Poprzedni 
 Następny 
ProtokółGłosowaniaGłosowanie imienneTeksty przyjętePełne sprawozdanie
Pełne sprawozdanie z obrad
Wtorek, 21 października 2014 r. - StrasburgWersja poprawiona
 1.Otwarcie posiedzenia
 2.Skład Parlamentu: Patrz protokól
 3.Składanie dokumentów: patrz protokół
 4.Debata nad przypadkami łamania praw człowieka, zasad demokracji i państwa prawa (ogłoszenie o złożonych projektach rezolucji): patrz protokół
 5.Wyniki konferencji wysokiego szczebla poświęconej zatrudnieniu w Europie (Mediolan, 8 października) (debata)
 6.Europejski semestr na rzecz koordynacji polityki gospodarczej: realizacja priorytetów na rok 2014 (debata)
 7.Utworzenie grupy politycznej: Patrz protokól
 8.Głosowanie
  8.1.Uruchomienie Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji - wniosek EGF/2014/004 ES/Comunidad Valenciana - Metal (A8-0013/2014 - Patricija Šulin) (głosowanie)
  8.2.Uruchomienie Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji - wniosek EGF/2013/012 BE/Ford Genk (A8-0015/2014 - Paul Rübig) (głosowanie)
  8.3.Uruchomienie Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji: wniosek EGF/2013/002 BE/Carsid (A8-0017/2014 - Petri Sarvamaa) (głosowanie)
  8.4.Uruchomienie Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji: wniosek EGF/2014/006 FR/PSA (A8-0016/2014 - Isabelle Thomas) (głosowanie)
 9.Wyjaśnienia dotyczące sposobu głosowania
  9.1.Uruchomienie Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji - wniosek EGF/2014/0004 ES/Comunidad Valenciana - metal (A8-0013/2014 - Patricija Šulin)
  9.2.Uruchomienie Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji - wniosek EGF/2013/012 BE/Ford Genk (A8-0015/2014 - Paul Rübig)
  9.3.Uruchomienie Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji: wniosek EGF/2013/002 BE/Carsid (A8-0017/2014 - Petri Sarvamaa)
  9.4.Uruchomienie Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji: wniosek EGF/2014/006 FR/PSA (A8-0016/2014 - Isabelle Thomas)
 10.Korekty do głosowania i zamiar głosowania: patrz protokół
 11.Zatwierdzenie protokołu z poprzedniego posiedzenia: patrz protokół
 12.Podsumowanie działalności Komisji Barroso II (debata)
 13.Przygotowania do posiedzenia Rady Europejskiej (23-24 października 2014 r.) (debata)
 14.Sprostowanie (art. 231 Regulaminu): Patrz protokól
 15.Projekt budżetu korygującego nr 2/2014 - Nadwyżka wynikająca z wykonania budżetu na rok 2013 (debata)
 16.Budżet ogólny Unii Europejskiej na rok budżetowy 2015 - wszystkie sekcje (debata)
 17.Demokracja, praworządność i prawa podstawowe na Węgrzech (debata)
 18.Cła na towary pochodzące z Ukrainy (debata)
 19.Porządek obrad następnego posiedzenia: patrz protokól
 20.Zamknięcie posiedzenia
Pełne sprawozdanie z obrad
Wersja poprawiona (1359 kb)
 
Pełne sprawozdanie z obrad
Wersja poprawiona (5008 kb)
Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności