Προηγούμενο 
 Επόμενο 
Συνοπτικά πρακτικάΨηφοφορίεςΟνομαστικές ψηφοφορίεςΚείμενα που εγκρίθηκανΠλήρη Πρακτικά
Πληρη πρακτικα των συζητησεων
Τετάρτη 12 Νοεμβρίου 2014 - ΒρυξέλλεςΑναθεωρημένη έκδοση
 1.Επανάληψη της συνόδου
 2.Έγκριση των συνοπτικών πρακτικών της προηγούμενης συνεδρίασης: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 3.Εικοστή πέμπτη επέτειος της πτώσης του Τείχους του Βερολίνου (συζήτηση)
 4.Σύνθεση του Κοινοβουλίου: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 5.Αίτηση άρσης βουλευτικής ασυλίας: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 6.Σύνθεση των επιτροπών και αντιπροσωπειών: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 7.Υπογραφή πράξεων που έχουν εγκριθεί σύμφωνα με τη συνήθη νομοθετική διαδικασία (άρθρο 78 του Κανονισμού): βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 8.Συνέχεια που δόθηκε στις θέσεις και τα ψηφίσματα του Κοινοβουλίου: βλ. Συνοπτικά πρακτικά
 9.Κατάθεση εγγράφων: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 10.Κατ' εξουσιοδότηση πράξεις (άρθρο 105 του Κανονισμού): βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 11.Αποφάσεις που αφορούν ορισμένα έγγραφα: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 12.Υποδοχή
 13.Διάταξη των εργασιών
 14.Δήλωση του Προέδρου της Επιτροπής
 15.Εκλογή Αντιπροέδρου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (ψηφοφορία)
 16.Καταπολέμηση της φοροαποφυγής (συζήτηση)
 17.Παρουσίαση της ετήσιας έκθεσης του Ελεγκτικού Συνεδρίου - 2013 (συζήτηση)
 18.Ειρηνευτικές συνομιλίες στη Βόρειο Ιρλανδία (συζήτηση)
 19.Τουρκικές ενέργειες που προξενούν εντάσεις στην Αποκλειστική Οικονομική Ζώνη της Κύπρου (συζήτηση)
 20.Ανθρωπιστική κατάσταση στο Νότιο Σουδάν (συζήτηση)
 21.Τροποποίηση των συμφωνιών με τις χώρες του ΕΟΧ και την Ελβετία (συζήτηση)
 22.Παρεμβάσεις ενός λεπτού επί σημαντικών πολιτικών ζητημάτων
 23.Ημερήσια διάταξη της επόμενης συνεδρίασης: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 24.Λήξη της συνεδρίασης
Πληρη πρακτικα των συζητησεων
Αναθεωρημένη έκδοση (755 kb)
 
Πληρη πρακτικα των συζητησεων
Αναθεωρημένη έκδοση (2870 kb)
Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου