's decision to suspend the planned delivery of the Mistral assault ships to Russia is a step in the right direction; however, the contract must be cancelled. This is the question of credibility and effectiveness of the EU policies towards the Russian invasion and occupation of its neighbour's territories. Taking into account that by cancelling the contract France will suffer financial losses worth more than 1.2 bln euros, the Member States should consider compensatory mechanism and modalities of engaging the Mistral ships in the EU related missions, such as Frontex in the Mediterranean.

 
  
MPphoto
 
 

  Patrick Le Hyaric (GUE/NGL), par écrit. - Je soutiens l'accord de cessez-le-feu entre séparatistes et autorités ukrainiennes dans l'Est du pays ainsi qu'un règlement par le dialogue de la crise actuelle. Le texte de résolution qui nous a été proposé va pourtant bien au-delà des relations entre Ukraine et Russie.

L'Union européenne peut servir de modérateur dans la crise actuelle. Mais cette résolution manque d'impartialité puisqu'elle demande davantage de sanctions contre la Russie, tout en soutenant l'accord de libre-échange UE-Ukraine.

L'Ukraine doit pouvoir choisir seule sa voie en dehors de toute influence et ingérence étrangère, trouver un système de gouvernement qui répondra aux inquiétudes d'une partie de sa population à l'Est, et trouver un modus vivendi avec la Russie qui réponde à ses inquiétudes sans que l'Ukraine perdre de sa souveraineté.

Cela doit se faire hors de toute pression, que ce soit de la part de la Russie avec les prix du gaz ou de la part de l'Union européenne avec l'accord de libre-échange.

 
  
MPphoto
 
 

  Bogusław Liberadzki (S&D), na piśmie. - Relacje Ukrainy z Rosją muszą być wyważone, aby nie spowodować eskalacji konfliktu, który pochłonął już wiele ofiar wśród ludności cywilnej. Unia Europejska powinna się starać załagodzić ten konflikt. Jednocześnie nie można doprowadzić do zerwania relacji dyplomatycznych z Rosją, gdyż ich odbudowanie będzie bardzo trudne.

 
  
MPphoto
 
 

  Paloma López (GUE/NGL), por escrito. - He votado en contra de esta resolución puesto que obvia que la espiral de violencia en Ucrania es fruto de un golpe de estado contra el presidente legítimo Yanukovich instigado por los EEUU y la propia UE.

De hecho, el propio acuerdo de asociación que acaba de firmar la UE con Ucrania, que fue lo que propició el golpe de estado, está siendo utilizado como un arma contra Rusia. Esto, unido a las nuevas sanciones que el Consejo aprobó contra Rusia el 12 de septiembre, de ninguna manera pueden considerarse como un ejemplo de buena vecindad de la UE hacia Rusia.

 
  
MPphoto
 
 

  Andrejs Mamikins (S&D), rakstiski. - Kopumā nobalsoju "pret" šo rezolūciju, kaut gan tas nebija personālbalsojums (kā 2014. g. jūlijā) un deputāti balsoja, paceļot rokas. Es pacēlu roku "pret". Neskatoties uz to, ka personālbalsojuma ietvaros es atbalstīju atsevišķus grozījumus rezolūcijai no mūsu grupas (par politisku nevis militāru konflikta risinājumu utt.), kopumā rezolūcija sanāca tāda, ka tā diemžēl nesekmēs politiskā dialoga attīstību starp Krieviju un ES.

 
  
MPphoto
 
 

  Ramona Nicole Mănescu (PPE), în scris. - Am votat în favoarea acestei rezoluții.

Salut semnarea acordului de încetare a focului de la Minsk. Este necesar ca acest acord să fie aplicat în întregime și cu bună-credință, pentru a conduce la un veritabil proces de pace.

Susțin angajamentul față de independența, suveranitatea, integritatea teritorială, inviolabilitatea frontierelor Ucrainei și opțiunea sa europeană.

Este necesară îmbunătățirea semnificativă a securității energetice, asigurarea independenței UE la presiunea externă, prin consolidarea sectorului energetic, dezvoltarea infrastructurii energetice din țările vecine ale UE și dezvoltarea interconexiunilor energetice între aceste țări ale UE.

Consider că unicul răspuns viabil al UE la amenințările Rusiei este să fie unită, să transmită un mesaj unitar, să renunțe la conceptul de parteneriat strategic și să identifice o nouă abordare unificată.

 
  
MPphoto
 
 

  Jiří Maštálka (GUE/NGL), písemnĕ. – Současná situace na Ukrajině a stav vztahů EU-Rusko ukazuje mimo jiné i na slabosti unijní politiky, bezmocnost Evropského parlamentu při řešení konkrétních problémů, nebezpečnou nekontrolovatelnost práce členů Evropské komise. Příkladem může být příprava dohody o přidružení mezi Ukrajinou a Evropskou unií, která probíhala za zavřenými dveřmi. Evropská unie se nechala slepě zatáhnout do cizích sporů, které ji poškozují, ať již jde o vnitroukrajinské konflikty, nebo nejráznější globální politické hry. Všude zaznívající hlasitá protiruská rétorika, podsouvání Rusku role viníka za současnou ukrajinskou krizi a vzájemné obviňování nemůže nic vyřešit, naopak přispívá spíše k eskalaci vzájemných vztahů. Současná krize nemůže být řešena vojenskými prostředky. Je nutné vést diplomatická jednání a hledat cestu z krize pomocí dialogu, politických, ústavních a ekonomických reforem. Politici ve 21. století by měli řešit i ty nejdramatičtější rozpory ve společnosti a mezi sebou jednáním, ne střelbou, ne protivládními puči. Bez fyzického násilí. Mír stál v základech prvních dohod, které směrovali k Unii. Jednání a dodržování dohod jsou podmínkou míru. Musíme převzít svůj díl odpovědnosti za mír v Evropě a vyslovit se pro dodržování mezinárodního práva a dohod EU-Ukrajina-Rusko. Hlasoval jsem proti společné rezoluci.

 
  
MPphoto
 
 

  Georg Mayer (NI), schriftlich. – Dieser Entschließungsantrag zeichnet das von westlichen Medien beeinflusste, einseitige Bild dieses Konfliktes. Wenn es um die Lage in der Ukraine und die Beziehungen zu Russland geht, wird Russland automatisch jegliche Schuld zugewiesen. Der Antrag spricht etwa klar von einer „illegalen Annexion“ der Krim, obgleich dies völkerrechtlich umstritten ist, zumal eine breite Mehrheit in der Region für Russland votiert hat. Zudem halte ich den Vorschlag, NATO-Truppen und Waffen in die Ukraine zu senden, für nicht zielführend, da sich die Situation dadurch noch verschärfen und die Fronten sich verhärten würden. Ich habe daher ohne zu Zögern gegen den vorliegenden Entschließungsantrag gestimmt.

 
  
MPphoto
 
 

  Jean-Luc Mélenchon (GUE/NGL), par écrit. - Cette résolution inique dénonce « l'agression » russe en Ukraine et demande le maintien des sanctions contre la Russie. Pour justifier ces prises de position, elle présente comme des faits avérés des affirmation très discutables comme «l' impossibilité des enquêteurs à accéder au site du crash du MH17 » ou la présence d'un « flux continu d’armes et de munitions en provenance de la Russie ». Mais sans aucune réaction quant à la présence de Svoboda au gouvernement. Ou sur la division Azof qui compose le gros des troupes ukrainiennes et qui a le même emblème que la division nazie "Das Reich" responsable entre autres du massacre d'Oradour sur Glane. Je vote contre ce texte belliciste. Je me réjouis donc des défaites des bandes armées « ukrainiennes » néo-nazies.

 
  
MPphoto
 
 

  Nuno Melo (PPE), por escrito. - A situação vivida na Ucrânia preocupa-me especialmente. Considero ser um país estratégico na Europa, que tem sido sucessivamente prejudicado pela Rússia. A UE não pode ignorar a escalada do conflito militar na Ucrânia oriental, em que se sabe que militares russos lutam contra as forças ucranianas ao lado dos rebeldes separatistas. Há ainda um Acordo de Associação UE-Ucrânia e um Acordo sobre uma Zona de Comércio Livre Abrangente e Aprofundada, assinado em 27 de junho de 2014, que devem ser respeitados e salvaguardados. A política externa da UE deve estar na linha da frente no que toca ao apoio inequívoco à Ucrânia na elaboração de um plano de paz.

A UE deve manter boas relações de vizinhança com a Rússia, mas deve deixar-se intimidar com as suas ameaças sobre a Ucrânia. Devemos ser intransigentes na defesa da soberania da Ucrânia, nem que para isso tenhamos que alargar as medidas de embargo económico sobre a Rússia.

 
  
MPphoto
 
 

  Louis Michel (ALDE), par écrit. – La situation en Ukraine et les relations UE-Russie sont d'une importance capitale. Il est essentiel que dans ce type de conflit, l'UE arrive à parler d'une seule voix. Je condamne fermement la "guerre hybride" mise en place par Moscou qui souffle délibérément le chaud et le froid. Le protocole de cessez-le-feu entre Kiev et les rebelles séparatistes ne nous autorise pas à ne pas rester vigilant lorsqu'on constate ses violations répétées. Un retrait total des troupes russes ainsi que des groupes séparatistes armés, assurant ainsi l'intégrité territoriale de l'Ukraine, est une condition sine qua non à la reprise du dialogue politique UE-Russie. En attendant, je me réjouis de la décision de l'OTAN de mettre sur pied une force commune d'intervention rapidement mobilisable.

 
  
MPphoto
 
 

  Nadine Morano (PPE), par écrit. - J'ai voté en faveur de cette résolution qui dresse l'état des lieux de la situation en Ukraine et des relations UE / Russie. Le Parlement européen appelle au respect du cessez-le-feu par l'ensemble des parties ainsi qu'à éviter les décisions qui pourraient le compromettre.

 
  
MPphoto
 
 

  Franz Obermayr (NI), schriftlich. – Der gegenständliche Entschließungsantrag zeichnet ein zum Teil einseitiges Bild, wenn es um die Lage in der Ukraine und die Beziehungen zu Russland geht. Er spricht etwa klar von einer „illegalen Annexion“ der Krim, obgleich dies völkerrechtlich umstritten ist und eine breite Mehrheit der in der Region vorwiegend russischen Bevölkerung für einen Anschluss an Russland gestimmt hat. Zudem halte ich den Vorschlag der NATO, Truppen und Waffen in die Ukraine zu senden, für nicht zielführend, da sich die Situation dadurch noch verschärfen und die Fronten sich verhärten würden. Ich habe daher gegen den vorliegenden Entschließungsantrag gestimmt.

 
  
MPphoto
 
 

  Younous Omarjee (GUE/NGL), par écrit. – Bien que la résolution fasse part de la relative amélioration de la situation suite à la signature du cessez-le-feu à Minsk, le texte promeut des solutions prenant trop partie au conflit et menaçant donc la sécurité de la région et des ukrainiens. De même, la promotion de l'accord d'association UE-Ukraine ne peut servir les intérêts du peuple ukrainien en sachant que ce traité est une des raisons qui a conduit l'Ukraine à se déchirer depuis plusieurs mois déjà. Je n'ai donc pas voté en faveur de ce texte.

 
  
MPphoto
 
 

  Δημήτρης Παπαδάκης (S&D), γραπτώς. – Καταδικάζω κάθε επέμβαση καταπάτησης της εδαφικής ακεραιότητας κράτους.

Καταψήφισα το σχετικό ψήφισμα γιατί η πολιτική των κυρώσεων δεν έχει οδηγήσει σε εκτόνωση της κρίσης. Αντίθετα, χώρες μέλη της ΕΕ πλήττονται οικονομικά και εμπορικά από τις συνεχείς και αυξανόμενες κυρώσεις. Το ψυχροπολεμικό κλίμα στις σχέσεις ΕΕ-Ρωσίας επηρεάζει πρωτίστως εμάς τους ίδιους και γι' αυτό θα πρέπει να βρούμε ένα παράθυρο διαλόγου και συνεργασίας με τη Μόσχα. Οι πολιτικές που επιβάλλονται από τις Η.Π.Α δεν πρέπει να μας βρίσκουν σύμφωνους, καθώς αυτές δημιουργούν μεγαλύτερη ένταση και έχουν σαφείς επιπτώσεις στις οικονομίες των κρατών μελών της ΕΕ και στις σχέσεις της ΕΕ με τη Ρωσία.

Είναι μεγάλη υποκρισία από την ΕΕ να αντιδρά άμεσα στην περίπτωση της Ουκρανίας χωρίς όμως να συμβαίνει το ίδιο ούτε με την χώρα μου, την Κύπρο, η οποία τελεί υπό κατοχή εδώ και 40 χρόνια, ούτε και με την Παλαιστίνη. Σε αυτές τις περιπτώσεις, η ΕΕ δεν έσπευσε να θέσει κυρώσεις ούτε για τα εγκλήματα που διαπράχθηκαν και εξακολοθούν να διαπράττονται, ούτε για την παραβίαση του διεθνούς δικαίου και των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Είναι η πολιτική της ΕΕ πολιτική των δύο μέτρων και δύο σταθμών;

Η ΕΕ πρέπει να αναπτύξει πρωτοβουλίες για εκτόνωση της κρίσης αντί να λειτουργεί ως παράγοντας αποσταθεροποίησης και διχασμού.

 
  
MPphoto
 
 

  Alojz Peterle (PPE), in writing. – After the ratification of the EU-Ukraine agreement on Tuesday, Ukraine decided that the direction it wants to take in future is Europe. Therefore, we call on Russia to respect this decision and back the peace plan offered by Ukraine. I very much support the call for Member States to act coherently and ban arms and military equipment sales to Russia.

 
  
MPphoto
 
 

  Franck Proust (PPE), par écrit. - Je suis extrêmement favorable à l'adoption de la résolution du Parlement européen sur la situation en Ukraine et sur l'état des relations entre l'Union européenne et la Russie, parce qu'il devenait urgent que le Parlement européen prenne une position claire et précise. En ce sens, je soutiens cette résolution car elle établit une ligne politique rigoureuse face aux agissements de la Russie. Néanmoins, il convient d'exposer au mieux les faits du conflit afin de fixer une telle politique sur des bases inébranlables. Ainsi, j'ai voté à l'encontre de l'amendement n°9, car l'affirmation selon laquelle le cessez-le-feu sert de prétexte aux troupes russes pour établir un "couloir terrestre" vers la Crimée et la Transnistrie ne pouvait être avérée.

 
  
MPphoto
 
 

  Laurențiu Rebega (S&D), în scris. - Susțin că este necesar și firesc ca instituțiile europene, în mod special Comisia Europeană, să monitorizeze efectele „contra-sancțiunilor ruse” și să ia măsuri urgente pentru a sprijini și proteja toți producătorii afectați de restricțiile comerciale impuse. Ar fi bine ca în viitor Comisia să fie mai bine pregătită pentru a sprijini în mod corespunzător producătorii agricoli. Piețele de fructe și legume perisabile sunt în acest moment cele mai afectate. Noul sistem din partea Comisiei este așteptat și binevenit.

 
  
MPphoto
 
 

  Lola Sánchez Caldentey (GUE/NGL), por escrito. - En la enmienda nº 14 se ha votado que no a la primera parte porque pone una serie de condiciones a Rusia dando por hecho la utilización partidista de Rusia del conflicto. Tanto Rusia como los rebeldes del este y el gobierno de Kiev parecen estar dando pasos hacia un proceso de paz negociado. Se ha votado que sí a la segunda parte de dicha enmienda porque solicita la cooperación con la Unión Económica Euroasiática adoptando una postura partidaria del diálogo y la resolución pacífica del conflicto.

Se ha votado en contra de la enmienda nº 11 porque acepta que la OTAN adquiera un papel clave en el conflicto, aceptando incluso la presencia militar permanente de esta organización. La aprobación de las fuerzas de intervención rápida y las declaraciones sobre el conflicto hasta el momento, demuestran que la OTAN está tomando una posición desafiante y actuando de forma que se fomenta que vuelvan las hostilidades.

 
  
MPphoto
 
 

  Lidia Senra Rodríguez (GUE/NGL), por escrito. - He votado en contra de esta resolución puesto que obvia que la espiral de violencia en Ucrania es fruto de un golpe de estado contra el presidente legítimo Yanukovich instigado por los EEUU y la propia UE.

De hecho, el propio acuerdo de asociación que acaba de firmar la UE con Ucrania, que fue lo que propició el golpe de estado, está siendo utilizado como un arma contra Rusia. Esto, unido a las nuevas sanciones que el Consejo aprobó contra Rusia el 12 de septiembre, de ninguna manera pueden considerarse como un ejemplo de buena vecindad de la UE hacia Rusia.

 
  
MPphoto
 
 

  Dubravka Šuica (PPE), napisan. - Podržavam Rezoluciju Europskog parlamenta o stanju u Ukrajini i stanju u odnosima između EU-a i Ukrajine. Tom rezolucijom Europski parlament pozdravlja potpisani prekid vatre potpisan u Minsku te poziva sve strane uključene u sukob da ga poštuju i ne ugrožavaju.

Važno je osuditi ulogu Ruske Federacije u ovom sukobu, od korištenja redovnih ruskih snaga u borbi, naoružavanja ilegalnih paravojnih postrojbi kao i negiranje svoje uloge u svemu ovome. Europski parlament ovime još jednom potvrđuje svoju predanost očuvanju ukrajinske teritorijalne cjelovitosti, nepovredivosti granica i samostalnosti, kao i odabir europskog puta Ukrajine. Mora se naglasiti da se umjetne tvorevine, poput Donjecke republike ili ilegalnog odcjepljenja Krima ne priznaju niti će se priznavati od strane međunarodne zajednice.

Pozdravljam simultano potpisivanje Sporazuma o pridruživanju u Europskom i Ukrajinskom parlamentu, što predstavlja snažnu volju obiju strana za uspješnu implementaciju odrednica sporazuma. Također, ovime se snažno zalažemo za daljnje i još jače sankcije Rusiji zbog povreda međunarodnog prava po pitanju Ukrajine, uz pojačan nadzor nad njihovim provođenjem. Pozivamo Komisiju da pozorno prati utjecaj ruskih protusankcija na tržišta EU-a, kako bi se mogle poduzeti odgovarajuće mjere, naročito po pitanjima poljoprivrede i ribarstva. Ova Rezolucija ima veliku važnost za stabilnost i sigurnost čitave Europe.

 
  
MPphoto
 
 

  Ελευθέριος Συναδινός (NI), γραπτώς. - Καταψηφίζω διότι θεωρώ την Ευρωπαϊκή Ένωση ως τον κυριότερο υπαίτιο της ρωσο-ουκρανικής κρίσης τόσο με τη στάση της όσο και με την εφαρμοζόμενη αντιρωσική πολιτική της και τέλος διότι σε άλλες περιπτώσεις δεν σεβάστηκε τα κυριαρχικά δικαιώματα άλλων χωρών (πχ. Σερβία και Κόσσοβο) όπως σπεύδει τώρα να ζητά τη μη ομοσπονδοποίηση της Ουκρανίας.

 
  
MPphoto
 
 

  Tibor Szanyi (S&D), írásban. - Az állásfoglalási indítványra vonatkozóan tartózkodó szavazatot adtam le. Ennek oka, hogy alapjában sem értek egyet azzal, hogy az Európai Parlament két nappal az EU–Ukrajna társulási megállapodásról szóló szavazást követően állásfoglalást fogadjon el az ukrajnai helyzetről.

A társulási szerződés világos jelzés Ukrajna és az Európai Unió összes polgára felé. Olyan szimbolikus és történelmi jelentőségű lépés, melyet büszkén vállalhatunk, mely mindkét fél érdekét szolgálja.

Mindemellett a feleknek önmérsékletet kell tanúsítaniuk. Hagynunk kell, hogy az Oroszországot érintő szankciók hassanak, ahogy az már meg is kezdődött. Meg kell várnunk továbbá az október 26-i ukrajnai választást. Jelen helyzetben egy ilyen állásfoglalás elfogadása nem szolgálja sem az ukrán fél, sem az Európai Unió érdekét.

 
  
MPphoto
 
 

  Marc Tarabella (S&D), par écrit. - J'ai bien sûr voté en faveur de ce texte. À mesure que s'aggravait la crise en Ukraine, les relations entre l'Union européenne et la Russie atteignaient leur point le plus bas depuis la fin de la guerre froide. Dans ce contexte, nous saluons le cessez-le-feu en Ukraine orientale et nous demandons à toutes les parties de le respecter. De nouvelles sanctions ne doivent être mises en œuvre que si la Russie continue à aggraver la situation en Ukraine. Toutefois, l'Union doit se concentrer sur le soutien aux négociations directes entre l'Ukraine et la Russie, ainsi que sur l'aide apportée par l'OSCE (Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe) à l'Ukraine pour rétablir la stabilité et mettre en œuvre des réformes politiques et économiques cruciales.

L'intégrité territoriale de l'Ukraine doit être respectée. Les partenaires internationaux de la Russie attendent toujours de celle-ci qu'elle cesse de soutenir les séparatistes russes en Ukraine orientale et mette fin au flux d'équipement militaire et de soldats à travers la frontière russo-ukrainienne.

 
  
MPphoto
 
 

  Yana Toom (ALDE), in writing. – I decided not to support the resolution for the following reasons. First, the resolution largely ignores the fact that the Ukraine crisis is essentially a civil war, even if with significant involvement by foreign actors. Second, in the period of the long-expected ceasefire the resolution justifies the logic of sanctions which proved to be inefficient in the case of such a complicated partner as Russia. Furthermore, existing sanctions and calls for new sanctions may undermine the fragile peace process in Ukraine. Third, the resolution does not pay enough attention to the issue of human rights violations by all parties involved into the conflict. I am especially worried that the signals sent to the Ukrainian Government in this respect are too vague to be taken seriously. Fourth, some statements in the resolution are based on media reports, low-quality analytics and/or based on information from biased or unreliable sources.

 
  
MPphoto
 
 

  Ángela Vallina (GUE/NGL), por escrito. - He votado en contra de esta resolución puesto que obvia que la espiral de violencia en Ucrania es fruto de un golpe de estado contra el presidente legítimo Yanukovich instigado por los EEUU y la propia UE.

De hecho, el propio acuerdo de asociación que acaba de firmar la UE con Ucrania, que fue lo que propició el golpe de estado, está siendo utilizado como un arma contra Rusia. Esto, unido a las nuevas sanciones que el Consejo aprobó contra Rusia el 12 de septiembre, de ninguna manera pueden considerarse como un ejemplo de buena vecindad de la UE hacia Rusia.

 
  
MPphoto
 
 

  Johannes Cornelis van Baalen (ALDE), schriftelijk. - Hans van Baalen (ALDE/VVD) was, vanwege politieke verplichtingen in Nederland, niet in staat om afgelopen dinsdag 16 september aan de stemmingen over de EU-associatieovereenkomst met Oekraïne in Straatsburg deel te nemen. Hij steunt de associatieovereenkomst ten volle en dient daarom geacht te worden vóór gestemd te hebben.

 
  
MPphoto
 
 

  Derek Vaughan (S&D), in writing. – The action undertaken by Russia has led me to support today’s resolution which urges the EU to take a greater stand against Russian action in Ukraine. I support the action undertaken by France to halt its delivery of the helicopter carriers to Russian authorities. In addition to this, I support the call to expand EU sanctions against Russia by excluding them from civil nuclear cooperation and the SWIFT international payment system.

 
  
MPphoto
 
 

  Miguel Viegas (GUE/NGL), por escrito. - Sobre este tema só podemos e devemos lembrar que foi a recusa da assinatura do acordo de associação pelo anterior presidente da Ucrânia na Cimeira de Vilnius que levou a condenáveis atos de ingerência dos EUA, da NATO e da UE (incluindo de muitos deputados do PE) que conduziram ao golpe de Estado. Este golpe de Estado foi apoiado entusiasticamente pela UE, apesar de todos os atropelos devidamente documentados, com bandos armados fascistas a perseguir políticos de esquerda e sindicalistas. Não podemos deixar de lembrar o assassinato de dezenas de cidadãos indefesos por parte destes bandos quando estes lançaram fogo à casa sindical em Odesa, matando 46 pessoas.

A União Europeia não pode fingir que não sabe quando negoceia com governos ilegais, dos quais fazem parte partidos fascistas e que, depois de afastar o Partido Comunista da Ucrânia do parlamento, se preparam para a sua ilegalização.

 
  
MPphoto
 
 

  Iuliu Winkler (PPE), în scris. - Rezoluția comună referitoare la situația din Ucraina și la stadiul actual al relațiilor UE-Rusia exprimă clar poziția Parlamentului European vizavi de situația creată la estul graniței UE și se referă și la menținerea perspectivelor europene pentru Ucraina. În acest document, parlamentarii europeni condamnă cu fermitate Federația Rusă pentru că poartă un război hibrid nedeclarat împotriva Ucrainei, folosind forțele regulate ruse și sprijinind grupurile armate ilegal.

Am votat rezoluția și pentru faptul că reiterează opinia că Acordul de asociere UE- Ucraina, recent aprobat de parlamentarii europeni și ucraineni, nu reprezintă obiectivul final al relațiilor dintre UE și Ucraina. În rezoluție se subliniază faptul că, în conformitate cu articolul 49 din Tratatul privind Uniunea Europeană, Ucraina - la fel ca orice alt stat european - are o perspectivă europeană și poate cere să devină membră a Uniunii Europene, cu condiția să-și însușească principiile democrației, să respecte libertățile fundamentale, drepturile omului și drepturile minorităților și să asigure statul de drept.

 
  
MPphoto
 
 

  Inês Cristina Zuber (GUE/NGL), por escrito. - Esta resolução é uma autêntica peça de propaganda de guerra, a versão que branqueia e apoia as forças nacionalistas, fascistas e neonazis que tomaram de assalto o poder em Kiev e que tentam impor pela força às regiões do leste do país a hegemonia do seu poder político e nacional, uma versão unilateral que corresponde aos interesses e aspirações dos EUA, da NATO e da UE na colonização económica e política da Ucrânia e à sua estratégia de cerco e confronto com a Rússia.

Procura-se passar por cima dos milhões de dólares que os EUA assumiram ter gasto na Ucrânia para construir um regime favorável aos seus interesses, das responsabilidades das grandes potências da UE e da NATO na brutal ingerência desencadeada após a recusa da assinatura do Acordo de Associação na Cimeira de Vilnius pelo presidente ucraniano, que viria a ser deposto pela força, escamoteia-se o facto de a UE ter negociado entretanto esse acordo com forças fascistas e neonazis golpistas. Saúda-se o cessar-fogo mas essa posição é hipócrita, quando em simultâneo se valoriza a decisão da NATO de reforçar a capacidade de a Ucrânia assegurar a sua própria segurança e apoia o fornecimento à Ucrânia de armamento, tecnologia e conhecimentos necessários pelos Estados-Membros.

 

12.2. Действия на ЕС в отговор на епидемията от ебола (RC-B8-0107/2014, B8-0107/2014, B8-0108/2014, B8-0114/2014, B8-0115/2014, B8-0119/2014, B8-0124/2014, B8-0126/2014)
  

Oral explanations of vote

 
  
MPphoto
 

  Anna Záborská (PPE). - Vítam, že Európsky parlament prijal jasné stanovisko k výskytu závažného infekčného ochorenia. Kríza okolo vypuknutia eboly je komplexná. Má politické, ekonomické a sociálne súvislosti a dôsledky, ktoré budú pretrvávať aj po tom, čo pominie primárne zdravotné ohrozenie. Prepuknutie tohto ochorenia nie je už len problémom Západnej Afriky, ale ide globálny problém.

Je potrebné konať v dvoch smeroch. Na jednej strane podporiť urýchlený vývoj účinných liekov a terapií, no na druhej strane neustále venovať veľkú pozornosť zabezpečeniu karantény a klinickej starostlivosti. Ukazuje sa, že táto karanténa funguje len vtedy, keď obyvatelia majú dôveru v zdravotníckych pracovníkov a vo vládu, čo nie je prípad Libérie, a preto by EÚ mala využiť všetky diplomatické možnosti, aby stabilizovala aj politickú situáciu v Libérii.

 
  
MPphoto
 

  Sirpa Pietikäinen (PPE). - Arvoisa puhemies, terveysuhilla ei ole syytä pelotella kansalaisia, mutta me kaikki tiedämme, että avoimessa globaalissa maailmassa, jossa ihmiset ja tavarat liikkuvat, myös kaikki terveysriskit ja -uhat ovat aidosti globaaleja.

Siksi Euroopan unionin on tästä eteenpäin syytä yhä edelleen tiivistää omaa nopean toiminnan kykyään monikansallisten terveysriskien ja akuuttien infektioiden osalta. Ebolan osalta toimenpiteet ovat olleet kohtuullisen riittäviä ja suhteutettuja riskin suuruuteen ja sairauden vakavuuteen. Mielestäni Euroopan Unionin pitäisi kehittää tästä toimiva nopean reagoinnin malli kaikkien infektioiden ja vakavien tarttuvien sairauksien osalta.

 
  
 

Written explanations of vote

 
  
MPphoto
 
 

  Marina Albiol Guzmán (GUE/NGL), por escrito. - Sierra Leona, Guinea Conakry, Liberia y otros países de la región africana están padeciendo una epidemia de ébola que se suma a sus condiciones de extrema pobreza.

La UE, los EEUU y la comunidad internacional le han dado la espalda a los brotes durante años, solo cuando han visto que podía alcanzar nuestros muros y no podían detenerlo, han reaccionado, no para salvar a los africanos sino a sí mismos. A las grandes empresas farmacéuticas no les interesan las enfermedades de los pobres. Esta voracidad de las elites económicas es tan voraz como el propio ébola.

He votado en contra de esta resolución porque se aboga por enviar ayuda civil y militar. Lo que estos países necesitan son médicos, unidades de tratamiento y equipo médico, no militares.

 
  
MPphoto
 
 

  Pascal Arimont (PPE), schriftlich. – Die internationale Staatengemeinschaft und die Europäische Union müssen ihre Anstrengungen intensivieren, um der grassierenden Ebola-Epidemie in Westafrika entgegenzuwirken.

Es ist eine Tragödie, dass bereits mehr als 2 400 Menschen an den Folgen des Virus sterben mussten. Die WHO bezeichnet die Ebola-Epidemie in Westafrika als gesundheitliche Notlage von internationaler Tragweite. Auch die Vereinten Nationen haben dazu aufgerufen, den Ausbruch des Ebola-Virus mit allen Mitteln zu bekämpfen.

Die Ebola-Epidemie stellt eine Gefahr für die nationale und internationale Sicherheit dar. Hinreichend erforschte Medikamente fehlen. Bisher existieren nur experimentelle Arzneimittel. Darauf hatte ich bereits in einer schriftlichen Anfrage an die Kommission hingewiesen.

Wirksam sind bislang nur die frühzeitige Erkennung und Isolierung von Krankheitsfällen. Dafür brauchen die westafrikanischen Staaten unsere Hilfe.

Ich begrüße daher, dass die Europäische Kommission am 5. September 2014 Finanzmittel in Höhe von 140 Mio. EUR für die vom Ebola-Virus betroffenen westafrikanischen Länder angekündigt hat.

Jedoch muss die EU ihre Bemühungen angesichts der katastrophalen Zustände in den betroffenen Regionen weiter intensivieren und ihre Maßnahmen gemeinsam mit den anderen internationalen Partnern koordinieren. Dazu gehört insbesondere die intensive Förderung der medizinischen Forschung, damit endlich verlässliche Impf- und Heilmittel gegen das Ebola-Virus eingesetzt werden können.

 
  
MPphoto
 
 

  Jonathan Arnott (EFDD), in writing. – I applaud the work done by the various aid agencies and brave doctors and nurses from the United Kingdom and around the world, who have risked their lives to combat the Ebola virus. I believe that international help and support must be given to prevent the spread of this virus. However, as a UKIP MEP my view is that this is best co-ordinated through the World Health Organisation, the United Nations and the individual nation states themselves. The European Union is not well placed to take action.

 
  
MPphoto
 
 

  Hugues Bayet (S&D), par écrit. - La lutte contre une épidémie d'une telle ampleur nécessite une action coordonnée et déterminée de l'Union européenne mais aussi une coordination des efforts de la communauté internationale incluant les pays africains concernés. Il s'agit non seulement de lutter contre les ravages sanitaires de la maladie mais aussi de veiller à l'approvisionnement alimentaire des zones concernées afin d'éviter de nombreuses morts supplémentaires. Le rôle de la politique de coopération au développement de l'Union est ici une fois de plus essentiel.

 
  
MPphoto
 
 

  Dominique Bilde (NI), par écrit. – Devant la progression foudroyante du virus Ebola qui a déjà fait 2430 morts pour 4907 cas recensés au 15 septembre, cette épidémie a été classé par l'OMS «urgence de santé publique de portée internationale».

La commission a annoncé un «paquet Ebola» pour un montant de 140 millions d'euros et il a été décidé de lancer sans délai les préparatifs en vue de l'élaboration d'un mécanisme européen de coordination des évacuations médicales. Au total, on prévoit jusqu'à à 20000 personnes infectées et que 373 millions d'euros, selon les études, seront nécessaires pour stopper l'épidémie.

Certaines compagnies aériennes ont suspendu leurs vols en provenance de Guinée, du Libéria et de Sierra Leone. Le Front National demandait la suspension de ces vols à destination ou en provenance de ces pays.

Sur cette résolution, je me suis donc prononcée Pour considérant, qu'au vu de la situation actuelle, il est désormais nécessaire que nous nous engagions dans un plan d'action rapide que cela soit pour le déploiement d'équipes médicales, la création de centres de traitement, la mise en place d'une politique de gestion durable des risques, la recherche de vaccin ou encore l'information et la sensibilisation des populations.

 
  
MPphoto
 
 

  Mara Bizzotto (NI), per iscritto. - Sin dall'inizio dell'epidemia di Ebola in Africa mi sono attivata per chiedere un intervento dell'UE per arginare la diffusione del virus. La risoluzione oggetto del voto, seppur in modo tardivo, chiede un'azione più incisiva da parte dell'Europa con politiche di sviluppo che vadano verso una maggiore prevenzione, un miglioramento delle infrastrutture medico-sociali in Africa e il coordinamento degli interventi già in essere al fine di massimizzare i risultati, per tutti questi motivi l'ho sostenuta col mio voto.

 
  
MPphoto
 
 

  Vilija Blinkevičiūtė (S&D), raštu. - Balsavau už šią rezoliuciją, nes tarptautinė bendruomenė turi vaidinti svarbesnį vaidmenį, o Afrikos valstybės turi taip pat prisiimti savo atsakomybės dalį, nes Ebolos viruso protrūkis kelia grėsmę pasauliniam saugumui ir tai yra ne tik Vakarų Afrikos problema, bet pasaulinio masto problema. Taigi, kovojant su Ebolos viruso protrūkiu, Europos Parlamentas ragina Komisiją dėti daugiau pastangų ir koordinuoti veiksmus su Jungtinėmis Tautomis. Europos Parlamentas šia savo rezoliucija kreipiasi su prašymu į JT Saugumo Tarybą, kartu su partnerių šalimis, kuriose įvyko Ebolos viruso protrūkis, apsvarstyti galimybę panaudoti karinės ir civilinės gynybos išteklius, vadovaujant Generaliniam Sekretoriui ir koordinuojant Humanitarinių reikalų koordinavimo biurui.

Europos Parlamentas taip pat ragina Tarybą ir Komisiją remti ir skatinti Afrikos Sąjungą dėl būtino visaapimančio veiksmų plano, nes padėtis ir toliau sparčiai blogėja ir daro poveikį atitinkamų šalių ekonomikai ir viešajai tvarkai. Ebolos viruso krizė sudėtinga ir turi politinių, saugumo, ekonominių ir socialinių pasekmių, kurios dar ilgą laiką po šios ekstremalios medicininės padėties darys poveikį regionui.

 
  
MPphoto
 
 

  Gianluca Buonanno (NI), per iscritto. - Voto positivo: pur non soddisfacendo completamente si tratta comunque di un testo che si propone di affrontare la diffusione del virus in tempi rapidi.

 
  
MPphoto
 
 

  Alain Cadec (PPE), par écrit. - J'ai voté en faveur de la résolution sur l'épidémie d'Ebola. Depuis le début de cette épidémie, les structures de la Commission européenne ont déjà apporté 147 millions d'euros d'aide humanitaire et de traitement pour aider à contenir le virus, mais notre réaction reste lente. Les régions d'Afrique centrale touchées n'ont pas un système de santé adapté pour contenir l'épidémie, qui a des répercussions sur la sécurité dans la région.

En menant une action coordonnée avec l'ONU, l'UE va donc apporter une aide globale : non seulement sanitaire et logistique, mais un soutien à la formation des soignants, à l'éducation et la prévention, une aide sanitaire et nutritionnelle, toujours en complétant une aide au développement de long-terme. Le rôle de l'Union Africaine comme organisation régionale pouvant apporter des réponses locales est à souligner.

 
  
MPphoto
 
 

  Nicola Caputo (S&D), per iscritto. - L'epidemia del virus ebola, esplosa nell'Africa occidentale, è stata sottovalutata dalla comunità internazionale e costituisce oggi una sfida per la sicurezza globale. I paesi colpiti sono confrontati al collasso socioeconomico.

Ho votato a favore di questa risoluzione per chiedere maggiori risorse e capacità operativa, che includa risorse umane qualificate e materiale logistico.

Chiedo agli Stati membri di coordinare i voli e stabilire ponti aerei dedicati e invito la Commissione europea a elaborare una valutazione dei fabbisogni e dei piani specifici per ogni paese colpito, al fine di determinare e coordinare la richiesta e il relativo invio di personale sanitario, laboratori mobili, indumenti protettivi e centri di trattamento. Inoltre, l'Unione africana dovrebbe essere incoraggiata a prendere in considerazione un piano d'azione globale, in quanto la crisi è diventata complessa e con implicazioni di natura politica.

Per quanto riguarda la ricerca medica, sottolineo l'importanza di far progredire gli studi clinici delle cure testate contro il virus ebola.

 
  
MPphoto
 
 

  James Carver (EFDD), in writing. – UKIP has profound concerns about the risk of Ebola to the British people. This is particularly true given the lack of proper border controls, which could possibly allow recently killed infected meat into the country. However UKIP respects the courage of aid workers who are helping those in areas of outbreak and wishes to convey our deepest condolences to all those suffering as a result of this disease.

 
  
MPphoto
 
 

  Fabio Massimo Castaldo (EFDD), per iscritto. - Il virus Ebola ha già ucciso oltre 2000 persone in Africa occidentale e secondo l´Organizzazione Mondiale della Sanità, il contagio potrebbe estendersi a 20,000 persone nei prossimi 3 mesi. Le ONG come Médecins sans frontières hanno lanciato l´allarme sulla inadeguatezza delle risposte della comunità internazionale circa l´espandersi del contagio (che ha già colpito, oltre alla Guinea, altri 4 Stati africani).

L´Europa deve attrezzarsi per impedire l´espansione del virus nei suoi confini e perciò esortiamo la Commissione a prevedere maggiori stanziamenti per le zone colpite ma anche un'intensa attività di protezione dei nostri confini meridionali attraverso un potenziamento delle operazioni di salvataggio e assistenza medica dei migranti.

Le istituzioni comuni ai 28 Stati Membri devono rendersi conto che l´Ebola è un problema da affrontare in modo globale e ha bisogno di una risposta globalmente coordinata.

Vogliamo inoltre ribadire la necessità di uno sforzo collettivo e non solo italiano nel dare sollievo alle decine di migliaia di disperati che tentano la traversata verso i paesi dello Spazio Schengen.

 
  
MPphoto
 
 

  Caterina Chinnici (S&D), per iscritto. - Questa risoluzione non rappresenta solo un doveroso segnale di attenzione verso quella che è stata definita dall'OMS una "emergenza sanitaria pubblica di rilevanza internazionale", forse inizialmente sottostimata.

Essa, più concretamente, sollecita le istituzioni competenti a porre in essere alcune specifiche azioni per tentare di rimediare alle gravi carenze riscontrate da parte delle ONG più attive sul campo in tutti gli aspetti della risposta:

- possibilità di ricorso a risorse di difesa militari e civili sotto la guida del Segretariato generale dell'ONU;

- coordinamento da parte della Commissione europea dell'invio di personale sanitario, laboratori mobili, attrezzature, indumenti protettivi, centri di trattamento con reparti di isolamento;

- introduzione di sistemi di controllo per prevenire sviamenti nell'uso delle risorse;

- creazione da parte degli Stati di ponti aerei dedicati al trasferimento di personale e attrezzature nei paesi colpiti.

La risoluzione evidenzia inoltre la necessità di un intervento non limitato al versante sanitario, date le drammatiche implicazioni dell'epidemia in tutti i settori della vita sociale (con 4,5 milioni di bambini sotto i 5 anni che vivono nelle zone colpite).

La risoluzione, nel suo complesso, appare dunque particolarmente apprezzabile e per questo ho votato a favore.

 
  
MPphoto
 
 

  Alberto Cirio (PPE), per iscritto. - Com'è tristemente noto dal mese di marzo, il virus Ebola ha provocato migliaia di vittime a un ritmo sempre più sostenuto.

Sebbene la Commissione europea abbia recentemente intensificato il sostegno immediato per contenere la crisi, sul campo gli operatori umanitari devono affrontare condizioni sempre più difficili.

Si tratta della più grande epidemia mai registrata in termini di casi, vittime ed estensione geografica e, com'è stato dichiarato dall'OMS, la crisi è un'emergenza sanitaria pubblica di rilevanza internazionale e che esige pertanto una risposta internazionale coordinata.

Ritengo giusto che il Parlamento dichiari in questa Risoluzione che la comunità internazionale debba svolgere un ruolo più incisivo, mentre i paesi africani debbano assumersi la loro parte di responsabilità, e che inviti pertanto la Commissione a intensificare gli sforzi e a coordinare gli interventi con i partner internazionali per contrastare l'epidemia. Come espresso nel testo della Risoluzione, la comunità internazionale ha infatti sottovalutato la crisi e tardato a elaborare una strategia di coordinamento adeguata e, trovandomi d'accordo su questo, come su altri punti, ho votato a favore di questa risoluzione.

 
  
MPphoto
 
 

  Carlos Coelho (PPE), por escrito. - Desde que foi declarado, o surto de ébola já afetou 4000 pessoas, provocou 2000 mortes e propaga-se a um ritmo preocupante na região da África ocidental.

Considero de extrema emergência o ataque a este surto, que tem uma dimensão transnacional e intercontinental, devendo receber toda a ajuda possível por parte da União Europeia. Não é apenas um problema de África, é um desafio para a segurança mundial.

Congratulo-me, nesse sentido, com o compromisso assumido pela UE, através das DG DEVCO e ECHO, de disponibilizar mais de 147 milhões de euros em ajuda humanitária e ajuda ao desenvolvimento para travar a propagação do vírus.

Considero, de igual modo, crucial a elaboração de planos adaptados a cada realidade nacional e o envio de profissionais de saúde especializados, laboratórios, equipamento e unidades de isolamento.

Devem igualmente ser postas em prática ações informativas de conhecimento dos sintomas e medidas de prevenção contra este flagelo devendo ser evitada a estigmatização dos doentes sobreviventes. Paralelamente, os Estados-Membros e a Comissão devem reforçar a investigação médica e a produção de medicamentos e vacinas eficazes contra o ébola.

 
  
MPphoto
 
 

  Lara Comi (PPE), per iscritto. - Ho votato favorevolmente la proposta di risoluzione comune per richiedere urgentemente il dispiegamento di finanziamenti, personale e attrezzature sanitarie verso i paesi colpiti dall'epidemia di ebola.

E' una situazione di emergenza che non va sottovalutata in alcun modo, ancor di più perché persino l'OMS ha dichiarato che il numero di persone colpite potrebbe superare i 20 mila casi nei prossimi mesi diffondendosi rapidamente nella regione dell'Africa occidentale.

Persino le ONG attualmente attive sul campo ritengono che gli sforzi internazionali siano totalmente inadeguati e carenti.

Pertanto è necessario attivare in tempi brevi un meccanismo di coordinamento con tutti gli Stati membri, con gli Stati Uniti e tutti gli altri partner internazionali, in modo da mobilitare una risposta medica capace di mettere a punto infrastrutture cliniche, epidemiologiche e diagnostiche, comprese infrastrutture di sorveglianza e formazione del personale locale.

Non c'è tempo da perdere, c'è in ballo la sicurezza globale e non solo la salute dei cittadini africani.

 
  
MPphoto
 
 

  Therese Comodini Cachia (PPE), in writing. – To keep the risk of Ebola reaching Europe low, the EU and its Member States must be alert and prepared, and must also assist the African countries in which this human tragedy is taking place. The actions called for in this resolution will strengthen the protection of EU citizens in regard to the risks concerned.

 
  
MPphoto
 
 

  Ignazio Corrao (EFDD), per iscritto. - Nell´Africa occidentale il numero di malati e di vittime dell'ebola continua ad aumentare. Si verificano sommosse e i centri di isolamento non riescono a fare fronte alle emergenze. Gli operatori sanitari sono tra i primi a cadere vittime del contagio e registrano un numero spaventoso di morti. I centri per il trattamento di Ebola sono ridotti a luoghi dove si va per morire da soli, e dove sono offerte cure palliative e poco altro. E' impossibile fare fronte all'immenso numero di persone infette che si riversano nelle strutture sanitarie. Per i motivi citati e per fare in modo che siano messi in atto tutti i piani internazionali volti ad aiutare i paesi colpiti a porre fine al contagio dilagante non ho potuto che votare a favore della presente risoluzione.

 
  
MPphoto
 
 

  Javier Couso Permuy (GUE/NGL), por escrito. - Sierra Leona, Guinea Conakry, Liberia y otros países de la región africana están padeciendo una epidemia de ébola que se suma a sus condiciones de extrema pobreza.

La UE, los EEUU y la comunidad internacional le han dado la espalda a los brotes durante años, solo cuando han visto que podía alcanzar nuestros muros y no podían detenerlo, han reaccionado, no para salvar a los africanos sino a sí mismos. A las grandes empresas farmacéuticas no les interesan las enfermedades de los pobres. Esta voracidad de las elites económicas es tan voraz como el propio ébola.

He votado en contra de esta resolución porque se aboga por enviar ayuda civil y militar. Lo que estos países necesitan son médicos, unidades de tratamiento y equipo médico, no militares.

 
  
MPphoto
 
 

  Andi Cristea (S&D), in writing. – The Ebola outbreak was officially declared on 22 March 2014 in Guinea. It has reached four other countries (Liberia, Nigeria, Sierra Leone and Senegal), affected almost 4 000 people, caused more than 2 000 deaths, and is the largest recorded outbreak in terms of cases, deaths and geographical coverage.

Information and communication are important tools in fighting the Ebola outbreak and it is essential to facilitate trust and popular cooperation with anti-Ebola measures.

It is essential that the EU Member States have the capacity to mobilise immediate response teams to ensure early diagnosis, monitoring of contact persons and tracing of transmission chains, measures for burials, education and local support.

I voted for the EU to support and encourage the African Union in regard to the need for a holistic action plan, as the situation is continuing to deteriorate rapidly; and for control systems to be put in place to ensure that the whole of the budget allocated to stopping the Ebola outbreak is actually directed at fighting the epidemic in countries affected by the virus. Furthermore, the Member States and the Commission should coordinate and strengthen medical research and the production of effective medicines and vaccines against Ebola.

 
  
MPphoto
 
 

  Miriam Dalli (S&D), in writing. – I voted in favour of this resolution as I support the call for the Commission to take urgent steps towards country-specific plans for qualified health personnel, mobile laboratories, laboratory equipment, protective clothing and treatment centres with isolation wards. I also support efforts to strengthen scientific collaboration and technological support in the areas affected by this outbreak, paying particular attention to the engagement of local staff, including training.

 
  
MPphoto
 
 

  Viorica Dăncilă (S&D), în scris. - Consider că actuala criză după izbucnirea epidemiei de Ebola nu poate fi soluționată doar de către sistemele de sănătate, fiind necesară și o abordare concertată care să implice sectoare diferite, precum sectorul sănătății, al educației și formării, al salubrității și al ajutorului alimentar, cu scopul de a aborda deficiențele critice care afectează toate serviciile esențiale.

 
  
MPphoto
 
 

  Rachida Dati (PPE), par écrit. – Par ce vote, le Parlement européen a souhaité faire état de la situation sanitaire critique en Afrique de l’Ouest. Confrontée à l’expansion de l’épidémie Ébola, cette région du monde a besoin d’un soutien international plus fort. Ce constat nous a amené à inviter la communauté internationale à intensifier ses efforts. Il est notamment important d'encourager la Commission européenne à agir plus vigoureusement en étroite collaboration avec les Nations Unies et l'Union africaine en dressant une évaluation des besoins et en mettant au point des plans d'action propres à chaque pays pour déterminer et coordonner l'aide.

 
  
MPphoto
 
 

  Γεώργιος Επιτήδειος (NI), γραπτώς. – Καταψηφίζουμε το συγκεκριμένο σχέδιο γιατί η καταπολέμηση του ιού Έμπολα στην Αφρικανική Ήπειρο δεν είναι αρμοδιότητα της ΕΕ αλλά του ΟΗΕ και του ΠΟΥ αλλά και για το γεγονός ότι αντιτασσόμαστε στην χρήση στρατιωτικών μέσων για τον ίδιο σκοπό.

 
  
MPphoto
 
 

  Rosa Estaràs Ferragut (PPE), por escrito. - El virus del ébola se ha extendido en Guinea y otros cuatro países (Liberia, Nigeria, Sierra Leona y Senegal) y ha afectado a casi 4 000 personas, causando más de 2 000 muertes, y teniendo en cuenta que existen también casos no confirmados de infectados y víctimas mortales del ébola. La OMS reconoce que se había subestimado el brote y calcula que el número de pacientes podría superar los 20 000 durante los próximos tres meses. Por ello, la Comisión debe llevar a cabo una evaluación de las necesidades y elaborar planes específicos para cada país. Es muy importante también que se emprendan acciones informativas y educativas para concienciar respecto a los síntomas y las medidas preventivas, para así facilitar la confianza y la cooperación de la gente con las medidas anti- ébola, dado que la información y la comunicación constituyen un aspecto importante de la lucha contra esta enfermedad. Por último, es necesario también que los Estados miembros y la Comisión coordinen y refuercen la investigación médica y la producción de medicamentos y vacunas eficaces contra el virus del ébola, y que promuevan las pruebas clínicas necesarias.

 
  
MPphoto
 
 

  José Manuel Fernandes (PPE), por escrito. - O ébola é um dos mais sérios casos de saúde pública a nível mundial tendo, inclusive, levado à proclamação pela OMS de emergência de saúde pública à escala internacional. A doença detetada pela primeira vez na Guiné já se estendeu a mais quatro países, provocou 2000 mortes e afetou quase 4000 pessoas. A OMS calcula que o número de doentes poderá ultrapassar os 20000 nos próximos três meses, numa região onde vivem 4,5 milhões de crianças com menos de cinco anos de idade e onde a grande percentagem de infetados são mulheres.

A Comissão Europeia já disponibilizou 147 milhões de euros em ajuda humanitária e ajuda ao desenvolvimento para travar a propagação do vírus, proporcionar tratamento e equipamento essencial às pessoas infetadas e mobilizar peritos em ajuda humanitária. Esta proposta de resolução, para além de felicitar o trabalho no terreno de organizações parceira, insta a Comissão a proceder a um levantamento das necessidades e a elaborar planos adaptados a cada país, com vista a determinar e coordenar os pedidos, bem como o envio de profissionais de saúde qualificados, laboratórios móveis, equipamento de laboratório, vestuário de proteção e centros de tratamento dotados de unidades de isolamento.

 
  
MPphoto
 
 

  João Ferreira (GUE/NGL), por escrito. - Desde o primeiro caso reportado este ano, morreram cerca de 2460 pessoas de febre hemorrágica; 4700 estão infetadas.

Se a epidemia não for travada, só na Libéria cerca de 2000 crianças ficarão órfãs. Nos países mais afetados, o número de casos cresceu mais do que em qualquer outro surto deste tipo. Não há camas suficientes para acolher os doentes. Há casos de pessoas infetadas que são enviadas para casa, por falta de meios hospitalares, infetando outros familiares. A falta de informação leva a que 40 % dos infetados que superam a doença sejam vítimas do estigma e da discriminação, sendo impedidos de voltar à vida normal.

Estamos perante um surto sem precedentes, com consequências que vão além dos mortos e doentes, a que urge dar resposta. A necessidade de financiamento para responder ao surto cresceu mais de 10 vezes no último mês. As vítimas duplicaram.

A ajuda de que se fala nesta resolução nada tem de altruísta ou solidária. É um resguardo das maiores potências contra este tipo de doença.

A resolução congratula-se com a ajuda monetária dada pela UE – que vem diminuindo desde 2011. Congratula-se com o envio de tropas para o terreno.

Estes países precisam de médicos, unidades de tratamento, camas de hospitais e equipamento médico. Não de militares.

 
  
MPphoto
 
 

  Lorenzo Fontana (NI), per iscritto. - Il delicato tema dell'ebola è sempre stato trattato dal nostro movimento con estrema attenzione.

Segnaliamo, con forza, la necessità di interventi e azioni concrete per prevenire il diffondersi del virus. Il voto alla risoluzione sui rischi legati alla diffusione del virus ebola è positivo anche se lamento la mancanza in questa risoluzione del tema dell’immigrazione quale fattore di ulteriore aggravio del pericolo di contagio dato dalla diffusione del virus.

 
  
MPphoto
 
 

  Λάμπρος Φουντούλης (NI), γραπτώς. – Καταψηφίζω το κείμενο που αφορά το παγκόσμιο ζήτημα ασφαλείας που προκάλεσε ο ιός του Έμπολα γιατί είμαι αντίθετος με τη χρήση στρατιωτικών αμυντικών μέσων υπό την ηγεσία του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ. Η αντιμετώπιση του ιού του Έμπολα είναι αποκλειστικά αρμοδιότητα του ΟΗΕ και του ΠΟΥ και όχι της ΕΕ.

 
  
MPphoto
 
 

  Mariya Gabriel (PPE), par écrit. – J'ai voté en faveur de cette résolution car elle met en évidence la réponse holistique et internationale nécessaire face à l’épidémie Ebola. La résolution rappelle clairement que l’épidémie n’est pas un problème africain, mais bien une menace globale. Une réponse internationale et coordonnée est nécessaire pour endiguer l’épidémie. La rapidité de progression de l’épidémie a surpris la communauté internationale et nous devrons en tirer les leçons, mais avant cela, nous devons soutenir une responsabilité partagée des pays africains, sous l’égide de l’Union africaine notamment, et appuyer leurs efforts. Il ne s’agit pas seulement de financements mais aussi de moyens concrets, notamment du personnel médical qualifié et formé spécifiquement. Comme l’indique le texte adopté, l’épidémie met en évidence d’une part, les défis du continent africain (frontières poreuses, systèmes sanitaires et de santé fragiles…) et d’autre part la coordination internationale largement perfectible en matière scientifique, médicale et humanitaire. Enfin, la résolution a le mérite d’anticiper dès aujourd’hui les conséquences à long terme de l’épidémie, y compris les conséquences sociales, pour le continent africain, et d’encourager à ce titre les partenaires internationaux à proposer des recommandations sanitaires, sécuritaires et scientifiques pour mitiger ces conséquences.

 
  
MPphoto
 
 

  Ildikó Gáll-Pelcz (PPE), in writing. – The European Union and the international community must do more and act more promptly to stop the effects of Ebola contamination spilling over. Ebola has killed more than 2 400 people this year and its rapid spread is threatening hundreds of thousands of people. I strongly believe that the international community, together with the African countries, must act quickly in their joint efforts as the virus poses a global security challenge. I supported this resolution because we have to call on the Commission to intensify efforts and coordinate with the United Nations to combat the Ebola virus. Moreover, the Council and the Commission should support the African Union and encourage it to apply a holistic action plan as the situation continues to deteriorate rapidly and is threatening the economies and public order of the countries concerned.

 
  
MPphoto
 
 

  Francesc Gambús (PPE), por escrito. - El voto positivo en favor de la aprobación de la Resolución propuesta por el Parlamento Europeo sobre la respuesta europea contra el brote de ébola que está golpeando trágicamente es la mínima respuesta que podemos dar ante el drama que se está viviendo en África occidental. No podemos estar de brazos cruzados ante las personas que padecen. El humanismo que vertebra la construcción europea nos debe estimular para dar una respuesta firme e íntegra al sufrimiento humano.

La Unión es un proyecto de paz que ha dado a nuestro continente el mayor progreso social en siglos, y que nos ha llevado al actual estado de bienestar, y es nuestra obligación moral, por historia, por nuestros valores, ayudar a las personas que sufren. Por ello, es nuestro deber instar también a los Estados miembros a que incrementen las ayudas, no solo monetarias sino también en equipamiento, a los países golpeados por este drama humano.

Cabe reclamar asimismo el reforzamiento de los lazos de integración para que la Unión pueda dar una respuesta más rápida y más nítida en el ámbito de la ayuda humanitaria

 
  
MPphoto
 
 

  Nathan Gill (EFDD), in writing. – UKIP has profound concerns about the risk of Ebola to the British people. This is particularly true given the lack of proper border controls, which could allow infected meat into the country. However UKIP respects the courage of aid workers who are helping those in areas of outbreak and wishes to convey our deepest condolences to all those suffering as a result of this disease.

 
  
MPphoto
 
 

  Tania González Peñas (GUE/NGL), por escrito. - En su punto 3 la resolución sugiere que se examine "la posibilidad de hacer uso de activos militares y de defensa civil" para dar respuesta a la crisis. La resolución, en su apartado 4, también respalda y alienta el reciente incremento por parte de la Comisión de los compromisos para el apoyo de la misión ASEOWA de la Unión Africana, misión de carácter no sólo civil, sino también militar. Por ello he votado NO a esta resolución.

La epidemia de ébola, desde que fuese oficialmente declarada el 22 de marzo en Guinea, ha alcanzado a otros cuatros países (Liberia, Nigeria, Sierra Leona y Senegal), ha afectado a casi 4000 personas y ha dejado más de 2000 muertes. Los esfuerzos internacionales hasta la fecha han sido dramáticamente inadecuados.

El interés de la mayoría de los Parlamentarios Europeos en esta cuestión es bienvenido: Urge un plan europeo para movilizar, desde los Estados miembros, los recursos necesarios para el suministro de ayuda humanitaria eficaz, concretamente para aportar personal médico especializado y material técnico, como laboratorios móviles, que favorezcan la alerta temprana y células de aislamiento para frenar el ritmo de contagio. Si dicho plan incluye partidas militares será ineficaz y rechazable.

 
  
MPphoto
 
 

  Pablo Iglesias (GUE/NGL), por escrito. - En su apartado 3 la resolución sugiere que se examine "la posibilidad de hacer uso de activos militares y de defensa civil" para dar respuesta a la crisis. La resolución, en su apartado 4, también respalda y alienta el reciente incremento por parte de la comisión de los compromisos para el apoyo de la misión ASEOWA de la Unión Africana, misión de carácter no sólo civil, sino también militar. Por ello he votado NO a esta resolución.

La epidemia de ébola, desde que fuese oficialmente declarada el 22 de marzo en Guinea, ha alcanzado a otros cuatros países (Liberia, Nigeria, Sierra Leona y Senegal), ha afectado a casi 4000 personas y ha dejado más de 2000 muertes. Los esfuerzos internacionales hasta la fecha han sido dramáticamente inadecuados.

El interés de la mayoría de los Parlamentarios Europeos en esta cuestión es bienvenido: Urge un plan europeo para movilizar, desde los Estados miembros, los recursos necesarios para el suministro de ayuda humanitaria eficaz, concretamente para aportar personal médico especializado y material técnico como laboratorios móviles que favorezcan la alerta temprana y células de aislamiento para frenar el ritmo de contagio. Si dicho plan incluye partidas militares será ineficaz y rechazable.

 
  
MPphoto
 
 

  Ivan Jakovčić (ALDE), napisan. - Glasao sam Za rezoluciju jer je to jedini način da se Europski parlament uključi u borbu protiv ebole zato što je prihvaćeno da se uvede bolja koordinacija borbe protiv ebole i da se uloži više novaca u istraživanje lijeka. K tome je važno da na taj način izrazimo podršku svim onim osobama koji nesebično pomažu oboljelima od ebole.

 
  
MPphoto
 
 

  Marc Joulaud (PPE), par écrit. - J'ai voté en faveur de la résolution sur Ebola qui appelle à une plus grande implication de la communauté internationale dans la lutte contre l'épidémie et invite la Commission européenne et les Etats membres à des actions coordonnées en la matière. Je me félicite de l'adoption de cette résolution.

 
  
MPphoto
 
 

  Philippe Juvin (PPE), par écrit. - J'ai souhaité être cosignataire de la résolution commune sur l'épidémie du virus Ébola en Afrique de l'Ouest. Cette pandémie constitue un véritable défi pour la sécurité mondiale, face auquel la communauté européenne se doit de mobiliser des ressources humanitaires, logistiques et financières. Déplorant le retard pris par la communauté internationale dans la définition et la mise en œuvre d'actions communes, les députés européens appellent à une mobilisation médicale rapide via le déploiement de personnels de santé et d'équipements adaptés dans les zones touchées par l'épidémie. Cette résolution invite également la communauté européenne à renforcer la recherche médicale ainsi qu'à soutenir les initiatives de l'Union Africaine visant à lutter contre la propagation du virus et à faire face aux conséquences politiques, économiques, et sociales de l'épidémie pour la région.

 
  
MPphoto
 
 

  Afzal Khan (S&D), in writing. - I voted in favour of the resolution calling for an EU emergency plan to fight the Ebola epidemic in West Africa. The Ebola outbreak has so far caused almost 2 000 deaths, reached five African countries, and its spread is fast accelerating, also having consequences for food insecurity. It poses a global security challenge. The international community must therefore mobilise immediately to contain the epidemic. The EU financial assistance is very welcome; however further, coordinated action is needed. We must also look into long-term solutions to strengthen health systems and avoid new epidemics.

 
  
MPphoto
 
 

  Giovanni La Via (PPE), per iscritto. - Innanzitutto vorrei cominciare la mia dichiarazione dedicando un pensiero alle vittime di questa epidemia e rivolgendo un plauso a medici, volontari e infermieri che si stanno impegnando giorno dopo giorno per aiutare i malati. Sono tra i firmatari della risoluzione oggi approvata, in cui abbiamo voluto evidenziare come il Parlamento europeo seguirà da vicino gli sviluppi dell’epidemia, facendosi promotore di un'azione di vigilanza. Non dobbiamo, infatti, dimenticare che per affrontare correttamente ed efficacemente il fenomeno Ebola, occorre continuare ad agire su due livelli distinti, quello africano e quello europeo, mettendo in campo uno sforzo straordinario, coordinato, tra tutti i 28 stati membri, anche da un punto di vista economico.

 
  
MPphoto
 
 

  Gabrielius Landsbergis (PPE), raštu. - Balsavau už šią rezoliuciją. Mirtinas virusas, apėmęs Vakarų Afriką, nors šiuo metu lokalus, taip pat greitai gali pasiekti Europą. Ypač kai girdime apie vienus ar kitus „parsivežto“ viruso atvejus. Pasaulio sveikatos organizacija pripažįsta, kad protrūkis buvo nepakankamai įvertintas, ir prognozuoja, kad per ateinančius tris mėnesius ligonių skaičius gali perkopti 20 000.

Pritariu rezoliucijos nuostatoms, kad reikia sustiprinti mokslinį bendradarbiavimą ir technologinę pagalbą rajonuose, kuriuos paveikė protrūkis. Taip pat kuo plačiau įtraukti medikus į švietimo ir prevencijos darbą, padedantį kuo anksčiau numatyti šio klastingo viruso požymius.

Manau, kad vienas iš pagrindinių tarptautinės bendruomenės sutelkto veikimo principų – koordinavimasis vakcinos medicininių tyrimų ir gamybos srityje, skaidrūs ir sąžiningi vakcinos bandymai.

 
  
MPphoto
 
 

  Paloma López (GUE/NGL), por escrito. - Sierra Leona, Guinea Conakry, Liberia y otros países de la región africana están padeciendo una epidemia de ébola que se suma a sus condiciones de extrema pobreza.

La UE, los EEUU y la comunidad internacional le han dado la espalda a los brotes durante años, solo cuando han visto que podía alcanzar nuestros muros y no podían deternerlo, han reaccionado, no para salvar a los africanos sino a si mismos. A las grandes empresas farmacéuticas no les interesan las enfermedades de los pobres. Esta voracidad de las elites economicas es tan voraz como el propio ébola.

He votado en contra de esta resolución porque se aboga por enviar ayuda civil y militar. Lo que estos países necesitan son médicos, unidades de tratamiento y equipo médico, no militares.

 
  
MPphoto
 
 

  Andrejs Mamikins (S&D), rakstiski. - Eiropas Savienībai aktīvāk jārīkojas cīņā pret Ebolas vīrusu. Tas ir viennozīmīgi.

 
  
MPphoto
 
 

  David Martin (S&D), in writing. – I voted in favour of this resolution because I believe the Ebola outbreak in the west of Africa is very serious and it is only by working together that we will be able to combat it efficiently. Coordinated European action is vital not only in preventing the further spread of disease and death in the region, but also to prevent it from spreading to Europe and other regions.

 
  
MPphoto
 
 

  Fulvio Martusciello (PPE), per iscritto. - Ho votato a favore della proposta di risoluzione del Parlamento sulla reazione dell'UE all'epidemia del virus Ebola, perché fortemente preoccupato per il persistente aggravarsi della malattia. Considerando che la crisi del virus Ebola è diventata complessa, con implicazioni di natura politica, di sicurezza, economica e sociale che continueranno a ripercuotersi sull'attuale emergenza sanitaria, invito la comunità internazionale ad adoperarsi al massimo per accelerare e sviluppare terapie efficaci e sicure contro l'Ebola e a sostenere i partner africani e a cooperare con loro strettamente nella lotta contro tale malattia letale. Fortemente in linea con la Commissione europea che ha intensificato la sua risposta all'epidemia; annunciando un pacchetto aggiuntivo di 140 milioni di EUR di finanziamenti per i paesi attualmente colpiti dal virus Ebola.

 
  
MPphoto
 
 

  Barbara Matera (PPE), per iscritto. - Ho votato positivamente la risoluzione del Parlamento europeo sull’epidemia di Ebola, poiché essa contiene un invito necessario, nei confronti della comunità internazionale, affinché venga inaugurata una fase di intervento più incisiva e mirata contro la diffusione della malattia. Un’eventuale propagazione dell’epidemia, infatti, rappresenterebbe una minaccia concreta, non soltanto per la comunità africana, ma per l’intera sicurezza globale.

Trovo giusto che noi deputati europei, animati dal desiderio di assicurare ai cittadini dei nostri paesi la persistenza di una situazione sanitaria consona, ci rendiamo sostenitori dell’esigenza di potenziare il grado di reattività internazionale nei confronti di un fenomeno che, se continuasse a dilagare, potrebbe compromettere la stabilità comune.

 
  
MPphoto
 
 

  Georg Mayer (NI), schriftlich. – Anfangs wurde diese Pandemie derart unterschätzt, dass mittlerweile die Ausbreitung des Ebola-Virus in West-Afrika eine schwerwiegende globale sicherheitspolitische Herausforderung darstellt. Zudem wird laut WHO ein Anstieg auf mehr als 20 000 Patienten für die nächsten drei Monate prognostiziert. Um dem drohenden gesellschaftlichen und wirtschaftlichen Zusammenbruch in den betroffenen Ländern Einhalt zu gebieten, sollte der Zugang zu bestehenden Behandlungsmethoden beschleunigt und der Einsatz militärischer Mittel unter UNO-Leitung erwogen werden. Neben finanziellen Mitteln bedarf es entsprechender operativer Kapazitäten, insbesondere qualifizierten Personals und logistischen Materials. Diesem Vorschlag konnte ich somit nur zustimmen. Jedoch muss man auch mit den langfristigen Folgen dieser Pandemie genauestens kalkulieren: Der Flüchtlingsstrom nach Europa wird erheblich zunehmen.

 
  
MPphoto
 
 

  Jean-Luc Mélenchon (GUE/NGL), par écrit. - La résolution "accueille et encourage" la mission de l'ASEOWA de l'Union Africaine avec l'aide de l'Union européenne pour endiguer Ebola. Il s'agit évidement de tout mettre en œuvre pour stopper ce virus et ainsi protéger les populations. Néanmoins, je m'interroge sur l'opportunité d'une mission conjointe militaire et civile de l'AESOWA comme cela est le cas et qui de plus comprend l'envoi de militaires américains qui une fois de plus profitent de la situation. Pour ces raisons je m'abstiens.

 
  
MPphoto
 
 

  Nuno Melo (PPE), por escrito. - A doença por vírus ébola, anteriormente conhecida como febre hemorrágica, é uma doença grave, frequentemente mortal, que atinge os seres humanos.

Por esse motivo, a comunidade internacional deve ter um papel mais importante e os países africanos devem assumir a sua quota-parte de responsabilidade, visto que o surto de ébola representa um desafio para a segurança mundial e não é apenas um problema da África ocidental, mas sim um problema à escala global.

A UE necessita de manter uma postura mais efetiva na difícil luta contra esta doença, que já matou milhares de cidadãos africanos.

 
  
MPphoto
 
 

  Louis Michel (ALDE), par écrit. – L'épidémie d'Ebola est à ce jour la plus meurtrière au monde. Je tiens à féliciter le personnel médical en place ainsi que les ONG actives sur le terrain, dans les 5 pays touchés aujourd'hui (Guinée, Libéria, Nigéria, Sierra Léone et Sénégal). L'OMS a décrété cette épidémie "urgence de santé publique mondiale", ce qui nous fait dire que nous ne sommes pas face à une crise africaine mais bien à une crise mondiale. La fermeture des frontières en a fait une épidémie de peur, risquant à terme de créer une réelle crise alimentaire. Une action immédiate et coordonnée est indispensable face à la propagation du virus. Si les pays africains doivent prendre leurs responsabilités, la Communauté internationale, l'UE, les NU, l'UA, doivent s'entendre sur le type d'intervention à mettre en place. C'est pourquoi nous demandons la tenue d'une réunion ministérielle du Conseil de l'UE, et une évaluation des besoins à la Commission. Cette crise témoigne de la nécessité de s'attaquer d'urgence à l'agenda post-2015.

 
  
MPphoto
 
 

  Marlene Mizzi (S&D), in writing. – I support and even co-signed this resolution, which calls on EU Member States to coordinate flights and establish dedicated air bridges in order to move health personnel and equipment to the affected countries as well as to carry out infection control and provide fuller information to improve public awareness on the risks. The resolution calls upon the European Commission to intensify efforts and coordinate actions with the UN to fight the Ebola virus outbreak.

 
  
MPphoto
 
 

  Nadine Morano (PPE), par écrit. - J'ai voté en faveur de cette résolution sur la réaction de l'Union européenne à la crise Ébola. À travers ce vote, nous déplorons les pertes en vies humaines dans les régions touchées par la maladie. Le problème n'est pas un problème africain, mais un problème mondial. La communauté internationale doit jouer un rôle plus important et les États d'Afrique doivent assumer toute leur part de responsabilité. La résolution invite à mettre en place une série de mesures de prévention et d'actions, en Afrique et en Europe. Il est vital d'agir contre la maladie ainsi que contre ses conséquences sanitaires et sociales.

 
  
MPphoto
 
 

  Franz Obermayr (NI), schriftlich. – Anfangs noch unterschätzt, stellt die Ausbreitung des Ebola-Virus in Westafrika nun eine schwerwiegende globale sicherheitspolitische Herausforderung dar. Zudem wird laut WHO ein Anstieg auf mehr als 20 000 Patienten für die nächsten drei Monate prognostiziert. Um dem drohenden gesellschaftlichen und wirtschaftlichen Zusammenbruch in den betroffenen Ländern Einhalt zu gebieten, sollte der Zugang zu bestehenden Behandlungsmethoden beschleunigt und der Einsatz militärischer Mittel unter UNO-Leitung erwogen werden. Neben finanziellen Mitteln bedarf es entsprechender operativer Kapazitäten, insbesondere qualifizierten Personals und logistischen Materials. Diesen Forderungen stimme ich zu und habe daher entsprechend positiv abgestimmt.

 
  
MPphoto
 
 

  Younous Omarjee (GUE/NGL), par écrit. – J'ai voté en faveur de ce texte, qui constitue un pas en avant dans la lutte contre l'une des plus graves épidémies que l'Afrique ait connues ces dernières décennies, notamment dans la consolidation du soutien apporté par l'UE et ses États membres en termes d'expertise médicale et de matériel. La résolution prône ainsi l'envoi de médecins dans les pays touchés, ainsi qu'une meilleure coopération entre les pays africains et européens.

 
  
MPphoto
 
 

  Pier Antonio Panzeri (S&D), per iscritto. - Esprimo voto favorevole riguardo la proposta di risoluzione del Parlamento europeo sulla risposta dell'UE all'epidemia di Ebola. L'epidemia di Ebola rappresenta una sfida per la sicurezza globale e non è soltanto un problema dell'Africa. L'Organizzazione mondiale della Sanità ha annunciato che siamo di fronte alla più grande epidemia mai registrata in termini di casi, vittime ed estensione geografica e ha dichiarato che la crisi è "un'emergenza sanitaria pubblica di rilevanza internazionale". L'epidemia è stata sottovalutata e si stima che il numero dei pazienti colpiti potrebbe superare i 20.000 nei prossimi tre mesi. Per far fronte ad una tale minaccia, la comunità internazionale è chiamata a giocare un ruolo più attivo. In particolare, invito la Commissione e gli Stati membri ad intensificare gli sforzi e coordinare gli interventi con gli Stati Uniti e altri partner internazionali; a rafforzare la cooperazione scientifica e il supporto tecnologico nelle aree colpite dall'epidemia al fine di mettere a punto infrastrutture cliniche, epidemiologiche e diagnostiche all'altezza di questa sfida.

 
  
MPphoto
 
 

  Alojz Peterle (PPE), pisno. - Strinjam se, da je mednarodna skupnost podcenjevala izbruh virusa ebole, ki zdaj pomeni globalen varnostni izziv. Prizadetim državam grozi kolaps, zato je treba preučiti tudi možnost uporabe vojaških sredstev pod zastavo OZN in okrepiti boj proti virusu.

Za izolacijo in zdravljenje pacientov so nujno potrebna ne le finančna sredstva, ampak tudi operativne zmogljivosti, vključno z usposobljenimi človeškimi viri in logistično opremo. Poslanci zato pozivamo varnostni svet OZN, naj skupaj s prizadetimi državami preuči možnost uporabe vojaških sredstev in sredstev civilne zaščite pod vodstvom generalnega sekretarja svetovne organizacije.

Parlament poziva Komisijo, naj oceni potrebe in načrte za posamezne države, da bi tja ustrezno napotili usposobljeno zdravstveno osebje, mobilne laboratorije, opremo, zaščitna oblačila ter centre za zdravljenje. Države članice EU naj uskladijo polete in vzpostavijo namenske zračne mostove, Afriško unijo pa je treba spodbuditi, da pripravi celosten akcijski načrt, ker je kriza zaradi ebole postala kompleksna ter ima politične, varnostne, gospodarske in socialne posledice.

Poslanci pozivamo države članice in Komisijo, naj uskladijo in okrepijo zdravstvene raziskave ter proizvodnjo učinkovitih zdravil in cepiv ter spodbujajo napredek na področju kliničnih preskušanj. Ob tem pa je treba jasno ločiti med preskušanjem cepiva in zdravljenjem okuženih oseb ter spoštovati ustrezna veljavna pravila Svetovne zdravstvene organizacije.

 
  
MPphoto
 
 

  Andrej Plenković (PPE), napisan. - Podržavam izvješće Vijeća i Komisije, kao i odgovor Europske unije na epidemiju ebole koja je pogodila države zapadne Afrike. Broj preminulih prešao je 2100 te je evidentirano već oko 4000 potencijalnih slučajeva. Situacija je tim više alarmantna jer ne postoji klinički tretman niti cjepivo koje dokazano djeluje zbog čega je stopa smrtnosti 25-90%. Slijedom navedenog apeliram na pozorno praćenje situacije od strane Centra za koordinaciju hitnog djelovanja (ERCC), zdravstvenih vlasti država članica, Europskog centra za prevenciju i kontrolu bolesti (ECDC), Svjetske zdravstvene organizacije (WHO) i svih ostalih mjerodavnih međunarodnih institucija.

Pozdravljam spremnost Komisije koja je do danas namijenila 156 milijuna eura borbi protiv epidemije od kojih je 5 milijuna eura usmjereno novo osnovanoj misiji „podrške epidemiji ebole u zapadnoj Africi“ Afričke unije (AU). Nažalost ni ova značajna sredstva nisu stavila epidemiju pod kontrolu što je svakako posljedica manjka osnovne medicinske i sigurnosne infrastrukture koja onemogućuje zdravstvenu zaštitu i kontrolu migracija na zahvaćenim, često pograničnim područjima.

Iz navedenih razloga smatram slanje stručnog osoblja i razvoj primarne medicinske infrastrukture u državama zapadne Afrike prioritetom. Naša je moralna odgovornost nastaviti pružati podršku pogođenim državama te istodobno nastaviti pozorno motriti tijek epidemije koja je ozbiljna prijetnja našim građanima, ali i problem koji zahtijeva dugoročnu međunarodnu suradnju i humanitarnu podršku.

 
  
MPphoto
 
 

  Teresa Rodriguez-Rubio (GUE/NGL), por escrito. - En su apartado 3 la resolución sugiere que se examine "la posibilidad de hacer uso de activos militares y de defensa civil" para dar respuesta a la crisis. La resolución, en su apartado 4, también respalda y alienta el reciente incremento por parte de la Comisión de los compromisos para el apoyo de la misión ASEOWA de la Unión Africana, misión de carácter no sólo civil, sino también militar. Por ello he votado NO a esta resolución.

La epidemia de ébola, desde que fuese oficialmente declarada el 22 de marzo en Guinea, ha alcanzado a otros cuatros países (Liberia, Nigeria, Sierra Leona y Senegal), ha afectado a casi 4000 personas y ha dejado más de 2000 muertes. Los esfuerzos internacionales hasta la fecha han sido dramáticamente inadecuados.

El interés de la mayoría de los parlamentarios europeos en esta cuestión es bienvenido: Urge un plan europeo para movilizar, desde los estados miembros los recursos necesarios para el suministro de ayuda humanitaria eficaz, concretamente para aportar personal médico especializado y material técnico, como laboratorios móviles, que favorezcan la alerta temprana y células de aislamiento para frenar el ritmo de contagio. Si dicho plan incluye partidas militares será ineficaz y rechazable.

 
  
MPphoto
 
 

  Tokia Saïfi (PPE), par écrit. - Depuis mars 2014, l'épidémie d'Ébola poursuit sa foudroyante progression sur le continent africain et le virus a déjà infecté plus de 4 000 personnes et causé plus de 2 000 décès.

J'ai voté en faveur de cette résolution qui démontre clairement le soutien de l'Union européenne aux acteurs de la santé engagés dans lutte contre ce virus. Davantage de moyens sont nécessaires et il est urgent que la Commission européenne et les États membres augmentent leurs actions. Il s'agit notamment d'aider à renforcer les systèmes de santé déficients dans les pays touchés, d'assurer une meilleure information et prévention et de poursuivre la recherche d'un vaccin efficace.

Il est également essentiel que ces actions soient menées en coopération avec nos partenaires internationaux, les Nations Unies et les associations. L'épidémie d'Ébola est aujourd'hui un défi mondial pour la sécurité.

 
  
MPphoto
 
 

  Franck Proust (PPE), par écrit. - J'ai voté en faveur de la résolution du Parlement européen concernant l'épidémie Ebola, parce que l'Union européenne doit prendre conscience de cette catastrophe, trop longtemps mise à l'écart de notre agenda. Je déplore donc le manque de réactivité de l'Union européenne, à fortiori lorsque cela affecte la santé de ressortissants de l'Union européenne. Ainsi, je suis favorable à toute action visant à l'endiguement de cette épidémie.

 
  
MPphoto
 
 

  Lola Sánchez Caldentey (GUE/NGL), por escrito. - En su apartado 3 la resolución sugiere que se examine "la posibilidad de hacer uso de activos militares y de defensa civil" para dar respuesta a la crisis. La resolución, en su apartado 4, también respalda y alienta el reciente incremento por parte de la comisión de los compromisos para el apoyo de la misión ASEOWA de la Unión Africana, misión de carácter no sólo civil, sino también militar. Por ello he votado NO a esta resolución.

La epidemia de ébola, desde que fuese oficialmente declarada el 22 de marzo en Guinea, ha alcanzado a otros cuatros países (Liberia, Nigeria, Sierra Leona y Senegal), ha afectado a casi 4000 personas y ha dejado más de 2000 muertes. Los esfuerzos internacionales hasta la fecha han sido dramáticamente inadecuados.

El interés de la mayoría de los parlamentarios europeos en esta cuestión es bienvenido: Urge un plan europeo para movilizar, desde los Estados miembros los recursos necesarios para el suministro de ayuda humanitaria eficaz, concretamente para aportar personal médico especializado y material técnico, como laboratorios móviles, que favorezcan la alerta temprana y células de aislamiento para frenar el ritmo de contagio. Si dicho plan incluye partidas militares será ineficaz y rechazable.

 
  
MPphoto
 
 

  Lidia Senra Rodríguez (GUE/NGL), por escrito. - Sierra Leona, Guinea Conakry, Liberia y otros países de la región africana están padeciendo una epidemia de ébola que se suma a sus condiciones de extrema pobreza.

La UE, los EEUU y la comunidad internacional le han dado la espalda a los brotes durante años, solo cuando han visto que podía alcanzar nuestros muros y no podían deternerlo, han reaccionado, no para salvar a los africanos sino a si mismos. A las grandes empresas farmacéuticas no les interesan las enfermedades de los pobres. Esta voracidad de las elites economicas es tan voraz como el propio ébola.

He votado en contra de esta resolución porque se aboga por enviar ayuda civil y militar. Lo que estos países necesitan son médicos, unidades de tratamiento y equipo médico, no militares.

 
  
MPphoto
 
 

  Branislav Škripek (ECR), písomne. - Vnímam pozitívne, že Európska únia prijala stanovisko ku výskytu tohto smrteľného vírusu. Veľké vypuknutie ochorenia v krajinách Západnej Afriky ako je Guinea, Sierra Leone, Libéria and Nigéria potvrdzuje nutnosť vývinu nových liečiv, prípadne zvýšením produkcie generík. Tieto musia byť najmä cenovo dostupné, aby mohli byť efektívne nasadené aj v rozvojových krajinách, v ktorých nastal výskyt vírusu.

Krajiny Západnej Afriky majú históriu destabilizácie, a preto je potrebné pripojiť k humanitárnym snahám aj vyjednávania s ohľadom na upokojenie situácie v regióne, najmä v Libérii.

 
  
MPphoto
 
 

  Davor Škrlec (Verts/ALE), napisan. - Suočena s povijesno nezabilježenom epidemijom ebole Europska unija mora učiniti sve što je u njenoj moći kako bi suzbila daljnje širenje u suradnji sa Svjetskom zdravstvenom organizacijom (WHO). Obveza je svake države članice da osim adekvatnog pružanja humanitarne pomoći uvede i maksimalne mjere zaštite i prevencije zaraze, osobito u pogledu kontrole putnika.

Ovim putem pozdravljam odluku Europske komisije o osiguravanju 140 milijuna eura za razvojnu pomoć zemljama zapadne Afrike koje su trenutno pogođene virusom ebole, pritom naglašavajući važnost učinkovite raspodjele sredstava. Također smatram kako je potrebno uložiti napore u pronalaženje sredstava za efikasno sprječavanje i suzbijanje virusa ebole.

Iskorištavam priliku pohvaliti hrabrost i predanost humanitarnog osoblja na terenu koje svakodnevno svoj život izlaže opasnosti kako bi pomogli drugima. Drago mi je što Europska unija aktivno prati zbivanja u pogođenim zemljama putem svojih stručnjaka na terenu koji rade procjene i koordiniraju se s ostalim zdravstvenim organizacijama.

 
  
MPphoto
 
 

  Monika Smolková (S&D), písomne. - Podporila som návrh spoločného uznesenia o reakcii EÚ na prepuknutie epidémie Eboly, pretože denne média prinášajú hrozivé správy o šírení sa tejto smrtiacej nákazy a denne zomierajú ľudia na následky tejto choroby. Aj Svetová zdravotnícka organizácia uznala, že táto epidémia v jej začiatkoch bola podcenená a uvádza odhady možných pacientov až na 20 tis. ľudí. Aj keď smrtiaca Ebola zasiahla africké štáty, pred jej rozšírením na iné kontinenty musíme vytvoriť dôsledné kontrolné mechanizmy a súčasne pomôcť postihnutým štátom Afriky v dôslednej informačnej kampani, ale aj v humanitárnej a odbornej zdravotníckej pomoci. Určite k tomuto dopomôžu aj finančné prostriedky vo výške 147 mil. EUR, ktoré útvary Európskej komisie pre rozvojovú pomoc vyčlenili na humanitárnu pomoc a civilnú ochranu, aby sa zabránilo šíreniu vírusu, zabezpečilo najpotrebnejšie vybavenie pre infikovaných ľudí a boli vyslaní humanitárni experti.

 
  
MPphoto
 
 

  Dubravka Šuica (PPE), napisan. - Glasam za rezoluciju kojom Europska unija u cijelosti, zajedno s koordinatorima UN-a ulaže svoje napore kako bi se pružila pomoć oboljelima od virusa ebole u Gvineji, Sijera Leoneu i Liberiji. Naime, virus se širi velikom brzinom i ako se ne poduzme brza i učinkovita reakcija da se zaustavi, procjenjuje se da bi do kraja godine mogli imati čak i do 20.000 oboljelih.

Nažalost, međunarodne organizacije su podcijenile opasnost virusa ebole i zato je potreban odlučan odgovor Europske unije. Želim naglasiti kako je izrazito bitno da se pošalje što je moguće više humanitarne pomoći jer medicinski sustav u zaraženim zemljama kolabira. Trebaju se osigurati pokretne bolnice i laboratoriji, medicinska oprema i što je najvažnije liječnici kojih u velikoj mjeri nedostaje.

Također, htjela bi iskazati veliko hvala liječnicima koji su sad na terenu i ulažu sve svoje napore kako bi pomogli oboljelima, unatoč neadekvatnim uvjetima u kojima rade.

Smatram kako bi se više financijskih sredstava trebalo uložiti u znanstvena i medicinska istraživanja kako bi se pronašlo cjepivo protiv virusa ebole. Ovo nije problem samo Zapadne Afrike, već cijele Europe i svijeta. Zato je važno pružiti podršku zaraženim zemljama, pokazati im da smo uz njih i da ćemo im pomoći da prebrode ovu situaciju.

 
  
MPphoto
 
 

  Eleytherios Synadinos (NI), γραπτώς. - Καταψηφίζω διότι η αντίδραση στην επιδημία του ιού Έμπολα συνιστά αρμοδιότητα αποκλειστικά του ΟΗΕ και του ΠΟΥ, όπως επίσης αντιτίθεμαι στην αποστολή στρατιωτικών δυνάμεων υπό την αιγίδα του Γ.Γ. του ΟΗΕ.

 
  
MPphoto
 
 

  Marc Tarabella (S&D), par écrit. - J'ai voté en faveur de ce texte. Il s'agit d'une épidémie majeure. Je trouve à ce propos que le gouvernement belge devrait prendre sa part de responsabilité et aider les ONG déployées sur place. Des milliers de volontaires risquent actuellement leur vie pour la sécurité du reste de l'humanité.

La Belgique ne peut décemment pas faire partie de ceux qui ont choisi l'inaction. Elle dispose des outils pour apporter ce très nécessaire soutien. L'envoi d'une équipe de B-Fast est une sérieuse possibilité; leurs compétences et expérience seraient d'une grande utilité pour les organisations sur place. L'acheminement de matériel en utilisant les F1630 qui se déplacent hebdomadairement dans la région serait également hautement apprécié.

 
  
MPphoto
 
 

  Ramon Tremosa i Balcells (ALDE), in writing. – I strongly support this resolution because it is our responsability as well as that of the EU to act.

This resolution stresses that the Ebola epidemic is taking a devastating toll in the now five affected countries: Guinea, Liberia, Nigeria, Sierra Leone, and northern Democratic Republic of the Congo and, according to the WHO, this is the largest recorded outbreak in terms of cases, deaths and geographical coverage and it continues to accelerate.

I firmly believe that the international community must play a bigger role while African countries must also take their share of responsibility. The resolution calls on the countries with the resources to respond to disasters, and for additional medical, military and civilian capacities to be sent urgently to West Africa and to be deployed rapidly.

In a globalised world, the European Union and the United Nations must agree on the type of intervention which will provide a response to a health emergency on a global scale.

 
  
MPphoto
 
 

  Ángela Vallina (GUE/NGL), por escrito. - Sierra Leona, Guinea Conakry, Liberia y otros países de la región africana están padeciendo una epidemia de ébola que se suma a sus condiciones de extrema pobreza.

La UE, los EEUU y la comunidad internacional le han dado la espalda a los brotes durante años, solo cuando han visto que podía alcanzar nuestros muros y no podían deternerlo, han reaccionado, no para salvar a los africanos sino a si mismos. A las grandes empresas farmacéuticas no les interesan las enfermedades de los pobres. Esta voracidad de las elites economicas es tan voraz como el propio ébola.

He votado en contra de esta resolución porque se aboga por enviar ayuda civil y militar. Lo que estos países necesitan son médicos, unidades de tratamiento y equipo médico, no militares.

 
  
MPphoto
 
 

  Derek Vaughan (S&D), in writing. – The widespread chaos caused by the Ebola epidemic constitutes a challenge to global security, and therefore requires a global answer to combat this dangerous situation. I therefore support today’s resolution calling for an EU emergency plan to fight the on-going Ebola epidemic in West Africa.

 
  
MPphoto
 
 

  Marie-Christine Vergiat (GUE/NGL), par écrit. - J'ai voté pour la résolution du Parlement européen concernant la réponse de l'UE à l'épidémie d'Ébola. Le dernier bilan de l'Organisation mondiale de la santé concernant cette épidémie recense près de 2 630 morts et 5 357 cas. Bilan déjà dramatique, et pourtant probablement sous-estimé. Il est donc crucial que l'Union européenne et ses États membres se mobilisent afin d'endiguer cette épidémie.

Cette résolution insiste notamment sur le fait que la communauté internationale doit avoir un plus grand rôle dans la lutte contre l'épidémie et prendre ses responsabilités en la matière.

En soutenant cette résolution, qui invite la Commission européenne à intensifier son soutien aux États concernés et demande, par ailleurs, aux États membres de définir un plan d'urgence afin de déployer le personnel et l'équipement nécessaires aux pays touchés par l'épidémie, j'ai souhaité rappeler que cette crise ne concerne pas seulement l'Afrique de l'Ouest mais bien l'ensemble de la communauté internationale et qu'il est plus que temps de se mobiliser.

 
  
MPphoto
 
 

  Miguel Viegas (GUE/NGL), por escrito. - Se esta epidemia não for travada, só na Libéria cerca de 2000 crianças ficarão órfãs. Nos países mais afetados, o número de casos cresceu mais do que em qualquer outro surto deste tipo.

As carências materiais são gritantes. A falta de informação leva a situações alarmantes. Estamos perante um surto sem precedentes. A necessidade de financiamento para responder ao surto cresceu mais de 10 vezes no último mês.

A ajuda de que se fala nesta resolução nada tem infelizmente de altruísta ou solidária.

A resolução congratula-se com a ajuda monetária dada pela UE – que vem diminuindo desde 2011 - e com o envio de tropas para o terreno.

Estes países precisam de médicos, unidades de tratamento, camas de hospitais e equipamento médico. Não de militares.

 
  
MPphoto
 
 

  Jarosław Leszek Wałęsa (PPE), in writing. – I voted in favour of the resolution on the EU’s response to the Ebola outbreak ([2014/2842(RSP)], motions for resolutions RC-B8-0107/2014, B8-0107/2014, B8-0108/2014, B8-0114/2014, B8-0115/2014, B8-0119/2014, B8-0124/2014 and B8-0126/2014). In doing so I extend my deepest apologies to those family members who have lost a loved one to this tragic outbreak. In an attempt to prevent this virus from spreading into Europe I call on everyone to take the necessary precautions to protect themselves and all European citizens. We must support the medical community as they do whatever they can to prevent an outbreak on our continent. This would obviously mean funding and resources adequate for the task at hand. Therefore I will do my part by continuing to support this and other legislation that assists in protecting our citizens.

 
  
MPphoto
 
 

  Glenis Willmott (S&D), in writing. – I co-authored this resolution that calls for the international community to play a greater and more strategic role in combating the Ebola virus outbreak, and encourages the European Commission to continue to increase its financial commitment to humanitarian aid. The response from the EU and Member States has not been swift enough, and there is an urgent need to prevent the spread of the virus. The World Health Organisation has estimated that over 20 000 people could be infected by Ebola within a few months, and shortages of food and water are expected to continue. This resolution therefore calls for the Commission to begin country-by-country assessments of the Ebola risk, and help to coordinate the international response to this crisis. Labour MEPs have voted for this resolution because we believe the international response to Ebola has been inadequate so far, and a coordinated, well-funded, strategic response is overdue.

 
  
MPphoto
 
 

  Inês Cristina Zuber (GUE/NGL), por escrito. - A ajuda aqui discutida e recomendada nada tem de altruísta ou de solidária, mas sim de resguardo das maiores potências mundiais contra este tipo de doença.

Os países mais atingidos - Serra Leoa, Congo, Libéria, Guiné e Nigéria - são países que sofreram durante anos o domínio colonial, seguido depois do domínio imperialista. São países onde o FMI, com as suas receitas neoliberais e os seus empréstimos ruinosos, esteve na causa da falta de condições eficazes para fazer face a esta epidemia.

Segundo o diretor adjunto da OMS, são necessários mais profissionais de saúde do que qualquer outra ajuda, já que, para cada 70-80 doentes, são necessários cerca de 200 profissionais de saúde.

Enquanto se congratula nesta resolução a ajuda monetária dada pela UE, que vem diminuindo desde 2011, e pelos EUA, que já anunciaram o envio de 3000 militares para o terreno, países como Cuba, cujo património de intervenção solidária é conhecido em todo o mundo, enviará 65 médicos e 103 enfermeiros. Estes países e os seus cidadãos infetados necessitam de médicos, unidades de tratamento, camas de hospitais e equipamento médico, não de militares.

 

12.3. Положението в Ирак и Сирия и офанзивата на ИДИЛ, включително преследването на малцинства (RC-B8-0109/2014, B8-0109/2014, B8-0110/2014, B8-0121/2014, B8-0130/2014, B8-0134/2014, B8-0137/2014, B8-0138/2014)
  

Oral explanations of vote

 
  
MPphoto
 

  Marie-Christine Arnautu (NI). - Madame la Présidente, je me réjouis que nous nous intéressions enfin au sort des minorités et, en particulier, des chrétiens au Proche-Orient. Mais je déplore que cet intérêt soit si tardif alors que la situation n'a fait que s'aggraver depuis l'invasion américaine de l'Iraq en 2003.

Vous n'évoquez que le prétendu État islamique. Les milices islamistes présentes en Iraq et en Syrie sont, pourtant, tout aussi violentes et haineuses les unes que les autres. Comment peut-on prétendre combattre Da'ech tout en soutenant la branche d'Al-Qaida en Syrie, le front Al-Nosra.

Il est totalement incohérent de la part des pays membres de l'OTAN de tolérer que la Turquie continue d'armer, d'entraîner, de financer le prétendu État islamique et d'acheter le pétrole qu'il extrait, enfin d'accepter que des quêtes et recrutements soient organisés en pleine rue.

Au-delà des gesticulations habituelles, il serait temps que les pays européens prennent des positions claires pour lutter contre toutes les milices islamistes en coopération avec les gouvernements syrien et iraquien.

 
  
MPphoto
 

  Diane Dodds (NI). - Madam President, we are all shocked by the barbaric killings we have witnessed recently in the Middle East and our thoughts and prayers are with the families who have been affected, and with the family of Alan Henning and indeed Alan Henning himself who faces a terrible threat in these days. Not only this but also the killing rampages against Christian communities in Syria and Iraq. It is imperative that the EU makes available effective means to help protect Christian members of minority faiths across the Middle East.

It is fitting too that my thoughts should also turn to the recent passing of the Right Honourable Lord Bannside who represented my constituency in this Parliament between 1979 and 2004; he was an immense ambassador of the Christian cause as well as a fervent advocate for Northern Ireland. His work here led to European support for peace funding for my constituency. We in Northern Ireland will never see his like again; I dare say Europe will not either. Our thoughts and prayers are with his wife and family circle.

 
  
MPphoto
 

  Marijana Petir (PPE). - Gospođo predsjednice, podržala sam ovu rezoluciju potpisom i glasovanjem, jer u zadnjih nekoliko mjeseci svjedočimo ozbiljnom kršenju ljudskih prava i krvoproliću na Bliskom Istoku. Znamo da je samo u Iraku progon nedužnog stanovništva, posebice kršćanske manjine, strahovit i brutalan. Oko 1,2 milijuna stanovnika je raseljeno, a hitnu humanitarnu pomoć treba 1,5 milijuna ljudi. Prisilni prelazak na islam ili protjerivanje onih sretnijih koji nisu ubijeni svakodnevna je pojava.

Kao što je istaknuo irački kaldejski patrijarh Louis Sako, ovakvog islama bi se postidjeli svi pravovjerni muslimani. Treba li još što dodati na ovo da bismo napravili sve što možemo da ovakva ratna stradanja stanovništva prestanu u Iraku, Siriji i na širem Bliskom Istoku. Suočeni s ovakvim mučeništvom postaje još jednom kristalno jasno da je sloboda vjerovanja, sloboda misli i savjesti neodvojiva od čovjeka, i svako oduzimanje tog prava kršenje je osnovnih ljudskih prava. Svaki režim, svaka ideologija koja to pravo oduzima, pa i silom zatire, osuđena je na propast.

 
  
MPphoto
 

  Csaba Sógor (PPE). - Madam President, the situation in Iraq and Syria poses extremely serious geopolitical and security challenges to the region and to the West. Moreover, we have seen one of the worst humanitarian crises, with vulnerable groups such as religious and ethnic minorities, women and children disproportionately affected by the barbaric actions of Islamic State.

Swift and coordinated action by the international community is of the utmost importance. It is important for religious leaders in the Middle East to denounce what Islamic State is doing in the strongest possible terms. Furthermore, I want to stress the importance of collaboration and dialogue between all groups in Iraq: I sincerely hope that the new Government led by Mr al-Abadi is a step in the right direction.

In the long term, the Iraqi Government should work on reintroducing the concept of inclusive citizenship as the defining principle to accommodate all groups in Iraq and restore trust among them.

 
  
MPphoto
 

  Anna Záborská (PPE). - Pôvodný návrh textu rezolúcie o situácii v Sýrii a Iraku takmer nespomínal kresťanov, hoci sú to práve oni, kto sa stal cieľom násilia a prenasledovania zo strany teroristov tzv. Islamského štátu. Nakoniec sa podarilo zapracovať do spoločného návrhu textu dva odseky o kresťanskej menšine v tomto regióne. Gratulujem vyjednávačom za ich snahu a ústretovosť.

Som rada, že tento parlament bol nakoniec schopný vyjadriť solidaritu s členmi kresťanských spoločenstiev, ktoré sú vo svojich domovských krajinách prenasledované a hrozí im zánik. Kresťanskí obyvatelia Iraku sú dnes pre svoje náboženstvo a presvedčenie prenasledovaní. Boli zbavení základných práv a donútení stať sa utečencami. Vítam, že sme dokázali spoločne poukázať na ich utrpenie. Táto rezolúcia môže byť prvým krokom na ceste návratu irackých kresťanov naspäť do ich domovov.

 
  
 

Written explanations of vote

 
  
MPphoto
 
 

  Marina Albiol Guzmán (GUE/NGL), por escrito. - He votado en contra de esta resolución porque supone un intento de la comunidad de internacional de apagar el fuego con más fuego, cuando son esos mismos países lo causantes de ese fuego en oriente medio. La resolución del Parlamento europeo sigue a pies juntillas una vez más los tambores de guerra de los EEUU y acoge con satisfacción el llamamiento de los EE.UU en favor de una coalición internacional contra el Estado Islámico.

Ahora pretenden bombardear aquellos a los que han alentado en Siria, a aquellos que antaño eran “rebeldes amigos”.

La solución a este fuego en la región no pasa por bombardeos, sino por la convocatoria de una conferencia internacional con la participación de todas las partes que ponga fin de manera definitiva a la política sectaria y violenta.

 
  
MPphoto
 
 

  Michèle Alliot-Marie (PPE), par écrit. - Les minorités religieuses continuent d'être persécutées en Irak et en Syrie, massacrées, et chassées de leur lieu de vie historique.

Il est de notre devoir de les soutenir et de lutter contre le terrorisme et l'ISIL.

L'Union européenne doit prendre des mesures fermes et concrètes pour défendre les chrétiens d'Orient, et toutes les minorités religieuses.

La résolution du Parlement européen est équilibrée et condamne l'ensemble des violations des droits de l'Homme. Elle appelle les États membres à prendre leurs responsabilités, et à lutter contre toute forme de discrimination.

C'est pourquoi j'ai voté en faveur de cette résolution.

 
  
MPphoto
 
 

  Andrus Ansip (ALDE), kirjalikult. - Ma toetasin resolutsiooni, mis käsitleb olukorda Iraagis ja Süürias ning ISISe ofensiivi.

Mõistan hukka ISISe ning teiste sunniitlike äärmusrühmituste vägivaldsed rünnakud Iraagis ja Süürias.

Tuleb vältida vigu, mis tehti Iraagi eelmise valitsuse ajal, kui paljude elanikkonnagruppide esindatus riigijuhtimises ei olnud piisav, mis lõi pinnase ISISe esilekerkimiseks. Loodan, et Iraagi peaministriks nimetatud Hayder al-Ibadil õnnestub kiiresti moodustada valitsus, mis esindab demokraatlikult riigi kõigi elanikkonnarühmade huve. Oluline on tihe koostöö mõõdukate poliitiliste jõudude vahel ühiste julgeolekuohtude vastu.

Samuti on väga oluline reageerida kiirelt ja otsustavalt üha kasvavale humanitaarkriisile. Pean tähtsaks jätkuvalt toetada Süüria ja Iraagi naaberriike, kes pingutavad pagulaste vastuvõtmise nimel.

 
  
MPphoto
 
 

  Pascal Arimont (PPE), schriftlich. - Ich begrüße die angenommene Entschließung zur ISIS-Offensive, weil sie die durch die extremistische dschihadistische Gruppe Islamischer Staat (IS) – früher Islamischer Staat im Irak und Syrien (ISIS) – verursachten Menschenrechtsverletzungen nicht nur aufs Schärfste verurteilt, sondern darüber hinaus auch konkrete Maßnahmen fordert.

Diese Maßnahmen umfassen nicht nur die Forderung nach humanitärer Hilfe für die Opfer und Flüchtlinge, z. B. sichere Flüchtlingsauffanglager, sondern insbesondere konkretes und entschiedenes Handeln. Dafür ist eine verstärkte Zusammenarbeit aller regionalen Akteure und Regierungen zur Bekämpfung der terroristischen Gräueltaten gegen Christen in Irak und Syrien unabdingbar.

Größtenteils sind die Ölfelder in den Händen von IS-Kräften und dienen diesen als Einnahmequelle zur Finanzierung von terroristischen Handlungen, weshalb konkret gefordert wird, dass die EU-Staaten sich nicht an diesen Ölgeschäften aus Syrien und Irak beteiligen. Des Weiteren müssen diejenigen, die ethnisch motivierte Menschenrechtsverletzungen begehen, unabhängig von ihrer Nationalität völkerrechtlich verfolgt werden.

Die Zeit der Beurkundung von Bedauern sollte vorbei sein, nun gilt es, konkret zu handeln, denn nur dies ist eine Sprache, die die Terroristen verstehen. Nur auf diese Weise kann die momentane Situation entschärft und in naher Zukunft sogar Frieden und Sicherheit für ethnische und religiöse Minderheiten im Irak und Syrien wiedererlangt werden.

 
  
MPphoto
 
 

  Jonathan Arnott (EFDD), in writing. – UKIP usually opposes foreign intervention and still feels that British soldiers should not be deployed to Iraq and Syria at this stage. However ISIS is such a dangerous and vicious entity that we feel we should support moderate countries in the region in their fight against it. We also fear the lack of proper border controls may lead to attacks in Europe.

Amendment 5

Extremist Islam, and the current threat posed by ISIS is a global, is not just a Middle Eastern issue. The international community must therefore work together, under the umbrella of the United Nations to coordinate efforts against ISIS. This should be led by moderate Muslim countries, supported by the West.

 
  
MPphoto
 
 

  Hugues Bayet (S&D), par écrit. - On ne peut que condamner avec la plus grande fermeté les actes barbares, les massacres inhumains et les atteintes aux droits de l'homme perpétrés par l'État islamique notamment à l'encontre des populations civiles et des otages.

L'Union européenne et ses États membres doivent appuyer les efforts internationaux visant à lutter contre le terrorisme de l'État islamique et à apporter un soutien humanitaire maximum aux populations civiles d'Irak et de Syrie frappées par les exactions.

 
  
MPphoto
 
 

  Dominique Bilde (NI), par écrit. – L'avancée de l'Etat islamique (souvent nommé «Daech» ce qui signifie la même chose mais témoigne d'une logique sémantique) s'est déjà traduite par un grand nombre d'exactions et l'on pourrait même parler de «crimes contre l'humanité» (conversions forcées, esclavage, traite des femmes, torture, assassinats …).

Cela se traduit par 1,8 million de déplacés et près de 190 000 morts en Syrie depuis le début du conflit selon l'ONU.

Dans ces pays, les zones sous contrôle de l'Etat islamique, faction d'Al-Qaïda, sont dans une inquiétude croissante, soumise à une interprétation rigoriste de la charia et à l'instauration d'un califat qui viole les droits de l'homme et persécute les minorités religieuses, notamment chrétiennes. Il est nécessaire de les soutenir afin de leur permettre de vivre en sécurité sur leur terre et de garantir le retour des populations chassées vers leurs lieux d'origine.

Face à cette situation, j'ai voté pour cette résolution afin de condamner fortement ces exactions, mettre un terme au commerce illicite de l'Etat Islamique qui finance son avancée, assurer la protection des populations persécutées, faciliter l'accès à l'aide humanitaire et éviter que des citoyens européens ne quittent le territoire de l'Union pour aller combattre aux côtés des terroristes.

 
  
MPphoto
 
 

  Mara Bizzotto (NI), per iscritto. - Trovo non condivisibili e poco equilibrate le posizioni sostenute nella risoluzione che analizza la situazione in Iraq, Siria e l'offensiva dell'ISIS, per questo motivo non ho votato in suo favore.

 
  
MPphoto
 
 

  José Blanco López (S&D), por escrito. - Hace una semana conmemorábamos el aniversario del atentado contra las Torres Gemelas. En Europa le seguirían los de Madrid del 11 de marzo de 2004 y los de Londres de julio de 2005. Indonesia, Marruecos, Turquía, Egipto, Jordania, Argelia o Yemen fueron asimismo víctimas de esta sinrazón terrorista.

La locura yihadista se ha globalizado y tiene ahora en Irak y Siria los ejemplos más sangrantes de la situación actual con el temible surgimiento del Estado Islámico. Las minorías sufren terribles ataques, los refugiados se cuentan por miles y el número de víctimas inocentes no deja de incrementarse cada día.

Desde el ataque de 2001, la situación está lejos de haber mejorado. Las decisiones tomadas en su día, con la invasión de Irak, han traído solo más inestabilidad, más violencia y más víctimas.

Debemos afrontar esta crisis desde el respeto a la legalidad internacional. Combatir el Estado Islámico es una prioridad pero sin olvidar la importancia de la ayuda humanitaria y la cooperación. La Alianza de Civilizaciones se hace ahora más necesaria que nunca en aras de la paz y la reconciliación.

Apoyo esta Resolución y espero que la UE disponga de los medios necesarios para actuar conforme a sus previsiones.

 
  
MPphoto
 
 

  Gianluca Buonanno (NI), per iscritto. - Voto negativo: situazione geopolitica molto complessa che, se da un lato necessita di un intervento immediato a protezione delle minoranze cristiane, da un altro lato necessiterebbe di un piano a lunga scadenza con coinvolgimento (per esempio della Russia) di potenze che oggi vengono escluse dai tavoli diplomatici.

 
  
MPphoto
 
 

  Alain Cadec (PPE), par écrit. - J'ai voté en faveur de la résolution sur la situation en Irak et en Syrie. Nous apportons notre soutien aux minorités persécutées dans le conflit, particulièrement aux Chrétiens d'Irak qui sont victimes de l'intolérance religieuse. Le dénommé "Etat Islamique en Syrie et en Irak" ne possède aucune légitimité et ses actions, dont l'assassinat barbare de journalistes, ont été unanimement condamnées comme criminelles. On ne doit pas lui permettre de tirer bénéfice de ses ventes de pétrole sur le marché international.

La communauté internationale apporte donc son soutien aux autorités légitimes irakiennes et soutient la protection des populations civiles par l'ONU. Des mesures de sécurité seront prises pour éviter le soutien de l'insurrection islamiste par des djihadistes étrangers, dont des citoyens européens.

 
  
MPphoto
 
 

  Nicola Caputo (S&D), per iscritto. - Ho votato a favore di questa risoluzione per chiedere all'UE di utilizzare tutti i mezzi possibili per aiutare le autorità nazionali e locali irachene a combattere lo "Stato islamico", compresa un'adeguata assistenza militare.

La creazione e l'espansione territoriale del "califfato islamico" e le attività di altri gruppi estremisti in Iraq e Siria sono una minaccia diretta per la sicurezza dei paesi europei.

Per arginare il flusso di risorse finanziarie e materiali allo "Stato islamico", chiedo che l'embargo sulle armi e il congelamento dei beni delle Nazioni Unite siano applicati in modo più efficace. Inoltre penso che l'UE debba imporre sanzioni contro i commercianti in petrolio estratto in zone controllate dallo "Stato islamico" e tagliare i flussi finanziari che permettono all'organizzazione di fare affari e sfruttare paradisi fiscali.

 
  
MPphoto
 
 

  Fabio Massimo Castaldo (EFDD), per iscritto. - La situazione umanitaria in Iraq e in Siria si è gravemente deteriorata con l’occupazione del cosiddetto “Stato islamico”, esso è il risultato di un calcolo perverso di Bashar al-Assad che cerca di diventare l’unico interlocutore per la comunità internazionale, l´ÍSIS chiede ora, di fatto, di cancellare gli accordi di Sykes-Picot e l´ingiusta ed arbitraria spartizione del Trattato di Sèvres che ignorò culture tribali, identità etniche e divisioni teologiche dell’Islam. Riteniamo che una soluzione bellica al conflitto costituirebbe una fuga in avanti verso una situazione ancora più sanguinosa. Solo le Nazioni Unite, pur nei loro limiti, hanno l’autorevolezza per intervenire e creare un corridoio umanitario e impedire nuovi massacri. Si deve avere il coraggio di ridiscutere nuovi confini stabili nel Medio Oriente, permettendo ai suoi popoli di autodeterminarsi liberamente.

 
  
MPphoto
 
 

  Alberto Cirio (PPE), per iscritto. - L'avanzata dell'ISIS è profondamente preoccupante, costituisce una minaccia diretta per la sicurezza dell'Unione europea e va fermata.

È tristemente noto come la regione in questione stia vivendo un periodo d'instabilità e violenze senza precedenti e abbiamo visto con orrore le terribili immagini delle uccisioni dei giornalisti americani, James Foley e Steven Sotloff e dell’operatore umanitario britannico David Heines. Approvo pertanto il fatto che l'UE condanni fermamente gli atti terroristici, le uccisioni indiscriminate e le violazioni dei diritti umani, tra l'altro a danno di cristiani e altre minoranze religiose ed etniche, commesse dall'ISIS, e che richieda un intervento urgente a livello internazionale per cercare una soluzione politica duratura a questo conflitto: condivido infatti questo approccio, e il testo della risoluzione in generale, ed è per questo che ho votato a favore.

 
  
MPphoto
 
 

  Carlos Coelho (PPE), por escrito. - Em consequência da ocupação de partes do seu território pelo grupo terrorista jihadista Estado Islâmico (EI), a situação humanitária e em matéria de segurança no Iraque e na Síria tem vindo a deteriorar-se, tendo o Estado Islâmico declarado, em 24 de junho de 2014, a instituição de um Califado ou Estado Islâmico nos territórios que controla.

Nas zonas controladas pelo Estado Islâmico ou grupos associados, têm sido cometidas graves violações dos direitos humanos e do direito humanitário internacional, designadamente execuções seletivas, raptos, venda e escravatura de mulheres e crianças, recrutamento de crianças para atentados suicidas, abuso físico e sexual e tortura, e a decapitação dos jornalistas James Foley e Steven Sotloff e do trabalhador humanitário David Haines.

A promoção da democracia e o respeito dos direitos humanos são princípios e objetivos fundamentais da União Europeia para as suas relações com os países terceiros.

Apoio esta resolução, em que o Parlamento Europeu condena firmemente os assassínios indiscriminados e as violações dos direitos humanos, e sublinha que, na Síria e no Iraque, só será possível uma paz sustentável com a responsabilização pelos crimes cometidos por todas as partes, não podendo haver impunidade para os autores destes atos.

 
  
MPphoto
 
 

  Lara Comi (PPE), per iscritto. - Ho votato a favore di questa importantissima Risoluzione del Parlamento europeo sulla grave crisi irachena e siriana generata dalla grave offensiva da parte dell'IS.

L'UE afferma ancora una volta con forza la supremazia della democrazia, dei diritti umani e delle libertà fondamentali tra le quali, senza alcun dubbio, c'è la libertà religiosa che in Europa è assicurata. L'offensiva verso i cristiani e le minoranze etnico-religiose è inaccettabile. Sono convinta che gli Stati membri, e tutta la comunità internazionale, debbano fare ogni sforzo per sostenere le autorità irachene nella lotta contro il califfato, a tutela di tutti i civili, come pure migliorare la coordinazione delle azioni messe in campo per migliorarne l'efficacia. È necessario, infine, che gli Stati membri non sottovalutino il fenomeno dei combattenti europei che decidono di arruolarsi nell'IS e prendano senza indugio le misure più opportune.

 
  
MPphoto
 
 

  Therese Comodini Cachia (PPE), in writing. – I voted in favour of this resolution as the EU and its Member States cannot stand still in the face of the persecution and ill-treatment of people on the basis of their religion, ethnicity, gender or any other ground.

 
  
MPphoto
 
 

  Ignazio Corrao (EFDD), per iscritto. - Auspicando iniziative congiunte della comunità internazionale sul disarmo dell´area in questione, non posso che votare favorevolmente la presente risoluzione vista e considerata la critica situazione umanitaria e di sicurezza. L´approvazione della presente risoluzione dovrebbe agevolare l'accesso al sostegno umanitario e invitare tutte le parti coinvolte nel conflitto a garantire la protezione della popolazione civile e rispettare gli obblighi che incombono loro in virtù del diritto internazionale umanitario e di quello in materia di diritti umani e fornire sostegno e assistenza umanitaria agli sfollati.

 
  
MPphoto
 
 

  Javier Couso Permuy (GUE/NGL), por escrito. - He votado en contra de esta resolución porque supone un intento de la comunidad de internacional de apagar el fuego con más fuego, cuando son esos mismos países lo cuasantes de ese fuego en oriente medio. La resolución del Parlamento europeo sigue a pies juntillas una vez más los tambores de guera de los EEUU y acoge con satisfacción el llamamiento de los EE.UU. en favor de una coalición internacional contra el Estado Islámico.

Ahora pretenden bombardear aquellos a los que han alentado en Siria, a aquellos que antaño eran “rebeldes amigos”.

La solución a este fuego en la región no pasa por bombardeos, sino por la convocatoria de una conferencia internacional con la participación de todas las partes que ponga fin de manera definitiva a la política sectaria y violenta.

 
  
MPphoto
 
 

  Andrea Cozzolino (S&D), per iscritto. - La lotta non è contro l'Islam, ma contro il terrorismo. Le crocifissioni, i massacri e le persecuzioni di minoranze sono azioni brutali che nulla hanno a che vedere con la religione, né possono essere giustificate nel suo nome. Bisogna agire mediante tre linee principali: il blocco dei finanziamenti che arrivano nelle mani dei membri dell'ISIS attraverso, ad esempio, i guadagni del mercato nero del petrolio che proviene dalle riserve controllate dall'ISIS, tramite la rete turca, e che arriva anche in Europa.

Monitorare attentamente, attraverso il coordinamento tra gli Stati Europei, il rientro dei più di 1000 cittadini europei che sono partiti per partecipare alla lotta del cd. "Califfato".

Creare una cooperazione con i paesi del Medio Oriente, principali protagonisti di questa lotta, che hanno denunciato le azioni dei terroristi ISIS, e che deplorano l'ipotesi che tale guerra possa essere considerata santa e condotta in nome di Allah. L'Europa non rinunci al suo ruolo di pace e di mediazione e trovi il coraggio per manifestare concretamente il suo disappunto verso soluzioni e analisi semplicistiche e, spesso, fuorvianti e controproducenti.

 
  
MPphoto
 
 

  Andi Cristea (S&D), in writing. – I am deeply concerned by the rapidly deteriorating security and humanitarian situation in Iraq and Syria resulting from the occupation of parts of their territories by IS, this being a direct threat to the security of the European countries. I strongly condemn the attacks perpetrated by IS against Iraqi and Syrian citizens, the serious violations of international human rights and humanitarian assistance committed in areas under the control of IS and associated groups, including targeted killings, forced conversions, abductions, selling of women, slavery of women and children, recruitment of children for suicide bombings, sexual and physical abuse, and torture.

I strongly support that the Commission should engage with partners, including international organisations, to prepare a comprehensive programme to address the need to protect women and children affected by armed conflict.

In the long term, I consider that a durable and inclusive political solution involving a peaceful transition to a genuinely representative government in Syria would help to neutralise the threat of IS and other extremist organisations. In this regard, the EU has to facilitate a regional dialogue on the problems facing the Middle East and include all significant parties.

 
  
MPphoto
 
 

  Miriam Dalli (S&D), in writing. – I am voting in favour of this resolution as the unprecedented violence deployed by the Islamic State (IS) in Iraq and Syria is extremely worrying. Our group was deeply shocked by the mediatised executions of innocent individuals, be it Syrians and Iraqis in their hometowns or innocent foreigners. We believe the EU and its Member States must do everything necessary to help free all the other prisoners.

 
  
MPphoto
 
 

  Rachida Dati (PPE), par écrit. – Je me félicite du vote de cette résolution traitant de l'offensive de l'État islamique en Syrie et en Iraq et de la persécution des minorités qui y est perpétrée. Par ce vote, le Parlement européen réaffirme son plus vif soutien aux minorités religieuses persécutées, et notamment aux chrétiens d'Orient. Il était particulièrement nécessaire de rappeler le droit de ces communautés chrétiennes de continuer à vivre sur leurs terres d'origine tout en étant libre de pratiquer leur religion. Ces multiples violations des droits de l'homme à l'encontre des minorités religieuses, les atrocités telles que les assassinats des journalistes James Foley et Steven Sotloff et du travailleur humanitaire David Haines sont la preuve que l'Union européenne doit s'engager très fermement contre les actions barbares perpétrées par l'État Islamique.

 
  
MPphoto
 
 

  Γεώργιος Επιτήδειος (NI), γραπτώς. - Καταψηφίζουμε το συγκεκριμένο σχέδιο γιατί καλωσορίζει στρατιωτική επέμβαση των ΗΠΑ για την καταπολέμηση της οργάνωσης ISIS, ενώ στο παρελθόν εκπρόσωποι των ΗΠΑ είχαν συναντήσεις με στελέχη της συγκεκριμένης οργάνωσης και την εξόπλιζαν για να ανατρέψουν τον νόμιμα εκλεγμένο ηγέτη της Συρίας. Θεωρούμε πως οι ΗΠΑ δεν είναι η κατάλληλη δύναμη για να φέρει την ειρήνη στην συγκεκριμένη περιοχή.

 
  
MPphoto
 
 

  José Manuel Fernandes (PPE), por escrito. - O Grupo Estado Islâmico, contra todas as regras e leis das Nações Unidas, tem tomado posse de várias regiões da Síria e do Iraque, violando os mais elementares direitos humanos e declarando a instituição de um califado nos territórios que controla, não reconhecendo as fronteiras internacionalmente aceites. As execuções seletivas, as conversões forçadas, os raptos, a venda e escravatura de mulheres e crianças, o abuso físico e sexual e a tortura; o assassinato de jornalistas e de trabalhadores humanitários e a destruição de monumentos, mesquitas, santuários e igrejas devem ser fortemente condenados.

Estas práticas têm vindo a ter repercussões diretas nas populações: 191000 pessoas perderam a vida na Síria, 6,4 milhões de pessoas deslocaram-se para outras regiões sírias e 3 milhões refugiaram-se noutros países; o número de cristãos no Iraque passou de 1,2 milhões para 350 mil e na Síria havia 1,8 milhões de cristãos que agora estão reduzidos a cerca de 500 mil. Os contínuos ataques contra alvos civis e a execução diária de pessoas merecem a total condenação e a solidariedade para com todas as famílias vítimas deste conflito.

 
  
MPphoto
 
 

  João Ferreira (GUE/NGL), por escrito. - Estamos perante uma tentativa de fazer tábua rasa das responsabilidades dos EUA, da Grã-Bretanha, França e da UE na situação do Iraque e da Síria.

A intenção é levar mais longe a desestabilização destes países, mantendo a situação de permanente conflito entre povos, gerando o caos para melhor controlar os seus recursos naturais.

Os que alertam hipocritamente para os perigos da constituição de um Califado Islâmico no Iraque e na Síria, considerando que tal constitui uma ameaça direta à segurança dos países europeus, são os mesmos que há não muito tempo defendiam o apoio (com armas, treino, financiamento) a estes grupos, quando eles combatiam o governo sírio. Os que ontem eram aliados (ISIS) tornaram-se inimigos, alvo a abater, uma grande ameaça para os países da UE e para os EUA.

Apela-se à formação de uma coligação internacional, pede-se à Liga Árabe que entre em campo, saúda-se a decisão de alguns países da UE entregarem armas a novos aliados dentro do Iraque, prepara-se uma nova agressão a países e povos (Iraque e Síria) vítimas de uma política de dividir para reinar, procuram-se novos argumentos para levar a cabo o que não tinha sido conseguido na Síria, derrubar o governo, e para acicatar ainda mais as divisões internas no Iraque.

Votámos contra.

 
  
MPphoto
 
 

  Λάμπρος Φουντούλης (NI), γραπτώς. - Ψηφίζω κατά γιατί ενισχύει τις στρατιωτικές επεμβάσεις των ΗΠΑ για να καταπολεμηθεί το ISIS. Στο παρελθόν υπήρχαν συναντήσεις με στελέχη του ISIS και εφοδίαζαν με όπλα για να ανατραπεί ο νόμιμα εκλεγμένος ηγέτης της Συρίας. Οι ΗΠΑ δεν είναι η κατάλληλη δύναμη για την εξάλειψη του πολέμου στο Ιράκ και τη Συρία.

 
  
MPphoto
 
 

  Mariya Gabriel (PPE), par écrit. – J’ai voté en faveur de cette résolution parce qu'elle encourage l'endiguement de la menace terroriste tout en soutenant l'action du gouvernement iraquien et en associant les acteurs régionaux et nationaux. Cette résolution vise à soutenir l'unité et l'intégrité territoriale d'Iraq, afin d'assurer la stabilité et la prospérité du pays et d'éviter le morcellement de la région. De plus, on rappelle le droit de l’homme fondamental que constitue le droit à la liberté de pensée, de conscience et de religion. Par ailleurs, elle insiste sur l'importance de l'envoi urgent d'une mission d'enquête en Iraq afin d'examiner les allégations de violations et d'abus du droit international des droits de l'homme commises par l'État islamique d'Iraq et du Levant, en vue de mettre fin à toute impunité et d'établir les responsabilités. Enfin, la résolution attire l’attention sur la situation des femmes ainsi que sur la multiplication de cas de recrutement d’enfants et de jeunes en Iraq et en Syrie par les groupes terroristes. Elle demande à la Commission et aux États membres d’adopter des mesures spécifiques de prévention de l’exploitation et de toutes formes d’abus et violences à l’égard des femmes.

 
  
MPphoto
 
 

  Kinga Gál (PPE), írásban. – Az elmúlt időszakban nem telt el úgy nap, hogy ne hallottunk volna a főleg Irakban és Szíriában végbemenő keresztényüldözésekről. Borzasztó hírek járják be a médiát, amelyek sajnos gyakran szólnak gyermekáldozatokról. Azt is tudjuk, hogy jelenleg több ezer gyermek és nő él egyik napról a másikra menekülttáborokban, ahol a hideg közeledtével egyre nehezebb a túlélés. Éppen ezért mindent meg kell tennünk annak érdekében, hogy ezen keresztényeket megvédjük a sötét középkort idéző kegyetlenkedésektől. Az emberi jogaiktól megfosztott gyermekeket, asszonyokat meg kell védenünk a háborúk, a fegyverek borzalmaitól bárhol a világon.

 
  
MPphoto
 
 

  Ildikó Gáll-Pelcz (PPE), írásban. – Szavazatommal támogattam az iraki és szíriai helyzetről, az Iszlám Állam által vallásos kisebbségek, köztük a keresztények ellen indított támadásról szóló állásfoglalást. Úgy vélem, hogy napjaink legsúlyosabb emberi tragédiája zajlik a térségben, ahol egy, milliókat létében fenyegető kérdésre kell sürgős nemzetközi és európai választ adni. Az iraki válság kezelése tehát nem vallási, vagy etnikai kérdés; Európának életeket kell menteni! A szöveg kiemeli, hogy a keresztény és más kisebbségek elidegeníthetetlen joga, hogy szülőföldjükön, méltóságban, egyenlőségben és biztonságban éljenek, vallásukat szabadon gyakorolják.

 
  
MPphoto
 
 

  Francesc Gambús (PPE), por escrito. - La Unión Europea no puede ejercer un rol pasivo ante la violencia desatada en la zona de Irak, Siria y, en conjunto, en la región de Oriente Próximo. La persecución y el asesinato de personas por razón de su creencia, su pensamiento o su sexo no nos puede dejar impasibles.

No podemos permitir la violación de los más fundamentales derechos humanos, como el derecho a la propia integridad física. Este atentado reiterado contra los principios fundamentales recogidos en la Declaración Universal de los Derechos Humanos debe rebelarnos.

Hace solo dos años, la Unión Europea recibía el reconocimiento del Premio Nobel de la Paz, y esto debe darnos el coraje necesario para luchar por la paz tanto en los países de nuestra área de influencia como en aquellos países en que los derechos humanos, así como la vida de las personas, estén más amenazados por la sombra de la violencia permanente.

Por todo esto, en la votación de la Resolución sobre la situación en Irak y Siria he emitido mi voto afirmativo.

 
  
MPphoto
 
 

  Nathan Gill (EFDD), in writing. – UKIP usually opposes foreign intervention and still feels that British soldiers should not be deployed to Iraq and Syria at this stage. However ISIS is such a dangerous and vicious entity that we feel we should support moderate countries in the region in their fight against it. We also fear the lack of proper border controls may lead to attacks in Europe.

 
  
MPphoto
 
 

  Françoise Grossetête (PPE), par écrit. - Actes de barbarie, conversions forcées, enlèvements, esclavage, abus sexuels et torture constituent des crimes perpétrés quotidiennement et impunément par l'État islamique (IS) en Irak et en Syrie. J’ai donc voté en faveur de cette résolution qui incite les institutions et les gouvernements de l'Union européenne à prendre des mesures impératives pour aider et protéger les minorités religieuses et ethniques, notamment les chrétiens, et à fournir une aide humanitaire aux victimes civiles. Par ailleurs, des centaines de citoyens européens ont rejoint les combattants de l'insurrection. Il est donc urgent que l'Union européenne et la communauté internationale prennent des dispositions légales contre toute personne soupçonnée d'être impliquée dans des actes de terrorisme.

 
  
MPphoto
 
 

  Brice Hortefeux (PPE), par écrit. - Le Parlement européen a choisi de réagir en exprimant son indignation face à la souffrance des peuples irakiens et syriens, en particulier les populations chrétiennes et la minorité yezidi persécutées par les djihadistes de l’Etat islamique.

Face à la barbarie, les mots sont un bien faible réconfort mais l’indifférence aurait été la manifestation d’une cruelle désinvolture.

Je partage la douleur de ces populations déplacées et de celles placées sous le joug de l’Etat islamique.

Au-delà de l’action militaire française qui répond à une demande du Président irakien et à laquelle je souhaite un relais au niveau européen, je m’inquiète d’un autre phénomène d’ampleur qui menace la sécurité de nos territoires, le retour des combattants du djihad parmi lesquels 946 Français.

Les menaces que constituent ces individus radicalisés doivent être prises en compte dans la définition de nos politiques en matière de gestion des frontières.

Si cela reste une question éminemment nationale, l’abolition des frontières intérieures et de facto la libre circulation de ces personnes nécessitent une coopération renforcée des autorités policières et judiciaires européennes. Une action européenne en ce sens est donc nécessaire.

 
  
MPphoto
 
 

  Ivan Jakovčić (ALDE), napisan. - Glasao sam Za jer su ugrožena osnovna ljudska prava u Iraku i Siriji. Nesmiljeni rat koji se vodi na tim područjima velika je opasnost za sve etničke i vjerske manjine i to je dodatni motiv moje podrške ovoj rezoluciji.

 
  
MPphoto
 
 

  Marc Joulaud (PPE), par écrit. - J'ai voté en faveur de la résolution de la situation en Irak et en Syrie. Le texte condamne les violences et persécutions en cours, notamment du fait des terroristes de l'EIIL, et appelle au soutien du gouvernement irakien ainsi qu'à la protection des populations civiles.

La résolution a été adoptée à une large majorité, ce dont je me félicite.

 
  
MPphoto
 
 

  Philippe Juvin (PPE), par écrit. - En tant que cosignataire de cette résolution, j'ai souhaité insister sur la situation dramatique des chrétiens d’Orient victimes de l’épuration religieuse et culturelle menée par l’État islamique. Ce sont bien notre héritage civilisationnel, nos valeurs, notre culture que l’on assassine avec eux. C’est un crime contre l’humanité auquel nous assistons, un crime contre la diversité du monde, un crime contre l’identité du Moyen-Orient mais aussi de l’Europe. L’UE doit s'engager pour permettre aux chrétiens d’Irak et de Syrie de rester dans leur patrie ou d'y retourner en sécurité, car les condamner à l'exil reviendrait à reconnaitre la fin de leur civilisation. Face à l'urgence, l'UE doit agir pour : renforcer son aide humanitaire en faveur des communautés persécutées; organiser une réponse militaire massive afin d'anéantir l'État islamique; soutenir des transitions politiques en Irak et en Syrie assurant aux Chrétiens une meilleure représentation institutionnelle sur le modèle libanais; endiguer la contagion djihadiste en protégeant les pays limitrophes vulnérables comme le Liban mais aussi nos propres pays qui sont menacés par le retour des djihadistes européens dont le chiffre ne cesse de croître. Pour ces djihadistes, nous sommes la cible à abattre car, comme les chrétiens d’Orient, nous sommes le visage de l’altérité. Affrontons leur barbarie sans relâche.

 
  
MPphoto
 
 

  Tunne Kelam (PPE), in writing. – I voted in favour of this resolution. The crisis in Iraq and Syria caused by the Islamic State is one of the most severe in recent human history and can be called only by its true nature – a targeted genocide and religious cleansing against different minorities, religious and ethnic in Iraq and Syria, with the aim of eliminating everyone not eligible for the IS fighters.

Only joint international efforts can bring relief into this conflict and reduce the level of violence. The EPP Group has called for the establishing of special safe havens for refugees where they can be protected and provided with at least minimum means to live.

I call again on the EU and its Member States to assist Iraqi and local authorities by all possible means, including military assistance, to contain and repel the terrorist and aggressive IS expansion. We also need to effectively end the terrorism-tourism where fighters depart from the EU countries to commit crimes against humanity and then return and spread hatred around our communities. The EU cannot feed this violence!

It is our moral and human obligation to stop the massacres in Iraq and Syria and prevent them from spreading further in the region.

 
  
MPphoto
 
 

  Afzal Khan (S&D), in writing. – I supported the resolution calling for an international coordination of efforts to counter the menace of ISIS and to protect all civilian victims of the conflict, regardless of their ethnicity and religion. The threat of ISIS remains very serious and substantial. Its murderous onslaught against minorities and sectarian groups, women and children, journalists and aid workers has been deeply disturbing. Muslims everywhere are appalled that these crimes are being carried out in the name of their faith. ISIS’ false ideology and narrative must be therefore confronted and a broad coalition, including Arab countries, put in place to tackle the threat of ISIS.

 
  
MPphoto
 
 

  Giovanni La Via (PPE), per iscritto. - Innanzitutto vorrei cominciare la mia dichiarazione esprimendo il mio sostegno a tutte le vittime di intolleranza religiosa e di odio. Esprimo la mia solidarietà ai membri delle comunità cristiane perseguitate in Iraq e in Siria, e voto a favore di questa risoluzione per chiedere all'Unione Europea di impegnarsi a sostenere le autorità irachene per contrastare le tracotanze imposte dallo Stato islamico. Considero atti vergognosi le uccisioni indiscriminate e le violazioni dei diritti umani perpetrate dalle organizzazioni terroristiche contro le minoranze etniche e religiose e contro le popolazioni più vulnerabili.

 
  
MPphoto
 
 

  Jean Lambert (Verts/ALE), in writing. – I voted in favour of this resolution although I have reservations about the inclusion of the words ‘by all means’ when we are talking about how to combat this terrorist offensive. I do not believe that a large-scale, military intervention is wise or effective, but would not rule out smaller-scale assistance at the request of the Iraqis or others defending their peoples and country. I also believe a UN initiative is needed. However, the tactics of the self-styled IS (a name both condemned by many Moslems and arrogant in its claim) are designed to strike terror into the population and to remove any potential opposition or plurality. The resolution is clear in its abhorrence of IS and clear on the need to provide humanitarian assistance for those in the region and governments, the Kurdish regional authorities and settled populations under pressure due to the displacement of thousands, if not millions. It is clear on the need for the EU to do more in solidarity for refugees and it is clear on the need for an effective, inclusive government in Iraq and a political solution to the situation in Syria, which must include the region as a whole.

 
  
MPphoto
 
 

  Gabrielius Landsbergis (PPE), raštu. - Balsavau už šią rezoliuciją. XXI amžiuje sunkiai suvokiama diskriminacija bet kokiu pagrindu.

Kaip pažymima EP priimtame dokumente, pastaruoju metu dėl savo religijos ir įsitikinimų persekiojami Irako krikščionys, atimamos jų pagrindinės teisės, jie verčiami palikti namus ir tapti pabėgėliais, o krikščionių skaičius Irake smarkiai sumažėjo – remiantis skaičiavimas, net iki 4 kartų.

Taip pat pritariu rezoliucijoje išsakytam kvietimui atkreipti dėmesį į moterų ir vaikų padėties Irake ir Sirijoje problemas, užtikrinti jų laisvę ir pagarbą pagrindinėms jų teisėms. Tarptautinė bendruomenė negali likti abejinga bet kokiems žmogaus teisių pažeidimams, nesvarbu, kur jie vyktų – Sirijoje, Irake ar čia pat, ES rytinėje kaimynystėje.

 
  
MPphoto
 
 

  Paloma López (GUE/NGL), por escrito. - He votado en contra de esta resolución porque supone un intento de la comunidad de internacional de apagar el fuego con más fuego, cuando son esos mismos países los causantes de ese fuego en oriente medio. La resolución del Parlamento europeo sigue a pies juntillas una vez más los tambores de guerra de los EEUU y acoge con satisfacción el llamamiento de los EE.UU. en favor de una coalición internacional contra el Estado Islámico.

Ahora pretenden bombardear aquellos a los que han alentado en Siria, a aquellos que antaño eran “rebeldes amigos”.

La solución a este fuego en la región no pasa por bombardeos, sino por la convocatoria de una conferencia internacional con la participación de todas las partes que ponga fin de manera definitiva a la política sectaria y violenta.

 
  
MPphoto
 
 

  Javi López (S&D), por escrito. - La situación de inestabilidad y conflicto en Irak y Siria, y el creciente deterioro de la seguridad interna en ambos países, han sido factores determinantes para el surgimiento y expansión del EIIL. Esta organización que se ha impuesto con fuerza y por la fuerza ocupando territorio de estos países está aplicando una violencia indiscriminada a civiles, cometiendo violaciones masivas de los derechos humanos que desde este Parlamento debemos condenar con la máxima firmeza. La UE debe mejorar la coordinación y promover un diálogo en la región para frenar la amenaza que supone el EIIL y los desafíos existentes en Oriente Próximo promoviendo la democracia, el respeto por los derechos humanos y el imperio de la ley en la región. Sobre Irak, debemos dar la bienvenida al reciente Gobierno de al Abadi y aprovechar esta ventana de oportunidad para verdaderamente establecer un Ejecutivo representativo e inclusivo que sirva como aliciente para frenar la violencia en el país. La situación en Siria es diferente: a medio/largo plazo, solo una solución política pactada con todos los actores de la sociedad, que permita una transición pacífica a un gobierno verdaderamente plural y representativo, ayudará verdaderamente a neutralizar la incidencia del EIIL en el país.

 
  
MPphoto
 
 

  Andrejs Mamikins (S&D), rakstiski. - Nacionālo minoritāšu aizstāvība ir viens no galvenajiem aspektiem arī partijas "Saskaņa" programmā. ES nevaru pieļaut situāciju, ka nacionālo minoritāšu tiesības gan Irākā, gan Sīrijā netiek ievērotas.

 
  
MPphoto
 
 

  Ramona Nicole Mănescu (PPE), în scris. - Am votat în favoarea acestei rezoluții având în vedere următoarele considerente.

Consider că nu trebuie permisă sau tolerată încălcarea unor principii și obiective fundamentale ale UE, și anume dreptul la libertatea de religie și de convingere.

Este necesar să atragem atenția asupra faptului că activitățile grupurilor extremiste din Irak și Siria, inclusiv extinderea „califatului islamic” realizată de către gruparea teroristă jihadistă Statul Islamic, IS, reprezintă o amenințare directă la adresa securității țărilor din regiune, existând un real risc de extindere spre Occident.

Salut mobilizarea Centrului de coordonare a răspunsului pentru situații de urgență și activarea mecanismului UE de protecție civilă, precum și asistența umanitară oferită de UE în Irak și Siria.

Consider necesar ca UE să pregătească un plan strategic pentru o reacție rapidă, sustenabilă și fermă, care să țină cont de aspectele militare, sociale și umanitare.

Susțin solicitarea adresată UE de a impune sancțiuni asupra tuturor guvernelor, societăților publice sau private și altor părți implicate în transportul și valorificarea petrolului extras în zonele controlate de IS, împreună cu un control strict asupra fluxurilor financiare, pentru stoparea activităților economice ale IS și împiedicarea exploatării paradisurilor fiscale de către această grupare.

 
  
MPphoto
 
 

  Fulvio Martusciello (PPE), per iscritto. - Ho votato a favore della proposta di risoluzione del Parlamento europeo sulla situazione in Iraq e in Siria relativa all'offensiva dell'ISIS per condannare a piena voce quanto sta accadendo in Medio Oriente. Con questo voto il Parlamento europeo assume una posizione di assoluta condanna nei confronti delle persecuzioni contro cristiani, civili, minoranze etnico religiose e tutti quegli episodi di violenza che stanno affliggendo le vite delle popolazioni locali. Inoltre non riconosce l'autorità autoproclamata dell'ISIS e ne respinge come illegittima la leadership a sostegno delle autorità irachene ufficialmente riconosciute. In conclusione, esorta tutti gli Stati ad avallare le risoluzioni n. 2161 (2014) e 2170 (2014) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, che condannano ogni tipo di scambio commerciale, diretto o indiretto, con l'IS e i gruppi associati.

 
  
MPphoto
 
 

  Michał Marusik (NI), na piśmie. - Panie Przewodniczący!,

Uważam, że Parlament Europejski powinien wezwać Komisję i państwa członkowskie do podjęcia konkretnych działań. Właściwą reakcją na wydarzenia na Bliskim Wschodzie powinna być przede wszystkim jasna deklaracja udzielenia wsparcia (także militarnego) legalnym rządom Syrii i Iraku w celu przywrócenia stabilności. Za tym powinna iść konkretna pomoc materialna dla ofiar prześladowań.

Nie zgadzam się na stawianie znaku równości między legalnym rządem syryjskim a rozmaitymi bojówkami ani tym bardziej na obarczanie go współodpowiedzialnością za zbrodnie tych bojówek.

Wbrew obowiązującej politycznej poprawności trzeba też wyraźnie powiedzieć, że ofiary bliskowschodnich prześladowań to przede wszystkim chrześcijanie, a przyczyną prześladowań jest wyznawana przez nich wiara.

 
  
MPphoto
 
 

  Barbara Matera (PPE), per iscritto. - Ho accolto con favore la risoluzione comune sulla situazione in Iraq e in Siria, poiché, innanzitutto, essa veicola un messaggio di estrema condanna nei confronti delle inaccettabili azioni di violenza perpetrate, da parte dell’IS, all’interno dell’area che comprende i due paesi.

Ritengo necessario che l’Unione europea, esempio di civiltà ed evoluzione sociale, non perda occasione per dichiararsi nemica di chiunque svolga attività repressive nei confronti dei più deboli.

L’avanzata dell’organizzazione terroristica, seguita dalla deflagrazione di una vera e propria crisi all’interno dell’area, deve essere contrastata, come suggerito dalla risoluzione, attraverso un impegno condiviso, che coinvolga tutti i principali attori della comunità internazionale.

Del documento apprezzo, in maniera particolare, il sostegno nei confronti della costituzione di un governo iracheno, che sia realmente rappresentativo ed inclusivo, e che rispecchi adeguatamente le diversità politiche, religiose ed etniche tipiche del paese.

 
  
MPphoto
 
 

  Georg Mayer (NI), schriftlich. – Ich habe für diesen Entschließungsantrag gestimmt, da ein rasches und koordiniertes Vorgehen gegen die Dschihadisten des IS Priorität haben muss. Diese selbsternannten Gotteskrieger stehlen, vertreiben, morden und vergewaltigen hunderttausende Zivilisten im Nahen Osten. Jedoch stellt dieser Entschließungsantrag ein bloßes Bekenntnis dar, da man nach konkreten Maßnahmen in diesem Text vergebens sucht.

Inhaltlich stimme ich der Forderung nach Einhaltung der Resolutionen 2161 und 2170 des VN-Sicherheitsrats voll und ganz zu, da der unrechtmäßige Erdölhandel mit dem IS bzw. mit vom IS besetzten Erdölfeldern nicht nur eine beispiellose Doppelmoral darstellt, sondern in erster Linie den Terror gegen die christlichen und muslimischen Minderheiten finanziert.

Des Weiteren ist es auch vollkommen zutreffend, dass sich der IS-Terror auch in Europa breit machen wird, da sich schätzungsweise 2000 bis 2500 „Europäer“ freiwillig dem IS angeschlossen haben und nach Syrien und/oder in den Irak gereist sind, um sich an den Massakern gegen die Zivilbevölkerung zu beteiligen. Das enorme Gefahrenpotenzial besteht in der Rückkehr dieser Dschihadisten nach Europa. Ich befürchte jedoch, dass eine Rehabilitierung und Reintegration, soweit es je eine Integration gegeben hat, zum Scheitern verurteilt ist.

 
  
MPphoto
 
 

  Jean-Luc Mélenchon (GUE/NGL), par écrit. - Cette résolution est un soutien sans condition à la coalition formée par les Etats-Unis, sans aucune mention sur les responsabilités de ce désastre. La responsabilité de la situation est rejetée sur la Syrie alors que l'EIL a été créé en Irak en 2006 suite à l'intervention nord-américaine. On note bien quelques appels à protéger les populations civiles mais le compte n'y est pas. Le Parlement européen se déshonore en adoptant les tracts bellicistes de l'armée américaine en guise de résolution. Je vote contre.

 
  
MPphoto
 
 

  Nuno Melo (PPE), por escrito. - A situação humanitária e em matéria de segurança no Iraque e na Síria é particularmente crítica, mas tem vindo a piorar em consequência da ocupação de partes do seu território pelo grupo terrorista jihadista dissidente da Al-Qaeda, o grupo do Estado Islâmico (EI). O carácter transnacional do EI e seus grupos associados representa uma ameaça para toda a região, é desta forma difícil de prever o destino de todos quantos se encontram ainda sitiados nas áreas controladas pelas forças do EI. Os vários crimes contra a humanidade que o EI tem perpetrado têm que ser veementemente condenados e a UE e o mundo têm que dar uma resposta célere para acabar com estes incidentes, que têm custado a vida a muitos ocidentais.

 
  
MPphoto
 
 

  Louis Michel (ALDE), par écrit. – La situation actuelle en Iraq et en Syrie est alarmante. Les violations des droits de l’homme perpétrées par le groupe terroriste de l’Etat islamique (EI) ne peuvent pas rester impunies. Toute instrumentalisation de l’islam à des fins terroristes m’est intolérable. Un nettoyage ethnique systématique est en train de se dérouler dans cette partie du Moyen-Orient. La lutte contre le terrorisme requiert plus que jamais une réponse ferme et coordonnée de la part de la communauté internationale. A cet égard, je salue la mise sur pied d'une coalition internationale sous l'égide de l'OTAN. Mais l'UE a également un rôle crucial à jouer. Les violences à l'encontre des minorités religieuses et ethniques en Iraq et en Syrie ont entraîné le déplacement massif de populations civiles. Cet exode suscite non seulement une réponse humanitaire européenne renforcée, notamment en ce qui concerne l'accueil de réfugiés, mais aussi une réponse sécuritaire. Enfin, les États membres de l'UE doivent mettre en place sans tarder une stratégie visant à dissuader les citoyens européens désireux de rejoindre les rangs de l'EI, qui tienne compte à la fois des impératifs de sécurité et des libertés civiles.

 
  
MPphoto
 
 

  Marlene Mizzi (S&D), in writing. – I support this resolution, which calls on all parties to the conflict in Iraq to ensure the protection of the civilian population and for immediate support and humanitarian assistance for the displaced people in Iraq. This resolution encourages the European Commission to prepare a comprehensive programme in order to address the need to protect children and women affected by armed conflicts. That is why I voted in favour.

 
  
MPphoto
 
 

  Nadine Morano (PPE), par écrit. - J'ai voté en faveur de cette résolution qui condamne fermement l'offensive de l'État islamique en Irak et en Syrie et les abominables persécutions des minorités. J'ai appelé à une vraie mobilisation de l'Europe et des États membres sur cette question dès le mois de juin lorsque l'État islamique s'est emparé de Mossoul. À travers ce vote, nous condamnons les exécutions cruelles et lâches des journalistes, et dénonçons le califat mis en place dans la région. Je me réjouis que la résolution fasse référence à "l'Appel de Paris" des organisations musulmanes de France qui dénoncent les agissements de l'État islamique.

 
  
MPphoto
 
 

  Alojz Peterle (PPE), in writing. – We urgently need to find a way of identifying common denominators to solve the conflict. Regarding the inter-religious dialogue, at the theological level there is little dialogue. But on the other hand at the level of citizens, there is a strong need for it. There the governments of EU Member States should understand the conflict as a global issue in which Europe should take an important share of responsibility, most importantly in the protection of Christian minorities and overall promotion of human dignity. The conflict has a European dimension. Solidarity is needed and we will not be able to ‘do more Europe’ with less overall sense of our own identity. I absolutely support the proposal that we call for a stop to the flow of material and financial resources to Islamic State, and urge the UN to impose an arms embargo and asset freeze with more effective enforcement.

 
  
MPphoto
 
 

  Jiří Pospíšil (PPE), písemnĕ. – Podporuji rezoluci Evropského parlamentu, která jednoznačně odsuzuje barbarský postup tzv. Islámského státu na území Iráku a Sýrie. Počínání této teroristické organizace je v rozporu se základními lidskými hodnotami a tvoří zároveň nezměrné bezpečnostní riziko pro celou Evropu. Nemůžeme se utěšovat tím, že bojiště je od našich zemí daleko, protože v neposlední řadě se na tomto bojišti pohybuje velké množství bojovníků s občanstvím zemí EU. V této souvislosti chci podtrhnout nutnost, aby evropské vlády na existenci těchto rekrutů Islámského státu z řad evropských občanů razantně reagovaly. Svou podporu chci také vyjádřit vojenské pomoci vládě Iráku a také Kurdům, kteří tvoří dnes klíčovou protiváhu teroristů z Islámského státu.

 
  
MPphoto
 
 

  Franck Proust (PPE), par écrit. - J'ai voté en faveur de la résolution du Parlement européen concernant la persécution des minorités en Syrie et en Irak car au regard des atrocités dont témoigne l'Union européenne, nous nous devons de soutenir ces populations et de condamner leurs persécuteurs. Les massacres commis par l'État islamique ne peuvent rester impunis. En ce sens, j'approuve l'initiative du Parlement européen de dénoncer cette situation. Il est ainsi vital d'encourager toute action promouvant la stabilité de la zone et le musellement des terroristes. Il est d'autant plus urgent d'agir qu'une telle situation favorise l'endoctrinement de jeunes Européens à la haine religieuse et au terrorisme.

 
  
MPphoto
 
 

  Frédérique Ries (ALDE), par écrit. - Les images qui déferlent sur nos écrans de télévision depuis plusieurs semaines sont insoutenables.

C'est pourquoi j'ai voté sans réserve en faveur d'une position européenne condamnant fermement les attaques perpétrées par l'État islamique.

L'Iraq et la Syrie vivent une crise politique et humanitaire sans précédent : 1,4 million d'Iraquiens et 6,4 millions de Syriens déplacés, un nombre de réfugiés grandissant, des populations qui appellent à l'aide humanitaire urgente.

Nous devons les aider à sortir de cette impasse et à mettre fin aux agissements des organisations extrémistes renforcées, de surcroît, de 10 000 étrangers, dont des citoyens européens, dont des citoyens belges.

Combien de temps allons-nous laisser ces terroristes violer impunément les principes fondamentaux des droits de l'Homme et du droit humanitaire: assassinats, enlèvements, esclavage, agressions sexuelles et physiques, actes de torture...? Combien d'innocents morts, dont des femmes et des enfants, faudra-t-il ?

Ces islamistes agissent aujourd'hui comme des barbares, sans foi ni loi.

Les populations et les pouvoirs publics de Syrie et d'Iraq ont besoin de la communauté internationale pour contenir et repousser, par tous les moyens, l'expansion offensive de l'EI.

 
  
MPphoto
 
 

  Tokia Saïfi (PPE), par écrit. - Je suis profondément choquée par les évènements qui ont actuellement lieu en Irak et en Syrie.

J'ai soutenu cette résolution afin que l'Union européenne accentue son action pour aider les autorités nationales et locales en Irak à combattre les extrémistes.

Ilest fondamental qu'une solution soit trouvée pour lutter contre les groupes rebelles et djihadistes et aboutir à une solution politique. Les attaques contre les civils doivent cesser et les auteurs d'actes de barbarie devront être sévèrement punis.

 
  
MPphoto
 
 

  Lidia Senra Rodríguez (GUE/NGL), por escrito. - He votado en contra de esta resolución porque supone un intento de la comunidad de internacional de apagar el fuego con más fuego, cuando son esos mismos países lo cuasantes de ese fuego en oriente medio. La resolución del Parlamento europeo sigue a pies juntillas una vez más los tambores de guera de los EEUU y acoge con satisfacción el llamamiento de los EE.UU. en favor de una coalición internacional contra el Estado Islámico.

Ahora pretenden bombardear aquellos a los que han alentado en Siria, a aquellos que antaño eran “rebeldes amigos”.

La solución a este fuego en la región no pasa por bombardeos, sino por la convocatoria de una conferencia internacional con la participación de todas las partes que ponga fin de manera definitiva a la política sectaria y violenta.

 
  
MPphoto
 
 

  Siôn Simon (S&D), in writing. – I voted in favour of the joint motion for a resolution on the situation in Iraq and the ISIS offensive including the persecution of minorities.

In the resolution we not only strongly condemn attacks against civilian targets and the use of execution and sexual violence in the conflict but also call for a sustainable political solution involving all the components of Iraqi society and addressing their legitimate grievances.

 
  
MPphoto
 
 

  Branislav Škripek (ECR), písomne. - Pri včerajšej debate k tomuto návrhu uznesenia sme si spoločne s ďalšími kolegami obliekli tričká so znakom „N“ v arabčine, symbolom používaným vojenskými oddielmi islamského štátu k tomu, aby identifikovali, kto patrí k „Nazarene“, ku kresťanom. Islamskí fundamentalisti ním označujú ich domy, pričom im dávajú na výber: buď svoje domovy do 24h opustia alebo konvertujú na radikálnu formu islamu, alebo zaplatia daň za „právo byť kresťanom“. Odmietnuť znamená riskovať „smrť mečom“. Mnohí sa nakoniec stali obeťou nezmyselného a brutálneho vraždenia, a to vrátane starcov, žien a detí.

Naším nepatrným gestom sme vyjadrili svoju solidaritu nielen so všetkými prenasledovanými kresťanmi, ale aj so všetkými ostatnými náboženskými a národnostnými menšinami v týchto skúšaných krajinách. Musíme brať ohľad na kruté násilnosti a vraždy stoviek jezídov, šiitských vojakov i príslušníkov ďalších menšín.

Som rád, že sa EÚ vo svojom dnešnom uznesení, ktoré som jednoznačne podporil, úplne jasne postavila za práva všetkých týchto prenasledovaných, upozornila na potrebu ochrany civilného obyvateľstva, potrebu okamžitej a efektívnej pomoci utečencom a zároveň vyzvala na hľadanie ciest k vzájomnému dialógu.

Zároveň zdôraznila povinnosť pohnať k zodpovednosti a postaviť pred Medzinárodný trestný súd všetky osoby podozrivé zo spáchaniu týchto strašných zločinov proti ľudskosti, aby páchatelia nezostali nepotrestaní.

 
  
MPphoto
 
 

  Barbara Spinelli (GUE/NGL), per iscritto. - I conflitti e il caos che regnano in Siria, Iraq e Libia non sono disastri caduti dal cielo: in Iraq come in Libia, stiamo assistendo alle conseguenze di guerre che hanno letteralmente generato Stati fallimentari, nonostante i fuorvianti propositi iniziali.

Voglio battermi per una politica europea che diventi autonoma dagli Stati Uniti: che abbia cura dei propri interessi e rimetta in questione le scelte degli ultimi tredici anni.

I flussi migratori e le fughe in massa di popoli sono un'emergenza di cui siamo in parte responsabili e che dobbiamo dunque affrontare unitamente come Unione, deploro dunque l'assenza totale di proposte di aiuto da parte dell'Unione o degli Stati nella risoluzione.

Far politica non può riassumersi nell'invitare la comunità internazionale a fornire protezione militare e nell'assistere le autorità irachene e locali con aiuti militari e promuovendo contemporaneamente una fortezza Europa presidiata da agenzie di controllo e pattugliamento delle frontiere come Frontex.

Per le ragioni menzionate ho votato contro questa risoluzione.

 
  
MPphoto
 
 

  Dubravka Šuica (PPE), napisan. - Trenutačna situacija u Iraku i Siriji predstavlja ozbiljan slučaj ugrožavanja osnovnih ljudskih prava i brojnih ljudskih života, kao i teritorijalne cjelovitosti tih zemalja.

Snažno osuđujem terorističke činove od strane ISIS-a i ostalih militantnih grupa protiv iračkog i sirijskog stanovništva, posebice i progone vjerskih manjina. Zbog takve radikalne ideologije na udaru se posebno nalaze vjerske manjine, naročito tamošnji kršćani, ali i umjereni muslimani, kao i ostale manjinske skupine poput jazida. Svima njima prijeti potpuni progon ili istrebljenje.

Zalažem se za koaliciju zemalja udruženih u borbi protiv ISIS-a, za odlučnu akciju u zaštiti ljudskih prava, za sprječavanje progona i ubijanja stanovništva te pozivam međunarodnu zajednicu na praćenje aktivnosti tih stanovnika u slučaju njihova povratka s aspekta sigurnosti europskih zemalja. Smatram da je u borbi protiv terorizma potrebna odlučna zajednička akcija međunarodnih i regionalnih organizacija kako bi se terorizam uspješno spriječio, onesposobio i zaustavio.

 
  
MPphoto
 
 

  Ελευθέριος Συναδινός (NI), γραπτώς. - Καταψηφίζουμε το συγκεκριμένο σχέδιο διότι καλωσορίζει στρατιωτική επέμβαση των Η.Π.Α για να καταπολεμηθεί η οργάνωση ISIS, ενώ στο παρελθόν εκπρόσωποι της εν λόγω χώρας είχαν επίσημες συναντήσεις με στελέχη της συγκεκριμένης οργάνωσης εξοπλίζοντάς την με σκοπό την ανατροπή του νόμιμα εκλεγμένου ηγέτη της Συρίας. Θεωρούμε ότι οι Η.Π.Α δεν αποτελούν την κατάλληλη δύναμη για την επιβολή της ειρήνης στη συγκεκριμένη περιοχή.

 
  
MPphoto
 
 

  Marc Tarabella (S&D), par écrit. - J'ai voté pour ce texte pensé par notre collègue monsieur Bostinaru. La violence extrême et sans précédent, déployée en Iraq et en Syrie par l’État islamique (EI), est extrêmement préoccupante. Les exécutions de James Foley et Steven Sotloff ont profondément choqué notre Groupe. Nous pensons que l’UE et ses États membres doivent faire tout ce qui est nécessaire pour contribuer à la libération de tous les autres prisonniers.

De plus, le grand nombre de djihadistes européens impliqués nous inquiète également. Les pays de l’UE doivent trouver une solution commune pour les traduire en justice. Entre-temps, il est important de ne pas oublier que l’EI constitue un groupe minoritaire de fondamentalistes. Les pays musulmans et arabes sont nos alliés dans le combat contre ces extrémistes.

 
  
MPphoto
 
 

  Ángela Vallina (GUE/NGL), por escrito. - He votado en contra de esta resolución porque supone un intento de la comunidad de internacional de apagar el fuego con más fuego, cuando son esos mismos países lo cuasantes de ese fuego en oriente medio. La resolución del Parlamento europeo sigue a pies juntillas una vez más los tambores de guera de los EEUU y acoge con satisfacción el llamamiento de los EE.UU. en favor de una coalición internacional contra el Estado Islámico.

Ahora pretenden bombardear aquellos a los que han alentado en Siria, a aquellos que antaño eran “rebeldes amigos”.

La solución a este fuego en la región no pasa por bombardeos, sino por la convocatoria de una conferencia internacional con la participación de todas las partes que ponga fin de manera definitiva a la política sectaria y violenta.

 
  
MPphoto
 
 

  Derek Vaughan (S&D), in writing. – I supported today’s resolution that strongly condemns the Islamic State. The indiscriminate killings, forced conversions, abductions and other grievous actions undertaken by the Islamic State represent a considerable threat to the stability and security not only of the Middle East but of the wider region.

 
  
MPphoto
 
 

  Marie-Christine Vergiat (GUE/NGL), par écrit. - J'ai voté contre cette résolution relative à la situation actuelle en Irak et en Syrie qui ignore comme trop souvent les causes du problème et propose des solutions simplistes et va-t-en-guerre.

Commençons par rappeler que ceux qui se font appeler "Etat" islamique, désormais le groupe terroriste le plus riche du monde, n'aurait pas pu prospérer sans l'appui financier de riches donateurs privés issus des pays du Golfe dont les gouvernements fermaient les yeux - ce que cette résolution se garde bien de souligner.

En outre, cette résolution "se réjouit de l'appel lancé par les États-Unis en faveur d'une coalition internationale contre l'EI" et "demande à tous les États membres de l'Union d'aider les pouvoirs publics iraquiens [...] y compris en leur apportant une aide militaire".

Cette obstination à ne pas tirer le bilan de toutes les interventions militaires avec les Etats-Unis à leur tête, à ne pas voir que l'on multiplie les foyers de crise, ne peut que contribuer à alimenter le chaos qui règne dans la région.

 
  
MPphoto
 
 

  Miguel Viegas (GUE/NGL), por escrito. - Segundo esta resolução, é clara a tentativa de fazer tábua rasa das responsabilidades dos EUA, da Grã-Bretanha, da França e da UE na situação atual do Iraque e da Síria. É claro o objetivo de levar ainda mais longe a desestabilização destes países, gerando o caos para melhor controlar os seus recursos naturais.

Esta resolução apela à formação de uma coligação internacional, pede à Liga Árabe que entre em campo, saúda a decisão de alguns países da UE entregarem armas a novos aliados dentro do Iraque e prepara uma nova agressão a países e povos (Iraque e Síria) vítimas de uma política de dividir para reinar.

Procura, por fim, novos argumentos para levar a cabo o que não tinha sido conseguido na Síria - derrubar o governo - e para acicatar ainda mais as divisões internas no Iraque.

 
  
MPphoto
 
 

  Harald Vilimsky (NI), schriftlich. - Ich habe für diesen Entschließungsantrag gestimmt, da ein rasches und koordiniertes Vorgehen gegen die Dschihadisten des IS Priorität haben muss. Diese selbsternannten Gotteskrieger stehlen, vertreiben, morden und vergewaltigen hunderttausende Zivilisten im Nahen Osten. Jedoch stellt dieser Entschließungsantrag ein bloßes Bekenntnis dar, da man nach konkreten Maßnahmen in diesem Text vergebens sucht.

Inhaltlich stimme ich der Forderung nach Einhaltung der Resolutionen 2161 und 2170 des VN-Sicherheitsrats voll und ganz zu, da der unrechtmäßige Erdölhandel mit dem IS bzw. mit vom IS besetzten Erdölfeldern nicht nur eine beispiellose Doppelmoral darstellt, sondern in erster Linie den Terror gegen die christlichen und muslimischen Minderheiten finanziert.

Des Weiteren ist es auch vollkommen zutreffend, dass sich der IS-Terror auch in Europa breit machen wird, da schätzungsweise 2000 bis 2500 „Europäer“ sich freiwillig dem IS angeschlossen haben und nach Syrien und/oder in den Irak gereist sind, um sich an den Massakern gegen die Zivilbevölkerung zu beteiligen. Das enorme Gefahrenpotenzial besteht in der Rückkehr dieser Dschihadisten nach Europa. Ich befürchte jedoch, dass eine Rehabilitierung und Reintegration, soweit es je eine Integration gegeben hat, zum Scheitern verurteilt ist.

 
  
MPphoto
 
 

  Jarosław Leszek Wałęsa (PPE), in writing. – I have lent my support to the resolution on the Situation in Iraq and Syria and the ISIS offensive including the persecution of minorities (Motions for resolutions [2014/2843(RSP)] RC-B8-0109/2014, B8-0109/2014, B8-0110/2014, B8-0121/2014, B8-0130/2014, B8-0134/2014, B8-0137/2014 and B8-0138/2014). I firmly believe that we must stand with our allies in an effort to minimise and/or stop terrorist groups from expanding and killing innocent people. This also extends to cover the violation of rights of minorities and their ability to prosper. It is quite evident that we live in a time where safety is not always assured, but we must take the appropriate action to protect ourselves and our loved ones. The continued violation and persecution of minority groups has grown vastly over the past decade and it is clearly a time to put an end to the chaos,

 
  
MPphoto
 
 

  Glenis Willmott (S&D), in writing. – This resolution calls for all parties to the conflicts in Iraq and Syria to ensure the protection of the civilian population, and to remember their obligations under international humanitarian law. The resolution also calls for the international community to assist the Iraqi authorities in protecting vulnerable minority groups, and particularly women, in the areas threatened by ISIL. The resolution also reiterates concern about the number of foreign fighters, including citizens of EU Member States, who have joined the ISIL insurgency. Labour MEPs voted for this motion, which was also co-authored by my colleague Richard Howitt, because we believe that the actions of ISIL threaten to destabilise the region, and that the protection of innocent civilians and vulnerable or minority groups is absolutely essential.

 
  
MPphoto
 
 

  Jana Žitňanská (ECR), písomne. - Podporila som uznesenie kritizujúce prenasledovanie menšín v Iraku a v Sýrii. Ide o krajiny, kde sú kresťania perzekvovaní dlhodobo, avšak tento rok sa situácia dramaticky zhoršila.

Ako novozvolená poslankyňa oceňujem všetky aktivity Európskeho parlamentu, ktorý prijíma uznesenia k ochrane náboženských menšín, poskytuje materiálnu pomoc či pozýva do Štrasburgu či Bruselu predstaviteľov všetkých náboženstiev. Agilita má byť signálom nielen pre vlády inkriminovaných štátov, ale aj pre európsku diplomaciu, ktorá doteraz nekonala dostatočne rázne. Verím, že nová Komisia bude v riešení náboženskej slobody efektívnejšia.

Mali by sme si však uvedomiť, že nedávne vyhnanie chaldejských katolíkov z ich rodného Mosulu, kde žili takmer 2000 rokov, nevypovedá len o náboženskej neslobode v tomto regióne. Týmto utečencom boli zobrané základné ľudské práva, univerzálne práva všetkých ľudských bytostí. Preto ma prekvapuje postoj niektorých členských štátov, ktoré odmietajú vysloviť k situácii oficiálne stanovisko. Jednoznačné odsúdenie genocídy, finančná pomoc do utečeneckých táborov či poskytnutie azylu je minimum, čo môžeme v tejto chvíli urobiť.

 
  
MPphoto
 
 

  Inês Cristina Zuber (GUE/NGL), por escrito. - Lendo esta resolução, fica claro que o que está em marcha é a tentativa de fazer tábua rasa das responsabilidades dos EUA, da Grã-Bretanha, da França e da UE na situação atual do Iraque e da Síria, com o objetivo de levar ainda mais longe a desestabilização destes países, gerando o caos para melhor controlar os seus recursos naturais. Os que alertam hipocritamente para os perigos da constituição de um Califado Islâmico no Iraque e na Síria são os mesmos que há não muito tempo defendiam abnegadamente o apoio (com armas, treino, financiamento) a estes grupos quando eles combatiam o governo da Síria. Os que ontem eram aliados (ISIS) tornaram-se (em aparência) inimigos, uma grande ameaça para os países da UE e para os EUA. Apela-se nesta resolução à formação de uma coligação internacional, pede-se à Liga Árabe que entre em campo, saúda-se a decisão de alguns países da UE entregarem armas a novos aliados dentro do Iraque, prepara-se uma nova agressão a países e povos (Iraque e Síria) vítimas de uma política de dividir para reinar, procuram-se novos argumentos para levar a cabo o que não tinha sido conseguido na Síria - derrubar o governo - e para acicatar ainda mais as divisões internas no Iraque.

 

12.4. Положението в Либия (RC-B8-0111/2014, B8-0111/2014, B8-0120/2014, B8-0131/2014, B8-0132/2014, B8-0133/2014, B8-0135/2014, B8-0136/2014)
  

Oral explanations of vote

 
  
MPphoto
 

  Jean-Luc Schaffhauser (NI). - Madame la Présidente, j'ai moi-même voté pour cette résolution car elle prend en compte l'impact sur la situation catastrophique de la Libye et souligne également des problèmes que nous connaissons mais qu'il fallait dire, à savoir la circulation des armes, la présence de groupes terroristes et l'arrivée massive de migrants sur les côtes italiennes.

Toutefois, nous aurions aimé qu'on souligne le rôle de la France, mon pays, et de l'Otan, qui a plongé la Libye dans cet enfer, et que l'on souligne également que la Libye est avant tout la victime de cette diplomatie hasardeuse – on ne peut pas dire plus – de l'Europe et de l'Occident et que, dans la situation actuelle, il n'y a pas de solution durable.

 
  
 

Written explanations of vote

 
  
MPphoto
 
 

  Marina Albiol Guzmán (GUE/NGL), por escrito. - He votado en contra puesto que obvia que fue la intervención militar en Libia en 2011 encabezada por Francia, Reino Unido, los Estados Unidos y Canadá bajo paraguas de la OTAN la que ha conducido a Libia a la situación de Estado fallido actual. Fue la intervervención militar la que provocó la muerte de civiles inocentes y una grave destrucción, que han conducido a la desestabilización del Estado libio y la guerra civil en curso. Esos países adujeron la responsabilidad de proteger pero, en realidad, era la responsabilidad de proteger el petróleo.

Defendemos una solución en la que sean los países vecinos, la Liga Árabe y la Unión Africana quienes promuevan un proceso para el fin inmediato de las hostilidades y el diálogo entre las milicias en conflicto, iniciativa promovida por Argelia, y rechazamos una nueva intervención de la OTAN.

 
  
MPphoto
 
 

  Andrus Ansip (ALDE), in writing. – I supported the resolution on the situation in Libya. Libya is at the moment a so called ʽfailed stateʼ and this is a considerable problem for the EU: from uncontrolled immigration to military actions and a favourable ground for all kinds of radicalism. Therefore it is important that at this moment we concentrate our attention on the creation of stable and suitable intra-state actors with whom it is possible to communicate and to plan assistance to bring this country back to a controlled state.

 
  
MPphoto
 
 

  Hugues Bayet (S&D), par écrit. - La Libye est aujourd'hui en plein chaos et les premières victimes en sont les civils. Aucun effort ne doit être épargné par la communauté internationale pour arrêter le cycle de violence et atteindre un cessez le feu entre les différents belligérants.

La Libye doit se reconstruire sur base d'un Etat de droit, respectant les valeurs démocratiques et les droits de l'homme. Les auteurs de violation des droits de l'homme et du droit humanitaire international devront être traduits en justice.

 
  
MPphoto
 
 

  Dominique Bilde (NI), par écrit. – La situation de la Libye depuis le « Printemps arabe » et la chute du dictateur Kadhafi reste très dégradée. Benghazi est frappée presque tous les jours par des affrontements meurtriers et de nombreux Libyens et étrangers quittent le pays (150000 entre mi-mai et fin août selon l'ONU).

Qui plus est, la situation démocratique du pays est catastrophique. Le Parlement, issu des élections de juin dernier et reconnu par la communauté internationale, est actuellement replié à Tobrouk pour des raisons de sécurité. D'autre part, à Tripoli, le Congrès général National (CGN) considère que le gouvernement actuel n'est pas légitime et la Libye risque donc de se retrouver avec 2 parlements et 2 gouvernements.

Le retour à la stabilité de la Libye empêchera aussi l'arrivée massive de demandeurs d'asiles et d'immigrés sur les côtes maltaises et italiennes.

La priorité reste donc le rétablissement de la situation politique et militaire et il est essentiel que l'UE soutienne les efforts de médiation actuellement menés sur le terrain par les Nations Unies. Pour ces raisons, je me suis prononcée pour cette résolution.

 
  
MPphoto
 
 

  Mara Bizzotto (NI), per iscritto. - Pur condividendo molti passaggi contenuti in questa risoluzione, ritengo che la Libia stia attraversando una fase socio-politica estremamente complessa e per nulla stabilizzata, per questi motivi credo che sia più auspicabile una posizione più attendista in vista di risultati concreti nel Paese, mi sono quindi espressa con un'astensione.

 
  
MPphoto
 
 

  Gianluca Buonanno (NI), per iscritto. - Astensione: pur avendo spunti interessanti il testo non è risultato essere convincente. La c.d. primavera araba ha fatto emergere tensioni e conflittualità prevedibili ed ora di difficile soluzione.

 
  
MPphoto
 
 

  Alain Cadec (PPE), par écrit. - J'ai voté en faveur de la résolution sur la situation en Libye. Les violences engendrées par le conflit ont poussé des milliers de réfugiés à fuir le pays, provoquant une situation humanitaire catastrophique et difficile à gérer, notamment avec l'arrivée massive de migrants et de réfugiés en Italie et à Malte. Cette motion vient reconnaitre la Chambre des Représentants élue en juin 2014 comme le représentant légitime du peuple libyen dans sa transition politique depuis le régime de Kadhafi. L'Union européenne veut ainsi encourager la stabilité et la démocratie, pour que les citoyens libyens puissent vivre en sécurité dans le respect du droit international et des droits de l'Homme.

La prolifération d'armes dans le pays est une menace pour la stabilité de la région et pour la sécurité internationale, ainsi que la présence de groupes terroristes liés à Al-Qaeda qui doivent être combattus.

 
  
MPphoto
 
 

  Nicola Caputo (S&D), per iscritto. - Ho votato a favore di questa risoluzione per condannare le violenze nel paese, in particolare nei dintorni delle città di Tripoli e Bengasi, imputabili ai continui combattimenti tra i gruppi armati e alla loro istigazione alla violenza.

Invito la Commissione e il Servizio europeo per l'azione esterna (SEAE) a coordinare gli interventi degli Stati membri in Libia e a focalizzarne l'assistenza sul consolidamento dello Stato e delle istituzioni e, insieme agli Stati membri, alle Nazioni Unite, alla NATO e ai partner regionali, a coadiuvare la creazione di forze di sicurezza efficaci (forze armate e di polizia), sotto il comando e il controllo nazionale, in grado di garantire la pace e l'ordine nel paese.

Infine chiedo al governo ad interim libico e alla Camera dei rappresentanti eletta di rivolgersi a tutte le parti in causa, allo scopo di conseguire un accordo inclusivo ed evitare decisioni che potrebbero inasprire le divisioni invece di gettare ponti.

 
  
MPphoto
 
 

  Fabio Massimo Castaldo (EFDD), per iscritto. - Spesso crediamo di rimediare ai propri errori, ripetendoli. L’operazione Odissey Dawn ha dimostrato il fallimento della strategia di alcuni stati che pretendevano di coltivare la democrazia nel paese semplicemente abbattendo Gheddafi con massicci bombardamenti.

Uno Stato di diritto non può maturare spontaneamente dal caos: 140 tribù e clan da sempre rivali tra loro, 42 anni di dittatura, due parlamenti, due governi, delle milizie territoriali di varie nature … e le prime vittime sono i cittadini libici. Il resto del conto è pagato dagli europei che si affacciano sul Mediterraneo: 140.000 migranti disperati solo quest´anno di cui 118.000 soltanto in Italia, 2.500 morti dall’inizio del 2014, 2.200 da giugno in poi. L’UE continua a tergiversare. L’Europa deve essere veramente unita non solo nella diversità, ma soprattutto in queste avversità. Dimostriamolo con fatti concreti!

 
  
MPphoto
 
 

  Caterina Chinnici (S&D), per iscritto. - Il deteriorarsi della situazione libica pone pressanti problemi umanitari e di sicurezza sia nel territorio libico sia per i Paesi vicini e l'intera Europea.

La risoluzione richiama il "numero inaudito" di migranti richiedenti asilo che, partendo dalla Libia, arrivano sulle coste italiane o maltesi o muoiono nel Mediterraneo.

Ed è evidente in proposito che l'instabilità politica ha contribuito ad incrementare la fuga di cittadini libici soprattutto verso Malta e l'Italia; paese quest'ultimo in prima linea a gestire continui flussi migratori e a salvare in mare i profughi. L'appello della risoluzione all'Unione e ai paesi membri di supportare l'Italia nell'emergenza migratoria dimostra la consapevolezza dell'enorme sforzo sostenuto dal mio Paese.

L'altissimo numero di profughi non è l'unico problema che l'Unione e gli Stati hanno la responsabilità di affrontare, essendo indispensabile che si facciano carico della grave crisi politico-istituzionale e umanitaria (con scenari inquietanti, crescenti violenze, massicce violazioni di diritti e crimini di guerra) nel suo complesso.

La risoluzione si muove nella giusta direzione attraverso l'invito alla Commissione europea e agli altri organismi internazionali a supportare la creazione di forze di sicurezza efficaci e tra l'altro, per accompagnare il Paese nella riforma del sistema giudiziario.

Per questi motivi ho votato a favore

 
  
MPphoto
 
 

  Alberto Cirio (PPE), per iscritto. - La situazione in Libia è allarmante: alle porte dell'Europa c'è un scenario complesso e imprevedibile che non si può sottovalutare, anche e soprattutto in termini di minaccia terroristica. Inoltre, questa situazione ha ricadute drammatiche sull'Unione europea, fra cui l'emergenza immigrazione. Quest'ultima coinvolge in modo particolare il nostro paese e la mia preoccupazione a riguardo è profonda.

Come espresso nella Risoluzione, l'Unione europea e gli Stati membri devono sostenere da un lato la Libia per risolvere la radice del problema, promuovendo la fine delle ostilità e il ripristino dei diritti umani violati per il benessere del popolo libico, e dall'altro aiutare e sostenere il nostro paese nel far fronte ai flussi migratori provenienti dalla Libia ed è per queste ragioni che ho votato a favore.

 
  
MPphoto
 
 

  Carlos Coelho (PPE), por escrito. - A Líbia enfrenta uma escalada de combates entre grupos armados, incluindo ataques a civis e a bens privados, que envolvem a violação grosseira dos direitos humanos e do direito humanitário, onde se incluem detenções arbitrárias, raptos, execuções extrajudiciais, tortura e violência contra jornalistas, funcionários, políticos e defensores dos direitos humanos.

Os recentes combates levaram a uma degradação generalizada das condições de vida na Líbia, tendo milhares de migrantes e refugiados que fugiram da violência na Líbia morrido ao procurar atravessar o Mediterrâneo com destino à Europa, provocando uma grave crise de refugiados em Itália e Malta.

Apoio esta resolução do PE que condena a escalada de violência, em especial a dirigida contra a população e as instituições civis, e solicita a todas as partes no conflito que ponham imediatamente termo a todos os atos de violência e que cheguem a um acordo de cessar-fogo, que permita a criação de um Estado baseado no respeito dos direitos humanos, na democracia e no Estado de direito. Por outro lado, defende-se que os responsáveis pelas violações dos direitos humanos e do direito internacional humanitário sejam devidamente processados.

 
  
MPphoto
 
 

  Lara Comi (PPE), per iscritto. - Ho votato a favore di questa importantissima Risoluzione del Parlamento europeo sulla situazione in Libia.

L'UE afferma ancora una volta con forza la supremazia della democrazia, dei diritti umani e delle libertà fondamentali. La crescente violenza va condannata con fermezza. Inoltre, è necessaria una risposta efficace dell'Unione per l'arrivo costante e continuo sulle coste italiane e maltesi di richiedenti asilo e migranti irregolari. Non possiamo più stare a guardare nell'attesa di prendere una decisione ferma. La politica europea in questo campo deve assolutamente dare risposte risolutive, stimolando anche la solidarietà tra gli Stati membri, principio cardine del processo di integrazione europea. Infine, un plauso alle donne in Libia che hanno avuto e hanno un ruolo fondamentale nella transizione e possono dare ancora un valido contributo al processo decisionale.

 
  
MPphoto
 
 

  Therese Comodini Cachia (PPE), in writing. – The EU has an important role to play in assisting the Libyan people to follow a process of democratisation. It is of great concern to know that human rights are being violated in a gross manner and it would be crass not to act. This resolution signifies Parliamentʼs concern regarding the worrying situation in Libya. Instability in Libya also hampers border security and continues to slow down much needed cooperation between the EU, its Member States and Libya to tackle migration.

 
  
MPphoto
 
 

  Ignazio Corrao (EFDD), per iscritto. - Al fine di condannare la crescente violenza, in particolare contro la popolazione civile e le istituzioni civili, di invitare tutte le parti belligeranti a cessare immediatamente qualsiasi violenza e a trovare un accordo su un cessate il fuoco in maniera tale da porre fine alle crescenti sofferenze della popolazione. Auspico che questa risoluzione possa avviare un dialogo politico nazionale inclusivo ai fini della creazione di uno Stato fondato sul rispetto dei diritti umani, sulla democrazia e sulla legalità. Ho prestato il mio pieno assenso alla presente risoluzione, per fare in modo altresì che i responsabili delle violazioni dei diritti umani e del diritto umanitario internazionale siano chiamati a rispondere delle loro azioni.

 
  
MPphoto
 
 

  Javier Couso Permuy (GUE/NGL), por escrito. - He votado en contra puesto que obvia que fue la intervención militar en Libia en 2011 encabezada por Francia, Reino Unido, los Estados Unidos y Canadá bajo paraguas de la OTAN la que ha conducido a Libia a la situación de Estado fallido actual. Fue la intervervención militar la que provocó la muerte de civiles inocentes y una grave destrucción, que han conducido a la desestabilización del Estado libio y la guerra civil en curso. Esos países adujeron la responsabilidad de proteger pero, en realidad, era la responsabilidad de proteger el petróleo.

Defendemos una solución en la que sean los países vecinos, la Liga Árabe y la Unión Africana quienes promuevan un proceso para el fin inmediato de las hostilidades y el diálogo entre las milicias en conflicto, iniciativa promovida por Argelia, y rechazamos una nueva intervención de la OTAN.

 
  
MPphoto
 
 

  Andrea Cozzolino (S&D), per iscritto. - Ancora una volta ci troviamo a una escalation militare brutale che, da un lato, continua a farci sentire, come cittadini europei, assolutamente impotenti e inetti e, dall'altro, ci mostra le atrocità delle sue conseguenze che immancabilmente finiscono col coinvolgere direttamente le nostre coste e i nostri paesi. Non è ammissibile continuare a gridare rabbia e dolore per le tragedie umane che, ogni giorno, si ripetono nei nostri mari, e non fare assolutamente nulla di concreto per porvi fine. Non basta predisporre tutto ciò che è nel nostro potere di fare - e lo dico da cittadino italiano - per dare una accoglienza dignitosa a quanti fuggono da situazioni che per noi sono assolutamente inimmaginabili. Non basta ma dobbiamo continuare a farlo, dando come europei tutto il sostegno necessario agli stati che più di altri sono in prima linea nell'accoglienza. Tuttavia, il compito dell'Europa deve essere quello di andare alla fonte, di andare a scardinare all'origine quelli che sono i traffici e le attività, per lo più criminali, che fomentano queste barbarie. Massimo controllo sui canali (petrolio, armi, droga) che consentono il finanziamento delle associazioni che si oppongo alle legittime autorità, mettendone in discussione il diritto e minando i processi di democratizzazione.

 
  
MPphoto
 
 

  Miriam Dalli (S&D), in writing. – I voted in favour of this resolution as I agree that the instability in Libya is conducive to a scenario where more criminal gangs can engage in human trafficking. The present inability of the Libyan authorities to uphold the rule of law means that there is less control over these criminal organisations, which can therefore extend their operations. The violence may also result in more Libyans wanting to flee their country. These are to be added to the tens of thousands of other migrants from the region who are already in Libya trying to earn some money to make the crossing. The result of this situation is hundreds of deaths in the Mediterranean and harsh pressure on countries like Malta and Italy. I believe that the EU should not accept this criminality and should work with the United Nations in order to end this conflict.

 
  
MPphoto
 
 

  Rachida Dati (PPE), par écrit. – En Libye, la situation sécuritaire, politique et humanitaire s’est très sérieusement détériorée. C’est pourquoi j'ai soutenu l'appel lancé par le Parlement européen pour que toutes les parties prenantes mettent fin à la violence, engagent un dialogue national afin de construire un État démocratique fondé sur le respect des droits de l’homme et de l’État de droit. Par ce vote, j'ai aussi voulu attirer l'attention sur la double menace que fait peser la crise libyenne sur notre continent : d’un côté, l’augmentation de la pression migratoire aux frontières extérieures de l’Union, de l’autre la présence de groupes terroristes liés à Al-Qaeda sur son territoire.

 
  
MPphoto
 
 

  Γεώργιος Επιτήδειος (NI), γραπτώς. - Καταψηφίζουμε το συγκεκριμένο σχέδιο για τον λόγο ότι τάσσεται εναντίον της FRONTEX και ζητά την κατάργησή της. Παράλληλα ζητά την χρηματοδότηση των μεταναστών από την Λιβύη με κονδύλια της ΕΕ.

 
  
MPphoto
 
 

  José Manuel Fernandes (PPE), por escrito. - Os confrontos na Líbia têm-se intensificado nos últimos meses, destabilizando o país e a sua transição democrática, provocando o aumento do número de vítimas civis, de pessoas deslocadas internamente e de refugiados: 100 000 líbios saíram das suas casas e 150 000 abandonaram o país. Assiste-se, diariamente, a violações maciças dos direitos humanos, com dezenas de civis a serem raptados exclusivamente com base na sua tribo, família ou religião; com detenções arbitrárias, raptos, execuções extrajudiciais, tortura e violência contra jornalistas, funcionários, políticos e defensores dos direitos humanos.

É, por isso, importante que o contributo da União Europeia não se centre apenas na segurança fronteiriça, porque não se coaduna com as necessidades do país, nem com os desafios que tem que enfrentar. Recordo que já morreram mais de 1600 pessoas, quando tentavam chegar à Europa através da Itália e de Malta, sendo a sua grande maioria líbios. Das 109 000 pessoas que chegaram a Itália, 98 000 eram provenientes da Líbia, uma situação profundamente preocupante e que deverá levar a União Europeia a dar seguimento às prioridades identificadas no Grupo de Missão para o Mediterrâneo.

 
  
MPphoto
 
 

  João Ferreira (GUE/NGL), por escrito. - O tempo deu razão aos alertas e denúncias que oportunamente fizemos quanto à agressão à Líbia.

NATO, EUA e UE promoveram a ingerência e a guerra na Líbia. A maioria deste parlamento não se preocupou, então, com as consequências dessa opção. Quando instigaram o conflito interno para procurar justificar a violação da sua soberania e independência, atacando o país a reboque da imposição de uma hipócrita zona de exclusão aérea – à qual, é bom lembrá-lo, dos partidos portugueses representados no Parlamento Europeu só o PCP se opôs, juntamente com muitas outras forças representadas no GUE/NGL – fizeram-no, diziam, para defender a liberdade, a democracia, os direitos humanos. Quanto cinismo, quanta hipocrisia. Está bem à vista o resultado.

No seu horizonte estava uma das maiores reservas de petróleo do mundo, as maiores de África. Para alcançar os seus objetivos, armaram, financiaram, abriram as portas do país à entrada de mercenários e de grupos como a Al-Qaeda, para acicatar divisões entre clãs e tribos que viviam em coexistência pacífica.

São os mesmos que se alarmam agora com a insegurança e instabilidade criadas. A resposta: mais do mesmo, com a ingerência do Serviço Europeu para a Ação Externa, uma mais ampla missão da PCSD e a militarização da presença da UE na Líbia.

 
  
MPphoto
 
 

  Λάμπρος Φουντούλης (NI), γραπτώς. - Ψηφίζω κατά αφού ζητά την χρηματοδότηση των μεταναστών της Λιβύης με κονδύλια της ΕΕ.

 
  
MPphoto
 
 

  Mariya Gabriel (PPE), par écrit. – J'ai voté en faveur de cette résolution car elle rappelle tout d'abord les principes essentiels qui doivent guider la recherche d'une solution et l'action de l'Union : le respect de l'État de droit, de la démocratie et des institutions légitimes, notamment la Chambre des Représentants. L'aide de l'Union et de la communauté internationale doit s'orienter vers le renforcement de l'État et de sa souveraineté sur l'ensemble du territoire, notamment au contrôle des frontières. Deuxièmement, la résolution salue à juste titre les efforts de l'Égypte et l'importance d'un dialogue régional, y compris avec la Ligue arabe, pour une solution durable à la crise libyenne. Nous insistons aussi sur une meilleure coordination parmi les différents envoyés spéciaux des organisations internationales et, en ce sens, la nomination du Représentant spécial de l'UE pour la région du Sud de la Méditerranée en tant que nouveau Représentant spécial du Secrétaire général de l'ONU en Libye peut s'avérer utile. Enfin, le Parlement appelle ici à anticiper et gérer les implications migratoires de cette crise : l'UE et l'ensemble de ses États membres doivent réagir de manière coordonnée à l'afflux des réfugiés.

 
  
MPphoto
 
 

  Sylvie Guillaume (S&D), par écrit. - Je me félicite de l'adoption, le 18 septembre 2014, de la résolution sur la situation en Libye. Le retour à une stabilité sécuritaire et politique durable passe inéluctablement par l'instauration d'un dialogue national inclusif entre les parties libyennes et la restauration de la crédibilité du processus politique. C'est dans cette perspective que nous appelons l'ensemble des acteurs nationaux à reconnaître la légitimité du seul Parlement issu des élections du 25 juin. Nous prions ainsi la Commission et le SEAE de concentrer leur soutien sur le renforcement de l'État et des institutions. Les efforts de médiation des pays voisins ou des Nations Unies et de leur nouveau Représentant spécial doivent aussi être encouragés. Le Parlement s'inquiète également des répercussions de la détérioration de la gouvernance en Libye sur la sécurité régionale et européenne. Dans le chaos qui continue chaque jour à faire des centaines de victimes et de déplacés, un nombre important de migrants deviennent la proie de passeurs et trafiquants, avec la fin tragique que nous connaissons malheureusement trop souvent. Il est temps que l'Union européenne se dote d'une véritable politique migratoire, en renforçant notamment les synergies entre les politiques intérieure et extérieure de l'UE.

 
  
MPphoto
 
 

  Ivan Jakovčić (ALDE), napisan. - Glasao sam Za rezoluciju jer u Libiji vlada potpuni kaos i ovom je rezolucijom Europski parlament zauzeo jasne stavove o situaciji u Libiji i pozvao na njihove rješavanje.

 
  
MPphoto
 
 

  Marc Joulaud (PPE), par écrit. - J'ai voté en faveur de la résolution sur la Libye qui soutient le gouvernement central libyen et appelle à l'arrêt des violences entre les différentes factions ainsi qu'à la protection des populations civiles. Je me félicite de l'adoption de cette résolution.

 
  
MPphoto
 
 

  Philippe Juvin (PPE), par écrit. - Je suis cosignataire de cette résolution justifiée par la forte dégradation de la situation sécuritaire, politique et humanitaire en Libye ces dernières semaines. Chaque jour, la Libye sombre un peu plus dans le chaos en raison de l'affrontement entre milices rivales, liées pour certaines à des groupes armés islamistes extrêmement dangereux. Au niveau politique, il est indispensable d'éviter l'apparition de deux parlements concurrents du fait de la non-reconnaissance du Parlement de Tobrouk par le Congrès général national. L'UE doit dès lors soutenir les initiatives onusiennes visant à favoriser un dialogue constructif entre les différentes parties et soutenir le renforcement de l’État libyen dans le cadre du processus de transition démocratique post-Kadhafi. Elle doit par ailleurs contribuer à la réforme du secteur de sécurité en Libye pour lutter contre le terrorisme et prendre les mesures nécessaires s'agissant de la question migratoire en coopération avec la Libye et les acteurs de la région. Comme souhaité lors de la Conférence du Caire du 25 août 2014, il est indispensable d'impliquer les pays voisins pour assurer la stabilité en Libye.

 
  
MPphoto
 
 

  Afzal Khan (S&D), in writing. – I supported the resolution, as I am very concerned about the humanitarian crisis in Libya and extremist groups gaining a territorial foothold. The situation needs to be urgently addressed and the arms embargo to the country enforced. The EU must co-operate to support Libya in securing a ceasefire between the warring parties and putting the country on the path to peace. A partnership with regional players should be also actively promoted to help bring governance and help rid Libya of violence, terrorism and crime.

 
  
MPphoto
 
 

  Gabrielius Landsbergis (PPE), raštu. - Šiandieninė padėtis Libijoje ypač nestabili. Nuo 2011 m., kai Libijos piliečiai išėjo į gatves, iki dabar šalies ekonominė, politinė, socialinė situacija sudėtinga – grobiami užsienio valstybių piliečiai, sulaikomi žmogaus teisių gynėjai, žurnalistai. Sutrikusi elektros, vandens, kuro, maisto tiekimo sistema, o po įvykusių rinkimų islamistai nepripažįsta išrinkto parlamento, suformavo savo vyriausybę ir parlamentą.

Ypač kelia susirūpinimą teroristinių organizacijų veikla, ginklų kontrabanda, sukelianti ne tik šalies, bet ir regiono nestabilumą. Europos Sąjunga, kaip niekas kitas, jaučia šio karo pasekmes – itin vargingomis, nežmoniškomis sąlygomis plūstantys pabėgėliai išsilaipina Maltos ar Italijos pakrantėse.

Mes, Europos piliečiai, suprasdami, kad Europa nesibaigia ties žemyno ribomis, o ES – ties valstybių narių sienomis, privalome remti ir padėti regionams, kenčiantiems nuo agresorių ir karo veiksmų.

 
  
MPphoto
 
 

  Paloma López (GUE/NGL), por escrito. - He votado en contra puesto que obvia que fue la intervención militar en Libia en 2011 encabezada por Francia, Reino Unido, los Estados Unidos y Canadá bajo paraguas de la OTAN la que ha conducido a Libia a la situación de Estado fallido actual. Fue la intervervención militar la que provocó la muerte de civiles inocentes y una grave destrucción, que han conducido a la desestabilización del Estado libio y la guerra civil en curso. Esos países adujeron la responsabilidad de proteger pero, en realidad, era la responsabilidad de proteger el petróleo.

Defendemos una solución en la que sean los países vecinos, la Liga Árabe y la Unión Africana quienes promuevan un proceso para el fin inmediato de las hostilidades y el diálogo entre las milicias en conflicto, iniciativa promovida por Argelia, y rechazamos una nueva intervención de la OTAN.

 
  
MPphoto
 
 

  Javi López (S&D), por escrito. - Anuncio mi voto favorable a la propuesta de Resolución sobre la situación en Libia debido a la necesidad de alzar la voz y pedir medidas para abordar la extrema inestabilidad en la que se encuentra este país. Tras las elecciones del pasado junio, Libia tiene ahora dos Parlamentos y dos Gobiernos que se disputan el poder de este país sin Estado que vive en el caos económico y social desde hace más de tres años. Los grupos armados locales han aumentado su violencia, en especial en Trípoli y Benghazi, causando la muerte de miles de civiles. A esto se le suma una situación humanitaria dramática, con miles de desplazados y de refugiados que salen de Libia para llegar a las costas de Malta o Italia arriesgando la vida y causando numerosas tragedias humanas por los naufragios de sus embarcaciones. Por todo ello, apoyo la propuesta de Resolución para pedir un alto al fuego entre las partes, un mayor diálogo que lleve a una solución política para otorgar total legitimidad al nuevo Gobierno elegido democráticamente, que se eviten nuevas tragedias humanitarias en el Mediterráneo y que se acabe con la impunidad de aquellos que han violado y continúan atacando los derechos humanos en Libia.

 
  
MPphoto
 
 

  Andrejs Mamikins (S&D), rakstiski. - Diemžēl šī valsts vēl ir ļoti tālu no patiesas demokrātijas un harmonizētas civilās sabiedrības.

 
  
MPphoto
 
 

  Ramona Nicole Mănescu (PPE), în scris. - Am votat în favoarea acestei rezoluții.

Consider că este necesar să cerem tuturor părților implicate în conflict să depună toate eforturile în vederea încetării focului, pentru a pune capăt suferințelor populației și pentru a permite societății să evolueze.

Este nevoie ca UE să acorde prioritate sprijinirii reformei din sistemul juridic libian, precum și altor domenii esențiale pentru existența și dezvoltarea unui stat democratic.

Proliferarea armamentului și munițiilor, explozivelor și a traficului de arme în Libia prezintă un risc pentru stabilitatea în țară și pentru populația acesteia.

Salut sprijinul și angajamentul ferm al UE pentru aspirațiile democratice ale poporului libian, mai ales în contextul actualei crize, și susțin solicitarea adresată UE de implicare mai activă în susținerea stabilității și tranziției democratice a Libiei.

 
  
MPphoto
 
 

  Barbara Matera (PPE), per iscritto. - La decisione di votare positivamente la proposta di risoluzione sulla situazione in Libia, deriva, innanzitutto, dalla consapevolezza che l’aspirazione verso una maggiore stabilità all’interno dei confini europei non può prescindere da un attento interesse nei confronti della situazione politico – sociale vigente all’interno dei paesi limitrofi.

L’integrità dei nostri Stati membri viene spesso compromessa, come conseguenza dei tumulti in atto all’interno delle regioni confinanti.

Per questo motivo trovo giusto che, come richiesto all’interno del testo, l'UE partecipi in misura ancora maggiore al processo di stabilizzazione della Libia, imprescindibilmente collegato ad un percorso di transizione democratica.

Del documento condivido, in particolare, l’invito ad instaurare un dialogo politico nazionale, mirato alla creazione di uno Stato libico che si fondi sul rispetto dei diritti umani, della democrazia e della legalità.

Apprezzabile, inoltre, l’invito, nei confronti dell'UE, e dei suoi Stati membri, a sostenere concretamente l'Italia nella sua attività di gestione dei flussi migratori provenienti dal Nord Africa e, in particolare, proprio dalla Libia.

 
  
MPphoto
 
 

  Jean-Luc Mélenchon (GUE/NGL), par écrit. - La Libye est livrée aux combats entre milices. De nombreux civils subissent des exactions du seul fait de leur appartenance tribale ou pour des motifs religieux. Mais comme souvent, ce texte ne cherche pas à établir la moindre responsabilité dans la fabrication de ce chaos. Quid de l’intervention de l’OTAN qui avait outrepassé le mandat de l’ONU (celui de protéger les populations) en faisant tomber le régime, de surcroît sans avoir la moindre stratégie pour la suite ? Quant aux propositions, elles se résument à des condamnations, vœux et formules pleines de bons sentiments, sans aucune espèce de solution concrète. Le texte appelle le parlement élu en juin à assumer son rôle, notamment pour doter le pays d’une constitution, sans préciser que ce parlement qui n’exerçait depuis longtemps plus la moindre influence sur la pays s’est récemment réfugié sur un ferry dans la rade de Tobrouk… Dans ces conditions, la seule mention de l’OTAN comme «partenaire» pour aider les dirigeants libyens à bâtir des forces de sécurité étatiques capables de rétablir la sécurité m’amène à voter contre ce texte dont les rédacteurs sont de pitoyables copistes de la propagande nord-américaine.

 
  
MPphoto
 
 

  Nuno Melo (PPE), por escrito. - Desde a queda do regime de Kadhafi que a Líbia não mais encontrou a estabilidade. A Líbia enfrenta uma escalada dos combates entre os grupos armados, incluindo ataques a civis e a bens privados, que envolvem violações maciças dos direitos humanos.

Tenho que condenar a escalada de violência, em especial a que é dirigida contra a população e as instituições civis, as partes em conflito devem pôr imediatamente termo a todos os atos de violência e chegar a acordo sobre um cessar-fogo, a fim de travar a escalada de sofrimento da população e dar início a um diálogo político nacional inclusivo, para criar um Estado baseado no respeito dos direitos humanos, na democracia e no Estado de direito. É para atingir esse objetivo que a UE tem de envidar todos os esforços.

 
  
MPphoto
 
 

  Louis Michel (ALDE), par écrit. – Je condamne avec la plus grande fermeté l’escalade de la violence en Libye et j'appelle toutes les parties à se mettre autour de la table en vue de conclure un cessez-le-feu. Les divisions politiques restent profondes, le sentiment de méfiance est palpable, et compte tenu de la prolifération des armes hors du contrôle effectif des autorités, la situation sécuritaire reste extrêmement fragile. Je soutiens l’action de l’ONU (MINUL) via sa mission d’appui en Libye, afin de favoriser le dialogue politique national libyen. La Commission et le SEAE devraient s’assurer de la coordination de l’action des États membres afin d'agir en parallèle avec l’ONU et l’OTAN. La priorité va à la création de forces de sécurité efficaces et à une réforme du système judiciaire. Enfin il est urgent que l'UE apporte une réponse coordonnée à la pression migratoire grandissante des pays du Sud, notamment de la Libye. Il s'agit de mettre en place une véritable politique européenne commune en matière d’immigration qui serait également une réponse à ce que d'aucuns appellent la "mondialisation de l'indifférence".

 
  
MPphoto
 
 

  Marlene Mizzi (S&D), in writing. – I voted in favour of this resolution, which calls on all Libyan parties to agree to an immediate ceasefire ending the fighting, and to engage in an inclusive political dialogue. This resolution is deeply concerned by the unprecedented arrival of asylum seekers and irregular migrants to Italian and Maltese shores and calls on the EU to follow up the priorities identified in the Mediterranean Task Force and launch a political dialogue on migration issues with the Libyan Government.

 
  
MPphoto
 
 

  Nadine Morano (PPE), par écrit. - J'ai voté en faveur de cette résolution qui condamne la montée de la violence contre les populations civiles et les institutions légitimes en Libye. À travers ce vote, le Parlement européen demande le rétablissement de l'État de droit dans le pays et la présentation devant les juridictions compétentes de toutes les personnes coupables de crimes et de crimes de guerre. La situation actuelle en Libye a des effets importants sur l'Europe et particulièrement sur la pression migratoire. L'Europe et les États membres doivent jouer un rôle important dans le rétablissement de la paix pour assurer la sécurité dans le pays et arrêter les mouvements migratoires à nos frontières au plus vite.

 
  
MPphoto
 
 

  Younous Omarjee (GUE/NGL), par écrit. – La résolution sur la situation en Libye est biaisée sur un point crucial: elle ne mentionne aucunement les interventions de l'OTAN et des pays de l'UE qui ont incontestablement conduit à la déstabilisation actuelle du pays et sa fracturation selon des lignes ethniques. Bien que la résolution présente un point important sur l'immigration irrégulière et sur les demandeurs d'asile, qui est bien entendu un point sur lequel l'UE doit jouer un rôle primordial, la résolution me paraît occulter la responsabilité de l'Europe dans la situation du pays, et ne traite pas avec suffisamment de force la racine du problème. J'ai par conséquent voté contre ce texte.

 
  
MPphoto
 
 

  Andrej Plenković (PPE), napisan. - Kao supotpisnik rezolucije u ime kluba zastupnika EPP-a podržao sam rezoluciju Europskog parlamenta o stanju u Libiji jer poziva strane u Libiji da postignu sporazum o trenutačnom prekidu vatre, prestanku borbi te uključivanju u sveobuhvatni nacionalni dijalog.

Trenutna situacija ne ugrožava samo Libiju nego predstavlja prijetnju već i susjedima i europskim zemljama zbog migranata, oružja i streljiva koje dolazi u ruke terorista. Potrebno je pokrenuti politički dijalog i ne poduzimati aktivnosti koje bi mogle zaoštriti postojeće podjele i potkopati demokratsku tranziciju. Istaknuo bih predanost koju EU iskazuje prema tranziciji Libije te važnost nastavka sudjelovanja EU-a u izgradnji demokratske Libije.

Pozdravljam i napore Misije potpore Ujedinjenih naroda u Libiji (UNSMIL) te se nadam da će ova misija doprinijeti razvoju nacionalnog dijaloga. Uz navedene napore pozdravljam i proširenje postojećih međunarodnih sankcija Libiji preko rezolucije Vijeća sigurnosti UN-a 2174.

Kako bi osigurali sigurnost regije važan je angažman svih aktera kako bi se stabilizirali libijska vlast i institucije te uvela vladavina prava. Kako dolazi do sve većeg broja civilnih žrtava i kršenja ljudskih prava, ovim putem pozivam libijske stranke na prestanak vatre i uključenje u cjelokupni nacionalni dijalog kako bi se izbjegle dodatne žrtve te postigao mir.

 
  
MPphoto
 
 

  Franck Proust (PPE), par écrit. - J'ai voté en faveur de la résolution du Parlement européen concernant la situation en Libye qui ne cesse de s'aggraver. Il est ainsi du ressort du Parlement européen de pointer du doigt les atrocités qui s'y déroulent afin d'éveiller l'intérêt de l'ensemble des acteurs de la communauté internationale et d'encourager toute initiative visant à promouvoir la paix dans ce pays.

 
  
MPphoto
 
 

  Tokia Saïfi (PPE), par écrit. - La situation actuelle en Libye est préoccupante. Malgré les élections législatives de juin 2014 et la constitution d'un gouvernement, la situation en Libye demeure critique sur les plans politiques, économiques et sécuritaires.

J'ai soutenu cette résolution pour que l'Union européenne renforce son engagement en faveur de la stabilité et de la transition vers la démocratie en Libye. Le recours à la violence à l'encontre des civils est inadmissible et un cessez-le-feu entre les différentes parties doit être établi au plus vite.

Il est également important que l'Union européenne agisse en coordination avec la communauté internationale et notamment la MANUL et l'envoyé spécial des Nations Unies en Libye, Bernardino Leon, récemment nommé.

 
  
MPphoto
 
 

  Lidia Senra Rodríguez (GUE/NGL), por escrito. - He votado en contra puesto que obvia que fue la intervención militar en Libia en 2011 encabezada por Francia, Reino Unido, los Estados Unidos y Canadá bajo paraguas de la OTAN la que ha conducido a Libia a la situación de Estado fallido actual. Fue la intervervención militar la que provocó la muerte de civiles inocentes y una grave destrucción, que han conducido a la desestabilización del Estado libio y la guerra civil en curso. Esos países adujeron la responsabilidad de proteger pero, en realidad, era la responsabilidad de proteger el petróleo.

Defendemos una solución en la que sean los países vecinos, la Liga Árabe y la Unión Africana quienes promuevan un proceso para el fin inmediato de las hostilidades y el diálogo entre las milicias en conflicto, iniciativa promovida por Argelia, y rechazamos una nueva intervención de la OTAN.

 
  
MPphoto
 
 

  Siôn Simon (S&D), in writing. – In the resolution on the situation in Libya the European Parliament demonstrates its wish to be more involved in supporting Libya’s stability and transition to democracy.

 
  
MPphoto
 
 

  Branislav Škripek (ECR), in writing. -

Situácia v Líbyi je momentálne zložitá. Rôzne skupiny bojujú medzi sebou, pričom ničia životy civilistov. Podporil som uznesenie, pretože vyzýva EÚ, aby aj naďalej ponúkala humanitárnu, finančnú a politickú pomoc v krízových oblastiach, v severnej Afrike a na Blízkom východ, no s cieľom riešiť základné príčiny migrácie a humanitárnych problémov.

The situation in Libya is at this moment very difficult. Different groups are fighting to each other which destroy the life of civilians. I supported the resolution as it calls for the EU to continue to offer humanitarian, financial and political assistance in crisis areas in North Africa and the Middle East in order to tackle the root causes of migration and humanitarian pressures.

 
  
MPphoto
 
 

  Ελευθέριος Συναδινός (NI), γραπτώς. - Καταψηφίζουμε το συγκεκριμένο σχέδιο διότι τάσσεται εναντίον της FRONTEX και ζητά την κατάργησή της, ενώ παράλληλα ζητά τη χρηματοδότηση των μεταναστών που προέρχονται από την Λιβύη με κονδύλια της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

 
  
MPphoto
 
 

  Marc Tarabella (S&D), par écrit. - L’UE doit collaborer avec l’envoyé spécial de l’ONU pour aider la Libye à mettre en place un cessez-le-feu entre parties combattantes, et à engager le pays dans la voie vers la paix. La communauté internationale doit se concentrer sur l’assistance à la Libye pour la mise en place d’institutions étatiques, dont des forces de sécurité nationales.

En effet, l’absence de sécurité compromet toute perspective de transition démocratique et ne peut qu’aggraver les souffrances de la population. La sécurité de l’UE est également en jeu. L’UE doit promouvoir activement un partenariat avec les acteurs régionaux, à savoir l’Égypte et la Tunisie, pour contribuer à l’instauration d’une gouvernance, à la suppression de la violence, du terrorisme et de la criminalité, ainsi qu’à la réalisation des attentes de la Révolution de février.

 
  
MPphoto
 
 

  Ramon Tremosa i Balcells (ALDE), in writing. – I am happy to support such a resolution in order to condemn the increasing violence, in particular against the civilian population and civilian institutions. I call on all parties to the conflict to immediately cease all violence and agree to a ceasefire in order to end the escalating suffering of the population and to engage in an inclusive national political dialogue to build a State based on the respect of human rights, democracy and the rule of law. I call on those responsible for all violations of human rights and international humanitarian law to be held accountable.

I want to express my deep concern and full solidarity with the suffering Libyan civilian population and institutions.

 
  
MPphoto
 
 

  Ángela Vallina (GUE/NGL), por escrito. - He votado en contra puesto que obvia que fue la intervención militar en Libia en 2011 encabezada por Francia, Reino Unido, los Estados Unidos y Canadá bajo paraguas de la OTAN la que ha conducido a Libia a la situación de Estado fallido actual. Fue la intervervención militar la que provocó la muerte de civiles inocentes y una grave destrucción, que han conducido a la desestabilización del Estado libio y la guerra civil en curso. Esos países adujeron la responsabilidad de proteger pero, en realidad, era la responsabilidad de proteger el petróleo.

Defendemos una solución en la que sean los países vecinos, la Liga Árabe y la Unión Africana quienes promuevan un proceso para el fin inmediato de las hostilidades y el diálogo entre las milicias en conflicto, iniciativa promovida por Argelia, y rechazamos una nueva intervención de la OTAN.

 
  
MPphoto
 
 

  Miguel Viegas (GUE/NGL), por escrito. - A NATO, os EUA e os seus aliados da UE não se preocuparam com as consequências económicas, civis e humanitárias quando instigaram o conflito interno para procurar justificar a violação da sua soberania e independência, atacando o país a reboque da imposição de uma hipócrita zona de exclusão aérea.

O seu interesse estava obviamente centrado numa das maiores reservas de petróleo do mundo, as maiores de África. Armaram e financiaram grupos de mercenários e outros grupos como a Al-Qaeda, vindos de vários países para balcanizar, acicatar divisões entre clãs e tribos que viviam em coexistência pacífica.

A resposta das forças de direita e da social-democracia mostram-se hipocritamente alarmadas com a insegurança geral vivida e com a permanente chegada de imigrantes às costas dos países da UE, a quem continuam a criminalizar e a deixar morrer no mar ou em terra.

 
  
MPphoto
 
 

  Inês Cristina Zuber (GUE/NGL), por escrito. - Não foi para melhorar ainda mais as condições de vida desse povo que a NATO, os EUA e os seus aliados da UE e da região promoveram a ingerência e a agressão à Líbia. Não se preocuparam com as consequências quando instigaram o conflito interno para procurar justificar a violação da sua soberania e independência, atacando o país a reboque da imposição de uma hipócrita zona de exclusão aérea. No seu horizonte, estava uma das maiores reservas de petróleo do mundo, as maiores de África, só isso importava. Para alcançar os seus objetivos, armaram, financiaram e abriram as portas do país à entrada de mercenários e outos grupos como a Al-Qaeda, vindos de vários países para balcanizar, acicatar divisões entre clãs e tribos que viviam em coexistência pacífica. O resultado está à vista.

As forças de direita e da social-democracia mostram-se hipocritamente alarmadas com a insegurança geral vivida e com a permanente chegada de imigrantes às costas dos países da UE, a quem continuam a criminalizar e a deixar morrer no mar ou em terra.

Mas a sua resposta é mais do mesmo, com a ingerência do Serviço Europeu para a Ação Externa, uma mais ampla missão da PCSD e a militarização da presença da UE na Líbia.

 

12.5. Израел и Палестина след войната в Газа и ролята на ЕС (B8-0112/2014, B8-0113/2014, B8-0116/2014, RC-B8-0117/2014, B8-0117/2014, B8-0139/2014, B8-0140/2014, B8-0141/2014)
  

Oral explanations of vote

 
  
MPphoto
 

  Matt Carthy (GUE/NGL). - Madam President, I voted against the joint resolution on Palestine because I believe it sends a message to Israel that it can continue to carry out its genocide campaign against the people of Palestine with impunity.

I think people across Europe are going to be disappointed to learn that this House, including MEPs from Ireland, voted against resolutions today that would, for example, have called for the release of 34 legally elected Palestinian representatives; they would have called for an international committee to be constituted to investigate the war crimes committed during the most recent Israeli aggression; they would have called on the EU to implement its own Article 2 of the EU-Israel Association Agreement by freezing the agreement as long as Israel continues its violation of human rights; and would have demanded reparations from Israel for projects that the EU itself funded and that Israel destroyed in its most recent attack on Gaza.

There has been lots of talk, in this World War I centenary year, of the European Union being a symbol of peace. The actions of this House today, by contrast, make the European Parliament a symbol of international inaction against the illegal war being waged against the Palestinian people.

 
  
MPphoto
 

  Diane Dodds (NI). - Madam President, I feel that there are several aspects that must represent the core of this Parliament’s response to the current situation in this region. Firstly, we need to stand behind Israel’s sovereign right to defend its borders and people from terrorism, but we are also mindful of the immense suffering hard-felt by the people of Gaza as a direct result of this operation and we need to act to help.

Secondly, we must recognise the impact that Operation Protective Edge is having on the safety of Jewish communities across the EU. In the United Kingdom alone there were approximately 240 reports of anti-Semitic incidents in July as the fighting escalated. These types of hate crimes are completely unacceptable and as MEPs and as a Parliament it is absolutely vital that we send a message across Europe that religious tolerance has never been more important.

 
  
MPphoto
 

  Ernest Urtasun (Verts/ALE). - Señora Presidenta, el Parlamento Europeo debe condenar sin paliativos lo que está aconteciendo y ha acontecido en Gaza. Estamos frente a un auténtico crimen de Estado perpetrado en esta cárcel asediada que se llama Gaza, cuya población es impunemente masacrada. La Unión Europea no puede seguir con esta insoportable posición equidistante frente a lo que acontece, y tengo que decir que la Resolución hoy aprobada no es aceptable por su timidez y equidistancia y por ello hemos votado en contra.

Exigimos a la Unión Europea que exija a Israel: primero, el fin del bloqueo y de la ocupación; segundo, el fin de los asentamientos ilegales y la ocupación ilegal de tierras, que afecta a tantos campesinos; tercero, el acceso inmediato de la ayuda humanitaria a Gaza; cuarto, la liberación de los miembros del Consejo Legislativo palestino y de los presos políticos; quinto, ya va siendo hora de que un comité internacional investigue a los líderes israelíes por auténticos crímenes de guerra; y sexto, la Unión Europea debe activar ya el artículo 2 del Acuerdo de Asociación para suspenderlo y también suspender los fondos de investigación que van a proyectos israelíes.

Señores, termino diciendo que el proceso de paz está absolutamente muerto por culpa de la posición israelí de violencia y que, por ello, debemos aplicar todas las normas diplomáticas para poder terminar con este asedio y esta matanza que están sufriendo los gazatíes y los palestinos.

 
  
  

Written explanations of vote

 
  
MPphoto
 
 

  Marina Albiol Guzmán (GUE/NGL), por escrito. - He votado a favor de esta resolución porque denuncia la agresión militar israelí contra Gaza, las violaciones del Derecho internacional y humanitario, la utilización de armas prohibidas, de nuevas armas, de drones y de armas cuyo empleo está prohibido en zonas densamente pobladas.

Esta resolución exige el fin de la ocupación por Israel de Cisjordania, Gaza y Jerusalén Este.

El texto reitera el apoyo al reconocimiento de un Estado palestino viable, independiente y contiguo, con Jerusalén Este como capital, basado en las fronteras de 1967 y en paz con Israel.

Y la resolución pide que se aplique el artículo 2 del Acuerdo de Asociación UE-Israel y que paralice la aplicación de dicho Acuerdo en tanto prosigan las violaciones de los derechos humanos por Israel.

 
  
MPphoto
 
 

  Michèle Alliot-Marie (PPE), par écrit. - La résolution sur la guerre de Gaza et la situation entre Israël et la Palestine salue le cessez de feu sous la médiation de l'Égypte, conclu en août dernier.

Il est essentiel que les deux parties continuent à dialoguer pour que ce cessez-le-feu soit durable, et pour une résolution pérenne du conflit.

L'Union européenne rappelle les frontières de 1967 ainsi que la création de deux Etats, dont Jérusalem serait la capitale commune.

L'Union européenne doit renforcer son soutien et son aide diplomatique, humanitaire et politique pour une solution viable à long terme au Proche-Orient.

 
  
MPphoto
 
 

  Jonathan Arnott (EFDD), in writing. – Amendment 8:

This amendment called for the release of over 7 000 prisoners - how are we supposed to know the nature of the offences committed? The large number of prisoners to be released would result in such individuals continuing their violent activities. Given the delicate ceasefire in Israel and Gaza, as well as the wider region, this would be an unnecessary risk.

Amendment 13

The EU has a long running hypocrisy in its policies related to produce on land controlled by other countries. Whilst this amendment called for produce on ‘occupied’ land in Israel to be banned from European markets, the EU continues to ignore produce imported into the market by Morocco, but originating in the territory it occupies in Western Sahara.

Amendment 16

This amendment called for an end to EU funds under the Horizon 2020 programme in Israel. Whilst I do not necessarily support punitive measures against Israel at a time when diplomacy is vital, I do not believe UK taxpayers’ money should be going to Israel or any other country for that matter under Horizon 2020.

 
  
MPphoto
 
 

  Mara Bizzotto (NI), per iscritto. - Ritengo che la risoluzione che analizza il ruolo dell'UE nella crisi israelo-palestinese dopo la guerra a Gaza sia troppo sbilanciata a favore solo della Palestina, quindi poco equilibrata, per questo motivo non ho inteso sostenerla col mio voto.

 
  
MPphoto
 
 

  Daniel Buda (PPE), în scris. - Războiul recent desfășurat între Israel și Palestina a adus însemnate pierderi de vieți omenești și materiale. Sunt însă de părere că trebuie să lăsăm la o parte statisticile și să trecem la acțiuni concrete pentru a ajunge la pace.

Cred că acest conflict nu are niciun câștigător real. Ostilitățile din ultima perioadă au slăbit economia Israelului. Cifrele arată o reducere a consumului, în special în sudul țării, iar turismul, ce reprezintă 7% din PIB, a fost lovit din plin, ținând cont de perioada de vârf din mijlocul verii.

În același timp, gruparea Hamas își revendică așa-zisa victorie pentru simplul fapt că mai există în prezent, considerând că victimele și pagubele materiale justifică acțiunile ei. Din păcate, populația civilă este cea care suferă din plin și își dorește o stabilizare a situației.

Uniunea Europeană trebuie să joace un rol mai activ în soluționarea conflictului israelo-palestinian. Am votat în favoarea acestei rezoluții deoarece sunt convins că avem capacitatea de a interveni cu acțiuni diplomatice care să restabilească echilibrul necesar în regiune.

Reamintesc aici faptul că finanțările prin Programul PEACE III pentru pace și reconciliere în Irlanda de Nord au contribuit semnificativ la crearea unui climat stabil în regiune.

 
  
MPphoto
 
 

  Gianluca Buonanno (NI), per iscritto. - Voto negativo: documento troppo sbilanciato a favore di una parte. Non è il modo giusto per favorire la risoluzione dei conlitti.

 
  
MPphoto
 
 

  Nicola Caputo (S&D), per iscritto. - Deve essere prioritario garantire un accesso pieno e incondizionato per gli aiuti umanitari destinati alla popolazione della Striscia di Gaza. Pertanto esorto la comunità internazionale a intensificare ulteriormente gli sforzi in tal senso e a rispondere urgentemente alle richieste di emergenza di finanziamenti.

In particolare l'UE deve sviluppare opzioni per un'azione efficace ed esaustiva nei seguenti settori: pieno accesso e piena circolazione attraverso tutti i porti d'ingresso di Gaza, aiuti umanitari e ricostruzione post-bellica nonché riabilitazione attraverso gli sforzi dei donatori internazionali, tra cui la possibile organizzazione di una conferenza dei donatori.

Esorto l'UE a dimostrarsi all'altezza delle sue responsabilità storiche quale autentico attore politico in Medio Oriente, anche mediante un piano e un'iniziativa europei per la pace a favore di una soluzione globale del conflitto israelo-palestinese che dovranno essere presentati e negoziati in occasione di una conferenza di pace internazionale.

Sottolineo nuovamente che l'UE, quale importante partner commerciale e donatore nella regione, ha a disposizione un ampio ventaglio di strumenti, in particolare nel settore della politica commerciale, con i quali incoraggiare entrambe le parti a riprendere seriamente i negoziati di pace e conseguire risultati tangibili al riguardo, e invito a ricorrere in modo più efficace a tale leva nell'ambito delle relazioni bilaterali dell'Unione con Israele e con l'Autorità palestinese.

 
  
MPphoto
 
 

  James Carver (EFDD), in writing. – With Regard to Amendment 8:

This amendment called for the release of over 7 000 prisoners. Many of these individuals will have had convictions for violence, terrorism and extremism. The large number of prisoners to be released would result in such individuals continuing their violent activities. Given the delicate ceasefire in Israel and Gaza, as well as the wider region, this would lead to greater instability.