Eelnev 
 Järgnev 
PVTACRE
Arutelud
Neljapäev, 13. november 2014 - BrüsselUuendatud versioon
 1.Osaistungjärgu avamine
 2.Tervitus
 3.Delegeeritud õigusaktid (kodukorra artikli 105 lõige 6) (vt protokoll)
 4.Rakendusmeetmed (kodukorra artikkel 106) (vt protokoll)
 5.Ühelt poolt Euroopa Liidu ning teiselt poolt Moldova Vabariigi vaheline assotsieerimisleping - Ühelt poolt Euroopa Liidu ja teiselt poolt Moldova Vabariigi vahelise assotsieerimislepingu sõlmimine (arutelu)
 6.Parlamendi koosseis (vt protokoll)
 7.Kanada delegatsiooni tervitamine
 8.Hääletused
  8.1.Ana Gomesi puutumatuse äravõtmise taotlus (A8-0025/2014 - Heidi Hautala) (hääletus)
  8.2.Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa Fondi kasutuselevõtmine: taotlus EGF/2014/007 IE/Andersen Ireland (A8-0024/2014 - Ivan Štefanec) (hääletus)
  8.3.Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa Fondi kasutuselevõtmine: taotlus EGF/2014/009 EL/Sprider Stores (A8-0023/2014 - Victor Negrescu) (hääletus)
  8.4.Ühelt poolt Euroopa Liidu ja teiselt poolt Moldova Vabariigi vahelise assotsieerimislepingu sõlmimine (A8-0022/2014 - Petras Auštrevičius) (hääletus)
  8.5.Ühelt poolt Euroopa Liidu ning teiselt poolt Moldova Vabariigi vaheline assotsieerimisleping (A8-0020/2014 - Petras Auštrevičius) (hääletus)
  8.6.Põhja-Iiri rahuprotsess (B8-0218/2014) (hääletus)
  8.7.Küprose majandusvööndis pingeid tekitav Türgi tegevus (RC-B8-0211/2014, B8-0211/2014, B8-0212/2014, B8-0216/2014, B8-0217/2014, B8-0221/2014, B8-0223/2014, B8-0225/2014) (hääletus)
  8.8.Humanitaarolukord Lõuna-Sudaanis (RC-B8-0213/2014, B8-0213/2014, B8-0214/2014, B8-0215/2014, B8-0219/2014, B8-0220/2014, B8-0222/2014, B8-0224/2014) (hääletus)
 9.Selgitused hääletuse kohta
  9.1.Ana Gomesi puutumatuse äravõtmise taotlus (A8-0025/2014 - Heidi Hautala)
  9.2.Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa Fondi kasutuselevõtmine: taotlus EGF/2014/007 IE/Andersen Ireland (A8-0024/2014 - Ivan Štefanec)
  9.3.Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa Fondi kasutuselevõtmine: taotlus EGF/2014/009 EL/Sprider Stores (A8-0023/2014 - Victor Negrescu)
  9.4.Ühelt poolt Euroopa Liidu ja teiselt poolt Moldova Vabariigi vahelise assotsieerimislepingu sõlmimine (A8-0022/2014 - Petras Auštrevičius)
  9.5.Ühelt poolt Euroopa Liidu ning teiselt poolt Moldova Vabariigi vaheline assotsieerimisleping (A8-0020/2014 - Petras Auštrevičius)
  9.6.Põhja-Iiri rahuprotsess (B8-0218/2014)
  9.7.Küprose majandusvööndis pingeid tekitav Türgi tegevus (RC-B8-0211/2014, B8-0211/2014, B8-0212/2014, B8-0216/2014, B8-0217/2014, B8-0221/2014, B8-0223/2014, B8-0225/2014)
  9.8.Humanitaarolukord Lõuna-Sudaanis (RC-B8-0213/2014, B8-0213/2014, B8-0214/2014, B8-0215/2014, B8-0219/2014, B8-0220/2014, B8-0222/2014, B8-0224/2014)
 10.Hääletuse parandused ja hääletuskavatsused (vt protokoll)
 11.Teatavaid dokumente puudutavad otsused (vt protokoll)
 12.Assigneeringute ümberpaigutamine (vt protokoll)
 13.Esitatud dokumendid (vt protokoll)
 14.Istungil vastu võetud tekstide edastamine (vt protokoll)
 15.Järgmiste istungite ajakava (vt protokoll)
 16.Istungjärgu vaheaeg
Arutelud
Uuendatud versioon (1166 kb)
 
Arutelud
Uuendatud versioon (4037 kb)
Õigusteave - Privaatsuspoliitika