Προηγούμενο 
 Επόμενο 
PVTACRE
Συζητήσεις
Τρίτη 21 Οκτωβρίου 2014 - ΣτρασβούργοΑναθεωρημένη έκδοση
 1.Έναρξη της συνεδρίασης
 2.Σύνθεση του Κοινοβουλίου: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 3.Κατάθεση εγγράφων: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 4.Συζήτηση για περιπτώσεις παραβίασης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, της δημοκρατίας και του κράτους δικαίου (ανακοίνωση των προτάσεων ψηφίσματος που έχουν κατατεθεί): βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 5.Αποτελέσματα της διάσκεψης υψηλού επιπέδου με θέμα την απασχόληση στην Ευρώπη (Μιλάνο, 8 Οκτωβρίου) (συζήτηση)
 6.Ευρωπαϊκό εξάμηνο για τον συντονισμό των οικονομικών πολιτικών: υλοποίηση των προτεραιοτήτων για το 2014 (συζήτηση)
 7.Συγκρότηση πολιτικής ομάδας: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 8.Ώρα των ψηφοφοριών
  8.1.Κινητοποίηση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση: αίτηση EGF/2014/004 ES/Comunidad Valenciana - μεταλλικά προϊόντα (A8-0013/2014 - Patricija Šulin) (ψηφοφορία)
  8.2.Κινητοποίηση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση: αίτηση EGF/2013/012 BE/Ford Genk - από το Βέλγιο (A8-0015/2014 - Paul Rübig) (ψηφοφορία)
  8.3.Κινητοποίηση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση: αίτηση EGF/2013/002 BE/Carsid – Βέλγιο (A8-0017/2014 - Petri Sarvamaa) (ψηφοφορία)
  8.4.Κινητοποίηση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση: αίτηση EGF/2014/006 FR/PSA (A8-0016/2014 - Isabelle Thomas) (ψηφοφορία)
 9.Αιτιολογήσεις ψήφου
  9.1.Κινητοποίηση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση: αίτηση EGF/2014/0004 ES/Comunidad Valenciana - μεταλλικά προϊόντα (A8-0013/2014 - Patricija Šulin)
  9.2.Κινητοποίηση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση: αίτηση EGF/2013/012 BE/Ford Genk - από το Βέλγιο (A8-0015/2014 - Paul Rübig)
  9.3.Κινητοποίηση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση: αίτηση EGF/2013/002 BE/Carsid – Βέλγιο (A8-0017/2014 - Petri Sarvamaa)
  9.4.Κινητοποίηση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση: αίτηση EGF/2014/006 FR/PSA (A8-0016/2014 - Isabelle Thomas)
 10.Διορθώσεις και προθέσεις ψήφου: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 11.Έγκριση των συνοπτικών πρακτικών της προηγούμενης συνεδρίασης: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 12.Ανασκόπηση της δράσης της Επιτροπής Barroso II (συζήτηση)
 13.Προετοιμασία του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου (23-24 Οκτωβρίου 2014) (συζήτηση)
 14.Διορθωτικό (άρθρο 231 του Κανονισμού): βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 15.Σχέδιο διορθωτικού προϋπολογισμού αριθ. 2/2014 - Πλεόνασμα που προέκυψε από την εκτέλεση του προϋπολογισμού κατά το οικονομικό έτος 2013 (συζήτηση)
 16.Γενικός προϋπολογισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2015 – όλα τα τμήματα (συζήτηση)
 17.Δημοκρατία, κράτος δικαίου και θεμελιώδη δικαιώματα στην Ουγγαρία (συζήτηση)
 18.Τελωνειακοί δασμοί που επιβάλλονται στα εμπορεύματα καταγωγής Ουκρανίας (συζήτηση)
 19.Ημερήσια διάταξη της επόμενης συνεδρίασης: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 20.Λήξη της συνεδρίασης
Συζητήσεις
Αναθεωρημένη έκδοση (1359 kb)
 
Συζητήσεις
Αναθεωρημένη έκδοση (5008 kb)
Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου