Poprzedni 
 Następny 
ProtokółGłosowaniaGłosowanie imienneTeksty przyjętePełne sprawozdanie
Pełne sprawozdanie z obrad
Czwartek, 13 listopada 2014 r. - BrukselaWersja poprawiona
 1.Otwarcie posiedzenia
 2.Powitanie
 3.Akty delegowane (art. 105 ust. 6 Regulaminu): Patrz protokól
 4.Środki wykonawcze (art. 106 Regulaminu): Patrz protokól
 5.Układ o stowarzyszeniu między UE i Europejską Wspólnotą Energii Atomowej oraz ich państwami członkowskimi, z jednej strony, a Republiką Mołdawii, z drugiej strony - Zawarcie Układu o stowarzyszeniu między Unią Europejską, z jednej strony, a Republiką Mołdawii, z drugiej strony (debata)
 6.Skład Parlamentu: Patrz protokól
 7.Oficjalne powitanie: delegacja kanadyjska
 8.Głosowanie
  8.1.Wniosek o uchylenie immunitetu parlamentarnego Any Gomes (A8-0025/2014 - Heidi Hautala) (głosowanie)
  8.2.Uruchomienie Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji - wniosek EGF/2014/007 IE/Andersen Ireland (A8-0024/2014 - Ivan Štefanec) (głosowanie)
  8.3.Uruchomienie Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji (wniosek EGF/2014/009 EL/Sprider Stores (A8-0023/2014 - Victor Negrescu) (głosowanie)
  8.4.Zawarcie Układu o stowarzyszeniu między Unią Europejską, z jednej strony, a Republiką Mołdawii, z drugiej strony (A8-0022/2014 - Petras Auštrevičius) (głosowanie)
  8.5.Układ o stowarzyszeniu między UE i Europejską Wspólnotą Energii Atomowej oraz ich państwami członkowskimi, z jednej strony, a Republiką Mołdawii, z drugiej strony (A8-0020/2014 - Petras Auštrevičius) (głosowanie)
  8.6.Proces pokojowy w Irlandii Północnej (B8-0218/2014) (głosowanie)
  8.7.Działania tureckie powodujące napięcia w wyłącznej strefie ekonomicznej Cypru (RC-B8-0211/2014, B8-0211/2014, B8-0212/2014, B8-0216/2014, B8-0217/2014, B8-0221/2014, B8-0223/2014, B8-0225/2014) (głosowanie)
  8.8.Sytuacja humanitarna w Sudanie Południowym (RC-B8-0213/2014, B8-0213/2014, B8-0214/2014, B8-0215/2014, B8-0219/2014, B8-0220/2014, B8-0222/2014, B8-0224/2014) (głosowanie)
 9.Wyjaśnienia dotyczące sposobu głosowania
  9.1.Wniosek o uchylenie immunitetu parlamentarnego Any Gomes (A8-0025/2014 - Heidi Hautala)
  9.2.Uruchomienie Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji - wniosek EGF/2014/007 IE/Andersen Ireland (A8-0024/2014 - Ivan Štefanec)
  9.3.Uruchomienie Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji (wniosek EGF/2014/009 EL/Sprider Stores (A8-0023/2014 - Victor Negrescu)
  9.4.Zawarcie Układu o stowarzyszeniu między Unią Europejską, z jednej strony, a Republiką Mołdawii, z drugiej strony (A8-0022/2014 - Petras Auštrevičius)
  9.5.Układ o stowarzyszeniu między UE i Europejską Wspólnotą Energii Atomowej oraz ich państwami członkowskimi, z jednej strony, a Republiką Mołdawii, z drugiej strony (A8-0020/2014 - Petras Auštrevičius)
  9.6.Proces pokojowy w Irlandii Północnej (B8-0218/2014)
  9.7.Działania tureckie powodujące napięcia w wyłącznej strefie ekonomicznej Cypru (RC-B8-0211/2014, B8-0211/2014, B8-0212/2014, B8-0216/2014, B8-0217/2014, B8-0221/2014, B8-0223/2014, B8-0225/2014)
  9.8.Sytuacja humanitarna w Sudanie Południowym (RC-B8-0213/2014, B8-0213/2014, B8-0214/2014, B8-0215/2014, B8-0219/2014, B8-0220/2014, B8-0222/2014, B8-0224/2014)
 10.Korekty do głosowania i zamiar głosowania: patrz protokół
 11.Decyzje w sprawie niektórych dokumentów: Patrz protokól
 12.Przesunięcie środków: patrz protokół
 13.Składanie dokumentów: patrz protokół
 14.Przekazanie tekstów przyjętych w trakcie obecnego posiedzenia : Patrz protokól
 15.Kalendarz następnych posiedzeń: Patrz protokól
 16.Przerwa w obradach
Pełne sprawozdanie z obrad
Wersja poprawiona (1166 kb)
 
Pełne sprawozdanie z obrad
Wersja poprawiona (4037 kb)
Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności