Înapoi 
 Înainte 
PVTACRE
Dezbateri
Marţi, 21 octombrie 2014 - StrasbourgEdiţie revizuită
 1.Deschiderea şedinţei
 2.Componenţa Parlamentului: consultaţi procesul-verbal
 3.Depunerea documentelor: a se vedea procesul-verbal
 4.Dezbateri asupra cazurilor de încălcare a drepturilor omului, a democraţiei şi a statului de drept (anunţarea propunerilor de rezoluţie depuse): a se vedea procesul-verbal
 5.Rezultatul conferinței la nivel înalt privind ocuparea forței de muncă în Europa (Milano, 8 octombrie) (dezbatere)
 6.Semestrul european pentru coordonarea politicilor economice: punerea în aplicare a priorităților pentru 2014 (dezbatere)
 7.Constituirea unui grup politic: consultaţi procesul-verbal
 8.Votare
  8.1.Mobilizarea Fondului european de ajustare la globalizare: cererea EGF/2014/004 ES/Comunidad Valenciana-Metal (A8-0013/2014 - Patricija Šulin) (vot)
  8.2.Mobilizarea Fondului european de ajustare la globalizare: cererea EGF/2013/012 BE/Ford Genk (A8-0015/2014 - Paul Rübig) (vot)
  8.3.Mobilizarea Fondului european de ajustare la globalizare: cererea EGF/2013/002 BE/Carsid (A8-0017/2014 - Petri Sarvamaa) (vot)
  8.4.Mobilizarea Fondului european de ajustare la globalizare: cererea EGF/2014/006 FR/PSA (A8-0016/2014 - Isabelle Thomas) (vot)
 9.Explicaţii privind votul
  9.1.Mobilizarea Fondului european de ajustare la globalizare: cererea EGF/2014/0004 ES/Comunidad Valenciana metal (A8-0013/2014 - Patricija Šulin)
  9.2.Mobilizarea Fondului european de ajustare la globalizare: cererea EGF/2013/012 BE/Ford Genk (A8-0015/2014 - Paul Rübig)
  9.3.Mobilizarea Fondului european de ajustare la globalizare: cererea EGF/2013/002 BE/Carsid (A8-0017/2014 - Petri Sarvamaa)
  9.4.Mobilizarea Fondului european de ajustare la globalizare: cererea EGF/2014/006 FR/PSA (A8-0016/2014 - Isabelle Thomas)
 10.Corectările voturilor şi intenţiile de vot: a se vedea procesul-verbal
 11.Aprobarea procesului-verbal al şedinţei precedente: a se vedea procesul-verbal
 12.Evaluarea Comisiei Barroso II (dezbatere)
 13.Pregătirea Consiliului European (23-24 octombrie 2014) (dezbatere)
 14.Rectificare (articolul 231 din Regulamentul de procedură): consultaţi procesul-verbal
 15.Proiectul de buget rectificativ nr. 2/2014 - excedentul rezultat din execuția bugetară a exercițiului 2013 (dezbatere)
 16.Bugetul general al Uniunii Europene pentru exercițiul financiar 2015 - toate secțiunile (dezbatere)
 17.Democrația, statul de drept și drepturile fundamentale în Ungaria (dezbatere)
 18.Taxele vamale aplicabile mărfurilor originare din Ucraina (dezbatere)
 19.Ordinea de zi a următoarei şedinţe: a se vedea procesul-verbal
 20.Ridicarea şedinţei
Dezbateri
Ediţie revizuită (1359 kb)
 
Dezbateri
Ediţie revizuită (5008 kb)
Aviz juridic - Politica de confidențialitate