Edellinen 
 Seuraava 
PöytäkirjaÄänestyksetNimenhuutoäänestyksetHyväksytyt tekstitSanatarkat istuntoselostukset
Sanatarkat istuntoselostukset
Tiistai 21. lokakuuta 2014 - StrasbourgLopullinen versio
 1.Istunnon avaaminen
 2.Parlamentin kokoonpano: ks. pöytäkirja
 3.Vastaanotetut asiakirjat: ks. pöytäkirja
 4.Keskustelu ihmisoikeuksien sekä demokratian ja oikeusvaltion periaatteiden loukkauksia koskevista tapauksista (käsiteltäväksi jätetyt päätöslauselmaesitykset): ks. pöytäkirja
 5.Työllisyyttä Euroopassa käsitelleen korkean tason konferenssin tulokset (Milano, 8. lokakuuta) (keskustelu)
 6.Talouspolitiikan eurooppalainen ohjausjakso: vuoden 2014 painopisteiden täytäntöönpano (keskustelu)
 7.Poliittisen ryhmän muodostaminen: ks. pöytäkirja
 8.Äänestykset
  8.1.Euroopan globalisaatiorahaston varojen käyttöönotto: hakemus EGF/2014/004 ES/Comunidad Valenciana-Metal (A8-0013/2014 - Patricija Šulin) (äänestys)
  8.2.Euroopan globalisaatiorahaston varojen käyttöönotto: hakemus EGF/2013/012 BE/Ford Genk (A8-0015/2014 - Paul Rübig) (äänestys)
  8.3.Euroopan globalisaatiorahaston varojen käyttöönotto: hakemus EGF/2013/002 BE/Carsid (A8-0017/2014 - Petri Sarvamaa) (äänestys)
  8.4.Euroopan globalisaatiorahaston varojen käyttöönotto: hakemus EGF/2014/006 FR/PSA (A8-0016/2014 - Isabelle Thomas) (äänestys)
 9.Äänestysselitykset
  9.1.Euroopan globalisaatiorahaston varojen käyttöönotto: hakemus EGF/2014/0004 ES/Comunidad Valenciana Metal (A8-0013/2014 - Patricija Šulin)
  9.2.Euroopan globalisaatiorahaston varojen käyttöönotto: hakemus EGF/2013/012 BE/Ford Genk (A8-0015/2014 - Paul Rübig)
  9.3.Euroopan globalisaatiorahaston varojen käyttöönotto: hakemus EGF/2013/002 BE/Carsid (A8-0017/2014 - Petri Sarvamaa)
  9.4.Euroopan globalisaatiorahaston varojen käyttöönotto: hakemus EGF/2014/006 FR/PSA (A8-0016/2014 - Isabelle Thomas)
 10.Äänestymiskäyttäytymistä ja äänestysaikeita koskevat ilmoitukset: ks. pöytäkirja
 11.Edellisen istunnon pöytäkirjan hyväksyminen: ks. pöytäkirja
 12.Yleiskatsaus Barroson toisen komission toimintaan (keskustelu)
 13.Eurooppa-neuvoston (23.–24. lokakuuta 2014) valmistelu (keskustelu)
 14.Oikaisu (työjärjestyksen 231 artikla): ks. pöytäkirja
 15.Lisätalousarvioesitys nro 2/2014 – varainhoitovuoden 2013 talousarvion toteuttamisesta syntynyt ylijäämä (keskustelu)
 16.Euroopan unionin yleinen talousarvio varainhoitovuodeksi 2015 - kaikki pääluokat (keskustelu)
 17.Demokratian, oikeusvaltion ja perusoikeuksien tila Unkarissa (keskustelu)
 18.Ukrainasta peräisin oleviin tavaroihin sovellettavat tullit (keskustelu)
 19.Seuraavan istunnon esityslista: ks. pöytäkirja
 20.Istunnon päättäminen
Sanatarkat istuntoselostukset
Lopullinen versio (1359 kb)
 
Sanatarkat istuntoselostukset
Lopullinen versio (5008 kb)
Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö