Προηγούμενο 
 Επόμενο 
PVTACRE
Συζητήσεις
Πέμπτη 23 Οκτωβρίου 2014 - ΣτρασβούργοΑναθεωρημένη έκδοση
 1.Έναρξη της συνεδρίασης
 2.Κατάθεση εγγράφων: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 3.Αποφάσεις σχετικά με ορισμένα έγγραφα: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 4.Παρεμβάσεις διάρκειας ενός λεπτού (άρθρο 163 του Κανονισμού)
 5.Αίτηση άρσης της βουλευτικής ασυλίας: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 6.Συζήτηση για περιπτώσεις παραβίασης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, της δημοκρατίας και του κράτους δικαίου (συζήτηση)
  6.1.Κλείσιμο της Memorial (Βραβείο Ζαχάρωφ 2009) στη Ρωσία
  6.2.Ανθρώπινα δικαιώματα στο Ουζμπεκιστάν
  6.3.Εξαφάνιση 43 σπουδαστών παιδαγωγικής σχολής στο Μεξικό
 7.Ώρα των ψηφοφοριών
  7.1.Κλείσιμο της Memorial (Βραβείο Ζαχάρωφ 2009) στη Ρωσία (RC-B8-0164/2014, B8-0164/2014, B8-0165/2014, B8-0168/2014, B8-0169/2014, B8-0170/2014, B8-0172/2014) (ψηφοφορία)
  7.2.Ανθρώπινα δικαιώματα στο Ουζμπεκιστάν (RC-B8-0166/2014, B8-0166/2014, B8-0173/2014, B8-0174/2014, B8-0176/2014, B8-0178/2014, B8-0179/2014) (ψηφοφορία)
  7.3.Εξαφάνιση 43 σπουδαστών παιδαγωγικής σχολής στο Μεξικό (RC-B8-0161/2014, RC-B8-0167/2014, B8-0167/2014, B8-0171/2014, B8-0175/2014, B8-0177/2014, B8-0161/2014, B8-0163/2014) (ψηφοφορία)
  7.4.Τελωνειακοί δασμοί που επιβάλλονται στα εμπορεύματα καταγωγής Ουκρανίας (A8-0021/2014 - Gabrielius Landsbergis) (ψηφοφορία)
  7.5.Απαλλαγή 2012: Φορέας Ευρωπαϊκών Ρυθμιστικών Αρχών για τις Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες (A8-0011/2014 - Petri Sarvamaa) (ψηφοφορία)
  7.6.Απαλλαγή 2012: Ευρωπαϊκό Συμβούλιο και Συμβούλιο (A8-0010/2014 - Tamás Deutsch) (ψηφοφορία)
  7.7.Χρόνος εργασίας στον τομέα των μεταφορών εσωτερικής ναυσιπλοΐας (B8-0149/2014) (ψηφοφορία)
 8.Έγκριση των συνοπτικών πρακτικών της προηγούμενης συνεδρίασης: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 9.Αιτιολογήσεις ψήφου
  9.1.Τελωνειακοί δασμοί που επιβάλλονται στα εμπορεύματα καταγωγής Ουκρανίας (A8-0021/2014 - Gabrielius Landsbergis)
  9.2.Απαλλαγή 2012: Φορέας Ευρωπαϊκών Ρυθμιστικών Αρχών για τις Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες (A8-0011/2014 - Petri Sarvamaa)
  9.3.Απαλλαγή 2012: Ευρωπαϊκό Συμβούλιο και Συμβούλιο (A8-0010/2014 - Tamás Deutsch)
  9.4.Χρόνος εργασίας στον τομέα των μεταφορών εσωτερικής ναυσιπλοΐας (B8-0149/2014)
 10.Διορθώσεις και προθέσεις ψήφου: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 11.Διαβίβαση των κειμένων που εγκρίθηκαν κατά τη σημερινή συνεδρίαση: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 12.Χρονοδιάγραμμα των προσεχών συνεδριάσεων: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 13.Διακοπή της συνόδου
Συζητήσεις
Αναθεωρημένη έκδοση (562 kb)
 
Συζητήσεις
Αναθεωρημένη έκδοση (1928 kb)
Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου