Eelnev 
 Järgnev 
ProtokollHääletusedNimelise hääletuse tulemusedVastuvõetud tekstidIstungi stenogramm
Istungi stenogramm
Kolmapäev, 22. oktoober 2014 - StrasbourgUuendatud versioon
 1.Istungi algus
 2.Euroopa Komisjoni ametisseastuv president tutvustab volinike kolleegiumi ja selle programmi (arutelu)
 3.Euroopa Komisjoni valimine (kodukorra artikkel 118) (hääletus)
 4.Hääletused
  4.1.Paranduseelarve projekt nr 2/2014 – 2013. aasta eelarve täitmisel tekkinud ülejääk (A8-0018/2014 - Gérard Deprez) (hääletus)
  4.2.Euroopa Liidu üldeelarve projekt - 2015. aasta (hääletus)
  4.3.Euroopa Liidu 2015. aasta üldeelarve - kõik jaod (A8-0014/2014 - Eider Gardiazabal Rubial, Monika Hohlmeier) (hääletus)
  4.4.ELi ja selle liikmesriikide ning Korea Vabariigi vahel allkirjastatud vabakaubanduslepingule lisatud protokoll, millega võetakse arvesse Horvaatia ühinemist Euroopa Liiduga (A8-0012/2014 - Jan Zahradil) (hääletus)
  4.5.Majanduspoliitika koordineerimise Euroopa poolaasta: 2014. aasta prioriteetide elluviimine (A8-0019/2014 - Philippe De Backer) (hääletus)
 5.Selgitused hääletuse kohta
  5.1.Euroopa Komisjoni valimine
  5.2.Paranduseelarve projekt nr 2/2014 – 2013. aasta eelarve täitmisel tekkinud ülejääk (A8-0018/2014 - Gérard Deprez)
  5.3.Euroopa Liidu üldeelarve projekt - 2015. aasta
  5.4.Euroopa Liidu 2015. aasta üldeelarve - kõik jaod (A8-0014/2014 - Eider Gardiazabal Rubial, Monika Hohlmeier)
  5.5.ELi ja selle liikmesriikide ning Korea Vabariigi vahel allkirjastatud vabakaubanduslepingule lisatud protokoll, millega võetakse arvesse Horvaatia ühinemist Euroopa Liiduga (A8-0012/2014 - Jan Zahradil)
  5.6.Majanduspoliitika koordineerimise Euroopa poolaasta: 2014. aasta prioriteetide elluviimine (A8-0019/2014 - Philippe De Backer)
 6.Hääletuse parandused ja hääletuskavatsused (vt protokoll)
 7.Eelmise istungi protokolli kinnitamine (vt protokoll)
 8.Esitatud dokumendid (vt protokoll)
 9.Delegeeritud õigusaktid (kodukorra artikli 105 lõige 6) (vt protokoll)
 10.Rakendusmeetmed (kodukorra artikkel 106) (vt protokoll)
 11.Assigneeringute ümberpaigutamine (vt protokoll)
 12.Olukord Kobanes ja ISist lähtuv oht (arutelu)
 13.Olukord Hongkongis (arutelu)
 14.Surmanuhtluse määramine Asia Bibile
 15.Euroopast pärit ISi võitlejad (arutelu)
 16.Ühine politseioperatsioon Mos Maiorum (arutelu)
 17.Parlamendi komisjonide ja delegatsioonide koosseis (vt protokoll)
 18.Ühine politseioperatsioon Mos Maiorum (arutelu jätkamine)
 19.2012. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine – elektroonilise side Euroopa reguleerivate asutuste ühendatud amet - 2012. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine - Euroopa Ülemkogu ja nõukogu (arutelu)
 20.Järgmise istungi päevakord
 21.Istungi lõpp
Istungi stenogramm
Uuendatud versioon (1504 kb)
 
Istungi stenogramm
Uuendatud versioon (5573 kb)
Õigusteave - Privaatsuspoliitika