Poprzedni 
 Następny 
ProtokółGłosowaniaGłosowanie imienneTeksty przyjętePełne sprawozdanie
Pełne sprawozdanie z obrad
Czwartek, 23 października 2014 r. - StrasburgWersja poprawiona
 1.Otwarcie posiedzenia
 2.Składanie dokumentów: patrz protokół
 3.Decyzje dotyczące niektórych dokumentów: patrz protokół
 4.Wystąpienia jednominutowe (art. 163 Regulaminu PE)
 5.Wniosek o uchylenie immunitetu parlamentarnego: patrz protokól: Patrz protokól
 6.Debaty nad przypadkami łamania praw człowieka, zasad demokracji i praworządności (debata)
  6.1.Zamknięcie organizacji Memoriał w Rosji (nagroda im. Sacharowa w 2009 r.)
  6.2.Prawa człowieka w Uzbekistanie
  6.3.Zniknięcie 43 nauczających studentów w Meksyku
 7.Głosowanie
  7.1.Zamknięcie organizacji Memoriał w Rosji (nagroda im. Sacharowa w 2009 r.) (RC-B8-0164/2014, B8-0164/2014, B8-0165/2014, B8-0168/2014, B8-0169/2014, B8-0170/2014, B8-0172/2014) (głosowanie)
  7.2.Prawa człowieka w Uzbekistanie (RC-B8-0166/2014, B8-0166/2014, B8-0173/2014, B8-0174/2014, B8-0176/2014, B8-0178/2014, B8-0179/2014) (głosowanie)
  7.3.Zniknięcie 43 nauczających studentów w Meksyku (RC-B8-0161/2014, RC-B8-0167/2014, B8-0167/2014, B8-0171/2014, B8-0175/2014, B8-0177/2014, B8-0161/2014, B8-0163/2014) (głosowanie)
  7.4.Cła na towary pochodzące z Ukrainy (A8-0021/2014 - Gabrielius Landsbergis) (głosowanie)
  7.5.Absolutorium za rok 2012: Organ Europejskich Regulatorów Łączności Elektronicznej (A8-0011/2014 - Petri Sarvamaa) (głosowanie)
  7.6.Absolutorium za rok 2012: Rada Europejska i Rada (A8-0010/2014 - Tamás Deutsch) (głosowanie)
  7.7.Umowa europejska zawarta przez Europejskie Stowarzyszenie Żeglugi Śródlądowej (EBU), Europejską Organizację Kapitanów (ESO) i Europejską Federację Pracowników Transportu (ETF) i dotycząca niektórych aspektów organizacji czasu pracy w transporcie śródlądowym (B8-0149/2014) (głosowanie)
 8.Zatwierdzenie protokołu z poprzedniego posiedzenia: patrz protokół
 9.Wyjaśnienia dotyczące sposobu głosowania
  9.1.Cła na towary pochodzące z Ukrainy (A8-0021/2014 - Gabrielius Landsbergis)
  9.2.Absolutorium za rok 2012: Organ Europejskich Regulatorów Łączności Elektronicznej (A8-0011/2014 - Petri Sarvamaa)
  9.3.Absolutorium za rok 2012: Rada Europejska i Rada (A8-0010/2014 - Tamás Deutsch)
  9.4.Umowa europejska zawarta przez Europejskie Stowarzyszenie Żeglugi Śródlądowej (EBU), Europejską Organizację Kapitanów (ESO) i Europejską Federację Pracowników Transportu (ETF) i dotycząca niektórych aspektów organizacji czasu pracy w transporcie śródlądowym (B8-0149/2014)
 10.Korekty do głosowania i zamiary głosowania: Patrz protokól
 11.Przekazanie tekstów przyjętych w trakcie obecnego posiedzenia : Patrz protokól
 12.Kalendarz następnych posiedzeń: Patrz protokól
 13.Przerwa w obradach
Pełne sprawozdanie z obrad
Wersja poprawiona (562 kb)
 
Pełne sprawozdanie z obrad
Wersja poprawiona (1928 kb)
Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności