Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
ZápisnicaHlasovanieHlasovania podľa mienPrijaté textyDoslovný zápis
Doslovný zápis z rozpráv
Pondelok, 20. októbra 2014 - ŠtrasburgRevidované vydanie
 1.Pokračovanie prerušeného zasadania
 2.Vyhlásenie predsedníctva
 3.Zloženie politických skupín
 4.Schválenie zápisnice z predchádzajúceho rokovania: pozri zápisnicu
 5.Zloženie Parlamentu: pozri zápisnicu
 6.Zloženie politických skupín (pokračovanie): pozri zápisnicu
 7.Zloženie výborov a delegácií: pozri zápisnicu
 8.Voľba európskeho ombudsmana - predložená nominácia: pozri zápisnicu
 9.Korigendum (článok 231 rokovacieho poriadku): pozri zápisnicu
 10.Podpis aktov prijatých v súlade s riadnym legislatívnym postupom (článok 78 rokovacieho poriadku): pozri zápisnicu
 11.Ďalší postup vo veci neukončených záležitostí (článok 229 rokovacieho poriadku): pozri zápisnicu
 12.Kroky podniknuté na základe pozícií a uznesení Parlamentu: pozri zápisnicu
 13.Texty zmlúv poskytnutých Radou: pozri zápisnicu
 14.Petície: pozri zápisnicu
 15.Rozhodnutia týkajúce sa určitých dokumentov: pozri zápisnicu
 16.Predložené dokumenty: pozri zápisnicu
 17.Program práce
 18.Lepšia prevencia a manažment povodňových rizík na európskej úrovni (rozprava)
 19.Reakcia na krízu v súvislosti s ebolou (rozprava)
 20.Program rokovania na nasledujúci deň: pozri zápisnicu
 21.Skončenie rokovania
Doslovný zápis z rozpráv
Revidované vydanie (262 kb)
 
Doslovný zápis z rozpráv
Revidované vydanie (1134 kb)
Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia