Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Συζητήσεις
Τρίτη 21 Οκτωβρίου 2014 - Στρασβούργο Αναθεωρημένη έκδοση

7. Συγκρότηση πολιτικής ομάδας: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
Βίντεο των παρεμβάσεων
PV
Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου