Vorige 
 Volgende 
NotulenStemmingenHoofdelijke stemmingAangenomen tekstenVolledige verslagen
Volledig verslag van de vergaderingen
Maandag 20 oktober 2014 - StraatsburgHerziene uitgave
 1.Hervatting van de zitting
 2.Verklaring van de Voorzitter
 3.Samenstelling fracties
 4.Goedkeuring van de notulen van de vorige vergadering: zie notulen
 5.Samenstelling Parlement: zie notulen
 6.Samenstelling fracties (voortzetting): zie notulen
 7.Samenstelling commissies en delegaties: zie notulen
 8.Verkiezing van de Europees Ombudsman – ontvangen voordracht: zie notulen
 9.Rectificatie (artikel 231 van het Reglement): zie notulen
 10.Ondertekening van volgens de gewone wetgevingsprocedure vastgestelde handelingen (artikel 78 van het Reglement): zie notulen
 11.Aan de onafgedane zaken gegeven uitvoering (artikel 229 van het Reglement): zie notulen
 12.Aan de standpunten en resoluties van het Parlement gegeven gevolg: zie notulen
 13.Van de Raad ontvangen verdragsteksten: zie notulen
 14.Verzoekschriften: zie notulen
 15.Besluiten inzake bepaalde documenten: zie notulen
 16.Ingekomen stukken: zie notulen
 17.Regeling van de werkzaamheden
 18.Betere preventie en beheer van overstromingen op Europees niveau (debat)
 19.Antwoord op de Ebolacrisis (debat)
 20.Agenda van de volgende vergadering: zie notulen
 21.Sluiting van de vergadering
Volledig verslag van de vergaderingen
Herziene uitgave (262 kb)
 
Volledig verslag van de vergaderingen
Herziene uitgave (1134 kb)
Juridische mededeling - Privacybeleid