Forrige 
 Næste 
PVTACRE
Forhandlinger
Onsdag den 22. oktober 2014 - StrasbourgRevideret udgave
 1.Åbning af mødet
 2.Præsentation af kommissærkollegiet og dets program ved den valgte formand for Kommissionen (forhandling)
 3.Valg af Kommissionen (forretningsordenens artikel 118) (afstemning)
 4.Afstemningstid
  4.1.Forslag til ændringsbudget nr. 2/2014 - overskud fra gennemførelsen af budgettet for regnskabsåret 2013 (A8-0018/2014 - Gérard Deprez) (afstemning)
  4.2.Forslag til Den Europæiske Unions almindelige budget - regnskabsåret 2015 (afstemning)
  4.3.Den Europæiske Unions almindelige budget for regnskabsåret 2015 – alle sektioner (A8-0014/2014 - Eider Gardiazabal Rubial, Monika Hohlmeier) (afstemning)
  4.4.Protokol til frihandelsaftalen mellem Den Europæiske Union og dens medlemsstater på den ene side og Republikken Korea på den anden side for at tage hensyn til Kroatiens tiltrædelse af Den Europæiske Union (A8-0012/2014 - Jan Zahradil) (afstemning)
  4.5.Det europæiske semester for samordning af de økonomiske politikker: gennemførelse af prioriteterne for 2014 (A8-0019/2014 - Philippe De Backer) (afstemning)
 5.Stemmeforklaringer
  5.1.Udnævnelse af Kommissionen
  5.2.Forslag til ændringsbudget nr. 2/2014 - overskud fra gennemførelsen af budgettet for regnskabsåret 2013 (A8-0018/2014 - Gérard Deprez)
  5.3.Forslag til Den Europæiske Unions almindelige budget - regnskabsåret 2015
  5.4.Den Europæiske Unions almindelige budget for regnskabsåret 2015 – alle sektioner (A8-0014/2014 - Eider Gardiazabal Rubial, Monika Hohlmeier)
  5.5.Protokol til frihandelsaftalen mellem Den Europæiske Union og dens medlemsstater på den ene side og Republikken Korea på den anden side for at tage hensyn til Kroatiens tiltrædelse af Den Europæiske Union (A8-0012/2014 - Jan Zahradil)
  5.6.Det europæiske semester for samordning af de økonomiske politikker: gennemførelse af prioriteterne for 2014 (A8-0019/2014 - Philippe De Backer)
 6.Stemmerettelser og -intentioner: se protokollen
 7.Godkendelse af protokollen fra det foregående møde: se protokollen
 8.Modtagne dokumenter: se protokollen
 9.Delegerede retsakter (forretningsordenens artikel 105, stk. 6): se protokollen
 10.Gennemførelsesforanstaltninger (forretningsordenens artikel 106): se protokollen
 11.Bevillingsoverførsler: se protokollen
 12.Situationen i Kobane og truslen fra IS (forhandling)
 13.Situationen i Hongkong (forhandling)
 14.Dødsdom over Asia Bibi
 15.Europæiske IS-krigere (forhandling)
 16.Den fælles politiaktion "Mos Maiorum" (forhandling)
 17.Udvalgenes og delegationernes sammensætning: se protokollen
 18.Den fælles politiaktion "Mos Maiorum" (fortsat forhandling)
 19.Decharge 2012: Sammenslutningen af Europæiske Tilsynsmyndigheder inden for Elektronisk Kommunikation (BEREC) - Decharge 2012: EU's almindelige budget - Rådet og Det Europæiske Råd (forhandling)
 20.Dagsorden for næste møde
 21.Hævelse af mødet
Forhandlinger
Revideret udgave (1504 kb)
 
Forhandlinger
Revideret udgave (5573 kb)
Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik