Назад 
 Напред 
ПротоколГласуванияПоименни гласуванияПриети текстовеПълни стенографски протоколи
Пълен протокол на разискванията
Сряда, 22 октомври 2014 г. - СтрасбургРедактирана версия
 1.Откриване на заседанието
 2.Представяне на колегията на членовете на Комисията и програма на Комисията (разискване)
 3.Избор на Комисията (член 118 от Правилника за дейността) (гласуване)
 4.Време за гласуване
  4.1.Проект на коригиращ бюджет №2/2014 - излишък, произтичащ от изпълнението на бюджета за финансовата 2013 г. (A8-0018/2014 - Gérard Deprez) (гласуване)
  4.2.Проект на общ бюджет на Европейския съюз за финансовата 2015 г. (гласуване)
  4.3.Общ бюджет на Европейския съюз за финансовата 2015 г. - всички раздели (A8-0014/2014 - Eider Gardiazabal Rubial, Monika Hohlmeier) (гласуване)
  4.4.Протокол към Споразумението за свободна търговия между ЕС и Република Корея, с оглед отчитане на присъединяването на Хърватия към ЕС (A8-0012/2014 - Jan Zahradil) (гласуване)
  4.5.Европейски семестър за координация на икономическите политики: изпълнение на приоритетите за 2014 г. (A8-0019/2014 - Philippe De Backer) (гласуване)
 5.Обяснение на вот
  5.1.Избор на Комисията
  5.2.Проект на коригиращ бюджет №2/2014 - излишък, произтичащ от изпълнението на бюджета за финансовата 2013 г. (A8-0018/2014 - Gérard Deprez)
  5.3.Проект на общ бюджет на Европейския съюз за финансовата 2015 г.
  5.4.Общ бюджет на Европейския съюз за финансовата 2015 г. - всички раздели (A8-0014/2014 - Eider Gardiazabal Rubial, Monika Hohlmeier)
  5.5.Протокол към Споразумението за свободна търговия между ЕС и Република Корея, с оглед отчитане на присъединяването на Хърватия към ЕС (A8-0012/2014 - Jan Zahradil)
  5.6.Европейски семестър за координация на икономическите политики: изпълнение на приоритетите за 2014 г. (A8-0019/2014 - Philippe De Backer)
 6.Поправки и намерения за гласуване: вж. протоколи
 7.Одобряване на протокола от предишното заседание: вж протоколите
 8.Внасяне на документи: вж. протоколи
 9.Делегирани актове (член 105, параграф 6 от Правилника за дейността): вж. протокола
 10.Мерки по прилагане (член 106 от Правилника за дейността): вж. протокола
 11.Трансфер на бюджетни средства
 12.Положението в Кобане и заплахата от страна на Ислямска държава (разискване)
 13.Положението в Хонконг (разискване)
 14.Смъртна присъда за Азия Биби
 15.Бойци на Ислямска държава с произход от европейски държави (разискване)
 16.Съвместна полицейска операция "Мос Майорум" (разискване)
 17.Състав на комисиите и делегациите: вж. протокола
 18.Съвместна полицейска операция "Мос Майорум" (продължение на разискването)
 19.Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2012 г.: Орган на европейските регулатори в областта на електронните съобщения - Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2012 г.: Съвет и Европейски съвет (разискване)
 20.Дневен ред на следващото заседание
 21.Закриване на заседанието
Пълен протокол на разискванията
Редактирана версия (1504 kb)
 
Пълен протокол на разискванията
Редактирана версия (5573 kb)
Правна информация - Политика за поверителност