Föregående 
 Nästa 
ProtokollOmröstningarOmröstningar med namnuppropAntagna texterFullständigt förhandlingsreferat
Fullständigt förhandlingsreferat
Tisdagen den 21 oktober 2014 - StrasbourgReviderad upplaga
 1.Öppnande av sammanträdet
 2.Parlamentets sammansättning: se protokollet
 3.Inkomna dokument: se protokollet
 4.Debatter om fall av kränkningar av de mänskliga rättigheterna samt av demokratiska och rättsstatliga principer (tillkännagivande av ingivna resolutionsförslag): se protokollet
 5.Resultatet av högnivåkonferensen om sysselsättning i Europa (Milano, den 8 oktober) (debatt)
 6.Den europeiska planeringsterminen för samordningen av den ekonomiska politiken: genomförande av prioriteringarna för 2014 (debatt)
 7.Bildande av en politisk grupp: se protokollet
 8.Omröstning
  8.1.Utnyttjande av Europeiska fonden för justering av globaliseringseffekter: ansökan EGF/2014/004 ES/Comunidad Valenciana-Metal (A8-0013/2014 - Patricija Šulin) (omröstning)
  8.2.Utnyttjande av Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter: ansökan EGF/2013/012 BE/Ford Genk - Belgien (A8-0015/2014 - Paul Rübig) (omröstning)
  8.3.Utnyttjande av Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter: ansökan EGF/2013/002 BE/Carsid - Belgien (A8-0017/2014 - Petri Sarvamaa) (omröstning)
  8.4.Utnyttjande av Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter: ansökan EGF/2014/006 FR/PSA (A8-0016/2014 - Isabelle Thomas) (omröstning)
 9.Röstförklaringar
  9.1.Utnyttjande av Europeiska fonden för justering av globaliseringseffekter: ansökan EGF/2014/004 ES/Comunidad Valenciana metal (A8-0013/2014 - Patricija Šulin)
  9.2.Utnyttjande av Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter: ansökan EGF/2013/012 BE/Ford Genk - Belgien (A8-0015/2014 - Paul Rübig)
  9.3.Utnyttjande av Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter: ansökan EGF/2013/002 BE/Carsid - Belgien (A8-0017/2014 - Petri Sarvamaa)
  9.4.Utnyttjande av Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter: ansökan EGF/2014/006 FR/PSA (A8-0016/2014 - Isabelle Thomas)
 10.Rättelser/avsiktsförklaringar till avgivna röster: se protokollet
 11.Justering av protokollet från föregående sammanträde: se protokollet
 12.Granskning av Barroso II-kommissionen (debatt)
 13.Förberedelse inför Europeiska rådets möte (23-24 oktober 2014) (debatt)
 14.Rättelse (artikel 231 i arbetsordningen): se protokollet
 15.Förslag till ändringsbudget nr 2/2014 – Överskottet från genomförandet av budgeten för 2013 (debatt)
 16.Europeiska unionens allmänna budget för budgetåret 2015 – alla avsnitt (debatt)
 17.Demokrati, rättsstatsprincipen och de grundläggande rättigheterna i Ungern (debatt)
 18.Tullar på varor med ursprung i Ukraina (debatt)
 19.Föredragningslista för nästa sammanträde: se protokollet
 20.Avslutande av sammanträdet
Fullständigt förhandlingsreferat
Reviderad upplaga (1359 kb)
 
Fullständigt förhandlingsreferat
Reviderad upplaga (5008 kb)
Rättsligt meddelande - Integritetspolicy