Forrige 
 Næste 
ProtokolAfstemningerAfstemning ved navneopråbVedtagne teksterFuldstændigt forhandlingsreferat
Fuldstændigt Forhandlingsreferat
Tirsdag den 21. oktober 2014 - StrasbourgRevideret udgave
 1.Åbning af mødet
 2.Parlamentets sammensætning: se protokollen
 3.Modtagne dokumenter: se protokollen
 4.Debat om tilfælde af krænkelse af menneskerettighederne, demokratiet og retsstatsprincippet (meddelelse om indgivne beslutningsforslag): se protokollen
 5.Resultat af højniveaukonferencen om beskæftigelse i Europa (Milano, den 8. oktober) (forhandling)
 6.Det europæiske semester for samordning af de økonomiske politikker: gennemførelse af prioriteterne for 2014 (forhandling)
 7.Dannelse af en politisk gruppe: se protokollen
 8.Afstemningstid
  8.1.Anvendelse af Den Europæiske Fond for Tilpasning til Globaliseringen - ansøgning EGF/2014/004 ES/Comunidad Valenciana - Metal (A8-0013/2014 - Patricija Šulin) (afstemning)
  8.2.Anvendelse af Den Europæiske Fond for Tilpasning til Globaliseringen: ansøgning EGF/2013/012 BE/Ford Genk (A8-0015/2014 - Paul Rübig) (afstemning)
  8.3.Anvendelse af Den Europæiske Fond for Tilpasning til Globaliseringen: ansøgning EGF/2013/002 BE/Carsid (A8-0017/2014 - Petri Sarvamaa) (afstemning)
  8.4.Mobilisering af Den Europæiske Fond for Tilpasning til Globaliseringen: ansøgning EGF/2014/006 FR/PSA (A8-0016/2014 - Isabelle Thomas) (afstemning)
 9.Stemmeforklaringer
  9.1.Anvendelse af Den Europæiske Fond for Tilpasning til Globaliseringen - ansøgning EGF/2014/0004 ES/Comunidad Valenciana - metal (A8-0013/2014 - Patricija Šulin)
  9.2.Anvendelse af Den Europæiske Fond for Tilpasning til Globaliseringen: ansøgning EGF/2013/012 BE/Ford Genk (A8-0015/2014 - Paul Rübig)
  9.3.Anvendelse af Den Europæiske Fond for Tilpasning til Globaliseringen: ansøgning EGF/2013/002 BE/Carsid (A8-0017/2014 - Petri Sarvamaa)
  9.4.Mobilisering af Den Europæiske Fond for Tilpasning til Globaliseringen: ansøgning EGF/2014/006 FR/PSA (A8-0016/2014 - Isabelle Thomas)
 10.Stemmerettelser og -intentioner: se protokollen
 11.Godkendelse af protokollen fra det foregående møde: se protokollen
 12.Evaluering af Barroso II-Kommissionen (forhandling)
 13.Forberedelse af Det Europæiske Råds møde (23.-24. oktober 2014) (forhandling)
 14.Berigtigelse (forretningsordenens artikel 231): se protokollen
 15.Forslag til ændringsbudget nr. 2/2014 - overskud fra gennemførelsen af budgettet for regnskabsåret 2013 (forhandling)
 16.Den Europæiske Unions almindelige budget for regnskabsåret 2015 – alle sektioner (forhandling)
 17.De demokratiske principper, retsstatsprincippet og de grundlæggende rettigheder i Ungarn (forhandling)
 18.Told på varer med oprindelse i Ukraine (forhandling)
 19.Dagsorden for næste møde: se protokollen
 20.Hævelse af mødet
Fuldstændigt Forhandlingsreferat
Revideret udgave (1359 kb)
 
Fuldstændigt Forhandlingsreferat
Revideret udgave (5008 kb)
Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik